Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.DOC

93 1,903 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:57

Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức BìnhMỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1 Chương 1: Những vấn đề bản về thanh toán quốc tế và thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ 3 1.1. Khái niệm về thanh toán quốc tế . 3 1.2 Vai trò của thanh toán quốc tế . 4 1.2.1 Đối với nền kinh tế . 4 1.2.2. Đối với Ngân hàng 5 1.3. Khái quát về quá trình phát triển thanh toán quốc tế . 6 1.4. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu 8 1.4.1 Phương thức chuyển tiền. . 8 1.4.2. Phương thức nhờ thu . 9 1.4.2.1 Phương thức nhờ thu phiếu trơn. . 9 1.4.2.2 Phương thức nhờ thu kèm chứng từ. . 10 1.4.2.3 Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. . 11 1.4.2.4. Nội dung của thư tín dụng. 15 1.4.2.5. Các chứng từ bản của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 27 1.4.2.6. Ưu điểm, nhược điểm của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 30 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ 32 Chương 2: Thực trạng về hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định 36 SVTH: Tạ Duy Đức Lớp: Kinh tế quốc tế 47Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức Bình2.1 Một vài nét về quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của Ngân hàng TMCP Gia Định 36 2.1.1 Khái quát về quá trình hình thành, phát triển và nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Gia Định 36 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Gia Định : 40 2.1.2.1 Tình hình kinh doanh về sản phẩm, giá cả, hệ thống phân phối và xúc tiến thương mại của Ngân hàng TMCP Gia Định 41 2.1.2.2 Tình hình về thị trường khách hàng . 43 2.1.2.3 Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Gia Định 43 2.1.2.4 Kết quả kinh doanhphân phối lợi nhuận : 48 2.2 Thực trạng thực hiện thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định trong thời gian qua. 49 2.2.1 Quy trình thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định . 49 2.2.2 Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế và dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định . 56 2.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng của môi trường tác động tới hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định . 58 2.2.3.1 Ảnh hưởng của môi trường vi mô. 58 2.2.3.2 Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô. 60 2.2.4. Đánh giá về tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Gia Định trong năm 2008 61 Chương 3:Một số giải pháp hoàn thiện thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định 67 SVTH: Tạ Duy Đức Lớp: Kinh tế quốc tế 47Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức Bình3.1 Định hướng về công tác thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của Ngân hàng TMCP Gia Định trong thời gian tới 67 3.2 Giải pháp hoàn thiện thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định 70 3.2.1 Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ. 70 3.2.2 Hoàn thiện và mở rộng sở vật chất kỹ thuật. 73 3.2.3 Chủ động mở rộng mối quan hệ đại lý với các Ngân hàng nước ngoài. 74 3.2.4 Tiếp tục xây dựng chính sách khách hàng phù hợp, phân tích đối thủ cạnh tranh và áp dụng mạnh Maketing Ngân hàng vào hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ. 75 3.2.5 Nâng cao trình độ nghiệp vụ của thanh toán viên. 78 3.2.6. Nâng cao hiểu biết về thanh toán tín dụng chứng từ cho khách hàng. . 79 3.2.7 Một số biện pháp tránh lừa đảo trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. . 80 3.3 Kiến nghị 82 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước. 82 3.3.1.1 Tạo môi trường pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế. . 82 3.3.1.2 Cải thiện cán cân thanh toán. 84 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước: . 86 3.3.2.1 Hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng, tiến tới thành lập thị trường hối đoái ở Việt nam. 86 3.3.2.2 Hiện đại hoá công nghệ thanh toán của hệ thống Ngân hàng Việt nam. 87 KẾT LUẬN . 89 SVTH: Tạ Duy Đức Lớp: Kinh tế quốc tế 47Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức BìnhSVTH: Tạ Duy Đức Lớp: Kinh tế quốc tế 47Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức BìnhLỜI MỞ ĐẦUNgày nay, không một quốc gia nào trên thế giới thể tồn tại và phát triền mà thiếu các hoạt động giao lưu kinh tế quốc tế. Xuất nhập khẩu trở thành chiếc cầu nối quan trọng để một nước tham gia vào đời sống kinh tế sôi động, đa dạng và phong phú của toàn cầu nhằm tìm kiếm các nguồn nguyên liệu dồi dào với chi phí thấp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sự phát triển sản xuất trong nước, mang lại thu nhập ngày càng cao cho các nhà sản xuất, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế và nâng cao vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Với tư cách là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu được cho sự phát triển của thương mại quốc tế, công tác thanh toán quốc tế đã không ngừng được đổi mới và hoàn thiện với những phương thức thanh toán an toàn và hiệu quả cho các bên tham gia, trong đó được sử dụng nhiều nhất hiện nay là phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ. Phương thức này thật sự đã góp phần đáng kể vào sự phát triển của kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung. Tại Việt Nam, cùng với sự hội nhập nền kinh tế Thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu đã thực sự bùng nổ kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của công tác thanh toán quốc tế tại các Ngân hàng thương mại. Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng cũng được sử dụng ngày càng nhiều trong thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu. Qua thực tế tìm hiểu tại Ngân hàng TMCP Gia Định thì hình thức dịch vụ rất quan trọng, gắn liền và ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại quốc tế, đó là hoạt động thanh toán quốc tế, đặc biệt là thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ. Nó không những phục vụ cho việc mở rộng, phát SVTH: Tạ Duy Đức 1 Lớp: Kinh tế quốc tế 47Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức Bìnhtriển hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh tế đối ngoại, mà còn là một yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của Ngân hàng. Từ thực tiễn trên, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định ” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Với đề tài này, em hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển, hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam.Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương:Chương 1: Những vấn đề bản về thanh toán quốc tế và thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từChương 2: Thực trạng về hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định.Em xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới:Thầy giáo hướng dẫn : GS.TS. Đỗ Đức Bình - Giảng viên khoa Thương mại và kinh tế quốc tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.Ban Giám đốc và các anh chị cán bộ của Ngân hàng TMCP Gia Định đã tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn em trong quá trình thực hiện và hoàn thiện bản chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.SVTH: Tạ Duy Đức 2 Lớp: Kinh tế quốc tế 47Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức BìnhChương 1: Những vấn đề bản về thanh toán quốc tế và thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ1.1. Khái niệm về thanh toán quốc tế Thanh toán quốc tế là việc thực hiện chi trả bằng tiền liên quan đến các dịch vụ mua bán hàng hoá hay cung ứng lao vụ . giữa các tổ chức hay cá nhân nước này với các tổ chức hay cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với một tổ chức quốc tế thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan.Dưới giác độ kinh tế, các quan hệ quốc tế được phân chia thành hai loại: quan hệ mậu dịch và quan hệ phi mậu dịch. Do đó thanh toán quốc tế cũng bao gồm: thanh toán phi mậu dịch và thanh toán mậu dịch.- Thanh toán phi mậu dịch: Là quan hệ thanh toán phát sinh không liên quan đến hàng hoá cũng như cung ứng lao vụ, nó không mang tính chất thương mại. Đó là những chi phí của các quan ngoại giao, ngoại thương ở nước sở tại, các chi phí về vận chuyển và đi lại của các đoàn khách Nhà nước, các tổ chức, cá nhân.- Thanh toán mậu dịch: Khác hoàn toàn với thanh toán phi mậu dịch, thanh toán mậu dịch phát sinh trên sở trao đổi hàng hoá và các dịch vụ thương mại theo giá cả quốc tế. Thông thường trong nghiệp vụ thanh toán mậu dịch phải chứng từ hàng hoá kèm theo. Các bên mua bán bị ràng buộc với nhau bởi hợp đồng thương mại, hoặc một hình thức cam kết khác (thư, điện giao dịch .). Mỗi hợp đồng chỉ ra một mối quan hệ nhất định, nội dung hợp đồng phải quy định điều kiện thanh toán cụ thể. Ngoài hai loại hình thanh toán nêu trên, trong thanh toán quốc tế còn có: thanh toán vay nợ viện trợ. Thực chất loại thanh toán này cũng là thanh toán SVTH: Tạ Duy Đức 3 Lớp: Kinh tế quốc tế 47Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức Bìnhmậu dịch, nhưng chỉ khác nhau ở nguồn vốn. Thanh toán mậu dịch được thực hiện bằng nguồn vốn tự có, còn thanh toán vay nợ viện trợ do nước ngoài cấp vốn.1.2 Vai trò của thanh toán quốc tế1.2.1 Đối với nền kinh tế- Thanh toán quốc tế là đòi hỏi tất yếu khách quan trong sự phát triển kinh tế đối ngoại.Với sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động giao lưu quốc tế, nhu cầu hợp tác, phân công lao động quốc tế, trao đổi hàng hóa . giữa các nước gia tăng không ngừng. Từ đây bắt đầu phát sinh các mối liên hệ giữa người mua và người bán, người cho vay và người trả nợ, người đầu tư và người nhận đầu tư . và các bên liên quan trong quan hệ quốc tế sự khác nhau về địa lý, về loại tiền sử dụng, về tập quán kinh doanh .vì vậy thanh toán quốc tế ra đời là đòi hỏi tất yếu để giải quyết một phần và làm hài hoà các mối quan hệ đó.- Thanh toán quốc tế là một hình thức dịch vụ quan trọng gắn liền với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.Kể từ khi tiền tệ ra đời, hoạt động thanh toán đã trở thành bộ phận riêng nhưng lại gắn bó hữu với hoạt động buôn bán hàng hoá. thể thấy trên một hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ điều khoản thanh toán luôn luôn là điều khoản không thể thiếu và rất quan trọng. Thực hiện thanh toán như thế nào liên quan chặt chẽ tới quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Các điều khoản thanh toán được quy định và thỏa thuận một cách thống nhất và chặt chẽ sẽ tạo điều kiện cho các bên tham gia tránh được những rủi ro, cũng như biện pháp để phòng ngừa rủi ro. Việc thực hiện các điều khoản thanh toán nghiêm túc hay không ảnh hưởng tới uy tín và độ bền vững trong quan hệ mua bán giữa các bên trên thương trường. Do đó SVTH: Tạ Duy Đức 4 Lớp: Kinh tế quốc tế 47Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức Bìnhthể nói hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực kinh doanh XNK một phần lớn nhờ vào chất lượng của khâu thanh toán, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển.- Thanh toán quốc tế là thước đo, là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.Thanh toán quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến vòng quay vốn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, do vậy ảnh hưởng đến doanh thu cũng như lợi nhuận của các bên tham gia. Thông qua hoạt động thanh toán, chúng ta thể đánh giá khả năng tài chính, uy tín cũng như tiềm lực của mỗi đơn vị. Chính vì vậy xem xét tình hình thanh toán là một trong những sở để tìm đối tác, bạn hàng trong quan hệ kinh doanh sao cho lợi cho mình nhiều nhất. thể nói rằng, kinh tế đối ngoại được mở rộng hay không một phần là nhờ vào hoạt động thanh toán quốc tế được thực hiện tốt hay không. Thanh toán quốc tế hoạt động tốt sẽ tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển sản xuất trong nước, khuyến khích nâng cao chất lượng hàng hoá, thực hiện mục tiêu chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu của các quốc gia.1.2.2. Đối với Ngân hàngĐối với Ngân hàng, việc hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế vị trí và vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đây không chỉ là một dịch vụ thuần tuý mà còn được coi là không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mỗi Ngân hàng, bổ sung và hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh khác trong Ngân hàng.Hoạt động thanh toán quốc tế giúp cho Ngân hàng thu hút thêm nhiều khách hàng nhu cầu thanh toán quốc tế, phần lớn là các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Trên sở đó, Ngân hàng SVTH: Tạ Duy Đức 5 Lớp: Kinh tế quốc tế 47Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức Bìnhthể mở rộng qui mô hoạt động, tăng thêm nguồn thu nhập, củng cố khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trên phương diện quản lý nhà nước, thông qua hoạt động thanh toán quốc tế, Chính phủ thực hiện tốt quản lý nguồn ngoại tệ ra vào của một quốc gia dựa trên cán cân thanh toán quốc tế và làm sở cho việc xây dựng và thực hiện chính sách tài khoá - tiền tệ. Như vậy, trong xu thế phát triển hiện nay thanh toán quốc tế một vị trí rất quan trọng và đòi hỏi các Ngân hàng phải nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế.Cũng chính bởi thanh toán quốc tế là một loại hình dịch vụ không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mỗi NHTM, vì thế các ngân hàng cũng một vai trò rất lớn để đẩy mạnh và phát triển dịch vụ này. Nhờ sự tham gia của mạng lưới các ngân hàng rộng lớn trên khắp thế giới với chức năng làm trung gian thanh toán, việc thanh toán giữa các quốc gia được diễn ra thuận lợi, tiết kiệm được thời gian và chi phí, từ đó nó thúc đẩy các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển. Bên cạnh đó, Ngân hàng không chỉ thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế đơn thuần mà còn tham gia vào việc tư vấn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoàn thiện nghiệp vụ này tránh những rủi ro dựa vào sự hiểu biết của ngân hàng. 1.3. Khái quát về quá trình phát triển thanh toán quốc tế Thanh toán quốc tế đã xuất hiện từ lâu, nhưng thực sự chỉ được phát triển từ khi chủ nghĩa tư bản ra đời và từ đó đến nay nó trở thành một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế. Quan hệ kinh tế quốc tế ngày càng được mở rộng. Hàng năm, một khối lượng lớn hàng hoá được giao lưu trên Thế giới, vì vậy thanh toán quốc tế là một đòi hỏi khách quan. Cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế, yêu cầu trong thanh toán quốc tế phải những phương thức thanh toán mới cho phù hợp. Do đặc tính thuận lợi của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, cùng với sự phát triển của hệ thống SVTH: Tạ Duy Đức 6 Lớp: Kinh tế quốc tế 47[...]... Lớp: Kinh tế quốc tế 47 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức Bìnhthể nói hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực kinh doanh XNK một phần lớn nhờ vào chất lượng của khâu thanh tốn, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển.- Thanh toán quốc tế là thước đo, là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Thanh toán quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến vòng quay vốn của các doanh. .. hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đây không chỉ là một dịch vụ thuần tuý mà cịn được coi là khơng thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mỗi Ngân hàng, bổ sung và hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh khác trong Ngân hàng.Hoạt động thanh toán quốc tế giúp cho Ngân hàng thu hút thêm nhiều khách hàng nhu cầu thanh toán quốc tế, phần lớn là các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất... nay, với sự tham gia của rất nhiều Ngân hàng quốc doanh, Ngân hàng cổ phần, Ngân hàng liên doanh cũng như chi nhánh của các Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nên sự cạnh tranh trong trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Trong những năm qua, Ngân hàng TMCP Gia Định đã nhiều lần mở chiến dịch phát tờ rơi, quảng cáo trên đài truyền hình, tổ chức hội nghị khách... TMCP Gia Định 43 2.1.2.4 Kết quả kinh doanhphân phối lợi nhuận : 48 2.2 Thực trạng thực hiện thanh tốn tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định trong thời gian qua. 49 2.2.1 Quy trình thanh tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định 49 2.2.2 Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế và dịch vụ thanh tốn tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định 56 2.2.3... chính thức tiếp quản Gia Định Ngân hàng với nhiệm vụ hết sức nặng nề là vừa phải SVTH: Tạ Duy Đức 36 Lớp: Kinh tế quốc tế 47 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức Bình(4). Khi nhận được thơng báo này, Ngân hàng thơng báo sẽ thơng báo cho người xuất khẩu tồn bộ nội dung thơng báo về việc mở thư tín dụng đó, và khi nhận được bản gốc thư tín dụng thì chuyển ngay cho người xuất khẩu.(5).... Tạ Duy Đức 26 Lớp: Kinh tế quốc tế 47 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức Bình2.1 Một vài nét về quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của Ngân hàng TMCP Gia Định 36 2.1.1 Khái quát về quá trình hình thành, phát triển và nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Gia Định 36 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Gia Định : 40 2.1.2.1 Tình hình kinh doanh về sản phẩm,... xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, do vậy ảnh hưởng đến doanh thu cũng như lợi nhuận của các bên tham gia. Thông qua hoạt động thanh tốn, chúng ta thể đánh giá khả năng tài chính, uy tín cũng như tiềm lực của mỗi đơn vị. Chính vì vậy xem xét tình hình thanh tốn là một trong những sở để tìm đối tác, bạn hàng trong quan hệ kinh doanh sao cho lợi cho mình nhiều nhất. thể nói rằng, kinh tế... 2.036,415 3.348,407 64%Dư nợ 1.051,172 1.296,136 80%Huy động 1.257,161 2.264,836 23%Mạng lưới 11 26 136%Nguồn báo cáo thường niên của Ngân hàng TMCP Gia Định năm 2007,2008SVTH: Tạ Duy Đức 43 Lớp: Kinh tế quốc tế 47 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức BìnhNhững chính sách kinh tế như chính sách tỷ giá, chính sách thuế cũng tác động tới việc thanh tốn. Giá trị thanh tốn xuất nhập... đó, Ngân hàng SVTH: Tạ Duy Đức 5 Lớp: Kinh tế quốc tế 47 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức Bìnhdịch xúc tiến hợp lý mà Ngân hàng TMCP Gia Định đã nâng cao được hình ảnh, địa vị của mình trên thương trường, thu hút được ngày càng đơng khách hàng đến giao dịch.2.1.2.2 Tình hình về thị trường khách hàng Từ đặc thù về lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng mà khách hàng của Ngân... nam. 86 3.3.2.2 Hiện đại hố cơng nghệ thanh tốn của hệ thống Ngân hàng Việt nam. 87 KẾT LUẬN 89 SVTH: Tạ Duy Đức Lớp: Kinh tế quốc tế 47 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức BìnhBảng: Tình hình thực hiện năm 2008 so với kế hoạchĐvt: tỷ đồngChỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện So với kế hoạch(%)Tổng tài sản 2.260 3.348,407 148Dư nợ 1.262 1.296,136 103Huy động 1.150 2.264,836 197Lợi . quan hệ liên doanh với nhau dưới dạng công ty mẹ và công ty con hoặc giữa các chi nhánh.SVTH: Tạ Duy Đức 9 Lớp: Kinh tế quốc tế 47Chun đề thực tập chun ngành. Đức 4 Lớp: Kinh tế quốc tế 47Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: GS.TS. Đỗ Đức Bìnhthể nói hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực kinh doanh XNK một phần lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.DOC, Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.DOC, Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.DOC, Khái niệm về thanh tốn quốc tế Vai trò của thanh tốn quốc tế .1 Đối với nền kinh tế, Khái qt về q trình phát triển thanh tốn quốc tế, Phương thức nhờ thu, 2: Thực trạng về hoạt động thanh tốn tín dụng

Từ khóa liên quan