Giáo án Tin học lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 9

90 1,885 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 10:37

Giáo án tin học 12 Ngày soạn: 05/9/2007 Tiết 1,2 Chương 1 KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU §1. KHÁI NIỆM CƠ SỞ DỮ LIỆU I. MỤC TIÊU Học sinh hiểu được: - Các khái niệm về CSDL, hệ quản trị CSDL và hệ CSDL. - Vai trò của CSDL trong xã hội hiện đại II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1) Giáo viên: SGK, SGV, máy xách tay, đèn chiếu, máy tính có truy cập internet. 2) Học sinh: Đọc tài liệu, nghe giảng, thảo luận, trả lời câu hỏi của giáo viên. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: TG Nội dung Hoạt động § 1. Khái niệm cơ sở dữ liệu 1. Bài toán quản lý - Công tác quản lý chiếm thị phần lớn trong các ứng dụng của tin học. - Không phụ thuộc vào lĩnh vực ứng dụng, việc xử lý thông tin trong các bài toán quản lý có đặc điểm chung sau: tạo lập hồ sơ, cập nhật, tra cứu, sắp xếp, tổng hợp và lập báo cáo. Ví dụ: bài toán quản lý học sinh, quản lý điểm, quản lý khách sạn, nhà hàng, kế toán, vé máy bay, vé tàu lửa, * Các công việc thường gặp khi quản lý thông tin của một tổ chức:  Tạo lập  Cập nhật  Tìm kiếm, lọc  Sắp xếp  Thống kê (đếm, tính tổng, trung - GV: Hiện nay việc sử dụng máy tính để quản lý đã được thực hiện hầu hết các lĩnh vực xã hội. Tùy theo từng đối tượng, từng lĩnh vực quản lý ta sẽ có những chương trình riêng. Nhưng hầu hết đều có những đặc điểm chung sau:  Tạo lập  Cập nhật  Tìm kiếm, lọc  Sắp xếp  Thống kê (đếm, tính tổng, trung bình);  Lập báo cáo. GV: Các em có thể cho ví dự về một bài toán quản lý. HS: cho ví dụ, học sinh khác bổ sung. GV: Ví dụ chương trình quản lý điểm của trường ta, giới thiệu mô hình này. GV: Bài toán quản lý hiện nay là đang là  - 1 - Giáo án tin học 12 bình);  Lập báo cáo. 2. Sự cần thiết phải có các cơ sở dữ liệu - Để đáp ứng mọi yêu cầu thông tin về một tổ chức hoặc một đối tượng ta phải tổ chức thông tin thành một hệ thống với sự trợ giúp của máy tính. - Một cơ sở dữ liệu (database) là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó (như một trường học, một ngân hàng, một công ty, một nhà máy, ) được lưu trữ trên thiết bị nhớ (như băng từ, đĩa từ, ) để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. - Phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và tìm kiếm thông tin của CSDL được gọi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu. - Việc tạo lập và khai thác một CSDL cần phải có: Cơ sở dữ liệu Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Các thiết bị vật lý (máy tính, đĩa cứng, mạng, ) những bài toán phổ biến. Việc quản lý thông tin thực ra là việc lưu trữ và xử lý những thông tin cần thiết. Em nào có thể cho ví dụ cụ thể này. HS: trả lời GV: Yêu cầu một học sinh đọc khái niệm CSDL. HS: GV: phân tích khái niệm này cho HS hiểu. GV: các em có thể cho ví dụ về sự khai thác thông tin trên internet. HS: trả lời. GV: Nhìn vào hình 2 có thể hình dung thuật như Hệ CSDL và CSDL. GV: Việc tạo lập và khai thác CSDL cần phải có những gì? HS: trả lời GV: CHốt lại và rút ra nhận xét như trong SGK. 3. Các yêu cầu cơ bản của hệ  - 2 - Giáo án tin học 12 CSDL: • Tính cấu trúc: CSDL phải được lưu theo cấu trúc toàn vẹn • Tính toàn vẹn: thỏa mãn ràng buộc hay tính chất nhất định theo yêu cầu. • Tính nhất quán: đảm bảo tính đúng đắn trong mọi trường hợp kể cả việc hỏng của phần cứng hay phần mềm. • Tính an toàn và bảo mật: Bảo vệ an toàn, ngăn chặn những truy cập trái phép. Phân quyền quản lý cho từng người, từng nhóm người. • Tính độc lập: CSDL phải phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Việc quản lý này thường là quản lý tệp và được giao cho hệ điều hành. • Tính không dư thừa: Dữ liệu không được trùng. GV: dẫn chứng như việc tạo bản ghi trong TP GV: các em có thể cho ví dụ. HS: đưa ra ví dụ GV: đưa ví dụ cụ thể như việc mượn trả sách ở thư viện, học sinh chưa trả nhiều hơn 5 cuốn thì không cho mượn. Hoặc việc nhập dữ liệu cho thi vào 10 không thể nhập học sinh có tuổi quá cao, GV: các em đã biết việc chuyển tiền vào tài khoản. Nếu máy A (máy ta chuyển tiền) không nhất quán với máy B (máy phát tiền) sẽ dẫn đến tình trạng gì? Đây là công việc đòi hỏi phải giải quyết nhiều tình huống của thực tế, cần phải nghiên cứu và phát triển thêm. GV: mật mã của tài khoản, mật mã của thẻ rút tiền. Quyền truy cập của quản lý điểm, GV: Đảm bảo hoạt động nhờ hệ thống quản lý tệp của hệ điều hành. GV: ví dụ có trường ngày sinh lại thêm trường tuổi, 4. Một số ứng dụng: Việc xây dựng, phát triển và khai thác các hệ CSDL ngày càng phát triển nhiều hơn, đa dạng hơn và trong hầu hết các linh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, GV: việc sử dụng CSDL mang lại hiệu quả gì? Đã làm thay đổi những gì? HS: trả lời. GV: Vai trò của con người trong các họat động này? HS: trả lời  - 3 - Giáo án tin học 12 GV: các em có thể cho những ví dụ ứng dụng cụ thể. GV: Phân tích những ứng dụng được nêu trong SGK. IV. Củng cố: 1. Khái niệm CSDL 2. Khái hệ hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3. Phân biệt cơ sở dữ liệu với hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4. Những yêu cầu cơ bản của hệ QT CSDL. 5. Các ứng dụng cụ thể.  - 4 - Giáo án tin học 12 Ngày soạn: 05/9/2007 Tiết 3,4 §2. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU I. MỤC TIÊU Học sinh nắm được: - Chức năng và phương thức họat động của một hệ QT CSDL. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1) Giáo viên: Máy xách tay có internet, đèn chiếu., SGK, SGV. 2) Học sinh: Đọc tài liệu, nghe giảng, thảo luận, trả lời câu hỏi của giáo viên. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: TG Nội dung Hoạt động § 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1. Những chức năng của hệ QT CSDL - Định nghĩa: Hệ QTCSDL (Database Management System) là một phần mềm cho phép tạo lập, bảo trì CSDL và cung cấp các dịch vụ cần thiết để khai thác thông tin từ CSDL. Một hệ QT CSDL có các chức năng cơ bản sau: a) Cung cấp cách tạo lập CSDL: Thông quan ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, người dùng khai báo kiểu và các cấu trúc dữ liệu thể hiện thông tin, khai báo các ràng buộc trên dữ liệu được lưu trữ trong CSDL. b) Cung cấp cách cập nhật dữ liệu, tìm kiếm và kết xuất thông tin: Ngôn ngữ để người dùng diễn tã - GV:  Hệ QTCSDL là một thành phần không thể thiếu trong một CSDL.  Hệ QTCSDL phải được xây dựng trước khi có CSDL và thông thường còn tiếp tục mở rộng, hoàn thiện trong quá trình khai thác CSDL GV: Chức năng chính của một hệ QTCSDL HS: trình bày, bổ sung GV: Bổ sung, hoàn thiện GV: Công cụ: - Khai báo cấu trúc bản ghi cho từng bảng dữ liệu trong CSDL - Chỉnh sửa cấu trúc - Xem cấu trúc bản ghi - Tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá - Các dữ liệu liên quan - Nhóm công cụ tác động lên cấu trúc - Nhóm công cụ để xem nội dung GV: Công việc này gồm các công việc  - 5 - Giáo án tin học 12 yêu cầu cập nhật hay tìm kiếm, kết xuất thông tin gọi là ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Gồm: - Cập nhật: nhập, sửa, xóa dữ liệu; - Tìm kiếm và kết xuất dữ liệu. Ngôn ngữ được dùng phổ biến là SQL (Structured Query Language). c) Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL: - Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép; - Duy trì tính nhất quán của dữ liệu; - Tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời; - Khôi phục CSDL khi có sự cố phần cứng hay phần mềm; - Quản lý các mô tả dữ liệu. cụ thể sau: - Xem nội dung dữ liệu - Cập nhật dữ liệu - Sắp xếp, lọc, tìm kiếm thông tin - Kết xuất báo cáo GV: - Đảm bảo an ninh, ngăn chặn truy cập trái phép; - Duy trì tính nhất quán của dữ liệu; - Tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời… 2. Họat động của một hệ CSDL: - Một hệ QTCSDL là một phần mềm phức tạp gồm nhiều thành phần (môđun), mỗi thành phần có chức năng cụ thể, trong đó có 2 thành phần chính là bộ xử lý truy vấn và bộ quản lý dữ liệu. Một số chức năng của hệ QTCSDL được hỗ trợ bởi hệ điều hành. GV: Các thành phần chính của hệ QTCSDL HS: trả lời, đề nghị em khác bổ sung. GV: chốt lại hệ QLCSDL có 2 thành phần chính: - Bộ xử lý truy vấn - Bộ quản lý dữ liệu GV: * Hệ QTCSDL đóng cầu nối giữa các truy vấn trực tiếp của người dùng và các ứng dụng của hệ QT CSDL với hệ thống quản lý tệp và các bộ quản lý khác của hệ điều hành * Hệ QTCSDL đóng vai trò chuẩn bị còn thực hiện chương trình là nhiệm vụ của hệ điều hành. 3. Vai trò của con người khi làm việc với các hệ CSDL: a) Người quản trị CSDL Làm một người hay một nhóm GV: Công việc của người quản trị có thể bao gồm các công việc sau:  Bảo trì CSDL: bảo vệ và khôi  - 6 - Giáo án tin học 12 người chịu trách nhiệm quản lý các tài nguyên như CSDL, hệ QTCSDL và các phần mềm liên quan. Người quản trị là người: - Có chuyên môn cao, hiểu sâu sắc về CSDL và hệ điều hành; - Đáng tin cậy và có tinh thần trách nhiệm b) Người lập trình ứng dụng: Có nhiệm vụ xây dựng các chương trình đáp ứng nhu cầu khai thác của người dùng (công việc của người lập trình ứng dụng). c) Người dùng: Còn gọi là người dùng đầu cuối chính là khách hàng có nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL. Đây là tập thể đông đảo nhất. Người dùng giao tiếp với hệ CSDL thông quan các giao diện đã chuẩn bị sẵn. - Người dùng có thể chia thành nhiều nhóm và có một số quyền hạn nhất định. phục CSDL  Nâng cấp hệ QTCSDL: bổ sung, sửa đổi để cải tiến chế độ khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng  Tổ chức hệ thống: phân quyền truy cập cho từng người, từng nhóm người, đảm bảo an ninh cho hệ CSDL  Quản lý các tài nguyên của CSDL GV: Xây dựng các chương trình hổ trợ khai thác CSDL trên cơ sở công cụ mà hệ QTCSDL cung cấp. Người lập trình phải tiếp cận với CSDL cụ thể (mẫu hay giả định). Họ làm việc khi CSDL mới được tạp (rỗng) vì chỉ cần thông tin về cấu trúc các tệp trong CSDL. GV: Đôi khi có thể kết hợp nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau để tạo giao diện, ví dụ: Visual Basic, C++,… GV: đây là tập thể đông đảo nhất những người có quan hệ với CSDL. Mỗi người có nhu cầu khai thác thông tin khác nhau. Họ dựa trên cơ sở các giao diện có sẵn. GV: có nhiều người hay nhiều nhóm người được người quản trị phân quyền sử dụng khác nhau. Ví dụ: Phụ huynh hay học sinh chỉ xem điểm mà không có quyền cập nhật thông tin. Sơ đồ họat động của hệ QTCSDL  - 7 - Hệ Quản trị CSDL Bộ xử lý truy vấn Bộ quản lý dữ liệu Bộ quản lý tệp (Hệ điều hành) Trình ứng dụng Truy vấn CSDL Giáo án tin học 12 IV. Củng cố: 1. Chức năng của hệ CSDL 2. Hoạt động của một hệ QTCSDL: mối quan hệ 3. Vai trò của con người khi làm việc với CSDL 4. Các ứng dụng cụ thể.  - 8 - Giáo án tin học 12 Ngày soạn: 20/9/2007 Tiết 5 Chương 2 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS §1. GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS I. MỤC TIÊU * Về kiến thức: Học sinh hiểu được: - Các khái niệm chính của ACCESS; - Các công việc cơ bản khi làm việc với ACCESS: tạo, quản lý và khai thác các hệ thống thông tin đơn giản ==> Nắm vững các khái niệm của hệ QTCSDL trên cơ sở nắm vững những kiến thức cơ bản của Access. - Nắm 4 chức năng chính của Access: thiết kế bảng, thiết lập mối quan hệ, lưu trữ và cập nhật thông tin, kết xuất thông tin. - Biết 4 đối tượng chính của Access: bảng – Table, mẫu hỏi – Query, biểu mẫu – Form, báo cáo – Report. - Biết có 2 cách làm việc với các đối tượng: chế độ thiết kế - Design View và chế độ trang dữ liệu – Datasheet View). Biết cách tạo các đối tượng: dùng thuật sĩ – Wizard và tự thiết kế - Design hoặc phối hợp cả 2 cách. - Biết khởi động Access, tạo cơ sở dữ liệu hoặc mở CSDL đã có và biết kết thúc Access. * Về kỹ năng: - Thao tác tạo lập CSDL (chủ yếu là bảng); - Thao tác cập nhật dữ liệu (chủ yếu qua biểu mẫu và bảng); - Thao tác sắp xếp, tìm kiếm, lọc và truy vấn dữ liệu (chủ yếu qua mẫu hỏi). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1) Giáo viên: SGK, SGV, máy tính xách tay, đèn chiếu, máy tính có truy cập internet. 2) Học sinh: Đọc tài liệu, nghe giảng, thảo luận, trả lời câu hỏi của giáo viên. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: TG Nội dung Hoạt động § 1. Giới thiệu Microsoft Access 1. Các đối tượng trong Access:  - 9 - Giáo án tin học 12 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access (gọi tắc là Access) là hệ QTCSDL của hãng Microsoft viết cho các máy tính cá nhân và máy tính chạy trong mạng cục bộ. Trong Access, một CSDL bao gồm các đối tượng liên quan đến lưu trữ dữ liệu, các đối tượng được định nghĩa để tự động hóa việc sử dụng dữ liệu. Các đối tượng chính bao gồm: • Bảng (Table): là đối tượng cơ sở, dùng để lưu dữ liệu. Mỗi bảng chứa thông tin về một chủ thể xác định và bao gồm các bản ghi là các hàng, mỗi hàng chứa thông tin về một cá thể xác định của chủ thể đó. • Mẫu hỏi (Query): là đối tượng cho phép kết xuất thông tin từ một hoặc nhiều bảng. • Biểu mẫu (Form): là đối tượng giúp cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin thuận tiện hoặc điều khiển thực hiện một ứng dụng. • Báo cáo (Report): là đối tượng được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp dữ liệu được chọn và in ra. - GV: Hiện nay việc sử dụng máy tính để quản lý đã được thực hiện hầu hết các lĩnh vực xã hội. Các ứng dụng này được viết trên một hệ QTCSDL cụ thể nào đó như Visual Foxpro, Access,… Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access (gọi tắc là cess) là hệ QTCSDL của hãng Microsoft viết cho các máy tính cá nhân và máy tính chạy trong mạng cục bộ. GV: đây là các đối tượng thường thấy ở một hệ QTCSDL. GV: Access có các đối tượng chính nào. HS: trả lởi, hs khác bổ sung GV: chốt lại 2. Chế độ làm việc với các đối tượng • Chế độ thiết kế (Design View): trong chế độ này ta có thể tạo mới bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi, báo cáo,… hoặc thay đổi. Nút lệnh . • Chế độ trang dữ liệu (Data Sheet View): chế độ này hiển thị dữ liệu dạng bảng, cho phép làm việc trực tiếp với dữ liệu như xem, xóa hay thay đổi, thêm dữ liệu mới. Nút lệnh . • Chế độ biểu mẫu (Form View): chế độ này dùng để làm việc với biểu mẫu. Ta có thể chuyển đổi giữa chế độ thiết kế và trang dữ liệu. GV: Mỗi phần mềm đều có cách làm việc riêng, ta cần nhớ rõ khi làm việc với các phần mềm này. GV: trên Access có mấy chế độ làm việc HS: trả lời, hs khác bổ sung. GV: chốt lại.  - 10 - [...]... - 19 - Giáo án tin học 12 - Muốn thiết lập liên kết toàn vẹn ta chọn RelationShip / Edit Relatioship : - Chọn Enforce Referential Integrity để thiết lập liên kết toàn vẹn Khi thiết lập có hình sau: thêm nút ∞ ở các liên kết  - 20 - Giáo án tin học 12 IV Củng cố: 1 Các đối tượng của Access 2 Cách tạo bảng, nhập dữ liệu trong bảng, tạo liên kết giữa các bảng  - 21 - Giáo án tin học 12 Ngày... thị thông tin, • Liên kết, • Thay đổi cấu trúc bảng - Đọc bài TRUY VẤN DỮ LIỆU tìm hiểu : Tạo mẫu hỏi  - 32 - Giáo án tin học 12  - 33 - Giáo án tin học 12 Ngày soạn: 1 /12/ 2007 Tiết 15, 19 §4 TRUY VẤN DỮ LIỆU I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: − Hiểu khái niệm mẫu hỏi − Nắm vứng cách tạo mẫu hỏi mới trong chế độ thiết kế 2 Kĩ năng: − Biết vận dụng một số hàm và phép toán tạo ra các biểu thức số học, biểu... 26 - Giáo án tin học 12 + Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh (do người thiết kế tạo ra) - Tạo biểu mẫu mới: Cách 1: Tự thiết kế biểu mẫu Cách 2: Dùng thuật sỹ để tạo biểu mẫu b Tạo biểu mẫu dùng thuật sĩ Thực hiện theo các bước sau: - Nháy đúp vào - Trong hộp Form Wizard, chọn bảng trong hộp Table/Queris - Nháy nút / : chọn từng field hay tất cả - Chọn Next  - 27 - Giáo án tin học 12 -... là 1 Yes/No Dữ liệu kiểu Logic Boolean  - 14 - Giáo án tin học 12 2 Tạo và sửa cấu trúc bảng Nháy vào nhãn Table a) Tạo cấu trúc bảng: GV: Lệnh tạo cấu trúc bảng - Chọn Create Table In Design View HS: trả lời (hoặc nút New) - Chon Design View (Nút lệnh ) Thanh công cụ hổ trợ cho việc tạo cấu trúc bảng * Mỗi trường gồm:  - 15 - Giáo án tin học 12 - Tên trường – Field name - Kiểu trường – Data... - 12 - Giáo án tin học 12 Ngày soạn: 05/10/2007 Tiết 6,7 §2 CẤU TRÚC BẢNG I MỤC TIÊU * Về kiến thức: Học sinh hiểu được: - Các khái niệm chính trong cấu trúc bảng gồm trường, bản ghi, kiểu dữ liệu, khóa chính * Về kỹ năng: - Nắm được cách tạo và sửa cấu trúc bảng; - Biết cách lập liên kết giữa các bảng đã có - Thao tác sắp xếp, tìm kiếm, lọc và truy vấn dữ liệu (chủ yếu qua mẫu hỏi) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC... thông tin + Modify the form's design: sửa đổi thiết kế - Chọn Finish để hoàn thành c Các chế độ làm việc của biểu mẫu - Chế độ biểu mẫu: chế độ xem hay nhập thông tin Chọn Form, chọn  - 28 - Giáo án tin học 12 (Hình thức như mẫu trên) - Chế độ thiết kế: thiết kế hay sửa đổi lại form Chọn Form, chọn IV Củng cố: 1 Liệt kê các thao tác làm việc của Access 2 Tìm kiếm, lọc, sắp xếp 3 Tạo Form  - 29. .. dữ liệu của một chủ thể nào đó Giữa các bảng có mối liên hệ với nhau Ví dụ: tập hợp học sinh của một lớp,  - 13 - - GV: Dữ liệu của Access được lưu dưới dạng nào? HS: trả lời, đề nghị HS khác bổ sung - Gv: bảng của Access là gì? HS: trả lởi, hs khác bổ sung GV: chốt lại Giáo án tin học 12 liên hệ giữa danh sách học sinh và bảng điểm + Trường - Field: trường là một cột của bảng để thể hiện một thuộc... mẫu Giáo án tin học 12 Or: điều kiện hoặc dong_nam_a ID ten_nuoc thu_do dan_so 1 Việt Nam Hà Nội 80000000 2 Singapore Xin-ga-po 3000000 3 Thái Lan Băng Cốc 63600000 4 Lào Vien Chăn 5000000 5 Campuchia Phnông-pênh 11400000 6 Myanma I ang gun 46000000 7 Indonesia Gia-cac-ta 214000000 8 Bruney Banda Xenegachan 300000 9 Philipines Manila 77100000 10 Malaixia Kuala Lampua 21700000 11 Đông Timor Dili 99 7853... (SGK) Dữ liệu như hình trên - Các bước tiến hành như sách giáo khoa Ví dụ 2 Bảng điểm của lớp - Các bước tiến hành như sách giáo khoa IV Củng cố: - Gv cho hs nhắc lại: + Các phép toán của mẫu hỏi + Các bước để tạo mẫu hỏi  - 36 - dien_tich bobien 33 099 2 Yes 647 Yes 514000 Yes 236800 No 181035 Yes 678500 Yes 190 0000 Yes 5765 Yes 300000 Yes 3 297 58 Yes 14874 Yes ... chọn IV Củng cố: 1 Liệt kê các thao tác làm việc của Access 2 Tìm kiếm, lọc, sắp xếp 3 Tạo Form  - 29 - Giáo án tin học 12 Ngày soạn: 15/11/2007 Tiết 12, 13, 14 THỰC HÀNH 2 BIỂU MẪU VÀ CÁC THAO TÁC TRÊN CLDL I MỤC TIÊU Kỹ năng thực hiện các thao tác để tạo biểu mẫu, nhập dữ liệu, kết xuất thông tin:  Biết mở bảng ở chế độ trang dữ liệu;  Biết cập nhật dữ liệu vào các bảng;  Biết sử dụng các nút . - Giáo án tin học 12 Ngày soạn: 05 /9/ 2007 Tiết 3,4 §2. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU I. MỤC TIÊU Học sinh nắm được: - Chức năng và phương thức họat động của một hệ QT CSDL. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1) Giáo. nhật thông tin. Sơ đồ họat động của hệ QTCSDL  - 7 - Hệ Quản trị CSDL Bộ xử lý truy vấn Bộ quản lý dữ liệu Bộ quản lý tệp (Hệ điều hành) Trình ứng dụng Truy vấn CSDL Giáo án tin học 12 IV. Củng. bài toán quản lý. HS: cho ví dụ, học sinh khác bổ sung. GV: Ví dụ chương trình quản lý điểm của trường ta, giới thiệu mô hình này. GV: Bài toán quản lý hiện nay là đang là  - 1 - Giáo án tin học 12 bình); 
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 9, Giáo án Tin học lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 9, Giáo án Tin học lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 9, Vai trò của con người khi làm việc với các hệ CSDL:, Tạo và sửa cấu trúc bảng, Liên kết giữa các bảng, c. Các chế độ làm việc của biểu mẫu., Ví dụ áp dụng:, I.Mục đích yêu cầu:, Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo, THỰC HÀNH 4. BÁO CÁO, THỰC HÀNH 5. BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP, § 3. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ, Các hệ CSDL phân tán:

Mục lục

Xem thêm