Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 4

138 1,575 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 09:51

Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 Tiết:1 Soạn ngày 20 tháng 8 năm 2012 Chơng I Một số khái niệm cơ bản của tin học Đ1. tin học là một ngành khoa học I. Mục tiêu của bài a. Kiến thức: - Biết Tin học là một ngành khoa học; biết đợc sự phát triển mạnh mẽ của Tin học do nhu cầu của xã hội. - Biết các đặc trng u việt của máy tính và một số ứng dụng của Tin học và máy tính điện tử trong các hoạt động của đời sống. b. Kỹ năng II. Phơng pháp: Thuyết trình III. Nội dung : Nội dung Hoạt động của GV và HS 1. Sự hình thành và phát triển của tin học - Tin học là một ngành khoa học mới hình thành nhng có tốc độ phát triển mạnh mẽ và động lực cho sự phát triển đó là do nhu cầu khai thác tài nguyên thông tin của con ngời. - Tin học dần hình thành và phát triển trở thành một ngành khoa học độc lập, với nội dung, mục tiêu và phơng pháp nghiên cứu mang đặc thù riêng. 2. Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử * Vai trò: - Ban đầu máy tính ra đời chỉ với mục đích cho tính toán đơn GV: Chúng ta nhắc nhiều đến Tin học nhng nó thực chất là gì thì ta cha đợc biết hoặc những hiểu biết về nó là rất ít. GV: Khi nói đến Tin học là nói đến máy tính cùng các dữ liệu trong máy đợc lu trữ và xử lý phục vụ cho các mục đích khác nhau trong mỗi lĩnh vực trong đời sống xã hội (nh ngành Y tế thì cần lu trữ thông tin về bệnh nhân và bệnh án của ngời bệnh, Th viện cần lu trữ thông tin của sách, ngời mợn ). Vậy Tin học là gì? Tr ớc hết ta đi xem sự phát triển của Tin học trong một vài năm gần đây. GV: Thực tế cho thấy Tin học là ngành tin học ra đời cha đợc bao lâu nhng những thành quả của nó mang lại cho con ngời thì vô cùng lớn lao. Cùng với Tin học, hiệu quả công việc đợc tăng lên rõ ràng nhng cũng chính từ nhu cầu khai thác thông tin của con ngời đã thúc đẩy cho Tin học phát triển. GV: Hãy kể tên những ngành trong thực tế có dùng đến sự trợ giúp của Tin học? Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 1 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 thuần, dần dần nó không ngừng đ- ợc cải tiến và hỗ trợ cho rất nhiều lĩnh vực khác nhau. - Ngày nay thì máy tính đã xuất hiện ở khắp nơi, chúng hỗ trợ hoặc thay thế hoàn toàn con ngời. * Một số tính năng (đặc tính) giúp máy tính trở thành công cụ hiện đại và không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta: - Máy tính có thể làm việc 24/24 mà không biết mệt mỏi. - Tốc độ xử lý thông tin nhanh. - Độ chính xác cao. - MT có thể lu trữ một lợng thông tin lớn trong một không gian hạn chế. - Các máy tính cá nhân có thể liên kết với nhau thành một mạng và có thể chia sẻ dữ liệu giữa các máy với nhau. - Máy tính ngày càng gọn nhẹ, tiện dụng và phổ biến. 3. Thuật ngữ Tin học Một số thuật ngữ Tin học đợc sử dụng là: Informatique Informatics Computer Science * Khái niệm về tin học - Tin học là một ngành khoa học dựa trên máy tính điện tử. - Nó nghiên cứu cấu trúc, tính HS: Trả lời câu hỏi. GV: Trong vài thập niên gần đây sự phát triển nh vũ bão của Tin học đã đem lại cho loài ngời một kỷ nguyên mới kỷ nguyên của công nghệ thông tin với tính sáng tạo mang tính vợt bậc đã giúp đỡ rất lớn cho con ngời trong cuộc sống hiện đại. Câu hỏi đặt ra là vì sao nó lại phát triển nhanh và mang lại nhiều lợi ích cho con ngời đến thế? GV: Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, con ngời muốn làm việc và sáng tạo đều cần thông tin. Chính vì nhu cầu cấp thiết ấy mà máy tính cùng với đặc trng riêng biệt của nó đã ra đời. Qua thời gian, Tin học ngày càng phát triển và nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống (y tế, giao thông truyền thông ). GV: Ban đầu máy tính ra đời với mục đích giúp đỡ cho việc tính toán thuần tuý. Song thông tin ngày càng đa dạng đã thúc đẩy con ngời không ngừng cải tiến máy tính để phục vụ cho nhu cầu mới.GV: Trớc sự bùng nổ thông tin hiện nay máy tính đợc coi nh một công cụ không thể thiếu của con ngời. Trong tơng lai không xa một ngời không biết gì về máy tính có thể coi là không biết đọc sách. Vì vậy càng nhanh tiếp xúc với máy tính nói riêng và tin học nói chung thì càng có nhiều cơ hội hoà nhập với cuộc sống hiện đại. GV: Ví dụ: 1 đĩa mềm đờng kính 8.89cm có thể lu nội dung một quyển sách dày 400 trang. GV: Điều này dễ thấy nhất là mạng Internet mà các em đã đợc biết. GV: Từ những tìm hiểu ở trên ta đã có thể rút ra Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 2 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 chất chung của thông tin. - Nghiên cứu các qui luật, phơng pháp thu thập, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng của nó trong đời sống xã hội. đợc khái niệm Tin học là gì. Lớp: Đọc phần in nghiêng trong SGK trang 6 GV: Hãy cho biết Tin học là gì? HS: Trả lời câu hỏi. GV: Tóm tắt lại ý chính và ghi lên bảng. IV. củng cố : +/ Đặc tính của tin học. - MT có thể làm việc 24/24 mà không mệt mỏi. - Tốc độ xử lý thông tin nhanh; độ chính xác cao. - MT có thể lu trữ một lợng thông tin lớn trong không gian hạn chế. - Các MT cá nhân có thể liên kết với nhau thành 1 mạng và có thể chia sẻ dữ liệu giữa các MT với nhau. V. Bài tập về nhà : - Xem lại vở ghi + SGK - Làm bài tập 3, 4, 5 SGK trang 6 Tiết:2 Soạn ngày 26 tháng 8 năm 2012 Đ2. Thông tin và dữ liệu I. Mục tiêu của bài. a. Kiến thức: - Biết khái niệm thông tin, lợng thông tin, các dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính - Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. - Hiểu đơn vị đo thông tin là bít và các đơn vị bội của bit. - Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu diễn thông tin. b. Kỹ năng: - Bớc đầu mã hoá đợc thông tin đơn giản thành dãy bit. II. Phơng pháp: Thuyết trình, vấn đáp III. Bài cũ: Câu hỏi 1: Nêu đặc tính và vai trò của máy tính điện tử ? Câu hỏi 2: Nêu khái niệm về Tin Học ? IV. Tiến trình bài giảng Nội dung Hoạt động của GV và HS 1. Khái niệm thông tin và dữ liệu * Thông tin: Thông tin của một thực thể là những hiểu biết có thể có đợc về thực thể đó. Chính xác hơn: Thông tin là sự phản ánh các hiện tợng, sự vật của thế giới khách GV: (Đặt vấn đề) Trong cuộc sống xã hội, sự hiểu biết về một thực thể đó càng nhiều thì những suy đoán về những thực thể đó càng chính xác. Ví dụ: những đám mây đen hay những con chuồn chuồn bay thấp báo hiệu một cơn ma sắp đến. Đó là thông tin. Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 3 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 quan và các hoạt động của con ngời trong đời sống xã hội. Ví dụ: Bạn Nam 16 tuổi, cao 1m65, đó là thông tin về Nam. * Dữ liệu: Là thông tin đã đợc đa vào máy tính 2. Đơn vị đo thông tin - Bit (viết tắt của Binary Digital) là đơn vị nhỏ nhất để đo lợng thông tin. Ví dụ 1 : Giới tính của con ngời chỉ có thể hoặc Nam hoặc Nữ. Tôi qui ớc Nam là 1 và Nữ là 0. Ví dụ 2: Trạng thái của bóng đèn chỉ có thể là sáng (1) hoặc tối (0) Nếu tôi có 8 bóng đèn và chỉ có 1, 3, 4, 7 sáng còn lại là tối thì nó sẽ đợc biểu diễn nh sau: 10110010 - Ngoài ra ngời ta còn dùng các đơn vị cơ bản khác để đo thông tin 1 Byte (viết tắt 1B) = 8 Bit 1 KB (Kilô byte) = 1024 B 1 MB (Mêga byte) = 1024 KB 1 GB (Giga byte) = 1024 MB 1 TB (Têta byte) = 1024 GB 1 PB (Pêta byte) = 1024 TB 3. Các dạng thông tin Các dạng cơ bản: - Dạng văn bản: báo trí, sách, vở - Dạng hình ảnh: bức tranh, bản đồ, băng hình . - Dạng âm thanh: tiếng nói, tiếng chim hót, tiếng đàn 4. Mã hoá thông tin trong máy tính - Thông tin muốn máy tính xử lý đợc cần chuyển hoá, biến đổi thông tin thành một dãy Bit. Cách làm nh vậy gọi là mã hoá thông tin. Hay hơng vị chè cho ta chất lợng của chè có ngon không Đó là thông tin. Vậy thông tin là gì? GV: Hãy lấy một số ví dụ khác. HS: Trả lời câu hỏi. GV: Những thông tin đó con ngời có đợc là nhờ vào quan sát. Nhng với máy tính chúng có đợc những thông tin đó là nhờ đâu. Đó là nhờ thông tin đợc đa vào máy tính. GV: (chuyển vấn đề) Muốn máy tính nhận biết đợc một sự vật nào đó ta cần cung cấp cho nó đầy đủ thông tin về đối tợng này. Có những thông tin luôn ở trong hai trạng thái hoặc đúng hoặc sai. Do vậy ngời ta đã nghĩ ra đơn vị bit để biểu diễn thông tin trong máy tính. GV: Bit là lợng thông tin vừa đủ để xác định chắc chắn một sự kiện có 2 trạng thái và khả năng xuất hiện của 2 trạng thái là nh nhau. Ngời ta đã dùng 2 con số 0 và 1 trong hệ nhị phân với khả năng sử dụng 2 con số đó là nh nhau để qui ớc. GV: Nếu 8 bóng đèn đó có bóng 2, 4, 5,8 sáng còn lại tối thì em biểu diễn nh thế nào? HS: Đứng tại chỗ trả lời câu hỏi GV : Theo hiểu biết của các Em thì ngày nay có những dạng thông tin nào ? lấy VD? HS: Đứng tại chỗ trả lời câu hỏi GV: Thông tin cũng đợc chia thành nhiều loại nh sau: GV: Thông tin là một khái niệm trừu Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 4 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 - Ví dụ: Lấy ví dụ bóng đèn ở trên sáng là 1, tối là 0. Nếu nó có trạng thái sau Tối, sáng, sáng, tối, sáng, tối, tối, sáng thì nó sẽ đợc viết dới dạng sau: 01101001 - Để mã hoá văn bản dùng mã ASCII gồm 256 ký tự đợc đánh số từ 0 255, số hiệu này đợc gọi là mã ASCII thập phân của ký tự. Ví dụ: Ký tự A - Mã thập phân 65. - Mã nhị phân 01000001. tợng mà máy tính không thể xử lý trực tiếp, nó phải đợc chuyển đổi thành các ký hiệu mà máy có thể hiểu và xử lý. Và việc chuyển đổi đó gọi là mã hoá thông tin. GV: Mỗi văn bản bao gồm các ký tự thờng và hoa a, b, c, , A, B, C, ; các chữ số 0, 1, 2, và các dấu phép toán , các dấu đặc biệt . Để mã hoá thông tin dạng văn bản ng trên ngời ta dùng mã ASCII gồm 256 ký tự đợc đánh số từ 0 - 255 V- Củng cố: - Khái niệm Thông tin, Dữ liệu, Đơn vị đo Thông tin. - Mã hóa thông tin trong máy tính Bài tập về nhà: - Làm các bài số 1, 2, 3, trang 17 - Xem trớc mục 5 (biểu diễn dữ liệu trong máy tính Tiết:3 Soạn ngày 27 tháng 8 năm 2012 Đ2. Thông tin và dữ liệu I. Mục tiêu. c. Kiến thức: - Biết khái niệm thông tin, lợng thông tin, các dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính - Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. - Hiểu đơn vị đo thông tin là bít và các đơn vị bội của bit. - Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu diễn thông tin. d. Kỹ năng: - Biết biểu diễn thông tin trong máy tính II. Phơng pháp: Thuyết trình, vấn đáp, gợi mở vans đề lấy một số ví dụ minh hoạ để học sinh hiểu bài hơn. III- Tiến trình bài giảng Nội dung Hoạt động của GV và HS ổn định lớp lớp trởng báo cáo sĩ số Bài cũ: 1) nêu khái niệm thông tin và dữ liệu, cho biết các đơn vị đo thông tin Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 5 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 5. Biểu diễn dữ liệu trong máy tính a, Thông tin loại số - Hệ đếm và các hệ đếm dùng trong Tin học. Hệ đếm là tập hợp các ký hiệu và qui tắc sử dụng tập ký hiệu đó để biểu diễn và xác định giá trị các số. - Có hệ đếm không phụ thuộc vào vị trí và hệ đếm phụ thuộc vào vị trí: + Hệ chữ cái La Mã không phụ thuộc vào vị trí. VD: X ở IX hay XI đều có nghĩa là 10 + Hệ đếm có số thập phân, nhị phân, hecxa là hệ đếm phụ thuộc. VD: Số 1 trong 10 khác với số 1 trong 01. - Nếu một số N trong hệ đếm cơ só b có biểu diễn la: N=dnd n-1 d n-2 d 1 d 0 ,d - d -2 d -m thì giá trị của nó là N= dnb n +d n-1 b n-1 + +d 1 b 0 +d -1 b -1 + +d -m b - m VD: 43,3 = 4.10 1 +3.10 0 +3.10 -1 * Các hệ đếm dùng trong tin học - Hệ nhị phân (hệ cơ số 2): Là hệ chỉ dùng 2 chữ số 0 và 1 VD: 01000101, 01000001 Giá trị = 0.2 7 +1.2 6 +0.2 5 +0.2 4 +0.2 3 +0.2 2 +0.2 1 +1.2 0 =65 - Hệ cơ số 10(hệ thập phân): - Hệ dùng các số 0,1,2, ,9 để biểu diễn - Hệ cơ số 16(hệ hexa) hệ dùng các số 0, 1, 2,3, ,9,A, B, C, để biểu diễn VD: 1A3 -= 1.16 2 +10.16 1 +3.16 0 = 2) Tại sao phải mã hoá thông tin trong máy tính? HS: trả lời bài cũ GV: Nhận xét và cho điểm GV: ở tiết trớc chúng ta đã làm quen với khái niệm thông tin và dữ liệu, đơn vị đo lợng thông tin và đã mã hoá đợc thông tin trong máy tính. Để bỉeu biểu đợc thông tin trong máy tính chúng ta tìm hiểu mục 5. GV: Biểu diễn thông tin trong máy tính qui về hai loại là Số và Phi số GV: Hệ đếm khong phụ thuộc vào vị trí có nghĩa là nó nằm ở vị trí nào đi chăng na đều mang cùng 1 giá trị GV : Hảy lấy 1 số VD về các hệ đếm có phụ thuộc và không phụ thuộc vào vị trí ? HS : Trả lời tại chổ. GV: Có nhiều hệ đếm khácnhau nên muốn phân biệt số đợc biểu diễn ở hệ đếm nào ngời ta viết cơ số làm chỉ số của số đó. VD: Biểu diễn số 7 Ta viết: 111 2 (hệ 2) hoặc 7 10 (hệ 10) hay 7 16 (hệ 16) Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 6 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 256+160+3 = 419 Cách biễu diễn số nguyên Biểu diễn số nguyên với 1 Byte nh sau: Bit 7 Bit 3 Bit 6 Bit 2 Bit 5 Bit 1 Bit 4 - Bit 7 dùng để xác định số nguyên đó là âm hay dơng - Cách biểu diễn số thực B) Thông tin loại phi số - Văn bản - Các loại khác (hình ảnh, âm thanh) IV- Củng cố: - biểu diễn thông tin trong máy tính có 2 cách đó là số và phi số - Xem trớc bài 3 phần 1, và 2 Làm bài tập trong SBT . Tiết:4 Soạn ngày 28 tháng 8 năm 2012 Bài tập và thực hành 1 Làm quen với thông tin và mã hoá thông tin I. Mục tiêu của bài: - Cũng cố hiểu biết ban đầu về tin học, máy tính - Sử dụng bộ mã ASCII để mã hoá xâu kí tự, số nguyên - Viết đợc số thực dới dạng dấu phẩy động. II- Phơng pháp, phơng tiên dạy học: - Hớng dẫn cách làm sau dó gọi HS lên bảng trả lời từng câu hỏi - Phòng máy, máy chiếu (nếu có) III- Nội dung a) Tin học, máy tính: a1) Hãy chọn những khẳng định đúng trong các khẳng định sau: (A) Máy tính có thể thay thế hoàn toàn cho con ngời trong lĩnh vực tính toán; (B) Học tin học là học sử dụng máy tính tính; (C) Máy tính là sản phẩm trí tuệ của con ngời; (D) Một ngời phát triển toàn diện trong xã hội hiện đại không thể thiếu hiểu biết về tin học; Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 7 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 - Cho HS suy nghĩ 3 phút sau đó gọi lên bảng trả lời câu hỏi TL: Khẳng định đúng là: (C) và (D) a2) Trong các đẳng thức sau đây, những đẳng thức nào là đúng? (A) 1KB = 1000 byte (B) 1KB = 1024 byte (C) 1 MB = 100000 byte - Cho HS suy nghĩ 3 phút sau đó gọi lên bảng trả lời TL: Khẳng định đúng là: (B) a3) Có 10 học sinh xếp hàng ngang để chụp ảnh. Em hãy dùng 10 bit để biểu diễn thông tin cho biết mỗi vị trí trong hàng là bạn nam hay nữ. Gợi ý: liên hệ ví dụ về biểu diễn 8 bóng đèn đã học ở bài 2. TL: quy ớc nữ là: 1, nam là 0, khi đó vị trí nào là nữ thì biểu diễn là 1, vị trí nào là nam thì biểu diễn là không. VD: học sinh đứng thứ 2, 4, 5, 7, 9 là nữ ta có: 0101101010 b) Sử dụng mã ASCII (xem phụ lục) để mã hoá và giải mã: b1) Chuyển các xâu ký tự sau thành dạng nhị phân: VN, Tin. TL: VN 01010110 01001110 Tin 0101010 01101001 01101110 b2) Dãy bit 01001000 01101111 01100001 tơng ứng là dãy ASCII của dãy ký tự nào? TL: Hoa c) Biểu diễn số nguyên và số thực . c1) Để mã hoá số nguyên -27 cần dùng ít nhất bao nhiêu byte? TL: cần ít nhất 1 byte. c2) Viết các số thực sau đây dới dạng dấu phẩy động: 11005; 25,879 0,000984 Chia học sinh thành 4 nhóm thảo luận trong khoảng thời gian 5 phút sau đó gọi nhóm trởng lê ghi kết quả lên bảng. TL: 11005 biểu diễn dới dạng dấu phẩy động là: 0.11005x10 5 25,879 Biểu diễn dới dạng dấu phẩy động là: 0.25879x10 2 0,000984 biểu diễn dới dạng dấu phẩy động là: 0.984x10 -3 IV- Hệ thống lại bài: - HS nắm đợc các thuật ngữ chính: Bit; Byte - Trả lời nhanh một số câu hỏi sau phần bài tập thực hành ( GV uốn nắn, sửa chữa các sai sót rồi kết luận lại KQ các câu hỏi trên ). - Về nhà đọc bài đọc thêm - Làm các bài tập trong sách bài tập. Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 8 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 Tiết:5 Soạn ngày 29 tháng 8 năm 2012 Đ3. giới thiệu về máy tính I. Mục tiêu của bài a. Kiến thức: - Biết chức năng các thiết bị chính của máy tính - Biết máy tính làm việc thao nguyên lý J. Von Neumann b. Kỹ năng: Nhận biết các bộ phận chính của máy tính. II- Phơng pháp, phơng tiện dạy học - Phơng pháp: thuyết trình, vấn đáp - Phơng tiện: Máy chiếu, máy tính (nếu có), phông chiếu hoặc bảng III. Tiến trình bài giảng Nội dung Hoạt động của GV và HS 1. Khái niệm về hệ thống tin học * Hệ thống tin học gồm 3 thành phần: - Phần cứng - Phần mềm - Sự quản lý và điều khiển của con ngời. * Hệ thống tin học là phơng tiện dựa trên máy tính dùng để thực hiện các loại thao tác nh: nhận thông tin, xử lý thông tin, lu trữ thông tin và đa thông tin ra. Bài cũ. Câu 1. Thông tin là gì? Kể tên các đơn vị đo thông tin? Câu 2. Nêu khái niệm mã hoá thông tin? Hãy biến đổi: 23 10 Cơ số 2 100101 2 Cơ số 10 GV: Gọi 2 HS lên bảng. HS: Lên bảng và trả lời câu hỏi. GV: Đánh giá, nhận xét và cho điểm. Bài mới GV: Đặt vấn đề: Tiết trớc các em đã đợc học về thông tin và cách mã hoá thông tin trong máy tính. Hôm nay ta tiếp tục tìm hiểu về các thành phần trong máy tính. GV: Các em cho biết trong máy tính có các thiết bị nào? HS: Trả lời câu hỏi. GV: Gọi HS khác bổ sung. GV: Thống kê lại các thành phần chính chủ yếu trong máy tính GV: Giải thích thêm: Hệ thống tin học, có các thành phần: - Phần cứng: Toàn bộ các thiết bị liên quan: màn hình, chuột, CPU, - Phần mềm: Chơng trình tiện ích: Word, exel, - Sự quản lý và điều khiển của con ngời: Con ngời làm việc và sử dụng Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 9 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính * Gồm các bộ phận chính sau: - Bộ xử lý trung tâm (CPU: Central Processing Unit) - Bộ nhớ trong (Main Memory) - Bộ nhớ ngoài (Sencondary Memory) - Thiết bị vào (Input Device) - Thiết bị ra (output Device) máy tính cho mục đích công việc của mình. GV: Theo các em trong 3 thành phần trên thành phần nào là quan trọng nhất? HS: Trả lời câu hỏi. GV: Nói chung thành phần nào cũng quan trọng xong thành phần thứ 3 là quan trọng nhất bởi nếu không có sự quản lý và điều khiển của con ngời thì 2 thành phần còn lại trở lên vô dụng. GV: Tóm tắt và đa ra khái niệm. GV: (Chỉ vào máy tính mẫu): Theo các em chiếc máy tính này bâo gồm các bộ phận nào? HS: Trả lời câu hỏi. GV: Gọi HS khác bổ sung và ghi lại tất cả các câu trả lời lên bảng. * Hoạt động của máy tính đợc mô tả qua sơ đồ sau: GV: Thống kê, phân loại các bộ phận. GV: Theo các em thì thiết bị nào trong máy tính lu trữ thông tin? HS: Đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa compact, GV: Đó là bộ nhớ trong máy tính và nó đợc phân làm 2 loại: Bộ nhớ trong và Bộ nhớ ngoài. GV: Chỉ cho HS: thấy hình dáng của từng bộ phận trên máy tính mô hình và đồng thời nêu ra chức năng của từng bộ phận. Diễn giải: D liệu vào trong máy qua thiết bị vào hoặc bộ nhớ ngoài, máy lu trữ, tập hợp, xử lý đa kết quả ra qua thiết bị ra hoặc bộ nhớ ra ngoài. GV: Các thiết bị đó bao gồm những thành phần gì và nó có chức năng cụ thể nh thế nào? GV: Bây giờ cả lớp chúng ta sẽ tiến hành thảo luận nhóm trong 5 phút để Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 10 [...]... trang 44 IV- Cũng cố - cách trình bày thuật toán để giải bài toán: + Kiểm tra tính nguyên tó của một só nguyên dơng + Thuật toán tráo đổi - Bài tập: + làm bài tập số 4, số 6 trang 44 - Xem trớc bài tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên a1, , an Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 24 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 Tiết:13 Soạn ngày 1 tháng 10 năm 2012 4 Bài toán và thuật toán I... thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc liệt kê các bớc II- Các bớc chuẩn bị: 1 Đồ dùng dạy học: SGK tin 10, vẽ thuật toán trên giấy A0 2 Phơng pháp dạy học: Thuyết trình, vấn đáp, gợi mở vấn đề sau đó lấy ví dục giải các bài toán đơn giản để minh hoạ, cho thảo luận nhóm làm cmột vài thuật toán đơn giản Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 21 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013... toán phơng trình bậc 2 tổng quát Hớng dẫn giả bài toán: Thuật toán tìm kiếm nhị phân - Bài tập: + Cho 2 số nguyên dơng bất kỳ, luôn tồn tại duy nhất 2 số nguyên dơng q và r sao cho 1=< r < b Trong đó: q là thơng của phép chia nguyên a cho b và r là số d Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 27 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 Tiết: 14 Soạn ngày 4 tháng 10 năm 2012 4 Bài toán và thuật toán... Khái niệm thuật toán và tính chất thuật toán, bài tập: + Làm các bài tập còn lại và các bài tập trong SBT Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 31 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 Tiết:16 Soạn ngày 15 tháng 10 năm 2012 Bài tập I Mục tiêu: - Học sinh nắm đợc khái niệm bài toán và thuật toán - Biết vân dụng KN vào để viết thuật toán của các bài toán - Luyện tập về thuật toán II Nội dung: 1... thêm Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 20 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 Input: Bảng điểm của học sinh trong lớp; Output: Bảng xếp loại học lực Qua các ví dụ trên, ta thấy các bài toán đợc cấu tạo bởi hai thành phần cơ bản: Input (giả thiết): Các thông tin đã có; Output (kết luận): Các thông tin cần tìm từ Input 2 Thuật toán - Khái niệm thuật toán: Thuật toán để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao... niệm thuật toán và tính chất thuật toán, bài tập: + Làm các bài tập còn lại và các bài tập trong SBT Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 33 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 Tiết:17 Soạn ngày 16 tháng 10 năm 2012 Đề kiểm tra 45 phút I- Mục đích yêu cầu: Kiểm tra kết quả tiếp thu của học sinh sau khi học hết bài 4 II- Mục đích yêu cầu của đề: - Kiến thức: Hiểu đơn vị đo thông tin, biết viết... lit kờ Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 34 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 Tiết:18 Soạn ngày 21 tháng 10 năm 2012 Đ5 ngôn ngữ lập trình I Mục tiêu : 1 Kiến thức - Giúp học sinh thấy đợc ngôn ngữ lập trình là phơng tiện dùng để diễn đạt cho máy tính những việc con ngời muốn máy tính thực hiện II Các bớc chuẩn bị 1 Đồ dùng dạy học: SGK tin 10, máy chiếu Projector 2 Phơng pháp dạy học: ... thúc Cho học sinh thảo luận trong 5 phút vẽ Thuật toán : Sơ đồ khối sơ đồ khối cho bài toán: thử 1 số bộ a, b, c để kiểm tra thuật Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 26 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 toán: bộ 1: a = 2, b = 4, c = 1 bộ 2: a = 4, b =2, c = 5; bộ 3: a = 1, b = 2, c= 1 Nhập a, b, c =b2-4ac >0 ? = 0 x1, x2 x1 = x2 Đưa ra nghiệm,KT PTVN IV- Cũng cố: - cách giải bài toán tìm... trang 28 SGK Tiết :10 Soạn ngày 21 tháng 9 năm 2012 4 Bài toán và thuật toán I Mục tiêu của bài a Kiến thức: - Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các tính chất của thuật toán - Chỉ ra đợc Input và Output của bài toán - Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và bằng liệt kê các bớc - Hiểu một số thuật toán thông dụng b Kỹ năng: Xây dựng đợc thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ... thông tin muốn lấy ra từ máy - Thuật toán để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác đợc sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận đợc Output cần tìm - Thuật toán có hai dạng: Liệt kê và Sơ đồ khối - Bài tập: Làm các bài tập còn lại SGK trang 44 Giáo viên: Nguyễn Văn Quân Trờng THPT-DTNT Tân Kỳ 29 Giáo án lớp 10 năm học 2012-2013 . ký tự sau thành dạng nhị phân: VN, Tin. TL: VN 0101 0 110 0100 1 110 Tin 0101 010 0 1101 001 0 1101 110 b2) Dãy bit 0100 1000 0 1101 111 0 1100 001 tơng ứng là dãy ASCII của dãy ký tự nào? TL: Hoa c). thông tin 1 Byte (viết tắt 1B) = 8 Bit 1 KB (Kilô byte) = 102 4 B 1 MB (Mêga byte) = 102 4 KB 1 GB (Giga byte) = 102 4 MB 1 TB (Têta byte) = 102 4 GB 1 PB (Pêta byte) = 102 4 TB 3. Các dạng thông tin Các. +d -m b - m VD: 43 ,3 = 4 .10 1 +3 .10 0 +3 .10 -1 * Các hệ đếm dùng trong tin học - Hệ nhị phân (hệ cơ số 2): Là hệ chỉ dùng 2 chữ số 0 và 1 VD: 0100 0101 , 0100 0001 Giá trị = 0.2 7 +1.2 6 +0.2 5 +0.2 4 +0.2 3 +0.2 2 +0.2 1 +1.2 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 4, Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 4, Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 4, IV. Tiến trình bài giảng, Đ4. Bài toán và thuật toán, B2. GV uốn nắn, sửa chữa sai sót theo 4 bài HS đã trình bày, III. Tiến trình bài giảng, Tiếng Việt trong soạn thảo văn bản, I. mục đích yêu cầu, II. PHƯƠNG TIện Dạy Học, c. Một số tuỳ chọn trong tìm kiếm và thay thế, Các thao tác với bảng, Đ21. Mạng thông tin toàn cầu INTERNET, TCP (Transmission Control Protocol): giao thức điều khiển truyền tin. Giao thức này có chức năng phân chia thông tin thành các gói nhỏ, phục hồi thông tin từ các gói tin nhận được và truyền lại các gói tin có lỗi.

Mục lục

Xem thêm