Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 19

143 598 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 09:43

Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường Chương I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC Bài 1. TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết tin học là một ngành khoa học. - Biết được sự phát triển mạnh mẽ của tin học do nhu cầu của xã hội. - Biết các đặt trưng ưu việt của máy tính. - Biết được một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử trong các hoạt động của đời sống. 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: Làm cho các em bước đầu có sự hứng thú, chủ động nắm bắt, thu thập tri thức khoa học, từ đó làm nảy sinh nhu cầu học tập không ngừng và có động cơ, định hướng cụ thể. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Giáo án, sgk tin 10, sgv 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. Phương pháp: • Giảng giải, vấn đáp gợi mở, thảo luận IV.Tiến trình bài dạy: 1.Ổn định tổ chức: (2’) ổn định lớp, kiểm tra sỉ số. 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Nội dung bài mới: TG Hoạt động của GV – HS Nội dung 20’ GV: Hãy kể tên các ứng dụng của tin học trong thực tiễn mà các em biết? HS: Ứng dụng trong quản lý, kinh doanh, giáo dục, giải trí, GV: Vậy các em có biết ngành tin học hình thành và phát triển như thế nào không? HS: trả lời câu hỏi. HS ghi bài 1. Sự hình thành và phát triển của tin học 1890 1920 1950 1970 Đến nay  1890 - 1920: Phát minh ra điện năng, radio, máy bay  Cuối thập niên 40 đầu thập niên 50 của thế kỷ 20 là thời kỳ phát triển của máy tính điện tử và một số thành tựu khoa học kỹ thuật khác.  1970 - nay: Thời kỳ phát triển của thông tin toàn cầu (Internet). Với sự ra đời của máy tính điện tử nên con người cũng từng bước xây dựng ngành khoa học tương ứng để đáp ứng những yêu cầu khai thác tài nguyên thông tin. 1 Ngày soạn: 10/08/2014 Tiết 1 Ngày dạy: 12/08/2014 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường 15’ 5’ GV: Vì sao tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học? HS trả lời câu hỏi. GV: Các em có thể kể tên những đặc tính ưu việt của máy tính? HS: Trả lời HS ghi bài GV: Sau khi tìm hiểu hai phần trên, ta có thể rút ra được khái niệm Tin học là gì? 2. Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử a. Đặc tính: 7 đặc tính  Tính bền bỉ  Tốc độ xử lý nhanh  Tính chính xác cao  Lưu trữ nhiều thông tin trong không gian hạn chế  Giá thành hạ > tính phổ biến cao  Ngày càng gọn nhẹ  Có khả năng liên kết thành mạng. b. Vai trò Máy tính điện tử chỉ là một công cụ lao động trong kỷ nguyên thông tin và ngày càng có thêm nhiều khả năng kỳ diệu. 3. Thuật ngữ tin học Tin học là một ngành khoa học có: Đối tượng nghiên cứu: Thông tin Công cụ nghiên cứu: MTĐT Vậy: Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. V. Củng cố - dặn dò: (3’) 1. Củng cố  Sự hình thành và phát triển MTĐT.  Đặc tính MTĐT  Thuật ngữ tin học 2. Dặn dò: BTVN: SGK trang 6 2 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường Bài 2. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết khái niệm thông tin, lượng tt, các dạng tt, mã hoá thông tin cho máy tính. - Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. - Hiểu đơn vị đo thông tin là bit và các đơn vị bội của bit. 2. Kĩ năng: - Bước đầu mã hoá được thông tin đơn giản thành dãy bit. 3. Thái độ: - Làm cho HS thêm yêu thích môn học II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, bảng phụ, sgk,sgv. 2. Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. Phương pháp: - Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận. IV. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định tổ chức: (2’) ổn định lớp, kiểm tra sỉ số. 2. Kiểm tra bài cũ: (3’) - Câu hỏi: Nêu các đặc tính ưu việt của máy tính? - Gọi 1 hs lên bảng trả lời. - Gọi hs khác nhận xét và bổ sung (nếu có). - Giáo viên nhận xét và đánh giá. 3. Nội dung bài mới: TG Hoạt động của GV – HS Nội dung 10’ 10’ GV: Các em biết được những gì qua sách, báo, HS trả lời: thông tin GV: Vậy thông tin là gì? HS ghi khái niệm GV: Hãy nêu một số ví dụ? HS: Vd: Các thông tin về an toàn giao thông, thi tốt nghiệp THPT GV: Vậy làm thế nào để phân biệt giữa các sự vật hiện tượng? HS trả lời: Thuộc tính của đối tượng. HS ghi bài GV: Như chúng ta đã biết để xác định khối lượng một vật người ta sử dụng đơn vị: g, kg, tạ và tương tự như vậy 1. Khái niệm thông tin và dữ liệu KN: Thông tin là sự hiểu biết của con người về thế giới xung quanh. Thông tin về một đối tượng là tập hợp các thuộc tính về đối tượng đó, được dùng để xác định đối tượng, phân biệt đối tượng này với đối tượng khác. Dữ liệu là thông tin đã được mã hóa và đưa vào máy tính. 2. Đơn vị đo lượng thông tin Đơn vị đo thông tin là bit. Bit là phần nhỏ nhất của bộ nhớ máy tính lưu trữ một trong 3 Ngày soạn: 14/08/2014 Tiết 2 Ngày dạy: 16/08/2014 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường 7’ 10’ để xác định độ lớn của một lượng thông tin người ta cũng sử dụng đơn vị đo. HS ghi bài GV: Vậy thông tin được đưa vào máy tính như thế nào? HS trả lời: Mã hóa HS ghi bài GV: Nêu ví dụ: Thông tin gốc: ABC Thông tin mã hóa: 01000001 01000010 01000011 HS ghi bài. Nhắc học sinh xem bộ mã ASCII cơ sở hai kí hiệu 0 hoặc 1. Các đơn vị đo thông tin 1 byte = 8 bit 1KB = 1024 byte 1MB = 1024 KB 1GB = 1024 MB 1TB = 1024 GB 1PB = 1024 TB 3. Các dạng thông tin a. Dạng văn bản: sách, báo, bảng tin b. Dạng hình ảnh: biển báo, biển quảng cáo c. Dạng âm thanh: tiếng nói của con người, tiếng sóng được lưu trữ trong băng từ, đĩa từ 4. Mã hóa thông tin trong máy tính Để máy tính có thể xử lý được, thông tin cần phải được biến đổi thành dãy bit. Cách biến đổi như vậy gọi là mã hóa thông tin. Để mã hóa thông tin dạng văn bản ta chỉ cần mã hóa ký tự. Bộ mã ASCII sử dụng 8 bit để mã hóa > mã hóa được 2 8 = 256 kí tự. Bộ mã ASCII không mã hóa đủ được các bảng chữ cái của các ngôn ngữ trên thế giới. Vì vậy người ta xây dựng bộ mã Unicode sử dụng 2 byte để mã hóa 2 16 =65536 ký tự V. Củng cố và dặn dò: (3’) - Khái niệm thông tin và dữ liệu, đơn vị đo thông tin. Đọc trước phần Biểu diễn thông tin trong máy tính của bài Thông tin và dữ liệu BTVN: 1 đĩa mềm có dung lượng là 1,44 MB lưu trữ được 150 trang sách. Hỏi 1 đĩa DVD có dung lượng 4 GB lưu trữ được bao nhiêu trang sách? 4 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường Bài 2. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU (tiết 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách biểu diễn thông tin trong máy tính: Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu diễn thông tin. 2. Kĩ năng: - Bước đầu mã hoá được thông tin đơn giản thành dãy bit. 3. Thái độ: - Tích cực học tập, thêm yêu thích môn học II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Giáo án + sgk tin 10 + sách tham khảo. 2. Học sinh: Sách giáo khoa + vở ghi III. Phương pháp: - Thuyết trình, gợi mở, vấn đáp, thảo luận IV. Tiến trình bài dạy: 1.Ổn định tổ chức: (2’) ổn định lớp, kiểm tra sỉ số. 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi: + Muốn máy tính hiểu và xử lí thông tin người ta làm thế nào? Thế nào là thông tin? dữ liệu? + Nêu những đơn vị để đo thông tin? Có mấy dạng thông tin, cho vd? Gọi lần lượt 2 hs lên bảng trả lời từng câu hỏi. Gọi hs khác nhận xét và bổ sung (nếu có). Giáo viên nhận xét và đánh giá. 3. Nội dung bài mới: 5 Ngày soạn: 17/08/2014 Tiết 3 Ngày dạy: 19/08/2014 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường TG Hoạt động của GV – HS Nội dung 10’ 10’ GV: Con người thường dùng hệ đếm nào? HS: hệ thập phân GV: Trong tin học dùng hệ đếm nào? HS: Hệ nhị phân, hexa GV: Cách biểu diễn số trong các hệ đếm? Vd: 125 có thể biểu diễn: 125 = 1x10 2 + 2x10 1 + 5x10 0 HS ghi bài GV: nêu Vd: 125 = 1x2 6 +1x2 5 +1x2 4 +1x2 3 + 1x2 2 + 0x2 1 +1x2 0 = 1111101 2 HS: ghi bài GV: Vd: 125 = 7x16 1 +13x16 0 = 7D 16 HS ghi bài HS ghi bài GV: Nêu Vd: -127 = 11111111 2 127 = 1111111 2 HS ghi bài Vd: 1234.56 = 0.123456x10 4 HS ghi bài GV nêu ví dụ sau đó giải thích: 0.007 = 0.7x10 -2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 . . 0 1 1 1 Trong đó: - 0 là dấu phần định trị - 1 là dấu phần bậc - 000010 là giá trị phần bậc. - phần còn lại là phần 5. Biểu diễn thông tin trong máy tính a. Thông tin loại số * Hệ đếm Cuộc sống thường nhật: thập phân 0, 1, , 9 Trong tin học: Nhị phân: 0, 1 Hexa: 0, 1, 2, , 9, A, B, C, D, E, F Biểu diễn số trong các hệ đếm Hệ thập phân: Mọi số N có thể được biểu diễn dưới dạng: N = a n 10 n + a n-1 10 n-1 + + a 1 10 1 +a 0 10 0 + + a -1 10 -1 + +a -m 10 -m , 0 ≤ a i ≤ 9. Hệ nhị phân: tương tự như hệ thập phân, mọi số N có thể được biểu diễn dưới dạng: N = a n 2 n + a n-1 2 n-1 + + a 1 2 1 +a 0 2 0 + + a -1 2 -1 + +a -m 2 -m , a i = 0, 1. Hệ hexa: tương tự N = a n 16 n + a n-1 16 n-1 + + a 1 16 1 +a 0 16 0 + + a -1 16 -1 + +a -m 16 -m , 0 ≤ a i ≤ 15. Với quy ước: A = 10; B = 11; C = 12; D = 13; E = 14; F = 15 Biểu diễn số trong máy tính Biểu diễn số nguyên: Ta có thể chọn 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte để biểu diễn số nguyên có dấu hoặc không dấu. Các bit của 1 byte được đánh dấu từ phải sang bắt đầu từ 0. bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 Một byte biểu diễn được các số từ - 127 đến 127. Bit 7 là bit dấu trong đó: 0 là dấu dương 1 là dấu âm Bit thấp nhất là: 0 hoặc 1. Biểu diễn số thực: Mọi số thực đều có thể được biểu diễn dưới dạng ± Mx10 ± K 0.1 ≤ M<1 (dấu phẩy động) Trong đó: M là phần định trị K là phần bậc Trong máy tính dùng 4 byte để biểu 6 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường V. Củng cố - dặn dò (3’) 1. Củng cố Các hệ đếm dùng trong máy tính Cách chuyển đổi từ hệ 10 sang hệ 2, 16 và ngược lại. 2. Dặn dò: Trả lời câu hỏi và bài tập của bài Bài tập và thực hành 1 trang 16 7 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường Bài tập và thực hành 1: LÀM QUEN VỚI THÔNG TIN VÀ MÃ HÓA THÔNG TIN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Cũng cố hiểu biết ban đầu về tin học, máy tính. - Sử dụng bộ mã ASCII để mã hoá xâu kí tự, số nguyên. - Viết được số thực dưới dạng dấu phẩy động. 2. Kĩ năng: - Bước đầu mã hóa được thông tin đơn giản thành dãy bit 3. Thái độ: - Cho HS thấy được tầm quan trọng của thông tin và tầm quan trọng của việc mã hóa thông tin trên máy tính. -Thông qua việc hiểu rõ thông tin được lưu trên máy tính như thế nào sẽ giúp cho HS thêm yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Giáo án, sgk tin 10, sách tham khảo 2. Học sinh: Sách giáo khoa tin 10, vở ghi. III. Phương pháp: - Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm IV. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định tổ chức: (2’) Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số. 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi: - Thông tin là gì? Hãy nêu các dạng thông tin mà em biết? - Hãy nêu các cách biểu diễn thông tin trên máy tính mà em đã biết? 3. Nội dung bài mới: TG Hoạt động của GV – HS Nội dung 10’ GV:Thông tin là gì? HS trả lời GV: Để phân biệt đối tượng này với đối tượng khác người ta dựa vào đâu? HS trả lời: tập hợp các thuộc tính của đối tượng. HS ghi bài GV: Dữ liệu là gì? HS trả lời. GV: Để xác định độ lớn của một lượng thông tin người ta dùng gì? HS trả lời: đơn vị đo thông tin. GV: Tin học dùng hệ đếm nào? HS trả lời: hệ nhị phân và hexa. GV: Cách biểu diễn số nguyên và số thực trong máy tính? 1. Các khái niệm Thông tin là những hiểu biết của con người về thế giới xung quanh. ⇒ Thông tin về một đối tượng là một tập hợp các thuộc tính về đối tượng. Dữ liệu là thông tin đã được mã hóa và đưa vào máy tính. Các đơn vị đo thông tin: byte, KB, MB, GB, TB, PB. Cách chuyển đổi từ hệ 10 sang hệ P (P là hệ 2 hoặc 16). Quy tắc: lấy số cần chuyển đổi chia cho P 8 Ngày soạn: 21/08/2014 Tiết 4 Ngày dạy: 23/08/2014 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường 25’ HS trả lời. HS suy nghĩ và làm bài. 1 GB = 1024 MB Vậy 12 GB = 12288 MB Số trang văn bản mà ổ đĩa cứng có thể lưu trữ được là: 3413333.33 văn bản. HS tra phụ lục SGK trang 169 và trả lời. Tương ứng với dãy ký tự: Hoa. HS trả lời: Cần dùng ít nhất 1 byte vì 1 byte có thể mã hóa các số nguyên từ -127 đến 127. HS làm bài 11005 = 0.11005x10 5 25.879 = 0.25879x10 2 0.000984 = 0.984x10 -3 HS làm bài Hệ Số 2 16 7 111 7 15 1111 F 22 10110 16 127 1111111 7F 97 1100001 61 123.75 1111011.11 7B.C HS làm bài 5D 16 = 5x16 1 + 13x16 0 = 93 10 7D7 16 = 7x16 2 + 13x16 1 + 14x16 0 = 2007 10 111111 2 = 1x2 5 + 1x2 4 + 1x2 3 + 1x2 2 + lấy số dư ra rồi viết số dư theo chiều ngược lại. 2. Luyện tập Bài 1: 1 đĩa mềm có dung lượng 1,44 MB lưu trữ được 400 trang văn bản. Vậy nếu dùng một ổ đĩa cứng có dung lượng 12GB thì lưu giữ được bao nhiêu trang văn bản? Bài 2: Dãy bit "01001000 01101111 01100001" tương ứng là mã ASCII của dãy ký tự nào? Bài 3: Để mã hóa số nguyên - 27 cần dùng ít nhất bao nhiêu byte? Bài 4: Viết các số thực sau đây dưới dạng dấu phẩy động. 11005; 25.879; 0.000984 Bài 5: Đổi các số sau sang hệ 2 và 16: 7; 15; 22; 127; 97; 123.75 Bài 6: Đổi các số sau sang hệ cơ số 10 5D 16 ; 7D7 16 ; 111111 2 ; 10110101 2 Bài 7: a. Đổi từ hệ hexa sang hệ nhị phân 5E; 2A; 4B; 6C b. Đổi từ hệ nhị phân sang hệ hexa 1101011; 10001001; 1101001; 10110 9 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường 1x2 1 + 1x2 0 = 63 10 10110101 2 = 1x2 7 + 0x2 6 + 1x2 5 + 1x2 4 + 0x2 3 + 1x2 2 + 0x2 1 + 1x2 0 = 181 10 HS làm bài a. Đổi từ hệ hexa sang hệ nhị phân 5E 16 : 5 = 0101 2 , E = 14 = 1110 2 ⇒ 5E 16 = 0101 1101 2 Tương tự: 2A 16 = 0010 1010 2 4B 16 = 0100 1011 2 6C 16 = 0110 1101 2 b. Đổi từ nhị phân sang hexa 1101011 2 : 0110 = 6; 1011 = 11=B ⇒ 1101011 2 = 6B 16 Tương tự: 10001001 2 = 89 16 1101001 2 = 69 16 10110 2 = 16 16 V. Củng cố, dặn dò:(3’) Đọc lại cách chuyển đổi giữa các hệ cơ số. Đọc trước bài 3: Giới thiệu về máy tính ********************************************** Bài 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nắm được các thành phần của hệ thống tin học. - Biết cấu trúc của một máy tính. - Biết các thành phần của bộ xử lý trung tâm. 2. Kĩ năng: - Nhận biết được các bộ phận chính của bộ xử lí trung tâm. 3. Thái độ: - Giúp HS ý thức được việc muốn sử dụng tốt máy tính cần có hiểu biết về nó và phải rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác. - Giúp HS càng yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Sgk + giáo án+máy chiếu + các thiết bị máy tính liên quan. 10 Ngày soạn: 24/08/2014 Tiết 5 Ngày dạy: 26/08/2014 [...]... và hexa: 100 10 0102 ; 101 10 0102 KQ: 100 10 0102 = 9216 = 14 610 10 1100 102 = B216 = 17 810 Bài 3: Tìm và đưa ra nghiệm của phương trình ax+b=0 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường GV: yêu cầu HS nêu tưởng giải HS: Xét các trường hợp của a: - Nếu a = 0, b= 0 thì pt vô số nghiệm; nếu a = 0 và b 0 thì pt vô nghiệm - Nếu a 0, pt có một nghiệm: x = -b/a GV: Gọi hai Học sinh lên bảng viết thuật toán bằng... thích môn học II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: - SGK Tin 10 + giáo án + bảng phụ 2 Học sinh: - SGK Tin 10 + vở ghi III Phương pháp: - Giảng giải + gợi mở vấn đáp + thảo luận nhóm IV Tiến trình bài dạy: 1 Ổn định tổ chức: (2’) Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp 2 Bài mới TG Hoạt động của GV – HS Nội dung 5’ Em hãy cho một ví dụ về bài toán trong toán học? HS cho ví dụ Vậy em có nhận xét gì về bài toán trong toán học? HS... luận 5’ Bài toán trong tin học cũng tương tự như 1 Khái niệm bài toán vậy a Khái niệm Là việc nào đó mà ta muốn máy tính thực hiện để từ thông tin đưa vào (Input) HS ghi bài tìm được thông tin ra (Output) Vậy bài toán trong tin học gồm: Thông tin, dữ liệu vào: Input Thông tin ra, kết quả: Output 25’ b.Ví dụ Xác định Input và Output của 20 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường các bài toán sau: Vd1:... đồ khối - Về nhà xem trước thuật toán sắp xếp và tìm kiếm trang 39 và 40 sgk 26 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường 27 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường Ngày soạn: 04 /10/ 2011 Tiết: 13 Ngày dạy: 06 /10/ 2011 Bài 4 BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiếp) I Mục tiêu: 1 Kiến thức - Luyện tập cách xây dựng ý tưởng, xác định Input và Output của bài toán - Biểu diễn thuật toán bằng một trong hai cách: liệt kê.. .Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường 2 Học sinh: - Sgk + vở ghi III Phương pháp: - Giảng giải + gợi mở, vấn đáp + trực quan IV Tiến trình bài dạy: 1 Ổn định tổ chức (2’) Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học 2 Kiểm tra bài cũ: (5’) Đổi số sau sang hệ nhị phân và hexa: 234.62 510 KQ: 234.62 510 = 1 1101 010. 1012 = EA.A 3 Bài mới Lời vào bài: Như chúng ta đã biết, tin học là một ngành khoa học có đối... 4: Bài toán và thuật toán 19 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường Ngày soạn: 24/09/2011 Ngày dạy: 26 /09/2011 Tiết: 10 Bài 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các tính chất của thuật toán 2 Kĩ năng: - Xác định được Input và Output của bài toán 3 Thái độ: - Giúp HS phát triển được khả năng tư duy khi giải quyết các vấn đề trong khoa học cũng... Ngày soạn: 10/ 10/2011 Tiết: 15 Ngày dạy: 13 /10/ 2011 BÀI TẬP I Mục tiêu: 1 Kiến thức Ôn lại các kiến thức đã học như: - Khái niệm thông tin, dữ liệu 32 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường - Các hệ đếm dùng trong máy tính và cách chuyển đổi giữa các hệ đếm - Khái niệm thuật toán, các tính chất của thuật toán và cách diễn tả thuật toán 2 Kỹ năng Học sinh cần nắm được - Khái niệm thông tin, dữ liệu... toán bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ khối - Nắm được các tính chất của thuật toán 2 Kĩ năng: - Hiểu được cách biểu diễn thuật toán dưới hai dạng: Sơ đồ khối và liệt kê 3 Thái độ: - Giúp HS phát triển được khả năng tư duy khi giải quyết các vấn đề trong khoa học cũng như trong đời sống - Giúp HS ngày càng yêu thích môn học II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: - SGK Tin 10 + giáo án + bảng phụ 2 Học sinh: - SGK Tin. .. sinh cần nắm được - Khái niệm thông tin, dữ liệu và cách biểu diễn thông tin trong máy tính - Cách chuyển đổi giữa các hệ đếm - Các tính chất của thuật toán và cách diễn tả thuật toán 3 Thái độ - Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao và có ý thức làm việc tập thể II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: SGK Tin 10 + SGK, SBT Tin 10 2 Học sinh: SGK + SBT + vở ghi III Phương pháp: - Gợi mở + vấn đáp + thảo luận... các bài toán sau: 1 S = 1+ 1 1 1 1 + + + + 2 3 N −1 N 2 Tìm Max của: a1, a2, a3, a4, , an 2 Dặn dò: (3’) - Xác định Input và Output của các bài toán - Đọc trước phần 2 trang 33 SGK 21 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường Ngày soạn: 26/09/2011 Tiết: 11 Ngày dạy: 28 /09/2011 Bài 4 BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (tt) I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Nắm được khái niệm thuật toán, các tính chất của thuật toán - Biết . 1101 011; 100 0100 1; 1101 001; 101 10 9 Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường 1x2 1 + 1x2 0 = 63 10 10 1101 01 2 = 1x2 7 + 0x2 6 + 1x2 5 + 1x2 4 + 0x2 3 + 1x2 2 + 0x2 1 + 1x2 0 = 181 10 HS. 0101 2 , E = 14 = 1 110 2 ⇒ 5E 16 = 0101 1101 2 Tương tự: 2A 16 = 0 010 1 010 2 4B 16 = 0100 101 1 2 6C 16 = 0 110 1101 2 b. Đổi từ nhị phân sang hexa 1101 011 2 : 0 110 = 6; 101 1 = 11=B ⇒ 1101 011 2 . Giáo án Tin học 10 GV: Nguyễn Thị Mường Chương I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC Bài 1. TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết tin học là một ngành khoa học. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 19, Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 19, Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 19