Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 5

45 612 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 18:08

Tuần Tiết Ngày soạn Ngày dạy Bài 1 MỞ ĐẦU I MỤC TIÊU. 1. Kiến thức. Biết được tầm quan trọng và triển vọng phát triển của ngành kỷ thuật đt trong sx và đời sống. 2. Kỹ năng. Nêu được các ứng dụng của kỹ thuật điện tử trong các lĩnh vực. 3. Thái độ. Có ý thức tìm hiểu chung về kỹ thuật điện tử. II. CHUẨN BỊ. Sách GK, giáo án, các tài liệu có liên quan, sưu tầm các tranh có ứng dụng ktđt. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1. ổn định lớp,kiểm tra sĩ số. 2. giảng bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1.(20P) Tìm hiểu về kỹ thuật dt trong sx và đời sống. GV:giới thiệu cho hs hiểu tổng quát về ngành cong nghệ, sau đó nói về ngành ktđt là ngành mũi nhọn trong sx, nó góp phần giải phóng con người , nó giúp cho ngành khoa học phát triển. Em hãy kể tên các lĩnh vực mà em biết đã ứng dụng ktđt ? HS: kể ra các ngành sx. GV: em hãy cho biết cụ thể ngành nào đó ứng dụng kỹ thuật đt như thế nào ? HS: kẻ ra vài ngành và cho biết cụ thể một ngành. GV: giới hiệu các ngành có liên quan đến cuộc sống, kể ra cụ thể. Em hãy kể tên các thiết bị điện tử hoặc ứng dụng thiết bị đt trong gia đình ? HS: trả lời. GV: kỹ thuật dt có vai trò như thế nào trong cuộc sống xã hội loài người ? HS: kể ra ktđt đối với đời sống. HOẠT ĐỘNG 2. (15P) Tìm hiểu về triển vọng của kỹ thuật điện tử. GV:Theo em ngành điện tử trong tương lai sẻ phát triển như thế nào ? HS:Trả lời. GV: Các thiết bị điện tử (roboot)có khả năng thay thế được con người hay không ? HS:Trong tương lai roooboot thay thế được con người nhưng không hoàn toàn. GV: Em hãy cho biết triển vọng phát triển của một thiết bị điện tử nào đó ? HS: Hs kẻ ra vài thiết bị điện tử HOẠT ĐỘNG 3 (5P )Cũng cố bài giảng. - Em hãy co biết ktđt có vai trò như thế nào trong đời sống và sx. - Ktđ tử trong tương lai phát triển như thế nào ? - Về nhà học bài và xem trước bài mới. I. VAI TRÒ CỦA KỸ THUẬT ĐT TRONG SX VÀ ĐỜI SỐNG. 1. Đối với sx. Ktđt có vai trò rất quan trọng nó điều khiển và tự động hóa các quá trình sx.Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 2 . Đối với đời sống. Ngành kỹ thuật điện tử đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người cả vật chất lẫn tinh thần,nó góp phần giải phóng sức lao động cho con người, dưa con người vương xa hơn. II. TRIỂN VỌNG CỦA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ. Trong tương lai ktđt đóng vai trò là bộ não trong sản xuất và đời sống. Các thiết bị điện có khả năng làm những việc mà con người không thể làm được. GV Nguyễn Văn Tiến 1 Trường THPT Tràm Chim Tuần Tiết Ngày soạn Ngày dạy CHƯƠNG I. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BÀI 2. ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN - CUỘN CẢM I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: biết được cấu tạo ký hiệu, số liệu kỹ thuật và công dụng của các linh kiện : điện trở tụ điện , cuộn cảm. 2. Kỹ năng: vẽ được các sơ đồ mạch điện có chứa các linh kiện. 3. Thái độ: có ý thức tìm hiểu về các linh kiện điện tử. II. CHUẨN BỊ. - Sách GK , giáo án, các tài liệu có liên quan. - Tranh vẽ các hình trong sách giáo khoa. - Các loại linh kiện điện tử. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1. ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài củ. 3. Giảng bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY VÀ TRÒ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1.(10P) Tìm hiểu về điện trở. -Em hãy cho biết công dụng của điện trở ? + Trả lời. - Em hãy cho biết cấu ạo của điện trở ? + Hs nêu lại cấu cấu tạo của điện trở đã học ở lớp 11 theo sự hiểu biết. -Để phân loại điện trở người ta dựa vào các yếu tố nào ? có mấy loại điện trở thường dùng ? + Trả lời. - Các đại lượng vật lý là các địa lượng nào ? + Hs kể ra các đại lượng - Em hãy vẽ các ký hiệu của ddienj trở . + Hs lên bảng vẽ từng loại ký hiệu. - Em hãy cho biết trị số và công suất định mức của điện trở ? + Hs trả lời. HOẠT ĐỘNG 2 (10P) Tìm hiểu tụ điện. -Em hãy cho biết công dụng của tụ điện ? +Trả lời. -Tụ điện có cấu tạo như thế nào ? +Hs trình bài cấu tạo tụ điện. - Dựa vào các yếu tố nào để phân loại tụ điện ? + Để phân loại tụ điện ta dựa vào lớp điện môi. - Em hãy kể tên vài loại tụ điện mà em biết ? + Trả lời. -Trị số cuả tụ điện là gì ? +Trả lời. I. ĐIỆN TRỞ.(R) 1. Công dụng , cấu tạo. - Công dụng: làm hạn chế ,điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp. - Cấu tạo:là một dây dẫn hay bột than phủ lên lõi sứ. 2. Phân loại, ký hiệu. - Phân loại:để phân loại điện trở dựa vào các yếu tố công suất, trị số và các đại lượng vật lý. - Ký hiệu: sgk. 3. Số liệu kỹ thuật. - Trị số: cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở.Đơn vị của điện trở là ôm Ω - Công suất dịnh mức: là nói lên mức độ cho phép của điện trở.Đvcs là oát w. II. TỤ ĐIỆN.(C) 1. Công dụng, cấu tạo. - Công dụng:ngăn dòng điện một chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua. - Cấu tạo:gồm hai vật dẫn đặt gần nhau , được ngăn cách nhau bởi một lớp điện môi. 2. Phân loại , ký hiệu. - Phân loại:các loại tụ điện phổ biết nhất là tụ giấy, tụ mi ca , ụ nilon, tụ dầu , tụ hóa. - Ký hiệu: sgk 3. Các số liệu kỹ thuật. GV Nguyễn Văn Tiến 2 Trường THPT Tràm Chim Tuần Tiết Ngày soạn Ngày dạy - Em hãy đổi vài đơn vị của tụ điện. + Hs lên bảng đổi đơn vị. - Khi sử dụng tụ điện hóa cần chú ý đến đều gì ? +Do tụ hóa có phân cực nên khi sử dụng cần chú ý. - Em hãy viết công thức tính dung kháng của tụ điện, chú thích và viết đơn vị của từng đại lượng. +Lên bảng viết. - nếu f=0 hãy giải thích ? +lên bảng giải thích. HOẠT ĐỘNG 3 (10P) tìm hiểu cuộn cảm. - Em hãy cho biết công dụng của cuộn cảm như thế nào ? + Trả lời. - Nếu cuộn cảm và tụ điện mắt nối tiếp sẽ gây ra hiện tượng gì ? + Gây ra hiện tượng cộng hưởng. - Cuộn cảm có cấu tạo như thế nào ? + Trả lời. - Cuộn cảm chia làm mấy loại, kể tên ? + Kể tên các cuộn cảm. + Hs lên bảng vẻ ký hiệu. - Trị số điện cảm phụ thuộc vào các yếu tố nào ? +Trả lời:kích thước, hình dạng, vật liệu lõi, số vòng dây, cách quấn dây. - Thế nào gọi là hệ số phẩm chất ? + Trả lời. -Hãy viết công thức và chú thích các đại lượng. - Thế nào gọi là cảm kháng. Viết công thức,chú thích và đơn vị các đại lượng ? + Trả lời. HOẠT ĐỘNG 4 (5P) Củng cố dặn dò - Em hãy cho biết công dụng của các linh kiện điện tử. - Viết công thức tính dung kháng và cảm kháng. Về nhà xem trước bài mới để chuẩn bị tực hành. - Trị số: là cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ điện. Đơn vị tụ điện: fara (F) - Điện áp định mức:là trị số lớn nhất cho phép đặt lên tụ điện. - Dung kháng của tụ điện(X C )Là đại lượng cản trở dòng điện qua nó. C 1 2 X fC π = III. CUỘN CẢM (L). 1. Công dụng, cấu tạo. - Công dụng:dùng để dẩn dòng điện một chiều , ngăn dòng điện cao tần. - Cấu tạo: dùng dây dẫn quất thành cuộn, bên trong có lõi. 2. Phân loại, ký hiệu. - Phân loại:cuộn cảm được chia ra các loại như sau cuộn cao tần, cuộn trung tần, cuộn ậm tần. - Ký hiệu: sgk 3. Số liệu kỹ thuật. - Trị số điện cảm:là cho biết khả năng tích lũy năng lượng từ trường của cuộn cảm. Đơn vị cuộn cảm là henry (H) - Hệ số phẩm chất:đặc trưng cho sự iêu hao năng lượng trong cuộng cảm. 2 fL Q = r π - Cảm kháng của cuộn cảm(X L ) X L = 2 π fL GV Nguyễn Văn Tiến 3 Trường THPT Tràm Chim Tuần Tiết Ngày soạn Ngày dạy BÀI 3 THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ-TỤ ĐIỆN-CUỘN CẢM I . MỤC TIÊU. 1. Kiến thức:nhận biết về hình dạng các thông số của các linh kiện điện trở tụ diện cuộn cảm. 2. Kỹ năng:đọc và đo các số liệu kỹ thuật của các linh kiện điện tử. 3. Thái độ : có ý thức tuân theo các qui trình và các qui dịnh về an toàn. II. CHUẨN BỊ. - Xem trước bài và thực hành trước. - Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ thực hành. - Đồng hồ vạn năng. - Điện trở , tụ điện , cuộn cảm các loại. III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH. 1. Ổn định lớp , chia học sinh theo nhóm. 2. Ôn lại kiến thức bài củ. 3. Hướng dẫn hs cách do điện trở. 4. Thực hành HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC - Cho hs quan sát các linh kiện cụ thể và yêu cầu học sinh chọn ra các linh kiện để thực hành : + Chọn điện trở xếp vào từng loại . +Chọn tụ điiện xếp vào từng loại. + Chọn cuộn cảm xếp vào từng loại. + Chọn ra 5 điện trở màu quan sát kỹ và đọc trị số của nó kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng , kết quả ghi vào bảng báo cáo (bảng 1). + Chọn 3 cuộn cảm khác nhau xác định tên , kết quả điền vào bảng báo cáo (bảng 2). + Chọn ra các tụ điện cho phù hợp với yêu cầu để ghi vào bảng báo cáo (bảng 3). Bước 1: Quan sát và nhận biết , chọn ra các linh kiện để thực hành. Bước 2: Chọn ra 5 linh kiện đọc trị số đo bằng đồng hồ vạn năng và ghi vào bản báo cáo. Bước 3. Chọn ra 3 cuộn cảm khác loại ghi vào bảng báo cáo (bảng 2). Bước 4: Chọn ra một tụ điện có cực tính và một tụ điện không có cực tính và ghi vào bảng báo cáo (bảng 3). * Đánh giá kết quả thực hành. - Hs làm đúng theo yêu và hoàn thành báo cáo. - Có sự chú ý của hs và sự hướng dẫn của gv. GV Nguyễn Văn Tiến 4 Trường THPT Tràm Chim Tuần Tiết Ngày soạn Ngày dạy BÀI 4. LINH KIỆN BÁN DẪN VÀ IC. I . MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: biết cấu tạo , ký hiệu , phân loại và công dụng của một số linh kiện bán dẫn và IC. Biết nuyên lý làm việc của tirixto và tranzito. 2. kỹ năng: nhận biế được các linh kiện bán dẫn và IC trong sơ đồ mạch điện đơn giản. 3. thái độ: có ý thức tìm hiểu về các linh kiện bán dẫn và IC . II. CHUẨN BỊ. - Nghiêng cứu các tài liệu có liên quan đến các linh kiện bán dẫn và IC. - Vẽ các hình ký hiệu về các linh kiện bán dẫn. - Mỗi loại linh kiện là một bán dẫn và 1 IC để hướng dẫn học sinh. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1. Ổn định lớp . 2. Đặt vấn đề vào bài mới. 3. Giảng bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 (13P). Tìm hiểu điôt bán dẫn. - Em hãy cho biết cấu tạo của điôt ? + Nêu cấu tạo của điôt theo sự hiểu biết của mình. - Người ta thường dùng điôt để làm gì ? + Trả lời. - Điôt được chia làm mấy loại ? +Hs trả lời theo từng loại. - Em hãy vẽ ký hiệu của điôt thường và điôt zêne ? + Hs lên bảng vẽ từng loại ký hiệu. HOẠT ĐỘNG 2 (7P).Tìm hiểu tranzito. - Em hãy cho biết cấu tạo của tranzito ? +Trình bày cấu tạo và vẽ hình. - Tranzito có công dụng như thế nào ? +Trả lời. I. ĐIÔT BÁN DẪN. 1. Cấu tạo, công dụng. - Cấu tạo: gồm 1 lớp tiếp xúc p-n , có 2 cực anôt (A) và catôt(K),vỏ bọc bằng nhựa, thủy tinh hoặc kim loại. A K - Công dụng: dùng để chỉnh lưu và nâng cao tính hiệu. 2. Phân loại, ký hiệu. - Phân loại: * điôt tiếp điểm là ở lớp tiếp xúa chỉ cho một điểm nhỏ, điôt này chỉ co dòng điện nhỏ đi qua, dùng để tách sóng hay trộn tần. * điôt tiếp mặt là cho tiếp xúc cả mặt, cho dòng điện lớn đi qua, dùng chỉnh lưu. * điôt ổn áp(zene) dùng để ổn định điện áp một chiều. * điôt chỉnh lưu:biến dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều. - Ký hiệu: A K A K Zêne II. TRANZITO. 1. Cấu tạo, công dụng. - Cấu tạo: gồm 2 lớp tiếp xúc, có ba cực E(phát),B(gốc),C(góp) vỏ bằng nhựa hoặc kim loại. E C B - Công dụng: khuếch đại tính hiệu, tạo sống , tạo xung. GV Nguyễn Văn Tiến 5 Trường THPT Tràm Chim P N P P N Tuần Tiết Ngày soạn Ngày dạy - Tranzito có mấy loại ? + Trả lời. - Em hãy vẽ ký hiệu của tranzito ? + Vẽ cả hai loại. HOẠT ĐỘNG 3 (10P). tìm hiểu về tirixto . - Tirixto có cấu tạo như thế nào ? + Trả lời. - Em hãy cho biết cộng dụng của tirixo ? + Trả lời. - Em hãy trình bày nguyên lý làm việc và số liệu kỹ thuật của tirixo ? + Trình bày. - Em cho biết sự giống nhau và khác nhau giửa điôt và tirixto ? + Phân biệt. HOẠT ĐỘNG 4 (10P). Tìm hiểu triac và điac. -Em hãy gho biết cấu tạo của điac ? +Trả lời. -Triac và điac có gì khác nhau ? +Tìm chổ khác nhau để trả lời. - Vẽ ký hiệu của triac và điac ? +Lên bảng vẽ. - Em hãy trình bày nguyên lý làm việc của triac và điac ? + Trình bày. HOẠT ĐỘNG 5 (5P) tìm hiểu quang điện tử và IC. - Thế nào gọi là quang diện tử ? ví dụ. + Trả lời và cho ví dụ. - IC được ạo ra từ các linh kiệ bán dãn nào ? + Trả lời. 2. Phân loại , ký hiệu, - Phân loại: có 2 loại p-n-p và n-p-n. - Ký hiệu: C B p-n-p E III. TIRIXTO. 1. Cấu tạo , công dụng. - Cấu tạo: gồm có ba lớp iếp xúc, có ba cực, trong đó cực G là cực điều khiển. A K G - Công dụng: dùng để lưu có điều khiển. - Ký hiệu: G A K 2. Nguyên lý làm việc và số liệu kỹ thuật. - Khi chưa có điện áp vào cực G thì tirixo không hoạt động. - Khi cho điện áp vào cực A và cực G thì tirixto hoạt động. khi tirixto dẫn điện thì điện áp ở cực G không còn tác dụng nửa.tirixto hoạt động như 1 điôt. Khi sử tirixo cần chú ý đến I và U định mức IV. TRIAC VÀ ĐIAC. 1 . Cấu tạo, công dụng và ký hiệu. - Cấu tạo: có 3 cực, có cấu trúc 4 lớp. - Công dụng: dùng trong các mạch diện xoay chiều. - KÝ hiệu: sgk. 2. nguyên lý làm việc và số liệu kỹ thuật. - Triac : hoạt động như điôt. + Khi cực G và A 2 có điện thế âm thì dòng điện chạy từ A 1 sang A 2 . + Khi G và A 2 có điện thế dương thì dòng chạy từ A 2 sang A 1 . Triac có khả năng dẫn theo 2 chiều. - Điac: không có cực điều khiển nên kích mở bằng cách nâng cao điện áp. - Khi sử dụng triac và điac cầu chú ý I và U định mức. V.QUANG ĐIỆN TỬ. Quang điện tử là linh kiện có thông số thay đổi theo độ chiếu sáng,dùng trong các mạch điện tử GV Nguyễn Văn Tiến 6 Trường THPT Tràm Chim Tuần Tiết Ngày soạn Ngày dạy -Củng cố , dặn dò. *Em hãy trinh bày điôt và tranzito ? *So sánh điôt và tirxto. * Xem trước bài mới, chuẩn bị thực hành. điều khiển bằng ánh sáng. VI.VI MẠCH TỔ HỢP (IC). IC là linh kiện điện tử được tạo ra ừ các dụng cụ bán dẫn. BÀI 5 THỰC HÀNH ĐIÔT-TIRIXTO-TRIAC I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: nhận dạng được các loại điôt , tirxto, triac. 2. Kỹ năng: đo điện trở thuận , điện trở ngược của các linh kiện để xác định các cực anôt và catôt. 3. Thái độ: có ý thức tuân thủ các qui trình và các qui định an toàn. II. CHUẨN BỊ. - Thực hành trước các dụng cụ để hướng chính xác và dể dàng hơn. - Xem kỹ nội dung thực hành sgk. III.TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH. 1. ổn định lớp , chia học sinh heo nhóm. 2. Ôn lại lý thuyết. 3. Tiến hành công việc. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG - Đưa ra một số điôt đe học sinh nhận biết đó là loại điôt gì ? +Tự nhận biết và trả lời. +Nhận biết tirxto và triac. Tìm hiểu đồng hồ đo -Hướng dẫn học sinh cách sử dụng đồng hồ vạn năng, cách đo các linh kiện - Giới thiệu cách đo điện trở của điôt tirxto và điac. Cách phân biệt chân , phân biệt loại tốt xấu. Chú ý khi đo tirixo phải có nguồn điện. Đo triac trong 2 trường hợp: G hở và G nối với A 2 . - Khi đo cần chú ý chiều nguồn điện. +Ghi nhận kết quả và viết vào bảng báo cáo. BƯỚC 1. Quan sát và nhận biết các linh kiện. Điôt tiếp điểm Điôt tiếp mặt Điôt ổn áp Tirxto và triac có 3 cực BƯỚC 2. Chuẩn bị đồng hồ đo vạn năng,để thang đo ở mức x100. BƯỚC 3. Đo điện trở thuận, điện trở ngược Điện trở thuận khoảng vài chục ôm Điện trở ngược vài trăm k Ω . Chọn ra 2 loại điôt sau đó điện trở thuận và điện trở ngược. Chọn ra tirixto rồi đo điện trở thuận và điện trở ngược. Chọn ra triac và đo trong hai trường hợp, cực G hở và cực G nối với A 2 * Đánh giá kết quả thực hành - Hoàn thành buổi thực hành và viết báo cáo theo đúng mẫu. - Nhận xét buổi thực hành. - Đề ra phương hướng cho tiết thực hành tới. GV Nguyễn Văn Tiến 7 Trường THPT Tràm Chim Tuần Tiết Ngày soạn Ngày dạy BÀI 6 THỰC HÀNH TRANZITO I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: nhận biết được các loại tranzito p-n-p và n-p-n, các loại tranzito cao tần, ranzito công suất lớn và công suấ bé. 2. Kỹ năng:đo được điện trở thuận và ngược giửa các chân tranzito, phân loại được ranzito, xác định cực của tranzito. 3. Thái độ: tích cực say mê học tập,vận dụng kiến thức vào thực tiển. II. CHUẨN BỊ. - Thực hành đo trước các loại tranzito. - Mỗi nhóm 1 đồng hồ vạn năng. - 8 tranzito các loại. III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH. 1. Ổn định lớp. 2. Ôn lại kiến về tranzito. 3. Tiến hành công việc. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CÔNG VIỆC -Em hãy quan sát và quan loại tranzito ? + Quan sát và phân loại. - Hướng dẫn cách sử dụng đồng hồ vạn năng. +Làm lại nhiều lần. Tìm hiểu cách đo tranzito. - Hướng dẫ các em đo. +Các em tiến hành do và ghi vào bảng báo cáo. BƯỚC 1. Quan sát nhận biết và phân loại BƯỚC 2. Hướng dẫn cách đo và điều chỉnh đồng hồ vạn Đồng hồ đo ở thang đo x100. Chập hai que đo và chỉnh kim chỉ về số 0. BƯỚC 3. Xác định tranzito loại tốt xấu, phân biệt các cực và ghi vào bảng báo cáo * Đánh giá tiết thực. - Đa số các em thực hiện tốt. - Hoàn thành bài báo các. - Về nhà xem trước bài mới. CHƯƠNG 2 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN BÀI 7 KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ-CHỈNH LƯU NGUỒN MỘT CHIỀU I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: biết được khái niệm, phân loại mạch điện tử. Hiểu được chức năng, nguyên lý làm việc mạch chỉnh lưu lọc và ổn áp. 2. Kỹ năng: đọc được sơ đồ mạch chỉnh lưu và mạch nguồn một chiều. 3. có ý thức tìm hiểu về các mạch chỉnh lưu và mạch nguồn một chiều. II. CHUẨN BỊ. - Soạn giáo án , sách giáo khoa và các ài liệu có liên quan. GV Nguyễn Văn Tiến 8 Trường THPT Tràm Chim Tuần Tiết Ngày soạn Ngày dạy - Tranh vẽ các hình trong SGK. - Các mô hình về mạch điện. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định lớp. 2. Đặt vấn đề vào bài mới. 3. Giảng bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HOẠT ĐÔNG 1 (10P) tìm hiểu các mạch đtử. - Đưa ra các tranh để học sinh quan sát và hỏi Em hãy cho biết trong sơ đồ mạch gồm các linh kiện nào ? + Lên nhận biết các linh kiện điện tử . - Mạch điện tử là gì ? -Em hãy cho biết các loại mạch điện tử ? +Kể ra các mạch điện . HOẠT ĐỘNG 2 (25P) Tìm hiểu về chỉnh lưu và nguồn một chiều. - Người ta dùng loại điôt nào để chỉnh lưu ? +Trả lời loại điôt. - Em hãy cho biết nguyên lý hđ của mạch ? +Tra lời. - Em hãy cho biết ưu và nhược điểm của mạch ? +Tra lời. -Em hãy nhận xét cấu tạo của mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ ? +Vài hs lên trả lời. -Em hãy cho biết nguyên lý hđ của mạch ? +Trả lời. - Em hãy cho biết các linh kiện trong mạch chỉnh lưu cầu ? + Hs lần lược trả lời. - Em hãy cho biết nguyên lý hoạt động của mạch chinh lưu cầu ? +Nêu nguyên lý hoạt động. - Em hãy cho biết các khối trong mạch nguồn một chiều ? +Trả lời. - Nhiệm vụ của từng khối là như thế nào ? +Nêu nhiệm vụ của từng khối. I KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI. 1. Khái niệm: mạch điện tử là mạch điện mắt phối hợp giửa các linh kiện điện tử để thực hiện một chức năng nào đó tong kỹ thuật điện tử. 2. Phân loại: - Theo chức năng vào nhiệm vụ có các loại sau: mạch khuếch đại, mạch tạo sống hình sin, mạch tạo xung, mạch nguồn chỉnh lưu lọc và ổn áp. - Theo phương thức gia công và xử lý tín hiệu thì có :mạch điện tử tương tự, mạch kỹ huật số. II. MẠCH CHINH LƯU VÀ NGUỒN MỘ CHIỀU. 1. Mạch chỉnh lưu. Là dùng điôt để chuyển đổi dòng diện xoay chiều hành dòng điện mộ chiều. +Mạch chỉnh lưu nưa chu kỳ: Đ 1 + 220v R tải - + Chỉnh lưu hai nửa chu kỳ (toàn kỳ). * Chỉnh lưu hai điôt.(vẽ hình SGK) * Chỉnh lưu cầu. Đ 1 + Đ 4 220V U Đ 3 Đ 2 R tải - 2.Nguồn một chiều. - Sơ đồ khối mạch nguồn một chiều. U GV Nguyễn Văn Tiến 9 Trường THPT Tràm Chim 1 2 3 4 5 Tải Tuần Tiết Ngày soạn Ngày dạy - Em hãy cho biết các linh kiện trong mạch nguồn một chiều thực tế ? +Đọc tên các linh kiện. - Nguyên lý hoạt động của mạch như thế nào ? +Phát biểu nguyên lý của mạch. HOẠT ĐỘNG 3(5P) Củng cố. - Thế nào gọi là chỉnh lưu ? - Nêu nguyên lý hoạt động của chỉnh lưu cầu ? - Em hãy viết sơ đồ khối của mạch nguồn một chiều ? - Về nhà xem trước bài mới. -Mạch nguồn thực tế: KV thành các mức điện áp khác nhau tùy theo yêu cầu của tải. . khối 2:mạch chỉnh lưu cầu,đổi nguồn xoay chiều thành nguồn một chiều. . khối 3:mạch lọc dùng tụ hóa và cuộn cam có tri số lớn mắt nối tiếp để san bằng độ gợn sóng. . khối 4:mạch ổn áp dùng IC ,ổn định điện áp. Tuần Tiết Ngày soạn Ngày dạy BÀI 8 MẠCH KHUẾCH ĐẠI - MẠCH TẠO XUNG I. MỤC TIÊU. 1.Kiến thức:biết được chức năng sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại và mạch tạo xung đơn giản. 2. Kỹ năng: đọc được sơ đồ mạch khuếch đại và tạo xung đơn giản. 3. Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu các mạch điện tử. - Biết tìm hiểu về mạch khuếch đại và mạch tạo xung đơn giản. II. CHUẨN BỊ. - giáo án, SGK và các tài liệu có liên quan . - mô hình các mạch điện. - cá tranh vẽ hình trong sách sgk. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1. Ổn định lớp. 2. kiểm tra bài củ. 3. tiến trình lên lớp. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GV Nguyễn Văn Tiến 10 Trường THPT Tràm Chim [...]... mạch điều chỉnh âm sắc còn yếu mà tầng công suất không đủ khả năng khuếch đại, cần đợc khuếch đại tiếp để đủ công suất kích cho tầng công suất 5 Khuếch đại công suất: Tầng công suất có nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần có công suất lớn để phát ra loa cho hợp lý 6 Nguồn nuôi: cấp điện cho toàn bộ mạch điều khiển Hiện nay kỹ thuật phát triển, các linh kiện bán dẫn đợc tích hợp có kích thớc rất nhỏ... đồng bộ dòng có tần số cao 156 25Hz đợc tách riêng ra để đén mạch so pha đồng bộ dòng Xung đồng bộ mành có tần số thấp 50 Hz đợc tách riêng ra đa đến khối tạo dao đông quét mành 15 Mạch tạo xung răng ca của quét mành 16 Mạch khuếch đại trung gian để kích cho tầng khuếch đại công suất mành 17 Mạch khuếch đại công suất mành có nhiện vụ khuếch đại xung răng ca quét mành cho công suất đủ lớn để đa tới cuộn... một chuỗi các điểm sáng Anten nhận từ đài phát Các điểm sáng này di chuyển với tốc độ cao, khiến ngời xem có cảm giác nhìn thấy chuỗi liên tục, nh một hình trên màn hình Cờng 1 và tốc độ của 10 điểm11 độ các sáng thay đổi 12 9 Súng điện tử phát ra từ một chùm tia điện tử quét từ trái sang phải và từ trên xuống dới theo phơng pháp từ trờng Lớp cảm quang đặc biệt trên màn hình sẽ phát sáng khi điện tử đập... phía phát 19 Mạch dao đông có tần số dòng 156 25Hz 20 Mạch khuếch đại trung gian để kích cho tầng công suất dòng 21 Mạch công suất quét dòng thờng dùng 1 Tranzitor công suất lớn, chịu đợc điện áp cao làm nhiệm vụ nh một khoá K1 tắt mở theo nhịp tần số dòng để tạo xung răng ca quét dòng 22 Diôt đệm làm nhiệm vụ nh một khoá K2 tắt mở để phối hợp với tranzitor công suất dòng, tạo ra dòng điện xung răng... các cách nối nguồn và tải theo hình sao và tam giác II/ Chuẩn bị: 1/ Chuẩn bị nội dung: - Nghiên cứu nội dung bài 23 sgk - Nghiên cứu sgk vật lí 12 và các tài liệu liên quan 2/ Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh vẽ các hình 23-1, 23-2 và 23-3 - Mô hình máy phát điện ba pha,động cơ điện ba pha III/ Tiến trình bài dạy: 1/ ổn định lớp: 2/ Bài củ: Kiểm tra 15/ Thế nào là hệ thống điện quốc gia,các thành phần của... tách sóng điều tần (FM) tách lấy ra tín hiệu âm tần 11 Mạch khuếch đại trung gian, kích cho tầng công suất 12 Mạch khuếch đại công suất âm tần thờng dùng hai Tranzitor mắc đẩy kéo làm việc ở chế độ AB, để cho ra công suất lớn hiệu quả cao Ngày nay trong các TV dùng IC thì toàn bộ khối đờng tiếng từ 9 đến 12 đợc thực hiện trong một IC 13 Mạch tách xung đồng bộ chung có nhiệm vụ tách lấy các xung đồng... hình 21 - 3 giơí thiệu một sơ đồ dùng IC 386 Ngy dy Một số thông số cho các em tham khảo: C1: 50 - 280 pF; C2: 0,01 àF; C3: 2,2 àF; C4: 0,047 àF; C5: 100 àF; C6: 100 àF L dùng dây bọc tơ 7 sợi 0,7 quấn đều 85 vòng trên thanh ferit dẹt, dài 50 mm Bc 4: cng c GV tng kt ỏnh giỏ bi hc nhn mnh trng tõm ca bi Bc 5 :Giao nhim v v nh yờu cu HS hc thuc ni dung bi v xem trc ni dung bi sau Tun Tit 23 Ngy son Bi... THPT Trm Chim IM KIM TRA HKI MễN: CễNG NGH Thi gian lm bi: 45 phỳt H, tờn : Lp: Tr li trc nghim Cõuhi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tr li A TRC NGHIM KHC QUAN (6) Cõu 1: Cho in tr cú cỏc vũng mu ln lc nh sau :xỏm , vng, en v nh bc(sai s 10%) cú in tr l : (0 ,5) A R = 32 10% ( ) B R = 840 10% ( ) C R = 84 10% ( ) D R = 12 10% ( ) Cõu 2 Kớ hiu no sau õy l kớ hiu ca iụt ( chn cõu... phát sáng khi điện tử đập vào 3 Lái tia Anten 2 G G Đèn hình 2 1 Mạch thu AM G3 K 5 4 6 Đèn hình 8 Mạch thu FM Loa 7 A Hình 22 - 1 : Thu tín hiệu âm thanh và hình ảnh Chùm tia sáng sẽ quét từ trái sang phải và trả 15 thành quét 17 về 14 16 13 ngang và quét từ trên xuống dới và trả về chùm quét dọc Khi chùm tia sáng hoàn tất 25 hàng liền cho xung điện biên độ cao một Xung đồng bộ từ đầu phát sẽ điều khiển... chiều dọc mành Trong các TV hiện đại dùng IC thì toàn bộ khối quét mành bao gồm các khối 15, 16, 17 đợc thực hiện trong một IC 18 Mạch so pha đồng bộ dòng (AFC) thờng dùng hai diôt tiếp điểm để so sánh giữa pha của xung đồng bộ dòng do đài phát gửi đến lấy làm pha chuẩn với pha của điện áp răng ca lấy từ tầng công suất dòng đa về Nếu pha của hai bên bằng nhau tức là đồng bộ thì điện áp ra của mạch . chung về kỹ thuật điện tử. II. CHUẨN BỊ. Sách GK, giáo án, các tài liệu có liên quan, sưu tầm các tranh có ứng dụng ktđt. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1. ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. giảng bài. tử. II. CHUẨN BỊ. - Sách GK , giáo án, các tài liệu có liên quan. - Tranh vẽ các hình trong sách giáo khoa. - Các loại linh kiện điện tử. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1. ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài củ. 3 viết công thức và chú thích các đại lượng. - Thế nào gọi là cảm kháng. Viết công thức,chú thích và đơn vị các đại lượng ? + Trả lời. HOẠT ĐỘNG 4 (5P) Củng cố dặn dò - Em hãy cho biết công
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 5, Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 5, Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 5, IV. TổNG KếT, ĐÁNH GIÁ KếT QUả THựC HÀNH, Phần thu thông tin, Chuẩn bị đồ dùng dạy học Mạch ráp sẵn

Từ khóa liên quan