Đề cương thực tập tốt nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Lạng Sơn

12 667 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 00:24

Đề cương sơ bộ GVHD:Ths.Phùng Thanh Quang LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay ngân hàng thương mại có vai trò hết sức quan trọng, là hệ thần kinh, là dấu hiệu dự báo tình hình sức khỏe của nền kinh tế. Với tư cách là tổ chức trung gian tài chính nhận tiền gửi và tiến hành các hoạt động cho vay và đầu tư, Ngân hàng thương mại đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội như là người mở đường, người tham gia, người quyết định đối với mọi quá trình sản xuất kinh doanh. Ngân hàng thương mại ngày càng đóng vai trò là trung tâm tiền tệ, tín dụng và thanh toán của các thành phần kinh tế, là định chế tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ. Trong số các nghiệp vụ kinh doanh thì tín dụng là nghiệp vụ Ngân hàng thương mại kinh doanh chủ yếu. Đây là nghiệp vụ tạo ra lợi nhuận cao nhất, nó chiếm khoảng 2/3 lợi tức nghiệp vụ ngân hàng có từ tiền lãi cho vay. Nhưng đây cũng là nghiệp vụ chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Có vô số các rủi ro khác nhau khi cho vay, xuất phát từ nhiều yếu tố và có thể dẫn đến việc Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang 1 Đề cương sơ bộ GVHD:Ths.Phùng Thanh Quang không chi trả được nợ khi đến hạn làm cho ngân hàng bị phá sản gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho toàn bộ nền kinh tế. Theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước đòi hỏi việc triển khai ngày càng nhiều các dự án đầu tư, với nguồn vốn trong và ngoài nước, thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong đó, nguồn vốn cho vay theo dự án đầu tư của ngân hàng thương mại ngày càng phổ biến, cơ bản và quan trọng đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ. Đó cũng đặt ra một thách thức không nhỏ đối với các ngân hàng thương mại về sự an toàn và hiệu quả của nguồn vốn cho vay theo dự án. Bởi vì, các dự án đầu tư thường đòi hỏi số vốn lớn, thời gian kéo dài và rủi ro rất cao. Để đi đến chấp nhận cho vay, thì thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính là khâu quan trọng nhất, quyết định chất lượng cho vay theo dự án của ngân hàng. Thẩm định tài chính dự án đầu tư ngày càng có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó đảm bảo lợi nhuận và sự an toàn cho Ngân hàng thương mại. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài: "Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang 2 Đề cương sơ bộ GVHD:Ths.Phùng Thanh Quang Công thương chi nhánh Lạng Sơn" để làm chuyên đề tốt nghiệp tổng kết khóa học chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Viện Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế quốc dân. Chính trong thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Lạng Sơn, em đã hiểu kĩ càng hơn các kiến thức thu nhận được trong suốt quá trình học tập tại trường. Qua đó, đã tự hoàn thiện vốn hiểu biết của mình về nhiều vấn đề, em mong muốn sẽ đóng góp một phần công sức để hoàn thiện và nâng cao chất lượng thẩm định dự án nói chung và chất lượng thẩm định tài chính dự án nói riêng cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Lạng Sơn. Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương: *Chương 1: Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại *Chương 2: Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Lạng Sơn *Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang 3 Đề cương sơ bộ GVHD:Ths.Phùng Thanh Quang thương chi nhánh Lạng Sơn CHƯƠNG 1:CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHTM 1.1:Hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại 1.1.1:Vai trò của thẩm định dự án đầu tư trong Ngân hàng thương mại 1.1.1.1:Vai trò đối với nhà đầu tư Thấy được các nội dung của dự án được lập có đầy đủ hay còn thiếu hoặc sai sót ở những nội dung nào, từ đó có căn cứ để chỉnh Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang 4 Đề cương sơ bộ GVHD:Ths.Phùng Thanh Quang sửa hoặc bổ sung một cách cụ thể 1.1.1.2:Vai trò đối với các đối tác đầu tư Biết được mức độ hấp dẫn về hiệu quả tài chính để có thể an tâm hoặc lựa chọn cơ hội đầu tư tốt nhất cho đòng vốn mà mình bỏ ra. 1.1.1.3:Vai trò đối với các định chế tài chính Biết được khả năng sinh lời ,tuổi thọ của dự án và khả năng thanh toán nợ từ đó quyết định các hình thức cho vay và mức độ cho vay đối với nhà đầu tư. 1.1.1.4:Vai trò đối với Nhà nước Có cơ sở áp dụng các chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ hoặc chia sẻ rủi ro với 1.1.2:Nội dung thẩm định dự án 1.1.2.1:Thẩm định kinh tế xã hội dự án Lợi ích mà xã hội thu được chính là sự đóng góp của dự án đối với việc thực hiện các mục tiêu chung của xã hội, của nền kinh tế. Những lợi ích nàycó thể mang tính chất định tính như đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế, phục vụ việc thực hiện các chủ trương Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang 5 Đề cương sơ bộ GVHD:Ths.Phùng Thanh Quang chính sách của Nhà nước, góp phần chống ô nhiễm môi trường… hoặc đo lường bằng định lượng như mức tăng thu cho ngân sách, mức gia tăng số người có việc làm, mức tăng thu ngoại tệ… Những chi phí mà xã hội phải bỏ ra cho việc thực hiện dự án cũng được xem xét trên khía cạnh mang tính chất định tính và định lượng. 1.1.2.2:Thẩm định tài chính dự án Xác định chi phí và lợi ích của dự án, Xác định tổng dự toán vốn đầu tư và các nguồn tài trợ cũng như các phương thức tài trợ dự án. Thẩm định độ nhạy của dự án bằng cách xem xét sự thay đổi các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án khi các yếu tố có liên quan đến chỉ tiêu đó thay đổi 1.1.3:Ý nghĩa của hoạt động thẩm định tài chính dự án 1.2.Chất lượng thẩm định tài chính dự án của NHTM 1.2.1:Khái niệm chất lượng thẩm định tài chính dự án 1.2.2:Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thẩm định dự án của NHTM Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang 6 Đề cương sơ bộ GVHD:Ths.Phùng Thanh Quang Đóng góp của dự án vào nền kinh tế quốc dân nhiều hay it,thời gian thẩm định tài chính,chi phí thẩm định tài chính…. 1.2.3:Sự cần thiết nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định tài chính dự án Nhằm lựa chọn đúng dự án để đầu tư, tính hợp lý của dự án hạn. chế thấp nhất việc rủi ro 1.3:các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án của NHTM 1.3.1:Nhân tố chủ quan:con người,thông tin,phương pháp thẩm đinh,công tác tổ chức điều hành… 1.3.2:Nhân tố khách quan:chủ trương chính sách ,kế hoách phát triển,tính xác thực của thông tin tự doanh nghiệp Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang 7 Đề cương sơ bộ GVHD:Ths.Phùng Thanh Quang CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH LẠNG SƠN 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần công thương Lạng Sơn 2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 2.1.2:Cơ cấu tổ chức Sơ đồ bộ máy và giới thiệu các phòng ban trực thuộc 2.1.3:Tình hình hoạt động kinh doanh 2.1.3.1:Hoạt động huy động vốn 2.1.3.2:Hoạt động tín dụng 2.2 Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án tại NH TMCP công thương chi nhánh Lạng Sơn 2.2.1:Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án tại NH TMCP công thương chi nhánh Lạng Sơn 2.2.1.1:Nội dung thẩm định tài chính dự án(thẩm định năng lực của khách hàng:về nguồn vốn,tài sản,thẩm định tổng cốn đầu tư và Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang 8 Đề cương sơ bộ GVHD:Ths.Phùng Thanh Quang nguồn vốn,thẩm định khả năng huy động nguồn tài trợ,thẩm định dòng tiền của dự án…) 2.2.1.2:Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư 2.2.1.3:Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư (phương pháp so sánh các chỉ tiêu,phương pháp thẩm định theo trình tự,phương pháp thẩm định dựa trên việc phân tích độ nhảy cảm của dự án,phương pháp phân tán rủi ro,phương pháp dự báo) 2.2.2:Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án 2.2.2.1.Giới thiệu dự án( lấy ví dụminh họa cho hoạt động thẩm định tài chính dự án đang diễn ra tại ngân hàng :dự án xây dựng mở rộng xí nghiệp sản xuất gạch nung bằng công nghệ lien hoàn tại Huyện Cao Lộc-Lạng Sơn,trình bày về chủ đầu tư và nhu cầu của doanh nghiệp) 2.2.2.2: Thẩm định năng lực sản xuất của khách hàng 2.2.2.3: Thẩm định tình hình tài chính doanh nghiệp 2.2.2.4: Thẩm định tài chính của dự án 2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án tại NHTMCP Công thương Lạng Sơn Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang 9 Đề cương sơ bộ GVHD:Ths.Phùng Thanh Quang 2.3.1. Những thành tựu mà Ngân hàng đã đạt được 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 2.3.2.1. Hạn chế 2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang 10 [...].. .Đề cương sơ bộ GVHD:Ths.Phùng Thanh Quang CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯƠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH LẠNG SƠN 3.1:Mục tiêu và định hướng phát triển của NHTM CP công thương chi nhánh Lạng Sơn Mục tiêu và định hướng của NHCT chi nhánh Lạng Sơn trong những năm tới nói chung,và công tấc thẩm định nói riêng.Định hướng... phương pháp thẩm định Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang 11 Đề cương sơ bộ GVHD:Ths.Phùng Thanh Quang 3.3 Kiến Nghị 3.3.1:Kiến nghị với chính phủ 3.3.2:Kiến Nghị với ngân hàng nhà nước 3.3.3:Kiến nghị với ngân hàng thương mại cổ phần công thương lạng sơn Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang 12 ... thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng TMCP công thương Lạng Sơn 3.2.1:Nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết và phẩm chất đạo đức cho cán bộ thẩm định 3.2.2Nâng cao chất lượng thu thập thông tin,chất lượng trang thiết bị công nghệ văn phòng 3.2.3:Tạo cơ chế điều hành hiệu quả 3.2.4:Nâng cao chất lượng nội dung và phương pháp thẩm định Sinh Viên:Lê Thị Huyền Trang 11 Đề cương sơ bộ GVHD:Ths.Phùng . đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Lạng Sơn *Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Sinh. ngành Tài chính ngân hàng tại Viện Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế quốc dân. Chính trong thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Lạng Sơn, em đã hiểu. Quang CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH LẠNG SƠN 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần công thương Lạng Sơn 2.1.1.Lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương thực tập tốt nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Lạng Sơn, Đề cương thực tập tốt nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Lạng Sơn, Đề cương thực tập tốt nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Lạng Sơn

Từ khóa liên quan