Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.doc

61 693 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:54

Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần ThơCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG1.1. Thuyết minh về sự cần thiết của đề tàiTrong nền kinh tế thị trường, vấn đề vốn luôn là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Ở các nước có nền kinh tế và thị trường vốn phát triển mạnh, việc giải quyết nhu cầu vốn đến từ nhiều nguồn khác nhau. Chẳng hạn như từ hệ thống ngân hàng, từ các hoạt động liên minh hay thông qua các tập đoàn tài chính và thị trường vốn. Tuy nhiên ở các quốc gia đang phát triển do nền kinh tế chưa phát triển vững mạnh để hình thành các tập đoàn tài chính và thị trường vốn cũng hoạt động chưa hiệu quả, nên nguồn cung cho nhu cầu vốn đến từ hệ thống ngân hàng là chủ yếu.Trong năm những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển với tốc độ khá nhanh và mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, đã và đang mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Nhưng nhìn chung, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhân với qui mô còn nhỏ, kinh nghiệm quản lý còn yếu kém nên chưa tạo được uy tín và mối quan hệ thân thiết với các ngân hàng. Chính vì thế hiện nay đang xảy ra một tình trạng là các Doanh nghiệp nhân (DNTN) có nhu cầu về vốn rất lớn cho việc mở rộng sản xuất và tái đầu nhưng lại không thể tiếp cận nguồn tín dụng từ phía Ngân hàng (NH).Bên cạnh đó, nhận định của nhiều nhà phân tích kinh tế cho rằng hệ thống ngân hàng Việt Nam đang có nhiều khởi sắc và dần hoàn thiện hơn sau nhiều năm xây dựng và đổi mới. Nhận định ấy xuất phát từ hiện thực là việc mở rộng phạm vi và lĩnh vực hoạt động của hầu hết các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, mục tiêu hoạt động của các ngân hàng thương mại là tối đa hoá lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Chính vì vậy mà phần lớn các ngân hàng không hứng thú với việc cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhân có qui mô không lớn lắm vay. Bởi vì mặc dù cho vay các đối tượng này có khả năng thu được lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn và theo họ thì mức lợi nhuận đạt được không đủ để có thể rủi ro mà họ gặp phải.GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình1Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần ThơQua thực tế đó, có thể nhận thấy có một nghịch lý đang diễn ra trong nền kinh tế đó là sự không gặp nhau giữa hai bên cung - cầu vốn mặc dù một bên là Doanh nghiệp nhân có nhu cầu cao về vốn và một bên là các ngân hàng thương mại luôn có sẵn nguồn cung và luôn mong muốn tìm kiếm lợi nhuận bằng việc đầu vào hoạt động tín dụng. Và việc không gặp được nhau giữa hai đối tượng này bị tác động bởi rất nhiều yếu tố. Để giúp các Doanh nghiệp nhận biết được những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cung ứng tín dụng của các Ngân hàng và đồng thời có thể giúp cho các ngân hàng có thể dự báo được lượng vốn cần thiết đó để có thể xây dựng được chiến lược kinh doanh cho mình, các nhà kinh tế luôn nghiên cứu để tìm ra một mô hình bao gồm các nhân tố ảnh hưởng đến việc cung - cầu tín dụng của cả hai bên.Chính từ thực tế về cung - cầu vốn đang tồn tại và sự cần thiết phải có một mô hình ước lượng cung - cầu vốn, trong giới hạn khả năng của mình, tôi quyết định tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến việc cung tín dụng của Ngân hànglượng hoá những yếu tố này trong một mô hình cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp trong điều kiện thực tế của địa bàn tp. Cần Thơ trong đề tài: “Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ”. Tôi hy vọng rằng việc thiết lập và định lượng những nhân tố ảnh hưởng trong mô hình cung tín dụng này có thể làm cơ sở để giải quyết được vấn đề cung - cầu vốn nhằm đảm bảo cho sự hoạt động và phát triển liên tục của các doanh nghiệp cũng như đảm bảo mục tiêu phát triển của các Ngân hàng.1.2. Mục tiêu nghiên cứu1.2.1. Mục tiêu chungƯớc lượng hàm cung tín dụng và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cung cấp tín dụng cho các Doanh nghiệp nhân của hệ thống Ngân hàng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình2Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ1.2.2. Mục tiêu cụ thểMục tiêu trên được thể hiện rõ qua từng mục tiêu cụ thể sau:1. Phân tích và đánh giá thực trạng cung tín dụng cho DNTN của các Ngân hàng .2. Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho DNTN trên địa bàn thành phố Cần Thơ.3. Đánh giá các nhân tố làm ảnh hưởng đến khả năng cung cấp tín dụng của các NH.4. Đề xuất các giải pháp nhằm giúp cho các doanh nghiệp nhân có nhiều khả năng hơn trong việc vay vốn ngân hàng. 1.3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm địnhĐề tài được nghiên cứu dựa trên các giả thiết chủ yếu sau:- Thứ nhất, các Ngân hàng đều rất sẵn sàng trong việc cho các Doanh nghiệp nhân vay vốn theo nhu cầu của họ, nghĩa là các doanh nghiệp khác nhau có khả năng như nhau trong việc tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng.- Thứ hai, các Ngân hàng có thể sử dụng các tiêu chí khác nhau trong việc đánh giá khách hàng của mình và mức độ quan trọng của các tiêu chí này đối với từng Ngân Hàng cũng khác nhau, dẫn đến chính sách cho các doanh nghiệp vay cũng có sự khác nhau đối với từng Ngân Hàng.- Thứ ba, tuy Ngân Hàng luôn sẵn sàng cho vay nhưng việc có được số vốn cần vay của Doanh nghiệp lại tương đối khó khăn do ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau.- Thứ tư, các yếu tố bao gồm: Loại hình Ngân hàng, loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, số tiền cần vay, lãi suất, thời hạn, tài sản thế chấp, mục đích vay, mức tín nhiệm của NH đối với DN, và các yếu tố thuộc về bản thân doanh GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình3Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần Thơnghiệp như: tổng tài sản, doanh thu, vốn chủ sở hữu và khả năng thanh toán hiện tại . đều có thể có khả năng ảnh hưởng đến quyết định cho vay của NH.Bảng 1.1 Mối quan hệ dự đoán theo lý thuyếtgiữa các nhân tố ảnh hưởng với số tiền Ngân Hàng cho Doanh nghiệp vaySTT Nhân tố ảnh hưởng Mối quan hệ dự đoán1 Loại hình Ngân hàng Tuyến tính2 Loại hình doanh nghiệp Tuyến tính3 Lĩnh vực kinh doanh của DN Tuyến tính4 Số tiền DN muốn vay Tuyến tính5 Lãi suất Tuyến tính6 Thời hạn Tuyến tính7 Tài sản thế chấp Tuyến tính8 Mục đích vay của DN Tuyến tính9 Mức tín nhiệm của NH đối với DN Tuyến tính10 Tổng tài sản của DN Tuyến tính11 Doanh thu đạt được của DN Tuyến tính12 Vốn chủ sở hữu của DN Tuyến tính13 Khả năng thanh toán hiện tại của DN Tuyến tínhTừ những giả thiết này, tôi tiến hành tìm hiểu các tài liệu báo chí, các bài nghiên cứu khoa học . đồng thời thu thập số liệu thực tế để so sánh, đánh giá và phân tích nhằm thấy được biểu hiện thực tế của những giả thiết này ở địa bàn thành phố Cần Thơ.1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu1. Trong những năm gần đây, thực trạng cho vay của Ngân hàng với đối tượng là doanh nghiệp nhân như thế nào?GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình4Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ2. Các nguyên nhân nào thường gặp nhất làm cho doanh nghiệp không thể tiếp cận được với số vốn họ cần?2. Các nhân tố nào có ảnh hưởng đến khả năng cung cấp tín dụng của NH?3. Sự tác động của những yếu tố đó đến việc cung tín dụng của NH?4. Các giải pháp nào có thể giúp cho các doanh nghiệp nhân tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng một cách dễ dàng hơn?1.4. Phạm vi nghiên cứu1.4.1. Không gian Tôi lựa chọn Thành phố Cần Thơ để tiến hành thu thập số liệu cho cuộc nghiên cứu nhằm xây dựng một hàm cung ứng tín dụng cho hệ thống ngân hàng ở nơi đây vì hai lí do chủ yếu sau:- Thứ nhất, Cần Thơ hiện nay là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương và là trung tâm kinh tế - xã hội của vùng Đồng Bằng sông Cửu Long, là nơi tập trung số lượng lớn các doanh nghiệp và có nền kinh tế phát triển ổn định với mức tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm 2001 - 2005 là 13,5%. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 18,2%/ năm; ngành thương mại, dịch vụ phát triển mạnh theo hướng đa dạng hóa loại hình, giá trị tăng bình quân 14,48%/ năm. - Thứ hai đây là nơi tập trung một số lượng lớn các Ngân hàng cả trong và ngoài quốc doanh với 28 chi nhánh của các NH và phòng giao dịch.1.4.2. Thời gian Đề tài thực hiện trong khoảng 10 tuần kéo dài từ đầu tháng 3/2007 đến giữa tháng 6/2007.1.4.3. Đối tượng nghiên cứuGVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình5Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần ThơĐối tượng nghiện cứu chủ yếu của đề tài này là các Ngân hàng thương mại trong và ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Cần thơ và các khách hàngDoanh nghiệp nhân của những NH này. Bảng 1.2 Giới thiệu các Ngân Hàng và hợp đồng tín dụng điều tra đượcSTT Tên Ngân hàng Số hợp đồng tín dụng1 NH Sài Gòn Công thương 32 NH NN&PTNT - Ô Môn 43 NH Phát triển nhà ĐBSCL 64 NH NN&PTNT - Cái Răng 75 NH Phát triển nhà TP.HCM 76 NH ĐT&PT - Trà Nóc 87 NH Ngoại thương 98 NH Công thương 109 Nh TMCP Quân Đội 1010 NH NN&PTNT - Cần Thơ 1111 NH Sài Gòn thương tín (sacombank) 1412 NH EximBank - Cần Thơ 1613 NH EximBank - Cái Răng 16Tổng 121(Nguồn: Số liệu điều tra tháng 5 năm 2007)Tôi và cộng sự đã đến 28 chi nhánh của các ngân hàng thương mại đang có trụ sở tại Cần Thơ để thu thập số liệu cho đề tài thông qua bảng câu hỏi sẵn gồm 2 phần: phần thứ nhất dùng để tìm hiểu các tiêu chí đánh giá khách hàng của ngân hàng và mức độ quan trọng của những tiêu chí đó đối với ngân hàng; phần thứ hai của bảng câu hỏi là phần tìm hiểu về các hợp đồng tín dụng được ký kết giữa ngân hàng và khách hàng là các doanh nghiệp. Sau quá trình thu thập, chúng tôi nhận được 16/28 mẫu trả lời của phần dành cho ngân hàng, trong đó có 13 ngân hàng đồng ý cung cấp các số liệu về hợp đồng tín dụng với tổng số 121 mẫu.GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình6Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần ThơCác ngân hàng từ chối trả lời mẫu phỏng vấn của chúng tôi vì hai hai lý do chủ yếu sau: thứ nhất, theo họ việc từ chối là để đảm bảo cho thông tin của khách hàng không bị rò rỉ, gây bất lợi cho họ; thứ hai là để đảm bảo cho sự cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau. 1.5. Các giá trị đạt được sau cuộc nghiên cứu1.5.1. Giá trị khoa họcNghiên cứu thành công đem đến một hàm cung ứng tín dụng thể hiện sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến số tiền cho vay ra của NH. Các nhà khoa học hoặc các cấp chính quyền có thể sử dụng mô hình này cho những cuộc nghiên cứu sâu hơn.1.5.2. Giá trị Kinh tế - xã hộiTừ hàm cung ứng tín dụng tổng quát cho hệ thống NH ở địa bàn TH. Cần Thơ, mỗi NH sẽ có cơ sở để tiến hành xây dựng hàm cung ứng tín dụng cho riêng NH mình. Và từ đó, kết hợp với điều kiện thực tế ở NH mình có thể dự đoán được số tiền cho vay ra của NH để có kế hoạch kinh doanh hợp lý.CHƯƠNG 2TỔNG QUAN TÀI LI ỆU2.1. Các nghiên cứu trong và ngoài nướcGVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình7Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ- “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CẠNH TRANH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HỐ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH: TRƯỜNG HỢP NGÀNH NGÂN HÀNG” do chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, Vụ Thương mại và Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu (MPI) thực hiện vào tháng 5 năm 2006 nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về dịch vụ ngân hàng của Việt Nam, bao gồm cả q trình đổi mới từ năm 1990; mơi trường chính sách, pháp luật hiện hành và những cam kết tự do hố dịch vụ ngân hàng gần đây. Bằng việc sử dụng mơ hình kim cương, báo cáo còn phân tích năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh của những thay đổi gần đây trên thế giới cũng như ảnh hưởng của tự do hố đối với các dịch vụ ngân hàng trên cả hai góc độ: ảnh hưởng đối với chính bản thân ngành và đối với nền kinh tế nói chung, kể cả những ảnh hưởng mang tính xã hội. Đồng thời báo cáo còn đưa ra những kiến nghị, nhằm cải thiện khung pháp lý, chính sách điều tiết và vận hành; chiến lược phát triển ngành ngân hàng. - “DEVELOPMENTS IN CREDIT TO THE PRIVATE SECTOR IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EU MEMBER STATES: EMERGING FROM FINANCIAL REPRESSION - A COMPARATIVE OVERVIEW” do Peter Backe và Tina Zumer trình bày. Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng qt về sự phát triển tín dụng cho khu vực kinh tế nhân của các thành viên khối EU tại Trung và Đơng Âu trong giai đoạn 1999 đến 2004. Tác giả bàn luận về những yếu tố quyết định của việc mở rộng tín dụng, thăm dò những tác động đến sự phát triển kinh tế và nghiên cứu những tác động của chính sách. Bài viết cũng xét lại vấn đề phát triển tín dụng trong q trình thống nhất tiền tệ của các thành viên ở một mức độ nhất định. Việc phân tích cho thấy rằng (i) cho vay khu vực kinh tế nhân đang tăng trưởng một cách năng động nhưng khơng ở tất cả các nước trong nghiên cứu, (ii) những khoản cho vay hộ gia đình tăng lên nhanh chóng ở tất cả các nước và (iii) ngoại tệ cho vay khá lớn, đặc biệt là tại các quốc gia có tỷ giá hối đối cố định. Sự phát triển tín dụng còn được đẩy mạnh bởi sự ổn định của nền kinh tế vĩ mơ, sự cải cách tồn diện và nhân hố trong lĩnh vực tài chính và bởi sự khởi đầu của các định chế thị trường và những cải cách hợp pháp. Năng lực tín dụng tại hầu hết các nước thành viên mới vẫn tiếp tục mang tính cạnh tranh thấp, nơi được cho rằng sự phát triển tín dụng sẽ có xu hướng cao, đặc biệt là trung hạn. Tại các quốc gia này sự phát triển tín dụng khu vực nhân được ghi nhận là nhanh và ổn GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình8Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần Thơđịnh, những thâm hụt tài khoản hiện tại chuyển sang giai đoạn được cho rằng có thể khắc phục trong dài hạn.- “FOREIGN BANK PENETRATION AND PRIVATE SECTOR CREDIT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE” được thực hiện bởi R.T.A. de Haas và I.P.P van Lelyveld. Tháng 07/2002. Nhóm tác giả phân tích quá trình thâm nhập của ngân hàng nước ngoài tại Trung và Đông Âu (CEE) cũng như ảnh hưởng của nó đến tín dụng khu vực doanh nghiệp nhân, kể cả tín dụng xuyên quốc gia và tín dụng cung cấp bởi ngân hàng chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài. Bằng cách liên kết bộ dữ liệu BIS và bộ dữ liệu BankScope, nhóm nghiên cứu đã nhận rõ sự khác biệt giữa hai loại tín dụng trên. Bài viết chỉ ra vai trò quan trọng tương đối của loại hình ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây. Tuy nhiên, tại Hungary and Phần Lan, ngân hàng nước ngoài cũng đã rất quan trọng trong suốt những năm đầu chuyển tiếp, khi loại hình ngân hàng này cung cấp một lương đáng kể tín dụng xuyên quốc gia. Nhóm đã không tìm được các bằng chứng về việc các ngân hàng nước ngoài biến mất khỏi CEE trong giai đoạn khủng hoảng tài chính hoặc giai đoạn nền kinh tế bị xuống dốc. Mặc dù tín dụng xuyên quốc gia đã từng giảm sút trong một vài giai đoạn, đồng thời các ngân hàng nước ngoài đã mở rộng cung cấp tín dụng qua các ngân hàng đại lý. Đây có thể là điều đáng quan tâm đối với các quốc gia vẫn còn quan ngại về việc quyết định mở cửa thị trường cho các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.- PGS-TS Nguyễn Đình Tự trong bài nghiên cứu “Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhân” của mình đã chỉ ra vai trò quan trọng của khu vực kinh tế nhân (KTTN), với sự năng động và tính hiệu quả của nó trong quá trình hội nhập của Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông, hiện nay KTTN đang gặp phải một cản trở rất lớn đến sự phát triển sản xuất kinh doanh và là hiện tượng phổ biến đối với toàn bộ các doanh nghiệp thuộc khu vực này đó là tình trạng thiếu vốn để sản xuất và mở rộng sản xuất. Nhu cầu vay vốn của khu vực kinh tế này càng tăng cùng với sự ra đời và phát triển của ngày càng nhiều DN mới, nhưng lại gặp nhiều khó khăn vì không đáp ứng được các yêu cầu mà NH đặt ra. Ông đã nêu ra một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc DTTN khó tiếp cận với nguồn vốn NH và những giải pháp để giúp khu vực kinh tế nhân phát triển.GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình9Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ- Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương (CIEM) vừa có một nghiên cứu về khả năng tiếp cân nguồn vốn Ngân hàng của Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V). Nghiên cứu này cho thấy giữa NH và các DN còn một khoảng cách khá xa trong cung - cầu tín dụng. Các chuyên gia của CIEM chỉ ra rằng: 44% ngân hàng được hỏi cho DNN&V vay với tỷ trọng vốn khoảng 38% dư nợ. Phần lớn các ngân hàng cho DNN&V vay với số tín dụng ngày càng gia tăng và dễ dàng hơn khi tiếp cận vay vốn. Từ đó cho thấy thực tế các DNN&V có nhiều cơ hội vay vốn hơn từ các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, CIEM cũng nêu ra: mặc dù có đến 50% số DNN&V cho rằng họ dựa rất nhiều vào nguồn tín dụng của các ngân hàng, chiếm khoảng 30% tổng vốn của doanh nghiệp và trong 5 năm qua, có trên 85% các DNN&V có khả năng vay được nhiều vốn hơn (quan điểm này tương đối trùng khớp với quan điểm của các ngân hàng), nhưng các DNN&V vẫn có những quan điểm khác với ngân hàng. Phía các ngân hàng luôn khẳng định đối xử với DNN&V như các doanh nghiệp lớn, nhưng DNN&V lại cho rằng, phần lớn các ngân hàng “thiên vị”, ưu ái cho các doanh nghiệp lớn.2.2. Các bài viết có liên quan đến vấn đề cân nghiên cứu- Bài viết “ Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhân Việt Nam - thực trạng và kiến nghị” đăng trên trang web www.moi.gov.vn của bộ Công nghiệp đã chỉ ra sự quan trọng của việc huy động vốn đối với DNTN. Theo bài viết, các DNTN hiện nay hầu như chỉ huy động vốn từ các nguồn: tiền tiết kiệm, vốn tự đóng góp của các thành viên, vay từ gia đình, bạn bè, từ nguồn lợi nhuận tái đầu tư. Việc tiếp cận các nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn do không có tài sản thế chấp, thủ tục phức tạp, lãi suất cao . Và trên thực tế chỉ có khoảng 55% số doanh nghiệp nhân hiện nay được vay vốn ngân hàng, nhưng chủ yế là tín dụng ngắn hạn, không đáp ứng được cho các nhu cầu đầu lớn và dài hạn.- Bài viết “Bơm vốn cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ” trên trang web www.moi.gov.vn cho biết ý kiến của ông Nguyễn Sĩ Tiệp, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội SMEs Việt Nam, nguyên nhân khiến DN khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng nằm cả ở hai phía doanh nghiệpngân hàng. Về phía doanh nghiệp là sự yếu kém trong khâu thiết kế và chuẩn bị dự án vay vốn ngân hàng, thiếu tài sản GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình10[...]... Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần ThơCHƯƠNG 5ƯỚC LƯỢNG HÀM CUNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP. CẦN THƠ5.1. Đánh giá tổng quan của cuộc nghiên cứuĐể tìm hiểu các nhân tố ảng hưởng đến quyết định cung ứng tín dụng của NH cũng như ước lượng hàm cung tín dụng cho các DNTN của hệ thống NH, chúng... mục đích vay, mức tín nhiệm của NH đối với DN, và các yếu tố thuộc về bản thân doanh GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình3 Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần ThơĐề tài Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ” được thực hiện theo các bước sau đây:1. Dựa... TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình15 Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần ThơĐể giải quyết mâu thuẫn tôi đã tiến hành một cuộc nghiên cứu nhỏ nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của NH, từ đó xây dụng nên một mơ hình cung ứng tín dụng cho DN nhân của hệ thống NH đặc biệt là trên địa bàn thành phố Cần Thơ.... trăn trở của DN như hiện nay.GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình47 Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ4.1.3. Các ngân hàng liên doanh Đó là các ngân hàng liên doanh giữa một ngân hàng quốc doanh với một hoặc nhiều đối tác nước ngoài. Các ngân hàng này chịu sự chi phối của quy định với ngân hàng nước ngồi. Cho đến nay,... ng phục vụ chính là các KH cá nhân và DNTN.GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình11 Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ1.2.2. Mục tiêu cụ thểMục tiêu trên được thể hiện rõ qua từng mục tiêu cụ thể sau:1. Phân tích và đánh giá thực trạng cung tín dụng cho DNTN của các Ngân hàng .2. Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ. .. biểu hiện thực tế của những giả thiết này ở địa bàn thành phố Cần Thơ.1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu1. Trong những năm gần đây, thực trạng cho vay của Ngân hàng với đối tư ng là doanh nghiệp nhân như thế nào?GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình4 Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần ThơCác giả thiết Vấn đề cần nghiên cứuHướng... tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ lượng hố như trên có thể giúp cho khả năng vay vốn ngân hàng của doanh nghiệpnhân được nâng cao.Tóm lại, ta có thể kết luận rằng 93% sự biến động của các yếu tố như: Loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp; số tiền họ muốn vay, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu và doanh thu của doanh nghiệp làm... pháp cho cả hai phía,khoảng cách mối quan hệ giữa họ sẽ được rút ngắn lại, DN và NH gặp nhau sẽ đem đến lợi ích cho cả 2 bên: DN có vốn để kinh doanh, sản xuất và tái sản xuất cịn NH thì thu được lợi nhuận.5.4. Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho DNTN trên địa bàn TP. Cần ThơĐể ước lượng hàm cung tín dụng cho DNTN của hệ thống ngân hàng, tôi sử dụng phương pháp hồi qui ng... hữu hạn chiếm đa số. Bảng 5.2 Cơ cấu hợp đồng tín dụng theo loại hình doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Số hợp đồng tín dụng (n = 121) Tỷ lệ (%) Doanh nghiệp nhân 46 38,0Công ty cổ phần (CTCP) 21 17,4GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình26 Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ9. Các sáchbáo và tạp chí chuyên ngành... các nước thành viên mới vẫn tiếp tục mang tính cạnh tranh thấp, nơi được cho rằng sự phát triển tín dụng sẽ có xu hướng cao, đặc biệt là trung hạn. Tại các quốc gia này sự phát triển tín dụng khu vực nhân được ghi nhận là nhanh và ổn GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình8 Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ Thành phố . lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ ề tài Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng. thực tế của địa bàn tp. Cần Thơ trong đề tài: Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ .
- Xem thêm -

Xem thêm: Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.doc, Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.doc, Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.doc, Thuyết minh về sự cần thiết của đề tài, Mục tiêu cụ thể, Các nghiên cứu trong và ngoài nước, Các bài viết có liên quan đến vấn đề cân nghiên cứu, Phương pháp luận, Phương pháp thu thập số liệu, Tổng quan về hệ thống Ngân hàng TP. Cần Thơ, Giải pháp cho phía Doanh nghiệp Giải pháp cho phía Ngân hàng, Mơ hình hồi qui tuyến tính bội Kết quả phân tích mơ hình, Kết luận

Từ khóa liên quan