Tổng quan về công ty cp kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.DOC

34 588 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:53

Tổng quan về công ty cp kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C Báo cáo thực tập Nguyễn Thị Thu TrangPhần I:Tổng quan về công ty cp kinh doanh thiếtbị phụ tùng T&C1.1 . Quá trình hình thành và phát triển của công ty: - Tên giao dịch viết tắt: T&C USED EQUIPMENT.,JSC- Trụ sở công ty: Số 125 Trúc Bạch, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Công ty CP kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C được thành lập từ năm 2006 theo giấy phép kinh doanh số 0103013485 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/08/2005.- Tên công ty: CÔNG TY CP KINH DOANH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG T&C.- Tên tiếng Anh: T&C TRADING OF USED EQUIPMENT JOINT SOTCK COMPANY.- Điện thoại: 04.36756032 Fax: 04.67560371.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty CP kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C Công ty CP kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C là một công ty Thương Mại chuyên cung cấp,bảo trì các loại máy xây dựng và máy phát điện.1.3 Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, loại hình doanh nghiệpLĩnh vực đăng ký kinh doanh Công ty kinh doanh các ngành nghề sau- Đại lý cung cấp thiết bị xây dựng, máy mỏ- Bảo dưỡng bảo trì sửa chữa thiết bị xây dựng, máy mỏ- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh- Đại lý phân phối thiết bị máy xây dựng, máy mỏ- Kinh doanh phụ tùng máy xây dựng, máy mỏ1Báo cáo thực tập Nguyễn Thị Thu Trang- Bảo dưỡng bảo trì,sửa chữa máy xây dựng, máy mỏ- Cho thuê máy xây dựng, máy mỏ, xe nâng máy phát điện Loại hình doanh nghiệpĐây là công ty Cổ Phần do 3 thành viên góp vốn gồm có:1. Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Máy xây dựng Komatsu Việt Nam góp 5,000,000,000 đồng chiếm 500,000 cổ phần tương ứng 50% tổng số vốn điều lệ. 2. Bà Phạm Thuý Ngọc góp 3,000,000,000 đồng chiếm 300,000 cổ phần tương ứng với 30% tổng số vốn điều lệ.3. Ông Nguyễn Thàng Công góp 2,000,000,000 đồng chiếm 200,000 cổ phần tương ứng 20% tổng số vốn điều lệ.1.4. . Đặc điểm về tổ chức quản lý của công ty ( PHỤ LỤC 01 ) Chức năng,nhiện vụ,quyền hạn của các bộ phận trong Công ty1. Hội đồng quản trị: là bộ phận lãnh đạo cao nhất của Công ty, chịu trách nhiệm ra các quyết định chính điều hành hoạt động sản xuất của Công ty.2. Giám đốc: là những người đứng đầu bộ máy quản lý của Công ty, chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ bộ máy quản lý cũng như hoạt động sản xuất của Công ty.3.Trưởng Phòng hành chính : Điều hành, quản lí các hoạt động văn phòng và quản lí con dấu của Công ty. 4.Kế toán trưởng: Triển khai thực hiện quy định kế toán và lập báo cáo tài chính và thuế, điều hành hoạt động của các nhân viên kế toán dưới quyền. 5.Trưởng phòng kinh doanh: Điều hành, quản lí các hoạt động bán hàng (thiết bịphụ tùng).6.Trưởng phòng kỹ thuật: Điều hành, quản lí các hoạt động dịch vụ kĩ thuật và bảo hành hỗ trợ việc bán hàng. 1.5. Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán của công ty ( PHỤ LUC 02 ) 2Báo cáo thực tập Nguyễn Thị Thu Trang1.5.1. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận trong phòng kế toán.-Kế toán trưởng: Là người đứng đầu bộ máy kế toán, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong quá trình kinh doanh của công ty, thực hiện phân công công tác kế toán, phê duyệt các chứng từ công ty.-Kế toán bán hàng: có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế về doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu, thu thập và phản ánh đầy đủ các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản ký phát sinh trong quá trình bán hàng.- Kế toán ngân hàng: Theo dõi phát sinh tiền tại ngân hàng, theo dõi khách mua trả tiền hàng , làm thủ tục nhập hàng có liên quan đến ngân hàng.- Kế toán kho: Theo dõi chi tiết về hàng hoá, về tình hình biến động, tình hình nhập xuất tồn hàng hoá của công ty.- Thủ quỹ: Có trách nhiệm thu chi tiền phát sinh, theo dõi và cân đối tiền mặt tại công ty cuối ngày báo cho giám đốc.1.5.2. Các chính sách,chế độ kế toán công ty đang áp dụng:* Chế độ kế toán Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C là chế độ kế toán áp dụng ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ –BTC ngày 20/3/2006 của bộ Tài Chính.- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Đơn vị tiền tệ công ty sử dụng để ghi sổ là đồng Việt Nam ( VNĐ )- Niên độ kế toán và đơn vị tiền tệ trong ghi sổ kế toán: kỳ kế toán của công ty bắt dầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch hàng năm.- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc: Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để được hàng tồn kho ở thời điểm và trạng thái hiện tại:Phương pháp tính giá hàng tốn kho cuối kỳ: giá thực tế đích danh.Phương pháp hách toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.3Báo cáo thực tập Nguyễn Thị Thu Trang- Nguyên tắc ghi nhận và khầu hao tài sản cố định: tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên tắc nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: ghi nhận theo giá gốc bắt đầu từ ngày góp vốn đầu tư .- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: chi phí trả trước được vốn hoá để phân bổ dần dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ là chi phí máy móc thiết bị văn phòng, . có thời gian phân bổ từ 12 đến 24 tháng.- Nguyên tắc ghi nhân vốn chủ sở hữu: được ghi nhận theo vốn thực góp của chủ sở hữu.- Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Ghi nhận khoản thu phải trả, nguyên tắc nghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang, Các nghĩa vụ thuế.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: ( PHỤ LUC 05)Nhận xét: Dựa vào bảng báo cáo trên, ta có thể nhận thấy tình hình kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2007 là rất khả quan. Do trong năm 2007, công ty đã tăng cường đầu tư mạnh vào hoạt động kinh doanh (giá vốn so với năm 2006 tăng hơn 46 tỷ) nên doanh thu của Công ty cũng tăng vọt, khoảng 54 tỷ. Tổng lợi nhuận trước thuế gấp đến 6 lần so với năm 2006. Tuy nhiên, tình hình hoạt động trong các lĩnh vực tài chính của Công ty lại không khả quan, doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt gần 500 triệu trong khi chi phí tài chính lên đến gần 2 tỷ, có thể thấy một khoản vốn lớn đã được đầu tư không hiệu quả. Công ty cần phát huy hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện đầu tư các hoạt động tài chính, có thể chỉ đầu tư ngắn hạn để tránh thiệt hại lớn.4Bỏo cỏo thc tp Nguyn Th Thu TrangPhn II:Thc t cụng tỏc k toỏn ti cụng ty CP kinh doanh thit b ph tựng T&C.2.1. K toỏn mua hng: Hng húa c xỏc nh thuc hng tn kho trong doanh nghip, do ú nú cng c ỏnh giỏ theo chun mc k toỏn Vit Nam s 02 hng tn kho. Hng húa c ỏnh giỏ theo giỏ gc hay tr giỏ vn thc t. Hng húa nhp v c cụng ty tớnh thu theo phng phỏp khu tr.a) c im hng húa:* Ti thi im nhp kho: Giỏ gc ca hng húa nhp kho c xỏc nh tựy theo tng ngun hỡnh thnh. cụng ty T&C, hng húa ch yu do cụng ty mua, do ú giỏ gc c xỏc nh theo cụng thc sau: Giỏ gc hng húa, dch v mua v = giỏ mua+cỏc khon thu khụng c hon li + chi phớ thu mua VD: Ngy 1.3.2007, cụng ty mua 1 mỏy TC-120, giỏ mua cha thu 50.000.000 vnđ, hoỏ n cha thu GTGT s 00245 thu sut thu GTGT 10% , chi phí vận chuyển công ty đã thanh toán bằng tiền mặt 2.000.000vnđ, công ty cha thanh toán cho ngời bán.Giá gốc nhập mua = 50.000.000+2.000.000=52.000.000 vnđ* Ti thi im xut kho:Giỏ gc hay cũn gi l tr giỏ vn ca hng xut bỏn bao gm 2 b phn: tr giỏ mua ca hng xut bỏn v chi phớ thu mua phõn b cho hng xut bỏn. Ti cụng ty, tr giỏ mua ca hng xut bỏn c xỏc nh theo phng phỏp giỏ thc t ớch danh. b) Chng tự hch toỏn:Nghip v nhp kho:5Bỏo cỏo thc tp Nguyn Th Thu Trang - Bộ hoá đơn chứng từ nhập - Biờn bn kim nghim - Phiu nhp kho - Th kho* Nghip v xut kho: - Phiu lnh vt t theo hn mc - Phiu xut kho - Th kho - Bỏo cỏo s dng vt t - Bỏo cỏo tng hp Nhp- Xut- Tn - Chng t ghi sc) TK s dng: TK 156 hiu qu cho vic theo dừi chi tit hng húa theo tng lụ hng húa, tng loi, nhúm, th hng húa, theo dừi c v mt giỏ tr ln hin vt, theo dừi theo tng kho, theo dừi ng thi c kho v phũng k toỏn. Cụng ty ỏp dng phng phỏp theo dừi chi tit hng húa l phng phỏp th song song.Kế toán hạch toán ví dụ trên : BT1. Nợ TK 156(1):50.000.000 Nợ TK 1331 : 5.000.000 Có TK 331: 55.000.000 BT2. Nợ TK 156(2): 2.000.000 Có TK 111: 2.000.0002.2. K toỏn tin lng: a) Cụng ty T&C tr lng theo thi gian.6Bỏo cỏo thc tp Nguyn Th Thu Trang b) Chng t s dng: cỏc chng t cụng ty s dng k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo tin lng l: bng chm cụng, bng thanh toỏn tin lng. phiu chi hng BHXH, bng thanh toỏn BHXH, BHYT, bng thanh toỏn tin thng, hp ng lao ng, biờn bn thanh lý hp ng lao ng. c) Cỏch tớnh lng : Lng thc t = Lng c bn + ph cp + tin thng. d) K toỏn s dng TK 334: phi tr cụng nhõn viờn hch toỏn tin lng cho nhõn viờn. - K toỏn s dng TK 338 hch toỏn cỏc khon trớch theo lng theo quy nh ca b ti chớnh. K toỏn s dng 3 TK cp 2 nh sau: TK 338 (2): kinh phớ cụng on TK 338 (3): bo him xó hi TK 338 (4): bo him y tVD: H s lng ca k túan trng cụng ty l 5,31. H s ph cp l 0,5. Trong thỏng tin tin thng l 2.000.000 vnđ. K toỏn hch toỏn nh sau: Tng s lng thc t ca k túan trng trong thỏng bao gm:- Lung c bn: 540.000 * 5,31 = 2.867.400- Ph cp: 540.000 * 0,5 = 275.000- Thng: 2.000.000 Lng thc t: 5.142.400Cỏc khon trớch theo lng tớnh theo quy nh:Bo him xó hi: tớnh vo chi phớ: 2.867.400 * 15% = 430.110 tr vo lng: 2.867.400 * 5% = 143.370Bo him y t: tớnh vo chi phớ: 2.867.400 * 2% = 57.3487Bỏo cỏo thc tp Nguyn Th Thu Trang tr vo lng: 2.867.400 * 1% = 28.674Kinh phớ cụng on: tớnh ht vo chi phớ: 5.142.400 * 2% = 102.848Lập thanh toán lơng , bảng phân bổ theo lơng Kế toán ghi :BT1: Lng phi tr N TK 642: 3.142.400 Cú TK 334: 3.142.400BT2: Cỏc khon trớch theo lng: N TK 642: 590.306 N TK 334: 172.044 Cú TK 338(2): 102.848 Cú TK 338(3): 573.480 Cú TK 338(4): 86.022BT3: Tin thng phi tr N TK 431(1): 2.000.000 Cú Tk 334: 2.000.000BT4: Thanh toỏn lng N TK 334: 3.142.400 Cú TK 111: 3.142.400BT5: Np cỏc khon trớch theo lng lờn c quan qun lý N TK 334: 762.350 Cú TK 338)2: 102.8488Bỏo cỏo thc tp Nguyn Th Thu Trang Cú TK 338(3): 573.480 Cú TK 338(4): 86.0222.3. K toỏn ti sn c nh:a) Phõn loi:Ti sn c nh ti cụng ty c phõn loi thnh:- Nh ca, vt kin trỳc.- Phng tin vn ti.- Mỏy múc thit b.- Dng c qun lý.b) ỏnh giỏ: Ti sn c nh c ỏnh giỏ theo nguyờn giỏ v giỏ tr cũn li. Nguyờn giỏ bao gm giỏ mua cng vi chi phớ thu mua. Nguyờn giỏ TSC = giỏ mua + cỏc khon thu khụng c hon li + chi phớ muaGiỏ tr cũn li = nguyờn giỏ s khu hao ly kVD: theo chng tự s 025/5 thỏng 5/2007, cụng ty cú nhp mua 1 xe ụ tụ Toyota Camry t Cụng ty c phn Toyota M ỡnh cú giỏ cha bao gm thu l 800.000.000 vnđ, thu GTGT 10%. Cụng ty xỏc nh thi gian c tỡnh s dng ca chic xe ny l 8 nm, công ty đã thanh toán bằng tiền mặt.Nguyờn giỏ xe Toyota Camry l = 800.000.000 + 800.000.000 * 10% = 880.000.000c) Chng t s dng: biờn bn giao nhn TSC, biờn bn ỏnh giỏ li TSC, biờn bn thanh lý TSC.d) K toỏn tng hp: Tk s dng TK 211: ti sn c nh hu hỡnh9Bỏo cỏo thc tp Nguyn Th Thu TrangVD: Vi chic Toyota Camry nh trờn, khi mua v k toỏn s hch toỏn tng TSC nh sau:BT1: ghi tng ti sn N TK 211: 800.000.000 N TK 1332: 80.000.000 Cú TK 112: 880.000.000BT2: kt chuyn ngun vn kinh doanh: N TK 441: 800.000.000 Cú TK 411: 800.000.000- Phng phỏp k toỏn gim TSC hu hỡnh: cỏc nghip v gim ti sn c nh Cụng ty ch yu l do thanh lý, nhng bỏn, ngoi ra cũn cú nhng ti sn giỏ tr cũn li khụng cũn giỏ tr c cụng nhn l ti sn c nh thỡ phi hch toỏn chuyn thnh cụng c dng c.VD: Thỏng 12, cụng ty thanh lý mt dn mỏy vi tớnh phũng giỏm c, nguyờn giỏ 18.000.000 vnđ, giỏ tr hao mũn ly k 15.500.000 vnđ, thu c s tin l 1.100.000 vnđ(ó bao gm thu GTGT, thu sut l 10%). K toỏn hch toỏn nh sau:BT 1: ghi gim TSC N TK 214: 15.500.000 N TK 811: 2.500.000 Cú TK 211: 18.000.000 BT 2: tin thu v thanh lý, k toỏn ghi tng thu nhp khỏc N TK 131: 1.100.000 Cú TK 333(11): 100.000 Cú TK 711: 1.000.00010[...]... cơng ty, em xin được trình bày báo cáo tổng hợp về quá trình thực tập của mình. Báo cáo thực tập của em gồm 3 chương:Phần 1: Tổng quan về công ty cổ phần kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.Phần 2: Thực tế công tác kế tốn tại cơng ty CP kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.Phần 3: Nhận xét, đánh giá về cơng tác kế tốn tại cơng ty CP kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C. Do thời gian thực tập... ty CP kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C Công ty CP kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C là một cơng ty Thương Mại chun cung cấp,bảo trì các loại máy xây dựng và máy phát điện.1.3 Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, loại hình doanh nghiệpLĩnh vực đăng ký kinh doanh Công ty kinh doanh các ngành nghề sau- Đại lý cung cấp thiết bị xây dựng, máy mỏ- Bảo dưỡng bảo trì sửa chữa thiết bị xây dựng, máy... TrangPhần I: Tổng quan về Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng T&C 011. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 012. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 013. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh của Công ty 014. Đăc điểm về tổ chức bộ máy quản lý 025. Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán 026. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 04Phần II.Thực tế cơng tác kế tốn tại Cơng ty cổ phần thiết bị phụ tùng T và... Cơng ty CP kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C được thành lập từ năm 2006 theo giấy phép kinh doanh số 0103013485 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/08/2005.- Tên cơng ty: CƠNG TY CP KINH DOANH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG T&C.- Tên tiếng Anh: T&C TRADING OF USED EQUIPMENT JOINT SOTCK COMPANY.- Điện thoại: 04.36756032 Fax: 04.67560371.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty CP kinh doanh. .. 3.142.400 Có TK 111: 3.142.400BT5: Nộp các khoản trích theo lương lên cơ quan quản lý Nợ TK 334: 762.350 Có TK 338)2: 102.8488 Báo cáo thực tập Nguyễn Thị Thu Trang phụ l ục 06Biểu mẫu phiếu nhập kho của công ty CP kinh doanh thiết bị phụ tùng T&CBiểu số: 02 Phiếu nhập khoTên đơn vị: Công ty CP kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C Mẫu số: 01-VTĐịa chỉ: 125 Trúc Bạch – Ba Đình – Hà Nội Theo... 211: 18.000.000 BT 2: tiền thu về thanh lý, kế toán ghi tăng thu nhập khác Nợ TK 131: 1.100.000 Có TK 333(11): 100.000 Có TK 711: 1.000.00010 Báo cáo thực tập Nguyễn Thị Thu TrangPhần I: Tổng quan về công ty cp kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C1.1 . Q trình hình thành và phát triển của cơng ty: - Tên giao dịch viết tắt: T&C USED EQUIPMENT.,JSC- Trụ sở công ty: Số 125 Trúc Bạch, Phường... hình kinh doanh của Cơng ty trong kỳ là lãi hay lỗ, để từ đó Cơng ty cịn đó những phương án sản xuất kinh doanh cho phù hợp. Kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả của 3 hoạt động : hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác, trong đó :Kết quả hoạt động kinh doanh= doanh thu thuần – giá vốn – CPBH - CPQLDN14 Báo cáo thực tập Nguyễn Thị Thu TrangPhần I: Tổng. .. nhập hàng có liên quan đến ngân hàng.- Kế toán kho: Theo dõi chi tiết về hàng hoá, về tình hình biến động, tình hình nhập xuất tồn hàng hố của cơng ty. - Thủ quỹ: Có trách nhiệm thu chi tiền phát sinh, theo dõi và cân đối tiền mặt tại công ty cuối ngày báo cho giám đốc.1.5.2. Các chính sách,chế độ kế tốn cơng ty đang áp dụng:* Chế độ kế tốn Cơng ty cổ phần kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C là... 200,000 cổ phần tương ứng 20% tổng số vốn điều lệ.1.4. . Đặc điểm về tổ chức quản lý của công ty ( PHỤ LỤC 01 ) Chức năng,nhiện vụ,quyền hạn của các bộ phận trong Công ty 1. Hội đồng quản trị: là bộ phận lãnh đạo cao nhất của Công ty, chịu trách nhiệm ra các quyết định chính điều hành hoạt động sản xuất của Công ty. 2. Giám đốc: là những người đứng đầu bộ máy quản lý của Công ty, chịu trách nhiệm chỉ... khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh - Đại lý phân phối thiết bị máy xây dựng, máy mỏ- Kinh doanh phụ tùng máy xây dựng, máy mỏ1 Báo cáo thực tập Nguyễn Thị Thu Trang Hội đồng quản trị Ban giám đốc Phịng hành chính23 Báo cáo thực tập Nguyễn Thị Thu Trang - Chi phí dịch vụ mua ngồi - Chi phí bằng tiền khác- Chi phí quảndoanh nghiệp (TK 642) : là những chi phí liên quan đến quản lý, . năng nhiệm vụ của công ty CP kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C Công ty CP kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C là một công ty Thương Mại chuyên. Thị Thu TrangPhần I :Tổng quan về công ty cp kinh doanh thiếtbị phụ tùng T&C1.1 . Quá trình hình thành và phát triển của công ty: - Tên giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về công ty cp kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.DOC, Tổng quan về công ty cp kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.DOC, Tổng quan về công ty cp kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.DOC, . Q trình hình thành và phát triển của cơng ty: Chức năng nhiệm vụ của cơng ty CP kinh doanh thiết bị phụ tùng TC Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, loại hình doanh nghiệp . Đặc điểm về tổ chức quản lý của cơng ty PHỤ LỤC 01, Kết quả hoạt động kinh doanh, Kế toán mua hàng:, Kế toán tiền lương:, Kế toán tài sản cố định:, Kế toán vốn bằng tiền:, Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. :