Tình hình thẩm định tài chính các dự án đầu tư tại Chi nhánh Đông Đô – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.docx

86 521 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:53

Tình hình thẩm định tài chính các dự án đầu tư tại Chi nhánh Đông Đô – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam P.Tín dụng 1P.Thẩm định & quản lý tín dụngP.Giao dịch 1Tổ điện toánGiám đốcPhó Giám đốc 1Phó Giám đốc 2 Tổ Kiểm tra kiểm toán nội bộP.Giao dịch 2P.Tổ chức hành chínhP.Kế hoạch nguồn vốnP.Tài chính Kế toánTổ ngân quỹP.Tín dụng 2P.Giao dịch 3P.Dịch vụ khách hàngP.Thanh toán quốc tếBiểu đồ: Tổng nợ tín dụng theo loại hình246,0402,343,4277,41.109,6329,1-200,0400,0600,0800,01.000,01.200,0200420052006Tỷ đồngCho vayquốcdoanhCho vayngoài quốcdoanhĐưa yêu cầu, giao hồ sơ vay vốnTiếp nhận hồ sơChưa đủ điều kiện thẩm địnhKiểm tra sơ bộ hồ sơNhận hồ sơ để thẩm địnhThẩm địnhChưa rõChưa đạt yêu cầuKiểm tra. kiểm soátLập báo cáo thẩm địnhNhận lại hồ sơ kết quả thẩm địnhLưu hồ sơ/tài liệuĐạtBổ sung, giải trìnhT = 7 năm + *12 tháng = 7 năm 28 ngàyChuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦUNền kinh tế của nước ta đang có những chuyển biến rõ rệt, rất nhiều các doanh nghiệp mới thành lập, mở rộng trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Yếu tố đó làm xuất hiện một nhu cầu tất yếu về vốn. Vì lẽ đó, các ngân hàng thương mại, tổ chức hoạt động tài chính đứng trước một thực tế khách quan là có rất nhiều khách hàng đến yêu cầu được vay vốn. Trong đó cũng có những chi nhành của hệ thống Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam.Các doanh nghiệp, nhà đầu hiện nay có rất nhiều ý tưởng sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đời sống xã hội. việc thể hiện những ý tưởng đó là rất hợp lý, khách quan. Việc chuẩn bị dự án trước khi tiến hành đầu đòi hỏi chủ đầu phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ có những phân tích tài chính hợp lý. Nó sẽ giúp cho nhà đầu có thể tưởng tượng, hình dung ra diễn biến thực hiện của dự án trong tương lai.Đi đôi với việc lập dự án của chủ đầu tư, đó chính là công tác thẩm định dự án. Đặc biệt với các dự án lớn, đòi hỏi lượng vốn cao trong thời gian dài; thường thì các doanh nghiệp sẽ tìm đến những nguồn vay khác nhau, trong đó các ngân hàng chính là một trong những “chủ nợ” hợp lý nhất. Trong các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam luôn có những chính sách tích cực nhất, luôn cho vay tín dụng với khối lượng vốn lớn thời gian khá dài. Do đó, ở các chi nhánh đều phải thẩm định rất nhiều các dự án lớn, ở nhiều lĩnh vực nhằm lựa chọn những dự án khả thi nhất. Chính vì thế em đã thực tập lựa chọn đề tài “Tình hình thẩm định tài chính các dự án đầu tại Chi nhánh Đông Đô Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam”.Chuyên đề thực tập của em gồm hai chương:ChươngI: Tình hình thẩm định tài chính các dự án đầu tại Chi nhánh Đông Đô.ChươngI: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tại chi nhánh Đông Đô.Nguyễn Đức Hoà - KT Đầu 45B GVHD: PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt1Chương I: TÌNH HÌNH THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TẠI CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔI. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMnh+sóc+trăng.htm' target='_blank' alt='ngân hàng đầu phát triển việt nam chi nhánh sóc trăng' title='ngân hàng đầu phát triển việt nam chi nhánh sóc trăng'>CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMnh+cần+thơ.htm' target='_blank' alt='ngân hàng đầu phát triển việt nam chi nhánh cần thơ' title='ngân hàng đầu phát triển việt nam chi nhánh cần thơ'>CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMu+tư+và+phát+triển+việt+nam.htm' target='_blank' alt='sở giao dịch1 ngân hàng đầu phát triển việt nam' title='sở giao dịch1 ngân hàng đầu phát triển việt nam'>NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM1. Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamNgân hàng đầu Phát triển Việt Nam (viết tắt là BIDV) là một trong bốn ngân hàng thương mại lớn nhất ở Việt Nam được hình thành sớm nhất lâu đời nhất, là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, được tổ chức hoạt động theo mô hình Tổng công ty nhà nước. Tính đến 31/12/ 2005, tổng tài sản của BIDV đã đạt hơn 13.000 tỷ VND. Tổng số cán bộ công nhân viên của toàn hệ thống đạt trên 900.000 người có kinh nghiệm, am hiểu công nghệ ngân hàng hiện đại, tiên tiến đạt hiệu quả cao.Cũng như tất cả các ngân hàng khác, đầy đủ các chức năng của một ngân hàng thương mại được phép kinh doanh đa năng tổng hợp về tiền gửi, thanh toán, tín dụng, bảo lãnh, giao dịch L/C, giao dịch chuyển tiền, dịch vụ chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm,… BIDV luôn khẳng địnhngân hàng chủ lực phục vụ đầu phát triển, huy động vốn cho vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn cho các thành phần kinh tế; là ngân hàng có nhiều kinh nghiệm về đầu các dự án trọng điểm.Trong giai đoạn hiện nay, Ngân hàng đầu Phát triển Việt Nam xác định mục tiêu hoạt động là: Hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững hội nhập quốc tế. Trong quan hệ với khách hàng, Ngân hàng đầu Phát triển Việt Nam luôn nêu cao phương châm hành động “Hiệu quả kinh doanh của khách hàng là mục tiêu hoạt động của BIDV”, quan hệ giữa BIDV bạn hàng là mối quan hệ “hợp tác cùng phát triển”, cùng chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, cơ hội kinh doanh với bạn hàng. Do đó, BIDV luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ khách hàng để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, luôn tìm hiểu để thỏa mãn những nhu cầu ngày một đa dạng của khách hàng, với cam kết “cung cấp những 2Chuyên đề thực tập tốt nghiệp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có chất lượng cao, tiện ích tốt nhất cho khách hàng”.Trong suốt quá trình hình thành phát triển, BIDV luôn làm tròn nhiệm vụ được Đảng, nhà nước nhân dân giao phó. Cùng với hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước, BIDV luôn là công cụ sắc bén, là lực lượng chủ lực trong thực thi chính sách tiền tệ quốc gia. Trong hoạt động, BIDV luôn tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Ngoài ra, BIDV là thành viên tích cực của cộng đồng, tham gia tích cực vào các chương trình xã hội như là chương trình xóa đói giảm nghèo, khắc phục thiên tai, quĩ bảo trợ trẻ em Việt Nam, chương trình kiên cố hóa trường học, quĩ khuyến học, quĩ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam,…Khi mới thành lập, bộ máy tổ chức của ngân hàng mới chỉ có 8 chi nhánh với trên 200 cán bộ, công nhân viên. Đến năm 1990 đã lên tới 45 chi nhánh với hơn 2000 cán bộ, công nhân viên. Đến nay, một mô hình tổng công ty đã được hình thành, theo 5 khối: - Khối Ngân hàng thương mại nhà nước với 81 chi nhánh cấp 1, Chi nhánh tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.- Khối công ty gồm 4 công ty độc lập: Công ty chứng khoán, Công ty cho thuê tài chính 1, Công ty cho thuê tài chính 2, Công ty quản lý nợ khai thác tài sản.- Khối liên doanh gồm: Ngân hàng liên doanh VID-Public, Ngân hàng liên doanh Lào-Việt, Công ty liên doanh bảo hiểm Việt - úc.- Khối đơn vị sự nghiệp gồm: Trung tâm công nghệ thông tin trung tâm đào tạo.- Khối đầu tư.Qua đó có thể thấy sự phát triển vượt bậc của hệ thống Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam. Nhất là trong điều kiện hiện nay khi mà có rất nhiều ngân hàng cùng cạnh tranh nhau tồn tại phát triển thì việc có những Ngân hàng lớn mạnh đi đầu điều tiết hoạt động của hệ thống ngân hàng tài chính trong nước là Nguyễn Đức Hoà - KT Đầu 45B GVHD: PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt3điều không thể thiếu. Điều đó sẽ tránh được những tiêu cực có thể xảy ra trong hệ thống ngân hàng thương mại, chỉ chạy đua về doanh số, lợi nhuận mà không quan tâm đến các hoạt động xã hội công cộng.2. Chi nhánh Đông Đô2.1. Cơ cấu tổ chức tại Chi nhánh Đông ĐôNăm 2002, Phòng giao dịch 2 (14 Láng Hạ) được thành lập với mục tiêu ban đầu là huy động vốn, các dịch vụ hầu như chưa hề tiếp cận. Sau hơn hai năm thành lập đến nay chi nhánh đã bắt kịp với cơ chế thị trường. Trụ sở chính của chi nhánh đặt tại đường Láng Hạ, cùng với 8 điểm giao dịch đặt trên toàn thành phố rất thuận tiện để cung cấp các sản phẩm ngân hàng tới từng người dân.Về cơ sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị, ngay từ khi còn là Phòng giao dịch 2 đã được trung ương chọn là một trong những điểm giao dịch triển khai chương trình công nghệ hiện đại hóa đầu tiên, đây là chương trình có nhiều tiện ích trên cả nước rất thuận tiện cho công tác thanh toán trên toàn quốc, chuyển tiền trong nước quốc tế.Theo quyết định số 191/QĐ - HĐQT ngày 05/07/2004 của Hội đồng quản trị Ngân hàng đầu Phát triển Việt Nam, ngày 31/07/2004 Chi nhánh Đông Đô được thành lập từ Phòng Giao dịch 2 (14 Láng Hạ) bắt đầu hoạt động từ 31/07/2004. Đây là một trong những cơ sở tiên phong đi đầu trong hệ thống Ngân hàng đầu Phát triển Việt Nam. Là một trong những cơ sở tiên phong đi đầu trong hệ thống Ngân hàng đầu Phát triển Việt Nam chú trọng triển khai nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, lấy phát triển dịch vụ đem lại tiện ích cho khách hàng làm nền tảng; hoạt động theo mô hình giao dịch một cửa với quy trình nghiệp vụ ngân hàng hiện đại công nghệ tiên tiến, theo đúng dự án hiện đại hóa ngân hàng Việt Nam hiện nay.Việc thành lập chi nhánh Ngân hàng đầu Phát triển Đông Đô phù hợp với tiến trình thực hiện chương trình cơ cấu lại, gắn liền với đổi mới toàn diện phát triển vững chắc với nhịp độ tăng trưởng cao, phát huy truyền thống phục vụ đầu phát triển, đa dạng hóa khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế, phát 4Chuyên đề thực tập tốt nghiệp triển nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nâng cao hiệu quả an toàn hệ thống theo đòi hỏi của cơ chế thị trường lộ trình hội nhập, làm nòng cốt cho việc xây dựng tập đoàn tài chính đa năng, vững mạnh, hội nhập quốc tế.Có được sự thành công như hiện nay phải kể đến sự lãnh đạo của Ban giám đốc, cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong chi nhánh, với tuổi đời không quá 26. Tuy kinh nghiệm còn thiếu, vừa làm vừa học, bước đầu gặp không ít khó khăn trở ngại nhưng với sự cố gắng nỗ lực vượt bậc, cả chi nhánh đã cùng nhau nỗ lực vượt qua.Đến nay, chi nhánh Đông Đô đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Cơ cấu tổ chức bộ máy được xây dựng theo mô hình hiện đại hóa ngân hàng, theo hướng đổi mới tiên tiến, phù hợp với quy mô đặc điểm hoạt động của chi nhánh.Nguyễn Đức Hoà - KT Đầu 45B GVHD: PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt5Sơ đồ: Cơ cấu bộ máy của Chi nhánh Ngân hàng đầu Phát triển Đông Đô Giám đốc chi nhánh trực tiếp điều hành hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng đầu Phát triển Đông Đô. Giúp việc cho Giám đốc trong việc điều hành chi nhánh là 2 Phó giám đốc, hoạt động theo sự phân công ủy quyền của Giám đốc chi nhánh theo quy định. Các phòng ban Chi nhánh Ngân hàng đầu Phát triển Đông Đô được tổ chức thành 3 khối hoạt động bao gồm: khối trực tiếp kinh doanh, khối hỗ trợ kinh doanh khối quản lý nội bộ.Khối trực tiếp kinh doanh bao gồm các phòng sau:+ Phòng Dịch vụ khách hàng+ Phòng Tín dụng1,2+ Phòng Thanh toán quốc tế+ Tổ Ngân quỹ+ Phòng Giao dịch 1, 2, 3Khối hỗ trợ kinh doanh bao gồm các phòng sau:+ Phòng Kế hoạch nguồn vốn+ Phòng Thẩm định quản lý tín dụng+ Tổ Điện toánKhối quản lý nội bộ+ Phòng Tài chính- Kế toán+ Phòng Tổ chức hành chính+ Tổ kiểm tra kiểm toán nội bộ• Phòng tín dụng 1,2Hai phòng tín dụng có những chức năng nhiệm vụ giống hệt nhau, đó là trực tiếp thực hiện nghiệp vụ tín dụng theo phạm vi được phân công theo đúng pháp quy các quy trình tín dụng (tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, dự án, giới thiệu sản phẩm, phân tích thông tin; nhận hồ sơ, xem xét quyết định cho vay theo phân cấp ủy quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định cho vay, bảo 6Chuyên đề thực tập tốt nghiệp lãnh; quản lý giải ngân, qyản lý, kiểm tra sử dụng các khoản vay, theo dõi thu đủ nợ, đủ lãi, đến khi tất toán hợp đồng tín dụng) đối với mỗi khách hàng.Là đầu mối tham mưu đề xuất với Giám đốc chi nhánh, xây dựng văn bản hướng dẫn chính sách, phát triển khách hàng, quy trình tín dụng phù hợp với điều kiện của chi nhánh, đề xuất hạn mức tín dụng đối với từng khách hàng, xếp loại khách hàng, xác định tài sản đảm bảo nợ vay (tính pháp lý, định giá, tính khả mại),…Chịu trách nhiệm Marketing tín dụng, bao gồm việc thiết lập, mở rộng, phát triển hệ thống khách hàng, giới thiệu bán các sản phẩm tín dụng dịch vụ cho khách hàng, chăm sóc toàn diện, tiếp nhận yêu cầu ý kiến phản hồi của khách hàng.Tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng, dịch vụ các vấn đề khác có liên quan; phổ biến hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các quy định, quy trình tín dụng, dịch vụ của ngân hàng.Quản lý (hoàn chỉnh, bổ sung, bảo quản, lưu trữ, khai thác .) hồ sơ tín dụng theo quy định; tổng hợp, phân tích, quản lý (thu thập, lưu trữ, bảo mật, cung cấp) thông tin lập các báo cáo về công tác tín dụng theo phạm vi Phòng được phân công theo quy định.Phối hợp với các phòng khác theo qui trình tín dụng: tham gia ý kiến chịu trách nhiệm về ý kiến tham gia trong qui trình tín dụng, quản lý rủi ro theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.• Phòng Thẩm định quản lý tín dụngPhòng thẩm định quản lý tín dụng trực tiếp thực hiện công tác thẩm định, tái thẩm định theo quy định của nhà nước các quy trình nghiệp vụ liên quan (quy trình thẩm đinh, cho vay quan rlý tín dụng, bảo lãnh…) đối với các dự án, khoản vay, bảo lãnh; đánh giá tài sản đảm bảo nợ (tính pháp lý, giá trị, tính khả mại); có ý kiến độc lập về quyết định cấp tín dụng, phê duyệt khoản vay, bảo lãnh cho khách hàng.Nguyễn Đức Hoà - KT Đầu 45B GVHD: PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt7Đây là đầu mối tham mưu, đề xuất với Giám đốc chi nhánh xây dựng những văn bản hướng dẫn công tác thẩm định, xây dựng chương trình các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định theo quy định, quy trình của nhà nước Ngân hàng đầu Phát triển Việt Nam về công tác thẩm định.Cán bộ thẩm định chịu trách nhiệm quản lý thông tin (thu thập, tổng hợp, lưu trữ, cung cấp) về kinh tế kỹ thuật, thị trường phục vụ công tác thẩm định đầu tư, thẩm định tín dụng. trực tiếp thực hiện yêu cầu nghiệp vụ về quản lý tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng của Chi nhánh theo quy trình, quy định của Ngân hàng đầu Phát triển Việt Nam, của chi nhánh: xác định hạn mức tín dụng, giới hạn tín dụng đối với khách hàng; xếp loại khách hàng; phân loại nợ theo mức độ rủi ro tín dụng. Có ý kiến độc lập về khoản vay, tài trợ thương mại, bảo lãnh, về đánh giá tài sản đảm bảo nợ. Quản lý danh mục đầu tín dụng của chi nhánh, định kỳ giám sát đánh giá toàn diện danh mục tín dụng, đánh giá chất lượng tín dụng.2.2. Hoạt động kinh doanh tại Chi nhánhTrong thời gian qua, Chi nhánh Đông Đô ngày một lớn mạnh về mọi mặt. Các hoạt động kinh doanh được mở rộng đạt hiệu quả cao hơn. Khách hàng đến với Chi nhánh được phục vụ tận tình, chu đáo với rất nhiều loại hình dịch vụ như là: dịch vụ tiền gửi thanh toán, bảo lãnh, Giao dịch L/C xuất nhập khẩu, chuyển tiền, dịch vụ chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm, . Nhưng trong đó, hoạt đô tín dụng vẫn đóng vai trò chủ đạo, đem lại nguồn thu lớn cũng như mức tăng trưởng cho toàn bộ Chi nhánh. Dịch vụ tín dụng rất được quan tâm nhờ những nhu cầu không thể thiếu của mọi đối tượng hiện nay. Đặc biệt là các doanh nghiệp cần vay vốn để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh của mình. Bảng 1: Tổng nợ tín dụng theo thời hạn ngoại tệChỉ tiêu 2004 2005 2006 Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tỷ đồng %8Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Theo thời hạn cho vayNgắn hạn 177,5 61% 487,7 67% 735,1 53%Trung dài hạn 111,8 39% 243,8 33% 651,9 47%Theo loại ngoại tệVND 254,2 88% 557,4 76% 1081,9 78%Ngoại tệ 35,2 12% 174,0 24% 305,1 22%Năm 2006 là một năm đánh dấu nhiều kết quả đạt được của hoạt động tín dụng- nghiệp vụ cốt lõi của BIDV, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2006 của toàn hệ thống của chi nhánh. Tổng nợ tín dụng năm 2005 của chi nhánh đạt 731,4 tỷ VND, tăng trưởng 153% so với năm 2004. Năm 2006 đạt 1387 tỷ VND tăng 90% so với năm 2005. Nếu xét theo loại hình thì cho vay ngoài quốc doanh tăng mạnh hơn so với cho vay quốc doanh, điều đó chứng tỏ chi nhánh đã quan tâm nhiều hơn tới các doanh nghiệp ngoài quốc doanh không còn tưởng ưu tiên cho các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh như trước đây, hoạt động thương mại diễn ra theo đúng nghĩa của nó. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ngân hàng phải thực hiện hoạt động quản lý tín dụng, kiểm soát rủi ro tín dụng như thế nào để đảm bảo an toàn nguồn vốn, tăng cường hiệu quả hoạt động chung về tín dụng, nâng cao khả năng cạnh tranh, đảm bảo an toàn hệ thống, phát triển bền vững từng bước nâng cao sức mạnh, vị thế hình ảnh của chi nhánh nói riêng của cả hệ thống BIDV nói chung. để hoạt động tín dụng có kết quả cao hơn, chính là phải hoàn thiện phát triển công tác thẩm định nói chung thẩm định tài chính nói riêng tại chi nhánh.II. THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ1. Quy trình thẩm địnhQuy trình thẩm định dự án đầu tại các chi nhánh HSC (hội sở chính) Ngân Hàng Đầu Phát Triển Việt Nam là tài liệu quy định hướng dẵn trình Nguyễn Đức Hoà - KT Đầu 45B GVHD: PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt9tự, nội dung thực hiện việc thẩm định dự án đầu tại các phòng thực hiện chức năng thẩm định dự án để phục vụ cho việc xem xét cho vay là một nội dung quan trọng trong quy trình cho vay tín dụng trung, dài hạn xuyên suốt quá trình cho vay tín dụng. Quy trình thẩm định bao gồm các bước sau:10[...]... Cơ cấu bộ máy của Chi nhánh Ngân hàng đầu Phát triển Đông Đô Giám đốc chi nhánh trực tiếp điều hành hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng đầu Phát triển Đông Đô. Giúp việc cho Giám đốc trong việc điều hành chi nhánh là 2 Phó giám đốc, hoạt động theo sự phân công ủy quyền của Giám đốc chi nhánh theo quy định. Các phòng ban Chi nhánh Ngân hàng đầu Phát triển Đông Đô được tổ chức thành... của khách hàng với các tổ chức tín dụng.• Tình hình sản xuất kinh doanh tài chính của khách hàng. Thẩm định dự án đầu tư: Chi tiết tham chi u tại hướng dẫn thẩm định dự án đầu hướng dẫn tính tốn hiệu quả tài chính khả năng trả nợ của dự án đầu kèm theo. Các nội dung chính phải thẩm định bao gồm:• Đánh giá sơ bộ theo các nội dung chính của dự án. • Phân tích về thị trường khả năng... thống, phát triển bền vững từng bước nâng cao sức mạnh, vị thế hình ảnh của chi nhánh nói riêng của cả hệ thống BIDV nói chung. để hoạt động tín dụng có kết quả cao hơn, chính là phải hồn thiện phát triển cơng tác thẩm định nói chung thẩm định tài chính nói riêng tại chi nhánh. II. THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH ĐƠNG ĐƠ1. Quy trình thẩm định Quy... thi của các nguồn vốn thực hiện dự án. 3.2.4. Thẩm định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính Tất cả những phân tích, đánh giá thực hiện ở trên đều nhằm mục đích hỗ trợ cho phần tính tốn, đánh giá hiệu quả về mặt tài chính khả năng trả nợ của dự án đầu tư. Việc xác định hiệu quả tài chính của dự ánchính xác hay khơng tuỳ thuộc rất nhiều vào việc đánh giá đưa ra các giả định ban đầu. Từ... điểm xây dựng.- Quy mô sản xuất sản phẩm của dự án. - Công nghệ thiết bị.- Quy mơ giải pháp xây dựng.- Mơi trường, PCCC.• Đánh gía về phương diện tổ chức, quản lý thực hiện dự án. • Thẩm định tổng vốn đầu tính khả thi của phương án nguồn vốn.- Tổng vốn đầu dự án. - Xác định nhu cầu vốn đầu theo tiến độ thực hiện dự án. - Nguồn vốn đầu tư. • Đánh giá hiệu quả về mặt tài chính khả... nghệ thông tin trung tâm đào tạo.- Khối đầu tư. Qua đó có thể thấy sự phát triển vượt bậc của hệ thống Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam. Nhất là trong điều kiện hiện nay khi mà có rất nhiều ngân hàng cùng cạnh tranh nhau tồn tại phát triển thì việc có những Ngân hàng lớn mạnh đi đầu điều tiết hoạt động của hệ thống ngân hàng tài chính trong nước là Nguyễn Đức Hồ - KT Đầu 45B GVHD:... Láng Hạ) bắt đầu hoạt động từ 31/07/2004. Đây là một trong những cơ sở tiên phong đi đầu trong hệ thống Ngân hàng đầu Phát triển Việt Nam. Là một trong những cơ sở tiên phong đi đầu trong hệ thống Ngân hàng đầu Phát triển Việt Nam chú trọng triển khai nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, lấy phát triển dịch vụ đem lại tiện ích cho khách hàng làm nền tảng; hoạt động theo mô hình giao dịch... trình nghiệp vụ ngân hàng hiện đại công nghệ tiên tiến, theo đúng dự án hiện đại hóa ngân hàng Việt Nam hiện nay.Việc thành lập chi nhánh Ngân hàng đầu Phát triển Đơng Đơ phù hợp với tiến trình thực hiện chương trình cơ cấu lại, gắn liền với đổi mới toàn diện và phát triển vững chắc với nhịp độ tăng trưởng cao, phát huy truyền thống phục vụ đầu phát triển, đa dạng hóa khách hàng thuộc mọi... bỏ dự án mà khơng cần đi vào thẩm định các nội dung còn lại của dự án. 2.3. Phương pháp phân tích độ nhạy của dự án Phương pháp này được sử dụng để kiểm tra tính vững chắc về hiệu quả tài chính của dự án. Cơ sở của phương pháp này là dự kiến một tình huống bất trắc có thể xảy ra trong ng lai đối với dự án, khảo sát tác động của các yếu tố đó đến hiệu quả đầu khả năng hòa vốn củ dự án. Mức... nhánh. II. THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH ĐƠNG ĐƠ1. Quy trình thẩm định Quy trình thẩm định dự án đầu tại các chi nhánh HSC (hội sở chính) Ngân Hàng Đầu Phát Triển Việt Nam là tài liệu quy định hướng dẵn trình Nguyễn Đức Hồ - KT Đầu 45B GVHD: PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nhuận gộp) 05 33 33 33 77 776 Thuế TNDN71.479 . NHÁNH ĐÔNG ĐÔI. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ – NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM1 . Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamNgân hàng đầu tư và Phát. đã thực tập và lựa chọn đề tài Tình hình thẩm định tài chính các dự án đầu tư tại Chi nhánh Đông Đô – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam .Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình thẩm định tài chính các dự án đầu tư tại Chi nhánh Đông Đô – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.docx, Tình hình thẩm định tài chính các dự án đầu tư tại Chi nhánh Đông Đô – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.docx, Tình hình thẩm định tài chính các dự án đầu tư tại Chi nhánh Đông Đô – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.docx, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Cơ cấu tổ chức tại Chi nhánh Đông Đô, Hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh, Quy trình thẩm định, Phương pháp so sánh các chỉ tiêu Phương pháp thẩm định theo trình tự, Phương pháp phân tích độ nhạy của dự án Phương pháp phân tích rủi ro dự án, Xác định nhu cầu vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án Nguồn vốn đầu tư Thẩm định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính, Minh họa cụ thể về công tác thẩm định của chi nhánh Đông Đô, Hội sở chính. Thẩm định ở chi nhánh, Những kết quả đạt được, Nợ quá hạn 85.43, Những hạn chế còn tồn đọng, Một số nguyên nhân chủ yếu, Cơng tác huy động vốn Hoạt động tín dụng đầu tư Cơng tác dịch vụ khách hàng, Các công tác khác, Mục tiêu tổng qt Cải tiến đi tới hồn thiện quy trình, phương pháp thẩm định, Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách., Khắc phục tình trạng yếu kém về khả năng dự báo trong trạng thái tĩnh, Xây dựng mạng thơng tin đa ngành, an tồn, ổn định.

Từ khóa liên quan