Thực trạng và giải pháp cổ phần hoá NHTM Nhà nước Việt Nam.doc

65 432 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:52

Thực trạng và giải pháp cổ phần hoá NHTM Nhà nước Việt Nam Mở đầu1.Tính cấp thiết của đề tàiTrong xu thế toàn cầu hoá của nền kinh tế thế giới, Việt Nam đang từng bớc thực hiện chính sách mở cửa hội nhập với khu vực Thế giới. Trong quá trình hòa với xu hớng phát triển chung của nhân loại ấy, tự do hoá tài chính nh là một yêu cầu không thể thiếu, một giải pháp quan trọng tạo ra những bớc tiến lớn cho hội nhập phát triển.Trớc yêu cầu tự do hoá tài chính đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, Đảng Nhà nớc ta đã nhiều chủ trơng trong đổi mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Việt Nam vốn còn tồn tại nhiều hạn chế. Đặc biệt, sau khi Nghị quyết TW 9 khoá IX của Đảng về cổ phần hoá DNNN trong đó các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng chỉ thị số 11/2004/CT-TTG về đổi mới DNNN, chỉ định hai Ngân hàng : Ngân hàng Ngoại thơng Ngân hàng Đồng Bằng Sông Cửu Long là hai Ngân hàng sẽ cổ phần hoá đợc ban ra thì việc cổ phần hoá NHTM Nhà nớc trở thành một vấn đề mới mẻ, đợc sự quan tâm chú ý hàng đầu của nhiều thành phần trong ngoài nớc. Cho đến nay, việc cổ phần hoá NHTM Nhà nớc đã những khởi đầu đang đợc tích cực triển khai.Tuy nhiên những gì đã đạt đợc vẫn đợc đánh giá là chậm so với kế hoạch. thực tế, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn vớng mắc. Bởi vậy, việc tìm ra các giải pháp để thúc đẩy quá trình cổ phần hoá NHTM Nhà nớc là cần thiết đối với các NHTM Nhà nớc nói riêng đối với nền kinh tế nớc ta nói chung. Đây chính là lý do em chọn đề tài Thực trạng giải pháp cổ phần hoá NHTM Nhà nớc Việt Nam với mong muốn đợc tìm hiểu thêm đóng góp một vài ý kiến nhỏ đối với sự kiện kinh tế đầy tính thời sự này.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài1 Mục đích nghiên cứu của đề tài là xây dựng hệ thống các quan điểm luận cứ khoa học cho việc cổ phần hoá NHTM Nhà nớc từ đó đề ra các giải pháp cần thiết để thúc đẩy quá trình cổ phần hoá theo đúng tiến độ.3. Đối tợng, phạm vi phơng pháp nghiên cứuĐề tài chọn cổ phần hoá các NHTM Nhà nớc Việt Nam làm đối tợng nghiên cứu. Phơng pháp nghiên cứu đợc sử dụng là phơng pháp thống kê, tổng hợp, đối chiếu, so sánh dựa trên sở phơng pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử nhằm làm sáng tỏ thực trạng thể hiện quan điểm cá nhân4. ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tàiĐề tài góp phần chứng minh sự cần thiết cổ phần hoá NHTM Nhà nớc ở Việt Nam và khẳng định sự đúng đắn trong đờng lối của Đảng Nhà nớc khi chọn con đờng cổ phần hoá. Từ việc phân tích thực tế cổ phần hoá NHTM Nhà nớc đang diễn ra ở Việt Nam diễn biến, thuận lợi khó khăn đề tài đa ra các giải pháp cần thiết cho việc giải quyết những vớng mắc hiện tại để thực hiện tiến hành cổ phần hoá NHTM Nhà nớc .5. Kết cấu của đề tàiVới những nội dung trên ngoài phần mở đầu phần kết thúc, kết cấu của đề tài gồm 3 chơng :Chơng I : Cổ phần hoá NHTM Nhà nớcChơng II : Thực trạng cổ phần hoá NHTM Nhà nớc ở Việt NamChơng III : Giải pháp cần thiết đối với cổ phần hoá NHTM Nhà nớc Việt Nam.2Chơng ITổng quan về cổ phần hóa NHTM nhà nớc1.1 Ngân hàng thơng mại Nhà nớc v vai trò của nó đối với nền kinh tế.1.1.1 Khái niệmHiện nay, hệ thống NHTM quốc doanh gồm 5 Ngân hàng : Ngân hàng Ngoại thơng, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Ngân hàng Công thơng, Ngân hàng Đầu t Phát triển, Ngân hàng nhà đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá trình hình thành phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam các NHTM quốc doanh luôn ở vị trí đi đầu, đóng vai trò quyết định .Xuất phát từ chức năng của Ngân hàng thể định nghĩa:Ngân hàng là một loại định chế tài chính mà hoạt động thờng xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền đó để cho vay cung ứng các dịch vụ thanh toán.NHTM là loại hình Ngân hàng hoạt động vì mục đích lợi nhuận thông qua các khoản vốn ngắn hạn là chủ yếu.Từ đó, NHTM Nhà nớc là NHTM do Nhà nớc đầu t vốn, thành lập tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của Nh n ớc. Hoạt động của NHTM Nhà nớc chịu sự điều chỉnh của luật DN, luật DNNN, luật các tổ chức tín dụng.Các NHTM Nh n ớc chính là các DNNN quy mô lớn về vốn, về lao động, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính giá trị gia tăng cao. không giống những loại hình doanh nghiệp khác, sản phẩm của Ngân hàng chủ yếu là tiền, một loại hàng hoá đặc biệt, đối tợng giao dịch là cộng đồng rộng lớn nên sự an toàn của hệ thống Ngân hàng đợc đặt lên hàng đầu. Hoạt động chính của NHTM nhà nớc bao gồm có:3Nghiệp vụ tài sản nợ : Phản ánh hoạt động tạo lập nguồn vốn của Ngân hàng. Nguồn vốn này bắt nguồn từ huy động vốn nhàn rỗi trong xã hội : Vốn tiền gửi nh nhận tiền gửi không kì hạn, nhận tiền gửi kì hạn, tiền gửi tiết kiệm, vốn đi vay nh phát hành kì phiếu, chứng chỉ tiền gửi, vay của NHNN, các Ngân hàng tổ chức tài chính khác Vốn tự gồm vốn điều lệ, các quỹ dự trữ đợc trích từ lợi nhuận ròng hàng năm bổ sung vào vốn tự có, vốn coi nh tự (lợi nhuận cha chia,các quỹ khác cha sử dụng)Nghiệp vụ tài sản có: Phản ánh hoạt động sử dụng vốn của NHTM.Đặc điểm của hoạt động này là phải an toàn sinh lời. Nó là các hoạt động cho vay: chiết khấu thơng phiếu, cho vay ứng trớc, factoring Hoạt động đầu t , dự trữ ngân quỹNgoài ra, hệ thống NHTM đang ngày càng mở rộng khả năng kinh doanh của mình bằng cách cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách hàng.1.1.2 Vai trò của Ngân hàng thơng mại Nhà nớcVì là NHTM do Nhà nớc sở hữu nên cũng nh các DNNN, các NHTM Nhà nớc cũng là công cụ để Nhà nớc thực hiện chức năng kinh tế chức năng xã hội của mình. Bởi vậy, bên cạnh các chức năng vốn của một NHTM nhchức năng làm thủ quỹ xã hội, chức năng trung gian thanh toán, chức năng trung gian tín dụng chức năng tạo tiền, NHTM nhà nớc còn những chức năng, vai trò quan trọng khác, khẳng định vị thế chủ đạo những đóng góp lớn lao của nó đối với nền kinh tế.Thứ nhất, NHTM Nhà nớc là công cụ trực tiếp chủ yếu để thực hiện chính sách tiền tệ của NHNN. Để thực hiện chính sách tiền tệ, NHNN phải sử dụng các công cụ để điều tiết lợng tiền trong lu thông, nhằm đạt đợc các mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô, đặc biệt là mục tiêu ổn định tiền tệ. Phần lớn các công cụ cuả chính sách tiền tệ chỉ đợc thực thi kết quả với sự hợp tác tích cực hiệu quả của các NHTM mà chủ yếu là các NHTM Nhà nớc với u thế hơn hẳn về thị phần, uy tín. Khi NHNN muốn thực hiện chính sách tiền tệ sẽ phát tín hiệu tới các NHTM bằng các công cụ nh dự trữ bắt buộc, lãi suất tái chiết 4khấu, Theo đó các Ngân hàng sẽ thay đổi chính sách hoạt động cho phù hợp mà đi đầu là các NHTM Nhà nớc, sau đó sẽ chuyển tiếp tới toàn hệ thống Ngân hàng. Cũng thông qua NHTM Nhà nớc, NHNN phát hành thêm tiền vào lu thông, thực hiện các chính sách tín dụng, chính sách tỷ giá, chính sách lãi suất của Ngân hàng để điều tiết các hoạt động của nền kinh tế.Vì vậy, hoạt động của NHTM Nhà nớc ảnh hởng trực tiếp đến sự tăng trởng, phát triển của nền kinh tế.Thứ hai, NHTM Nhà nớc cung ứng vốn cho các dự án đầu t đặc biệt là những dự án đầu t cần vốn lớn, dài hạn. Với u thế, uy tín hơn hẳn các tổ chức tài chính khác nh mạng lới chi nhánh rộng, vốn lớn, không bị hạn chế giấy phép hoạt động, thị phần huy động vốn của NHTM Nhà nớc luôn chiếm hơn 70% tổng nguồn vốn huy động. Vì nguồn vốn huy động lớn nh thế, các NHTM Nhà nớc là đơn vị khả năng lớn nhất trong việc cung ứng vốn cho dự án lớn, cho những công trình phúc lợi lớn của Nhà nớc nh xây dựng các nhà máy, các chung c, cầu đờng góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc.Thứ ba, thông qua các chi nhánh, mạng lới rộng khắp của NHTM Nhà n-ớc, Chính phủ thể chuyển vốn đến những vùng khó khăn, những đối tợng chính sách đang cần vốn.Từ đó,tạo khả năng phát triển cho những vùng, những ngành không điều kiện thuận lợi, không thu hút đợc đầu t. nh thế mới thực hiện đợc chủ trơng đồng đều trong cả nớc, xoá bỏ khoảng cách giữa nông thôn thành thị, miền núi đồng bằng, ngời giàu ngời nghèo. Việt Nam, hoạt động của NHTM Nhà nớc đã đem đến cho sự nghiệp xây dựng đất nớc những thành công không thể phủ nhận. Những công trình giao thông, điện, những công trình trọng điểm quốc gia đợc xây dựng từ phần lớn nguồn vốn tín dụng của các Ngân hàng đang làm thay đổi diện mạo đất nớc từng ngày. Năm 2003, vốn đầu t Nhà nớc, trong đó phần lớn là tín dụng của NHTM Nhà nớc, chiếm tới 56,5% tổng số vốn đầu t toàn xã hội. Không chỉ cấp tín dụng, các Ngân hàng còn tích cực trong các chơng trình xoá đói giảm nghèo 5của Nhà nớc. Điển hình là Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn.Tại nhiều vùng nông thôn, miền núi còn nghèo nàn khó khăn, các cán bộ tín dụng đến cấp vốn hớng dẫn nông dân làm giàu, thúc đẩy phát triển kinh tế ở các địa phơng.Các chơng trình cho vay trả chậm nhà ở vùng ngập lũ ở đồng bằng sông Cửu Long, cho vay nớc sạch vệ sinh môi trờng, cho vay giải quyết việc làm học sinh, sinh viên đ ợc thực hiện. Đó là những hoạt động vừa mang tính kinh tế vừa mang tính xã hội rộng rãi. Theo quyết định số 131/2002/QĐ-TTG ngày 04/10/2002, Ngân hàng chính sách xã hội đã đợc thành lập để thực hiện vai trò xã hội của nó là cho vay chính sách, tạo điều kiện để các NHTM Nhà n-ớc chú trọng vào hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, với hoạt động bản chất là cấp tín dụng trong điều kiện nền kinh tế nớc ta con cha phát triển ,các NHTM Nhà nớc vẫn những đóng góp nhất định đối với các chơng trình xã hội nh công tác xoá đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn.Trong vai trò là công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của NHNN, các NHTM Nhà nớc cũng đang hợp tác tích cực hiệu quả hơn trớc kia. Sự phối hợp chặt chẽ của các Ngân hàng đã nâng cao hiệu quả của chính sách tiền tệ, góp phần ổn định nền kinh tế vĩ mô từ đó thực hiện các mục tiêu về tăng trởng, lạm phát mà quốc hội đề ra .1.2 Những vấn đề bản về cổ phần hoá NHTM nhà nớc1.2.1 Khái niệm 1.2.1.1 Khái niệm chung Cổ phần hoá là khái niệm đã từ hàng trăm năm nay.Có thể hiểu đó là việc chuyển đổi một doanh nghiệp thành công ty cổ phần tức là những doanh nghiệp mà vốn điều lệ thuộc sở hữu của nhiều cổ đông, các cổ đông thể là tổ chức, cá nhân không hạn chế số lợng tối đa. Trong nền kinh tế thị trờng, công ty cổ phần là một mô hình tổ chức kinh tế phổ biến bởi tính u việt của nó so với một số mô hình doanh nghiệp khác, thể hiện ở hiệu quả hoạt động, sự năng động , khả năng tự điều tiết, tăng vốn cao, mối liên hệ hữu cơ, bản chất với thị trờng chứng khoán luôn chứa đựng yếu tố 6cạnh tranh, thúc đẩy để phát triển. Bởi vậy, cổ phần hoá doanh nghiệp đợc coi là con đẻ của nền kinh tế thị trờng, đem lại nhiều thành công lớn trong quá trình xây dựng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần của nhiều quốc gia trên thế giới.Tại Việt Nam, hình thức cổ phần hoá đợc áp dụng đối với các DNNN đợc coi là lối ra phù hợp cho khu vực kinh tế nhà nớc. Chủ trơng cổ phần hoá DNNN đ-ợc đặt ra khi đất nớc ta bớc vào thời kì đổi mới theo Quyết định số 143/HĐ-BT ngày 15/10/1990 của hội đồng bộ trởng thực hiện thí điểm từ năm 1992 theo quyết định số 202/HĐ-BT ngày 8/6/1992.Theo luật DNNN, DNNN là doanh nghiệp do nhà nứơc sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối. Nh vậy nói đến cổ phần hoá DNNN chính là nói đến việc biến các DNNN từ một chủ sở hữu là Nhà nớc thành các doanh ngiệp nhiều chủ sở hữu, nhiều cổ đông. Sở hữu đó thể bao gồm cả pháp nhân, cả thể nhân,ngời nớc ngoài hay ngời lao động.Việc hình thành DNNN ở mỗi nớc trên thế giới là do điều kiện khách quan của từng nớc chi phối quyết định. ở Việt Nam , trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, DNNN là một công cụ quan trọng để Nhà nớc quản lý điều hành vĩ mô, thực hiện chức năng kinh tế xã hội. Cũng vì thế, thời kì này, DNNN đợc Nhà nớc u đãi những trợ giúp nhất định. Bớc sang nền kinh tế thị trờng, các DNNN phải chấp nhận hoà nhập vào thị trờng cạnh tranh gay gắt với những biến động khôn lờng. Những u đãi trong chế cũ thờng không đợc tính toán một cách chính xác, sự bao cấp của Nhà nớc cũng hạn với một số l-ợng DNNN quá lớn, khiến cho nhiều DNNN làm ăn thua lỗ, ít hiệu quả trở thành gánh nặng cho ngân sách Nhà nớc. Xuất phát từ thực tiễn đó, Đảng Nhà nớc đã đa ra chủ trơng đổi mới, sáp nhập, hợp nhất, giải thể cổ phần hoá các DNNN . Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần IX nêu rõ: Thực hiện chủ trơng cổ phần hoá những doang nghiệp mà Nhà nớc không cần nắm giữ 100% vốn để huy động thêm vốn, tạo động lực chế quản lý năng động thúc đẩy doanh nghiệp làm ăn hiệu quả Thực hiện việc giao bán, khoán 7cho thuê, các doang nghiệp loại nhỏ mà Nhà nớc không cần nắm giữ. Sáp nhập, giải thể, phá sản những doanh nghiệp không hiệu quả không thực hiện đợc các biện pháp trên [190] .Sau hơn mời ba năm thực hiện, cổ phần hoá DNNN đã đem lại những kết quả khả quan, cho they sự chuyển biến tích cực so với trớc khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, thể hiện qua số liệu của một số doanh nghiệp đợc cổ phần hoá: Vốn điều lệ tăng 50%, doanh thu tăng 60%, lợi nhuận trớc thuế tăng 137%, nộp ngân sách tăng 45%, thu nhập ngời lao động tăng 63%. 1.2.1.2. Khái niệm cổ phần hoá NHTM nhà nớc.Giống nh cổ phần hoá DNNN, cổ phần hoá NHTM Nhà nớc là quá trình chuyển hoá cấu sở hữu tài sản quyền chủ động điều hành hoạt động từ đơn sở hữu là Nhà nớc sang đa sở hữu. Trong quá trình đó, Nhà nớc chuyển góp toàn bộ nghiệp của NHTM Nhà nớc trớc khi cổ phần hoá vào một cấu trúc Ngân hàng mới với mục tiêu cần đạt đợc là quy mô vốn lớn hơn, công nghệ hiện đại hơn, phơng thức quản trị kinh doanh văn minh hơn, chất lợng sản phẩm đợc dự báo cao hơn, sức cạnh tranh mạnh hơn, lợi nhuận ròng hàng năm lớn hơn, tổng số thuế nộp cho ngân sách Nhà nớc hàng năm nhiều hơn do đó danh tiếng thơng hiệu của Ngân hàng mới đợc duy trì phát triển ở đẳng cấp cao hơn. Nh vậy đây chính là quá trình dịch chuyển các nhân tố cũ, đồng thời tạo sức hút các nhân tố mới trở thành một cấu trúc Ngân hàng mới để cùng khai thác các tiềm năng thị trờng hiệu quả hơn.Tuy nhiên, mặc dù là một DNNN nhng về bản chất NHTM Nhà nớc là một DNNN đặc biệt vậy nên việc cổ phần hoá NHTM Nhà nớc không thể hoàn toàn giống với cổ phần hoá DNNN.Việc phân biệt sự khác nhau này vai trò quan trọng đối với việc đề ra các giải pháp phù hợp với cổ phần hoá NHTM Nhà nớc.Trớc hết, sự khác nhau là vì giá trị tài sản của Ngân hàng rất lớn so với giá trị doanh nghiệp, lại mang nhiều tính chất riêng biệt nên việc đánh giá tài 8sản của Ngân hàng khi cổ phần hoá thờng phức tạp, khó khăn hơn đánh giá tài sản doanh nghiêp. Sự riêng biệt đó thể hiện ở :Thứ nhất, phần lớn tài sản của Ngân hàng là các khoản tín dụng cho vay. Các tài sản này không giống tài sản thông thờng của doanh nghiệp vì nó phụ thuộc rất lớn vào mức độ rủi ro, khả năng thanh khoản, mức sinh lời dự tính. Để xác định đợc giá trị của chúng phải căn cứ vào các nhân tố đó.Thứ hai, về phần tài sản bất động sản của ngân hàng, các TMNN đều rất nhiều chi nhánh, trụ sở phân bố nhiều nơi trong cả nớc. Thêm vào đó là các tài sản Ngân hàng thu đợc từ cầm cố, xiết nợ. So với doanh nghiệp, khối lợng tài sản bất động sản của Ngân hàng lớn hơn rất nhiều vì vậy việc đánh giá giá trị loại tài sản này của Ngân hàng chắc chắn sẽ không đơn giản hơn trong doanh nghiệp.Thứ ba, về giá trị thơng hiệu, tiềm năng phát triển, các NHTM Nhà nớc đều ra đời, tồn tại phát triển từ khá lâu, uy tín lớn, hoạt động hiệu quả với lợng khách hàng lớn là giá trị vô hình khổng lồ của các Ngân hàng.Sự khác nhau thứ hai , là hoạt động Ngân hàng là hoạt động nhạy cảm mối liên hệ mật thiết đôí với nền kinh tế. Bản thân các Ngân hàng cũng sự phụ thuộc lớn lẫn nhau chứ không tách riêng nh đối với các DNNN. Chỉ cần sự biến động trong một Ngân hàng cũng thể dẫn sự xáo trộn trong hoạt động của cả hệ thống của nền kinh tế. Lịch sử đã chứng minh rằng sự thất bại của 10.000 ngân hàng ở Mỹ vào giữa những năm 1930-1933 đã làm cho cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn dai dẳng hơn. Gần đây cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu á cũng cho thấy nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng không phảI do áp lực tài trợ cho những thiếu hụt về ngân sách nh cuộc khủng hoảng ở châu Mỹ La tinh mà chính là do những yếu kém của hệ thống ngân hàng. Điều này đòi hỏi cổ phần hoá NHTM nhà nớc phải hận trọng hơn nhiều so với cổ phần hoá doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi cổ phần hoá NHTM Nhà nớc phải thận trọng hơn nhiều so với cổ phần hoá doanh nghiệp.91.2.2 Sự cần thiết phải cổ phần hoá NHTM nhà nớc Với những vai trò chức năng của mình hệ thống ngân hàng đóng vai trò nh mạch máu của nền kinh tế. Ngày nay sự vận động của kinh tế thế giới là kinh tế hàng hoá với chế thị trờng không chỉ cạnh tranh trong nớc mà cả quốc tế. Việc Việt Nam thực hiện đổi mới mở cửa đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, chuyển DNNN thành doanh nghiệp độc lập tự chủ trong đó bao gồm cả đổi mới cấu hệ thống NHTM Nhà nớc Việt Nam. Trớc yêu cầu đó cổ phần hoá đợc xem là biện pháp khả thi nhất đợc ví nh một mô hình tối u, một sản phẩm văn minh của nền kinh tế thị trờng. Bởi vì cổ phần hoá sẽ giúp NHTM Nhà nớc giải quyết đợc những vấn đề sau đây:Thứ nhất, tăng vốn tự để đáp ứng yêu cầu về tăng trởng an toànVề năng lực tài chính nói chung các NHTM nhà nớc Việt Nam còn rất yếu so với nhu cầu thực tiễn. Thiếu vốn tự đang là một vấn đề bức xúc đối với NHTM Nhà nớc. Thực tế, trong số vốn tự hiện nay của các ngân hàng thì trên 50% là vốn danh nghĩa, tức là đợc hình thành từ trái phiếu đặc biệt của Chính phủ. Loại trái phiếu này chỉ biến thành vốn mỗi năm 3% do cách trả lãi trái phiếu đặc biệt của bộ tài chính chỉ là giải pháp tình thế. Để đạt đợc tỉ lệ an toàn vốn quốc tế tối thiểu là 8%, nh dự kiến đến năm 2010, các NHTM quốc doanh cần 117.000 tỷ đồng. Với tình trạng ngân sách Nhà nớc nh hiện nay (tổng thu ngân sách 150 nghìn tỷ đồng/ năm, lại phải phân bổ cho nhiều mục tiêu quan trọng khác), thì đây là con số nằm ngoài khả năng của ngân sách. Mặt khác, yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc cần phảI một lợng vốn lớn. Vì vậy NHTM nhà nớc cần đủ tiềm lực tài chính để cho vay đối với nền kinh tế. Bằng con đờng cổ phần hoá, sau cổ phần hoá, các NHTM Nhà nớc sẽ khả năng huy động vốn từ dân c, từ thị tr-ờng chứng khoán nhà đầu t nớc ngoài, những chủ nhân mới thể đáp ứng nhu cầu vốn của Ngân hàng. Nh vậy, cổ phần hoá sẽ giúp ngân sách Nhà nớc giảm bớt gánh nặng đồng thời tăng cờng năng lực tài chính cho NHTM Nhà nớcThứ hai, bứt ra khỏi tín dụng theo chỉ định rủi ro đạo đức.10[...]... việc giải quyết những vớng mắc hiện tại để thực hiện tiến hành cổ phần hoá NHTM Nhà nớc .5. Kết cấu của đề tàiVới những nội dung trên ngoài phần mở đầu phần kết thúc, kết cấu của đề tài gồm 3 chơng :Chơng I : Cổ phần hoá NHTM Nhà nớcChơng II : Thực trạng cổ phần hoá NHTM Nhà nớc ở Việt NamChơng III : Giải pháp cần thiết đối với cổ phần hoá NHTM Nhà nớc Việt Nam.2 sản của Ngân hàng khi cổ phần. .. sáng tỏ thực trạng thể hiện quan điểm cá nhân4. ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tàiĐề tài góp phần chứng minh sự cần thiết cổ phần hoá NHTM Nhà nớc ở Việt Nam khẳng định sự đúng đắn trong đờng lối của Đảng Nhà nớc khi chọn con đờng cổ phần hoá. Từ việc phân tích thực tế cổ phần hoá NHTM Nhà níc ®ang diƠn ra ë ViƯt Nam diƠn biÕn, thn lợi khó khăn đề tài đa ra các giải pháp cần... hình thức cổ phần hoá Giai đoạn thực hiện:+Định giá NHTM +Phát hành cổ phiếu Giai đoạn sau cổ phần hoá: +Giải quyết một số khó khăn sau cổ phần +Tổ chức quản lý phù hợp với mô hình quản lý công ty cổ phần 3.2 Các giải pháp cho quá trình cổ phần hoá NHTM Việt Nam3.2.1 Chính phủ các bộ ngành liên quan cần xây dựng hệ thống văn bản pháp quy cụ thể rõ ràng làm sở cho cổ phần hoá NHTM Nhà nớc,... Ngân hàng đầu t phát triển quá trình cổ phần hoá NHTM Nhà nớc ở nớc ta đà những thuận lợi vấp phải những khó khăn, vớng mắc nhất định. Từ việc tìm hiểu, phân tích thực trạng đó sẽ giúp chúng ta tìm ra những phơng hớng, giải pháp để giải quyết khó khăn ,và tránh đợc sự chậm trễ trong cổ phần hoá NHTM nhà nớc do những khó khăn đó gây ra.Chơng III Giải pháp cho cổ phần hoá NHTM Nhµ níc ë ViƯt... ngời lao động tăng 63%. 1.2.1.2. Khái niệm cổ phần hoá NHTM nhà nớc.Giống nh cổ phần hoá DNNN, cổ phần hoá NHTM Nhà nớc là quá trình chuyển hoá cấu sở hữu tài sản quyền chủ động điều hành hoạt động từ đơn sở hữu là Nhà nớc sang đa sở hữu. Trong quá trình đó, Nhà nớc chuyển góp toàn bộ nghiệp của NHTM Nhà nớc trớc khi cổ phần hoá vào một cấu trúc Ngân hàng mới với mục tiêu cần đạt... các quan điểm luận cứ khoa học cho việc cổ phần hoá NHTM Nhà nớc từ đó đề ra các giải pháp cần thiết để thúc đẩy quá trình cổ phần hoá theo đúng tiến độ.3. Đối tợng, phạm vi phơng pháp nghiên cứuĐề tài chọn cổ phần hoá các NHTM Nhà nớc Việt Nam làm đối tợng nghiên cứu. Phơng pháp nghiên cứu đợc sử dụng là phơng pháp thống kê, tổng hợp, đối chiếu, so sánh dựa trên sở phơng pháp luận duy... kể vì việc cổ phần hoá thực sự nhắm đến các nhà đầu t t t nhân đầu t nớc ngoài. Việc táI cấp vốn kết hợp với chiến lợc cổ phần hoá đa Hungary trở thành nớc hệ thống ngân hàng mạnh nhất trong các nền kinh tế chuyển đổi- Cổ phần hoá NHTM nhà nớc ở Ba Lan Là nớc đi đầu trong quá trình cổ phần hoá các DNNN trong đó các NHTM nhà nớc với sự giúp đỡ về kỹ thuật tài chính của WB nhóm các... phối của Nhà nớc, cổ đông là các tổ chức tài chính quốc tế uy tín kinh nghiệm để xây dựng một mô hình ngân hàng tiềm lực tài chính mạnh. Đây sẽ là một nội dung lớn hết sức phức tạp.2.3.2 Thuận lợi khó khăn đối với cổ phần hoá NHTM Nhà nớc Việt Nam.2.3.2.1 Thuận lợi Cổ phần hoá NHTM nhà nớc ở nớc ta trong giai đoạn đầu một số những thuận lợi sau:Thứ nhất, Cổ phần hoá NHTM Nhà nớc... khăn vớng mắc. Bởi vậy, việc tìm ra các giải pháp để thúc đẩy quá trình cổ phần hoá NHTM Nhà nớc là cần thiết đối với các NHTM Nhà nớc nói riêng đối với nền kinh tế nớc ta nói chung. Đây chính là lý do em chọn đề tài Thực trạng giải pháp cổ phần hoá NHTM Nhà nớc Việt Nam với mong muốn đợc tìm hiểu thêm đóng góp một vài ý kiến nhỏ đối với sự kiện kinh tế đầy tính thời sự này.2. Mục đích... đồng thời thực hiện cổ phần hoá toàn bộ hệ thống mạng lới của từng NHTM. Cổ phần hoá NHTM phải đạt đợc các mục tiêu đề ra. Các mục tiêu đợc đặt ra đối với cổ phần hoá NHTM nhà nớc đều nhằm hớng tới kết quả thống nhất là khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Cổ phần hoá đợc lựa chọn làm lối ra cho các NHTM nhà nớc là bởi nó là mô hình tối u nhất trong việc thực hiện . : Cổ phần hoá NHTM Nhà nớcChơng II : Thực trạng cổ phần hoá NHTM Nhà nớc ở Việt NamChơng III : Giải pháp cần thiết đối với cổ phần hoá NHTM Nhà nớc Việt. 1.2.1.2. Khái niệm cổ phần hoá NHTM nhà nớc.Giống nh cổ phần hoá DNNN, cổ phần hoá NHTM Nhà nớc là quá trình chuyển hoá cơ cấu sở hữu tài sản và quyền chủ động
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp cổ phần hoá NHTM Nhà nước Việt Nam.doc, Thực trạng và giải pháp cổ phần hoá NHTM Nhà nước Việt Nam.doc, Thực trạng và giải pháp cổ phần hoá NHTM Nhà nước Việt Nam.doc, Vai trò của Ngân hàng thơng mại Nhà nớc, Sự cần thiết phải cổ phần hoá NHTM nhà nớc, Chọn mục tiêu cổ phần hoá. Chọn phơng thức cổ phần hoá. Chuẩn bị cổ phần hoá. Về cơ cấu sở hữu vốn., Những hạn chế, tồn tại., Đề án cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thơng., Ngân hàng Đồng bằng sông Cửu Long MHB với chủ trơng cổ phần NHTM nhà nớc., Thn lỵi, Khó khăn Thuận lợi và khó khăn đối với cổ phần hoá NHTM Nhà nớc Việt Nam., Trong nớc Nguyên tắc cổ phần hoá NHTM Nhà nớc, Các giai đoạn của quá trình cổ phần hoá:, Phát triển hệ thống thị trờng chứng khoán Xử lý nợ xấu và các tài sản kém giá trị:, Tăng vốn tự có cho các NHTM Nhà nớc Xây dựng chiến lợc kinh doanh có hiệu quả., Xác định hình thức cổ phần hoá Định giá NHTM Nhà nớc., Phát hành cổ phiếu., Giải pháp sau cổ phần hoá.