Thực trạng và giải pháp cho vay tiêu dùng tại AGRIBANK - Chi nhánh Quận 5 - Tp.HCM.doc

64 5,637 86
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:52

Thực trạng và giải pháp cho vay tiêu dùng tại AGRIBANK - Chi nhánh Quận 5 - Tp.HCM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng DũngLỜI MỞ ĐẦUHiện nay đất nước đang trên con đường đổi mới, nền kinh tế đang dần hòa nhập vào kinh tế chung của thế giới. Do đó nền kinh tế nước ta sẽ gặp những khó khăn nhất định, để có phát triển ổn định bền vững, chúng ta cần phải có những cơ chế họat động kinh tế mới phù hợp với cơ chế thị trường hiện tại cần có một hệ thống lĩnh vực kinh tế đóng vai trò như hệ thần kinh thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế, một trong những dây thần kinh quan trọng điều phối phần lớn tài chính trong kinh tế đó là lĩnh vực tiền tệ Ngân hàng.Đối với toàn bộ hệ thống NHNN Việt Nam nói chung NHNo&PTNT chi nhánh Quận 5 nói riêng thì vấn đề tạo vốn sử dụng vốn có hiệu quả là một vấn đề rất được quan tâm. Nguồn vốn đáp ứng được nhu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là vấn đề quan trọng cần thiết trong hiện tại tương lai. Mà trong đó họat động cho vay đối với khách hàng là cá nhân cũng sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.Do thấy được tầm quan trọng của tín dụng đối với khách hàng là cá nhân đối với họat động của Ngân hàng nên NHNo&PTNT chi nhánh Quận 5 trong những năm gần đây luôn chú trọng đến công tác cho vay, tiêu dùng, góp phần làm cho hệ thống Ngân hàng ngày càng hoàn thiện hơn.Qua thời gian học tập tại trường được tiếp cận với thực tiễn các hoạt động tại NHNo&PTNT chi nhánh Quận 5 em thấy rằng việc tìm hiểu về hoạt động tín dụng đối với khách hàng là cá nhân lầ cần thiết.Vì vậy nên em chọn đề tài “THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHO VAY TIÊU DÙNG TẠO AGRIBANKCHI NHÁNH QUẬN 5 – TP.HCM”. SVTH: Trần Trọng Thắng Trang 1/64BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng DũngChương 1NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG1.1 Khái niệm chức năng của tín dụng1.1.1 Khái niệmTín dụng được ra đời từ rất sớm, xuất phát từ chữ La Tinh: Creditium có nghĩa là tin tưởng, tín nhiệm.Hiểu theo nghĩa rộng, tín dụng là một quan hệ xã hội, quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giãư chủ thể kinh tế này với chủ thể kinh tế khác trên nguyên tắc có hoàn trả. Nói cách khác, tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng một lượng giá trị nhất định dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định từ người cho vay sang người đi vay; khi đến hạn phải hoàn trả, người đi vay phải hoàn trả lại với một lượng giá trị lớn hơn cái ban đầu, phần giá trị dôi ra được gọi là lợi tức tín dụng.Ngoài ra, tín dụng còn được định nghĩa là một quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể trong đó một bên chuyển giao tiền hoặc tài sản cho bên kia sử dụng trog một khoảng thời gian nhất định, đồng thời bên nhận tiền hoặc tài sản cam kết hoàn trả đúng thời gian thỏa thuận.Trong thực tế, tín dụng hoạt động rất phong phú đa dạng nhưng ở bất kỳ dạng nào tín dụng cũng được thể hiện trên các nội dung sau: Người cho vay chuyển giao cho người đi vay một giá trị nhất định.Giá trị này có thể ở hình thái tiền tệ hoặc hiện vật như: vật tư, hàg hóa, máy móc thiết bị…Người đi vay chỉ được sử dụng tài sản tạm thời trong thời gia hất định.Sau khi hết thời gian thỏa thuận thì người đi vay hoàn trả cho người cho vay.Giá trị hoàn trả phải lớn hơn giá trị lúc vay, hay nói cách khác người đi vay phải hoàn trả thêm một phần lợi tức.1.1.2 Các chức năng của tín dụng:Bao gồm 5 chức năng cơ bản cơ bản:SVTH: Trần Trọng Thắng Trang 2/64BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng DũngTập trung phân phối lại vốn tiền tệ trên cơ sở có hoàn trảĐây là hai quá trình thống nhất trong sự vận hành của hệ thống tín dụng. Sự có mặt của tín dụng được xem là một chiếc cầu nối giữa các nguồn cung- cầu về tiền tệ. Với chức năng này, tín dụng đã trực tiếp tham gia điều tiết các nguồn vốn tạm thời thừa từ các cá nhân, tổ chức kinh tế để bổ sung kip thời cho những doanh nghiệp , các cá nhân đang có nhu cầu vốn nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng…(hiện nay vốn tín dụng là vốn đầu tư quan trọng trong vốn cố định của các doanh nghiệp).- Ở khâu tập trung, tín dụng là nơi tập trung những nguồn vốn tạm thời trong xã hội (dưới các hình thức huy động tiền gửi, phát hành trái phiếu…)- Ở khâu phân phối vốn tiền tệ, tín dụng là nơi đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, cá nhân cho cả ngân sách (dưới các hình thức cho vay, bảo lãnh, đầu tư). Phân phồi vốn trong hệ thống tín dụng là dựa trên cơ sở hoàn trả lại, phục vụ chủ yếu cho nhu cầu sản xuất – lưu thông hàng hóa dịch vụ, qua đó góp phần gia tăng đáng kể vào nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế.Thực hiện chức năng này, tín dụng đã góp phần tiết kiệm tiền mặt chi phí lưu thông xã hội:- Nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội được huy động kịp thời đưa vào chu chuyển làm giảm lượng tiền dư thừa , tăng nhịp độ vòng quay của tiền tệ nhằm ổn định lưu thông tiền tệ.- Quá trình tập trung vốn, ngoài hình thức vay mượn trực tiếp bằng tiền,các chủ thể có nhu cầu về vốn có thể phát hành các chứng từ có giá như thương phiếu, kỳ phiếu, trái thiếu… đồng thời hoạt động tín dụng ngày nay càng mở rộng phát triển đa dạng đã thúc đẩy việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các hình thức thanh toán bằng séc, ủy nhiệm chi, thanh toán bù trừ… điều này giúp làm giảm chi phí lưu thông khác như in ấn, bảo quản, vận chuyển thường…Chức năng này là chức năng cơ bản quan trọng nhất của tín dụng.Thảo mãn thanh toán tạo tiền:SVTH: Trần Trọng Thắng Trang 3/64BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng DũngTín dụng luôn được cấp ra nhằm giúp người vay tiền chi trả các khoản mua, bán, trả các món nợ…ngoài ra, tín dụng còn tạo thêm phương tiện thanh toáncho nền kinh tế hay nói khác đi, tín dụng tạo thêm tiền cho nền kinh tế.Tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển:Trong quá trình sản xuất kinh doanh, để duy trì hoạt động liên tục đòi hỏi vốn của tổ chức sản xuất kinh doanh đồng thời tồn tại ở cả ba giai đoạn: dự trữ, sản xuất lưu thông. Do đó tình trạng thừa thiếu vốn tạm thời luôn xảy ra. Tín dụng đã góp phần điều tiết các nguồn vốn tạo điều kiện cho quá trình sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.Mặt khác, nhu cầu về vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu được đặt ra, doanh nghiệp không chỉ trông chờ vào vốn tự có mà phải biết tận dụng các nguồn vốn khác trong xã hội. Từ đó, tín dụng, nơi tập trung vốn nhàn rỗi, sẽ đáp ứng nhu cầu vốn bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư phát triển. Như vậy, tín dụng vừa giúp cho doanh nghiệp rút ngắn được thời gian tích lũy vốn cho nền kinh tế.Tín dụng góp phần thúc đẩy ổn định tiền tệ ổn định giá cả:Tín dụng luôn được cấp ra có một mục đích rõ ràng nó luôn được luân trả theo cam kết. Do dó mà số lượng tiền được thêm vào lưu thông được cân đối với số lượng hàng hóa, dịch vụ do nền kinh tế sản xuất ra tạo nên sự cân đối tiền – hàng, tạo ra sự ổn định sức mua của tiền tệ.Tín dụng góp phần ổn định đời sống, tạo ra công ăn việc làm ổn định trật tự xã hội:Tín dụng thúc đẩy nền kinh tế phát triển, sản xuất hàng hóa dịch vụ giúp các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất sẽ thuê mướn nhân công phục vụ sản xuất tạo công ăn việc làm cho nhiều người.Ngân hàng còn là nơi cung cấp tín dụng dân cư, cung cấp những nhu cầu tín dụng hợp lý của cá nhân như phát triển kinh tế gia đình, mua sắm tư liệu sản xuất, sinh hoạt giúp những người làm ăn lương thiện có điều kiện tạo lập việc làm ổn định SVTH: Trần Trọng Thắng Trang 4/64BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng Dũngcho bản thân gia đình. Một xã hội phát triển ổn định là điều kiện quan trọng để ổn định trật tự xã hội.Trên phương diện quốc tế, tín dụng còn có vai trò quan trọng để mở rộng phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại mở rộng giao lưu quốc tế làm cho các nước có mối quan hệ thân thiết cùng giúp đỡ nhau phát triển.1.2 Các hình thức tín dụng phổ biến hiện nay1.2.1 Căn cứ vào thời hạn vayCho vay ngắn hạn: Loại vay này có thời hạn dưới 12 tháng, được sử dụng để bù đắp vốn lưu động của các doanh nghiệp các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân.Đối với ngân hàng thương mại, tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất.Cho vay trung hạn: Có thời hạn từ 1 năm đến 5 năm, chủ yếu được sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh, xây dựng các dự án nhanh thu hồi vốn.Cho vay dài hạn: Loại hình cho vay này có thời hạn trên 5 năm, chủ yếu được sử dụng để đáp ứng nhu cầu dài hạn như: xây dựng nhà ở, đầu tư phương tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng xí nghiệp mới.1.2.2 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàngCho vaytài sản đảm bảo: Loại vay này đòi hỏi phải có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc được bảo lãnh của bên thứ ba.Đối với khách hàng không có uy tín cao đối với ngân hàng, khi vay vốn cần có sự đảm bảo.Sự đảm bảo này là căn cứ để ngân hàng có thể thu hồi nợ gốc lãi phát sinh.Tài sản đảm bảo có thể là tài sản đã có chủ quyền hợp pháp trước khi có các giao dịch tín dụng hoặc có thể hình thành từ vốn vay.Cho vay không có tài sản đảm bảo (vay tín chấp): là loại vay không cần tài sản thế chấp, cầm cố hoặc được bảo lãnh của bên thứ ba mà việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của khách hàng.Đối với những khách hàng tốt, trung thực trong kinh doanh, có khả năng tài chính lành mạnh, quản trị có hiệu quả thì ngân hàng có thể cấp tín dụng dựa vào uy tín của khách hàng mà không cần nguồn thu nợ thứ hai bổ sung.SVTH: Trần Trọng Thắng Trang 5/64BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng Dũng1.2.3 Căn cứ vào hình thái giá trị tín dụngCho vay bằng tiền: là loại hình cho vay mà hình thái giá trị của tín dụng được cấp bằng tiền.Đây là loại hình cho vay chủ yếu của các ngân hàng thương mại được thực hiện bằng các kỹ thuật khác nhau như: tín dụng ứng trước, tín dung thời vụ, tín dụng trả góp…Cho vay bằng tài sản: Đối với ngân hàng, cho vay bằng tài sản được áp dụng phổ biến là tài trợ thuê mua.Theo phương thức cho vay này, ngân hàng hoặc công ty thuê mua (công ty con của ngân hàng) sẽ cung cấp trực tiếp tài sản cho người đi vay hay được gọi là người đi thuê, theo định kỳ người đi thuê sẽ hoàn trả nợ vay bao gồm cả vốn gốc lãi.1.2.4 Căn cứ vào phương pháp hoàn trảCho vay trả góp: là loại cho vay mà trong đó nợ gốc lãi được hoàn trả nhiều lần trong thời hạn vay gọi là kỳ hạn nợ được xác định trước trong hợp đồng tín dụng. Loại cho vay này chủ yếu được áp dụng cho vay bất động sản nhà ở, cho vay tiêu dùng, cho vay đối với những người kinh doanh nhỏ có thu nhập thường xuyên, thông thường có các phương pháp trả góp sau:Phương pháp trả vốn gốc bằng nhau lãi trả theo dư nợ giảm dầnPhương pháp trả vốn gốc bằng nhau lãi trả theo mức hoàn trả của vốnPhương pháp trả vốn gốc lãi bằng nhau trong tất cả các ký.Cho vay phi trả góp: là loại cho vay trong đó vốn gốc lãi vay được hoàn trả một lần khi đến hạn.1.2.5 Căn cứ theo đối tượng tham gia quy trình cho vayCho vay trực tiếp: Ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho người có nhu cầu, đồng thời người đi vay trực tiếp trả nợ cho ngân hàng.Cho vay gian tiếp: là việc cho vay được thực hiện thông qua việc mua bán các khế ước hoặc các chứng từ nợ đã phát sinh còn trong thời hạn thanh toán.Các hình thức cho vay gian tiếp phổ biến ở các ngân hàng hiện nay như: chiết khấu thương mại, mua các phiếu bán hàng, mua các khoản nợ doanh nghiệp, tín dụng chứng từ, SVTH: Trần Trọng Thắng Trang 6/64BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng Dũngbảo lãnh ngân hàng.Ngân hàng có thể chuyển một vài khâu của hoạt động cho vay này sang các tổ chức trung gian như: thu nợ, phát tiền vay…1.2.6 Căn cứ vào phương pháp cho vayCho vay từng lần: là hình thức cho vay đối với khách hàng không có nhu cầu vay thường xuyên, không có đủ điều kiện để được cấp hạn mức thấu chi.Một số khách hàng sử dụng vốn chủ sở hữu là chủ yếu, chỉ khi có nhu cầu thời vụ hay mở rộng sản xuất đặc biệt mới vay ngân hàng, tức là vốn từ ngân hàng chỉ tham gia vào một số giai đoạn nhất định của chu kì sản xuất kinh doanh.Cho vay theo hạn mức: đây là nghiệp vụ tín dụng mà ngân hàng thỏa thuận cấp cho khách hàng một hạn mức tín dụng.Hạn mức tín dụng được cấp dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn nhu cầu vay vốn của khách hàng. Trong kỳ khách hàng có thể vay trả nhiều lần, song dư nợ không được vượt quá hạn mức tín dụng.Một số trường hợp ngân hàng quy định hạn mức cuối kì, nghĩa là dư nợ trong kỳ có thể lớn hơn hạn mức tín dụng, tuy nhiên đến cuối kỳ khách hàg phải trả nợ để giảm dư nợ sao cho dư nợ cuối kỳ không vượt quá hạn mức.Cho vay thấu chi: là nghiệp vụ cho vay mà ngân hàng cho phép người vay chi trội hơn số dư tiền gửi thanh toán đến một giới hạn nhất định trong một khoảng thời gian xác định.Giới hạn này được gọi là hạn mức thấu chi.1.2.7 Căn cứ vào mối quan hệ của các chủ thểTín dụng thương mại: là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp được biểu hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa.Cơ sở pháp lý xác định quan hệ nợ của tín dụng thương mại là giấy nhận nợ.Đây là một dạng đặc biệt của khế ước dân sự xác định quyền của người bán nghĩa vụ thanh toán nợ của người mua khi món nợ đáo hạn.Tín dụng nhà nước: là tín dụng do Nhà Nước vay của dân dưới hình thức công trái, tín phiếu kho bạc…để bù đắp thiếu hụt ngân sách hay lập quỹ để phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế.Đây có thể là công cụ chống suy thoái, thất nghiệp nếu được dùng đúng mục đích.SVTH: Trần Trọng Thắng Trang 7/64BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng DũngTín dụng ngân hàng: là quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác với doanh nghiệp cá nhân.Trong nền kinh tế, ngân hàng đóng vai trò là một tổ chức trung gian, vì vậy trong quan hệ tín dụng với các doanh nghiệp cá nhân, ngân hàng vừa là người đi vay vừa là người cho vay.Một mặt, ngân hàng nhận tinề gửi của các doanh nghiệp cá nhân hoặc phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu để huy động vốn trong xã hội; mặt khác, ngân hàng cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu vay vốn.1.3 Lý luận về tín dụng tiêu dùng:1.3.1 Khái niệm đặc điểm của tín dụng tiêu dùng Khái niệm Tín dụng tiêu dùng là loại tín dụng cấp phát cho cá nhân hộ gia đình nhằm tài trợ cho nhu cầu tiêu dùng như mua sắm nhà cửa, phương tiện đi lại, phát triển kinh tế hộ gia đình chi tiêu khác. Đặc điểmQuy mô của từng hợp đồng vay thường nhỏ dẫn đến chi phí tổ chức cho vay cao; rủi ro của món vay luôn cao hơn các loại cho vay khác nguồn trả nợ chủ yếu của người vay có thể biến động lớn vì vậy lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao hơn mức lãi suất của các loại cho vay khác trong lĩnh vực thương mại công nghiệpKhi nền kinh tế thịnh vượng, nhu cầu của người dân được nâng cao thì nhu cầu vay tiêu dùng cũng được tăng lên. Vào các dịp lễ tết, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân cũng rất lớn dẫn đến số lượng các khoản vay tiêu dùng cũng tăng lên.Nhu cầu vay của khách hàng phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế, mức thu nhập trình độ học vấn của khách hàng.Khách hàng vay tiêu dùng thường là cá nhân nên việc xác minh tài chính thường rất khó.Nên việc chứng minh tài chính khách hàng thường dựa vào tiền lương sự suy đoán chứ không có bằng chứng rõ ràng.Tư cách của khách hàng là yếu tố khó xác định, song nó rất quan trọng trong việc quyết định cho vay cũng như khả năng hoàn trả các khoản vay.SVTH: Trần Trọng Thắng Trang 8/64BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng Dũng1.3.2 Đối tượng của tín dụng tiêu dùngLà các cá nhân hộ gia đình có nhu cầu vay vốn nhằm để giải quyết các hu cầu chi tiêu trong đời sống mà thu nhập hiện tại của họ chưa thể đáp ứng.Những cá nhân có thu nhập thấp, nhu cầu vay vốn thường không cao, chủ yếu để đáp ứng những nhu cầu tiêu dùng cấp thiết trong đời sống. Mà tín dụng tiêu dùng lại phụ thuộc vào mức thu nhập nên những người có thu nhập thấp bị hạn chế trong các khoản vay tiêu dùng.Những cá nhân có thu nhập trung bình, mức sống tương đối ổn định, nhu cầu vay vốn của họ thường để giải trí hoặc mua sắm những vật dụng có giá trị lớn mà hiện tại họ thiếu tiền để chi trả hoặc không muốn dùng đến hững khoản dư phòng.Đối với những người có thu nhập cao, nhu cầu vay tiêu dùng lại rất lớn nhất là khi vốn của họ đã dùng vào việc đầu tư dài hạn.1.3.3 Phân loại tín dụng tiêu dùng1.3.3.1 Căn cứ vào phương pháp hoàn trảCho vay tiêu dùng trả góp: Là hình thức cho vay tiêu dùng trong đó việc trả nợ vay được thực hiện nhiều lần theo những kỳ hạn nhất địnhNgân hàng thường chỉ muốn tài trợ cho những khoản vay mua sắm các đồ dùng có giá trị lớn tính sử dụng lâu bền.Thông thường ngân hàng yêu cầu người đi vay phải thanh toán trước một phần giá trị tài sản mua sắm, số còn lại ngân hàng sẽ cho vay. Điều này một phần giúp ngân hàng hạn chế rủi ro, mặt khác tạo cho người đi vay có trách nhiệm hơn với tài sản của mình định muaCho vay tiêu dùng phi trả góp:Theo phương thức này, thì khách hàng phải thanh toán nợ vay một lần khi đến hạn, áp dụng với các khoản vay có giá trị nhỏ, thời hạn ngắn.Cho vay tiêu dùng tuần hoàn:Áp dụng với đối tượng vay tiêu dùng mà đối tượng vay là đối tượng tổng hợp ( là đối tượng mà người vay không thể kê khai trong đơn xin vay được )SVTH: Trần Trọng Thắng Trang 9/64BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng DũngNgân hàng kí với khách hàng một hợp đồng tín dụng, trong đó ngân hàng cho phép khách hàng được chi vượt một mức nào đó so với dư có trên tài khoản tiền gửi của cá nhân đó, với một thời hạn nào đó.Người vay được quyền dùng dư nợ này vào bất cứ mục đích nào. Việc rút tiền vay được thực hiện bằng nhiều cách như: rút tiền mặt, chuyển khoản…nhưng phổ biến là việc rút bằng thẻ tín dụng.1.3.3.2 Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợTín dụng tiêu dùng gián tiếp: Là các hoạt động thông qua việc mua lại các khoản phát sinh do công ty bán hàng bán trả chậm cho khách hàng.Trong trường hợp này, công ty bán hàng sẽ ký kết hợp đồng mua bán nợ với ngân hàng; sau đó, công ty bán hàng người tiêu dùng sẽ ký kết hợp đồng mua bán chịu hàng hóa (thông thường người tiêu dùng phải trả trước một phần gía trị hóa đơn). Công ty bán hàng sẽ giao hàng hóa cho khách hàng bán bộ chứng từ bán chịu hàng hóa cho ngân hàng; ngân hàng dựa trên bộ chứng từ đó sẽ thanh toán tiền cho công ty bán lẻ.Cuối cùng người tiêu dùng sẽ thanh toán tiền trả góp cho ngân hàng.Nếu khách hàng không có khả năng trả nợ, tùy vào hợp đồng ký kết giữa ngân hàng công ty bán hàng mà ngân hàng có quyền truy đòi hoặc không truy đòi công ty bán hàng.Tiêu dùng gián tiếp có một số ưu điểm sau:Ngân hàng dễ dàng tăng doanh số cho vay tiêu dùngGiảm được chi phí trong cho vayVậy vốn đúng mục đíchMở rộng quan hệ với khách hàng các tổ chức khác Tín dụng tiêu dùng trực tiếp:Là phương thức tín dụng mà ngân hàng gặp trực tiếp khách hàng phỏng vấn, thẩm định quyết định tín dụng cũng như trực tiếp thu nợ từ khách hàng. Phương thức này thường được thực hiện thông qua các hình thức sau:Thấu chi: cho phép khách hàng rút tiền từ tài khoản của mình vượt quá số dư tự có tới một mức nào đó đã được hai bên thỏa thuận.SVTH: Trần Trọng Thắng Trang 10/64[...]... Cho vay trả góp mua nhà ở, nền nhà• Cho vay trả góp xây dựng, sửa chữa nhà• Cho vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng • Cho vay hỗ trợ tiêu dùng • Cho vay du học• Cho vay khác.2.4.1 Các hình thức cho vay tiêu dùng chủ yếu ở NHNo&PTNT chi nhánh Quận 5 2.4.1.1 Cho vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng Cho vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng là sả phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn giúp khách hàng mua sắm vật dụng... nhu cầu vay vốn.1.3 Lý luận về tín dụng tiêu dùng: 1.3.1 Khái niệm đặc điểm của tín dụng tiêu dùng  Khái niệm Tín dụng tiêu dùng là loại tín dụng cấp phát cho cá nhân hộ gia đình nhằm tài trợ cho nhu cầu tiêu dùng như mua sắm nhà cửa, phương tiện đi lại, phát triển kinh tế hộ gia đình chi tiêu khác. Đặc điểmQuy mơ của từng hợp đồng vay thường nhỏ dẫn đến chi phí tổ chức cho vay cao;... Loại cho vay này chủ yếu được áp dụng cho vay bất động sản nhà ở, cho vay tiêu dùng, cho vay đối với những người kinh doanh nhỏ có thu nhập thường xun, thơng thường có các phương pháp trả góp sau:Phương pháp trả vốn gốc bằng nhau lãi trả theo dư nợ giảm dầnPhương pháp trả vốn gốc bằng nhau lãi trả theo mức hoàn trả của vốnPhương pháp trả vốn gốc lãi bằng nhau trong tất cả các ký. Cho vay. .. ro của món vay luôn cao hơn các loại cho vay khác nguồn trả nợ chủ yếu của người vay có thể biến động lớn vì vậy lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao hơn mức lãi suất của các loại cho vay khác trong lĩnh vực thương mại công nghiệpKhi nền kinh tế thịnh vượng, nhu cầu của người dân được nâng cao thì nhu cầu vay tiêu dùng cũng được tăng lên. Vào các dịp lễ tết, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của... định cho vay cũng như khả năng hoàn trả các khoản vay. SVTH: Trần Trọng Thắng Trang 8/64 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng Dũng vay này giúp người tiêu dùng có thể sử dụng hàng hóa, dịch vụ trước khi họ có khả năng chi trả chi phí cho việc mua hàng hóa, dịch vụ đó.Hiện nay, tại các ngân hàng có các loại cho vay tiêu dùng phổ biến như sau:• Cho vay trả góp mua nhà ở, nền nhà• Cho vay trả... trả góp: là loại cho vay trong đó vốn gốc lãi vay được hoàn trả một lần khi đến hạn.1.2 .5 Căn cứ theo đối tượng tham gia quy trình cho vay Cho vay trực tiếp: Ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho người có nhu cầu, đồng thời người đi vay trực tiếp trả nợ cho ngân hàng. Cho vay gian tiếp: là việc cho vay được thực hiện thông qua việc mua bán các khế ước hoặc các chứng từ nợ đã phát sinh còn trong thời... Nam, có trụ sở đặt tại 24 Phú Giáo, phường 14, quận 5, Tp.HCM. Sau đó theo quyết định số 42/QĐ-HĐQT-TCCB của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị NHNo&PTNT Việt Nam về việc đổi tên chi nhánh NHNo&PTNT Phú Giáo thành chi nhánh Chợ Lớn, trụ sở đặt tại 43 Hải Thượng Lãng Ông, quận 5, Tp.HCM.NHNo&PTNT Quận 5 được thành lập vào ngày 19/01/2004 thông qua Quyết định số 34/QĐ-HĐQT-TCCB của Chủ Tịch... giảm dư nợ - 26.768 246.847Tỷ lệ tăng giảm dư nợ - 22,3% 157 , 95% Nguồn : Phịng tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Quận 5 120.208146.976393.8230100200300400Đồ Thị Biểu Diễn Dư Nợ Cho Vay Năm 2006Năm 2007Năm 2008Dư nợ cho vay của NHNo&PTNT Quận 5 nhìn chung có chi u hướng tăng từ năm 2006 đến 2008. Nhưng tỷ lệ tăng của năm 2007 so với năm 2006 không cao với tổng dư nợ cho vay của năm... đơn vị trực thuộc chi nhánh Chợ Lớn, có con dấu riêng, địa điểm giao dich đặt tại 50 1 -5 03 An Dương Vương, phường 8, quận 5, Tp.HCM.Từ ngày 01/04/2008 NHNo&PTNT chi nhánh quận 5 đã có quyết định chính thức nâng cấp lên thành chi nhánh cấp 1, trở thành một đơn vị kinh doanh độc lập trực thuộc NHNO&PTNT Việt Nam.2.2.2 Chức năng nhiệm vụ hoạt động Chức năng:• Tập trung phân phối lại... tiền chi tiêu trên thẻ theo bảng liệt kê giao dịch hàng tháng.Số tiền chi tiêu trên thẻ không được trừ vào số tiền ký quỹ.Bảng 3 :Tình hình dư nợ cho vay của NHNo&PTNT Quận 5 ĐVT: Triệu đồngChỉ tiêu Năm 2006Năm 2007Năm 2008Dư nợ cho vay 120.208 146.976 393.823SVTH: Trần Trọng Thắng Trang 37/64 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng Dũng84170.384 254 .38467211 .54 1278 .54 1 45 431.6476.60100200300400 50 01 . cần thiết.Vì vậy nên em chọn đề tài “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO VAY TIÊU DÙNG TẠO AGRIBANK – CHI NHÁNH QUẬN 5 – TP. HCM . SVTH: Trần Trọng Thắng Trang. 2THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN 5 – TP. HCM2 .1 Giới thiệu chung về ngân hàng nông nghiệp và
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp cho vay tiêu dùng tại AGRIBANK - Chi nhánh Quận 5 - Tp.HCM.doc, Thực trạng và giải pháp cho vay tiêu dùng tại AGRIBANK - Chi nhánh Quận 5 - Tp.HCM.doc, Thực trạng và giải pháp cho vay tiêu dùng tại AGRIBANK - Chi nhánh Quận 5 - Tp.HCM.doc, Khái niệm Các chức năng của tín dụng:, Căn cứ vào phương pháp hoàn trả Căn cứ vào phương pháp cho vay, Phân loại tín dụng tiêu dùng, Ý nghĩa của tín dụng tiêu dùng Đối với người tiêu dùng, Hoàn cảnh ra đời, Chức năng và nhiệm vụ hoạt động, Cơ cấu tổ chức các phòng ban, Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, Tình hình cho vay, Cho vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng Cho vay trả góp mua nhà ở, nền nhà:, Điều kiện để được vay vốn Thời hạn cho vay và thu nợ Mức cho vay Lãi suất cho vay: Phương thức giải ngân, trả nợ vay Quyền và nghĩa vụ của NHNoPTNT Quận 5, Trách nhiệm và quyền lợi của người vay

Từ khóa liên quan