Đổi mới văn hoá trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay

13 614 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 13:47

Trong quá trình lịch sử văn hoá, quá trình phát triển các giá trị văn hoá xã hội là những thành tự vĩ đại nhất của dân tộc ta Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC ------ Tiểu luận Đề tài : Đổi mới văn hoá trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ hội Việt Nam hiện nay Lời nói đầu 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trên con đường xây dựng một đất nước Việt Nam hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh, dân chủ thì chính sách mở cửa, đổi mớihội nhập hiện nay đã thổi luồng sinh khí mới cho công cuộc thúc đẩy tiến bộ hội này. Với vốn hiểu biết nhỏ bé chúng tôi xin trình bày đề tài về “ Đổi mới văn hoá trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ hội Việt Nam hiện nay” theo cấu trúc sau : I.Khái luận về tiến bộ hộiđổi mới văn hoá. II. Những thắng lợi của công cuộc đổi mới văn hoá. III. Những tiêu cực đã, đang nảy sinh và tồn tại trong đổi mới văn hoá. IV. Xu thế và triển vọng. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. KHÁI LUẬN VỀ TIẾN BỘ HỘIĐỔI MỚI VĂN HỐ Theo cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì : “Văn hố và hội gắn hữu với nhau như hình với bóng. Có thể nói hộibộ mặt của văn hố, và văn hố phải thơng qua hội, làm nên mơi trường hội, để tác động vào các lĩnh vực khác trong cuộc sống của con người và cộng đồng con người”. [Phạm Văn Đồng - Văn hố và hội trong Văn hố và đổi mới, Hà Nội, Nxb CTQG 1994, trang 10]. Còn tiến bộ hội dưới cái nhìn triết học là một q trình phát triển lâu dài trong lịch sử. Khơng phải mọi quan niệm đều đồng nhất và thống nhất với nhau về sự tiến bộ. Có thể liệt kê ra đây các quan điểm bi quan, những lập luận dẫn đến sự phủ nhận tiến bộ hội như. Từ thời xa xưa đã xuất hiện các tư tưởng cho rằng q khứ ln tốt hơn hiện đại… Con người sinh ra đã mắc tội tổ tơng sẽ bị chứng kiến ngày tận thế và chịu sự phán xử cuối cùng của Chúa (theo đạo Thiên chúa). Con người “sống gửi” mà “thác” mới “về” (Theo tiết lý của đạo Phật). Người ta còn tìm ngun nhân làm suy thối con người, suy đồi văn hố, đạo đức hội chính là mặt trái của các tiến bộ vũ bão của khoa học kỹ thuật và nó trở thành một căn bệnh trầm kha vơ phương cứu chữa. Song chúng ta cần xem xét sự phát triển của hội, của văn hố dưới ánh sáng của quan điểm Macxit. Trong tác phẩm Tồn tập C.Mac và Ph.Angghen, Angghen viết rằng : “Mỗi một sự tiến bộ trong sự phát triển hữu cơ đồng thời lại là sự thối bộ vì nó củng cố sự phát triển hữu cơ đồng thời là sự thối bộ, vì nó củng cố sự phát triển phiến diện và loại trừ khả năng phát triển theo nhiều khuynh hướng khác”. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo lý luận như trên kinh tế hội của học thuyết Mác thì tiến bộ hội là một xu hướng khách quan của lịch sử. Trong q trình lịch sử văn hố, q trình phát triển các giá trị văn hố hội là những thành tự vĩ đại nhất của dân tộc ta. Q khứ làm nên hiện tại phong phú, hiện tại và q khứ này sẽ làm nên cái vốn giàu có nhất, q báu nhất của một dân tộc. II.THẮNG LỢI VÀ THÀNH ĐẠT CỦA CƠNG CUỘC ĐỔI MỚI VĂN HỐ Ngun nhân và các yếu tố làm nên thắng lợi có lẽ nằm chính ở đặc điểm của con người Việt Nam. Chúng ta có quyền tự hào khi theo suốt dòng lịch sử con người Việt Nam đã chứng minh được rằng họ ln phấn đấu nỗ lực khơng ngừng đã tồn tại, phát triển và tự khẳng định mình ở những mức ngày càng cao hơn. Chúng ta ln có mục tiêu phấn đấu cao đẹp là chế độ hội chủ nghĩa gắn liền với độc lập dân tộc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng và văn minh. Các chỉ số tăng trưởng về mọi mặt hội như giáo dục, văn hố, kinh tế tồn là số dương thậm chí so với thời gian trước đó một vài thập niên, là những con số đáng ao ước. Thực sự cơng cuộc đổi mới đã mang lại cho nền văn hố nước nhà, cho cộng đồng nhân dân, cho hội và cho đất nước những thành quả lớn lao, những kết quả đáng mừng dã thay đổi diện mạo đất nước một cách đáng kể theo xu hướng ngày một tốt hơn. Dân ta thực sự khơng chỉ được ăn no mặc ấm và học hành mà còn ở những bước đầu đã tiến lên ăn ngon, mặc đẹp và được hưởng thu những thành quả giáo dục cao trong nước và quốc tế. Các tiến bộ khoa học và kỹ thuật giúp con người bao qt được cả thế giới, nắm bắt thơng tin, xử lý và tận dụng cơ hội ở khắp hồn cầu vào bất cứ thời điểm nào chỉ qua một vài thao tác đơn giản của máy tính đã được kết nối mạng tồn cầu. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nếu chỉ xét về mặt này thì quả thực con người và hội ta đã vươn tới một mức độ phát triển văn hoá cao đã bước vào ngưỡng cửa thời đại văn minh thông tin, văn minh hậu công nghiệp… Chúng ta biết rằng, quá khứ gắn với hiện tại và luôn hiểu trong hiện tại. Đổi mới không có nghĩa là xoá bỏ quá khứ hay “nã đại bác vào quá khứ” mà là làm sống lại cái quá khứ cần khôi phục, bảo tồn song song với việc kết hợp với cái hiện đại một cách thích hợp. Qua các di sản văn hoá của bao đời người Việt Nam truyền lại thì đất nước ta thật giàu có, con người ta thật đẹp đẽ, sống cuộc sống thực đẹp, thật có ý nghĩa và mang những tâm hồn đẹp đẽ và trong sáng. Những câu thành ngữ, tục ngữ hay về công ơn cha mẹ, một phần của chữ hiếu mà người Việt Nam rất tôn vinh, kính trọng và tuân theo như : “Công cha như núi thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” hay về sức mạnh của tình vợ chồng thuận hoà, nền tảng của sức mạnh gia đình- nhân tố của sức mạnh hội: “Thuận vợ thuận chống tát bể Đông cũng cạn” hay sự công nhận và khuyến khích sự phát triển bắt nguồn ngay từ trong tế bào của hội : “Con hơn cha là nhà có phúc”. Tính biện chứng và sự logic trong các câu thành ngữ, tục ngữ này (một phần vô cùng nhỏ bé trong đại dương di sản mênh mông của Việt Nam ta) đã minh chứng được sự khôn ngoan trong cách xử sự, xử thế, dẫn đến cách sống đẹp, nền văn hoá hay của một dân tộc. Nói đến tính dân tộc, tính cộng đồng biểu hiện cho một nền văn hoá bản địa sống trong luỹ tre xanh, sống hoà hợp trong các làng nông nghiệp nông thôn thì các câu như : “Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng” hay 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 “Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” Tinh thần thương yêu đùm bọc, chia sẻ, tương trợ, “chị ngã em nâng” không chỉ mớitrong thời đổi mới mà nó là truyền thống là cái nhân, cái nghĩa của người Việt Nam tự bao đời nay. Nó là cái mới được duy trì từ những cái cũ. Chính nó đã làm cho bao người Nhật, người Hàn từ ngạc nhiên đi đến kính phục vì cùng ở thời đại văn minh như nhau mà chưa bao giờ họ chứng kiến được cảnh cả nước nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ sức người, tiền bạc cho bà con vùng lũ lụt như ở Việt Nam. Chỉ trong một thời gian không dài so với cả tiến trình lịch sử, công cuộc đổi mới đã khơi dậy sức năng động hội của dân tộc Việt Nam. Con người được giải phóng, được tạo điều kiện phát huy những tiềm năng của mình, từng bước thoát khỏi tình trạng trì trệ và tâm lý ỷ lại của thời quan liêu bao cấp: Đóng góp lớn lao vào các thành công của đổi mới. Khắp các miền đất nước nổi lên những gương điển hình làm giàu, những địa phương trở nên khấm khá hẳn lên, những tấm gương xoá đói giảm nghèo, những tấm lòng từ thiện, nhân ái. Vẻ đẹp trong quan hệ giữa người với người của nền văn hoá mới nảy nở sinh sôi trong công cuộc đổi mới của đất nước. Tuy nhiên chính sách hội có mặt bị biến chất với những hiện tượng suy đồi khá rõ rệt. Mặt trái của tấm huy chương, tính hai mặt của sự phát triển cũng bộc lộ đa dạng và phức tạp. III. NHỮNG TIÊU CỰC ĐÃ, ĐANG NẢY SINH VÀ TỒN TẠI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VĂN HOÁ Hiện nay chúng ta thực hiện đổi mới, chúng ta tranh thủ thời cơ, tận dụng thời cơ cũng là đẩy lùi nguy cơ. Cái năng động của hội cũng có thể bị đẩy thành cái tuỳ tiện, sự lợi dụng cơ hội. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 “Để môi trường văn hoá ngày càng ô nhiễm với những hiện tượng suy đồi có chiều hướng lan rộng và thấm sâu vào cuộc sống con người thì đó là một nguy cơ thực sự” (Sđd, tr 15). Bác Hồ đã từng nói : “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”. Thời kháng chiến nguy hiểm gian lao, vất vả, thiếu thốn nhưng chúng ta đã sống mạnh mẽ, lành mạnh, tốt đẹp và cao quí. Một kiểu hội văn minh bất chấp gian khổ, thiếu thốn… Còn ngày nay, trên khắp các báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, những buổi gặp gỡ, hội họp là nói đến, bàn đến, thảo luận đến các hiện tượng tiêu cực hội, các tệ nạn văn hoá, hội, mà chúng vẫn hoành hành, thách thức chúng ta. Trong phần trên chúng tôi có đề cập đến mặt mạnh, thậm chí là rất văn minh, tiến bộ của internet, của các phương tiện giao thông liên lạc và thông tin đại chúng. Khoa học công nghệ thông tin hiện đại ngày càng phát triển thì càng giúp ích cho cuộc sống nói chung và văn hoá nói riêng phát triển song cũng đã có những cá nhân và những thế lực lợi dụng các phương tiện hiện đại này, biến chúng thành những công cụ cho các mục đích đen tối, làm đồi bại hoá rất nhiều người trên khắp hành tinh và không ít người Việt Nam ta bằng các hệ thống trang Web văn hoá đồi truỵ, phản động, bóp méo, bịa, đặt các thông tin gây mất lòng tin trong dân chúng, hạ thấp uy tín của chúng ta trên trường quốc tế. Những bàn tay đen đúa làm tha hoá cán bộ, làm hỏng những mầm non của đất nước, đổi trắng thay đen, uống dòng dư luận thế giới và trong nước để phục vụ cho lợi ích của một thiểu số người là những vấn đề nghiêm trong của thời đại ngày nay. Thông tin đại chúng đã trở thành một trong những công cụ chính trị lợi hại, có uy quyền không thua kém các loại uy quyền khác ở Việt Nam. Do sự quản lý lỏng lẻo, do có những kẽ hở của pháp luật, do sự bung ra để “đổi mới” mà nguồn sản phẩm độc hại từ bên ngoài hay ngay trong nước lợi dụng có thể du nhập và truyến bá không khó khăn lắm. Đây là một trong những vấn đề cấp thiết, gây nhức nhối 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 và băng hoại đạo đức và văn hoá, gây ô nhiễm môi trường hội một cách nghiêm trọng. Như vậy quá trình thúc đẩy tiến bộ hội, nâng cao đời sống và chuẩn mực văn hoá thời đại ngày nay không cho phép hiện tượng lợi bất cập hại. Trong lĩnh vực thông tin giải trí, sự cương quyết, thực hiện pháp luật nghiêm minh, quản lý tốt và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của nhà nước đến từng trang báo, từng bản tin của Đài Phát thanh truyền hình thì chúng ta mới có thể từng bước làm lành mạnh, làm trong sạch được môi trường hội. Thông tin đại chúng có thể ví như món ăn tinh thần không thể thiếu của toàn dân. Người dân có thể bỏ bữa sáng chứ không chịu nhịn một buổi truyền hình quan trọng hay một tin thời sự nóng hổi trên đài, báo được. Xét về mặt kiến trúc thượng tầng mà nói khả năng gây ảnh hưởng tốt và thậm chí cả phản tác dụng của các phương tiện thông tin đại chúng là rất lớn lao. Khả năng phổ biến tư tưởng và chính trị là rất cao, đồng thời mang tính nhạy cảm rất lớn. Các phương tiện thông tin đại chúng thực sự là phương tiện giáo dục đa năng cho mọi người dân của mọi lứa tuổi, trình độ và thành phần. Càng có những phương tiện hiện đại trong thời cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá này thì đất nước ta càng đòi hỏi ở những người quản lý sự vững vàng, thông minh, sáng tạo và trách nhiệm để sử dụng các phương tiện ấy có kết quả hơn. Văn hoá độc hại gây ra những hậu quả khôn lường khó thể kết hết. Người ta từng kết tội truyền hình và phim ảnh (nhất là ở phương Tây) đã là một trong những nguyên nhân chính tạo ra làn sóng bạo lực và tội ác trong lứa tuổi thanh niên và vị thành niên, rất đáng báo động ở các học sinh trung học (như tại Mỹ). Sinh viên, học sinh… là con nghiện của các loại thuốc phiện, ma tuý, thuốc lắc dù họ chưa làm ra tiền để mua những thứ ấy… và các hành vi tội phạm tất nhiên đã xảy ra để có tiền hút chích: Cướp đoạt, trấn lột, buôn bán ma tuý, thậm chí giết người. Khi đến một cửa hàng băng đĩa, điểm đáng lo ngại và đau lòng là nhiều người (và cả 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiều thanh thiếu niên) thích thuê xem băng đĩa phi văn hoá, phản văn hoá, những thứ kiếm hiệp tồi tệ, bạo lực, khiêu dâm, đồi truỵ, hơn là thuê những bộ phim hay, lành mạnh, có giá trị khác. Những giá trị văn hoá truyền thống và hiện đại bị đảo lộn, thậm chí bị xem thường và chà đạp. Chỉ vì mấy tép heroin mà con sẵn sàng kề dao vào cổ cha mẹ đòi tiền, chỉ vì vài mét đất hàng rào mà anh em ruột hay những người hàng xóm cận kề “tối lửa tắt đèn có nhau” đã đâm chém gây án mạng. Rồi những hành vi, lời nói thiếu văn hoá làm phiền lòng các bậc phụ huynh, thầy cô, làm bẩn tai những người có văn hoá vẫn chưa bị tẩy sạch và xoá bỏ trong nếp sống ngày thường của người dân. IV. XU THẾ VÀ TRIỂN VỌNG Chúng ta đều biết rằng muốn có một hội tốt, một nền văn hoá cao thì phải có con người tốt. Con người tốt này chỉ được sản sinh ra trong môi trường hội tốt. Đây là quan hệ biện chứng thiên biến vạn hoá giữa con người và hội chúng ta đã có sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, của Nhà nước theo định hướng hội chủ nghĩa, dân chủ, công bằng văn minh. Nhà nước của chúng ta là nhà nước do dân, và vì dân vì thế con người và cộng đồng đóng vai trò chủ đạo trong công cuộc tự cải tạo mình và cải tạo hội, cải tạo môi trường sống và môi trường hội trong quá trình vươn lên và không ngừng tự hoàn thiện mình. Như vậy giáo dục quốc dân là quốc sách hàng đầu trong toàn bộ công cuộc đổi mới. Để có một thế hệ trẻ và toàn bộ nhân dân lao động có học vấn ngày một nâng cao, đủ kỹ năng, phẩm chất và tri thức tiến kịp thời đại phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước hiện đại hoácông nghiệp hoá, để có đội ngũ các công nhân, kỹ sư… lành nghề, các nhà quản trị kinh doanh giỏi, nhạy bén, những nhà khoa học - công nghệ hứa hẹn, những công chức mẫn tiệp thì chúng ta cần một nền giáo dục toàn dân có hiệu quả cao. Công cuộc xây dựng hạ tầng cơ sở và củng cố kiến trúc thượng tầng để phát triển kinh tế, hộivăn hoá chính là các nhân tố quyết 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 định chỉ số phát triển của đất nước. Giáo dục đó chính là hiện tại và tương tai của dân tộc ta. Khi đã nhận thức được sự lợi hại của giáo dục chúng ta phải khắc phục được những yếu kém của nền giáo dục của chúng ta hiện nay. Chất lượng dạy và học ở tất cả các bậc học, ngành học, các hình thức giáo dục, đào tạo cần được nâng cao hơn. Một điều đáng mừng là Đảng và Nhà nước ta đã và đang đầu tư thích đáng cho ngành giáo dục. Lấy trường Đại học KHXH- NV để làm một minh chứng thì chúng ta cũng thấy rằng về mặt bằng vật chất, trang bị kỹ thuật trường ta đã ngày một khang trang hơn. Song sự phát triển này chưa có nghĩa là chất lượng dạy và học cũng tăng triển đột biến. Ở mọi miền đất nước sự nghiệp xoá mù chữ vẫn được đẩy mạnh. Hình ảnh các cô bé, cậu bé dân tộc hồn nhiên cắp sách đến trường. Đại diện các em mới đây ra Hà Nội để nhận học bổng quỹ Vừ A Dính, dù chính em ấy mới hai năm trước đây còn trốn dưới gầm giường, không chịu đi học khi cô giáo đến nhà cổ vũ em đến trường. Một điểm nhấn rất cần chú ý là sự chú trọng cho giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học nhằm đào tạo các chuyên gia ngành cần thiết cho tương lai của đất nước, cho sự nghiệp xây dựng hội mới. Nhất định chúng ta phải nâng cao được nền giáo dục quốc dân- Thành quả để chứng minh tính ưu việt của chế độ hội chủ nghĩa. Các công tác tổ chức đời sống văn hoá, văn nghệ, vui chơi giải trí lành mạnh, các công ty và tổ chức giải trí cần được thiết lập, củng cố và quản lý chặt chẽ ở khắp các vùng, miền trên đất nước. Những hoạt động văn hoá hội không phải là các hoạt động phi sản xuất mà trong mối quan hệ biện chứng và hữu cơ chúng nằm trong chiến lược phát triển con người, nằm trong toàn cục hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá hội. Sự kết hợp hữu cơ này là một nét truyền thống mang bản sắc Việt Nam. Đây là một nội dung cơ 10 [...]... 0918.775.368 bản trong định hướng hội chủ nghĩa, phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại ngày nay Để đi đến kết luận cho bài tiểu luận này, chúng tôi muốn khẳng định rằng tiến bộ hội là một diễn biến mà những con người sống trong hội đều mong ước Một hội tốt đẹp mang vẻ đẹp của một nền văn hoá đang được đổi mới, mang nét thanh xuân của thời đại, mang những giá trị truyền thống và hiện đại hoà... tế, văn hoá, hội của một công cuộc kiến thiết đất nước theo xu hướng mở cửa, hội nhập như hiện nay 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Triết học, Bộ toàn tập 1- 2- 3 Dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không thuộc chuyên ngành Triết học, Bộ GDĐT, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2001 2 Đề cương về văn hoá Việt Nam, Đảng cộng sản Việt. .. Việt Nam, Hà Nội 1943 3 G.S Nguyễn Đức Bình, Vì một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc- Báo cáo chuyên đề văn hoá khoa học, Nxb Khoa học hội, Hà Nội 1996 4 Phạm Văn Đồng, Văn hoáĐổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1994 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN . KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC ------ Tiểu luận Đề tài : Đổi mới văn hoá trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay Lời. công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội này. Với vốn hiểu biết nhỏ bé chúng tôi xin trình bày đề tài về “ Đổi mới văn hoá trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới văn hoá trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay, Đổi mới văn hoá trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay, Đổi mới văn hoá trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan