Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực phân phối bán lẻ của Việt Nam 2005-2009.doc

61 914 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:52

Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực phân phối bán lẻ của Việt Nam 2005-2009 MỤC LỤC TrangMỤC LỤC………………………………………………………………………1DANH MỤC BẢNG BIỂU…………………………………………………….4LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………… 5Chương 1 Tổng quan về nguồn vốn FDI và lĩnh vực phân phối bán lẻ…….71.1 Tổng quan về đầu trực tiếp nước ngoài……………………………….71.1.1 Khái niệm………………………………………………………………….71.1.2. Các hình thức đầu trực tiếp nước ngoài……………………………… 81.1.2.1 Phân theo hình thức đầu tư……………………………………….81.1.2.2 Phân theo bản chất đầu tư……………………………………….91.1.2.3. Phân theo tính chất dòng vốn………………………………… 91.1.2.4. Phân theo động cơ của nhà đầu tư…………………………… 101.1.3. Lợi ích của việc thu hút đầu nước ngoài…………………………… .10 1.2. Tổng quan về lĩnh vực phân phối bán lể……………………………… 121.2.1 Định nghĩa……………………………………………………………… 121.2.2 Những kiểu tổ chức phân phối bán lẻ chính…………………………… 121.2.3 Vai trò của phân phối bán lẻ trong nền kinh tế quốc dân……………… 141.2.3.1 Cung cấp hàng hóa đến tay người tiêu dùng cuối cùng…………141.2.3.2Thu thập thông tin thị trường , phản ánh trở lại nhà sản xuất .141.2.3.3 Thúc đẩy sản xuất phát triển……………………………………151.2.3.4 Tạo lập và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp…….15Chương 2 Hệ thống phân phối bán lẻthực trạng đầu trực tiếp nước ngoài lĩnh vực này tại Việt Nam…………………………………………… .17 2.1 Tổng quan về hệ thống phân phối bán lẻ Việt Nam…………………….172.1.1 Chủ thể tham gia vào lĩnh vực phân phối bán lẻ…………………………17 2.1.1.1. Các công ty phân phối trong nước (bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp ngoài nhà nước)……………………… 172.1.1.2. Các tập đoàn phân phối nước ngoài hoạt động tại Việt Nam… 182.1.1.3 Các hộ kinh doanh cá thể, buôn bán nhỏ trong nước………… .1912.1.2 Hàng hóa lưu thông trên thị trường………………………………………202.1.3 Doanh thu và tốc độ tăng trưởng…………………………………………202.1.4 Các hệ thống phân phối bán lẻ………………………………………… .21 2.1.4.1 Hệ thống chợ truyền thống………………………………………212.1.4.2 Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại……………………… 232.1.4.3 Hệ thống cửa hàng bán lẻ tự chọn………………………………242.1.4.4 Hệ thống các hộ kinh doanh nhỏ lẻ…………………………… .252.2 Thực trạng đầu trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực phân phối bán lẻ của Việt Nam………………………………………………………………… 262.2.1. Quy mô vốn FDI vào lĩnh vực phân phối bán lẻ……………………… .262.2.2 Cơ cấu vốn FDI vào lĩnh vực phân phối bán lẻ Việt Nam .292.2.2.1 Xét theo đối tác đầu 292.2.2.2 Xét theo địa bàn đầu tư………………………………………….312.3 Tác động của hoạt động FDI vào linh vực bán lẻ Việt Nam………….322.3.1. Tác động tích cực………………………………………………………322.3.1.1 Tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực phân phối bán lẻ thay đổi… .322.3.1.2 Việt Nam tiếp cận được những phương thức quản lý và trình dộ tổ chức kinh doanh hiện đại .332.3.1.3 Thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước phải nâng cao năng lực cạnh tranh .342.3.1.4 Phục vụ người tiêu dùng tốt hơn………………………………362.3.1.4.1 Về giá cả………………………………………………362.3.1.4.2 Về số lượng……………………………………………362.3.1.4.3 Về chất lượng 372.3.1.4.4 Về những dịch vụ chăm sóc khách hàng 372.3.1.5 Hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa……383.1.2 Tác động tiêu cực……………………………………………………….393.1.2.1 Biến đổi trong tình trạng việc làm…………………………….393.1.2.2 Biến đổi trong tình trạng thu nhập xã hội……………………4023.1.2.3 Các doanh nghiệp FDI tạo ra sự lũng đoạn thị trường…… 41Chương 3 Giải pháp nhằm tận dụng tốt nhất nguồn vốn FDI vào lĩnh vực phân phối bán lẻ Việt Nam 43 3.1 Thời cơ và thách thức trong việc thu hút FDI vào lĩnh vực phân phối bán lẻ Việt Nam…………………………………………………………… 433.1.1 Thời cơ…………………………………………………………………433.1.1.1 Xu hướng đầu của thế giới……………………………… .433.1.1.2 Xu hướng chi tiêu cá nhân của người tiêu dùng Việt Nam….443.1.1.3 Thực hiện các cam kết với quốc tế……………………………453.1.2 Thách thức…………………………………………………………… 473.1.2.1 Cơ sơ hạ tầng yếu kém 473.1.2.2 Phong cách tiêu dùng của người dân vẫn mang nặng tính truyền thống 473.1.2.3 Mâu thuẫn giữa các nhà sản xuất trong nước và bán lẻ nước ngoài………………………………………………………………… .483.1.2.4Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp trong nước còn hạn chế .483.2 Gỉải pháp……………………………………………………………… .493.2.1 Bài học từ nước ngoài…………………………………………………493.3.1.1 Hàn Quốc…………………………………………………… .493.3.1.2 Trung Quốc……………………………………………………523.2.2 Gỉải pháp……………………………………………………………….543.2.2.1 Về phía Nhà Nước…………………………………………….543.2.2.2 Về phía doanh nghiệp…………………………………………57KÊT LUẬN………………………………………………………………….603DANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 1 : Doanh thu và tốc độ tăng trưởng thời kỳ 2000-2009Bảng 2 : Hệ thống chợ truyền thống phân bổ theo vùng Bảng 3 : Hệ thống siêu thị phân bổ theo loại hình đầu tưBảng 4 : Hệ thống trung tâm thương mại phân bổ theo loại hình đầu tưBảng 5: Quy mô vốn FDI vào thị trường bán lẻ VN giai đoạn2006- 2010Bảng 6 : Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụgiai đoạn 2006-2009Bảng 7 : Số của hàng của các doanh nghiệp bán lẻBảng 8: FDI vào lĩnh vực phân phối bán lẻ của Việt Nam xét theo đối tác đầu tính đến tháng 3/20084LỜI MỞ ĐẦUVới hơn 86 triệu dân, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, thu nhập và đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, tiêu dùng cá nhân tăng ngay cả trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu…, các chuyên gia nhận định, thị trường phân phối bán lẻ của Việt Nam đang phát triển nhanh nhất trong khu vực châu Á.Bên cạnh đó, theo đung cam kết khi gia nhập WTO, ngày 01/01/2009, Chính phủ Việt Nam đã chính thức mở cửa ngành bán lẻ cho các công ty nước ngoài. Việc này khiến ngành kinh doanh bán lẻ Việt Nam đứng trước những thách thức to lớn bởi sự cạnh tranh của các tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới như Metro Cash & Carry, Big C, Dairy Farm, Wal-Mart và Carrefour . Tuy vậy, các tập đoàn phân phối này cũng sẽ gặp không ít khó khăn khi thâm nhập thị trường Việt Nam và họ sẽ còn mất nhiều thời gian để lấy được niềm tin của đại đa số người tiêu dùng. Thế nhưng không phải vì thế mà các doanh nghiệp bán lẻ trong nước có thể yên tâm bởi điểm mạnh của các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài là họ có tiềm lực tài chính mạnh, trình độ quản lý chuyên nghiệp, và việc nắm bắt thị trường Việt Nam một cách nhanh chóng là không quá khó.Trong khi đó, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam vẫn “giậm chân tại chỗ”. Có thể thấy trong một tương lai không xa, việc doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam bị chi phối và mất dần thị phần về tay các nhà bán lẻ nước ngoài là điều có thể xảy ra. Nhiều người am hiểu đã nhận xét rằng những nhà đầu khôn ngoan với tiềm lực tài chính dồi dào không bao giờ nhìn thị trường ngắn hạn mà họ tính đến “hái quả” ở những năm sau. Cuộc đổ bộ của những nhà bán lẻ nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới cũng sẽ có quá trình mà trước mắt những nhà bán lẻ ở thế yếu có thể tính toán lại phương án liên kết, chuyển nhượng quyền kinh doanh, hoặc thuê các chuyên gia nước ngoài điều hành hoạt động kinh doanh .Dù với 5phương án nào thì các nhà bán lẻ của Việt Nam cũng cần phải nhanh chóng khắc phục những điểm yếu của mình để “giữ giá”.Mở cửa thị trường, thu hút vốn đầu nước ngoài là một việc rất cần thiết trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Tuy nhiên, lĩnh vực phân phối bán lẻ được coi là huyết mạch của nền kinh tế do nó liên quan đến cả sản xuất và tiêu dùng. Nguồn vốn đầu nước ngoài vào lĩnh vực phân phối bán lẻ không chỉ tác động về mặt kinh tế mà còn tạo ra không ít những tác động về mặt xã hội ở Việt Nam. Làm thế nào để vừa thu hút được vốn đầu nước ngoài vào lĩnh vực này để tận dụng được những ảnh hưởng tích cực lại vừa hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của dòng vốn ấy chính là chìa khóa cho sự phát triển kinh tế nước ta. Trước câu hỏi đó, chúng em xin chọn đề tài “Thực trạng đầu trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực phân phối bán lẻ của Việt Nam” làm đề tài thảo luận.Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài tiêu luận gồm ba chương là:Chương 1: Tổng quan về nguồn vốn FDI và lĩnh vực phân phối bán lẻ củaChương 2: Hệ thống phân phối bán lẻthực trạng đầu trực tiếp nước ngoài lĩnh vào vực này tại Việt Nam Chương 3: Giải pháp nhằm tận dụng tốt nhất dòng vốn FDI vào lĩnh vực phân phối bán lẻ của Việt Nam6CHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN FDI VÀLĨNH VỰC PHÂN PHỐI BÁN LẺ1.1. Tổng quan về đầu trực tiếp nước ngoài (FDI)1.1.1 Khái niệm• Theo Tổ Chức Thương Mại Thế giới ( WTO) thì:Đầu trực tiếp nước ngoài (FDI- Foreign Direct Investment) xảy ra khi một nhà đầu từ một nước (nước chủ đầu tư) có được một tài sản ở một nước khác (nước thu hút đầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản đó. Phương diện quản lý là thứ để phân biệt FDI với các công cụ tài chính khác. Trong phần lớn trường hợp, cả nhà đầu lẫn tài sản mà người đó quản lý ở nước ngoài là các cơ sở kinh doanh. Trong những trường hợp đó, nhà đầu thường hay đựoc gọi là "công ty mẹ" và các tài sản được gọi là "công ty con" hay "chi nhánh công ty"• Theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế () lại có một định nghĩa khác về FDI:Đầu trực tiếp nước ngoài FDI (foreign direct investment) là một công cuộc đầu ra khỏi biên giới quốc gia, trong đó người đầu trực tiếp ( direct investor) đạt được một phần hay toàn bộ quyền sỡ hữu lâu dài một doanh nghiệp đầu trực tiếp ( direct investment enterprise) trong một quốc gia khác. Quyền sở hữu này tối thiểu phải là 10% tổng số cổ phiếu mới được công nhận là FDI.Tuy có nhiều cách hiểu khác nhau nhưng chung quy lại có thể hiểu: Đầu trực tiếp nước ngoài(FDI)xảy ra khi công dân của một nước (nước đầu tư) nắm giữ quyền kiểm soát các hoạt động kinh tế ở một nước khác(nước chủ nhà hay nước nhận đầu tư).Trong khái niệm này,thật sự không có sự đầu gia tăng về kinh tế hay một sự chuyển giao ròng giữa các quốc gia mà đơn thuần chỉ là một sự di chuyển bản từ quốc gia này sang quốc gia khác.Các công ty nắm quyền kiểm soát hoạt động ở nhiều quốc gia được xem như các công ty đa quốc 7gia, các công ty xuyên quốc gia hay các công ty toàn cầu.Sự phát triền hoạt động của các công ty này chính là động lực thúc đầy sự phát triển trong thương mại quốc tế thông qua hình thức đầu trực tiếp vào các quốc gia khác trên thế giới1.1.2. Các hình thức đầu trực tiếp nước ngoài:1.1.2.1 Phân theo hình thức đầu tư:Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh: Đây là một văn bản được ký kết giữa một chủ đầu nước ngoài và một chủ đầu trong nước (nước nhận đầu tư) để tiến hành một hay nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước chủ nhà trên cơ sở quy định về trách nhiệm và phân phối kết quả kinh doanh mà không thành lập một công ty, xí nghiệp hay không ra đời một cách pháp nhân mới nào.Hình thức đầu trực tiếp nước ngoài này có đặc điểm.• Cả hai bên cùng hợp tác kinh doanh trên cơ sở văn bản hợp đồng đã ký kết giữa các bên về sự phân định trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ.• Không thành lập một pháp nhân mới,tức là không cho ra đời một công ty mới.• Thời hạn của hợp đồng hợp tác kinh doanh do hai bên thoả thuận, phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh và sự cần thiết để hoàn thành mục tiêu của hợp đồng.• Vấn đề vốn kinh doanh không nhất thuyết phải được đề cập trong văn bản hợp đồng hợp tác kinh doanh. Hình thức công ty hay xí nghiệp liên doanh: Xí nghiệp hay công ty liên doanh được thành lập giữa một bên là một thành viên của nước nhận đầy và một bên là các chủ đầu nước khác tham gia. một xí nghiệp liên doanh có thể gồm hai hoặc nhiều bên tham gia liên doanh. đặc điểm của hình thức liên doanh này là:• Cho ra đời một công ty hay một xí nghiệp mới, với cách pháp nhân mới và được thành lập dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn.• Thời gian hoạt động, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty, xí nghiệp liên doanh được quy định tùy thuộc vào luật pháp cụ thể của mỗi nước.8• Các bên tham gia liên doanh phải có trách nhiệm góp vốn liên doanh, đồng thời phân chia lợi nhuận và rủi ra theo tỉ lệ góp vốn. Hình thức công ty hay xí nghiệp 100%vốn từ nước ngoài: Đây là hình thức các công ty hay xí nghiệp hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tổ chức cá nhân nước ngoài và do bên nước ngoài tự thành lập, tự quản lý và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Đặc điểm của các công ty này là:• Được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn và là một pháp nhân mới ở nước nhận đầu tư.• Hoạt động dưới sự chi phối của Luật pháp nước nhận đầu tưCác hình thức khác: Đầu vào các khu chế xuất, khu phát triển kinh tế, thực hiện những hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển giao (B.O.T). Những dự án B.O.T thường được chính phủ các nước đang phát triển tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện việc nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế.1.1.2.2 Phân theo bản chất đầu tư: Đầu phương tiện hoạt động: là hình thức FDI trong đó công ty mẹ đầu mua sắm và thiết lập các phương tiện kinh doanh mới ở nước nhận đầu tư. Hình thức này làm tăng khối lượng đầu vào. Mua lại và sáp nhập: là hình thức FDI trong đó hai hay nhiều doanh nghiệp có vốn FDI đang hoạt động sáp nhập vào nhau hoặc một doanh nghiệp này (có thể đang hoạt động ở nước nhận đầu hay ở nước ngoài) mua lại một doanh nghiệp có vốn FDI ở nước nhận đầu tư. Hình thức này không nhất thiết dẫn tới tăng khối lượng đầu vào.1.1.2.3. Phân theo tính chất dòng vốnVốn chứng khoán: Nhà đầu nước ngoài có thể mua cổ phần do một công ty trong nước phát hành ở một mức đủ lớn để có quyền tham gia vào các quyết định quản lý của công ty.9 Vốn tái đầu tư:Doanh nghiệp có vốn FDI có thể dùng lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh trong quá khứ để đầu thêm. Vốn vay nội bộ hay giao dịch nợ nội bộ: Giữa các chi nhánh hay công ty con trong cùng một công ty đa quốc gia có thể cho nhau vay để đầu hay mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp của nhau.1.1.2.4. Phân theo động cơ của nhà đầu Vốn tìm kiếm tài nguyên: Đây là các dòng vốn nhằm khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên rẻ và dồi dào ở nước tiếp nhận, khai thác nguồn lao động có thể kém về kỹ năng nhưng giá thấp hoặc khai thác nguồn lao động kỹ năng dồi dào. Nguồn vốn loại này còn nhằm mục đích khai thác các tài sản sẵn có thương hiệu ở nước tiếp nhận (như các điểm du lịch nổi tiếng). Nó cũng còn nhằm khai thác các tài sản trí tuệ của nước tiếp nhận. Ngoài ra, hình thức vốn này còn nhằm tranh giành các nguồn tài nguyên chiến lược để khỏi lọt vào tay đối thủ cạnh tranh. Vốn tìm kiếm hiệu quả: Đây là nguồn vốn nhằm tận dụng giá thành đầu vào kinh doanh thấp ở nước tiếp nhận như giá nguyên liệu rẻ, giá nhân công rẻ, giá các yếu tố sản xuất như điện nước, chi phí thông tin liên lạc, giao thông vận tải, mặt bằng sản xuất kinh doanh rẻ, thuế suất ưu đãi, v.v . Vốn tìm kiếm thị trường: Đây là hình thức đầu nhằm mở rộng thị trường hoặc giữ thị trường khỏi bị đối thủ cạnh tranh giành mất. Ngoài ra, hình thức đầu này còn nhằm tận dụng các hiệp định hợp tác kinh tế giữa nước tiếp nhận với các nước và khu vực khác, lấy nước tiếp nhận làm bàn đạp để thâm nhập vào các thị trường khu vực và toàn cầu.1.1.3. Lợi ích của việc thu hút đầu nước ngoài Bổ sung cho nguồn vốn trong nước: Trong các lý luận về tăng trưởng kinh tế, nhân tố vốn luôn được đề cập. Khi một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh hơn, nó cần nhiều vốn hơn nữa. Nếu vốn trong nước không đủ, nền kinh tế này 10[...]... nước ngoài khi đầu vào lĩnh vực phân phối bán lẻ không chỉ chú ý vào chiến lược giá mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của mình bằng chiến lược về chất lượng sản phẩm. Từ tâm lý của người tiêu dùng Việt Nam khơng tin ng vào hàng hóa được doanh nghiệp Việt Nam cung cấp, các doanh nghiệp phân phối nước ngoài đã rất chú ý đến chất lượng sản phẩm được cung ứng trong hệ thống phân phối bán lẻ. .. vực kinh tế có vốn đầu nước ngồi khoảng 7%; tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa qua kênh phân phối hiện đại là 35%, qua kênh phân phối truyền thống là 65%.0%20%40%60%80%100%2006 2007 2008 2009 Tư nhân, cá thểDN FDINhà nướcBảng 6 : Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụgiai đoạn 2006-2009Như vậy, xét về tỉ lệ vốn đầu của các khu vực vào lĩnh vực phân phố bán lẻ của Việt Nam. .. Parkson của Malaysia 74 Tập đoàn Diamond Plaza của Hàn Quốc 15 KFC 806 Chuỗi bán hàng ăn nhanh Hàn Quốc, BBQ Chicken14Khi Việt Nam hoàn toàn mở cửa thị trường vào 1/2009 thì đã có rất nhiều tập đồn bán lẻ tham gia đầu vào lĩnh vực này của Việt Nam. Đặc biệt là mợt tập đồn bán lẻ hàng đầu thế giới là Wal-Mart (Mỹ), Carefour (Pháp) và Tesco (Anh) cũng đang xúc tiến tìm hiểu về Việt Nam và... lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ Việt Nam là một bài tốn khó của tiến trình mở cửa thị trường. Nếu doanh nghiệp Việt Nam đủ lớn mạnh để phân chia thị phần với các doanh nghiệp nước ngồi thì lợi ích cho việc mở cửa thị trường thu hút vốn đầu nước ngồi vào phân phối bán lẻ là khơng nhỏ. Do đó để có thể tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực này thì việc nâng cao năng lực cạnh... khỏe. Từ đó những cơ sở bán lẻ còn yếu kém cũng sẽ bị đào thải dần dần và thay vào đó là những trung tâm mua sắm hiện đại. Tình trạng nhà sản xuất tự lo hệ thống phân phối bán lẻ sẽ dần mất đi, thay vào đó giữa nhà sản xuất và nhà phân phối bán lẻ sẽ có mối quan hệ mang tính hợp tác cộng sinh. Với sự tham gia của các doanh nghiệp FDI, hoạt động phân phối bán lẻ nước ta sẽ thực sự trở thành một ngành... 45 Nam. Điều đó sẽ mang đến những tác động khơng nhỏ đến lĩnh vực phân phối nói chung và lĩnh vực phân phối bán lẻ nói riêng.Vai trị của FDI trong khu vực dịch vụ khác với trong lĩnh vực chế tạo, với số lượng việc làm tạo ra ít hơn và giá trị gia tăng cũng ít hơn. Sáp nhân và thơn tính (M&A) là những hình thức thâm nhập thị trường nhanh nhất và thực tiễn nhất. Sự tăng trưởng FDI vào lĩnh vực. .. đang là một trong những kênh phân phối hàng hóa quan trọng tham gia vào thị trường bán lẻ của Việt Nam trong thời gian qua.Như vậy, trong thời gian gần đây ở Việt Nam, lĩnh vực phân phối bán lẻ đã có những bước chuyển biến khá mạnh mẽ đã góp phần làm thay đổi cấu trúc và diện mạo thị trường trong nước theo hướng văn minh, hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển của khu vực và thế giới. Tuy nhiên,... doanh nghiệp phân phối trong nước. Hơn nữa, trước sức ép cạnh tranh, các doanh nghiệp Việt Nam khơng chỉ đổi mới chính mình mà cịn tìm cách liên kết đã tạo thành những doanh nghiệp lớn. Năm 2006, thị trường phân phối trong nước đã biết đến sự ra đời của Công ty CP Đầu và Phát triển hệ thống phân phối Việt Nam (quy mô vốn lên tới 6.000 tỉ đồng), từ sự liên kết của bốn DN phân phối hàng đầu nội địa... nó cần nhiều vốn hơn nữa. Nếu vốn trong nước không đủ, nền kinh tế này 10 sự mạnh mẽ kể từ sau thời điểm 01 tháng 01 năm 2009, khi mà các hạn chế về thành lập doanh nghiệp phân phối 100% vốn nước ngoài sẽ được dỡ bỏ. Sự có mặt của các doanh nghiệp FDI đã đánh dấu một bước chuyển biến mới trong lĩnh vực phân phối bán lẻ của Việt Nam. Lần đầu tiên việc bán lẻ hàng hóa được sắp xếp và quản lý một... án của VDA vẫn chưa tiến triển. Sự xuất hiện của Hiệp hội bán lẻ Việt Nam cũng đánh dấu một bước phát triển mới trong xu thế nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó là nỗ lực của doanh nghiệp Việt Nam để củng cố hơn năng lực cạnh tranh của chính doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài. Sự thành lập hiệp hội sẽ hứa hẹn những bước phát triển mới cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt . triển kinh tế nước ta. Trước câu hỏi đó, chúng em xin chọn đề tài Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực phân phối bán lẻ của Việt Nam làm đề. phân phối bán lẻ và thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài lĩnh vào vực này tại Việt Nam Chương 3: Giải pháp nhằm tận dụng tốt nhất dòng vốn FDI vào lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực phân phối bán lẻ của Việt Nam 2005-2009.doc, Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực phân phối bán lẻ của Việt Nam 2005-2009.doc, Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực phân phối bán lẻ của Việt Nam 2005-2009.doc, Lợi ích của việc thu hút đầu tư nước ngồi, Thu thập thông tin thị trường, phản ánh trở lại nhà sản xuất Thúc đẩy sản xuất phát triển, Tạo lập và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, Hàng hóa lưu thơng trên thị trường Doanh thu và tốc độ tăng trưởng, Các tập đoàn phân phối nước ngoài hoạt động tại Việt Nam Hệ thống chợ truyền thống:, Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, Quy mô vốn FDI vào lĩnh vực phân phối bán lẻ, Hệ thống cửa hàng bán lẻ tự chọn Xét theo địa bàn đầu tư, Tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực phân phối bán lẻ thay đổi, Phục vụ người tiêu dùng tốt hơn .1 Về giá cả, Tác động tiêu cực .1 Biến đổi trong tình trạng việc làm, Thời cơ .1 Xu hướng đầu tư của thế giới, Biến đổi trong tình trạng thu nhập xã hội Xu hướng chi tiêu cá nhân của người tiêu dùng Việt Nam, Phong cách tiêu dùng của người dân vẫn mang nặng tính truyền thống, Hàn Quốc, Gỉải pháp .1 Về phía Nhà Nước

Từ khóa liên quan