Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án xin vay vốn tại Sở giao dịch I, ngân hàng Công Thương.doc

69 516 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:51

Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án xin vay vốn tại Sở giao dịch I, ngân hàng Công Thương Lời nói đầuYêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế là một vấn đề cấp thiết của nước ta trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới với nguyên nhân chính xuất phát từ hệ thống tài chính – ngân hàng mà cụ thể là do các khoản tín dụng rủi ro cao. Do tính chất lây lan ngày càng cao của đợt suy thoái này khiến nhiều nhà kinh tế phải nhìn lại các chính sách của mình để bảo đảm hoạt động ổn định cho nền kinh tế. Ở nước ta Nhà nước đã có nhiều chính sách thích hợp nhưng bản thân mỗi ngân hàng cần có cho mình những cách thức lối đi riêng để có thể tồn tại phát triển trong điều kiện hiện nay. Một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng. hoạt động đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư là yếu tố vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, yêu cầu cần thiết là phải đánh giá phân tích rủi ro đối với một dự án, để đưa ra quyết định cho vay hay khước từ đối với dự án. Từ đó đưa ra một quyết định cho vay chính xác đảm bảo thu hồi vốn cho ngân hàng. Do đó, các cán bộ ngân hàng cần đánh giá rủi ro đối với dự án một cách thận trọng chính xác. Nhận thức được điều này, em đã lựa chọn cho mình đề tài: “Rủi ro đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án xin vay vốn tại Sở giao dịch I, ngân hàng Công Thương”. Nội dung cụ thể của chuyên đề gồm 2 phần chính:Chương I: Thực trạng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án xin vay vốn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Công Thương Chương II. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro đối với dự án xin vay vốn tại Sở giao dịch I ngân hàng Công Thương Chương I: Thực trạng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án xin vay vốn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Công Thương 1.1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh ở Sở giao dịch I Ngân hàng Công Thương1.1.1 Quá trình hình thành phát triển của Sở giao dịch I Ngân hàng Công ThươngQua 20 năm xây dựng trưởng thành cùng với sự phát triển đổi mới của đất nước cũng như của ngành ngân hàng, NHCTVN ngày càng lớn mạnh đồng thời khẳng định được vai trò, vị trí là một trong năm NHTM Nhà nước lớn của Việt Nam, với tổng tài sản chiếm trên 25% thị phần của Sở giữ vai trò quan trọng trụ cột của ngành ngân hàng. Cùng với hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với 2 sở giao dịch, trên 130 chi nhánh 700 điểm giao dịch, có quan hệ đại lý với hơn 600 ngân hàng lớn trên toàn thế giới. NHCTVN có 3 công ty hạch toán độc lập công ty cho thuê tài chính, Công ty TNHH Chứng khoán, Công ty Quản lý Nợ Khai thác Tài sản 2 đơn vị sự nghiệp đó là trung tâm công nghệ thông tin Trung tâm Công Nghệ Thông tin, trung tâm đào tạo, là sáng lập viên đối tác liên doanh của Ngân Hàng INDOVINA, công ty cho thuê tài chính quốc tế (VILC), công ty liên doanh bảo hiểm châu Á, Sài Gòn công thương Ngân Hàng, NHCT còn là thành viên của Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Châu Á, Hiệp hội phát hành thanh toán thẻ VISA, MASTER, Hiệp hội tài chính viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT).Sở Giao Dịch I Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Industrial and Commercial Bank of Việt Nam – Transantion Office No 1) được thành lập vào ngày 30/3/1995 theo QĐ (CTHĐQT). Đây là đơn vị lớn nhất của Ngân hàng Công Thương Việt Nam, trụ sở đặt tại số 10 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội là đơn vị hạch toán phụ thuộc là nơi thí điểm để cung cấp các dịch vụ mơí của Ngân hàng Công Thương.Lịch sử phát triển của Sở giao dịch I – Ngân hàng Công Thương có thể được phân chia thành 3 giai đoạn chủ yếu như sau:Từ năm 1988 đến 1/4/1993 Sở giao dịch I có tên gọi là Ngân hàng Công Thương Hà Nội. Trong giai đoạn này, cơ sở vật chất kĩ thuật của ngân hàng còn nghèo nàn, sản phẩm dịch vụ đơn điệu, kinh doanh đối ngoại chưa được phát triển. Đội ngũ cán bộ được đào tạo trong cơ chế cũ, đông về số lượng nhưng lại yếu về chất lượng. Còn về quy mô thì hoạt động của Sở còn rất khiêm tốn.Từ 1/4/1993 đến 31/12/1998Sở giao dịch I sát nhập với Ngân hàng Công Thương Trung Ương được đặt tên là Hội sở chính Ngân hàng Công Thương Việt Nam . Ở giai đoạn này, cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ của Hội sở được tăng cường, sản phẩm dịch vụ ngân hàng khá phong phú, ngoài cho vay ngắn, trung dài hạn vốn tại Sở có nhiều loại cho mới ra đời như: Cho vay uỷ thác, cho vay thanh toán công nợ, đồng tài trợ…Kinh doanh đối ngoại đã phát triển mạnh hơn. Đội ngũ cán bộ được đào tạo lại dần dần thích ứng với hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường.Từ 1/1/1999 đến nayHội sở được tách ra theo quyết định số 134/QĐ HĐQT Việt Nam mang tên Sở Giao Dịch I phát triển mạnh trên tất cả các mặt nghiệp vụ. Sở đã áp dụng giao dịch tức thời trên máy tính tại tất cả các điểm huy động vốn, mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các dịch vụ mới.Ngày 20/10/2003 Chủ tịch HĐQT NHCTVN đã ban hành quyết định số 153/QĐ – HĐQT về mô hình tổ chức mới của Sở giao dịch I như là một trong những đơn vị thí điểm NHCT trong đó nguồn vốn luồn chiếm khoảng 20%,đủ điều kiện áp dụng chương trình theo dự án hiện đại hoá ngân hàng công nghệ thanh toán do ngân hàng thế giới (WB) tài trợ.Vị trí của Sở giao dịch I – NHCT Việt NamTrong những năm qua, Sở giao dịch I – NHCT đã có vị trí quan trọng trong hệ thống Ngân hàng Công Thương Việt Nam . Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản luôn chiếm khoảng 20%, nợ đầu tư được đánh giá là đứng một trong hai vị trí đầu trong hệ thống Ngân hàng Công Thương Việt Nam . Lợi nhuận hạch toán nội bộ luôn cao nhất, chiếm gần 50% trong toàn hệ thống.Chính vì những lý do trên Sở luôn được chọn làm nơi thí điểm cho sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Công Thương Việt Nam , là đầu mối cho các chi nhánh trên địa bàn để triển khai chương trình hợp tác của Ngân hàng Công Thương Việt Nam với các đối tác bạn hàng.1.1. 2 Cơ cấu tổ chức1.1.2.1 đồ cơ cấu tổ chức 1.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng banSở giao dịch Ngân hàng Công Thương Việt Nam có cơ cấu bao gồm 1 Giám đốc, 4 phó giám đốc 11 phòng ban nghiệp vụ thực hiện chức năng nhiệm vụ do Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam giao cho đơn vị.P Phòng khách hàng số 1 (Doanh nghiệp lớn)* Chức năng: Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các Doanh nghiệp lớn, để khai thác vốn bằng VNĐ & ngoại tê; thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lý các sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành hướng dẫn của Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Trực tiếp quảng cáo bằng tiếp thị, giới thiệu bán sản phẩm dịch vụ cho các doanh nghiệp lớn/* Nhiệm vụ:- Khai thác nguồn vốn bằng VNĐ ngoại tệ từ khách hàng là các doanh nghiệp lớn- Thực hiện tiếp thị hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của NHCT Việt Nam . Thẩm định, xác định, quản lý các giới hạn tín dụng cho các khách hàng có nhu cầu giao dịch về tín dụng tài trợ thương mại, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của NHCT VN.- Thực hiện nghiệp vụ tín dụng xử lý giao dịch:- Quản lý các khoản tín dụng đã được cấp; quản lý tài sản đảm bảo theo quy định của NHCT VN.- Thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng tín dụng, hội đồng miễn giảm lãi, hội đồng xử lý rủi ro.- Cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin của khách hàng cho phòng quản lý rủi ro để thẩm định độc lập tái thẩm định theo quy định của chi nhánh NHCT VN.- Cập nhật, phân tích thường xuyên hoạt động kinh tế, khả năng tài chính của khách hàng đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động tín dụng.- Thực hiện phân loại Nợ cho từng khách hàng theo quy định hiện hành, chuyển kết quả phân loại Nợ cho phòng quản lý rủi ro- Thực hiện chấm điểm xếp hạng tín nhiệm đối với khách hàng có nhu cầu quan hệ giao dịch đang có quan hệ giao dịch tín dụng với chi nhánh. - Lưu trữ hồ số liệu, làm báo cáo theo quy định hiện hành.- Tổ chức học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ của phòng.- Làm công tác khác khi được giám đốc giaoP Phòng khách hàng số 2(Doanh nghiệp vừa nhỏ)* Chức năng: Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các Doanh nghiệp vừa nhỏ (DNV&N), để khai thác vốn bằng VND $ ngoại tệ, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lý các sản phẩm tín dụng phủ hợp với chế độ, thể lệ hiện hành hướng dẫn của NHCT VN. Trực tiếp quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các DNV&N.* Nhiệm vụ:- Khai thác nguồn vốn bằng VNĐ ngoại tệ từ khách hàng là các DNV$N - Thực hiện tiếp thị, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của NHCT VN. Tín dụng, đầu tư, chuyển tiền mua bán ngoại tê, thanh toán xuất nhập khẩu, thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử .; Làm đầu mối bán các sản phẩm dịch vụ của NHCT VN đến các khách hàng là DNV$N. Nghiên cứu đưa ra các đề xuất về cải tiến sản phẩm dịch vụ hiện có, cung cấp những sản phẩm dịch vụ mới phục vụ cho các khách hàng là DNV$N.- Thẩm định, xác định, quản lý các giới hạn tín dụng cho các khách hàng có nhu cầu giao dịch về tín dụng tài trợ thương mại, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của NHCT VN.-Thực hiện nghiệp vụ tín dụng xử lý giao dịch:- Quản lý các khoản tín dụng đã được cấp; quản lý tài sản đảm bảo theo quy định của NHCT VN- Thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng tín dụng, hội đồng miễn giảm lãi, Hội đồng xử lý rủi ro.- Cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin của khách hàng cho phòng quản lý rủi ro để thẩm định độc lập tái thẩm định theo quy định của chi nhánh NHCT VN.- Cập nhật, phân tích thường xuyên hoạt động kinh tế, khả năng tài chính của khách hàng đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động tín dụng.- Thực hiện phân loại nợ cho từng khách hàng theo quy định hiện hành, chuyển kết quả phân loại nợ cho phòng Quản lý rủi ro để tính toán trích lập dự phòng rủi ro.- Thực hiện chấm điểm xếp hạng tín nhiệm đối với khách hàng có nhu cầu quan hệ giao dịch đang có quan hệ giao dịch tín dụng với chi nhánh. Thực hiện việc quản lý xử lý nợ nhóm 2.- Lưu trữ hồ số liệu, làm báo cáo theo quy định hiện hành.- Tổ chức học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ của phòng.- Làm công tác khác khi được giám đốc giao.P Phòng khách hàng cá nhân* Chức năngLà phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các cá nhân, để khai thác vốn bằng VNĐ & ngoại tệ; Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lý các sản phẩm tín dụng phủ hợp với chế độ, thể lệ hiện hành hướng dẫn của NHCT VN Trực tiếp quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng cá nhân. * Nhiệm vụ:- Khai thác nguồn vốn bằng VNĐ ngoại tệ từ khách hàng là cá các cá nhân theo quy định của Ngân Hàng nhà nước (NHNN) NHCT VN.- Thực hiện tiếp thị, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, tư vẫn cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của NHCT VN. Tín dụng, đầu tư, chuyển tiền, mua bán ngoại tệ, thanh toán xuất nhập khẩu, thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử…; Làm đầu mối bán các sản phẩm dịch vụ của NHCT VN đến các khách hàng là cá nhân. Nghiên cứu đưa ra các đề xuất về cải tiến sản phẩm dịch vụ hiện có, cung cấp những sản phẩm dịch vụ mới phục vụ cho các khách hàng là cá nhân.- Thẩm định, xác định, quản lý các giới hạn tín dụng cho các khách hàng có nhu cầu giao dịch về tín dụng tài trợ thương mại, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của NHXT VN.- Thực hiện nghiệp vụ tín dụng xử lý giao dịch:- Quản lý các khoản tín dụng đã được cấp; Quản lý tài sản đảm bảo theo quy định của NHCT VN.- Thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng tín dụng, Hội đồng tín dụng, Hội đồng miễn giảm lãi, Hội đồng xử lý rủi ro.- Cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin của khách hàng cho phòng quản lý rủi ro để thẩm định độc lập tái thẩm định theo quy định của chi nhánh NHCT VN.- Cập nhật, phân tích thường xuyên hoạt động kinh tê, khả năng tài chính của khách hàng đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động tín dụng.- Thực hiện phân loại Nợ cho từng khách hàng theo quy định hiện hành, chuyển kết quả phân loại Nợ cho phòng Quản lý rủi ro để tính toán lập dự phòng rủi ro.P Phòng quản lý rủi ro* Chức năng:Phòng quản lý rủi ro có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc chi nhánh về công tác quản lý rủi ro quản lý nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro; Quản lý giám sát thực hiện danh mục cho vay, đầu tư đảm bảo tuân thủ các giới hạn tín dụng cho từng khách hàng. Thẩm định hoặc tái thẩm định khách hàng, dự án, phương án đề nghị cấp tín dụng. Thực hiện chức năng đánh giá, quản lý rủi ro trong toàn bộ các hoạt động ngân hàng theo quy chỉ đạo của NHCT VN. Là đầu mối khai thác xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của nhà nước.* Nhiệm vụ:- Nghiên cứu chủ trương, chính sách, chính sách của Nhà nước kế hoạch phát triển theo vùng kinh tê, ngành kinh tế tại địa phương, các văn bản về hoạt động ngân hàng… chiến lược kinh doanh, chính sách quản lý rủi ro của NHCT VN thực trạng tín dụng tại chi nhánh trong từng thời ký để:Đề xuất danh sách khách hàng cần hạn chế tín dụng hoặc ngừng quan hệ tín dụng.- Thực hiện thẩm định độc lập ( theo cấp độ quy định của NHCT VN hoặc theo yêu cầu của Giám đốc chi nhánh, Hội đồng tín dụng chi nhánh) hoặc tái thẩm định:- Tái thẩm định, đánh giá rủi ro đối với các khoản bảo lãnh, khoản cấp tín dụng khác hoặc đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo yêu cầu của Giám đốc chi nhánh hoặc hội đồng tín dụng chi nhánhP Phòng kế toán giao dịch* Chức năngLà phòng nghiệp vụ thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng; Các nghiệp vụ các công việc liên quan đến công tác quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ tại chi nhánh; cung cấp các dịch vụ ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ thanh toán, xử lý hạch toán các giao dịch. Quản lý kho tiền quỹ tiền mặt đến từng giao dịch viên theo đúng quy định của Nhà nước NHCT VN. Thực hiện nhiệm vụ tư vẫn cho khách hàng về sử dụng các sản phẩm ngân hàng. * Nhiệm vụ - Phối hợp với phòng Thông tin điện toán quản lý hệ thống giao dịch trên máy: Thực hiện mở, đóng giao dịch chi nhánh hàng ngày; Nhận các dữ liệu/ tham số mới nhất từ các NHCT VN; Thiết lập thông số mới nhất từ NHCT VN; Thiết lập thông số đầu ngày để thực hiện hoặc không thực hiện các giao dịch.- Thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng:- Thực hiện kiểm soát sau:Riêng về việc chấm chứng từ kế toán của các phòng trước mắt quy định như sau:Các phòng có chứng từ phát sinh hàng ngày phải tự chấm chi tiết với liệt kê chứng từ Modul ứng dụng, cuối ngày chuyển toàn bộ chứng từ về phòng kế toán tài chính để chấm với sổ cái (TKGL)- Thực hiện công tác liên quan đến thanh toán bù trừ, thanh toán điện tử thanh toán liên ngân hàng.- Quản lý thông tin:- Quản ký séc giấy tờ có giá, các ấn chỉ quan trọng, các chứng từ gốc…của các giao dịch viên toàn chi nhánh.- Quản lý quỹ tiền mặt trong ngày (Quỹ tiền mặt của các Giao dịch viên); Thực hiện việc kiểm soát, đối chiếu tiền mặt hàng ngày với Phòng Tiền tệ kho quỹ theo quy định của NHNN NHCT VN.- Lưu giữ chứng từ của các bộ phận nghiệp vụ, số liệu theo quy định hiện hành của NHCT VN.- Làm giữ chứng từ của các bộ phận nghiệp vụ, số liệu theo quy định hiện hành của NHCT VN.- Làm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của NHNN NHCT VN.- Tổ chức học tập nâng cao trình độ của cán bộ phòng.- Làm công tác khác do giám đốc giao.P Phòng kế toán tài chính* Chức năng[...]... thuận lợi giao thông nguồn cung cấp không? Yêu cầu kỹ thuật, ty nghề sản phẩm như thế nào? - Rủi ro về tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, tính khả thi của nguồn vốn, rủi ro về hiệu quả tài chính dự án độ nhạy của dự án P Rủi ro cho vay - Rủi ro không thu đủ nợ khoản vay - Ngân hàng mất vốn - Ngân hàng khơng sử dụng luồn thanh tốn. Như vậy, qua số liệu trên ta thấy:- Thứ nhất, Sở giao dịch. .. cóTriệu đồng 87.907 - Vốn hoạt động khác - - - Vốn vay sở giao dịch I - 50.000 mục đích xin vay là tốt, thì cán bộ thẩm định tại Sở cũng phải xác định xem người vay có tỏ thái độ, trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay, người vay có trả lời câu hỏi một các trung thực có thiện chí nỗ lực hết sức để hờan trả nợ vay khi đến hạn.+ Năng lực của người vay: Cán bộ thẩm định tại Sở sẽ đi xem xét để... quyền trong kinh doanh của nhà nước trong một số quy định liên quan đến kiểm sốt chất th i, quy trình sản xuất nhằm bảo vệ cộng đồng có làm tăng chi phí của dự án hay không?P Rủi ro thị trường thu thập thanh toánĐối với những rủi ro này, cán bộ thẩm định tại Sở giao dịch I ngân hàng Công Thương đi xem xét những vấn đề sau:- Dự án đã đi phân tích thị trường một cách chi tiết chưa? Những dự kiến... quản lý nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro; Quản lý giám sát thực hiện danh mục cho vay, đầu tư đảm bảo tuân thủ các giới hạn tín dụng cho từng khách hàng. Thẩm định hoặc tái thẩm định khách hàng, dự án, phương án đề nghị cấp tín dụng. Thực hiện chức năng đánh giá, quản lý rủi ro trong toàn bộ các hoạt động ngân hàng theo quy chỉ đạo của NHCT VN. Là đầu mối khai thác xử lý tài sản bảo đảm tiền vay. .. về ngân hàng: Nguyên nhân này xuất phát từ chất lượng cán bộ kém, khơng có đủ trình độ để đánh giá khách hàng, hoặc cán bộ thẩm định cố tình làm sai… Để làm tốt trách nhiệm vai trị của mình, cán bộ thẩm định tại Sở giao dịch I ngân hàng Công Thương phải am hiểu khách hàng, lĩnh vực khách hàng chọn để kinh doanh, môi trường kinh doanh của khách hàng. Chính vì vậy, điều quan trọng hơn cả là cán... hay thời gian số lượng nguyên vật liệu mua vào đã linh hoạt chưa? P Rủi ro về kinh tế vĩ môĐối với loại rủi ro này, cán bộ thẩm định tại Sở sẽ xác định: - Các rủi ro trong điều kiện kinh tế vĩ mô cơ bản như: lạm phát, tỷ giá hối đối…- Dự án có sự cam kết của nhà nước về phá giá tiền tệ cung cấp ngoại hối hay không?1.2.2.2 Phương pháp định lượng- Là phương pháp cụ thể hoá rủi ro thành số... còn xem xét, cơ cấu sản phẩm của dự án sẽ linh hoạt đến mức nào trước sự biến động của tình hình thị trường?P Rủi ro về cung cấp Đối với loại rủi ro này, cán bộ thẩm định Sở giao dịch I ngân hàng Công Thương sẽ xem xét đánh giá - Giá cả nguyên vật liệu của dự án sẽ thay đổi như thế nào? Nếu giá cả ngun vật liệu thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến dự án, cụ thể là đối với các chỉ tiêu... cung cấp có đảm bảo hay không? Trong báo cáo nguyên vật liệu đầu vào của dự án, cán bộ thẩm định phải xem xét xem đã có các nghiên cứu, đánh giá các báo cáo về chất lượng, trữ lượng nguyên vật liệu đầu vào trong hồ dự án đã cẩn thận chính xác hay chưa? Nếu khơng đảm bảo u cầu thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của dự án như thế nào?- Ngoài ra cán bộ thẩm định còn xem xét sự cạnh tranh... nhỏ trong cơ cấu nợ của Sở giao dịch I, đang có xu hướng ngày càng gia tăng.- Vốn huy động của ngân hàng chưa được sử dụng có hiệu quả tối đa. Tỷ lệ nợ/ Tổng vốn huy động trong 3 năm đều không vượt quá 20%. Lý giải cho vấn đề này là do tỷ trọng tiền gửi doanh nghiệp trong tổng vốn huy động của Sở giao dịch I chiếm tỷ trọng lớn, mà đây là một nguồn khơng thích hợp để cho vay của ngân hàng. .. thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng; Các nghiệp vụ các công việc liên quan đến công tác quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ tại chi nhánh; cung cấp các dịch vụ ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ thanh toán, xử lý hạch toán các giao dịch. Quản lý kho tiền quỹ tiền mặt đến từng giao dịch viên theo đúng quy định của Nhà nước NHCT VN. Thực hiện nhiệm vụ tư vẫn cho khách hàng về sử . lượng công tác đánh giá rủi ro đối với dự án xin vay vốn tại Sở giao dịch I ngân hàng Công Thương Chương I: Thực trạng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định. lựa chọn cho mình đề tài: Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án xin vay vốn tại Sở giao dịch I, ngân hàng Công Thương . Nội dung cụ thể của chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án xin vay vốn tại Sở giao dịch I, ngân hàng Công Thương.doc, Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án xin vay vốn tại Sở giao dịch I, ngân hàng Công Thương.doc, Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án xin vay vốn tại Sở giao dịch I, ngân hàng Công Thương.doc, Q trình hình thành và phát triển của Sở giao dịch I Ngân hàng Cơng Thương, Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch I Ngân hàng Công Thương, Sự cần thiết phải đánh giá rủi ro, Quy trình đánh giá rủi ro, Chỉ tiêu về tính ổn định 1.1 Hệ số thanh tốn NH, Chỉ tiêu về sức tăng trưởng 2.1 Tỷ lệ tăng trưởng Doanh thu, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 4.1 Tỷ suất lợi nhuận gộp, Rủi ro cho vay rủi ro tín dụng của ngân hàng., Giới thiệu chủ đầu tư và dự án xin vay vốn Những kết quả đạt được, Những tồn tại cần khắc khắc phục, Nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình thẩm định rủi ro, Về huy động vốn, Về thẩm định và cho vay dự án, Giải pháp về thông tin, Giải pháp về cán bộ, Giải pháp về quy trình đánh giá rủi ro, Giải pháp về trình độ cơng nghệ, Giải pháp về nội dung phân tích, Giải pháp về phương pháp đánh giá rủi ro

Từ khóa liên quan