TIẾT 116: MÙA XUÂN NHO NHỎ

31 909 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2015, 06:00

KIỂM TRA BÀI CŨ: ? Ý nghĩa biểu tượng của hình tượng con cò trong văn bản “Con cò” của Chế Lan Viên là gì ? A. Hình ảnh người nông dân vất vả. B. Hình ảnh người phụ nữ nhọc nhằn. C. Biểu tượng cho tấm lòng người mẹ và những lời hát ru. D. Cả 3 ý trên O KIỂM TRA BÀI CŨ: ? Những yếu tố góp phần tạo nên sự thành công của bài thơ là: A.Vận dụng sáng tạo ca dao vào trong thơ B.Ý thơ cô đúc C.Ý thơ mang tính triết lí, gợi những suy ngẫm sâu sắc. D. Gồm cả A, B và C o ( THANH HẢI ) Tiết: 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ I/ Đọc, tìm hiểu chú thích: 1/ Tác giả: Sgk/56 ( THANH HẢI ) Tiết: 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ I/ Đọc, tìm hiểu chú thích: 1/ Tác giả: 2/ Tác phẩm: - Những đồng chí trung kiên (1962); - Huế mùa xuân (2 tập, 1970-1975), - Dấu võng Trường Sơn (1977); - Mưa xuân đất này (1982); - Thơ tuyển (1982). ( THANH HẢI ) Tiết: 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ I/ Đọc, tìm hiểu chú thích: 1/ Tác giả: 2/ Tác phẩm: THANH HẢI Mọc giữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biếc Ơi con chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Tôi đưa tay tôi hứng Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy trên lưng Mùa xuân người ra đồng Lộc trải dài nương mạ Tất cả như hối hả Tất cả như xôn xao… … Đất nước bốn ngàn năm Vất vả và gian lao Đất nước như vì sao Cứ đi lên phía trước. Ta làm con chim hót Ta làm một nhành hoa Ta nhập vào hoà ca Một nốt trầm xao xuyến. Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi hai mươi Dù là khi tóc bạc. Mùa xuân- ta xin hát Câu Nam ai, Nam bình Nước non ngàn dặm mình Nước non ngàn dặm tình Nhịp phách tiền đất Huế. 11-1980 ( THANH HẢI ) Tiết: 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ I/ Đọc, tìm hiểu chú thích: 1/ Tác giả: 2/ Tác phẩm: 3/ Hiểu nghĩa từ khó: SGK/ 55,56,57 - THANH HẢI - Tiết: 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ I/ Đọc, tìm hiểu chú thích: SGK/ 55,56,57 II/ Tìm hiểu văn bản: [...]... th O D.Gm A v B GHI NH - Bi th Mựa xuõn nho nh l ting lũng tha thớờt yờu mn v gn bú vi t nc, vi cuc i; th hin c nguyn chõn thnh ca nh th c cng hin cho t nc, gúp mt mựa xuõn nho nh ca mỡnh vo mựa xuõn ln ca dõn tc - Bi th theo th nm ting, cú nhc iu trong sỏng, tha thớờt, gn gi vi dõn ca, nhiu hỡnh nh p, gin d, gi cm, nhng so sỏnh v n d sỏng to Tit: 116 MA XUN NHO NH - THANH HI II/ Tỡm hiu vn bn: 1/... Tit: 116 MA XUN NHO NH - THANH HI II/ Tỡm hiu vn bn: 1/ Cm xỳc trc mựa xuõn thiờn nhiờn, t tri: Say sa, ngõy ngt trc v p ca thiờn nhiờn 2/ Cm xỳc v mựa xuõn t nc: -Ngi cm sỳng Bo v - Ngi ra ng - Tt c nh - t nc Xõy dng hi h ip ng+ Xụn xao t lỏy vt v, gian lao nh vỡ sao c i lờn phớa trc Khn trng, hng say CU HI THO LUN NHểM NH Vỡ sao tỏc gi li vit: t nc bn ngn nm phớa trc? Tit: 116 MA XUN NHO NH - THANH... =>T ho v t nc, con ngi Vit Nam - Ngi ra ng Tit: 116 MA XUN NHO NH - THANH HI II/ Tỡm hiu vn bn: 1/ Cm xỳc trc mựa xuõn thiờn nhiờn, t tri: Say sa, ngõy ngt trc v p ca thiờn nhiờn 2/ Cm xỳc v mựa xuõn t nc: T ho v t nc, con ngi Vit Nam 3/ Tõm nim ca nh th: lm con chim lm mt cnh hoa ip c nguyn - Ta mt nt trm xao xuyn ng khiờm tn: mun c mựa xuõn nho nh sng cú ớch tui hai mi - Dự l Lng l dõng cho i khi túc... đi mình vẫn có thể làm việc đến giờ chót Tit: 116 MA XUN NHO NH - THANH HI II/ Tỡm hiu vn bn: 1/ Cm xỳc trc mựa xuõn thiờn nhiờn, t tri: Say sa, ngõy ngt trc v p ca thiờn nhiờn 2/ Cm xỳc v mựa xuõn t nc: T ho v t nc, con ngi Vit Nam 3/ Tõm nim ca nh th: lm con chim lm mt cnh hoa ip c nguyn - Ta mt nt trm xao xuyn ng khiờm tn: mun c mựa xuõn nho nh sng cú ớch tui hai mi - Dự l Lng l dõng cho i khi túc... sng ca mi con ngi? Tit: 116 MA XUN NHO NH - THANH HI - II/ Tỡm hiu vn bn: 1/ Cm xỳc trc mựa xuõn ca thiờn nhiờn, t tri: Say sa, ngõy ngt trc v p ca thiờn nhiờn 2/ Cm xỳc v mựa xuõn ca t nc: T ho v t nc, con ngi Vit Nam 3/ Tõm nim ca nh th: Nguyn cng hin trn i mt cỏch õm thm Hỡnh Cmquờ hng x Hu nh xỳc ca nh c tỏc gi nhc li qua th õy l gỡ ? cm t no ? Tit: 116 MA XUN NHO NH - THANH HI II/ Tỡm hiu vn bn:... v 5 Kh th cui Tit: 116 MA XUN NHO NH- THANH HI I/ c, tỡm hiu chỳ thớch: SGK/ 55,56,57 II/ Tỡm hiu vn bn: 1/Cm xỳc trc mựa xuõn thiờn nhiờn, t tri: - Dũng sụng xanh Hỡnh nh, mu sc - Hoa tớm bic n s nhng -> p, ti vui - Chim chin chin m thanh - Hút vang tri - Tng git tụi hng n d+chuyn Say sa, ngõy ngt i cm giỏc => Say sa, ngõy ngt trc v p ca thiờn nhiờn Tit: 116 MA XUN NHO NH I/ c, tỡm hiu chỳ thớch:... 2/ Cm xỳc v mựa xuõn ca t nc: T ho v t nc, con ngi Vit Nam 3/ Tõm nim ca nh th: Nguyn cng hin trn i mt cỏch õm thm III/ Tng kt: Ghi nh: sgk/58 IV/ Luyn tp: ? Em hiu th no v nhan Mựa xuõn nho nh ? Tit: 116 MA XUN NHO NH II/ Tỡm hiu vn bn: - THANH HI 1/ Cm xỳc trc mựa xuõn ca thiờn nhiờn, t tri: Say sa, ngõy ngt trc v p ca thiờn nhiờn 2/ Cm xỳc v mựa xuõn ca t nc: T ho v t nc, con ngi Vit Nam 3/ Tõm . sắc. D. Gồm cả A, B và C o ( THANH HẢI ) Tiết: 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ I/ Đọc, tìm hiểu chú thích: 1/ Tác giả: Sgk/56 ( THANH HẢI ) Tiết: 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ I/ Đọc, tìm hiểu chú thích: 1/ Tác. 11-1980 ( THANH HẢI ) Tiết: 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ I/ Đọc, tìm hiểu chú thích: 1/ Tác giả: 2/ Tác phẩm: 3/ Hiểu nghĩa từ khó: SGK/ 55,56,57 - THANH HẢI - Tiết: 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ I/ Đọc, tìm hiểu. thiên nhiên. 2/ Cảm xúc về mùa xuân đất nước: - Người cầm súng - Người ra đồng - THANH HẢI - Tiết: 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ II/ Tìm hiểu văn bản: 1/ Cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên, đất trời:
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾT 116: MÙA XUÂN NHO NHỎ, TIẾT 116: MÙA XUÂN NHO NHỎ, TIẾT 116: MÙA XUÂN NHO NHỎ