Phân tích tình hình tín dụng thương nghiệp-dịch vụ tại Ngân hàng Công thương-An Giang.doc

55 439 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:50

Phân tích tình hình tín dụng thương nghiệp-dịch vụ tại Ngân hàng Công thương-An Giang Long Xuyên, tháng 06 - năm 2008ĐẠI HỌC AN GIANGKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHĐỖ THỊ BÍCH TUYỀNPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG THƯƠNG NGHIỆP-DỊCH VỤTẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG AN GIANGChuyên ngành : Tài chính doanh nghiệpKHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCLong Xuyên, tháng 06 - năm 2008ĐẠI HỌC AN GIANGKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHKHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG THƯƠNG NGHIỆP-DỊCH VỤTẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG AN GIANGChuyên ngành : Tài chính doanh nghiệpSinh viên thực hiện : ĐỖ THỊ BÍCH TUYỀNLớp : DH5TC. Mã số Sv: DTC041765Người hướng dẫn : TS. NGUYỄN TRÍ TÂMCÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn : . . Người chấm, nhận xét 1 : . Người chấm, nhận xét 2 : Khoá luận được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh ngày … tháng … năm ……LỜI CẢM TẠ-----00000-----Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quí thầy cô trường Đại học An Giang, đặc biệt là các thầy cô trong khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt, trang bị cho em những kiến thức quí báu trong suốt quá trình học tập.Em xin kính lời cảm ơn đến thầy Nguyễn trí Tâm đã hướng dẫn em hoàn thành Luận Văn Tốt Nghiệp này với tất cả tinh thần trách nhiệm vàlòng nhiệt thành.Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương An Giang, cùng các cô chú, anh chị ở các phòng khách hàng doanh nghiệp đã nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện tốt cho em trong suốt quá trình thực tập tại đơn vị.Sau cùng, em xin cảm ơn tất cả bạn bè, những người luôn quan tâm, động viên em về tất cả mọi mặt.Một lần nữa, xin hãy nhận nơi em lời cảm ơn chân thành nhất! Long Xuyên, ngày16/06/2008 Người thực hiện Đỗ thị Bích Tuyền Lớp DH5TCPHẦN TÓM TẮTĐề tài sẽ hành phân tích các chỉ số như doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn và một số các chỉ số khác đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tín dụng thương nghiệp-dịch vụ tại chi nhánh NHCT An giang, để thấy được thực trạng cho vay của ngân hàng. Qua đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh .Nội dung của đề tài gồm:• Phần mở đầu: Nhận định lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu.• Phần nội dung: Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong tín dụng ngân hàng.Nêu khái quát về khái niệm, vai trò,chức năng,bản chất tín dụng và các loại hình tín dụng ngân hàng cho thấy được vị trí tính dụng quan trọng như thế nào đến đời sống xã hội hiện nay.  Chương 2: Giới thiệu khái quát về ngân hàng Công thương An Giang.Nêu lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng, thủ tục và các điều kiện vay vốn của khách hàng. Phân tích sơ lược về kết quả hoạt động kinh doanh để dịnh hướng cho chiến lược cho vay sắp tới và nắm được vị trí ngành thương nghiệp-dịch vụ trong vai trò cấp tín dụng của chi nhánh. Chương 3: Phân tích tín dụng thương nghiệp- dịch vụ.Để thấy được thực trạng cấp tín dụng thương nghiệp- dịch vụ đối với khách hàng nhằm tìm ra những sai sót, hạn chế. Từ đó, có giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong lĩnh vực này. Chương 4: Kết luận và kiến nghị.MỤC LỤCDANH MỤC BIỂU BẢNGDANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒKÝ HIỆU VIẾT TẮTTDNH Tín dụng ngân hàngNHCT Ngân hàng Công thươngNHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nướcHĐTD Hợp đồng tín dụngTCTD Tổ chức tín dụngNHNN Ngân hàng Nhà nướcTN-DV Thương nghiệp-dịch vụGVHD: TS. NGUYỄN TRÍ TÂM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG THƯƠNG NGHIỆP-DỊCH VỤPHẦN MỞ ĐẦULÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.Gia nhập WTO là một bước phát triển vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam, điều đó sẽ làm gia tăng tốc độ luân chuyển hàng hoá trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển. Điều này cũng làm hàng loạt các doanh nghiệp ra đời, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Các doanh nghiệp ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, muốn thế đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi máy móc, cải tiến cơ cấu quản lý, tập trung mở rộng sản xuất kinh doanh. Để làm được tất cả điều này thì doanh nghiệp phải có lượng vốn lớn. Ngoài nguồn vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp có thể tìm các nguồn vốn cung ứng khác, trong đó có nguồn vốn vay từ ngân hàng, đây là nguồn vốn rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường và do đó nó cũng giữ vị trí rất trọng yếu trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Nếu vốn kinh doanh không đủ sẽ không những làm cho doanh nghiệp mất đi cơ hội tìm kiếm lợi nhuận mà còn gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình giao dịch kinh doanh. Nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì vốn tín dụng ngân hàng ngày càng lớn và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Cùng với xu hướng đó, bên cạnh các ngân hàng thương mại nhà nước, các ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh lần lượt được hình thành nhằm cung ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển .Với vai trò là người trung gian đứng ra huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế - xã hội và thực hiện cho vay đối với các thành phần kinh tế thông qua lãi suất để tìm kiếm lợi nhuận. Gia nhập WTO không những tạo nên sự phát triển hệ thống ngân hàng mà đi liền theo đó cũng tạo nên những thách thức mới buộc các ngân hàng phải đối mặt và tập trung giải quyết. Đó là môi trường cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở nên quyết liệt, đặc biệt là các ngân hàng có 100% vốn nước ngoài, với nguồn tài chính rất mạnh, khoa học công nghệ hiện đại, cùng với cơ chế quản lý chặt chẽ đem lại hiệu quả cao và nhất là sự đa dạng về các loại hình sản phẩm dịch vụ đã thực sự hấp dẫn được khách hàng trong nước… tất cả những điều đó đã tạo nên một sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các ngân hàng trong nước. Là một ngân hàng thương mại nhà nước chi nhánh ngân hàng Công thương (NHCT) tỉnh An Giang sẽ làm gì để có thể giữ vững được khách hàng hiện tại cũng như thu hút được khách hàng tiềm năng của mình trong tương lai? Xuất phát từ đó em đã chọn đề tài : “Phân tích tình hình tín dụng thương nghiệp-dịch vụ tại Ngân hàng Công thương-An Giang”. Để tìm thấy sự khác biệt trong hiệu quả hoạt động kinh doanh trước và sau khi hội nhập. Trong khâu tín dụng thương nghiệp có thể nói vừa là lợi thế của ngân hàng này, vừa là một lĩnh vực đầu tư còn nhiều tiềm năng và là một ngành chiếm vị trí rất quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế An Giang. Quan hệ tín dụng này vừa tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển vừa đem lại thu nhập cho ngân hàng.SVTH: ĐỖ THỊ BÍCH TUYỀN Trang 9GVHD: TS. NGUYỄN TRÍ TÂM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG THƯƠNG NGHIỆP-DỊCH VỤMỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.Trên cơ sở phân tích quá trình cho vay đối với tín dụng thương nghiệp, mà đưa ra những hạn chế và rủi ro trong lĩnh vực này, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả tín đụng thương nghiệp, một trong những nguồn thu nhập chủ yếu của NHCT tỉnh An Giang. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.Đề tài tập trung nghiên cứu về tín dụng thương nghiệp-dịch vụ trong 3 năm (2005 – 2007) tại chi nhánh NHCT tỉnh An Giang. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.Xuất phát từ các môn học có kiến thức liên quan đến tín dụng ngân hàng, kết hợp với các tư liệu báo chí, mạng internet, các số liệu thu thập từ hoạt động của NHCT tỉnh An Giang …tác giả sử dụng phương pháp phân tích và so sánh những dãy số biến động qua các năm để đưa ra nhận xét và đánh giá về tình hình hoạt động trong lĩnh vực tín dụng thương nghiệp-dịch vụ tại chi nhánh NHCT tỉnh An Giang.SVTH: ĐỖ THỊ BÍCH TUYỀN Trang 10[...]... hệ tín dụng này vừa tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển vừa đem lại thu nhập cho ngân hàng. SVTH: ĐỖ THỊ BÍCH TUYỀN Trang 9 KÝ HIỆU VIẾT TẮTTDNH Tín dụng ngân hàng NHCT Ngân hàng Công thương NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nướcHĐTD Hợp đồng tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nướcTN-DV Thương nghiệp-dịch vụ GVHD: TS. NGUYỄN TRÍ TÂM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG THƯƠNG... gia mà cịn hình thành các quan hệ tín dụng quốc tế. Do vậy, tín dụng cịn góp phần phát triển các mối quan hệ đối ngoại.SVTH: ĐỖ THỊ BÍCH TUYỀN Trang 12 Hồn trả vốn và lãiGVHD: TS. NGUYỄN TRÍ TÂM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG THƯƠNG NGHIỆP-DỊCH VỤPHẦN NỘI DUNGCHƯƠNG 1NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.1.1. KHÁI NIỆM TÍN DỤNG. Tín dụng là quan hệ vay mượn, quan hệ sử dụng vốn lẫn... ngân hàng khó có thể định hướng được chiến lược cho vay của mình và khó khăn trong cơng tác thu hồi vốn. 3.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG THƯƠNG NGHIỆP-DỊCH VỤ TẠI CHI NHÁNH NHCT AN GIANG QUA 3 NĂM (2005 – 2007).3.2.1. Doanh số cho vay tín dụng thương nghiệp-dịch vụ( TN-DV) .3.2.1.1. Doanh số cho vay tín dụng thương nghiệp theo khách hàng. Bảng 3.1: Doanh số cho vay tín dụng TN-DV theo khách hàng. .. QUẢN TRỊ KINH DOANHKHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG THƯƠNG NGHIỆP-DỊCH VỤTẠI NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG AN GIANGChun ngành : Tài chính doanh nghiệpSinh viên thực hiện : ĐỖ THỊ BÍCH TUYỀNLớp : DH5TC. Mã số Sv: DTC041765Người hướng dẫn : TS. NGUYỄN TRÍ TÂM GVHD: TS. NGUYỄN TRÍ TÂM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG THƯƠNG NGHIỆP-DỊCH VỤBảng 2.2: Tổng vốn huy động qua 3 năm (2005... các Ngân hàng thương mại đều phải chịu ảnh hưởng bởi những tác động này, dẫn đến tình hình huy động vốn sẽ diễn ra cạnh tranh thực sự gay gắt giữa các ngân hàng. Huy động vốn là một trong những hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. Hoạt động này mang lại nguồn vốn để ngân hàng thực hiện việc cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng. Vì vốn tự có của ngân. .. hàng tiềm năng của mình trong tương lai? Xuất phát từ đó em đã chọn đề tài : Phân tích tình hình tín dụng thương nghiệp-dịch vụ tại Ngân hàng Cơng thương- An Giang”. Để tìm thấy sự khác biệt trong hiệu quả hoạt động kinh doanh trước và sau khi hội nhập. Trong khâu tín dụng thương nghiệp có thể nói vừa là lợi thế của ngân hàng này, vừa là một lĩnh vực đầu tư còn nhiều tiềm năng và là một ngành chiếm... nguồn vốn huy động của ngân hàng. Để khai thác nguồn vốn này ngân hàng phải chú trọng đa dạng hố SVTH: ĐỖ THỊ BÍCH TUYỀN Trang 30 GVHD: TS. NGUYỄN TRÍ TÂM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG THƯƠNG NGHIỆP-DỊCH VỤVới vai trị này, tín dụng ln là trợ thủ đắc lực và là người bạn đường cho các doanh nghiệp trong tiến trình sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế.1.3.2. Tín dụng góp phần ổn định tiền... thông qua nghiệp vụ này, ngân hàng có thể cung cấp các dịch vụ khác cho khách hàng. Có thể nói hoạt động huy động vốn vừa đem lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, vừa tạo thu nhập cho khách hàng trong tương lai. SVTH: ĐỖ THỊ BÍCH TUYỀN Trang 27 GVHD: TS. NGUYỄN TRÍ TÂM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG THƯƠNG NGHIỆP-DỊCH VỤcác loại hình huy động như: huy động bằng vàng, huy động tiền gửi... nay.2.5.2. Tình hình sử dụng vốn:2.5.2.1. Tổng doanh số cho vay. Cho vay là hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại, để tạo ra lợi nhuận. Chỉ có lãi thu được từ hoạt động cho vay, mới có thể bù đắp các chi phí trong q trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động cho vay vừa thu được SVTH: ĐỖ THỊ BÍCH TUYỀN Trang 31 GVHD: TS. NGUYỄN TRÍ TÂM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG THƯƠNG... TDNH có thể phân chia thành các loại:• Cho vay từng lần: là phương pháp cho vay mà mỗi lần vay khách hàng và ngân hàng đều phải làm các thủ tục cần thiết và ký hợp đồng tín dụng. Khách hàng vay nhằm mục đích thanh tốn hố đơn mua hàng và các chi phí kinh doanh khác.• Cho vay theo hạn mức tín dụng: là phương pháp cho vay mà ngân hàng và khách hàng xác định và thoả thuận một hạn mức tín dụng, duy trì . PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG THƯƠNG NGHIỆP-DỊCH VỤPHẦN NỘI DUNGCHƯƠNG 1NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.1.1. KHÁI NIỆM TÍN DỤNG .Tín dụng. AN GIANGKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHKHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG THƯƠNG NGHIỆP-DỊCH VỤTẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG AN GIANGChuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tín dụng thương nghiệp-dịch vụ tại Ngân hàng Công thương-An Giang.doc, Phân tích tình hình tín dụng thương nghiệp-dịch vụ tại Ngân hàng Công thương-An Giang.doc, Phân tích tình hình tín dụng thương nghiệp-dịch vụ tại Ngân hàng Công thương-An Giang.doc, Chức năng của tín dụng:, Tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. Tín dụng góp phần ổn định tiền tệ và ổn định giá cả., Theo mục đích của tín dụng. TDNH có thể phân chia thành các loại: Theo thời hạn tín dụng. TDNH có thể phân chia thành các loại: Theo phương thức cho vay., Phòng Tổ chức hành chính: Phòng Kế tốn giao dịch: Phòng Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp:, Phòng tiền tệ kho quỹ: Phòng thơng tin điện tốn: Phòng quản lý rủi ro: Ngun tắc vay vốn. Điều kiện vay vốn., Hồ sơ vay vốn., Phương thức cho vay trong tín dụng thương nghiệp-dịch vụ., Thời hạn và thể loại cho vay. Quy trình cho vay tại NHCT chi nhánh An Giang. Những hoạt động kinh doanh của NHCT An Giang:, Định hướng hoạt động của NHCT An Giang năm 2008: Tình hình nguồn vốn., Tình hình sử dụng vốn:, Kết quả hoạt động kinh doanh., Vốn huy động Tổng nguồn vốn. Dư nợ Vốn huy động. Dư nợ Tổng nguồn vốn., Nợ xấu Dư nợ. Lợi nhuận doanh thu., 3 PHÂN TÍCH TÍN DỤNG THƯƠNG NGHIỆP-DỊCH VỤ., KẾT LUẬN.

Từ khóa liên quan