Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội

69 461 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 10:10

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời nói đầu Kể từ khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trờng, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển biến hàng ngày, sự cạnh tranh diễn ra vô cùng gay gắt. Phải nói rằng nền kinh tế thị trờng đang phát huy tính 2 mặt củamột cách mạnh mẽ, thành công với những doanh nghiệp năng động, sáng tạo, nhạy bén và thất bại với những doanh nghiệp quen thói ỉ lại, kinh doanh thua lỗ gây thất thoát tài sản của Nhà nớc. Công tác tiêu thụ sản phẩm là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến sự tồn tại, phát triển hay suy thoái của một doanh nghiệp. Ngày nay, nhiều doanh nghiệp bị giải thế, phá sản không phải là vì không sản xuất đợc những sản phẩm có chất lợng cao, phù hợp với nhu cầu của ngời tiêu dùng, mà do sản phẩm của họ không phân phối đợc tới tay ngời tiêu dùng. Thực tiễn trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp nớc ta đã rất thành công trong kinh doanh nhờ xây dựng đợc những kênh phân phối chất lợng cao, sản phẩm của họ sản xuất tới đâu đợc tiêu thụ tới đó, chu kỳ sản xuất đợc rút ngắn, thời gian thu hồi vốn nhanh, đời sống ngời lao động trong doanh nghiệp đợc cải thiện. Tuy nhiên, cũng rất nhiều doanh nghiệp sản xuất ra mà sản phẩm không tới đợc tay của ngời tiêu dùng, dẫn tới tình trạng ứ đọng, sản phẩm đầy kho, sản xuất bị đình trệ, vốn không quay vòng đợc, lơng công nhân không đợc thanh toán, lãi mẹ đẻ lãi con . dẫn đến làm ăn thua lỗ, doanh nghiệp bị giải thể, phá sản. Trớc thực tế trên, em đã lựa chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp là: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qua quá trình thực tập tại công ty gạch ốp lát Nội Viglacera em đã nhận đợc sự giúp đỡ rất nhiều của các cô chú anh chị trong phòng kinh doanh cũng nh sự hớng dẫn, chỉ bảo của thầy Nguyễn Thế Trung em đã hoàn thành bản báo cáo chuyên đề này. Tuy nhiên, vì thời gian thực tập có hạn và sự hạn chế về kinh nghiệm cũng nh trình độ hiểu biết nên bản báo cáo sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, kính mong thầy cô, bạn bè và những ngời quan tâm đóng góp ý kiến để bản báo cáo đợc hoàn thiện hơn. Nội dung chuyên đề đợc thực hiện trong 3 chơng: Chơng I. Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động hệ thống kênh phân phối của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng. Chơng II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng hoạt động Marketing trong quá trình phân phối sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội. Chơng III. Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên Nguyễn Thế Vân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng I Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng. I. Khái quát về hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng. 1. Khái quát về kênh phân phối. Vấn đề tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến việc đa ra thị trờng sản phẩm gì với giá bao nhiêu mà còn là đa sản phẩm ra thị trờng nh thế nào? Đây chính là chức năng phân phối của Marketing. Chức năng này đợc thực hiện thông qua mạng lới kênh tiêu thụ sản phẩm (kênh Marketing) của doanh nghiệp. Có rất nhiều định nghĩa về kênh phân phối là khác nhau xuất phát từ sự khác biệt về quan điểm sử dụng kênh. Ngời sản xuất có thể nhấn mạnh vào các trung gian khác nhau cần sử dụng để đa sản phẩm đến ngời tiêu dùng, vì vậy họ có thể coi kênh Marketing nh là hình thức di chuyển sản phẩm qua các trung gian khác nhau. Ngời trung gian nh nhà bán buôn, bán lẻ- những ngời đang hy vọng có đợc dự trữ tồn kho thuận lợi từ những ngời sản xuất và tránh rủi ro liên quan đến chức năng này lại quan niệm kênh phân phối nh là dòng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chảy quyền sở hữu hàng hoá. Ngời tiêu dùng lại quan niệm kênh phân phối đơn giản là có nhiều trung gian đứng giữa họ và ngời sản xuất sản phẩm. Các nhà quản trị các doanh nghiệp thì định nghĩa rằng kênh MarketingMột tổ chức các quan hệ bên ngoài doanh nghiệp để quản lý các hoạt động phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhằm đạt các mục tiêu của doanh nghiệp trên thị trờng. Qua định nghĩa, ta thấy rằng kênh phân phối (kênh Marketing) tồn tại ở bên ngoài doanh nghiệp, nó không phải là một phần cấu trúc nội bộ của doanh nghiệp. Nó gồm các tổ chức-những ngời có tham gia vào quá trình đa hàng hoá và dịch vụ từ ngời sản xuất đến ngời tiêu dùng. Nói tóm lại: kênh phân phối là một tập hợp các doanh nghiệp và cá nhân độc lập và phụ thuộc lẫn nhau mà qua đó doanh nghiệp sản xuất thực hiện bán sản phẩm cho ngời sử dụng hoặc ngời tiêu dùng cuối cùng, nó là một hệ thống các mối quan hệ tồn tại giữa các tổ chức liên quan trong quá trình mua và bán hàng hoá . Kênh phân phối (kênh Marketing) là đối tợng để tổ chức, quản lý nh một công cụ Marketing trọng yếu của các doanh nghiệp trên thị trờng đồng thời là đối tợng nghiên cứu để hoạch định các chính sách quản lý kinh tế vĩ mô. 2. Vai trò, bản chất, chức năng và nhiệm vụ của các trung gian trong kênh. Có ba vấn đề cơ bản của nền kinh tế đợc giải quyết bằng các quá trình phân phối tổng thể: Thứ nhất là phải làm phù hợp giữa sản xuất chuyên môn hoá theo khối lợng lớn với nhu cầu tiêu dùng cụ thể rất đa dạng. Thứ hai đó là sự khác biệt về không gian, sản xuất tại một địa điểm nh- ng tiêu dùng rộng khắp và ngợc lại, liên quan đến việc vận tải sản phẩm từ địa điểm sản xuất đến địa điểm tiêu dùng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thứ ba là phải tạo ra sự ăn khớp giữa cung và cầu về thời gian, khi sản xuất là quanh năm còn tiêu dùng vào một thời điểm và ngợc lại. Ba vấn đề cơ bản này cần đợc giải quyết bằng quá trình trao đổi tổng thể. Kênh phân phối giải quyết những vấn đề cố hữu này, nó đã thực hiện quá trình phân loại, sắp xếp hàng hoá, làm gần về không gian và thời gian giữa sản xuất và tiêu dùng. Sự khác nhau cơ bản giữa các kiểu phân phối là ở mức độ trực tiếp của các cấu trúc kênh. Các kênh Marketing trực tiếp biểu hiện ở chỗ không có các trung gian thơng mại trong kênh hoặc sản phẩm chảy trực tiếp từ nơi sản xuất đến nới tiêu dùng. Các kênh không trực tiếp bao gồm các cấp độ trung gian quản lý sản phẩm trong quá trình phân phối để thực hiện trao đổi một cách hiệu quả hơn trong xã hội phát triển. Sự xuất hiện của các trung gian trong kênh phân phối giải quyết hai vấn đề : Một là thực hiện chức năng chuyên môn hoá và phân công lao động. Đây là nguyên tắc để tăng hiệu quả hoạt động của một tổ chức. ở đây, các công việc phân phối phức tạp đợc chia thành các công việc nhỏ hơn, ít phức tạp hơn và phân chia chúng cho các doanh nghiệp chuyên môn hoá đợc thực hiện. Hoạt động mua, bán, chuyển quyền sở hữu, vận tải, lu kho, đặt hàng, cung cấp thông tin, đợc phân chia hợp lý cho ngời sản xuất, đại lý, bán buôn, bán lẻ để đạt hiệu quả phân phối cao hơn. Hai là hiệu quả của tiếp xúc. Đó là mức độ cố gắng đàm phán giữa những ngời bán và mua để đạt các mục tiêu phân phối. Những ngời trung gian đợc chia thành hai loại: Một là các trung gian bán buôn, họ bao gồm các doanh nghiệp có liên quan đến mua hàng hoá để bán cho những ngời bán lại hoặc sử dụng kinh doanh nh những ngời bán lẻ, công ty sản xuất công nghiệp, tổ chức ngành nghề hoặc cơ quan Nhà nớc cũng nh các cơ quan Nhà nớc khác. nó cũng bao Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gồm cả những công ty hoạt động nh các đại lý hoặc ngời môi giới trong việc mua bán hàng hoá cho các khách hàng. Ngời bán buôn hàng hoá là một cấp độ trong kênh Marketing, bởi vì họ đòng vai trò là các chuyên gia thực hiện công việc phân phối nên có thể hoạt động ở mức khối lợng bán cao, chi phí trung bình thấp hơn là ngời sản xuất trực tiếp làm, họ có khả năng đa hàng hoá của doanh nghiệp bao phủ thị trờng rộng khắp, thực hiện các tiếp xúc bán, giữ hàng tồn kho, thực hiện đặt hàng, thu nhận thông tin từ thị trờng và trợ giúp khách hàng. Thứ hai phải nói tới các trung gian bán lẻ, họ bao gồm các doanh nghiệp, kinh doanh bán hàng hoá cho cá nhân hoặc hộ gia đình và dịch vụ cho thuê bổ trợ cho việc bán hàng hoá. Vai trò của các trung gian bán lẻ là hết sức to lớn, họ phát hiện ra nhu cầu của khách hàng, tìm và bán những hàng hoá ở thời gian, địa điểm và theo cách thức mà các khách hàng này mong muốn, họ tạo ra các hỗn hợp hàng hoá phù hợp ở thời gian mà khách hàng sẵn sàng mua, họ tạo ra nhiều điểm tiếp xúc với khách hàng gần với vị trí mà họ sinh sống, quảng cáo và trng bày để bán các sản phẩm của ngời sản xuất, phát hiện nhu cầu tiêu dùng và truyền thông tin này đến với ngời sản xuất, phân chia số lợng hàng hoá thành nhiều lợng nhỏ phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, thực hiện dự trữ tồn kho và san sẻ rủi ro với ngời sản xuất. Nói tóm lại vai trò của những trung gian trong kênh là vô cùng quan trọng và họ ngày càng góp phần to lớn hơn trong thành công hay thất bại của doanh nghiệp, họ ngày càng có quyền lực lớn hơn đối với nhà sản xuất, thậm chí họ có thể khống chế các nhà sản xuất hàng hoá, áp đặt các điều kiện đối với nhà sản xuất. Tuy nhiên, họ là lực lợng không thể thiếu trong kênh Marketing hiện đại, góp phần thực hiện việc tiêu thụ hàng hoá một cách nhanh chóng, hiệu quả với chi phí thấp và thời gian thực hiện nhanh nhất. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Nội dung cơ bản của việc đẩy mạnh hoạt động phân phối hàng hoá trong nền kinh tế thị trờng. Tiêu thụ sản phẩm có mục tiêu chủ yếu là bán hết các sản phẩm với doanh thu tối đa và chi phí kinh doanh cho hoạt động tiêu thụ là tối thiểu. Với mục tiêu đó, tiêu thụ không phải là hoạt động thụ động, chờ bộ phận sản xuất tạo ra sản phẩm rồi mới tìm cách tiêu thụ chúng mà tiêu thụ phải có nhiệm vụ chủ động từ việc nghiên cứu thị trờng, xác định đúng đắn cầu của thị trờng và cầu của bản thân doanh nghiệp đang hoặc sẽ có khả năng sản xuất để quyết định đầu t tối u; chủ động tiến hành các hoạt động quảng cáo cần thiết nhằm giới thiệu và thu hút khách hàng; tổ chức công tác bán hàng cũng nh các hoạt động yểm trợ nhằm bán đợc nhiều hàng hoá với chi phí kinh doanh cho hoạt động bán hoặc thấp nhất cũng nh đáp ứng tốt các dịch vụ sau bán hàng. 1. Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trờng về hàng hoá và dịch vụ. Thị trờng là tổng hợp các mối quan hệ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá. Để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, thì công tác nghiên cứu thị trờng phải nắm cho đợc thị trờng cần loại hàng hoá gì? bao nhiêu? với dung lợng cầu hớng về doanh nghiệp? . từ đó có cơ sở để lựa chọn mặt hàng và các cơ sở vật chất phù hợp với mặt hàng đã lựa chọn để kinh doanh. Vì vậy, việc nghiên cứu và xác định cầu thị trờng về loại hàng hoá để lựa chọn không chỉ làm một lần mà trong cả quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn coi công việc này phải đợc thực hiện liên tục, thờng xuyên để đa vào kinh doanh các mặt hàng mới, tiên tiến phù hợp với thị hiếu và cầu của thị trờng. 2. Nghiên cứu cung. Nghiên cứu cung để hiểu rõ các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tơng lai. Sự thay đổi trong tơng lai gắn với khả năng mở rộng hay thu hẹp quy mô các doanh nghiệp cũng nh sự thâm nhập mới (rút khỏi thị trờng) của các doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiệp hiện có. Nghiên cứu cung phải xác định đợc số lợng đối thủ cạnh tranh, phân tích các nhân tố có ý nghĩa đối với chính sách tiêu thụ của đối thủ nh thị phần, chơng trình sản xuất, đặc biệt là chất lợng và chính sách khác biệt hoá sản phẩm, chính sách giá cả, phơng pháp quảng cáo và bán hàng, chính sách phục vụ khách hàng cũng nh điều kiện thanh toán và tín dụng. Mặt khác phải làm rõ khả năng phản ứng của đối thủ cạnh tranh trớc các biện pháp về giá cả, quảng cáo xúc tiến bán hàng của doanh nghiệp. Trong thực tế, trớc hết phải quan tâm nghiên cứu các đối thủ mạnh, chiếm thị phần quảng cáo trong thị tr- ờng. Cần chú ý là không phải mọi doanh nghiệp cùng sản xuất một loại sản phẩm mới là những đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp mà có thể là sản xuất những sản phẩm tơng tự, sản phẩm thay thế. Và cạnh tranh còn phụ thuộc vào yếu tố khu vực, điều kiện giao thông cũng nh các yếu tố gắn với khả năng th- ơng mại khác. 3. Nghiên cứu mạng lới tiêu thụ. Tốc độ tiêu thụ sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào yếu tố cung cầu mà còn phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức mạng lới tiêu thụ. Việc tổ chức mạng l- ới tiêu thụ cụ thể thờng phụ thuộc vào các đặc điểm kinh tế-kỹ thuật, chiến lợc kinh doanh, chính sách và kế hoạch tiêu thụ, .của doanh nghiệp. Khi nghiên cứu mạng lới tiêu thụ phải ghi rõ các u điểm, nhợc điểm của từng kênh tiêu thụ của doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh; phải biết lợng hoá mức độ ảnh h- ởng của từng nhân tố đến kết quả tiêu thụ cũng nh phân tích các hình thức tổ chức, bán hàng của doanh nghiệp cụ thể cũng nh của các đối thủ cạnh tranh. 4. Tổ chức các hoạt động phân phối và dịch vụ sau tiêu thụ. 4.1. Xác định hệ thống kênh phân phối Ta có thể phân hệ thống kênh phân phối ra làm hai hệ thống chủ yếu: kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối gián tiếp. Kênh phân phối trực tiếp nếu ngời sản xuất trực tiếp bán hàng cho ngời tiêu dùng. Kênh phân phối gián tiếp nếu ngời sản xuất không trực tiếp bán hàng cho ngời tiêu dùng, giữa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiệp sản xuất và ngời tiêu dùng là các trung gian khác nhau. Kênh phân phối gián tiếp đợc chia thành nhiều hệ thống với các trung gian kênh phân phối khác nhau. Biểu 1. đồ kênh phân phối. Ngoài kênh trực tiếp và gián tiếp, doanh nghiệp còn có thể áp dụng loại kênh hỗn hợp. Sử dụng kênh này, doanh nghiệp thực hiện chuyển giao hàng hoá cho ngời tiêu dùng vừa theo kênh trực tiếp vừa theo kênh gián tiếp bằng cách phối hợp 2 loại kênh này. 4.2 Phơng thức thanh toán. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các kênh phân phối Trực tiếp Gián tiếp Người SX Người SX Người SX Người SX Người TD Người TD Người TD Người TD Đại diện thư ơng mại Đại lý bán buôn Đại lý bán buôn Thư ơng mại bán buôn i Thư ơng mại bán buôn Cửa hàng bán lẻ [...]... quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng hoạt động Marketing trong quá trình phân phối sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội I Lịch sử hình thành và phát triển của công ty gạch ốp lát Nội Viglacera 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty gạch ốp lát NộiViglacera * Một vài nét về quá trình hình thành và phát triển của công ty gạch ốp lát Nội- Viglacera Công ty gạch ốp lát Hà. .. 1/1/1999 sản phẩm gạch ốp lát của công ty mang nhãn hiệu mới là Viglacera Tháng 8 năm 2000 công ty gạch ốp lát Nội đợc tổ chức BVQI của Anh cấp chứng chỉ ISO 9002 Hiện nay, trụ sở chính của công ty đợc đặt tại phờng Trung Hoà quận Cầu Giấy- Nội Tên công ty: Công ty gạch ốp lát Nội Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM GLASS END CERAMIC FOR CONSTRUCTION CORPORATION * Chức năng và nhiệm vụ của công ty gạch. .. sở 1: Nhà máy gạch ốp lát Nội Thanh Xuân- Đống Đa- Nội + Cơ sở 2: Nhà máy gạch ốp lát Hữu Hng - Đại Mỗ -Hà Nội Ngày 19 tháng 5 năm1998 công ty gốm xây dựng Hữu Hng đợc tách thành công ty gạch ốp lát Nội và nhà máy gạch Hữu Hng Công ty gạch ốp lát Nội trở thành một công ty độc lập chuyên sản xuất gạch men ốp tờng và lát nền Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368... Marketing Mix nên công ty đã có những chính sách hết sức hợp lý trong việc đa dạng hoá sản phẩm cũng nh không ngừng nâng cao chất lợng của sản phẩm nhằm thoả mãn khách hàng một cách tốt nhất 2.2 Chính sách phân phối của công ty gạch ốp lát Nội- Viglacera Trong những năm qua, hàng năm sản lợng tiêu thụ không ngừng tăng lên điều này đã chứng tỏ rằng kênh phân phối của công ty gạch ốp lát NộiViglacera... bảng số liệu sản phẩm tiêu thụ sản phẩm của công ty qua các năm vừa qua, ta đã thấy rằng sản lợng tiêu thụ tăng nhanh qua các năm đặc biệt là năm 2003 so với năm 2002; sản lợng gạch tiêu thụ đã tăng lên từ 4.401.154 m2 năm 2002 lên 6019978 m2 năm 2003 tức là đã tăng lên một mức là 1.618.824 m2 (36,78%), chứng tỏ rằng sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội ngày càng đợc ngời tiêu dùng đánh giá cao Tơng... gạch ốp lát Viglacera + Các lĩnh vực kinh doanh Trong điều 2 quyết định 991/BXD-TCLĐ có nêu rõ chức năng và nhiệm vụ chính của công ty gạch ốp lát Nội Viglacera nh sau: Thực hiện sản xuất kinh doanh các mặt hàng gốm xây dựng nh gạch lát nền, gạch ốp tờng tráng men cao cấp Sản xuất theo đơn đặt hàng của tổng công ty Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo quản số vốn mà Nhà Nớc giao Tổ chức quản lý công. .. động hết sức hiệu quả thể hiện qua sản lợng tiêu thụ của công ty không ngừng tăng lên mỗi năm, số đại lý ngày càng nhiều ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam và thậm chí còn vơn ra cả thị trờng nớc ngoài Ngày càng có nhiều ngời biết đến sản phẩm gạch ốp lát của công ty với tâm lý đây là một sản phẩm có chất lợng cao chứng tỏ rằng công tác tiếp thị của công ty đang hết sức hiệu quả Hơn thế nữa, công ty vẫn đang... kinh doanh 2.3 Tổ chức bộ phận tiêu thụ sản phẩm của công ty 2.1.1 đồ tổ chức Biểu 3 đồ tổ chức bộ phận tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Phòng trưng Bán hàng, Bộ phận Nội bày, giới thiệu tiếp khách, quảng cáo, và bán sản giao hàng xúc tiến, phẩm nghiên cứu thị trường Các đại lý Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chào hàng, thu thập thông tin Website:... nghĩa là hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty kém đi mà là do nguồn vốn cố định của năm 2003 tăng chậm hơn so với năm 2002 Để xem xét một cách rõ nét về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty ta hãy xem xét bảng số liệu sản phẩm tiêu thụ của công ty qua các năm đợc thể hiện qua bảng sau: bảng 3: Cơ cấu tiêu thụ sản phẩm theo chủng loại Loại sản Đơn vị 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (KH) phẩm Gạch. .. đối hiệu quả Ta thấy rằng kênh phân phối của công ty gạch ốp lát Nội- Viglacera đợc bố trí nh sau: Bảng 5: đồ kênh phân phối của công ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty gạch ốp lát Nội Các cửa hàng giới thiệu sản phẩm Các tổng đại lý Các nhà phân phối bán lẻ Khách hàng Khách hàng . đề thực tập tốt nghiệp là: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội . Website: http://www.docs.vn. Nội. Chơng III. Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội, Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội, Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội, Vai trò, bản chất, chức năng và nhiệm vụ của các trung gian trong kênh., Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trờng về hàng hoá và dịch vụ. Nghiên cứu cung., Phơng thức thanh toán., Sự cần thiết của hệ thống phân phối hàng hoá trong nền kinh tế thị tr- ờng., Quá trình hình thành và phát triển của công ty gạch ốp lát Hà Nội- Viglacera., Cơ cấu tổ chức của công ty gạch ốp lát Hà Nội Viglacera., Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Hà Nội., Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua., Đánh giá thắng lợi và tồn tại. Tổ chức lực lợng. Các hoạt động Marketing., Ph©n tÝch SWOT., Phơng hớng của ngành và tổng công ty. Định hớng của công ty đến năm 2010., Tăng cờng công tác điều tra, nghiên cứu thị trờng và mở rộng thị trờng., Các biện pháp nâng cao chất lợng sản phẩm., Hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm và phát triển mạng lới tiêu thụ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn