Giáo án Đại số lớp 10 Nâng cao 25 tiết

2 4,895 74
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:50

Giáo án Đại số lớp 10 Nâng cao 25 tiết GIO N I S 10 Nõng cao. Tit 24 - 25.Tờn bi hc: Chng III. Phng trỡnh, H phng trỡnhĐ1 I CNG V PHặNG TRầNHI. Mc tiờu.Qua bi hc hc sinh cn nm c:1/ V kin thc: Hiu c cỏc khỏi nim: phng trỡnh; TX (kx), nghim ca phng trỡnh. Hiu cỏc khỏi nim: phng trỡnh tng ng, phng trỡnh h qu. Lm quen vi vic gii v bin lun pt theo tham s m nhm phỏt trin t duy trong quỏ trỡnh gii phng trỡnh.2/ V k nng: Bit cỏch th xem mt s cú phi l nghim ca mt phng trỡnh hay khụng. Bit cỏch s dng cỏc phộp bin i tng ng thng dựng.3/ V thỏi : Cn thn, chớnh xỏc. Rốn luyn tớnh nghiờm tỳc khoa hc.II. Chun b. Hsinh chun b kin thc v mnh cha bin (mcb), tp hp suy ra t iu kin xỏc nh. Giỏo ỏn, phiu hc tp, cỏc thit b h tr: MVT, projector, .III. Phng phỏp.Dựng phng phỏp gi m vn ỏp, thụng qua cỏc hot ng iu khin t duy.IV. Tin trỡnh bi hc v cỏc hot ng.A/ Kim tra bi c: Xen k thụng qua cỏc hot ng (vỡ õy tit u chng).A/ Tin trỡnh bi mi: Giỏo viờn gii thiu tng quan chng III.H1: Xõy dng nh ngha mt phng trỡnh, nghim ca mt phng trỡnh: Hot ng ca hc sinh Hot ng ca giỏo viờn Túm tt ghi bng.- Hs tr li x = 1 (1) xỏc nh khi x 0. - Hs phỏt biu theo cỏch ngh ca mỡnh - iu kin x ca pt 31223=+xx l 01223+xx.- H1? Cho mcb "xx" =12 (1) vi giỏ tr no ca x thỡ mcb ỳng? (1) xỏc nh khi no?- Gv: lỳc ú (1) l mt phng trỡnh v x = 1 l mt nghim ca pt (1). Em hóy phỏt biu n ca pt mt n, TX D v nghim ca pt mt n.- Gv chỳ ý: trng hp tỡm TX ca pt khú khn ta nờn vit iu kin xỏc nh ca pt, gii pt ta cú th tớnh giỏ tr gn ỳng ca nghim chớnh xỏc n hng phn nghỡn. Cỏc nghim l honh giao im ca th hai hm s y = f(x) v y = g(x).Đ2 I CNG V PHặNG TRầNH 1. Khỏi nim phng trỡnh mt n:a. /n: (sgk)Chỳ ý 1:b. VD: (sgk)Chỳ ý 2: H 2: Nhc li cỏc phộp bin i tng ngHot ng ca hc sinh Hot ng ca giỏo viờn Túm tt ghi bng- Hs Hai pt cựng n c gi l tng ng nu chỳng cú cựng 1 tp nghim.- Hs nhn xột bi gii ca bn mỡnh.- Hs a) ỳng; b) sai; c) sai.- Gv cho hc sinh nhc li n hai phng trỡnh tng ng.- H2? Mi khng nh sau õy ỳng hay sai?a) 01121 == xxxb) 1212 =+=+ xxxxc) 11 == xx- Gv chỳ ý hai pt tng ng vi 2. Phng trỡnh tng ng:a. /n: (sgk)Chỳ ý :Trng THPT Gia Hi T Toỏn-Tin1nhau trên D.Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng- Hs trả lời : ta phải sử dụng các phép biến đổi tương đương trên D để không làm thay đổi tập nghiệm của pt.- Hs cộng vào 2 vế của phương trình với một hàm số xác định trên D, hoặc nhân vào 2 vế của phương trình với một hàm số xác định khác 0 trên D.- Gv gợi mở: để có được những pt tương đương trên D ta sử dụng kiến thức gì?- Gv: có những phép biến đổi tương đương nào? Hãy phát biểu thành định lý và rút ra những quy tắc: chuyển vế, quy tắc nhân với một số khác 0.b. Phép biến đổi tương đương: (sgk)Định lý 1: (sgk)CM:(sgk)HĐ 3: Xây dựng các phép biến đổi hệ quảHoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng- Hs trả lời: T1≠T2 suy ra pt(1) không tương đương với pt(2).- Gv: Hãy xét phương trình:xx −= 2(1)Bình phương 2 vế ta có pt:==⇔=+−4120452xx)(xx . Nhận xét tập nghiệm của pt(1) và pt(2)? Ta rút ra kết luận gì?- Gv cho Hs chú ý nếu 2 pttđ thì pt này là hệ quả của pt kia. Nghiệm x=4 của pt(2) được gọi là gì?- Gv gọi học sinh giải Vd. Hãy rút ra các bước giải pt.3. Phương trình hệ quả:a. Đ/n: (sgk)Chú ý 3 : (sgk)b)Định lý 2: (sgk)Chú ý 4: VD: Giải pt 31−=−xxHĐ 4: Giới thiệu về phương trình nhiều ẩn.Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng- Hs: là pt 2 ẩn (x và y) và pt ba ẩn (x,y và z)- Hs: đn pt nhiều ẩn và nhận xét về TXĐ, tập nghiệm, pttđ, pthq như pt 1 ẩn.- Gv yêu cầu nhận xét về các pt và nghiệm của pt sau: xyzzyxyxyxyx3322422=++++−=−+- Gv cho Hs định nghĩa về pt nhiều ẩn, nghiệm của pt nhiều ẩn và rút ra nhận xét so với pt 1 ẩn.4. Phương trình nhiều ẩn:Đ/n: (sgk)Nhận xét : (sgk)HĐ 5: Giới thiệu về phương trình chứa tham sốHoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng- Hs: là pt 1 ẩn x và m là tham số, nên nghiệm của pt phụ thuộc vào tham số m.- Hs: đn pt có chứa tham số và nhận xét ta vừa giải và biện luận phương trình theo m- Gv yêu cầu nhận xét về các pt và nghiệm của pt sau: m(x + 2) = 3mx - 1?- Gv cho Hs định nghĩa về pt có chứa tham số m rút ra nhận xét so với pt 1 ẩn.4. Phương trình nhiều ẩn:Đ/n: (sgk)Nhận xét : (sgk)C/ Củng cố:• Nắm vững các khái niệm về pt, pttđ và pthq.• Nắm vững và biết vận dụng các phép biến đổi tương đương, hệ quả vào việc giải pt.• Tìm TXĐ hoặc chỉ ra đkxđ của pt.• Làm quen với giải và biện luận pt 1 ẩn có chứa tham số m.BTVN: 1-4 trang 71.Trường THPT Gia Hội Tổ Toán-Tin2 . tham sốHoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng- Hs: là pt 1 ẩn x và m là tham số, nên nghiệm của pt phụ thuộc vào tham số. GIO N I S 10 Nõng cao. Tit 24 - 25. Tờn bi hc: Chng III. Phng trỡnh, H phng trỡnhĐ1 I CNG V PHặNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số lớp 10 Nâng cao 25 tiết, Giáo án Đại số lớp 10 Nâng cao 25 tiết, Giáo án Đại số lớp 10 Nâng cao 25 tiết

Từ khóa liên quan