Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì

73 861 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 09:23

tài liệu tham khảo Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời cảm ơn Hoàn thành luận văn này, ngoài nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi còn đợc sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của tập thể, cá nhân trong và ngoài trờng. Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo trong Khoa Kinh tế - Quản Môi trờng và Đô thị- Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân đã trang bị cho tôi kiến thức, đặc biệt là thầy giáo Th.S. Nguyễn Thanh Bình đã tận tình hớng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ, nhân viên trong phòng Kinh tế Tổng công ty Sông Đà đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong việc tìm hiểu thực tế và thu thập số liệu thông tin có liên quan đến đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2005 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan nội dung luận văn tốt nghiệp tôi viết là do bản thân tôi thực hiện, không có sự sao chép, cắt ghép tài liệu từ các chuyên đề hoặc luận văn của ngời khác. Nếu sai tôi xin chịu kỷ luật với Nhà trờng. Hà Nội, ngày .tháng năm 2005 Sinh viên Phạm Thị Thảo Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa ở nớc ta diễn ra ngày càng mạnh mẽ, gắn liền với quá trình đó là yêu cầu về xây dựngsở hạ tầng đô thị đồng bộ, hoàn chỉnh, hiện đại. Do vậy mà quản đầu t xây dựng theo dự ángiải pháp hiệu quả nhất cho vấn đề này. Hình thức đợc áp dụng ở đây là xây dựng các khu đô thị mới. Đây là những khu xây dựng mới tập trung theo dự án đầu t phát triển hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ và phát triển nhà của toàn khu. Tính đến thời điểm này Hà Nội đã, đang và sẽ thực hiện hàng loạt các dự án phát triển nhà ở, các khu đô thị mới nh: Khu đô thị Mỹ Đình I, Mễ Trì Hạ, Trung Hoà - Nhân Chính . Trong đó dự án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì với diện tích 36,86 ha, là một trong số ít dự án phát triển nhà ở có quy mô lớn của Thành phố đã đợc xác định trong chơng trình nhà ở thành phố và định hớng quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội. Với t cách là chủ đầu t, Tổng công ty Sông Đà đầu t theo Luật khuyến khích đầu t trong nớc, các quy chế, quy định hiện hành của Nhà nớc. Có thể nói công tác quản đầu t xây dựng của dự án này là hình mẫu cho các dự án sau này Từ ý nghĩa quan trọng đó, sau một thời gian thực tập tại Tổng công ty Sông Đà em đã tìm hiểu, nghiên cứu về công tác quản của dự án Phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì , em thấy công tác quản đầu t xây dựng của dự án có nhiều điểm hợp nhng vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế. Vì vậy, em đã chọn đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản đầu t xây dựng dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì Mục đích của đề tài là: Trên cơ sở các quy định của pháp luật về QLDA đầu t xây dựng đi đến đánh giá tình hình quản đầu t xây dựng dự án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì trong thời gian qua và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản dự án đầu t xây dựng. Kết cấu của đề tài gồm: Chơng I: luận chung về quản dự án đầu t xây dựng. Chơng II: Tình hình quản thực tế của dự án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì. Chơng III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản dự án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì. Em xin chân thành cảm ơn Ths. Nguyễn Thanh Bình - Giảng viên khoa Kinh tế quản môi trờng và đô thị, các cán bộ và nhân viên phòng Kinh tế của Tổng công ty Sông Đà đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục lục Trang Lời mở đầu 3 Chơng I 10 luận chung về quản dự án đầu t xây dựng 10 I. Khái niệm về QldA và qLdA đầu t xây dựng .10 1. Khái niệm về quản dự án 10 2. Khái niệm về QLDA đầu t xây dựng công trình 10 3. Các hình thức QLDA đầu t xây dựng công trình 10 4. Những đối tợng tham gia vào quản lý, thực hiện đầu t xây dựng công trình .11 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu t và Ban Quản dự án trong trờng hợp chủ đầu t thành lập Ban Quản dự án 12 5.1. Chủ đầu t có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 12 5.2. Ban Quản dự án có các nhiệm vụ và quyền hạn sau: 12 ii. quản dự án đầu t xây dựng ở việt nam .13 1. Nội dung của QLDA đầu t xây dựng theo chu kỳ 13 1.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu t 13 1.2. Giai đoạn thực hiện đầu t .15 1.3. Giai đoạn kết thúc xây dựng đa dự án vào khai thác sử dụng .18 2. Nội dung của QLDA đầu t xây dựng theo lĩnh vực 20 2.1. Quản phạm vi dự án .20 2.2. Quản thời gian .20 2.3. Quản chi phí .21 2.4. Quản chất lợng .22 2.5. Quản nhân lực 23 2.6. Quản thông tin .23 2.7. Quản rủi ro .24 2.8. Quản hợp đồng và hoạt động mua bán .24 2.9. Lập kế hoạch tổng quan .24 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. Công cụ quản dự án đầu t xây dựng .24 1. Biểu đồ phân tách công việc .24 2. đồ mạng của dự án .25 3. Phơng pháp biểu đồ GANTT 25 4. Hệ thống thông tin 26 IV. Quan điểm đánh giá dự án đầu t xây dựng và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản dự án đầu t xây dựng 26 1. Các quan điểm đánh giá của dự án đầu t 26 1.1. Quan điểm của chủ đầu t .27 1.2. Quan điểm của Nhà nớc .27 2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản dự án .27 2.1. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án 28 2.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án .28 Chơng II .29 Tình hình quản thực tế của dự án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì .29 I. Giới thiệu khái quát về dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì .30 1. Các chỉ tiêu cơ bản của khu đô thị: 30 1.1. Chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật cơ bản phần kiến trúc: 30 1.2. Chỉ tiêu cơ bản phần hạ tầng kỹ thuật: 31 1.3. Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất: 31 2. Hình thức quản đầu t của dự án 31 3. Tổng vốn đầu t 32 Tổng mức đầu t(A+B+C): 287.772 triệu đồng .32 4. Phơng thức huy động vốn .32 5. Mục tiêu của dự án. .32 6. Tiến độ thực hiện dự án: 33 7. Cơ chế quản dự án 33 8. đồ tổ chức và điều hành dự án: 33 8.1. Nhiệm vụ của Công ty Cổ phần đầu t phát triển đô thịkhu công nghiệp sông Đà .34 8.2. Bộ máy của Công ty Cổ phần đầu t phát triển đô thịkhu công nghiệp sông Đà .35 II. ý nghĩa của dự án 35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. Các căn cứ pháp lý, cơ chế liên quan đến quản dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì .36 1. Các căn cứ pháp 36 2. Một số cơ chế liên quan đến dự án .38 2.1. Cơ chế quản sử dụng đất 38 2.2. Cơ chế xây dựng hạ tầng xã hội bằng tiền sử dụng đất chậm nộp 39 IV. Công tác quản thực hiện của dự án KĐT mới Mỹ Đình Mễ Trì 39 1. Giai đoạn chuẩn bị đầu t .39 1.1. Tình hình thực hiện .39 Giá .43 Hạng mục 50 Tổng 51 T 52 Giá .52 1.2. Đánh giá kết quả thực hiện trong giai đoạn này 53 2. Giai đoạn thực hiện dự án .53 2.1. Tình hình thực hiện 53 2.2. Đánh giá kết quả thực hiện: .54 3. Giai đoạn kết thúc dự án: 56 V. Công tác quản thực hiện theo lĩnh vực của dự án khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì 56 1. Quản tiến độ thực hiện dự án 56 2. Quản chất lợng dự án 57 3. Quản chi phí dự án 60 Hạng mục 61 Tổng 61 4. Quản nhân lực .61 Chơng III 63 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản dự án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì 63 I. Phơng hớng phát triển của dự án: .63 1. Mục tiêu 63 2. Phơng hớng hoạt động 63 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Những nhiệm vụ quản dự án cần tiếp tục hoàn thiện đến khi kết thúc giai đoạn thực hiện dự án 64 II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản dự án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì. 65 1. Công tác tổ chức bộ máy quản .65 2. Hoàn thiện các quy định quản nội bộ .65 3. Công tác quản chất lợng, tiến độ 65 III. Một số kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền 66 Kết luận .68 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh mục những từ viết tắt trong luận văn CBCNV Cán bộ công nhân viên CP ĐTPT Cổ phần đầu t phát triển DD Dở dang DT .Dự toán HĐ .Hoạt động HĐQT Hội đồng quản trị HH .Hỗn hợp KDHT Kinh doanh hạ tầng LN Lợi nhuận QLDA Quản dự án TCT Tổng công ty TNDN Thu nhập doanh nghiệp TT Thấp tầng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh mục bảng biểu Bảng 1: Thu nhập của dự án .42 Bảng 2: Tỷ suất thu hồi nội bộ 43 Bảng 3: Doanh thu của dự án 44 Bảng 4: Nhu cầu vốn theo tiến độ dự án 51 Bảng 5: Khả năng khai thác hàng năm .53 Biểu 1: Phân tách công việc - GANTT .43 Bản đồ liên vùng .29 đồ công trình khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì 39 Mặt bằng tổng thể chung c cao tầng CT1(Khối 9 12 tầng) .55 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng I luận chung về quản dự án đầu t xây dựng I. Khái niệm về QldA và qLdA đầu t xây dựng 1. Khái niệm về quản dự án. Quản dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách đợc duyệt và đạt đợc các yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lợng sản phẩm dịch vụ, bằng những phơng pháp và điều kiện tốt nhất cho phép. - Quản dự án = Quản các nguồn lực của dự án: Quản ngân sách cho dự án Quản nguồn nhân lực tham gia dự án Quản các thiết bị và các nguồn lực vật chất khác đợc sử dụng để thực hiện dự án Kết hợp chúng với nhau để đạt mục tiêu của dự án đúng tiến độ, trong phạm vi ngân sách với chất l ợng thiết kế. 2. Khái niệm về QLDA đầu t xây dựng công trình Quản dự án đầu t xây dựng công trình có các đặc điểm nh quản dự án nói chung và một số đặc điểm riêng nh: đối tợng của quản công trình xây dựng, việc quản đợc pháp luật quy định cụ thể về hình thức quản lý, trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong quá trình quản dự án vv . 3. Các hình thức QLDA đầu t xây dựng công trình. Có hai hình thức quản dự án đầu t xây dựng công trình nh sau: a) Thuê tổ chức t vấn quản dự án khi chủ đầu t xây dựng công trình không đủ điều kiện năng lực; b) Trực tiếp quản dự án khi chủ đầu t xây dựng công trình có đủ điều kiện năng lực về quản dự án. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 [...]... 10, đờng Láng- Hoà Lạc, hầm đèo Hải Vân.vv Về kinh nghiệm quản xây dựng khu đô thị: TCT Sông Đà đã và đang quản thực hiện các dự án về xây dựng hạ tầng khu đô thị mới nh khu Nam Thanh Xuân- Hà Nội, khu Ao Sen thị xã Hà Đông và hiện đang thực hiện dự án: xây dựng khu Đô thị Vạn Tờng- thuộc khu công nghiệp Dung Quất ( Quảng Ngãi) với quy mô gần 30ha Về kinh nghiệm quản các dự án đầu t: TCT... của khu đô thị là 36476 m2 Tên dự án đầu t : Dự án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì Địa điểm xây dựng: Thuộc xã Mỹ Đình và xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội Chủ đầu t dự án 1 : Tổng công ty Sông Đà ( Bộ Xây Dựng) Các chỉ tiêu cơ bản của khu đô thị: 1.1 Chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật cơ bản phần kiến trúc: - Diện tích sàn nhà bình quân: 24m2/ ngời - Mật độ xây dựng nhà ở trung bình: + Đối với khu. .. nhà máy cán thép Hng Yên v.v I Giới thiệu khái quát về dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì Dự án đầu t khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trìmột trong các dự án phát triển đô thị đã đợc xác định trong chơng trình phát triển nhà ở Thành phố và định hớng quy hoạch chung của thủ đô Hà Nội đã đợc Thủ tớng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 108/ QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 Nhằm dành một phần... thực hiện vốn đầu t hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đa vào khai thác, sử dụng 3 Ban Quản dự án đợc đồng thời quản nhiều dự án khi có đủ điều kiện năng lực và đợc chủ đầu t cho phép Ban Quản dự án không đợc phép thành lập các Ban Quản dự án trực thuộc hoặc thành lập các đơn vị sự nghiệp có thu để thực hiện việc quản dự án Đối với các dự án đầu t xây dựng công trình quy mô... khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì thực hiện trong thời gian 04 năm, từ quý IV năm 2001 đến hết quý III năm 2005 7 Cơ chế quản dự án Dự án khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì đợc thực hiện theo hình thức Chủ đầu t trực tiếp quản thực hiện dự án theo quy định của Nghị định 16/2005/NĐ quanngày 7 thángTCT Sông Đà - Chính phủ Chính quyền địa 2 năm 2005 của về quản đầu t xây Các cơ - CP chức năng Chủ đầu. .. chủ đầu t trực tiếp quản dự án thì chủ đầu t có thể thành lập Ban Quản dự án Ban Quản dự án chịu trách nhiệm trớc pháp luật và chủ đầu t theo nhiệm vụ, quyền hạn đợc giao Tổ chức, cá nhân quản dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật 4 Những đối tợng tham gia vào quản lý, thực hiện đầu t xây dựng công trình Các đối tợng tham gia vào quá trình quản lý, thực hiện đầu. .. dự án hoặc dự án thành phần để khai thác tạo nguồn vốn thúc đẩy việc hoàn thành toàn bộ dự án Khi bàn giao toàn bộ công trình, phải giao cả hồ hoàn thành công trình, những tài liệu về các vấn đề có liên quan đến công trình đợc bàn giao, tài liệu hớng dẫn sử dụng, quản lý, chế độ duy tu bảo dỡng công trình Đối với dự án khu đô thị mới, khi hoàn thành dự án phát triển kết cấu hạ tầng, dự án phát triển. .. phép xây dựng (nếu yêu cầu phải có giấy phép xây dựng) và giấy phép khai thác tài nguyên ( nếu có khai thác tài nguyên) ; Các công trình xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, sửa chữa lớn, trùng tu, tôn tạo, trớc khi tiến hành xây dựng, chủ đầu t phải xin phép xây dựng Hồ xin cấp giấy phép xây dựng gồm : - Đơn xin cấp giấy phép xây dựng( theo mẫu quy định) - Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là công trình xây dựng. .. triển khu đô thị mới, chủ đầu t phải lập hồ hoàn công và chuyển giao việc quản khai thác sử dụng toàn bộ các công trình kết cấu hạ tầng trên khu đất thuộc dự án cho UBND cấp tỉnh để quản khai thác sử dụng Đối với dự án phát triển kết cấu hạ tầng, dự án phát triển khu đô thị mới phải xây dựng trong nhiều năm thì việc tổ chức chuyển giao có thể tiến hành thành nhiều đợt theo kế hoạch phân kỳ đầu. .. hình quản đô thị hiện đại - Hạn chế việc xây dựng nhà ở không theo qui hoạch III Các căn cứ pháp lý, cơ chế liên quan đến quản dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì 1 Các căn cứ pháp - Luật đất đai ngày 14/7/1993 và luật sửa đổi bổ xung một số điều của luật đất đai ngày2/12/1998 - Pháp lệnh thủ đô Hà Nội ngày 28/12/2000 - Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm1999 của chính phủ . về công tác quản lý của dự án Phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì , em thấy công tác quản lý đầu t xây dựng của dự án có nhiều điểm hợp lý. tại một số mặt hạn chế. Vì vậy, em đã chọn đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu t xây dựng dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, Khái niệm về quản lý dự án. Khái niệm về QLDA đầu t xây dựng công trình Các hình thức QLDA đầu t xây dựng công trình. Những đối tợng tham gia vào quản lý, thực hiện đầu t xây dựng công, Chủ đầu t có nhiệm vụ, quyền hạn sau: Ban Quản lý dự án có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:, Giai đoạn chuẩn bị đầu t Nội dung công việc chuẩn bị đầu t bao gồm:, Giai đoạn thực hiện đầu t Nội dung thực hiện dự án đầu t bao gồm :, Giai đoạn kết thúc xây dựng đa dự án vào khai thác sử dụng., Quản lý phạm vi dự án Quản lý thời gian Quản lý chi phí, Quản lý chất lợng, Quản lý nhân lực Quản lý thông tin Quản lý rủi ro Quản lý hợp đồng và hoạt động mua bán Lập kế hoạch tổng quan, Biểu đồ phân tách công việc Sơ đồ mạng của dự án. Phơng pháp biểu đồ GANTT, Nhóm chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án., Hình thức quản lý đầu t của dự án. Tổng vốn đầu t. Phơng thức huy động vốn. Mục tiêu của dự án., Tiến độ thực hiện dự án: Cơ chế quản lý dự án. Sơ đồ tổ chức và điều hành dự án:, Các căn cứ pháp lý., Cơ chế quản lý sử dụng đất Cơ chế xây dựng hạ tầng xã hội bằng tiền sử dụng đất chậm nộp, Tình hình thực hiện 1. Xác định nhu cầu thị trờng., Tình hình thực hiện. - Công tác giải phóng mặt bằng: Đánh giá kết quả thực hiện:, Khảo sát. 1. Khảo sát địa hình san nền Giai đoạn kết thúc dự án: Quản lý tiến độ thực hiện dự án, Quản lý chất lợng dự án, Quản lý chi phí dự án, Quản lý nhân lực, Mục tiêu Phơng hớng hoạt động Những nhiệm vụ quản lý dự án cần tiếp tục hoàn thiện đến khi kết, Công tác tổ chức bộ máy quản lý. Hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ Công tác quản lý chất lợng, tiến độ.

Từ khóa liên quan