Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc xây dựng chiến lược sản phẩm của Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari

62 190 2
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2015, 12:54

viện đại học mở Hà Nội khoa kinh tế và QTKD Lời nói đầu Từ năm 1986 Việt Nam chuyển sang cơ chế kinh tế thị trờng, nền kinh tế Việt nam đã có những bớc chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ Cơ cấu nền kinh tế nớc ta cũng có nhiều thay đổi theo chiến lợc phát triển kinh tế của đất nớc. Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá với mục tiêu đa nớc ta đến năm 2020 cơ bản trở thành nớc công nghiệp. Để thực hiện chiến lợc trên nhà nớc ta đã tạo nhiều tiền đề, cơ sở cho sự phát triển của nền kinh tế. Chuyển đổi cơ chế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng đã tạo ra một động lực rất lớn cho nền kinh tế sản xuất nói chung cũng nh hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế nói riêng. Trong nền kinh tế thị trờng, mọi sự hoạt động của của các tổ chức kinh tế đều tuân theo quy luật cung cầu, theo các quy luật kinh tế khách quan. Hội nhập với nền kinh tế thế giới mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam đồng thời không ít những thách thức mà các doanh nghiệp cũng phải vợt qua. Cạnh tranh là khốc liệt, mỗi doanh nghiệp cần phải năng động, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Chiến lợc sản phẩm của mỗi công ty là yếu tố thể hiện sự năng động sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nắm bắt nhanh nhậy nhu cầu thị trờng và đáp ứng nhu cầu đó. Nó là một nhân tố đảm bảo cho các doanh nghiệp thích ứng tốt với môi trờng kinh doanh đầy biến động. Hiện nay Việt Nam đã gia nhập đầy đủ vào AFTA và WTO, đây vừa là thuận lợi vừa là thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động hơn nữa. Cũng nh nhiều công ty khác hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari cũng đang đi lên bằng chính khả năng của chính mình trong một môi trờng kinh tế thị trờng đang trong thời kỳ hội nhập. Sự thành công đến nay của công ty, trở thành một trong hai doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực chế tạo máy điện của Việt Nam, sản phẩm của công ty đã có mặt hầu hết trong các nghành sản xuất của nền kinh tế quốc dân, xuất khẩu đi nớc ngoàiCó sự thành công trên là nhờ công ty luôn chủ động hoạch định chiến lợc sản phẩm cho mình, với phơng châm lấy chất lợc sản phẩm là u tiên hàng đầu cho sản phẩm . Nguyễn Sỹ ấm TX8 - Việt Hng Hà Nội 2 viện đại học mở Hà Nội khoa kinh tế và QTKD Với kiến thức đợc học và thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari. Qua tìm hiểu tình hình hoạt động hiện tại của công ty, cũng nh các chiến lợc phát triển của công ty đã chọn mạnh dạn đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc xây dựng chiến lợc sản phẩm của Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari làm đề tài thực tập nghiệp vụ của mình. Bố cục luận văn gồm có 3 chơng: Ch ơng I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng chiến lợc sản phẩm. Ch ơng II: Đánh giá thực trạng tình hình xây dựng chiến lợc sản phẩm của Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari. Ch ơng III: Một số giải pháp quản lý nhằm hoàn thiện việc xây dựng chiến lợc sản phẩm của Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari. Mặc dù đã đợc sự tận tình giúp đỡ, hớng dẫn thầy cô và Phòng kinh doanh của Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari. nhng với kiến thức còn hạn chế và thời gian có hạn nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong thầy Cô giáo và công ty giúp đỡ em hoàn thiện bài chuyên đề tốt nghiệp này. Nguyễn Sỹ ấm TX8 - Việt Hng Hà Nội 3 viện đại học mở Hà Nội khoa kinh tế và QTKD Ch ơng I lý luận cơ bản về xây dựng chiến lợc sản phẩm I. KháI niệm V à mô hình lựa chọn chiến lợc sản phẩm 1. Khái niệm chung về chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp 1.1. Khái niệm Trong nền kinh tế thị trờng, mỗi doanh nghiệp gắn liền với sự tồn tại của mình với nhiều mục tiêu. Nhằm duy trì sự hiện diện của mình trên thị trờng và thực hiện sứ mệnh của mình. Nhng nói chung là đều hớng tới thực hiện ba mục tiêu cơ bản sau: Mục tiêu lợi nhuận Mục tiêu tạo đợc thế lực trên thị trờng Mục tiêu an toàn Để thực hiện đợc tốt ba mục tiêu trên thì đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng và thực hiện chiến lợc kinh doanh một cách phù hợp. Chiến lợc là phơng thức mà các doanh nghiệp sử dụng để định hớng tơng lai nhằm đạt đợc và duy trì những thành công. Mục tiêu tối thiểu là làm sao tồn tại đợc, nghĩa là phải có khả năng thực hiện đợc các nghĩa vụ một cách lâu dài có thể chấp nhận đợc. Nói đến chiến lợc của công ty là ta nói đến ba cấp độ chiến lợc: chiến lợc công ty, chiến lợc kinh doanh và chiến lợc cấp chức năng. Chiến lợc công ty là nhằm đảm bảo sự thành công của công ty hoạt động trong những ngành, lĩnh vực khác nhau trong pham vi hoạt động của công ty. Nói đến chiến lợc công ty là nói đến mục tiêu tổng thể của công ty trên tất cả các mặt hoạt động. Chiến lợc kinh doanh là chiến lợc nhằm đảm bảo sự thành công của công ty (hoặc chi nhánh của công ty lớn) mà công ty đó (hoặc chi nhánh đó) chỉ hoạt động trong một ngành, một khu vực nào đó. Chiến lợc chức năng là các chiến lợc xác định cho từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của doanh nghiệp. Trong hệ thống mà doanh nghiệp xây dựng, các chiến lợc cấp chức năng có vai trò là các chiến lợc giải pháp để thực hiện mục tiêu chiến lợc tổng quát của doanh nghiệp. Nguyễn Sỹ ấm TX8 - Việt Hng Hà Nội 4 viện đại học mở Hà Nội khoa kinh tế và QTKD Đối với một công ty hoạt động trong một ngành hay một khu vực (gọi là công ty kinh doanh đơn ngành) thì chiến lợc kinh doanh và chiến lợc công ty là một. Hiện nay có rất nhiều khái niệm khác nhau về chiến lợc kinh doanh. Cách tiếp cận phổ biến nhất hiện nay đối với chiến lợc kinh doanh: Chiến l- ợc kinh doanh là tổng hợp các mục tiêu dài hạn, các chính sách và giải pháp lớn về sản xuất kinh doanh, về tài chính và về giải quyết nhân tố con ngời nhằm đa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển lên một trạng thái mới cao hơn về chất. 1.2. Các đặc trng của chiến lợc kinh doanh Các đặc trng cơ bản của chiến lợc kinh doanh bao gồm. Chiến lợng xác định các mục tiêu và phơng hớng phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ tơng đối dài từ 3 đến 5 năm. Chiến lợc kinh doanh chỉ phác thảo các phơng hớng dài hạn có tính định hớng, còn trong thực hành kinh doanh phải thực hiện phơng châm: kết hợp mục tiêu chiến lợc với mục tiêu tình thế. Mọi quyết định quan trọng trong quá trình xây dựng, quyết định, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh chiến lợc đều phải tập trung vào ngời lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp. Chiến lợc kinh doanh luôn xây dựng, lựa chọn và thực thi dựa trên cơ sở lợi thế so sánh của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải đánh giá đúng thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình khi xây dựng chiến lợc. Chiến lợc kinh doanh trớc hết và chủ yếu đợc xây dựng cho các ngành nghề kinh doanh, các lĩnh vực kinh doanh chuyên môn hoá, truyền thống, thế mạnh của doanh nghiệp. Điều đó đặt doanh nghiệp vào tình thế phải xây dựng chiến lợc kinh doanh với những chuẩn bị chu đáo. 2. Khái niệm và vai trò của chiến lợc sản phẩm 2.1 Khái niệm về chiến lợc sản phẩm Chiến lợc sản phẩm là một loại chiến lợc trong chiến lợc kinh doanh, có rất nhiều khái niệm khác nhau về chiến lợc sản phẩm. Nhìn từ mỗi khía cạnh và mỗi góc độ khác nhau ta lại có các chiến lợc sản phẩm khác nhau. Nguyễn Sỹ ấm TX8 - Việt Hng Hà Nội 5 viện đại học mở Hà Nội khoa kinh tế và QTKD Khái niệm đầy đủ và có mức khái quát nhất: Chiến lợc sản phẩm là phơng thức kinh doanh có hiệu quả trên cơ sở bảo đảm thảo mãn nhu cầu của thị trờng và thị hiếu của khách hàng trong thời kỳ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2.2 Vai trò của chiến lợc sản phẩm Chiến lợc sản phẩm là xơng sống của chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp. Trình độ sản xuất ngày càng cao, cạnh tranh thị trờng ngày càng gay gắt thì vai trò của chiến lợc sản phẩm ngày càng trở lên quan trọng. Không có chiến lợc sản phẩm thì chiến lợc giá cả, chiến lợc phân phối, chiến lợc giao tiếp và khuyếch trơng cũng không có lý do tồn tại. Còn nếu chiến lợc sản phẩm sai lầm tức là đa ra thị trờng loại hàng hoá và dịch vụ không có nhu cầu hoặc rất ít nhu cầu thì giá cả có thấp đến đâu, quảng cáo có hấp dẫn đến đâu thì cũng không có ý nghĩa gì hết. Với những phân tích trên thì ta có thể nói chiến lợc sản phẩm không những chỉ đảm bảo cho sản xuất kinh doanh đúng hớng mà gắn bó chặt chẽ giữa các khâu của quá trình tái sản xuất mở rộng của doanh nghiệp, nhằm thực hiện các mục tiêu của chiến lợc tổng quát. 3. Mô hình lựa chọn chiến lợc sản phẩm Có rất nhiều mô hình lựa chọn chiến lợc sản phẩm. 3.1. Chiến lợc sản phẩm chuyên môn hoá Trong lĩnh vực hoạt động sản xuất xác định chiến lợc chuyên môn hoá có thể phát triển theo ba hớng để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trờng: Chiến lợc chi phối bằng chi phí: Đặc trng của hớng chiến lợc này là chi phí cá biệt trên một đơn vị sản phẩm thấp do tăng quy mô sản xuất và do các u thế của chuyên môn hoá đa lại. Hay nói cách khác chi phí sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (chi phí cận biên) giảm dần khi tăng quy mô sản xuất và u thế của chuyên môn hoá đem lại. Chiến lợc khác biệt hoá: Là chiến lợc nhằm theo hớng tạo và cung cấp một loại sản phẩm độc đáo cho thị trờng. Một sản phẩm khác biệt về chất lợng, chi phí, dịch vụ và mẫu mã. Chiến lợc chia nhỏ hội tụ, đợc thực hiện thông qua việc tập trung hoạt động của doanh nghiệp vào một phân đoạn đặc biệt của thị trờng. Tính Nguyễn Sỹ ấm TX8 - Việt Hng Hà Nội 6 viện đại học mở Hà Nội khoa kinh tế và QTKD chất đặc biệt có thể biểu hiện ở nhóm khách hàng, vùng địa lý, nhân khẩu học, đặc điểm xã hội 3.2. Chiến lợc đa dạng hoá sản phẩm Phát triển đa dạng hoá sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh là một xu h- ớng tất yếu trong nền kinh tế thị trờng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trờng ngày càng biến động nhanh chóng theo hớng đa dạng hoá hơn, phong phú hơn. Tuy vậy, đa dạng hoá sản phẩm theo hớng nào và mức độ nào thì cần tính toán cân nhắc. Sản phẩm hoặc ngành hàng chuyên môn hoá của doanh nghiệp Khả năng của doanh nghiệp Xu hớng biến động và các thách thức của môi trờng kinh doanh Sức ép cạnh tranh trong nội bộ ngành Trên thực tế có hai hình thức thực hiện đa dạng hoá sản phẩm : Đa dạng hoá đồng tâm, phát triển đa dạng hoá sản phẩm trên nền của sản phẩm chuyên môn hoá. Đa dạng hoá kết khối hay tổ hợp phát triển đa dạng các hoạt động kinh doanh có đặc điểm kinh tế kĩ thuật khác nhau. 3.3. Chiến lợc liên kết sản phẩm Liên kết hoạt động bao quát nhiều mặt hoạt động trong phạm vi mô hình chiến lợc này chỉ xem xét hoạt động liên kết phát triển sản phẩm. Trong phạm vi nghiên cứu, chiến lợc liên kết có thể phát triển theo hai h- ớng: Liên kết phía thợng lu nhằm khác biệt hoá các nguồn cung ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất kinh doanh. Liên kết về phía hạ lu nhằm khác biệt hoá các sản phẩm tự một hoặc vài loại nguyên liệu chính ban đầu. Về thực chất đó là hớng phát triển đa dạng hoá sản phẩm từ nguyên liệu gốc ban đầu. 3.4. Chiến lợc sản phẩm kết hợp Trong thực tế, để tận dụng các cơ hội kinh doanh, tránh các rủi ro và các bất lợi trên thị trờng đồng thời khai thác triệt để các khả năng và tiềm Nguyễn Sỹ ấm TX8 - Việt Hng Hà Nội 7 viện đại học mở Hà Nội khoa kinh tế và QTKD lực của doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải áp dụng mô hình phối hợp giữa chúng. II. Phân loại chiến lợc sản phẩm Chiến lợc sản phẩm có thể chia đợc thành loài khác nhau: 1. Căn cứ vào bản thân sản phẩm, chiến lợc sản phẩm đợc chia làm sáu loại. Chiến lợc thiết lập chủng loại: là đảm bảo giữ cho đợc vị trí vốn có của sản phẩm trên thị trờng bằng việc bảo vệ uy tín mà doanh nghiệp đã đạt đợc. Chiến lợc hạn chế chủng loại: là chiến lợc đơn giản hoá kết cấu chủng loại, loại trừ một số sản phẩm không hiệu quả, tập trung phát triển một số sản phẩm có triển vọng. Chiến lợc biến đổi chủng loại: là chiến lợc tiếp tục thay đổi thể thức thảo mãn yêu cầu nhằm nâng cao số lợng khách hàng. Chiến lợc tách biệt chủng loại: là chiến lợc tách các sản phẩm đa dạng sản xuất của doanh nghiệp với các sản phẩm tơng tự hay gần giống nhau hiện có trên thị trờng, giữ lai một số tính chất nhất là tính thẩm mỹ trong suốt vòng quay của hàng hóa. Chiến lợc hoàn thiện sản phẩm: là chiến lợc định kỳ cải tiến các thông số chất lợng của sản phẩm. Chiến lợc đổi mới chủng loại: là chiến lợc phát triển sản phẩm mới. 2. Căn cứ vào sản phẩm có kết hợp với thị trờng tiêu thụ, ngời ta chia chiến lợc sản phẩm thành: Chiến lợc sản phẩm hiện có trên thị trờng hiện có: Chiến lợc này thờng đợc áp dụng trong giai đoạn đầu của chiến lợc kinh doanh của những doanh nghiệp mới thành lập. Nhà kinh doanh bắt đầu từ sản phẩm, sau đó phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình theo ba phơng thức: Khuyến khích khác hàng đã có của mình tiêu thụ sản phẩm thờng xuyên hơn. Nguyễn Sỹ ấm TX8 - Việt Hng Hà Nội 8 viện đại học mở Hà Nội khoa kinh tế và QTKD Phát triển thêm khách hàng trong cùng một thị trờng để tăng thêm mức tiêu thụ sản phẩm. Kích động khách hàng để tăng thêm mức tiêu thụ sản phẩm. Chiến lợc sản phẩm hiện có trên thị trờng mới: Chiến lợc này nhằm mở rộng thị trờng bằng cách đa sản phẩm hiện có vào thị trờng mới tăng mức tiêu thụ. Chiến lợc sản phẩm biến cải trên thị trờng hiện có: Trong chiến lợc này, sản phẩm hiện có có thể đợc thay thế một phần hoặc hoàn toàn trong tập hợp sản phẩm của doanh nghiệp vì khách hàng bao giờ cũng muốn mua sản phẩm mới hoặc cải tiến tốt hơn, đẹp hơn Chiến lợc sản phẩm biến cải trên thị trờng mới: Chiến lợc này dùng sản phẩm biến cải tạo ra thị trờng mới. Chiến lợc sản phẩm mới trên thị trờng hiện có: Chiến lợc này đợc áp dụng khi đa ra một sản phẩm mới nhằm đa dạng hoá sản phẩm hoặc thay thế sản phẩm cũ mà vòng đời sản phẩm sản xuất hết. Chiến lợc sản phẩm mới trên thị trờng mới: Chiến lợc này đợc áp dụng khi doanh nghiệp đa ra một loại sản phẩm cha có trên thị trờng nhằm mục đích mở rộng thị trờng tạo nhu cầu mới. III. Nội dung của chiến lợc sản phẩm Chiến lợc là là kế hoạch tổng quát của công ty, xây dựng thực hiện để đảm bảo cho tổ chức có đợc sự phát triển tiến bộ về chất. ở đây ta nghiên cứu chiến lợc sản phẩm có nghĩa là nghiên cứu về kế hoạch tổng quát của công ty nhằm đa công ty tới vị trí mới, là nhà cung cấp hàng đầu về sản phẩm máy điện cơ hàng đầu của Việt nam về chất lợng, kỹ thuật, dịch vụ đi kèm, bao bì nhãn hiệu, nhãn hiệu, đóng gói Chiến lợc sản phẩm gồm có hai nội dung: mục tiêu của chiến lợc và các phơng thức thực hiện mục tiêu mang tính định hớng. 1. Mục tiêu của chiến lợc sản phẩm có thể lựa chọn những mục tiêu mang tính tổng quát nh Dẫn đầu thị trờng về chất lợng sản phẩm Khác biệt hoá sản phẩm Nguyễn Sỹ ấm TX8 - Việt Hng Hà Nội 9 viện đại học mở Hà Nội khoa kinh tế và QTKD Hoàn thiện sản phẩm 2. Các phơng án thực hiện mục tiêu Phơng án thực hiện mục tiêu bao gồm giải pháp và các công cụ thực hiện mục tiêu. 2.1. Các giải pháp thực hiện mục tiêu Giải pháp thực hiện mục tiêu của chiến lợc sản phẩm có thể là: Phát triển sản phẩm riêng biệt: Phát triển một sản phẩm riêng biệt có thể đợc thực hiện thông qua các con đờng. Thay đổi tính năng của sản phẩm. Theo cách này có thể tạo ra sản phẩm mới bằng cách hoán cải, bổ sung hoặc thay đổi lại các tính năng của sản phẩm cũ theo hớng đảm bảo sử dụng sản phẩm an toàn hơn, tiện lợi hơn. con đờng này thờng đợc áp dụng cho các sản phẩm là máy móc thiết bị lớn, phơng tiện vận tải,nhằm cải thiện điều kiện sử dụng của ngời tiêu dùng và do đó mở ra khả năng mới về cầu sản phẩm của khách hàng. Cải tiến chất lợng. Mục tiêu là làm tăng độ tin cây, tốc độ, độ bền cũng nh các đặc tính khác của sản phẩm đang sản xuất. Đối với nhiều loại sản phẩm cải tiến chất lợng cũng có nghĩa là tạo ra nhiều phẩm cấp chất l- ợng sản phẩm khác nhau để phục cho các nhóm khách hàng có thị hiếu tiêu dùng (và do đó có cầu) khác nhau. Cải tiến kiểu dáng sản phẩm. Mục tiêu là làm thay đổi hình dáng, hình thức của sản phẩm nh thay đổi kết cấu, màu sắc, bao bì,tạo ra sự khác biệt của sản phẩm. Mở rộng mẫu mã sản phẩm. Mục tiêu là tạo ra nhiều mẫu mã mới của sản phẩm. Phát triển danh mục sản phẩm: phát triển danh mục sản phẩm có thể thực hiện thông qua việc bổ sung thêm các mặt hàng mới hoặc cải tiến các sản phẩm đang sản xuất. Danh mục sản xuất có thể bổ sung thêm bằng nhiều cách. Bổ sung các mẫu sản phẩm có tính năng tác dụng, đặc trng chất l- ợng kém hơn (kéo dãn xuống phí dới). Doanh nghiệp thực hiện giải pháp này khi doanh nghiệp đã sản xuất cơ cầu mặt hàng đang ở đỉnh điểm của thị trờng, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng có thu nhập cao, có yêu cầu Nguyễn Sỹ ấm TX8 - Việt Hng Hà Nội 10 viện đại học mở Hà Nội khoa kinh tế và QTKD cao về chất lợng. Lựa chon chiến lợc bổ sung các mẫu mã sản phẩm có tính năng tác dụng, đặc trng chất lợc kém hơn nhằm đáp ứng cầu của các nhóm khách hàng có yêu cầu về chất lợng sản phẩm thấp hơn với giá cả rẻ hơn. Bổ sung các mẫu mã sản phẩm có tính năng tác dụng, đặc trng chất lợng cao hơn (kéo dãn lên phía trên): Trờng hợp này khi doanh nghiệp đang sản xuất cơ cấu mặt hàng đáp ứng cầu của các nhóm khách hàng có thu nhập và yêu cầu về chất lợng thấp. Lựa chọn chiến lợc bổ sung các mẫu mã sản phẩm có tính năng tác dụng, chất lợng cao hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách hàng có yêu cầu về chất lợng sản phẩm cao hơn với giá cả cũng cao hơn. Tiến hành chiến lợc này doanh nghiệp. Tiến hành chiến lợc này doanh nghiệp có thể ngăn chặn đợc sự xâm nhập của các doanh nghiệp muốn cung cấp cho thị trờng các mẫu mã sản phẩm có tính năng tác dụng, đặc trng chất lợng cao hơn. Nhng cũng có thể dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt. Bổ sung cả các mẫu mã sản phẩm có tính năng tác dụng đặc trng chất lợng cao hơn (kéo dãn hai phía). Trờng hợp này xảy ra khi doanh nghiệp đang sản xuất cơ cấu mặt hàng đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng có thu nhập và yêu cầu về chất lợng vừa phải. Lựa chọn chiến lợc bổ sung các mẫu mã sản phẩm, có tính năng tác dụng, đặc trng chất lợng ở cả mức cao hơn và mức thấp hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi nhóm khách hàng có yêu cầu về chất lợng sản phẩm với giá cả khác nhau. Chiến lợc này đòi hỏi tiềm năng lớn của doanh nghiệp và có thể dẫn tới sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt. Doanh nghiệp cũng có thể tăng thêm số danh mục mặt hàng trong cơ cấu sản phẩm hiện tại nhằm làm cho khách hàng thực sự thấy đợc cái mới khác biệt của sản phẩm và mua thêm sản phẩm mới mặc dù đã có sản phẩm cũ. Công nghiệp sản xuất máy tính điện tử cho bức tranh rõ nét về h- ớng chiến lợc này. 2.2. Các công cụ thực hiện giải pháp Công cụ thực hiện chiến lợc sản phẩm của công ty là các chính sách kinh doanh của công ty. Các chính sách kinh doanh đợc thiết lập nhằm các mục đích. Nguyễn Sỹ ấm TX8 - Việt Hng Hà Nội 11 [...]... hình xây dựng chiến lợc sản phẩm của công ty tnhh chế tạo máy điện việt nam _ Hungari Tên công ty: Công ty TNHH chế tạo máy địên Việt nam - Hung gari Tên giao dịch: VIHEM Website: Vihem.com.vn Email: Vihem@netnam.vn Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh - Hà Nội Điện thoại: 04-8823287; 04-8823298 Fax: 04-8823291 I Một số đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari. .. 40.000 động cơ điện các loại 2 Thị trờng Miền Trung 3 Thị trờng Miền II thực trạng tình hình xây dựng chiến lợc sản phẩm của Nam công ty TNHH chế tạo máy 2005 việt nam _ hungari Tỷ trọng doanh thu vùng điện 1 Tình hình xây dựng chiến lợc sản phẩm của công ty Vihem giai đoạn 2001-200515.300, 20% Từ khi thành lập đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 1 TNHH chế tạo máy điện Việt Nam Hungari... hiện mục tiêu này công ty đã đa ra một số phơng án Các giải pháp: Thay đổi tính năng của sản phẩm: công ty đã bổ sung hoàn thiện tính năng mới của sản phẩm Cải tiến chất lợng: tăng tuổi thọ độ bền của sản phẩm, tăng khả năng chịu nhiệt, Các công cụ thực hiện giải pháp: Chính sách nghiên cứu và phát triển: Công ty xây dựng tài liệu hớng dẫn quy trình , quy tắc và phơng pháp thiết kế sản phẩm mới, quy trình... tranh trong nớc : Các loại sản phẩm máy điện trong nớc sản xuất ra chủ yếu chỉ có hai Công ty lớn đó là: Công ty điện cơ Hà nội và Công ty chế tạo máy điện Việt- Hung Đáp ứng nhu cầu về máy điện cơ trong nớc ngoài hai công ty trên, thị trờng sản phẩm này trong nớc còn có các sản phẩm xuất xứ từ bên ngoài Đó là các sản phẩm nhập khẩu đi kèm theo các hệ thống máy, dây chuyền hoàn chỉnh Nh vậy, đối thủ... Công ty Hệ thống phân phối sản phẩm của Doanh nghiệp Công ty đặc biệt quan tâm đến vai trò của hệ thống phân phối Cụ thể Công ty thiết lập mạng lới kênh phân phối, các đại lý tiêu thụ Có hơn 50 đại lý tiêu thụ trên toàn quốc Tại Công ty có cửa hàng giới thiệu sản phẩm và bán lẻ sản phẩm của Công ty Tại Hà nội có cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm của Công ty Tại các tỉnh đều có đại lý của Công ty Công. .. động sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức của công ty * Lĩnh vực kinh doanh Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari là một công ty TNHH một thành viên có tên giao dịch là VIHEM Công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo các loại động cơ điện xoay chiều phục vụ cho nhu cầu của toàn bộ ngành kinh tế quốc dân và xuất khẩu Đồng thời, Công ty cũng trực tiếp xuất nhập khẩu các thiết bị, máy. .. đối thủ cạnh tranh chính trong nớc là Công ty điện cơ Hà nội Về sản phẩm: sản phẩm của Công ty điện cơ cũng rất đa dạng về công suất, tốc độ Khả năng của họ chế tạo đợc các loại động cơ có công suất lớn Chất lợng và mỹ thuật công nghiệp càng liên tục đợc cải tiến Sản phẩm của họ cũng các đời 3K và 4K Về giá bán: so sán giữa giá bán của Động cơ điện Việt Hung và của Điện cơ có chênh nhau nhng không đáng... độ công nhân Hiểu đợc vấn đề đó Công ty đã và đang cử những cán bộ có năng lực nhng trình độ thấp đi đào tạo và đào tạo lại để đáp ứng đợc yêu cầu công việc Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung cũng nh của Công ty Chế tạo máy điện Việt - Hung nói riêng phụ thuộc nhiều vào đội ngũ công nhân sản xuất vì họ là những ngời trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm cho Công ty, ... mãn ty công ty đã xây dựng cho minh một chiến lợc sản 53.825, 3 69% tiêu cao nhất, chất lợng là chìa khóa phẩm mới mục tiêu khách hàng là mục Nguyễn Sỹ ấm TX8 - Việt Hng Hà Nội 26 viện đại học mở Hà Nội khoa kinh tế và QTKD của thành công Với mục tiêu chiến lợc của công ty là trở thành nhà cung cấp máy điện hàng đầu Việt Nam Xuất phát từ triết lý kinh doanh, mục tiêu chiến lợc kinh doanh của công ty. .. Sản phẩm của Công ty đợc mọi thành phần kinh tế tin dùng Trong những năm qua, Công ty đã cung cấp nhiều loại động cơ cho các công ty sản xuất xi măng, các, công trình thủy lợi, công nghiệp chế biến nông lâm sản, công nghiệp chế tạo, luyện cán kim loại,v.v và đã trúng nhiều gói thầu tại các dự án trong nớc và liên doanh Các khách hàng của công ty trong những năm vừa qua có: Các nhà máy và các công ty . về xây dựng chiến lợc sản phẩm. Ch ơng II: Đánh giá thực trạng tình hình xây dựng chiến lợc sản phẩm của Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_ Hungari. Ch ơng III: Một số giải pháp quản lý nhằm. II đánh giá Thực trạng tình hình xây dựng chiến lợc sản phẩm của công ty tnhh chế tạo máy điện việt nam _ Hungari Tên công ty: Công ty TNHH chế tạo máy địên Việt nam - Hung gari Tên giao dịch:. nhằm hoàn thiện việc xây dựng chiến lợc sản phẩm của Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_ Hungari. Mặc dù đã đợc sự tận tình giúp đỡ, hớng dẫn thầy cô và Phòng kinh doanh của Công ty TNHH chế tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc xây dựng chiến lược sản phẩm của Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc xây dựng chiến lược sản phẩm của Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc xây dựng chiến lược sản phẩm của Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn