Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu.pdf

75 717 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:49

Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu Luận văn tốt nghiệp SVTH: Ngô Thị Nghị 1 Chƣơng 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập, đổi mới phát triển, nền kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống kinh tế ngày một nâng cao. Để đạt được những thành tựu đó, với sự đóng góp không nhỏ của ngành ngân hàng. Ngành ngân hàng với vai trò là “người đi vay” “người cho vay” đã có những chính sách đổi mới tích cực phù hợp với tình hình thực tiễn, huy động tối đa các nguồn tiền nhàn rỗi đưa vào lưu thông để phát triển sản xuất. Việc tạo lập nguồn vốn không những giúp cho Ngân hàng tổ chức được mọi hoạt động kinh doanh mà còn góp phần quan trọng trong việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp nói riêng cũng như sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế nói chung. Bên cạnh đó, với vai trò là nhà cung cấp vốn tín dụng, điều mà các Ngân hàng quan tâm nhất là khả năng bảo tồn vốn để tái đầu tư. Tín dụngmột hoạt động kinh doanh chủ yếu đem lại lợi nhuận cao nhất đối với tất cả các Ngân hàng. Đồng thời hoạt động tín dụng còn nói lên qui mô phát triển kinh tế của Ngân hàng thông qua doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ .Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy hoạt động tín dụng của Ngân hàng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro những rủi ro này lại bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Để hoạt động kinh doanh ổn định phát triển, đảm bảo có hiệu quả nhưng hạn chế rủi ro trước tiên phải thông qua việc phân tích tín dụng là mục tiêu không thể thiếu đối với hoạt động tín dụng của tất cả các Ngân hàng. Là một Ngân hàng quốc doanh hoạt động theo cơ chế cạnh tranh của thị trường. Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu cũng đã đưa việc phân tích tín dụng lên hàng đầu để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả khả năng bảo tồn vốn để tái đầu tư. Từ nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài: “Phân tích hoạt động tín dụng một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình để hiểu sâu hơn về lĩnh vực tín dụng đối với sự phát triển của đời sống xã hội. Luận văn tốt nghiệp SVTH: Ngô Thị Nghị 2 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Tín dụngmột nghiệp vụ quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ tài sản của Ngân hàng. Đây là nguồn vốn hình thành từ vốn huy động trong khách hàng, vì vậy mục tiêu tổng quát của đề tàiphân tích khái quát tình hình huy động vốn của Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu qua 3 năm. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu qua 3 năm. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu qua 3 năm. - Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài được sử dụng số liệu về kết quả hoạt động tín dụng qua 3 năm: 2004 – 2005 – 2006 trong thời gian từ ngày 05-03-2007 đến ngày 11-06-2007. Do thời gian nghiên cứu có hạn nên em chỉ tập trung khai thác số liệu tại phòng kinh doanh phòng kế toán của Ngân hàng. Đó là nơi lưu trữ nhiều dữ liệu về hoạt động tín dụng có liên quan đến đề tài mà em nghiên cứu. Vì kiến thức thời gian hoàn thành có hạn trong quá trình thực hiện, thu thập thông tin, bước đầu tiếp cận thực tế không tránh khỏi những thiếu xót, đây cũng chính là hạn chế của đề tài. Rất mong sự giúp đở góp ý của quý thầy cô các bạn. 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐÉN ĐỀ TÀI Lĩnh vực phân tích hoạt động tín dụng biện pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng đã có các nghiên cứu sau: - Tình hình cho vay, thu nợ, dư nơ, nợ quá hạn theo ngành kinh doanh - Các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng Nhưng chưa có đề tài nào nghiên cứu phân tích tín dụng biện pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng như sau: Tình hình cho vay, thu nợ, dư nơ nợ quá hạn theo địa bàn, thời hạn, thành phần kinh tế phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng theo ngành nghề kinh doanh. Luận văn tốt nghiệp SVTH: Ngô Thị Nghị 3 Chƣơng 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Tổng quan về Ngân hàng thƣơng mại 2.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại Theo các nhà khoa học, hoạt động Ngân hàng gần như đã xuất hiện cùng lúc với sự hình thành đời sống kinh tế - xã hội của loài người. Thông qua các các tài liệu cho thấy hoạt động Ngân hàng đã ra đời từ 3- 4 ngàn năm trước công nguyên. Trong mỗi giai đoạn phát triển hoạt động Ngân hàng có những thay đổi do vậy định nghĩa về Ngân hàng cũng không giống nhau. Xã hội càng phát triển, hoạt động Ngân hàng càng trở nên đa dạng phong phú hơn về loại hình. Từ đó có những nhận thức khác nhau về Ngân hàng cũng bắt đầu phát sinh. Để hiểu một cách đơn giản, Ngân hàng thương mại ra đời phát triển gắn liền với nền sản xuất hàng hoá, nó kinh doanh loại hàng hoá đặc biệt đó là “tiền tệ ”. Thực tế các Ngân hàng thương mại kinh doanh “quyền sử dụng vốn tiền tệ”. Nghĩa là Ngân hàng thương mại nhận tiền gửi của công chúng, của các tổ chức kinh tế - xã hội sử dụng số tiền đó để cho vay làm phương tiện thanh toán với những điều kiện ràng buộc là phải hoàn trả lại vốn gốc lãi nhất định theo thời hạn đã thoả thuận. Theo pháp lệnh “các tổ chức tín dung” (1990) của Việt Nam thì Ngân hàng thương mại được định nghĩa như sau: “Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu làm phượng tiện thanh toán”. 2.1.1.2 Các nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng thương mại a) Nghiệp vụ huy động vốn Để đáp ứng được nhu cầu vốn cho sự phát triển chung của nền kinh tế thì việc tạo lập vốn cho Ngân hàng là vấn đề quan trọng hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại. Nghiệp vụ huy động vốn được thực hiện thông qua hành vi mở tài khoản để thực hiện thanh toán cho khách Luận văn tốt nghiệp SVTH: Ngô Thị Nghị 4 hàng hoặc huy động các loại tiển gửi định kỳ có lãi. Đồng thời đây cũng là hoạt động chủ yếu, thường xuyên khởi đầu cho các hoạt động của Ngân hàng thương mại thực hiện chức năng trung gian tài chính. Với việc đáp ứng nhu cầu gửi tiền của khách hàng, Ngân hàng thương mại đã đa dạng hoá các loại hình hoạt động, tập trung lại gồm các hình thức sau:  Tiền gửi thanh toán Tiền gửi thanh toán là các khoản tiền gửi của tổ chức kinh tế, cá nhân gửi vào khi có nhu cầu thanh toán qua Ngân hàng. Ngân hàng không nhằm mục đích sinh lời mà nhằm đảm bảo an toàn thực hiện các khoản chi trả trong hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng. Do vậy, tiền gửi thanh toán là tiền gửi không kỳ hạn, khách hàng có thể rút tiền hoặc ra lệnh chi bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước cho Ngân hàng. Mặt khác, loại tiền gửi này lãi suất thường thấp vì Ngân hàng không chủ động trong công tác cho vay.  Tiền gửi có kỳ hạn Là loại tiền gửi mà khi khách hàng gửi tiền vào có sự thoả thuận về thời hạn rút vốn giữa Ngân hàng khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế do yếu tố cạnh tranh, để thu hút tiền gửi các Ngân hàng thường cho phép khách hàng đựoc rút tiền ra trước thời hạn nhưng không được hưởng lãi suất hoặc chỉ được hưởng một mức lãi suất thấp hơn. Tiền gửi có kỳ hạn là nguồn vốn mang tính ổn định, Ngân hàng có thể sử dụng loại tiền này một cách chủ động làm nguồn vốn kinh doanh. Vì vậy để thu hút nhiều khách hàng gửi tiền, Ngân hàng đã đa dạng hoá các kỳ hạn khác nhau trên nguyên tắc kỳ hạn càng dài thì lãi suất càng cao, nhằm ổn định nguồn vốn kinh doanh.  Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền mà khách hàng gửi vào Ngân hàng nhằm mục đích tích luỹ, hưởng lãi thực hiện kế hoạch chi tiêu nào đó trong tương lai. Đây là hình thức huy động truyền thống của Ngân hàng. Tiền gửi tiết kiệm bao gồm các loại sau: tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Luận văn tốt nghiệp SVTH: Ngô Thị Nghị 5 Ngoài các hình thức tiết kiệm trên, Ngân hàng còn có thể phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu ngân hàng .để huy động vốn phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn. b) Nhóm nghiệp vụ tín dụng Nghiệp vụ tín dụngmột nghiệp vụ quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ tài sản của Ngân hàng. Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu vốn kinh doanh trong xã hội ngày càng nhiều thì vai trò của tín dụng ngày càng quan trọng. Ngân hàng thương mại đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế thông qua các nghiệp vụ tín dụng sau:  Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn - Tín dụng trả góp Tín dụng trả góp là hình thức cấp tín dụng mà khách hàng được trả dần số tiền theo định kỳ đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. Thông thường nghiệp vụ này gắn liền với cho vay tiêu dùng. Do đó, nó có quan hệ chặt chẽ với việc mua bán hàng hoá. Tín dụng trả góp thường được áp dụng đối với những người có thu nhập ổn định. - Tín dụng bằng chữ ký: có 3 loại + Tín dụng chấp nhận Tín dụng chấp nhận là việc Ngân hàng đứng ra thực hiện nghiệp vụ chấp nhận thương phiếu cho khách hàng, tức là xác nhận việc đảm bảo thanh toán của người trả tiền thương phiếu. Người phát hành thương phiếu sau khi được Ngân hàng chấp nhận có thể sử dụng thương phiếu làm phương tiện chi trả hoặc chiết khấu tại Ngân hàng. Ở nghiệp vụ này, Ngân hàng là chủ thể cho mượn uy tín của mình để khách hàng được vay vốn. + Tín dụng chứng từ Tín dụng chứng từ vừa là một phương thức thanh toán quốc tế vừa là nghiệp vụ tín dụng, vì khi Ngân hàng mở thư tín dụng cho khách hàng của mình là nhà nhập khẩu thì nhà xuất khẩu ở nước ngoài đã nhận được sự cam kết thanh toán của Ngân hàng khi họ xuất trình những chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định trong thư tín dụng + Tín dụng bảo lãnh Luận văn tốt nghiệp SVTH: Ngô Thị Nghị 6 Tín dụng bảo lãnh là sự cam kết của Ngân hàng sẽ thực hiện nghiệp vụ thay cho người được bảo lãnh nếu người này không thực hiện nghĩa vụ. Điều này được thể hiện bằng văn bản do Ngân hàng phát hành gọi là chứng từ thư bảo lãnh. Hiện nay, có rất nhiều loại bảo lãnh như: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thuế quan . - Tín dụng ứng trước Tín dụng ứng trước là một thể thức cho vay được thực hiện trên cơ sở hợp đồng tín dụng, trong đó khách hàng được sử dụng một mức cho vay trong một thời hạn nhất định. - Chiết khấu thương phiếu Chiết khấu thương phiếu là một nghiêp vụ tín dụng ngắn hạn được thực hiện dưới hình thức khách hàng chuyển quyền sở hửu thương phiếu chưa đáo hạn cho Ngân hàng để nhận được một số tiền bằng mệnh giá của thương phiếu trừ đi lãi suất chiết khấu hoa hồng phí. - Thấu chi Thấu chi là một nghiệp vụ tín dụng trong đó khách hàng được Ngân hàng cho phép sử dụng số tiền vượt quá số dư thực có trên tài khoản tiền gửi trong một giới hạn thỏa thuận có ghi trong hợp đồng tín dụng. - Bao thanh toán Bao thanh toán là nghiệp vụ do một công ty con “Factor” của Ngân hàng đưa ra nhằm giúp các doanh nghiệp bán đi những khoản nợ hiện có của mình để thu tiền. Những khoản nợ mà “Factor” mua thường theo nguyên tắc miễn truy đòi. “Factor” sẽ có trách nhiệm đối với việc kiểm soát toàn bộ tín dụng, thu hồi nợ công việc kế toán bán hàng.  Nghiệp vụ tín dụng trung dài hạn Nghiệp vụ tín dụng trung dài hạn có thời hạn hoàn vốn dài (trung hạn trên 1 năm đến 5 năm, dài hạn có thời gian trên 5 năm). Ngân hàng thương mại cho vay vốn trung dài hạn thông qua hai hình thức cơ bản: - Cho vay đầu tư dự án Là hình thức Ngân hàng thương mại cấp phát tín dụng trên cơ sở thẩm định tính khả thi của các dự án đã được xem xét phê duyệt theo đúng trình tự phê duyệt. Luận văn tốt nghiệp SVTH: Ngô Thị Nghị 7 Dự án đầu tư trung dài hạn của khách hàngmột bộ phận quan trọng trong tổng thể các dự án đầu tư của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên phải đảm bảo yêu cầu sau: phải là một công trình nghiên cứu khoa học có mục tiêu cụ thể có tính khả thi cao, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả đảm bảo khả năng hoàn vốn. - Cho thuê tài chính Cho thuê tài chính là một hoạt động cho vay trung dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị các động sản khác trên cơ sở hợp đồng tín dụng thuê mua. Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết bị các động sản theo yêu cầu của bên thuê; bên đi thuê được sử dụng tài sản thuê thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuận không được hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn. Ngoài hai hình thức tín dụng trung dài hạn trên, Ngân hàng thương mại còn thực hiện các nghiệp vụ khác như: cho vay tham dự, cho vay góp vốn, cho vay bằng vốn nhận uỷ thác, bảo lãnh vay trung dài hạn nước ngoài. c) Nhóm nghiệp vụ khác Trong nền kinh tế thị trường, sản xuất ngày càng phát triển, vi mô sản xuất phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng. Để đáp ứng nhu cầu này, các Ngân hàng thương mại không ngừng mở rộng nâng cao chất lượng nghiệp vụ như: nghiệp vụ thanh toán quốc tế, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ uỷ thác . thông qua những hình thức này giúp cho Ngân hàng mở rộng được các quan hệ với các doanh nghiệp Ngân hàng nước ngoài, nâng cao uy tín Ngân hàng trên thị trường quốc tế. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội thông qua các hoạt động của mình. 2.1.2 Những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại 2.1.2.1 Khái niệm về tín dụng Tín dụng là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc lãi sau một thời gian nhất định. Luận văn tốt nghiệp SVTH: Ngô Thị Nghị 8 2.1.2.2 Vai trò của tín dụng Tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Vì vậy tín dụng có các vai trò chủ yếu sau đây: - Đáp ứng nhu cầu về vốn để duy trì sản xuất được liên tục - Thúc đẩy quá trình tập trung vốn tập trung sản xuất - Là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế phát triển - Góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả. 2.1.2.3 Bản chất tín dụng Tín dụng tồn tại trong nhiều phương thức sản xuất khác nhau. Ở mỗi phương thức, tín dụng biểu hiện ra bên ngoài là sự vai mượn tạm thời một vật hoặc một số tiền tệ. Quan hệ tín dụng dù vận động ở bất cứ phương thức nào thì tín dụng cũng tồn tại 3 đặc điểm cơ bản: - Chỉ thay đổi quyền sử dụng mà không thay đổi quyền sở hửu tín dụng - Có thời hạn tín dụng được xác định do thoả thuận giữa người đi vay người cho vay - Người sở hửu vốn tín dụng được nhận một phần thu nhập dưới hình thức lợi tức 2.1.2.4 Nguyên tắc tín dụng Khách hàng vay vốn Ngân hàng phải tuân thủ hai nguyên tắc sau: - Tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã thoả thuận trên hợp đồng tín dụng - Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc lãi đúng hạn đã thoã thuận trên hợp đồng tín dụng. 2.1.2.5 Hợp đồng tín dụng Hợp đồng tín dụng là hợp đồng kinh tế mang tính chất dân sự, được ký kết giữa Ngân hàng với một pháp nhân hay thể nhân vay vốn để đầu tư hay sử dụng vốn cho một mục đích hợp pháp nào đó. Đây là một văn bản có tính phápcao đối với hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Ngân hàng luôn quan tâm đến tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng. Mọi biểu hiện suy giảm trong quản lý kết quả kinh doanh yếu kém của khách hàng đều dẫn đến hành động điều chỉnh kịp thời của Ngân hàng. Luận văn tốt nghiệp SVTH: Ngô Thị Nghị 9 2.1.2.6 Điều kiện cho vay Các khách hàng muốn được vay vốn Ngân hàng phải có các điều kiện sau đây: - Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. - Mục đích sử dụng vay vốn hợp pháp - Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết - Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi hiệu quả. - Thực hiện quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của chính phủ hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2.1.2.7 Đối tượng cho vay của Ngân hàngNgân hàng cho vay các đối tượng sau: - Giá trị vật tư, hàng hoá, máy móc, thiết bị các khoản chi phí để khách hàng thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh dịch vụ . - Số tiền vay trả cho các tổ chức tín dụng trong thời gian thi công chưa bàn giao đưa tài sản cố định vào sử dụng đối với cho vay trung dài hạn để đầu tư tài sản cố định mà khoản lãi được tính trong giá trị tài sản cố định đó.  Ngân hàng không cho vay các đối tượng sau: - Số tiền thuế phải nộp - Số tiền để trả nợ gốc lãi vay cho các tổ chức tín dụng khác - Số tiền vay trả cho chính tổ chức tín dụng cho vay vốn 2.1.2.8 Lãi suất tín dụng Lãi suất cho vay là một yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh tín dụng của Ngân hàng. Vì vậy việc quyết định lãi suất cho vay phải dựa vào các thông số về mức kỳ vọng sinh lời của Ngân hàng, mức độ rủi ro, thời hạn cho vay của từng món vay trên cơ sở năng lực tài chính, khả năng trả nợ, biện pháp bảo đảm tiền vay mức độ tín nhiệm của khách hàng… Do đó lãi suất cho vay được giám đốc sở giao dịch Ngân hàng các trưởng phòng nghiệp vụ tín dụng trực tiếp cho vay nghiên cứu tính toán cụ thể để đảm bảo trang trải đủ chi phí huy động vốn, chi phí quản lý món vay, trích dự phòng rủi ro có lãi nhưng Luận văn tốt nghiệp SVTH: Ngô Thị Nghị 10 không được thấp hoặc cao hơn mức lãi suất sàn do Ngân hàng Trung ương quy định. 2.1.2.9 Đảm bảo tín dụng Đảm bảo tín dụng là thiết lập những cơ sở pháp lý của khoản tín dụng đã cấp với những tài sản của người vay hay người thứ ba để khi không thu hồi được nợ sẽ có thể dựa vào việc bán tài sản đó để thu hồi nợ. Khi đánh giá hoạt động kinh doanh của khách hàng chưa đem lại nguồn thu chắc chắn, Ngân hàng buộc phải dùng đến những hình thức đảm bảo tín dụng như: các giá trị thế chấp, cầm cố hay bảo lãnh của bên thứ ba để khi không thu hồi được sẽ có thể dựa vào việc bán tài sản đó để thu hồi. Đây là một phương tiện mà các nhà quản trị rất quan tâm trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. 2.1.3 Rủi ro tín dụng phân tích tín dụng 2.1.3.1 Rủi ro tín dụng a) Khái niệm Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường là một hoạt động rất nhạy cảm, mọi biến động trong nền kinh tế xã hội đều tác động đến hoạt động Ngân hàng, có thể gây nên những xáo động bất ngờ hiệu quả của Ngân hàng có thể bị giảm sút. Do vậy, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại luôn chứa đựng những rủi ro tiềm ẩn, nếu lơ là khó có thể duy trì hoạt động của Ngân hàng hay nói cách khác là phá sản. Rủi ro tín dụng là rủi ro do một hoặc một nhóm khách hàng không thực hiện được các nghĩa vụ tài chính đối với Ngân hàng hay nói cách khác rủi ro tín dụng là rủi ro xảy ra khi xuất hiện những biến cố không lường trước được do nguyên nhân chủ quan hay khách quan mà khách hàng không trả đươc nợ cho Ngân hàng một cách đầy đủ cả gốc lãi khi đến hạn, từ đó tác động xấu đến hoạt động có thể làm cho Ngân hàng bị phá sản. b) Những nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng Thông thường rủi ro tín dụng xảy ra do những nguyên nhân sau: - Khách hàng vay vốn những nguy cơ tai nạn bất ngờ hoặc thua lổ trong kinh doanh nên không có tiền trả nợ dẫn đến nợ quá. - Bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế trong nước thế giới. [...]... Phân tích hoạt động tín dụng một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Cơng Thương Bạc Liêu” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình để hiểu sâu hơn về lĩnh vực tín dụng đối với sự phát triển của đời sống xã hội. Luận văn tốt nghiệp SVTH: Ngô Thị Nghị 11 - Do chính bản thân Ngân hàng chạy theo lợi nhuận, vi phạm nguyên tắc cho vay, phân tích đánh giá khách hàng. .. nhưng hạn chế rủi ro trước tiên phải thơng qua việc phân tích tín dụng là mục tiêu khơng thể thiếu đối với hoạt động tín dụng của tất cả các Ngân hàng. Là một Ngân hàng quốc doanh hoạt động theo cơ chế cạnh tranh của thị trường. Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu cũng đã đưa việc phân tích tín dụng lên hàng đầu để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả khả năng bảo tồn vốn để tái đầu tư. Từ nhận thức... rủi ro những rủi ro này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, để hạn chế phịng ngừa rủi ro cần phải tiến hành phân tích khách hàng, phân tích tín dụng phân tán rủi ro. Tuy nhiên, thơng qua việc phân tích tín dụng giúp cho cán bộ Ngân hàng ước lượng được rủi ro khơng hồn trả phòng ngừa được rủi ro a) Mục tiêu phân tích tín dụng Mục tiêu chủ yếu của phân tích tín dụng là... thức huy động vốn của Ngân hàng Cũng như các Ngân hàng thương mại khác hoạt động với phương châm “đi vay để cho vay” NHCTBL đã đa dạng hố các hình thức huy động vốn trong ngoài nước để đảm bảo cân đối trong hoạt động kinh doanh của mình, nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng đối với khách hàng, với nền kinh tế với chính bản thân Ngân hàng. Để thực hiện được điều đó, NHCTBL đã huy động vốn... đồng tín dụng - Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc lãi đúng hạn đã thỗ thuận trên hợp đồng tín dụng. 2.1.2.5 Hợp đồng tín dụng Hợp đồng tín dụng là hợp đồng kinh tế mang tính chất dân sự, được ký kết giữa Ngân hàng với một pháp nhân hay thể nhân vay vốn để đầu tư hay sử dụng vốn cho một mục đích hợp pháp nào đó. Đây là một văn bản có tính phápcao đối với hoạt động tín dụng. .. ban tại Ngân hàng. - Thu thập số liệu thông qua các báo cáo Ngân hàng như: bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng công thương Bạc Liêu qua các năm 2004 – 2005 – 2006. 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích số liệu 2.2.3.1 Phương pháp so sánh số tuyệt đối Số tuyệt đối là mức độ biểu hiện quy mô, giá trị của một chi tiêu tín dụng nào đó trong thời hạn và. .. về hoạt động cho vay tại Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu a) Mục đích cho vay Nghiệp vụ tín dụng tại NHCTBL là nghiệp vụ quan trọng luôn chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Ngân hàng cho vay cũng khơng ngồi mục đích có thể kiếm lời từ việc vay vốn để đầu tư cấp tín dụng. Bên cạnh đó, Ngân hàng có thể đem đồng vốn huy động được đi cho vay để thanh tốn các chi phí hợp pháp, ... do rủi ro tín dụng gây ra - Đối với bản thân Ngân hàng khi có rủi ro xảy ra có thể là thiệt hại về vật chất hoặc uy tín. - Đối với nền kinh tế xã hội, rủi ro tín dụng sẽ làm phá sản các Ngân hàng bởi vì hoạt động của Ngân hàng có liên quan đến tồn tồn bộ nền kinh tế, đến các doanh nghiệp tầng lớp dân cư. 2.1.3.2 Phân tích tín dụng Qua thực tế cho thấy hoạt động tín dụng của Ngân hàng có rất... rộng hoạt động, góp phần giải quyết cơng ăn việc làm cho người tại địa phương. Số lượng nhân viên tại chi nhánh trên 70 nhân viên trong đó cán bộ tín dụng 15 cán bộ mỗi cán bộ tín dụng quản lý trên 450 khách hàng. 3.1.2 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận 3.1.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu đã xây dựng một cơ cấu tổ chức bộ máy quản... hoà để phát huy tối đa nguồn lực lợi thế của mình nhằm hoạt động có hiệu quả Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức của ngân hàng Công Thương Bạc Liêu 3.1.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn của các phòng ban Hoạt động kinh doanh của Ngân hànghiệu quả hay không, không chỉ nhờ vào phương thức kinh doanh của Ngân hàng mà còn phụ thuộc vào năng lực điều hành cũng như . em chọn đề tài: Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu làm đề tài cho. - Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu qua 3 năm. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu.pdf, Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu.pdf, Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu.pdf, ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Khái niệm Ngân hàng thương mại Các nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng thương mại, Khái niệm về tín dụng Bản chất tín dụng Nguyên tắc tín dụng Hợp đồng tín dụng, Đối tượng cho vay của Ngân hàng Lãi suất tín dụng Đảm bảo tín dụng, Rủi ro tín dụng Phân tích tín dụng, Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn Tổng dư nợ trên vốn huy động lần, Tổng dư nợ Vốn huy động trên tổng nguồn vốn Nợ q hạn trên tổng dư nợ Hệ số thu nợ Vòng quay vốn tín dụng Vòng, Phương pháp so sánh số tuyệt đối Phương pháp so sánh số tương đối Phương pháp so sánh bằng số bình quân, Phương pháp thay thế liên hoàn Phương pháp chênh lệch, Quá trình hình thành và phát triển, Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động Nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban, Thuận lợi Khó khăn, Kết cấu nguồn vốn của Ngân hàng Hình thức huy động vốn của Ngân hàng Kết quả huy động vốn, Kết quả hoạt động cho vay, Tình hình thu nợ, Tình hình nợ quá hạn, Hiệu quả đối với chính bản thân Ngân hàng, Chi phí đầu tƣ cơ bản 9.500.000 đồng Chi phí chăn ni 30.100.000 đồng, Các loại hình hoạt động Đánh giá hoạt động tín dụng của NHCTBL qua 3 năm, Các nhân tố ảnh hƣởng đến DSCV của năm 2005 so với 2004, Các nhân tố ảnh hƣởng đến DSCV năm 2006 so với năm 2005, Các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh số thu nợ năm 2005 so với 2004, Các nhân tố ảnh hƣởng đến DSTN năm 2006 so với năm 2005, Các nhân tố ảnh hƣởng dƣ nợ của năm 2005 so với 2004, Các nhân tố ảnh hƣởng đến dƣ nợ năm 2006 so với năm 2005, Các nhân tố ảnh hƣởng nợ quá hạn của năm 2005 so với 2004, Các nhân tố ảnh hƣởng nợ quá hạn năm 2006 so với năm 2005, Tình hình huy động vốn Tình hình sử dụng vốn, Đối với tình hình huy động vốn Tình hình sử dụng vốn

Từ khóa liên quan