Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trửng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và lợn thịt.

13 597 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2015, 23:28

ảnh hởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và lợn thịt Trần Quốc Việt, Bùi Thị Thu Huyền, Ninh Thị Len, Nguyễn Thị Phụng, Lê Văn Huyên, Đào Đức Kiên Bộ môn Dinh dỡng và Thức ăn Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi 1. Đặt vấn đề Hiện nay, mặc dù đang tồn tại những quan điểm khác nhau về việc sử dụng kháng sinh liều thấp nh chất kích thich sinh trởng trong thức ăn chăn nuôi, nhng giảm tối đa và tiến tới hoàn toàn không sử dụng kháng sinh đang là một xu thế chung của thế giới. Theo báo cáo của Uỷ ban sử dụng dợc phẩm trong thức ăn chăn nuôi trực thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia (NRC - Mỹ), thiệt hại do lệnh cấm sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi có thể lên tới 2,5 tỷ USD mỗi năm (Donna U. Vogt. 1999). Bởi vậy, việc nghiên cứu tìm ra các chất thay thế đang thực sự trở thành một nhu cầu cấp bách. Trong số các chất thay thế, probiotic hiện đợc quan tâm nghiên cứu nhiều do có những đặc điểm u việt: (i) an toàn đối với vật nuôi và con ngời; (ii) cải thiện đợc các chức năng tiêu hoá; (iii) ức chế đợc vi khuẩn gây bênh và tăng cờng khả năng miễn dịch ở gia súc; (iv) không để lại tồn d và đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm (Jans, 2005). Nghiên cứu này đợc tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả của việc sử một số chế phẩm probiotic (do Viện Chăn nuôi phối hợp với trung tâm Công nghệ Sinh học-Đại học Quốc gia Hà nội nghiên cứu sản xuất) trên lợn con và lợn nuôi thịt. 2. Phơng pháp nghiên cứu 2.1. Phơng pháp bố trí thí nghiệm tiêu hóa Thí nghiệm đợc tiến hành trên 5 lợn đực thiến giống Yorkshire bắt đầu từ 45 ngày tuổi có khối lợng từ 13-15 kg bố trí theo kiểu ô vuông Latin (5 x 5). Lợn đợc chia ngẫu nhiên thành 5 lô và đợc nuôi riêng rẽ trong 5 cũi tiêu hoá có khay hứng phân và nớc tiểu riêng biệt, mỗi lợn trong một cũi tơng ứng với 1 lô thí nghiệm: ở các lô I; II và III, lợn đợc ăn khẩu phần cơ sở (phụ lục) có bổ sung chế phẩm Probiotic 1 gồm 3 chủng vi khuẩn (Enterococcus faecium- 6H2; Lactobacillus acidophilus-C3 và Bacillus subtilis-H4), chế phẩm probiotic 2 gồm 3 chủng (Pediococcus pentosaceus -Đ7; Lactobacillus plantarum-1K8 và Bacillus subtilis- H4) và chế phẩm Probiotic 3 gồm 3 chủng (Lactobacillus plantarum-3K2; Lactobacillus rhamnosus-5M2; Bacillus licheniformis-H3) tơng ứng. Mật độ vi sinh vật trong mỗi chế phẩm là 10 8 cfu/g. Liều bổ sung: 2 kg/tấn. Lợn ở lô IV- Lô đối chứng tích cực (possitive coltrrol) đợc ăn khẩu phần cơ sở có bổ sung kháng sinh Colistin 98% với liều 100 ppm). Lợn ở lô V Lô đối chứng tiêu cực (negative coltrol) đợc ăn khẩu phần cơ sở không bổ sung chế phẩm Probiotic và kháng sinh. Mỗi cũi tiêu hoá đợc bố trí máng ăn và vòi uống nớc tự động. Mỗi giai đoạn thí nghiệm kéo dài 12 ngày (7 ngày thích nghi, 5 ngày thu mẫu phân và nớc tiểu). Trong thời kỳ thích nghi lợn đợc cho ăn tự do (ad lib). Trong thời kỳ thu mẫu lợn chỉ đợc ăn 80% so với khả năng ăn đợc trong giai đoạn thích nghi nhằm hạn chế thức ăn bị bị d thừa. Thức ăn đợc cung cấp 2 lần/ngày (8 giờ sáng và 3 giờ chiều). Việc thu mẫu (phân và nớc tiểu) đợc tiến hành ngay sau mỗi bữa ăn. Toàn bộ phân của mỗi lần thu, đợc cân toàn bộ, trộn đều và lấy 10% khối lợng cho vào túi ni lông buộc kín, đánh dấu và bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ -4 0 C. Việc thu mẫu nớc tiểu cũng đợc tiến hành tơng tự. Để bảo tồn lợng nitơ trong nớc tiểu không bị thoát ra môi trờng, trong mỗi xô hứng nớc tiểu đã có sẵn 50ml H 2 SO 4 5%. Kết thúc mỗi giai đoạn thu mẫu, toàn bộ mẫu đợc trộn đều và lấy mẫu đại diện (khoảng 300 g phân và 300 ml nớc tiểu) để phân tích. Nớc uống đợc cung cấp hoàn toàn tự do trong suốt thời kỳ thí nghiệm bằng núm uống tự động. Thức ăn đa vào hàng ngày và thức ăn d thừa đợc ghi chép hàng ngày. Phân tích hoá học Mẫu phân và mẫu thức ăn đợc phân tích các chỉ tiêu: Vât chất khô (VCK) (TCVN. 4326-86), protein tổng số (Nx 6,25) (TCVN. 4328-86), xơ thô (CF) (TCVN.4329-86), mỡ thô (EE) (TCVN-4327-86), xơ hoà tan trong môi trờng trung tính (NDF) (Goering và Van Soest, 1970). Mẫu nớc tiểu đợc phân tích nitơ tổng số. Việc phân tích các chỉ tiêu đợc tiến hành tại phòng phân tích viện Chăn nuôi. . Phơng pháp bố trí thí nghiệm nuôi dỡng Thí nghiệm đợc tiến hành trên hai đối tợng: Lợn con giai đoạn từ sau cai sữa 21 ngày đến 60 ngày tuổi và lợn nuôi thịt giai đoạn từ 20-80 kg. 2.2.1. Thí nghiệm trên lợn con sau cai sữa Thí nghiệm đợc bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn với 5 lô, 3 lần lặp lại/lô, 12 con (đồng đều giới tính)/lần lặp lại, tổng số (5 x 3 x 12) 180 con. Tơng tự nh thí nghiệm tiêu hóa, lợn ở các lô I, II, III đợc ăn khẩu phần cơ sở (bảng 1) có bổ sung chế phẩm Probiotic 1; 2 và 3 tơng ứng. Mật độ vi sinh vật trong mỗi chế phẩm 10 8 cfu/g. Liều bổ sung: 2 kg/tấn. Lợn ở lô IV- Lô đối chứng tích cực (possitive coltrrol) đợc ăn khẩu phần cơ sở có bổ sung Colistin 98% với liều 100 ppm). Lợn ở lô V- Lô đối chứng tiêu cực (negative coltrol) đợc ăn khẩu phần cơ sở không bổ sung chế phẩm Probiotic và kháng sinh. Lợn con ở mỗi lần lặp lại đợc nuôi trên chuồng sàn nhựa, thức ăn và nớc uống sạch đợc cung cấp theo chế độ ăn tự do. Thức ăn cho vào và thức ăn thừa đợc ghi chép hàng ngày để tính toán lợng thức ăn ăn vào và tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng. Lợn con bị bệnh tiêu chảy đợc theo dõi và ghi chép hàng ngày, mức độ tiêu chảy đợc phân thành 2 cấp độ (mức A - tiêu chảy nhẹ- phân nhão, không thành khuân và mức B-tiêu chảy nặng - phân lỏng, nhiều nớc). Sau khi kết thúc thí nghiệm, mỗi lô chọn 3 lợn có khối lợng trung bình, khoẻ mạnh (1 lợn con/lần lặp lại) với tổng số 15 lợn con để giết mổ, chất chứa trong ruột non và ruột già đợc lấy mẫu để để khảo sát cơ cấu quần thể vi sinh vật thể hiện trên mật độ (cfu/g) các vi khuẩn hiếu khí (VKHK), vi khuẩn kị khí (VKKK), vi khuẩn Lactic, Bacillus, nấm men và E. Coli. Việc định loại và đếm các vi sinh vật đờng ruột đợc thực hiện theo các phơng pháp nghiên cứu vi sinh vật thông thờng. 2.2.2. Thí nghiệm trên lợn thịt Sau khi kết thúc thí nghiệm trên lợn con, toàn bộ số lợn thí nghiệm đợc chuyển sang chuồng nuôi lợn thịt và đợc nuôi theo chế độ nuôi chuẩn bị trong thời gian 10 ngày. Sau thời gian nuôi chuẩn bị, lợn con đợc phân lô trở lại theo phơng thức khối ngẫu nhiên hoàn toàn với 5 lô, 3 lần lặp lại/lô, 13 con (đồng đều giới tính)/lần lặp lại, tổng số (5 x 3 x 13) 195 lợn. Tơng tự nh thí nghiệm trên lợn con, lợn ở các lô I, II, III đợc ăn khẩu phần cơ sở (bảng 1) có bổ sung chế phẩm Probiotic 1; 2 và 3 tơng ứng. Mật độ vi sinh vật trong mỗi chế phẩm đạt 10 8 cfu/g. Liều bổ sung: 2 kg/tấn. Lợn ở lô IV- Lô đối chứng tích cực (possitive coltrrol) đợc ăn khẩu phần cơ sở có bổ sung chlotetracyclin 10% dạng viên bọc với liều 0.8 kg/tấn, tơng ứng với 80 ppm Chlotetracycline hoạt tính. Lợn ở lô V - Lô đối chứng tiêu cực (negative coltrol) đợc ăn khẩu phần cơ sở không bổ sung chế phẩm Probiotic và kháng sinh. Lợn thí nghiệm đợc nuôi trong chuồng kiểu thông thoáng tự nhiên, nền xi măng, thức ăn và nớc sạch đợc cung cấp theo chế độ ăn tự do. Khi lợn đạt khối lợng trung bình 50 kg, toàn đàn lợn đợc cân để tính tốc độ sinh trởng. Thức ăn cho vào và thức ăn thừa đợc cân và ghi chép hàng ngày để tính lợng thức ăn ăn vào và tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng. Lợn bị bệnh tiêu chảy đợc theo dõi và ghi chép hàng ngày. Mức độ tiêu chảy của lợn cũng đợc đánh giá theo hai cấp độ tơng tự nh thí nghiệm trên lợn con. . Phơng pháp xử lý số liệu Các số liệu thu thập đợc đợc xử lý thống kê ANOVA- GLM bằng phần mềm Minitab 13.0 trên máy tính. 3. Kết quả và thảo luận 3.1. ảnh hởng của việc bổ sung probiotic trong khẩu phần đến khả năng tiêu hoá thức ăn của lợn con Kết quả về tỷ lệ tiêu hóa một số thành phần của khẩu phần đợc trình bày ở bảng 2. Không có sự khác nhau rõ rệt giữa các lô về tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô (P = 0,055), nhng có sự khác nhau khá rõ rệt giữa các lô về tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ, protein thô, xơ thô, mỡ thô và NDF. Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ ở lợn lô III là thấp nhất (84,6%), cao nhất ở lô I (89,7%) và lô đối chứng tích cực (87,9%). Tỷ lệ tiêu hóa protein thô thấp nhất quan sát thấy ở lô V, cao nhất ở lô I và IV. Tỷ lệ tiêu hóa xơ thô và NDF cao rõ rệt ở các lô I và IV, thấp nhất quan sát thấy ở lô II và lô đối chứng tiêu cực. Bảng 2 . ảnh hởng của việc bổ sung chế phẩm probiotic vào thức ăn đến khả năng tiêu hóa thức ăn của lợn Lô thí nghiệm Chỉ tiêu Lô I (CP1) Lô II (CP2) Lô III (CP3) Lô IV (ĐC+) Lô V (ĐC-) SE P Vật chất khô 87.4 84.8 84.4 85.8 83.9 0.8 0.055 Chất hữu cơ * 89.7 b 85.4 ab 84.6 a 87.9 ab 85.4 ab 1.0 0.015 Protein thô * 88.9 b 86.1 ab 86.0 ab 88.6 b 85.0 a 0.8 0.011 Mỡ thô * 66.2 b 63.4 a 64.2 ab 66.3 b 64.0 ab 0.8 0.044 Xơ thô ** 62.8 bc 57.7 a 58.3 ab 62.7 c 58.4 a 1.1 0.010 NDF ** 74.7 b 70.3 a 70.7 ab 74.3 ab 70.8 a 1.1 0.023 Ni tơ TL, g 43 42 41 43 42 3.2 0.991 *Các giá trị trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau (P<0.05) ** Các giá trị trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau (P<0.1) Nhìn chung, khả năng tiêu hoá các chất dinh dỡng trong thức ăn đợc cải thiện rất nhiều ở lô lợn đợc ăn khẩu phần có bổ sung chế phẩm probiotic I và kháng sinh. Bổ sung kháng sinh cải thiện đợc khả năng tiêu hoá ở vật nuôi đã không còn là vấn đề mới, nhng nâng cao tỷ lệ tiêu hóa thức ăn thông qua bổ sung các sản phẩm probiotic cũng còn có nhiều kết quả nghiên cứu trái ngợc nhau. Theo Scheuemann (1993); Tossenberger và ctv (1995) bổ sung probiotic trong thức ăn cải thiện đợc tỷ lệ tiêu hóa protein khoảng 5-6%. Nhng kết quả nghiên cứu của Galassi và ctv (2001) cho thấy không thấy có sự khác biệt về tỷ lệ tiêu hoá thức ăn giữa lợn đợc ăn khẩu phần có và không bổ sung probiotic. Sở dĩ nh vậy là do đáp ứng của vật nuôi đối với việc bổ sung các sản phẩm probiotic trong thức ăn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố đặc biệt là vào chủng và cơ cấu các chủng vi khuẩn probiotic đợc sử dụng, bản chất của khẩu phần và hoàn cảnh chăn nuôi cụ thể (Damgaard và ctv, 2006). Kết quả nghiên cứu này cho thấy chế phẩm probiotic I gồm các chủng vi khuẩn Lactic (Enterococcus faecium- 6H2; Lactobacillus acidophilus-C3) và Bacillus (Bacillus subtilis-H4) có tác dụng cải thiện đợc khả năng tiêu hóa thức ăn của lợn. . ảnh hởng của việc bổ sung các chế phẩm probiotic trong khẩu phần đến sinh trởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và lợn nuôi thịt. Tốc độ sinh trởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn con và lợn thịt trong nghiên cứu này đợc trình bày ở các bảng 3 và 4. Tốc độ sinh trởng của lợn con ở lô V là thấp nhất (276g/con/ngày), ở các lô II và III tốc độ tăng trọng cao hơn so với lô V từ 3,9 đến 4,7% nhng sự sai khác này là không rõ rệt (P > 0,05). Lợn ở lô I và lô IV có tốc độ sinh trởng tơng đơng (309 và 308g/con/ngày) nhng cao hơn rõ rệt (11,6%) so với lô đối chứng tiêu cực và sai khác này có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). Điều đó cho thấy bổ sung kháng sinh và chế phẩm probiotic I đã cải thiện tốc độ sinh trởng ở lợn con, hiệu quả này có đợc là do khả năng tiêu hóa thức ăn của các lô này đợc cải thiện (nh đã trình bày ở trên). 3. ảnh hởng của việc bổ sung chế phẩm probiotic vào thức ăn đến sinh trởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con từ cai sữa đến 60 ngày tuổi Lô thí nghiệm Chỉ tiêu Lô I (CP1) Lô II (CP2) Lô III (CP3) Lô IV (ĐC+) Lô V (ĐC-) SE P KL ban đầu (kg) 6.4 6.3 6.4 6.4 6.5 0.13 0.941 KL kết thúc (kg) 19.0 b 18.1 ab 18.3 ab 19.0 ab 17.8 a 0.31 0.020 Tăng trọng (g/c/ng) 309 b 287 ab 289 ab 308 b 276 a 8.0 0.015 TĂ ăn vào (g/c/ng) 500 490 489 503 473 0.02 0.814 TTTĂ (kg/kg TT) 1.62 1.69 1.69 1.62 1.71 0.03 0.095 Tỷ lệ Tiêu chảy (%) Mức A 1.66 a 2.40 ab 2.67 b 1.67 a 2.47 ab 0.22 0.020 Mức B 2.57 b 3.10 ab 2.90 b 2.13 b 4.17 a 0.26 0.003 Chung 2 mức 4.27 b 5.56 a 5.62 a 3.86 b 6.64 a 0.26 0.001 Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau ở mức P<0.05 Kết quả ở bảng 3 cũng cho thấy, không có sự khác biệt giữa các lô về khả năng ăn vào và hiệu quả chuyển hóa thức ăn. Lợng thức ăn ăn vào hàng ngày của lợn con ở các lô dao động từ 470 đến 500g/con. Mức tiêu tốn thức ăn dao động từ 1,62 đến 1,71 kg/kg tăng trọng và sai khác này không đáng kể (P > 0,05). Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con sau cai sữa ở thí nghiệm này dao động từ 3,8 đến 6,6%, thấp nhất ở lô lợn đợc ăn khẩu phần có bổ sung kháng sinh (3,86%) và chế phẩm probiotic 1 (4,27%), trong đó tỷ lệ cá thể mắc bệnh tiêu chảy nặng (mức B) ở 2 lô này rất thấp (từ 2,13-2,57%), trong khi đó ở các lô khác, đặc biệt là lô lợn đợc ăn khẩu phần không bổ sung kháng sinh và probiotic, tỷ lệ lợn con bị tiêu chảy nặng là 4,17%. Các kết quả nghiên cứu của một số tác giả trên thế giới về lĩnh vực này cũng rất khác nhau. Đồng thuận với kết quả nghiên cứu này có các nghiên cứu: Lessard và Brisson (1987)(tăng tiêu thụ thức ăn, cải thiện sinh trởng, không ảnh hởng đến hiệu quả chuyển hóa thức ăn); Kyriakis và ctv (1999)(tăng tốc độ sinh trởng); Collinder và ctv (2000) (tăng tốc độ sinh trởng). Không đồng thuận với kết quả nghiên cứu này có các công trình: Navas-Sanchez và ctv (1995) (không có đáp ứng rõ rệt so với đối chứng về sinh trởng và hiệu quả thức ăn); Fedalto và ctv (2002) (không có đáp ứng rõ rệt so với đối chứng về sinh trởng và hiệu quả thức ăn). Từ các kết quả trên cho thấy cũng từ các chủng vi khuẩn Lactic và Bacillus có các đặc tính probiotic, nhng khi tổ hợp lại với nhau thành một chế phẩm probiotic đa chủng thì hiệu quả của chúng cũng không giống nhau và chế phẩm probiotic 1 tỏ ra có hiệu quả nhất. Các kết quả theo dõi những đáp ứng tơng tự trên lợn thịt đợc trình bày ở bảng 4. 4. ảnh hởng của việc bổ sung chế phẩm probiotic vào thức ăn đến sinh trởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn nuôi thịt Lô thí nghiệm Chỉ tiêu Lô I (CP1) Lô II (CP2) Lô III (CP3) Lô IV (ĐC+) Lô V (ĐC-) SE P KL ban đầu (kg) 22,7 21,9 22,9 21,3 22,3 0,46 0,124 KL kết thúc (kg) 85,4 82,7 82,3 86,1 81,6 1,50 0.139 Tăng trọng (g/c/ng) - Giai đoạn 20-50 kg 683 ab 662 ab 644 a 713 b 642 a 13,95 0,002 - Giai đoạn 50-80 kg 713,9 692,1 682,2 727,1 680,4 14,61 0,099 - Trung bình 696,9 ab 675,6 ab 660,7 a 719,2 b 659,1 a 14,24 0,014 TĂ ăn vào (kg/c/ng) - Giai đoạn 20-50 kg 1,69 1,73 1,67 1,73 1,70 0,016 0,145 - Giai đoạn 50-80 kg 1,94 1,90 1,92 1,98 1,93 0,050 0,844 - Trung bình 1,78 1,79 1,79 1,83 1,80 0,030 0,755 TTTĂ (kg/kg TT) - Giai đoạn 20-50 kg 2,48 ab 2,61 ab 2,61 ab 2,42 b 2,65 a 0,051 0,048 - Giai đoạn 50-80 kg 2,71 a 2,75 a 2,82 b 2,72 a 2,84 b 0,011 0,000 - Trung bình 2,57 a 2,65 ab 2,72 b 2,54 a 2,73 b 0,033 0,007 Tỷ lệ Tiêu chảy* (%) Mức A 1,49 a 3,13 b 3,18 b 1,33 a 3,95 c 0.35 0,001 Mức B 0,67 a 1,49 b 1,28 b 0,62 a 2,21 c 0,15 0,000 Chung 2 mức 2,16 a 4,62 b 4,46 b 1,95 a 6,15 c 0,47 0,000 Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau ở mức P<0.05 *Trong giai đoạn lợn có khối lợng từ 20-50 kg. Kết quả ở bảng 4 cho thấy, đáp ứng về sinh trởng của lợn thịt đối với việc bổ sung probiotic và kháng sinh trong khẩu phần cha rõ rệt. Trong giai đoạn lợn con (20-50 kg), tốc độ sinh trởng của lợn ở lô I tơng đơng với lô đối chứng tích cực (683g/ngày so với 713g.ngày) và cao hơn so với các lô II, III và V từ 3,1 đến 6,4%.Tuy nhiện những khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). Trong giai đoạn vỗ béo (lợn có khối lợng từ 50kg trở lên) sự sai khác về tốc độ sinh trởng của lợn giữa các lô là không đáng kể. Điều đó cho thấy, việc bổ sung probiotic và kháng sinh vào khẩu phần cho lợn giai đoạn vỗ béo ít không đạt hiệu quả cao nh đối với lợn dới 50kg. Không thấy có sự khác nhau về khả năng tiêu thụ thức ăn của lợn, mức ăn vào bình quân cả giai đoạn thí nghiệm từ 1,78 kg (lô I) đến 1,83 kg/con/ngày (lôIV) (P > 0,05), nhng hệ số chuyển hóa thức ăn thấp nhất ở lô IV (2,54 kg), sau đến lô I (2,57kg) và thấp hơn rõ rệt so với lô đối chứng tiêu cực (2,73kg) (P < 0,05). Đáp ứng của lợn nuôi thịt giai đoạn từ 20-50 kg về tỷ lệ tiêu chảy đối với các sản phẩm probiotic và kháng sinh tỏ ra rõ rệt hơn. Lợn con đợc ăn khẩu phần có bổ sung kháng sinh (lô IV) và chế phẩm probiotic I (lô I) có tỷ lệ tiêu chảy thấp (1,95% và 2,16% tơng ứng). Sự sai khác giữa các lô này với lô II, III, đặc biệt là lô V (đối chứng tiêu cực) là rất rõ rệt (P < 0,01). Kết quả nghiên cứu của Quinero- Moreno và ctv (1996) trên lợn thịt cũng cho thấy, bổ sung probiotic (Streptococcus faecium; Lactobacilus. Acidophilus và Saccharomyces cerevisae) vào khẩu phần cho lợn thịt từ 25 kg trở lên không ảnh hởng đến sinh trởng và hiệu quả sử dụng thức ăn. Nghiên cứu của Tardani và Terreni (1996) trên lợn với chế phẩm Paciflor- chế phẩm có chủng acillus cereus cho thấy đã cải thiện đợc tốc độ sinh trởng của lợn và giảm tỷ lệ lợn mắc bệnh tiêu chảy. Các kết quả của nghiên cứu này cho thấy, có thể dùng chế phẩm probiotic 1 gồm 2 chủng vi khuẩn lactic (Enterococcus faecium- 6H2; Lactobacillus acidophilus-C3) và 1 chủng Bacillus (Bacillus subtilis-H4) nh nguồn bổ sung vi sinh vật hữu ích trong khẩu phần ăn cho lợn con thay vì sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên, tác dụng của sản phẩm này trên lợn thịt cha rõ rệt. . ảnh hởng của việc bổ sung các chế phẩm probiotic trong khẩu phần đến thành phần quần thể vi sinh vật ở hồi tràng và manh tràng của lợn con. Cơ cấu một số loại vi sinh vật ở ruột non (hồi tràng) và ruột già (manh tràng) lợn con đợc nuôi dỡng bằng khẩu phần có bổ sung các chế phẩm probiotic đợc trình bày ở bảng 5. 5. ảnh hởng của việc bổ sung chế phẩm probiotic vào thức ăn đến cơ cấu quần thể vi sinh vật ở hồi tràng và manh tràng của lợn con Lô thí nghiệm Chỉ tiêu Lô I (CP1) Lô II (CP2) Lô III (CP3) Lô IV (ĐC+) Lô V (ĐC-) SE P Mật độ vi sinh vật (cfu/g chất chứa) Ruột non (Hồi tràng) - Tổng VKHK 9,14 8,62 9,08 8,83 8,15 0,233 0,077 - Tổng VKKK 7,12 7,01 7,17 7,41 6,70 0,151 0,083 - Vi khuẩn Lactic 6,40 6,55 6,17 6,81 6,27 0,139 0,058 - Vi khuẩn Bacillus 7,44 a 7,19 a 6,83 a 6,80 a 6,29 b 0,205 0,024 - Nấm men 4,30 4,13 4,80 4,70 4,27 0,182 0,102 - E. Coli 2,31 a 2,15 a 2,22 a 2,12 a 2,97 b 0,109 0,002 Ruột già (Manh tràng) - Tổng VKHK 8,84 a 8,05 b 7,71 b 8,81 a 8,11 b 0,126 0,000 - Tổng VKKK 7,04 6,77 6,41 6,77 6,67 0,152 0,135 - Vi khuẩn Lactic 6,92 a 6,31 b 6,03 b 5,82 b 5,97 b 0,224 0,040 - Vi khuẩn Bacillus 6,23 a 6,72 b 5,92 a 7,01 b 6,09 a 0,189 0,001 - Nấm men 4,53 4,43 5,49 4,63 4,69 0,287 0,148 - E. Coli 2,48 a 2,32 a 1,38 b 2,31 a 2,99 a 0,078 0,000 - Giá trị trung bình của mật độ các vi sinh vật (cfu/g) trong bảng đợc biểu thị dới dạng log10; - Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau ở mức P<0.05 Kết quả ở bảng 5 cho thấy, cả ở hồi tràng và manh tràng, nhóm vi khuẩn lactic và Bacillus chiếm u thế, mật độ luôn ở mức 10 6 đến 10 7 cfu/g chất chứa. Nấm men có số lợng thấp hơn (10 4 -10 5 cfu/g) và E.coli chiếm tỷ lệ thấp hơn nhiều (< 10 3 cfu/g). Không thấy có sự khác biệt về số lợng vi khuẩn hiếu khí (VKHK), vi khuẩn kị khí (VKKK) và nấm men ở hồi tràng của lợn con đợc ăn các khẩu phần có và không bổ sung probiotic và kháng sinh. Mật độ vi khuẩn lactic cao nhất quan sát thấy ở lô I và lô IV (mặc dù sự sai khác giữa các hai lô này với lô II, III và V là cha đủ tinh cậy, P = 0,058), vi khuẩn thuộc nhóm Bacillus [...]... thức ăn (tỷ lệ tiêu hóa tăng từ 3,4- 6%); tốc độ sinh trởng (tăng 11,9%), hiệu quả chuyển hóa thức ăn (giảm tiêu tốn thức ăn 5,3%); tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy sau cai sữa (giảm 35,6%) Đối với lợn thịt (giai đoạn từ 20-50 kg) bổ sung chế phẩm probiotic I vào khẩu phần cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn (tiêu tốn thức ăn giảm 6,4%) và giảm tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy 30%, nhng tác động đối với sinh trởng cha... Probiotic I (lô I) Mật độ vi khuẩn E.coli cao nhất cũng vẫn ở lô lợn đợc ăn khẩu phần không bổ sung kháng sinh và probiotic (lô V) Nhìn chung cả hồi tràng và manh tràng, các nhóm vi khuẩn có ích (Lactic, Bacillus) đều chiếm u thế ở các nhóm lợn đợc ăn khẩu phần có bổ sung probiotic và kháng sinh (đặc biệt rõ rệt ở lô I và lô IV) E.coli có mật độ cao ở cả manh tràng và hồi tràng ở lợn con lô V, có lẽ đó... phải chiếm u thế và các vi sinh vật có hại (đặc biệt là các vi khuẩn gây bệnh) có mật độ thấp (Marteau và ctv, 2001) Trong nghiên cứu này mặc dù còn rất nhiều loài vi sinh vật đờng tiêu hóa của lợn cha đợc nghiên cứu, nhng tơng quan mật độ giữa các nhóm vi khuẩn Lactic, Bacillus với E Coli ở hồi tràng và manh tràng của lợn con ở các lô đợc ăn khẩu phần có bổ sung probiotic và kháng sinh đã phản ánh... luận và đề nghị Kết luận Từ các kết quả nghiên cứu, một số kết luận đợc rút ra nh sau: IR Trong 3 chế phẩm probiotic đợc sử dụng, chế phẩm I đợc sản xuất từ 2 chủng vi khuẩn Lactic (Enterococcus faecium- 6H2; Lactobacillus acidophilusC3) và 1 chủng Bacillus (Bacillus subtilis-H4) có hiệu quả rõ rệt đối với lợn con giai đoạn từ sau cai sữa 21 ngày đến 60 ngày tuổi cả về khả năng tiêu hoá thức ăn (tỷ lệ. .. nhân gây ra tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy cao ở lợn con ở lô này Mỗi một phân đoạn đờng tiêu hóa của vật nuôi có một hệ vi sinh vật đặc thù, trong điều kiện sinh lý bình thờng, luôn tồn tại một thế cân bằng động giữa chúng (Jans, 2005) Quan niệm về quan hệ cân bằng của hệ vi sinh vật đờng tiêu hóa cũng là vấn đề gây nhiều tranh cãi, nhng quan điểm đợc nhiều ngời thừa nhận là trong cơ cấu ấy, các vi sinh vật... có mật độ cao nhất ở hai lô này và sự sai khác giữa 2 lô này với các lô khác là có ý nghĩa thống kê (P = 0,024) Mật độ E.coli cao nhất quan sát thấy ở hồi tràng của lợn ở lô V (xấp xỉ 103 cfu/g) cao hơn gấp trên 10 lần so với các lô khác ở manh tràng, cơ cấu quần thể vi sinh vật có sự thay đổi, trong đó mật độ vi khuẩn lactic cao nhất quan sát thấy ở lô lợn đợc ăn khẩu phần có bổ sung chế phẩm Probiotic. .. pigs Rivista Di-Suinicoltura 1996 37: 12, 27-31 12 ref 13 Tossenberger 1995 Effect of probiotics and yeast culture on the performance of pigs Trích theo Jans D 2005 Probiotics in Animal Nutrition Booklet www Fefana.org Phụ lục Khẩu phần ăn cơ sở cho lợn thí ngiệm (%) Nguyên liệu Khẩu phần Khẩu phần cho lợn thịt cho lợn con* GĐ 20-50kg GĐ > 50kg - 43,41 41,76 Ngô ép đùn 46,49 - - Cám gạo tẻ - 15,35 17,55... 87,5 Năng lợng trao đổi (Kcal/kg) 3265 3000 3000 Protein thô (%) 21,54 18,00 16,00 Xơ thô (%) 3,86 6,11 6,35 Lysine tổng số (%) 1,35 1,15 0,95 Methionine + Cystine tổng số (%) 0,76 0,65 0,54 Threonine tổng số (%) 0,93 0,74 0,61 Tryptophan tổng số (%) 0,26 0,21 0,17 Canxi (%) 0,95 0,90 0,80 Phốt pho dễ hấp thu (%) 0,45 0,40 0,35 Ngô hạt nghiền phần dinh dỡng/kg h àh * Đồng thời là khẩu phần ăn cho lợn. .. sinh trởng cha rõ Đề nghị Đề nghị đợc sản xuất thử  Tài liệu tham khảo og 1 llinder, E., GN Beger, M.E Cardona., Norin, S., S Stem and T Midvedt 2000 Additive to piglets, probiotics or prebiotics In proceeding of the 16th Intl Pig Veterinary Society Congress Mellbourne Australia 17-20 Sep 2000 pp 257 2 Damgaard and Mclaren 2006 Probiotics for pigs www.pigsite 3 Donna U Vogt 1999 Food Biotechnology... A., Paez A., Romenros 1995 Use of Probiotic in the feeding of pigs during postweaning phase ICP 5.3 18 ref 193-198 10 Quintero-Moreno A., Huerta-Leidenz N., Parra-de-Solano N., Rincon-Urdaneta.E Aranguren Mentez.J.A., and N.P De-Solano 1996 Effect of probiotic and sex on growth and carcass characteristics of pigs ICP 6.1 5-12 24 ref 11 Scheuemann S.E 1993 Effect of the probiotic Paciflor (CIP 5832) on . ảnh hởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và lợn thịt Trần. đến sinh trởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và lợn nuôi thịt. Tốc độ sinh trởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn con và lợn thịt trong nghiên cứu này. 3. ảnh hởng của việc bổ sung chế phẩm probiotic vào thức ăn đến sinh trởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con từ cai sữa đến 60 ngày tuổi Lô thí nghiệm Chỉ tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trửng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và lợn thịt., Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trửng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và lợn thịt., Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trửng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và lợn thịt.

Từ khóa liên quan