Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò sữa tại Bình Định

19 300 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2015, 23:00

Báo cáo khoa học Viện Chăn Nuôi 2006 1 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò sữa tại Bình Định Đoàn Trọng Tuấn, Hoàng Văn Trờng, Cao Cự Cờng, Nguyễn Trung Thịnh Trung tâm nghiên cứu và PTCN miền Trung Đặt vấn đề Nghề chăn nuôi bò sữa tại khu vực Miền Trung mới chỉ bắt đầu phát triển từ năm 2001 thông qua dự án phát triển chăn nuôi bò sữa quốc gia. Theo kết quả điều tra tháng 10 năm 2002 thì tại các tỉnh Duyên hải Miền trung mới chỉ có hai tỉnh có chăn nuôi bò sữa, đó là Nghệ An và Bình Định. Tại thời điểm này Bình Định có khoảng 1.340 con bò hớng sữa, trong đó có 14 bò cái sinh sản Holstein Friesian thuần nhập từ Australia, 327 bò lai hớng sữa F 1 và F 2 nhập từ TP. Hồ Chí Minh và khoảng 1000 bê lai hớng sữa F 1 lai tạo tại địa phơng. Bình định có diện tích đất cha sử dụng trên 256 ha, có thể tận dụng làm bi chăn thả gia súc nhai lại. Sản lợng phụ phẩm trồng trọt khá dồi dào và phong phú, ớc tính hàng năm có khoảng trên 380 ngàn tấn rơm rạ; 81 ngàn tấn cám gạo; 36 ngàn tấn cây ngô; 112,8 ngàn tấn ngọn lá mía có thể sử dụng để phục vụ cho chăn nuôigia súc nhai lại (số liệu thống kê năm 2002). Tại Bình định đ có một nhà máy chế biến sữa của Vinamilk đ đợc xây dựng ở thành phố Qui Nhơn bắt đầu đi vào hoạt động. Đây là một thuận lợi lớn cho phát triển chăn nuôi bò sữa của địa phơng. Đa số các hộ chăn nuôi bò sữa tại Bình định đều bắt đầu nghề chăn nuôi bò sữa từ việc mua bò ở độ tuổi phối giống về nuôi sinh sản. Phần lớn ngời nông dân lại cha có kinh nghiệm chăn nuôi bò sữa nên gặp nhiều khó khăn trong việc chọn giống và chăm sóc nuôi dỡng, do đó hiệu quả chăn nuôi bò sữa cha cao. Nguồn thức ăn xanh cho bò sữa khá hạn hẹp do thiếu đất để thâm canh, giống cỏ voi đợc ngời chăn nuôi trồng là giống địa phơng đ lâu năm nên năng suất chỉ đạt 100-120 tấn/ha/năm. Thức ăn tinh đợc sử dụng chủ yếu là thức ăn công nghiệp, có u điểm là dễ sử dụng nhng giá thành cao và chất lợng thờng không ổn định. Các loại nguyên liệu thức ăn địa phơng nh: đậu nành, khô dầu lạc bột sắn, bột ngô khá phong phú nhng vì kỹ năng phối trộn khẩu phần của ngời chăn nuôi còn hạn chế, phải mất thời gian để phối trộn nên ít đợc sử dụng để sản xuất thức ăn tại hộ cung cấp cho bò sữa. 2 Phần Nghiên cứu về Giống vật nuôi Xuất phát từ những đặc điểm thực tế trên, để giúp ngời nông dân trong khu vực nâng cao hơn nữa hiệu quả của nghề chăn nuôi bò sữa, trong khuôn khổ đề tài "Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế x hội phát triển chăn nuôi thích hợp với tiểu vùng sinh thái duyên hải Miền Trung ", chúng tôi triển khai đề tài nhánh: "Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò sữa tại Bình Định". Mục tiêu nghiên cứu - Xác định đối tợng bò sữa có tỷ lệ máu lai HF thích hợp với điều kiện chăn nuôi tại Miền Trung. - Thiết lập và ứng dụng một số khẩu phần thức ăn bằng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phơng, phục vụ chăn nuôi bò sữa. - Nâng cao kỹ năng về chăn nuôi bò sữa cho ngời nông dân là các chủ hộ, chủ trang trại tham gia đề tài và ngời chăn nuôi bò sữa trong khu vực. - Giúp ngời chăn nuôi chủ động nguồn thức ăn, giảm giá thành sản phẩm, tăng thêm thu nhập từ chăn nuôi bò sữa. Đối tợng, nội dung và phơng pháp nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu Đề tài đợc tiến hành nghiên cứu trên các đối tợng gia súc là bò lai hớng sữa HF ở các mức độ máu lai khác nhau và bò HF thuần. - Bò lai hớng sữa F 1 (HF x Laizebu). Số lợng: 40 bê cái hậu bị theo dõi khả năng sinh trởng; 20 bò cái theo dõi khả năng sinh sản và năng suất sữa. - Bò lai hớng sữa (F 2 ) 75% máu Holstein Friesian. Số lợng: 20 bê cái hậu bị theo dõi sinh trởng ; 34 bò cái sinh sản theo dõi sinh sản và năng suất sữa. -Bò cái HF thuần nhập từ Australia. Số lợng:14 cái sinh sản và 10 bê hậu bị. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu một số chỉ tiêu phản ánh khả năng sản xuất của các nhóm bò F 1 , F 2 và bò HF thuần trong điều kiện chăn nuôi tại Bình định gồm: sinh trởng, sinh sản, năng suất sữa và tỷ lệ cảm nhiễm bệnh tật. - Nghiên cứu thử nghiệm một số giải pháp kỹ thuật cải thiện chế độ dinh dỡng chăn nuôi bò sữa: Thử nghiệm hỗn hợp thức ăn tinh sản xuất tại hộ bằng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phơng dùng chăn nuôi bò cái vắt sữa, thay thế thức ăn công nghiệp. Báo cáo khoa học Viện Chăn Nuôi 2006 3 Thử nghiệm khẩu phần thức ăn sử dụng rơm ủ 4% urea cho bò cái vắt sữa, thay thế một phần thức ăn xanh trong mùa ma lụt. Thử nghiệm qui trình nuôi bê giảm sữa, rút ngắn thời gian cai sữa từ 120 ngày xuống còn 90 ngày, giảm chi phí thức ăn nuôi bê. Nghiên cứu vỗ béo bê đực hớng sữa lấy thịt từ nguồn thức ăn sẵn có tại địa phơng. Nghiên cứu qui trình trồng và chăm sóc một số giống cỏ mới, tạo nguồn thức ăn xanh phục vụ chăn nuôi bò sữa. Phơng pháp nghiên cứu Sinh trởng: Thu thập số liệu cá thể về khả năng sinh trởng của 40 bê cái lai F 1 (HF x Laizebu). 20 bê cái lai F 2 và 10 bê cái HF thuần. Khối lợng bê đợc xác định bằng cân đại gia súc ở các thời điểm: sơ sinh, 3, 6, 9, 12, động dục lần đầu, phối giống lần đầu. Sinh sản: Bò cái sinh sản đợc nuôi nhốt hoàn toàn và phối giống bằng thụ tinh nhân tạo và khám thai sau 3 tháng phối tinh. Các số liệu về phối giống đợc theo dõi, ghi chép cập nhật đến tháng 12 năm 2004, số liệu về sinh sản cập nhật đến tháng 12 năm 2005. Các chỉ tiêu đánh giá gồm: - Số bò cái động dục đợc phối giống (con) Tổng số liều tinh phối - Tần số phối giống có chửa (lần) = x 100 Tổng số con có chửa - Khoảng cách lứa đẻ từ lứa thứ hai trở đi (ngày). - Thời gian mang thai (ngày) - Thời gian động dục sau khi đẻ (ngày) Năng suất sữa: Số liệu về năng suất sữa đợc thu thập trực tiếp tại chuồng. Xác định khả năng cho sữa thông qua các chỉ tiêu: năng suất sữa bình quân (kg/ngày); sản lợng sữa (kg/chu kỳ 300 ngày) của chu kỳ khai thác sữa thứ nhất và thứ 2. Tình hình cảm nhiễm bệnh tật: Theo dõi tỷ lệ cảm nhiễm một số bệnh sau: - Bệnh sinh sản: Sẩy thai, sót nhau, Viêm vú, viêm tủ cung, chậm sinh, vô sinh - Bệnh truyền nhiễm: Tụ huyết trùng, LMLM, dịch tả - Bệnh dinh dỡng: Bại liệt trớc và sau khi đẻ, sốt sữa, chân móng Phơng pháp triển khai các thử nghiệm giải pháp kỹ thuật - Khẩu phần thức ăn tinh sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phơng dùng chăn nuôi bò cái vắt sữa đợc tiến hành trên đối tợng là bò cái đang vắt sữa F 1 và F 2 với hai thí nghiệm độc lập nhau. Mỗi thí nghiệm đợc bố trí thành hai lô, một lô thí nghiệm (TN) và một lô đối chứng (ĐC). 4 Phần Nghiên cứu về Giống vật nuôi Bảng 1: Bố trí thí nghiệm thức ăn tinh sản xuất tại hộ cho bò cái đang vắt sữa Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2 TT Chỉ tiêu ĐVT Lô TN Lô ĐC Lô TN Lô ĐC 1 Số lợng bò TN con 4 4 4 4 2 Ngày khai thác sữa ngày 125-130 125-130 160-165 160-165 3 Thời gian thí nghiệm ngày 90 90 90 90 4 Loại thức ăn tinh TN Sản xuất tại hộ (*) C40 Proconco Sản xuất tại hộ (**) Newway (*) thức ăn tinh công thức I; (**) thức ăn tinh công thức II, bảng 2 Khẩu phần thức ăn nuôi bò đợc ớc tính dựa theo tiêu chuẩn LC. Kearl, Đại học Utal, Hoa Kỳ (Thành phần dinh dỡng và thức ăn gia súc Việt Nam - NXB nông nghiệp, 2001). Bảng 2: Thành phần và giá trị dinh dỡng thức ăn tinh hỗn hợp nuôi bò cái vắt sữa Thành phần (%/CK) TT Tên nguyên liệu Công thức I Công thức II 1 Bột đậu nành 9,9 7,1 2 Cám gạo lọai II 25,6 36,8 3 Bột ngô 19,8 25,4 4 Bột sắn 33,9 17,9 5 Khô dầu lạc 10,2 7,3 6 Bột cá loại 35% đạm 5,2 7 Premix K+Vitamin 0,5 0,3 Tổng cộng 100 100 ME(kcal/kg CK) 2.813 2.713 Pr thô(%/CK) 14,47 15,18 - Thử nghiệm khẩu phần thức ăn sử dụng rơm ủ 4% urea cho bò cái vắt sữa: đợc tiến hành trên đối tợng là bò cái lai hớng sữa F 2 với khẩu phần thức ăn xanh hạn chế và đợc bố trí thành 2 lô nh sau: Bảng 3: Bố trí thí nghiệm rơm ủ urea thay thế thức xanh TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thí nghiệm Đối chứng 1 Số lợng bò TN con 4 4 2 Ngày khai thác sữa ngày 145-155 145-155 3 Năng suất sữa bình quân kg/ngày 20,7 19,1 4 Thời gian thí nghiệm ngày 90 90 5 Thức ăn: - Rơm (yếu tố thí nghiệm) ủ urea 4% + rơm khô ăn tự do Rơm khô ăn tự do - Cỏ voi kg 5 20 - Thức ăn tinh kg 8,5 (*) 8,5 (*) - Rỉ mật kg 1 1 (*) thức ăn tinh công thức II, bảng 2 Các nội chỉ tiêu và phơng pháp theo dõi: Báo cáo khoa học Viện Chăn Nuôi 2006 5 - Khả năng thu nhận chất dinh dinh dỡng của gia súc: hàng ngày theo dõi lợng thức ăn ăn vào và thức ăn thừa để xác định khả năng thu nhận thức ăn của gia súc. Lợng thức ăn ăn vào = Khối lợng thức ăn cho ăn - Khối lợng thức ăn thừa. NS sữa TB bắt đầu TN - NS sữa TB kết thúc TN - Tỉ lệ hao hụt NS sữa (%) = x 100 NS sữa TB bắt đầu TN - Tiêu tốn thức ăn và hiệu quả kinh tế giữa lô thí nghiệm và lô đối chứng: Tính toán chi phí thức ăn, thu nhập từ bán sữa và li suất thu đợc trong 3 tháng thử nghiệm (cha kể công chăm sóc nuôi dỡng). - Thử nghiệm qui trình nuôi bê giảm sữa: bố trí trên 2 nhóm bê 7/8 HF và HF thuần từ sơ sinh đến 120 ngày tuổi, mỗi nhóm chia thành 2 lô nh sau: Bảng 4: Bố trí thí nghiệm nuôi bê giảm sữa TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thí nghiệm Đối chứng 1 Số lợng bê con 4 4 2 Tuổi bê bắt đầu tập ăn ngày 15 30 3 Thời gian thí nghiệm ngày 120 120 4 Tuổi cai sữa ngày 90 120 5 Lợng sữa nguyên sử dụng/ngày + Từ 1-30 ngày tuổi kg 5 5 + Từ 30- 60 ngày tuổi kg 5 6 + Từ 60-90 ngày tuổi kg 2.5 5 + Từ 90-120 ngày tuổi kg 0 2 Khối lợng bê đợc cân tại các thời điểm: sơ sinh, 1,2,3 và 4 tháng bằng cân đại gia súc. Thức ăn thô đợc sử dụng để tập ăn cho bê là cỏ phơi héo và rơm cát ngắn cho bê ăn tự do theo khả năng. Thức ăn tinh đợc cung cấp tại chỗ bằng máng ăn, bắt đầu từ 0,1 kg/con/ngày và tăng dần theo khả năng ăn vào của bê. Từ 40 ngày tuổi bắt đầu cho bê tập ăn cỏ tơi kết hợp với cỏ phơi héo. - Thử nghiệm qui trình vỗ béo bò đực lai hớng sữa: tiến hành với bò đực lai hớng sữa F 1 (Holstein Friesian x Laisind) ở hai độ tuổi 12 tháng và 18 tháng. Bảng 5: Bố trí thí nghiệm vỗ béo bò đực lai hớng sữa lấy thịt TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Lô I Lô II 1 Số lợng bò vỗ béo con 4 4 2 Tuổi bò bắt đầu vỗ béo tháng 12-13 18-19 3 Khối lợng bò bình quân trớc khi vỗ béo kg 175,5 285 4 Thời gian chuẩn bị trớc vỗ béo ngày 15 15 5 Thời gian vỗ béo ngày 120 120 6 Phần Nghiên cứu về Giống vật nuôi Các chỉ tiêu theo dõi: + Tăng trọng của bò vỗ béo (gam/con/ngày): khối lợng bò đợc cân 15 ngày một lần. Khẩu phần ăn cho cho bò vỗ béo xây dựng trên cơ sở phát huy mức tăng trọng tối đa và đợc điều chỉnh hàng ngày thông qua khả năng ăn vào của gia súc. + Tiêu tốn thức ăn vỗ béo: Từ lợng thức ăn thu nhận hàng ngày của gia súc, xác định khả năng thu nhận thức ăn trung bình cho cả giai đoạn vỗ béo, chi phí thức ăn cho 1 kg trọng lợng tăng (năng lợng trao đổi (MJ) và Protein thô (gam) cho 1kg P tăng. + Năng suất thịt: Mổ khảo sát mỗi lô 2 con, khối lợng sống của bò đợc cân ngay khi giết mổ, bò đợc cho nhịn ăn uống 16 giờ trớc khi giết mổ. + Hiệu quả kinh tế: tính toán chi phí thức ăn, thuốc thú y và hiệu quả kinh tế thu đợc của hai lô bò vỗ béo. - Thử nghiệm qui trình trồng và chăm sóc một số giống cây tạo nguồn thức ăn xanh chăn nuôi bò sữa: Các giống cỏ lựa chọn là những giống mới lần đầu tiên trồng tại Bình Định bao gồm: Cỏ voi Madagasca; cỏ Ghi nê harmil; cỏ Stylo 184 và Keo dậu LK 8 . Các giống cỏ đợc bố trí thành các công thức thử nghiệm nh sau: + Công thức I: Cỏ voi madagasca, diện tích 0,5 ha. Trồng trên đất vờn, tới bằng nớc rửa chuồng, không sử dụng phân hoá học, phân chuồng 20 tấn/ha. + Công thức II: Cỏ voi madagasca, diện tích 0,5 ha. Trồng trên đất trồng màu, bón phân chuồng 20 tấn/ha. Đạm (N) 220, Lân (P 2 O 5 ) 160, Kali(K 2 O) 160 kg/ha. Tới nớc chủ động + Công thức III: Cỏ Stylo 184, diện tích 0,2 ha. Trồng trên đất trồng màu, bón phân chuồng 20 tấn/ha. Đạm (N) 20, Lân (P 2 O 5 ) 160, Kali(K 2 O) 160 kg/ha. Tới nớc chủ động + Công thức IV: Cỏ ghi nê Harmil, diện tích 0,4 ha. Trồng trên dấttrồng màu, bón phân chuồng 20 tấn/ha, đạm (N) 220, Lân (P 2 O 5 ) 160, Kali(K 2 O) 160 kg/ha và tới nớc chủ động Các chỉ tiêu theo dõi: + Năng suất chất xanh; (tấn/ha/năm) + Chất lợng cỏ: lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu: Vật chất khô; protein thô, xơ thô; mở thô, NDF, ADF, Ca, P so với vật chất khô. + Giá thành (đồng/kg chất xanh) So sánh với các giống cỏ hiện có tại địa phơng (cỏ voi địa phơng). Phơng pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập đợc xử lý thống kê trên máy vi tính, sử dụng chơng trình Excel. Báo cáo khoa học Viện Chăn Nuôi 2006 7 Kết quả nghiên cứu Kết quả nghiên cứu k hả năng sản xuất của các nhóm bò F 1 , F 2 và bò HF thuần trong điều kiện chăn nuôi tại Bình Định Khả năng sinh trởng: Theo dõi khả năng sinh trởng của 40 bê cái F1, 20 bê cái F2 và 8 bê cái HF thuần nuôi tại Bình định, kết quả thu đợc trình bày ở bảng 6. Bảng 6: Khối lợng cơ thể và tăng trọng của bê cái lai HF và bê cái HF thuần nuôi tại Bình Định F 1 (n=40) F 2 (n= 20) HF thuần (n=10) Tuổi bê (tháng) Khối lợng (kg) Tăng trọng (kg/ngày) Khối lợng (kg) Tăng trọng (kg/ngày) Khối lợng (kg) Tăng trọng (kg/ngày) Sơ sinh 26,8 0,3 34,1 0,9 30,4 0,9 4 (cai sữa) 87,1 2,2 0,502 107,6 2,1 0,612 104,3 2,0 0,615 6 115,4 3,3 0,473 133,1 2,2 0,426 126,1 2,3 0,364 9 154,1 5,2 0,430 168,6 3,7 0,394 157,1 5,2 0,345 12 184,4 5,7 0,337 204,8 6,7 0,402 184,2 5,0 0,303 18 237,3 6,5 0,294 280,9 7,1 0,423 259,3 7,4 0,416 Tăng trọng 0-6 tháng 0,492 0,550 0,531 Tăng trọng 7-12 tháng 0,383 0,398 0,324 Tăng trọng 13-18 tháng 0,294 0,423 0,416 Tăng trọng từ 5-18 tháng 0,360 0,410 0,370 + Bê cái hớng sữa nuôi tại Bình Định phát triển tơng đối tốt, khối lợng trung bình bê sơ sinh F 1 , F 2 và HF thuần lần lợt là 26,8kg, 34,1 kg và 30,4 kg. + Giai đoạn nuôi sữa bê F 1 đợc cho theo mẹ bú tự do đạt khối lợng cai sữa trung bình lúc 4 tháng là 87,1 kg với mức tăng trọng bình quân 0,502 kg/ngày. Bê F 2 và HF thuần đợc nuôi nhốt cung cấp sữa và thức ăn tại chuồng, khối lợng cai sữa tơng đối đồng đều, lúc 4 tháng lần lợt là 107,6 kg và 104,3kg với mức tăng trọng bình quân đạt 0,612 và 0,615 kg/ngày, cao hơn hẳn bê F 1 . + Giai đoạn từ cai sữa đến 18 tháng tuổi 3 nhóm bê đều đợc nuôi nhốt, khối lợng lúc18 tháng tuổi đạt khá cao, lần lợt là 237,3kg, 280,9kg và 259,3 kg. Tuy nhiên nhóm bê F 2 (75% HF) thể hiện khả năng tăng trởng cao hơn bê F 1 và HF thuần, mức tăng trọng bình quân từ cai sữa đến 18 tháng tuổi 0,41 kg/ngày. Trong khi đó bò F 1 là 0,36 kg/ngày và HF thuần là 0,37 kg/ngày. 8 Phần Nghiên cứu về Giống vật nuôi Khả năng sinh sản của đàn bò cái hớng sữa tại Bình Định Số liệu theo dõi khả năng sinh sản của 30 bò cái F 1 , 55 bò F 2 và 29 bò HF thuần đợc trình bày trên bảng 7: + Tuổi động dục lần đầu của các nhóm bò theo dõi tập trung từ 14-17 tháng. Tuổi đẻ lứa đầu từ 23-28 tháng. Khi tỷ lệ máu HF tăng lên thì tuổi động dục và tuổi đẻ lứa đầu cũng muộn hơn, bò F 1 đẻ lứa đầu lúc 22-23 tháng tuổi, bò F 2 là 25-26 tháng tuổi và bò HF thuần là 27-28 tháng tuổi. + Tần số phối giống đậu thai từ 1,8-2,2 lần là tơng đối cao. Nguyên nhân theo chúng tôi là do bò hầu hết nuôi nhốt ít đợc vận động, một số con có biểu hiện động dục kéo dài và không rõ ràng, khó xác định thời điểm gieo tinh thích hợp, làm giảm tỷ lệ đậu thai. Bảng 7: Một số chỉ tiêu sinh sản của đàn bò cái hớng sữa tại Bình Định TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Bò F 1 Bò F 2 Bò HF thuần 1 Kết quả phối giống 1.1 Số bò đợc phối giống con 30 55 29 1.2 Tổng số lần phối giống liều 57 113 39 1.3 Số lần phối có chửa lần 30 52 22 1.4 Tần số phối đậu lần 1,9 1,8 2,2 1.5 Số bê đẻ ra con 39 50 21 2 Tuổi động dục lần đầu tháng 14,3 1,1 15,3 0,9 16,5 0,9 3 Tuổi phối giống lần đầu tháng 14,4 0,9 16,0 0,8 18,1 1,1 4 Tuổi đẻ lứa đầu tháng 23,4 1,0 25,8 1,0 27,5 1,1 5 Thời gian mang thai ngày 278,4 3,3 285,0 1,4 274,8 4,6 6 Thời gian động dục trở lại sau khi đẻ ngày 125,0 16,7 106,0 2,6 177,8 3,0 7 Khoảng cách lứa đẻ tháng 14,9 1,4 14,4 1,5 15,7 0,8 + Thời gian động dục trở lại sau khi đẻ của 3 nhóm bò F 1 , F 2 và HF thuần có sự chênh lệch rõ rệt, đạt lần lợt là 125 ngày; 106 ngày và 177,8 ngày. Tuy nhiên khoảng cách lứa đẻ lại không có sự khác biệt lớn, lần lợt là 14,9; 14,4; 15,7 tháng. Từ những kết quả nghiên cứu thu đợc ở bảng 7 cho thấy: khả năng sinh sản của các nhóm bò lai HF và HF thuần nuôi tại Bình Định tơng đối tốt. Hầu hết bò đợc nuôi hậu bị tốt nên sinh trởng và phát dục bình thờng. Năng suất và sản lợng sữa Năng suất sữa là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng thể hiện hiệu quả của quá trình chăn nuôi bò sữa. Năng suất sữa chịu ảnh hởng lớn của điều kiện ngoại cảnh nh chế độ dinh dỡng, tiểu khí hậu chuồng nuôi, tình hình sức khỏe của gia súc Theo dõi năng suất và Báo cáo khoa học Viện Chăn Nuôi 2006 9 sản lợng sữa của 3 nhóm bò nuôi tại các trang trại ở Bình Định, chúng tôi thu đợc kết quả nh sau: Bảng 8: Năng suất, sản lợng sữa của bò lai HF và bò HF thuần nuôi tại Bình Định Năng suất sữa bình quân (kg/ngày) Sản lợng sữa (kg/chu kỳ 300ngày) Giống bò n (con) Chu kỳ I Chu kỳ II Chu kỳ I Chu kỳ II So sánh (%) Bò F 1 (50% HF) 10 8,4 0,4 2.526 Bò F 2 (75% HF) 24 13,8 0,4 16,0 0,3 3.966 4.809 21,6 Bò HF thuần 13 11,2 0,4 12,2 0,2 3.347 3.646 8,9 + ở chu kỳ cho sữa thứ nhất, sản lợng sữa bò F 1 đạt 2526 kg; bò F 2 3.966 kg; và bò HF thuần là 3.347 kg/chu kỳ. Sản lợng sữa của chu kỳ khai thác thứ 2 so với chu kỳ thứ nhất ở các nhóm bò đều tăng, ở bò F 2 tăng 21,6% và bò HF thuần tăng 8,9%. Kết quả này ngoài yếu tố di truyền còn nhờ sự cải thiện chế độ dinh dỡng trong suốt quá trình tham gia đề tài của các hộ thông qua một số giải pháp cải tiến chế độ dinh dỡng (đợc trình bày ở phần sau). + Sản lợng sữa của bò F 2 ở cả hai chu kỳ đều đạt cao hơn hẳn so với bò HF thuần. Đây là hai lô bò đều đợc nhập về nuôi tại Bình Định từ giai đoạn nuôi bậu bị trong cùng một điều kiện chăm sóc tơng đối giống nhau, vì vậy qua kết quả này cho thấy bò F 2 nuôi tại Bình định có khả năng thích ứng tốt hơn so với bò HF thuần. Điều này cũng đợc thể hiện rõ ở khả năng kháng bệnh của các nhóm bò. Tình hình dịch bệnh Thu thập số liệu về tình hình dịch bệnh của của 3 nhóm bò F 1 , F 2 và HF thuần, kết quả thu đợc nh sau: Bảng 9: Tình hình dịch bệnh xẩy ra trên đàn bò cái hớng sữa tại Bình Định F1 (n=30) F2 (n=50) HF thuần (n=21) TT Bệnh Số bò bị bệnh (con) Tỷ lệ (%) Số bò bị bệnh (con) Tỷ lệ (%) Số bò bị bệnh (con) Tỷ lệ (%) 1 Đẻ khó 2 6,67 5 10,00 1 4,76 2 Sát nhau 1 3,33 6 12,00 2 9,52 3 Bại liệt trớc và sau khi đẻ 0 - 0 - 2 9,52 4 Chậm sinh 2 6,67 3 6,00 4 19,05 5 Viêm vú 2 6,67 5 10,00 7 33,33 6 Viêm tử cung 2 6,67 4 8,00 4 19,05 7 Chân móng 0 - 3 6,00 1 4,76 8 Tụ huyết trùng 3 10,00 5 10,00 3 14,29 9 LMLM 0 0 12 57,14 10 Phần Nghiên cứu về Giống vật nuôi ở bò HF thuần, tỷ lệ nhiễm các loại bệnh về sinh sản nh: viêm vú 33,3%; viêm tử cung, biểu hiện chậm sinh 19,05%; bệnh truyền nhiễm cao hơn so với bò F 1 và bò F 2 . Kết quả thu đợc một lần nữa cho thấy khả năng chống chịu bệnh tật của bò HF thuần trong điều kiện chăn nuôi tại Bình Định thấp hơn so với bò lai HF. Đây cũng là nguyên nhân góp phần làm giảm năng suất sữa của nhóm bò HF thuần thấp hơn so với 2 nhóm bò lai F 1 và F 2 . Kết quả nghiên cứu về khả năng sinh trởng, sinh sản, năng suất sữa và sức kháng bệnh của 3 nhóm bò hớng sữa đợc nuôi tại Bình định cho thấy: với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, trình độ chăn nuôi cũng nh khả năng đầu t của còn hạn chế của ngời nông dân tại Miền Trung, khi nuôi bò sữa không nên chọn con giống thuần mà nên sử dụng bò lai 75% máu HF, vừa đảm bảo cho năng suất sữa khá và phù hợp với khả năng đầu t do chi phí mua giống thấp. Đồng thời, hạn chế đợc rủi ro do bệnh tật. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm một số giải pháp kỹ thuật cải thiện chế độ dinh dỡng chăn nuôi bò sữa Kết quả thử nghiệm khẩu phần thức ăn tinh sản xuất tại hộ nuôi bò cái vắt sữa Tiến hành thí nghiệm sử dụng thức ăn tinh hỗn hợp sản xuất tại hộ, tận dụng nguồn nguyên liệu tại địa phơng nh bột ngô, cám gạo, khô dầu lạc, bột cá, bột sắn, bột đậu nành Kết quả thu đợc trình bày ở bảng 10. Bảng 10: Khả năng thu nhận thức ăn và năng suất sữa của bò thí nghiệm Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2 T T Chỉ tiêu Đơn vị tính Lô TN Lô ĐC Lô TN Lô ĐC I Thu nhận thức ăn 1 Cỏ voi kg 20,7 20,6 25,6 29,2 2 Rơm ủ u rê kg 5,0 4,7 3 Rơm khô kg 3,8 3,9 4 Hèm bia kg 6,5 6,5 3,0 3,0 5 Thức ăn hỗn hợp kg 3,5 3,5 6,5 8,0 II Năng suất sữa 1 Năng suất sữa bình quân bắt đầu thí nghiệm kg 8,5 8,3 12,2 12,5 2 Năng suất sữa bình quân kết thúc thí nghiệm kg 8,1 6,5 12,5 10,1 3 Mức độ biến động năng suất sữa trớc và sau thí nghiệm % -4,7 -26,5 + 2,3 -19,2 + Thí nghiệm 1: sử dụng thức ăn tinh tự sản xuất có giá trị dinh dỡng tính theo vật chất khô là: Protein thô 14,5%; năng lợng trao đổi 2.813 kcal/kg, sản lợng sữa sau thời gian 3 [...]... tích, tạo nguồn thức ăn xanh cho chăn nuôi bò sữa Đề nghị + Trong điều kiện chăn nuôi tại miền Trung, khi phát triển chăn nuôi bò sữa nên sử dụng giống bò có tỷ lệ máu lai HF 50-75% l thích hợp + áp dụng các qui trình chăn nuôi bò lai hớng sữa bằng nguồn thức ăn sẵn có tại địa đ đợc khảo nghiệm cho các trang trại chăn nuôi bò sữa trong khu vực Nâng cao hiệu quả cho ngời chăn nuôi + Cho sử dụng các giống... cung cấp cho bò sữa nh: đất trồng m u kém hiệu quả, đất vờn, bờ bao trang trại Giải pháp cải thiện năng suất trên một đơn vị diện tích bằng cách thay thế cỏ voi địa phơng bằng một số giống cỏ mới cũng đợc ngời chăn nuôi hởng ứng tích cực, bớc đầu đ đem lại hiệu quả thiết thực trong việc tạo nguồn thức ăn xanh cho chăn nuôi bò sữa tại Bình định Thu thập số liệu khảo nghiệm 3 giống cỏ mới tại các hộ tham... của bò đực sữa sau khi vỗ béo đạt 55-56 % so với trọng lợng sống Tỷ lệ thịt tinh của bò ở lô II l 38,95%, cao hơn so với lô I (34,69%), cho thấy nên đa bò đực sữa v o vỗ béo khi đạt trên 18 tháng tuổi để thu đợc hiệu quả kinh tế cao hơn 16 Phần Nghiên cứu về Giống vật nuôi Chi phí thức ăn l yếu quyết định hiệu quả kinh tế của quá trình chăn nuôi tính toán chi phí thức ăn v hiệu quả kinh tế vỗ béo bò. .. Kết luận Từ những kết quả nghiên cứu thu đợc, chúng tôi có một số kết luận sau: 19 Báo cáo khoa học Viện Chăn Nuôi 2006 + Trong điều kiện chăn nuôi ở Bình Định, bò lai 75 % máu HF có lợi thế phát triển hơn bò HF thuần nhập nội, thể hiện qua kết quả sinh trởng, sinh sản, năng suất sữa v khả năng kháng bệnh tật + Nuôi bò cái vắt sữa bằng thức ăn tinh tự sản xuất từ nguồn nguyên liệu tại địa phơng nh: bột... thức ăn xanh tại Bình định, có thể sử dụng rơm ủ urea 4% kết hợp với rỉ mật trong khẩu phần của bò cái vắt sữa để ổn định năng suất sữa v sức khỏe của đ n bò Hạn chế thiệt hại cho ngời chăn nuôi + Vỗ béo bò đực lai hớng sữa F1 bằng rơm ủ urê v các loại thức ăn tinh sẵn có tại địa phơng đạt tăng trọng bình quân trên 800 gam/ng y Thu l i 270 -480 ng n đồng/con sau 4 tháng vỗ béo Nên chọn bò F1 trên 18... béo lúc 90 ng y để tăng hiệu quả vỗ béo + Các giống cỏ mới đa v o trồng thử nghiệm trong các trang trại chăn nuôi bò sữa tại Bình định có năng suất tơng đối cao, năng suất chất xanh cỏ voi Madagasca 250-300 tấn/ha/năm; Ghi nê harmil 138 tấn/ha/năm, Cỏ Stylo 184 đạt 65,4 tấn/ha/năm Có thể thay thế cho các giống cỏ voi cũ năng suất thấp tại địa phơng, nâng cao năng suất trên một đơn vị diện tích, tạo... trên cho thấy b con chăn nuôi có thể sử dụng khẩu phần rơm ủ urea kết hợp với thức ăn tinh sẵn có tại địa phơng nh cám gạo, khô dầu lạc, bột sắn, cám ngô đề vỗ béo bê đực lai hớng sữa F1 trớc khi bán thịt để tăng thu nhập Kết quả nghiên cứu thử nghiệm qui trình trồng một số giống cỏ tạo nguồn thức ăn xanh nuôi bò sữa Trong điều hạn chế về diện tích đất để sản xuất, các hộ chăn nuôi đ tận dụng tối... suất sữa theo qui luật của chu kỳ cho sữa ở lô thí nghiệm l 6,91 % v lô đối chứng l 17,06% Bảng 13: Diễn biến khối lợng bò v năng suất sữa trớc v sau thí nghiệm TT Chỉ tiêu I 1 2 II 1 2 3 4 5 Diễn biến khối lợng bò KL bò trớc thí nghiệm KL bò sau thí nghiệm Diễn biến năng suất sữa NS sữa TB tháng thứ nhất NS sữa TB tháng thứ hai NS sữa TB tháng thứ ba NS sữa TB cả 3 tháng Mức độ sụt giảm năng suất sữa. .. xuất đ giảm đợc 1,5 kg thức ăn tinh một bò/ ng y so với thức ăn công nghiệp Năng suất sữa giữ ổn định v có tăng nhẹ sau 90 ng y áp dụng, ở lô đối chứng năng suất sữa trung bình đ giảm 19,2% so với ban đầu Hạch toán sơ bộ hiệu quả kinh tế khi sử dụng thức ăn tinh tự sản xuất tại hộ của các lô bò trong thời gian thử nghiệm, thu đợc kết quả ở bảng 11: Bảng 11: Hiệu quả kinh tế so với thức ăn công nghiệp... cũng có một số hạn nh: đòi hỏi kỹ năng chăm sóc bê cao hơn v mất thời gian hơn Kết quả thử nghiệm qui trình vỗ béo bê đực lai hớng sữa lấy thịt Tiến h nh thử nghiệm vỗ béo bê đực lai hớng sữa tại hai độ tuổi 12 v 18 tháng tuổi, kết quả thu đợc sau: Bảng16: Tăng trọng của bò đực lai hớng sữa vỗ béo Thời gian vỗ béo Đầu kỳ 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng BQ 4 tháng Lô thí nghiệm 1 Khối lợng bò Tăng trọng . " ;Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò sữa tại Bình Định& quot;. Mục tiêu nghiên cứu - Xác định đối tợng bò sữa có tỷ lệ máu lai HF thích hợp với điều kiện chăn nuôi tại. Viện Chăn Nuôi 2006 1 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò sữa tại Bình Định Đoàn Trọng Tuấn, Hoàng Văn Trờng, Cao Cự Cờng, Nguyễn Trung Thịnh Trung tâm nghiên cứu. lớn cho phát triển chăn nuôi bò sữa của địa phơng. Đa số các hộ chăn nuôi bò sữa tại Bình định đều bắt đầu nghề chăn nuôi bò sữa từ việc mua bò ở độ tuổi phối giống về nuôi sinh sản. Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò sữa tại Bình Định, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò sữa tại Bình Định, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò sữa tại Bình Định

Từ khóa liên quan