Ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Nội.doc

58 866 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:48

Ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Nội Lời Mở ĐầuNgân hàng thơng mại (NHTM) là một sản phẩm đợc hình thành phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài ngời, nhng không giống với nhiều sản phẩm khác, xét về bản chất các hành vi mà ứng xử, ngời ta coi NHTM nh là một sản phẩm xã hội một ngành công nghiệp dịch vụ với tính cộng đồng tính nhân văn rất cao, chằng chịt vô số các mối liên hệ với đông đảo công chúng, không chỉ trải rộng phạm vi toàn quốc gia mà còn lan tỏa trong phạm vi quốc tế. Cũng không giống nh các tổ chức khác, NHTM một định chế tài chính trung gian luôn phải kinh doanh bằng tiền của ngời khác. Do vậy, vấn đề quan trọng đặt ra là hiệu quả hoạt động của các NHTM. Hoạt động tín dụng ở mọi thời kì luôn chiếm vị trí quan trọng bậc nhất trong việc đóng góp vào phần lợi nhuận của ngân hàng. Nhng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn, hoạt động tín dụng của ngân hàng luôn phải đối mặt với hàng loạt các khó khăn, trong đó phải kể đến rủi ro nợ quá hạn.Nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng mà chủ yếu là hạn chế rủi ro nợ quá hạn, do vậy mà em đã lựa chọn đề tài:Ngăn ngừa xử nợ quá hạn tại Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn NộiNợ quá hạn thờng xảy ra trong hoạt động cho vay bảo lãnh song trong pham vi đề tài, em xin chỉ đi sâu nghiên cứu nợ quá hạn trong hoạt động cho vay. Bố cục chuyên đề gồm:1- Lời mở đầu- Chơng I : NHTM Nợ quá hạn ở các NHTM- Chơng II : Thực trạng Nợ quá hạn tại NHNo & PTNT TP Nội- Chơng III: Một số kiến nghị giải pháp phòng ngừa nợ quá hạn tại NHNo &PTNT TP NộiĐể hoàn thành đợc luận văn này em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cô giáo hớng dẫn Lu Thị Hơng, em cũng xin cảm ơn các cô, chú, anh chị phòng kinh doanh NHNo &PTNT TP Nội đã chỉ bảo giúp đỡ em trong quá trình làm chuyên đề.2Chơng I:ngân hàng thơng mại nợ quá hạn ởcác ngân hàng thơng mạiI- Ngân hàng thơng mạiTheo luật các tổ chức tín dụng Ngân hàng thơng mại (NHTM) là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thờng xuyên là nhận tiền của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu làm phơng tiện thanh toán.Nh vậy NHTM là một trung gian tài chính quan trọng đứng giữa ngời đi vay ngời cho vay, thông qua đó kiếm lợi nhuận cho mình. Điều đó đợc thể hiện thông qua một số hoạt động cơ bản của ngân hàng:- Huy động vốn: đây đợc coi là hoạt động đầu vào cho việc kinh doanh của các NHTM. đóng vai trò rất quan trọng đối với tất cả lĩnh vực trong nền kinh tế thông qua việc cung cấp các điều kiện thuận lợi cho việc gửi tiền nhàn rỗi của dân c vào tổ chức kinh tế. Theo luật các tổ chức tín dụng, hoạt động huy động vốn bao gồm việc nhận tiền gửi, phát hành các giấy tờ có giá, vay vốn giữa các tổ chức tín dụng vay vốn của Ngân hàng Nhà nớc (NHNN) dới hình thức tái cấp vốn theo quy định tại điều 30 luật NHNN.- Cho vay: là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, NHTM không chỉ đi huy động vốn mà còn phải sử dụng vốn huy động đợc để cho vay đầu t các tài sản có tính sinh lờiCác NHTM đợc cấp tín dụng cho các tổ chức cá nhân dới hình thức cho vay chiết khấu thơng phiếu các giấy tờ có giá bảo lãnh, cho thuê tài chính các hình thức khác theo quy định của nhà nớc. Hoạt động tín dụng của các NHTM cũng đ-ợc đa dạng hóa từ hình thức đầu t đến các loại vốn cho vay với thời hạn điều kiện khác nhau nhằm thu lợi nhuận tối đa trên cơ sở đảm bảo khả năng thanh khoản của ngân hàng với mục đích cuối cùng là an toàn sinh lời.- Dịch vụ thanh toán ngân quỹ: để đảm bảo chi phí lu thông tăng độ an toàn, thuận tiện cho các doanh nghiệp trong quan hệ kinh doanh, ngân hàng thực hiện dịch vụ thu chi hộ thực hiện các dịch vụ thanh toán khác do Ngân hàng nhà nớc (NHNN) quy định. Ngoài ra ngân hàng còn thực hiện các dịch vụ ngân quỹ là dịch vụ thu phát tiền mặt cho khách hàng, đồng thời tổ chức tham gia các hệ thống thanh toán nội bộ hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nớc quốc tế.Hoạt động này ngoài việc đem lại thu nhập cho ngân hàng còn có tác dụng thu hút khách hàng gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, từ đó thu hút khách hàng cho các hoạt động tài chính.- Các hoạt động khác: để tạo lợi thế kinh doanh cũng nh tận dụng mọi khả năng vốn có của mình, NHTM ngoài các hoạt động cơ bản trên còn thực hiện các hoạt động khác nh góp vốn cổ phần, tham gia thị trờng tiền tệ, kinh doanh ngoại hối vàng, nghịêp vụ uỷ thác đại lý, t vấn cùng các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật.II- Tín dụng ngân hàng1- Khái niệm: Tín dụng là quan hệ vay mợn vốn lẫn nhau dựa trên sự tin tởng số vốn đó sẽ đợc hoàn lại vào một ngày xác định trong tơng lai. Có thể định nghĩa một cách đầy đủ nh sau: tín dụng là quan hệ chuyển nhợng tạm thời một lợng giá trị (dới hình thái tiền tệ hay hiện vật) từ ngời sở hữu sang ngời sử dụng để sau một thời gian nhất định thu hồi về một lợng giá trị lớn hơn lợng giá trị ban đầu.2- Vai trò của tín dụng ngân hàng:- Thoả mãn nhu cầu của khách hàng thiếu vốn trên thị trờng:Trong nền kinh tế thị trờng, vốn tự có của hầu hết các doanh nghiệp cũng nh nguồn vốn của các tổ chức xã hội, dân c đều nhỏ hơn so với nhu cầu sử dụng vốn. Do đó tín dụng ngân hàng trở thành một kênh cung cấp vốn tin cậy cho các nhu cầu đó. Ngân hàng thực hiện nhiệm vụ cho vay đối với mọi thành phần kinh tế, trong một số trờng hợp còn thực hiện cho vay đối với ngân sách nhà nớc thông qua việc mua trái phiếu, cổ phiếu- Thúc đẩy kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:Việc thoả mãn một phần hay toàn bộ nhu cầu vốn của doanh nghiệp đã tạo điều kiện giúp cho doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, đầu t xây dựng cơ bản . từ đó góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Đồng thời việc đa ra quyết định cho vay cũng đồng nghĩa với việc ngân hàng tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đảm bảo các khoản vay đợc sử dụng đúng mục đích có hiệu quả. Ngoài ra đó cũng là cách để ngân hàng giúp Nhà nớc quản lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp- Nâng cao tăng cờng hệ thống kinh doanh:Khác với việc sử dụng vốn ngân sách nhà nớc, các doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng phải có nghĩa vụ hoàn trả cả gốc lãi của khoản vay đến khi hết hạn. Do đó yêu cầu yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp là phải quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn, tránh tình trạng trì trệ, các doanh nghiệp phải tự chủ kinh doanh, tức là phải nắm bắt đợc tình hình thị trờng, đánh giá, phân tích những biến động xu hớng phát triển của thị trờng để từ đó tìm ra hớng đi cho mình3- Các nguyên tắc của tín dụng ngân hàng:Hoạt động tín dụng giữ vai trò rất quan trọng trong các hoạt động của ngân hàng thơng mại. Chất lợng của hoạt động tín dụng có ý nghĩa sống còn đối với NHTM. Do vậy hoạt động tín dụng cần tuân theo nguyên tắc nhất định nhằm hạn chế rủi ro có thể xảy ra:- Sử dụng vốn vay đúng mục đích:Vốn vay ngân hàng cấp cho các doanh nghiệp là nhằm đáp ứng các nhu cầu kinh doanh. Nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp phải gắn với mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính mục đích vay có ảnh hởng đến chất lợng của các khoản vay. Để đợc vay vốn bên đi vay phải giải trình với ngân hàng về mục đích vay vốn, kế hoạch vay vốn, số vốn vay, kế hoạch sản xuất kinh doanh.- Hoàn trả nợ gốc lãi tiền vay đúng thời hạn đã thoả thuận:Thực hiện vai trò trung gian của mình, ngân hàng vừa là ngời đi vay vừa là ngời cho vay. Với t cách là ngời đi vay, ở quan hệ này ngân hàng thực hiện các hành vi giao dịch cho chính bản thân mình. Bởi vậy ngân hàng có trách nhiệm trả tiền cho ngời gửi cả gốc lãi. Với t cách là ngời cho vay, ngân hàng có quyền quyết định cho ngời khác vay yêu cầu ngời đi vay trả cả gốc lẫn lãi đúng thời hạn.III- Nợ quá hạn1- Khái niệm:Hoạt động tín dụng luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của NHTM đem lại phẩn lớn thu nhập cho các NHTM. Do vậy một trong những phơng hớng hoạt động cơ bản của ngành ngân hàng trong giai đoạn hiện nay là nâng cao chất lợng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống thấp.Trong quan hệ tín dụng việc phát sinh nợ quá hạn là điều không thể tránh khỏi. Nhng nợ quá hạn phát sinh vợt quá tỷ lệ cho phép sẽ dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán của NHTM. Vậy thế nào là nợ quá hạn?Khi hết hạn trả nợ hoặc hết hạn cho vay, nếu khách hàng không có khả năng trả nợ thì số nợ đến hạn phải chuyển sang nợ quá hạn khách hàng phải chịu lãi suất nợ quá hạn đối với số tiền trả chậm . Tổng số tiền quá hạnTỷ lệ nợ quá hạn (%) = -------------------------- x 100 Tổng d nợCông thức này phản ánh, nếu tỉ lệ NQH của ngân hàng ở mức cao thì chứng tỏ hoạt động kinh doanh của ngân hàng cha đợc hiệu quả,chất lợng tín dụng cha đợc tốt ngợc lại.Việc phân loại nợ quá hạn sẽ giúp chúng ta đánh giá chất lợng tín dụng của ngân hàng theo các tiêu thức khác nhau.2-Phân loại nợ quá hạnNợ quá hạn đợc phân chia theo nhiều tiêu thức khác nhau để làm căn cứ xây kế hoạch thu hồi vốn trong từng trờng hợp cụ thể. Dới đây là một số phơng pháp phân chia thờng đợc áp dụng nhất:*Căn cứ vào thời gian quá hạn:- Nợ quá hạn dới 180 ngày- Nợ quá hạn từ 180 ngày đến 360 ngày- Nợ quá hạn trên 360 ngaỳ*Căn cứ theo thành phần kinh tế:- Nợ quá hạn của các doanh nghiệp nhà nớc- Nợ quá hạn của các doanh nghiệp t nhân- Nợ quá hạn của các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn- Nợ quá hạn của các hộ sản xuất cá thể*Căn cứ theo khả năng thu hồi:- Nợ quá hạn có khả năng thu hồi 100%- Nợ quá hạn có khả năng thu hồi 1 phần- Nợ quá hạn không có khả năng thu hồi*Căn cứ theo loại nguyên tệ:- Nợ quá hạn bằng VNĐ- Nợ quá hạn bằng ngoại tệ*Căn cứ theo thời hạn của khoản vay:- Nợ quá hạn của các khoản vay ngắn hạn- Nợ quá hạn của các khoản vay trung dài hạn*Căn cứ theo nguyên nhân phát sinh:- Nợ quá hạn do nguyên nhân chủ quan- Nợ quá hạn do nguyên nhân khách quan3- Nguyên nhân phát sinh nợ quá hạn(NQH):a) Nguyên nhân khách quan:- Nguyên nhân bao trùm là sự biến động về kinh tế: Việt Nam mới chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trờng, tuy có học hỏi đợc nhiều kinh nghiệm của các nớc đi trớc song không thể tránh đợc hết những sai lầm của các bớc đi ban đầu. Hoạt động trong cơ chế thị trờng, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi này chứa đựng nhiều rủi ro tất yếu không tránh khỏi có những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phá sản dẫn đến tình trạng NQH đối với ngân hàng.- Quy định phát triển của nền kinh tế mang tính chu kỳ: Lúc thịnh vợng kinh tế phát triển mạnh, doanh nghiệp sẵn sàng có khả năng chi trả. Lúc suy thoái thậm chí không trả đợc nợ quá hạn, gây ra tình trạng nợ quá hạn- Sự điều khiển của bàn tay vô hình: Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay thì quy luật cạnh tranh diễn ra hết sức quyết liệt cộng với những thay đổi thờng xuyên về nhu cầu thị hiếu của ngời tiêu dùng làm cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra hết sức khó khăn, có thể dẫn đến sự đình đốn, phá sản của doanh nghiệp làm ảnh hởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp.- Môi trờng pháp lý cha hoàn chỉnh, cơ chế chính sách thờng xuyên thay đổi, hệ thống pháp luật không đồng bộ: Đây là vấn đề tất yếu của một đất nớc đang trong quá trình kiến thiết phát triển. Tuy nhiên điều này đôi khi cũng làm ảnh hởng tới hoạt động của ngân hàng.- Sự biến động kinh tế chính trị trong khu vực thế giới càng làm tăng hởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ đẩy mạnh quy trình hội nhập hôm nay. Đồng thời sự biến động ấy có thể dẫn đến sự thay đổi chính sách, làm ảnh hởng đến chất lợng của các khoản tín dụng.- Thiên tai địch hoạ là rủi ro bất khả kháng của ngân hàngvà khách hàng khi thực hiện một hợp đồng vay. Khi rủi ro xảy ra có thể ảnh hởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Nếu rủi ro xảy ra lớn đòi hỏi phải có thời gian ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh mới có khả năng trả nợ thậm chí mới khắc phục đợc.b)Nguyên nhân chủ quan:*Từ phía khách hàng:- Kinh doanh thua lỗ do trình độ, năng lực quản lý kinh doanh của doanh nghiệp còn yếu kém. Nhiều doanh nghiệp tham gia kinh doanh quá nhiều mặt hàng, vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh vợt khả năng quản lý dẫn đến ứ đọng hàng hoá, kinh doanh thua lỗ, vốn bị thất thoát. Ngoài ra việc thẩm định dự án đầu t không đúng cũng dẫn đến tình trạng thua lỗ, nợ không trả đợc.- Sử dụng vốn sai mục đích xin vay đã nêu trong phơng án vay vốn trong hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa ngân hàng khách hàng. Nhiều khách hàng dùng tiền ngân hàng quay vốn không đúng đối tợng kinh doanh hoặc xử lý vốn vay ngắn hạn để đầu t vào tài sản cố định hoặc kinh doanh bất động sản nên đã không trả nợ đợc đúng hạn- Lừa đảo chiếm dụng vốn của ngân hàng: Một số khách hàng sau khi vay vốn của ngân hàng đã sử dụng nguồn vốn đó vào mục đích phi sản xuất kinh doanh thậm chí còn sử dụng cho những mục đích trái pháp luật. Hơn nữa, một số khách hàng cố tình chây ì không thực hiện những cam kết trong hợp đồng tín dụng. Do vậy đã phát sinh nợ quá hạn.- Đối tác của khách hàng không trả đợc nợ: trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp muốn phát triển đợc phải không ngừng mở rộng bạn hàng.*Từ phía ngân hàng:- Trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng còn hạn chế: khi thẩm định dự án cho vay vốn, cán bộ tín dụng yếu về nghiệp vụ, khả năng phân tích các báo cáo tài chính kém kết hợp với việc thiếu thông tin về khách hàng nên cha đánh giá đợc đầy đủ về tính khả quan của dự án- Việc chấp hành các nguyên tắc, thể lệ tín dụng quy trình xét duyệt cha nghiêm túc. Các cán bộ tín dụng không xem xét kĩ hồ sơ điều tra kĩ về khách hàng cũng nh việc đánh giá sai lệch về giá trị tài sản thế chấp đã làm cho nguy cơ nợ quá hạn của ngân hàng tăng cao.- Kiểm tra, giám sát vốn vay cha chặt chẽ: Theo quy định tại khoản 1QĐ1627 thì tổ chức tín dụng có trách nhiệm giám sát quá trình vay vốn trả nợ của khách hàng. Trách nhiệm này thờng gắn với cán bộ tín dụng trực tiếp thẩm định việc cho vay.- Định kỳ trả nợ cha thích hợp với vòng luân chuyển vốn: kỳ hạn trả nợ đợc hiểu là một khoảng thời gian trong thời hạn cho vay đã đợc thoả thuận giữa tổ chức tín dụng khách hàngtại cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một phần hoặc toàn bộ tiền vay cho tổ chức tín dụng. Do vậy, kỳ hạn trả nợ phải đợc phải xác định dựa trên chu kỳ sản xuất, kế hoạch bán hàng doanh thu.- T tởng chạy theo thành tích, tăng d nợ một cách không căn cứ vợt lên trên nhu cầu phát triển kinh tế nhu cầu vốn cần thiết hợp lý của doanh nghiệp cả khả năng quản lý hiện có của các doanh nghiệp.4- ả nh h ởng của nợ quá hạn Nợ quá hạn ảnh hởng rất lớn đến chất lợng của một ngân hàng và. Tuy nhiên ảnh hởng của nợ quá hạn không chỉ dừng lại trong phạm vi ngân hàng. Sở dĩ ngời ta phải quan tâm nhiều đến vấn đề nợ quá hạn của ngân hàng bởi có ảnh hởng sâu rộng tới các doanh nghiệp cả nền kinh tế. Sau đây ta sẽ ngiên cứu ảnh h-ởng của nợ quá hạn:*ảnh hởng của nợ quá hạn đối với nền kinh tế:[...]... đổi hợp trong chính sách của ngân hàng mà NQH phát sinh mới giảm đáng kể không ở tình trạng quá suy yếu.2.Các biện pháp phòng ngừa xử nợ quá hạn tại ngân hàng nông nghiệpphát triển nông thôn thành phố Nội:a)Các biện pháp phòng ngừa: Nh ta đà biết, NQH là một trong những rủi ro khó có thể tránh khỏi của tất cả các ngân hàng. Một trong những nguyên nhân là do các ngân hàng có... là các cơ quan pháp luật cần giúp đỡ ngân hàng trong việc xử NQH phát mại tài sản thế chấp thu hồi vốn cho Nhà nớc ,xử cán bộ ngân hàng nghiêm minh,đúng ngời đúng việc khi có vi phạm.2.Kiến nghị đối với ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam:- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam cần có biện pháp chỉ đạo thực hiện chế độ nghiệp vụ sát sao,các văn bản hớng dẫn... nhất:*Căn cứ vào thời gian quá hạn: - Nợ quá hạn dới 180 ngày- Nợ quá hạn từ 180 ngày đến 360 ngày- Nợ quá hạn trên 360 ngaỳ*Căn cứ theo thành phần kinh tế:- Nợ quá hạn của các doanh nghiệp nhà nớc- Nợ quá hạn của các doanh nghiệp t nhân- Nợ quá hạn của các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn - Nợ quá hạn của các hộ sản xuất cá thể*Căn cứ theo khả năng thu hồi:- Nợ quá hạn có khả năng... góp vào phần lợi nhuận của ngân hàng. Nhng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn, hoạt động tín dụng của ngân hàng luôn phải đối mặt với hàng loạt các khó khăn, trong đó phải kể đến rủi ro nợ quá hạn. Nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng mà chủ yếu là hạn chế rủi ro nợ quá hạn, do vậy mà em đà lựa chọn đề tài: Ngăn ngừa xử nợ quá hạn. .. Chuyển tín dụng ngân hàng thành vốn cổ phần của doanh nghiệp: Đây là biện pháp : Với uy tín, kinh nghiệm của mình sự góp mặt của ngân hàng với t cách là cổ đông của doanh nghiệp sẽ thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp. Khi hết hạn trả nợ hoặc hết hạn cho vay, nếu khách hàng không có khả năng trả nợ thì số nợ đến hạn phải chuyển sang nợ quá hạn khách hàng phải chịu lÃi suất nợ quá hạn ®èi víi sè... vốn vay ngân hàng. Do vậy, tình trạng Nợ quá hạn dây da khó đòi của khách hàng sẽ làm ảnh hởng trực tiếp đến quan hệ của khách hàng với ngân hàng, làm giảm tốc độ chu chuyển vốn của khách hàng. - Tăng chi phí hoạt động: LÃi suất ngân hàng đợc quy định cao hơn mức lÃi suất trần. Nh vậy nếu một doanh nghiệp phát sinh NQH sẽ làm tăng Chi phí hoạt động lên càng làm tăng gánh nặng trả nợ ngân hàng. -... .” Tỉng sè tiền quá hạn Tỷ lệ nợ quá hạn (%) = x 100 Tổng d nợ Công thức này phản ánh, nếu tỉ lệ NQH của ngân hàng ở mức cao thì chứng tỏ hoạt động kinh doanh của ngân hàng cha đợc hiệu quả,chất lợng tín dụng cha đợc tốt ngợc lại.Việc phân loại nợ quá hạn sẽ giúp chúng ta đánh giá chất lợng tín dụng của ngân hàng theo các tiêu thức khác nhau.2-Phân loại nợ quá hạn Nợ quá hạn đợc phân chia... do các món nợ từ năm 2001 cha xử đợc nhiều,nhất là tỉ lệ NQH>360 ngày là khá lớn gây khó khăn cho ngân hàng trong việc xử lí, làm ứ đọng thậm chí có nguy cơ làm mất vốn của ngân hàng đòi hỏi ngân hàng phải có biện pháp để xử lí. Nói chung tỉ lệ NQH của ngân hàng tuy có tăng nhng không đáng kể đặc biệt nếu xét tỉ lệ NQH/Tổng d nợ thì ta càng thấy rõ điều này càng thấy ngân hàng hoạt động... số khách hàng cố tình chây ì không thực hiện những cam kết trong hợp đồng tín dụng. Do vậy đà phát sinh nợ quá hạn. - Đối tác của khách hàng không trả đợc nợ: trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp muốn phát triển đợc phải không ngừng mở rộng bạn hàng. *Từ phía ngân hàng: thái độ của họ đối với khoản nợ chi trả là thoả đáng. Ngân hàng có thể thực hiện các biện pháp sau:- Ngân hàng có... cho vay với thời hạn điều kiện khác nhau nhằm thu lợi nhuận tối đa trên cơ sở đảm bảo khả năng thanh khoản của ngân hàng với mục đích cuối cïng lµ an toµn vµ sinh lêi. hàng. Doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển không thể thiếu ngân hàng. Ngân hàng là nhà quản lý ngân quỹ giúp các doanh nghiệp, cung cấp các khoản tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động vào những thời điểm khó khăn thực hiện dịch . vậy mà em đã lựa chọn đề tài :Ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà NộiNợ quá hạn thờng xảy ra trong hoạt động. trạng nợ quá hạn tại ngân hàng nông nông nghiệp và phát phát triển nông thôn thành phố Hà NộiI)Giới thiệu về NHNo &PTNTTP Hà Nội: 1.Sự hình thành và phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Nội.doc, Ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Nội.doc, Ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Nội.doc

Từ khóa liên quan