Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu công nghiệp Bắc Hà Nội.doc

86 316 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:47

Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu công nghiệp Bắc Hà Nội Chuyên đề thực tập tốt nghiệpLời mở đầu Thực hiện quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế, nớc ta đã bớc đầu đạt đợc những thành tựu to lớn nh: tốc độ tăng trởng kinh tế cao và ổn định, tốc độ lạm phát đợc kiểm soát, đời sống nhân dân ngày càng đợc cải thiện.Tuy nhiên do xuất phát điểm của chúng ta không cao, nền sản xuất ở mức độ thấp, công nghệ kỹ thuật còn lạc hậu. Mặt khác do đất nớc ta trải qua thời kỳ chiến tranh lâu dài, đất nớc thống nhất cha đợc bao lâu.Trong điều kiện hiện nay, khi mà xu thế hội nhập và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế ngày càng trở nên rõ ràng và cần thiết hơn bao giờ hết. Đất nớc chúng ta cũng không thể tránh khỏi những quy luật tất yếu khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài ngời. Nền kinh tế của chúng ta cũng phải trải qua những giai đoạn mà các nớc phát triển đã trải qua.ở giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội này nhiệm vụ đặt ra đối với chúng ta là cực kỳ khó khăn, chúng ta vừa phải phát triển nền kinh tế t bản chủ nghĩa nhng quan hệ sản xuất của chúng ta là quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn quá độ này chúng ta phải đầu t nhiều để phát triển cơ sở hạ tầng của nền kinh tế, tạo đà cho sự phát triển vững chắc sau này.Vì thế vấn đề đặt ra hiện nay đối với các doanh nghiệp và các định chế kinh tế khác đó là đầu t mua sắm tài sản cố định, mở rộng cơ sở xuất, đầu t theo chiều sâu nhằm hiện đại hoá kỹ thuật công nghệ, hoàn thành và nâng cao chất lợng sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu cầu ngày càng cao của xã hội.Muốn thực hiện đợc điều này các doanh nghiệp phải cần đến một lợng vốn khá lớn và khoảng thời gian tơng đối dài.Nguồn vốn mà các doanh nghiệp dùng để đầu t có thể là nguồn vốn tự có, vốn do Nhà nớc cấp, vốn liên doanh liên kết, vốn cổ phần hay vốn vay ngân hàng Trong điều kiện n ớc ta hiện nay thì tín dụng trung dài hạn của ngân hàng thơng mại đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng vốn đầu t cho các doanh nghiệp.Tuy mới đợc thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003 đến nay nhng chi nhánh Ngân hàng công thơng (NHCT) Khu Công Nghiệp Bắc Nội đã đạt Sinh viên thực hiện: Lê Đình Tam Lớp: TCDN 44D1Chuyên đề thực tập tốt nghiệpđợc nhiều kết quả đáng khích lệ . D nợ tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng d nợ.Tuy nhiên so với nhu cầu tín dụng trung dài hạn của các doanh nghiệp, nguồn vốn huy động đợc thì cho vay trung dài hạn của ngân hàng cha thực sự tơng xứng với tiềm năng. Bên cạnh đó chất lợng của tín dụng trung dài hạn cũng cần xem xét đến cùng với sự tăng trởng của quy mô tín dụng . Qua thời gian thực tập , tìm hiểu tại ngân hàng, những kiến thức học đợc tại nhà trờng , đọc đợc qua sách báo và với sự giúp đỡ của các anh chị cán bộ trong ngân hàng. Nhận thức thấy vai trò của tín dụng trung dài hạn nên tôi đã chọn đề tài: ''Nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu công nghiệp Bắc Nội.'' để tìm hiểu.Ngoài phần mở đầu , kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của chuyên đề thực tập gồm 3 chơng:Chơng I : Phơng pháp đánh giá chất lợng tín dụng của Ngân hàng thơng mại.Chơng II: Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu Công Nghiệp Bắc Nội.Chơng III: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu Công nghiệp Bắc Nội.Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế nên những vấn đề trình bày trong chuyên đề khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi mong rằng sẽ nhận đợc những đóng góp bổ ích từ phía các thầy cô giáo, các cán bộ trong ngân hàng để có thể bổ sung , hoàn thiện hơn vốn kiến thức của mình.Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị cán bộ trong Ngân hàng, đặc biệt là các anh chị cán bộ trong phòng kinh doanh tổng hợp đã hớng dẫn tôi trong suốt quá trình thực tập và thực hiện chuyên đề này.Sinh viên thực hiện: Lê Đình Tam Lớp: TCDN 44D2Chuyên đề thực tập tốt nghiệpCHƯƠNG I PHƯƠNG PHáP ĐáNH GIá CHấT LƯợng tín dụng của ngân hàng thơng mại1.1 Một số vấn đề cơ bản về Ngân hàng thơng mại( NHTM)1.1.1 Khái niệmLịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hoá.Ngân hàng thơng mại(NHTM) ra đời là kết quả của một quá hình thành và phát triển lâu dài, phù hợp và gắn liền với tiến trình phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Nó đợc coi là sản phẩm của nền sản xuất hàng hoá, là một bộ phận không thể tách rời và tồn tại nh một tất yếu trong nền kinh tế hiện đại. Vậy NHTM là gì? Nó hoạt động nh thế nào? Chức năng của nó là gì? Xung quanh vấn đề này có rất nhiều quan diểm khác nhau.Theo quan điểm của các nhà kinh tế học trên thế giới thì NHTM là một doanh nghiệp hoạt động và kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ và tín dụng.Theo Peter S.Rose: ''Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dich vụ tài chính da dạng nhất-đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và các dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế.''Theo luật các tổ chức tín dụng của Nớc Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam:''Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thơng xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán.''Chức năng của NHTM :-Ngân hàng thơng mại là một tổ chức trung gian tài chính vói hoạt động chủ yếu là chuyển tiết kiệm thành đầu t, đòi hỏi sự tiếp xúc với hai loại tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế:(1) các cá nhân và tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu, tức là chi tiêu cho tiêu dùng và đầu t vợt quá thu nhập và vì thế họ là những ngời cần bổ sung vốn; và (2) các cá nhân và tổ chức thặng d trong chi Sinh viên thực hiện: Lê Đình Tam Lớp: TCDN 44D3Chuyên đề thực tập tốt nghiệptiêu, tức là thu nhập hiện tại của họ lớn hơn các khoản chi tiêu cho hàng hoá, dịch vụ và do vậy họ có tiền để tiết kiệm sự tồn tại hai loại cá nhân và tổ chức trên hoàn toàn độc lập với ngân hàng. Điều tất yếu là tiền sẽ chuyển từ nhóm thứ hai sang nhóm thứ nhất nếu cả hai cung có lợi. Ngân hàng thơng mại đã thực hiện chức năng này, do vậy nó đã làm tăng tiết kiệm cho việc đầu t ngoài ra nó còn cung cấp những thông tin cụ thể quan trọng chinh xác và đối xứng.- NHTM có khả năng tạo phơng tiện thanh toán: Theo quan điểm hiện đại, đại lợng tiền tệ bao gồm nhiều bộ phận. Thứ nhất là tiền giấy trong lu thông(Mo). Thứ hai là số d trên tài khoản tiền gửi giao dịch của khách hàng tại ngân hàng. Thứ ba là tiền gửi trên các tài khoản, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn do vậy không phải nh ngân hàng của ngời thợ vàng - tạo phơng tiện thanh toán thông qua việc phát hành các giấy nợ với khách hàng hay in tiền kim loại, ngân hàng ngày nay khi mà điều kiện thanh toán qua ngân hàng phát triển ngày càng nhanh, ngân hàng và khách hàng nhận thấy nếu họ có đợc số d trên tài khoản tiền gửi thanh toán, họ có thể chi trả đợc để có đợc hàng hoá và các dịch vụ theo yêu cầu. Khi ngân hàng cho vay, số d trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng tăng lên, khách hàng có thể mua hàng hoá và dịch vụ. Do đó, bằng việc cho vay ( hay tạo tín dụng), các ngân hàng đã tạo ra phơng tiện thanh toán (tham gia tạo M1. Toàn bộ hệ thống ngân hàng cũng tạo phơng tiện thanh toán khi các khoản tiền gửi đợc mở rộng từ ngân hàng này đến ngân hàng khác trên cơ sở cho vay. Khi khách hàng tại một ngân hàng sử dụng khoản tiền vay để chi trả thì tạo nên khoản thu ( tức làm tăng số d tiền gửi) của một khách hàng khác tại một ngân hàng khác từ đó tạo ra các khoản cho vay mới. Trong khi không một ngân hàng riêng lẻ nào có thể cho vay lớn hơn dự trữ d thừa, toàn bộ hệ thống ngân hàng có thể tạo ra khối lợng tiền gửi (tạo phơng tiện thanh toán) gấp bội thông qua hoạt động cho vay (tạo tín dụng). - NHTM là một trung gian thanh toán: Ngân hàng trở thành trung gian thanh toán lớn nhất hiện nay ở hầu hết các quốc gia. Thay mặt khách hàng, ngân hàng thực hiện thanh toán giá trị hàng hoá và dịch vụ. Để việc thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm chi phí, ngân hàng đa ra cho khách hàng Sinh viên thực hiện: Lê Đình Tam Lớp: TCDN 44D4Chuyên đề thực tập tốt nghiệpnhiều hình thức thanh toán nh thanh toán bằng séc, uỷ nhiệm chi, nhờ thu, các loại thẻ cung cấp mạng l ới thanh toán điện tử, kết nối các quỹ và cung cấp tiền giấy khi khách hàng cần. Các ngân hàng còn thực hiện thanh toán bù trừ với nhau thông qua ngân hàng Trung ơng hoặc thông qua các trung tâm thanh toán. Công nghệ thanh toán qua ngân hàng càng đạt hiệu quả cao khi quy mô sử dụng công nghệ đó càng đợc mở rộng. Vì vậy, công nghệ thanh toán hiện đại qua ngân hàng đợc các nhà quản lý tìm cách áp dụng rộng rãi. Nhiều hình thức thanh toán đợc chuẩn hoá góp phần tạo tính thống nhất trong thanh toán không chỉ giữa các ngân hàng trong một quốc gia mà còn giữa các ngân hàng trên toàn thế giới. Các trung tâm thanh toán quốc tế đợc thiết lập đã làm tăng hiệu quả thanh toán qua ngân hàng, biến ngân hàng trở thành trung tâm thanh toán quan trọng và có hiệu quả phục vụ đắc lực cho nền kinh tế toàn cầu.1.1.2 Hoạt động cơ bản của ngân hàng thơng mại1.1.2.1 Huy động vốnĐây là nghiệp vụ đầu tiên, là sự khởi tạo cho hoạt động của ngân hàng. Cho vay đợc cai là hoạt động sinh lời cao do đó các ngân hàng đã tìm kiếm mọi cách để huy động vốn cho vay với chức năng này ngân hàng đóng vai trò là nhân tố tập hợp các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội thông qua các hình thức: - Nhận tiền gửi của các cá nhân và tổ chức kinh tế. Đây là nguồn tiền chiếm tỉ lệ chủ yếu trong cơ cấu nguồn vốn huy động của ngân hàng- Nguồn đi vay: Trong quá trình kinh doanh, đôi khi NHTM có thể cũng lâm vào tình trạng thiếu hụt vốn tạm thời để đáp ứng nhu cầu thanh toán chi trả hay nhu cầu vay vốn của khách hàng. NHTM có thể vay ngân hàng nhà nớc, vay các tổ chức tín dụng khác, vay trên thị trờng liên ngân hàng đây là nguồn vốn rất cần thiết và quan trọng, vì nó đáp ứng đợc kịp thời và đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng diễn ra một cách liên tục.1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốnSinh viên thực hiện: Lê Đình Tam Lớp: TCDN 44D5Chuyên đề thực tập tốt nghiệpVốn huy động đợc sẽ đợc ngân hàng đầu t vào các khoản mục tài sản khác nhau, nhằm đạt đợc mục tiêu mà ngân hàng đề ra.Nhìn chung sẽ đợc sử dụng vào các hoạt động sau:-Hoạt động tín dụng: hoạt động này đem lại lợi nhuận chủ yếu cho các ngân hàng, nó chiếm tỷ trọng chủ yếu và là hoạt động cơ bản của một ngân hàng. Tuy nhiên nó lại chứa đựng nhiều rủi ro, ảnh hởng quan trọng đến hoạt động của ngân hàng.- Các hoạt động đầu t khác: Hoạt động này rất đa dạng và góp phần làm tăng thêm thu nhập cho các ngân hàng. Đó là hình thức ngân hàng tham gia vào hoạt động góp vốn, mua cổ phần của các công ty, liên doanh liên kết, mua bán chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu nhằm đa dạng hoá danh mục đầu t, giảm thiểu rủi ro, đem lại nhiều lợi nhuận cho các ngân hàng,1.1.2.3 Các hoạt động khácNHTM thực hiện các uỷ nhiệm của khách hàng trong giao dịch thanh toán, chuyển tiền, thu hộ, t vấn , môi giới và nhận một khoản thu nhập về việc làm trung gian đó.1.2 Hoạt động tín dụng trung dài hạn tại NHTM1.2.1Khái niệm1.2.1.1 Khái niệm và phân loại tín dụngKhó có thể đa ra một định nghĩa rõ ràng về tín dụng. Vì vậy tuỳ theo góc độ nghiên cứu mà ta có thể xác định nội dung của thuật ngữ này.Tín dụng(credit) xuất phát từ chữ la tinh là credo( tin tởng, tín nhiệm). Trong thực tế cuộc sống thuật ngữ tín dụng dợc hiểu theo nhiều nghĩa khac nhau; ngay cả trong quan hệ tài chính, tuỳ theo từng bối cảnh cụ thể mà thuật ngữ tín dụng có một nội dung riêng. Trong quan hệ tài chính, tín dụng có thể hiểu theo các nghĩa sau:-Xét trên góc độ chuyển dịch quỹ cho vay từ chủ thể thặng d tiết kiệm sang chủ thể thiếu hụt tiết kiệm thì tín dụng đợc coi là phơng pháp chuyển dịch quỹ từ ngời cho vay sang ngời đi vay.Sinh viên thực hiện: Lê Đình Tam Lớp: TCDN 44D6Chuyên đề thực tập tốt nghiệp-Trong một quan hệ tài chính cụ thể, tín dụng là một giao dịch về tài sản trên cơ sở có hoàn trả giữa hai chủ thể. Nh một công ty công nghiệp hoặc thơng mại bán hàng trả chậm cho một công ty khác, trong trờng hợp này ngời bán chuyển giao hàng hoá cho bên mua và sau một thời gian nhất định theo thoả thuận bên mua phải trả tiền cho bên bán. Phổ biến hơn cả là giao dịch giữa ngân hàng và các tổ chức tài chính khác với các doanh nghiệp và cá nhân thể hiện dới hình thức cho vay, tức là ngân hàng cấp tiền cay cho bên đi vay và sau một thời hạn nhất định ngời đi vay phải thanh toán vốn gốc và lãi.-Tín dụng còn có nghĩa là một số tiền cho vay mà các định chế tài chính cung cấp cho khách hàng.-Trong một số ngữ cảnh cụ thể thuật ngữ tín dụng đồng nghĩa với thuật ngữ cho vayMục đích của chơng này là xem xét tín dụng nh là một chức năng cơ bản của ngân hàng, vì vậy trên cơ sở tiếp cận theo chức năng hoạt động của ngân hàng thì tín dụng đợc hiểu nh sau: Tín dụng là một giao dịch về tài sản( tiền hoặc hàng hoá) giữa bên cho vay( ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay( cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên đi vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán.Từ khái niệm trên, bản chất của tín dụng là một giao dịch về tài sản trên cơ sở hoàn trả và có các đặc trng sau:Tài sản giao dịch trong quan hệ tín dụng bao gồm hai hình thức là cho vay( bằng tiền) và cho thuê( bất động sản và động sản). Trong những năm 1960 trở về trớc hoạt động tín dụng của ngân hàng chỉ có cho vay bằng tiền. Xuất phát từ tính đặc thù đó mà nhiều lúc thuật ngữ tín dụng và cho vay đợc coi là đồng nghĩa với nhau. Từ những năm 1970 trở lại đây, dịch vụ cho thuê vận hành và cho thuê tài chính đã đợc các ngân hàng hoặc các định chế tài chính khác cung cấp cho khách hàngSinh viên thực hiện: Lê Đình Tam Lớp: TCDN 44D7Chuyên đề thực tập tốt nghiệpXuất phát từ nguyên tắc hoàn trả, vì vậy ngời cho vay khi chuyển giao tài sản cho ngời đi vay sử dụng phải có cơ sở để tin rằng ngời đi vay sẽ trả đúng hạn. đây là yếu tố hết sức cơ bản trong quản trin tín dụng.Giá trị hoàn trả thông thờng phải lớn hơn giá trị lúc cho vay, hay nói cách khác là ngời đi vay phải trả thêm phần lãi ngoài phần vốn gốc. Để thực hiện đợc nguyên tắc này phải xác định lãi suất danh nghĩa lớn hơn tỷ lệ lạm phát, hay nói cách khác phải xác định lãi suất thực dơng( lãi suất thực = lãi suất danh nghĩa- tỷ lệ lạm phát). Tuy nhiên vì lãi xuất chịu ảnh hởng của nhiều yếu tố khác nhau, nên trong một số trờng hợp cụ thể lãi xuất danh nghĩa có thể thấp hơn tỷ lệ lạm phát, ngoại lệ này chỉ tồn tại trong một giai đoạn ngắn.Trong quan hệ tín dụng ngân hàng tiền vay đợc cấp trên cơ sở cam kết hoàn trả vô điều kiện. Về khía cạnh pháp lý, những văn bản xác định quan hệ tín dụng nh hợp đồng tín dụng, khế ớc thực chất là lệnh phiếu, trong đó bên đi vay cam kết hoàn trả vô điều kiện cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán.Dựa vào các tiêu thức khác nhau chúng ta có thể phân chia tín dụng thành các loại sau- Căn cứ theo mục đích sử dụng: Theo tiêu chuẩn này cho vay đợc phân biệt dựa vào mục đích sử dụng vốn vay để làm gì. Ví dụ : Cho vay mua sắm bất động sản, cho vay phục vụ cho lĩnh vực công nghiệp và thơng mại, cho vay nông nghiệp-Căn cứ theo thời hạn cho vay: Cho vay theo thời hạn là việc tín dụng cấp dựa vào thời hạn của khoản vay. Đó là cho vay ngắn hạn, cho vay trungdài hạn.- Căn cứ theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng: Theo hình thức này tín dụng đợc phân chia dựa vào tiêu thức khả năng bảo đảm hoàn trả cả gốc và lãi đối với khoản vay. Đó là cho vay có bảo đảm, cho vay không có bảo đảm hoặc cho vay có sự bảo lãnh của bên thứ ba.- Căn cứ theo phơng pháp hoàn trả: Theo hình thức này cho vay của NHTM căn cứ vào cách thức chi trả vốn gốc và lãi cho ngân hàng. Ví dụ: Cho vay có thời hạn, cho vay không có thời hạnSinh viên thực hiện: Lê Đình Tam Lớp: TCDN 44D8Chuyên đề thực tập tốt nghiệp-Căn cứ theo xuất xứ tín dụng: Là việc tín dụng đợc cấp dựa vào sự tiếp xúc trực tiếp hay không trực tiếp giữa ngời cho vay và ngời trả nợ. Gồm có cho vay trực tiếp và cho vay gián tiếp.1.2.1.2. Khái niệm tín dụng trung dài hạnTín dụng trung dài hạn là một bộ phận của tín dụng ngân hàng, nó là hình thức tín dụng phân theo thời hạn. Theo quy định hiện nay của ngân hàng nhà nớc Việt Nam, cho vay trung hạn có thời hạn trên 12 tháng đến 5 năm. Tín dụng trung hạn chủ yếu đợc sử dụng để đầu t mua sắm tài sản cố định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các dự án mới có quy mô nhỏ với thời gian thu hồi vốn nhanh. Trong nông nghiệp, chủ yếu cho vay trung hạn để đầu t vào các đối tợng sau: Máy cày, máy bơm nớc, xây dựng các vờn cây công nghiệp nh cà phê, điềuBên cạnh đầu t cho tài sản cố định, cho vay trung hạn còn là nguồn hình thành vốn lu động thờng xuyên của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập.Cho vay dài hạn là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm và thời hạn tối đa có thể lên đến 20-30 năm, một số trờng hợp cá biệt có thể lên đến 40 năm.Tín dụng dài hạn là loại tín dụng đợc cấp để đáp ứng các nhu cầu dài hạn nh xây dựng nhà ở, các thiết bị, phơng tiện vậ tải có quy mô lớn, xây dựng các xí nghiệp mới.1.2.2. Đặc điểm của tín dụng trung dài hạn.1.2.2.1. Độ rủi ro cao.Do khối lợng vốn đầu t lớn, thời gian đầu t dài, thu hồi vốn chậm nên độ rủi ro của một khoản tín dụng trung dài hạn là cao. Kết quả của một dự án đầu t chịu ảnh hởng của nhiều yếu tố. Sự phân tích và xác định của ngân hàng về các rủi ro này là có hạn. Các ngân hàng cũng không thể khắc phục hết đợc các rủi ro này. Khi khoản cho vay dài hạn thời gian đầu t dài, có rất nhiều sự thay đổi trong môi trờng kinh tế: Nh những thay đổi về chính sach, thị trờng, Sinh viên thực hiện: Lê Đình Tam Lớp: TCDN 44D9Chuyên đề thực tập tốt nghiệpthiên tai, chiến tranhKhiến cho dự án bị thua lỗ hoặc không có khả năng thu hồi vốn1.2.2.2. Lợi nhuận từ các khoản cho vay trung dài hạn là lớn.Khi độ rủi ro của các dự án càng cao thì lợi nhuận kỳ vọng mà nhà đầu t mong đợi càng nhiều. Không nằm ngoài quy luật này các khoản tín dụng trung dài hạn của ngân hàng thờng mang lại cho ngân hàng các khoản thu nhập lớn. Biểu hiện cụ thể đó là lãi xuất các khoản cho vay tín dụng trung dài hạn rất cao. Có đặc điểm này là do để bù đắp cho những chi phí trong việc huy động những nguồn vốn phục vụ cho hoạt động cho vay trung dài hạn, chi phí bù đắp rủi ro.1.2.2.3. Vốn đầu t lớn, thời gian dài, thu hồi vốn chậm.Nếu nh tín dụng ngắn hạn tài trợ chủ yếu cho các tài sản lu động của doanh nghiệp và đợc hoàn trả trong thời hạn ngắn( dới 1năm) thì tín dụng trung dài hạn phần lớn tài trợ cho bất động sản, công cụ lao động, hay đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Do đó việc tài trợ này còn đòi hỏi một khối lợng vốn lớn, thời gian đầu t dài. Những khoản tín dụng trung dài hạn này thì nguồn trả nợ gốc và lãi chủ yếu dựa vào khấu hao và lợi nhuận của dự án đầu t. Trong khi đó ngân hàng phải bỏ vốn trong suốt thời gian xây dựng dự án và chỉ tín hành thu hồi vốn đầu t khi dự án đi vào hoạt động và đạt kết quản, dẫn đến thời hạn thu hồi vốn chậm.1.2.3. Phân loại tín dụng trung dài hạn.1.2.3.1. Căn cứ vào đồng tiền cho vay.Tín dụng trung dài hạn bằng bản tệ: Là việc cho vay bằng đồng nội tệTín dụng trung dài hạn bằng ngoại tệ nhằm cấp tín dụng cho ngờ vay có nhu cầu thanh toán các công trình xây dựng cơ bản, các khoản chi phí có liên quan đến nớc ngoài bằng đồng ngoại tệ.1.2.3.2. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn trung dài hạn.Sinh viên thực hiện: Lê Đình Tam Lớp: TCDN 44D10[...]... đề thực tập gồm 3 chơng:Chơng I : Phơng pháp đánh giá chất lợng tín dụng của Ngân hàng thơng mại.Chơng II: Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu Công Nghiệp Bắc Nội.Chơng III: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu Công nghiệp Bắc Nội.Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế nên những vấn đề trình bày trong chuyên đề khó... đầu t. 2.2.2 Chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu Công Nghiệp Bắc Nội2.2.2.1 Quy mô tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh. Chỉ tiêu phản ánh quy mô của tín dụng đó là doanh số cho vay. Quy mô của tín dụng trung dài hạn sẽ đợc thể hiện qua chỉ tiêu doanh số cho vay và d nợ tín dụng trung dài hạn. Bảng 2: Tình hình cho vay tại chi nhánh qua 2 năm 2004 và 2005 Đơn vị : Triệu... xin vay. Tín dụng trung dài hạn đầu t trong nớc: Là loại tín dụng ngân hàng cấp cho ngời vay nhằm thực hiện các dự án đầu t trong nớc. Tín dụng trung dài hạn tài trợ xuất nhập khẩu: Tín dụng loại này co thể chia ra thành. Tín dụng ngời cung cấp: Là loại tín dụng trung dài hạn của ngân hàng tài trợ cho các nhà cung cấp máy móc, thiết bị, công cụ để xuất khẩu. Tín dụng ngời mua: Là ngân hàng cÊp... Tổng d nợ tín dụng Chỉ tiêu này phản ánh tỷ trọng d nợ tín dụng trung dài hạn trên tổng d nợ tín dụng của ngân hàng. Qua chỉ tiêu này chúng ta có thể so sánh đợc quy mô của tín dụng trung dài hạn so với tín dụng ngắn hạn của ngâng hàng. Tỷ lệ d nợ này càng cao chứng tỏ ngân hàng này có quy mô tín dụng trung dài hạn đáp ứng đợc nhu cầu của khách hàng cũng nh của nền kinh tế. Tuỳ từng ngân hàng cụ... ngân hàng mong muốn lệ này cao sẽ đem lại cho ngân hàng thu nhập cao do lÃi suất tín dụng trung dài hạn cao song rủi ro đối với ngân hàng cũng cao. -Vòng quay vốn tín dụng Doanh số thu nợ trung dài hạn trong kỳVòng quay vốn tín dụng = D nợ trung dài hạn bình quân trong kỳ Ngân hàng thu nợ theo kế hoạch thoả thuận trong hợp đòng tín dụng. Sau đó lại tiến hành cho vay dự án mới. Vòng quay tín dụng. .. m« tÝn dơng . Qua thêi gian thùc tËp , tìm hiểu tại ngân hàng, những kiến thức học đợc tại nhà trờng , đọc đợc qua sách báo và với sự giúp đỡ của các anh chị cán bộ trong ngân hàng. Nhận thức thấy vai trò của tín dụng trung dài hạn nên tôi đà chọn đề tài: '&apos ;Nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu công nghiệp Bắc Nội.'' để tìm hiểu.Ngoài phần mở đầu... trung dài hạn Chỉ tiêu lợi nhuận 2 = Tổng lợi nhuậnChỉ tiêu này phả ánh khả năng sinh lời của tín dụng trung dài hạn. Nó cho biết một đồng d nợ tín dụng trung dài hạn mang lại bao nhiêu đồng lợ nhuận. Bất kì một khoản tín dụng nào cũng sẽ không thể đợc đánh giá là có chất lợng cao nếu không đem lại lợi nhuận thực tế cho ngân hàng. Tỷ lệ này càng cao chức tỏ chất lợng tín dụng trung dài hạn tại. .. TCDN 44D12 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp đợc nhiều kết quả đáng khích lệ . D nợ tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng chi m tỷ trọng lớn trong tổng d nợ.Tuy nhiên so với nhu cầu tín dụng trung dài hạn của các doanh nghiệp, nguồn vốn huy động đợc thì cho vay trung dài hạn của ngân hàng cha thực sự tơng xứng với tiềm năng. Bên cạnh đó chất lợng của tín dụng trung dài hạn cũng cần xem xét đến cùng với... nghiệp Tín dụng trung dài hạn phục vụ cho tiêu dùng là loại tín dụng cấp cho các cá nhân để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng nh mua sắm nhà cửa, các phơng tiện sinh hoạt, phơng tiện đi lại Tín dụng trung dài hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh: Là loại tín dụng cấp cho các tổ chức kinh tế để tín hành sản xuất kinh doanh, lu thông hàng hoá.1.2.3.3. Căn cứ vào tính chất có đảm bảo. Tín dụng trung dài. .. động tín dụng ngắn hạn Thu từ hoạt động tín dụng trungdài hạn Tổng thu từ hoạt động tín dụng Biểu đồ thu nhập từ hoạt động tín dụng Nhìn vào bảng biểu thu nhập từ hoạt động tín dụng ta thấy thu nhập từ hoạt động tín dụng trung dài hạn có sự tăng trởng rất mạnh giữa năm 2005 so với năm 2004. Năm 2004 thu nhập từ hoạt động tín dụng chỉ chi m 37,45% nh-ng đến năm 2005 thu nhập từ hoạt động tín dụng . pháp đánh giá chất lợng tín dụng của Ngân hàng thơng mại.Chơng II: Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nội. Chơng III:. Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu Công nghiệp Bắc Hà Nội. Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế nên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu công nghiệp Bắc Hà Nội.doc, Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu công nghiệp Bắc Hà Nội.doc, Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu công nghiệp Bắc Hà Nội.doc, Kh¸i niƯm, Hoạt động sử dụng vốn Các hoạt động khác, Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn trung dài hạn. Căn cứ vào tính chất có đảm bảo. Căn cứ vào cách thức hoàn trả. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động của đối tợng xin vay., §èi víi doanh nghiƯp, Đối với ngân hàng, §èi víi nỊn kinh tÕ, Chỉ tiêu định lợng., Nhân tố thuộc về phía khách hàng, Nhân tố thuộc phía ngân hàng., Về huy động vốn Về công tác tín dụng, Công tác thanh toán quốc tế. Công tác kế toán Công tác thông tin điện toán, Công tác kiểm tra, kiểm soat nội bộ., Quy mô tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh. Cơ cấu tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh, Doanh số thu nợ Tình hình nợ quá hạn tại chi nhánh., Thu nhập từ hoạt động tín dụng Bảng 7 : Thu nhập từ hoạt động tín dụng Những kết quả đạt đợc, Những hạn chế., Nguyên nhân, §èi víi doanh nghiƯp. §èi víi nỊn kinh tÕ, Đa dạng hoá các loại khách hàng, thực hiện chiến lợc khách hàng hợp lý., Nâng cao chất lợng công tác thẩm định dự án đầu t., Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ tín dụng, Xây dựng và sử dụng hợp lý quỹ dự phòng rủi ro tín dụng. Tăng cờng công tác quản lý nợ và giải quyết nợ quá hạn., Đẩy mạnh công tác kiểm tra, khiểm soát. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng phục vụ cho hoạt động tín dụng.