TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ

8 432 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2015, 22:06

TỔNG CỤC THUẾ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.1.5 (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ) Mã tài liệu: HDSD_HTKK3.1.5 Phiên bản tài liệu: 1.0 Hà Nội, 12/2012 HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.1.5 2/193 MỤC LỤC 1.1 Mã vạch 2 chiều 4 1.2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai 4 1.2.1 Cách sử dụng trợ giúp trong ứng dụng 4 1.2.2 Yêu cầu về cấu hình hệ thống 4 1.2.3 Hướng dẫn thiết lập thông số màn hình 5 1.2.4 Hướng dẫn cách gõ tiếng việt có dấu 5 1.2.5 Hướng dẫn kết nối máy in 7 1.2.6 Khởi động ứng dụng 8 1.2.7 Giao diện ứng dụng 8 1.2.8 Sử dụng hệ thống menu 9 1.2.9 Kê khai thông tin doanh nghiệp 10 1.2.10 Điều khiển nhập dữ liệu 11 1.2.11 Nhập mới, mở tờ khai thuế 13 1.2.12 Các chức năng trên màn hình kê khai tờ khai 14 1.2.13 Kiểm tra và thông báo kê khai sai 17 1.2.14 Sao lưu dữ liệu 18 1.2.15 Phục hồi dữ liệu 19 1.2.16 Kết xuất ra file PDF 20 1.2.17 Danh mục 24 1.2.18 Tra cứu tờ khai 26 2 ĐẢM BẢO CỦA CƠ QUAN THUẾ 28 2.1 Bản quyền 28 2.2 Tính tin cậy 28 2.3 Bạn cần in tờ khai 29 2.4 Lưu trữ tờ khai 29 3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG KÊ KHAI 30 3.1 Kê khai thông tin chung của doanh nghiệp 30 3.2 Các quy định và tính năng hỗ trợ hướng dẫn kê khai chung của ứng dụng: 30 3.3 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế GTGT 31 3.3.1 Tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ mẫu 01/GTGT 31 3.3.2 Tờ khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT 42 3.3.3 Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp mẫu 03/GTGT 46 3.3.4 Tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT (Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu) 48 3.3.5 Tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT (Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh) 51 3.3.6 Tờ khai Biểu thuế xác định thuế số thuế GTGT được ưu đãi theo nghị quyết 08/2011/NQ13 53 3.3.7 Phụ lục miễn thuế Giá trị gia tăng - Mẫu số: 02/MT-GTGT (Ban hành theo thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012) 54 3.4 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế TNDN 55 3.4.1 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01A/TNDN 55 3.4.2 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01B/TNDN 59 3.4.3 Tờ khai thu nhập doanh nghiệp cho chuyển nhượng BĐS - 02/TNDN 61 3.4.4 Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mẫu 03/TNDN 65 HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.1.5 3/193 3.4.5 Bảng kê gia hạn nộp thuế TNDN quý I, II, III đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước năm 2011 74 3.4.6 Phụ lục miễn giảm thuế TNDN - Mẫu số: 01/MGT-TNDN (Ban hành theo thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012) 75 3.4.7 Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Thông tư số 199/2012/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2012 – Mẫu số 01/TNDN 76 3.5 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế Thu nhập cá nhân 77 3.5.1 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-BH theo Tháng 77 3.5.2 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-BH theo Quý 79 3.5.3 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-XS theo tháng 80 3.5.4 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-XS theo Quý 82 3.5.5 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Quý 83 3.5.6 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Tháng 86 3.5.7 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03/KK-TNCN theo Tháng 87 3.5.8 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03/KK-TNCN theo Quý 89 3.5.9 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 07/TNCN (Cá nhân tự khai) 90 3.5.10 Tờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu 08/TNCN 93 3.5.11 Tờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu 08A/TNCN 96 3.5.12 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS. 100 3.5.13 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-BH. 103 3.5.14 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN. 106 3.5.15 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN. 115 3.5.16 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 08B/KK-TNCN. 118 3.5.17 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN. 120 3.5.18 Phụ lục miễn giảm thuế TNCN theo nghị quyết 08/2011/QH13 129 3.6 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế Tài nguyên 130 3.6.1 Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN 130 3.6.2 Tờ khai Quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN 133 3.7 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế Tiêu thụ đặc biệt 135 3.7.1 Tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB 135 3.8 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế Nhà thầu 141 3.8.1 Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN 141 3.8.2 Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN 143 3.9 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai Phí, lệ phí 146 3.9.1 Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu số 01/BVMT 146 3.9.2 Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu số 02/BVMT 148 3.9.3 Tờ khai phí xăng dầu mẫu số 01/PHXD 150 3.10 Hướng dẫn thực hiện chức năng tạo các mẫu Hoá đơn 153 3.10.1 Thông báo phát hành hóa đơn – Mẫu TB01/AC 153 3.10.2 Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn– Mẫu BC01/AC 156 3.10.3 Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn– Mẫu BC21/AC 158 3.10.4 Thông báo kết quả hủy hóa đơn– Mẫu TB03/AC 160 3.10.5 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn– Mẫu BC26/AC 161 3.11 Hướng dẫn thực hiện chức năng lập báo cáo tài chính 167 3.11.1 Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC 167 3.11.2 Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 172 3.11.3 Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 16/2007/QĐ-NHNN 177 3.11.4 Lập Bộ báo cáo tài chính theo quyết định 99/2000/QĐ-BTC 182 4 CÁC ĐỊA CHỈ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ 187 HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.1.5 4/193 GIỚI THIỆU Tài liệu này được xây dựng để hỗ trợ người kê khai thuế hiểu rõ các quy định, hướng dẫn về kê khai thuế và cách thức sử dụng chương trình phần mềm hỗ trợ kê khai. 1.1 Mã vạch 2 chiều Mã vạch 2 chiều là một kỹ thuật mã hoá thông tin thành dạng dữ liệu mà máy có thể đọc được. Hệ thống ứng dụng kỹ thuật mã vạch 2 chiều là hệ thống thực hiện việc mã hoá thông tin, tổ chức và in ra mã vạch, đồng thời cung cấp chức năng để nhận, giải mã dữ liệu từ máy đọc mã vạch. 1.2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai 1.2.1 Cách sử dụng trợ giúp trong ứng dụng Duyệt qua các nội dung trợ giúp Di chuyển chuột cho đến khi xuất hiện hình bàn tay , khi đó tương ứng sẽ có một mục trợ giúp liên quan đến thông tin đang hiển thị. Kích chuột trái để chuyển đến màn hình trợ giúp tiếp theo. Thông thường mục này sẽ hiển thị dưới dạng một đoạn chữ màu xanh và có gạch chân. Người dùng có thể sử dụng tính năng trợ giúp bằng 2 cách sau: Cách thứ nhất Ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình, khi bấm F1 sẽ xuất hiện màn hình trợ giúp. Cách thứ hai Trên menu, kích chuột trái vào mục “Trợ giúp”. Có thể truy xuất nội dung hỗ trợ theo từng chủ đề (Contents): Các chủ đề được tổ chức dưới dạng từng chương, giống như cuốn sách giáo khoa. 1.2.2 Yêu cầu về cấu hình hệ thống Yêu cầu về thiết bị phần cứng và hệ điều hành Hầu hết các máy tính cá nhân sẽ chạy được ứng dụng hỗ trợ kê khai. Tuy nhiên hiện tại ứng dụng hỗ trợ kê khai mới chỉ chạy được trên nền phần cứng được Windows hỗ trợ. Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy tính như sau: Bộ vi xử lý Intel hoặc các thiết bị xử lý tương thích, Tốc độ tối thiểu PII 400 MHz (hoặc Celeron 567 MHz), Hệ điều hành Window2000, XP hoặc Windows2003, Máy in Laser. Yêu cầu về các phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt Unicode Ứng dụng hỗ trợ kê khai hỗ trợ font chữ Unicode do đó đòi hỏi máy tính phải được cài đặt phần mềm hỗ trợ gõ font Unicode. Hiện tại ứng dụng chỉ nhận được tiếng Việt khi dùng bộ gõ VietKey và theo 2 HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.1.5 5/193 kiểu gõ là TELEX và VNI. 1.2.3 Hướng dẫn thiết lập thông số màn hình Ứng dụng hỗ trợ kê khai được thiết kế tốt nhất cho màn hình có độ phân giải 800x600. Nếu bạn thấy màn hình không hiển thị hết giao diện ứng dụng hoặc thấy chữ hiển thị lên quá nhỏ thì cần phải đặt lại về độ phân giải 800x600. Để điều chỉnh lại độ phân giải màn hình bạn làm như sau: Vào START/Settings/Control Panel/Display/ Settings, và chỉnh độ phân giải như hình vẽ dưới đây: Chọn OK, màn hình sẽ được điều chỉnh về độ phân giải 800x600 1.2.4 Hướng dẫn cách gõ tiếng việt có dấu Thực hiện cấu hình như dưới đây để gõ Unicode bằng bộ gõ VietKey2000: HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.1.5 6/193 Để có thể thực hiện nhập dữ liệu vào chương trình HTKK bằng bộ gõ Unikey, Trong cửa sổ làm việc của phần mềm Unikey người sử dụng chọn nút "Mở rộng" sau đó tích chọn vào chức năng "Sử dụng clipboard cho unicode". Các thông số khác chọn mặc định như màn hình sau: HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.1.5 7/193 Chọn "Đóng" để kết thúc công việc. 1.2.5 Hướng dẫn kết nối máy in Trước khi in thì máy in phải được nối với máy tính và máy tính cần phải được cài đặt phần mềm điều khiển máy in này. Trong windows việc thực hiện như sau: Vào START/Settings/Printers and Faxes. Sau đó thực hiện Add Printer theo hướng dẫn của hệ điều hành Windows HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.1.5 8/193 1.2.6 Khởi động ứng dụng Khởi động ứng dụng bằng cách kích kép chuột vào biểu tượng HTKK 3.1.3 trên màn hình hoặc vào START/Programs/Tong Cuc Thue/Ho tro ke khai/HTKK 3.1.3 Để bắt đầu sử dụng, cần phải nhập mã số thuế. Nếu là lần khai báo mã số thuế đầu tiên thì hệ thống sẽ hiển thị ngay màn hình để khai báo thông tin về doanh nghiệp, ngược lại nếu không phải khai báo lần đầu thì sẽ xuất hiện giao diện chính của ứng dụng. Nếu người sử dụng thực hiện kê khai cho nhiều mã số thuế thì chọn lần lượt từng mã số để khai báo trong màn hình này. Khi đang kê khai cho một mã số thuế mà muốn chuyển sang mã số khác thì kích vào chức năng chuyển mã số khác… trong menu “Hệ thống”. 1.2.7 Giao diện ứng dụng Giao diện chính của ứng dụng hỗ trợ kê khai như sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ

Từ khóa liên quan