Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm.docx

66 633 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:47

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Giám đốcPhó giám đốc2Phó giám đốc3Phó giám đốc4Phòng kế toán giao dịchPhòng tài trợ thương mại Phòng khách hàng Cá nhânPhòng khách hàng số 1Phòng giao dịch Đồng XuânPhòng quản lý rủi roPhòng tiền tệ kho quỹPhòng thông tin điện toánPhòng tổng hợp tiếp thịPhòng kế toán tài chínhPhòng tổng hợp tiếp thịPhó giám đốc 1Phòng thẻNhận hồ sơ để thẩm địnhĐưa yêu cấu, giao hồ sơ vay vốnBổ sung, giải thíchNhận lại hồ sơ và kết quả thẩm địnhThẩm địnhTiếp nhận hồ sơLập báo cáo thẩm địnhKiểm tra, kiểm soátLưu hồ sơ và tài liệu có liên quanChưa rõĐủ điều kiện thẩm địnhChuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quyên. Đầu 45BLỜI MỞ ĐẦUTrong xu thế hội nhập và phát triển, đặc biệt sự kiện Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức thương mại quốc tế tạo nhiều cơ hội phát triển các ngành kinh tế. Thị trường ngân hàng tài chính ngày một trở nên mang tính toàn cầu hoá cao độ. Sự chu chuyển dòng tiền ngày càng gia tăng không chỉ về tốc độ, số lượng mà còn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Những biến động về kinh tế, chính trị ngày càng lớn và khó dự doán. Cơ chế thị trường cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Nhưng để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải đối mặt với cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt.Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp nên cũng không nằm ngoài quy luật đó.Hoạt động kinh doanh tín dụng của các ngân hàng thương mại là đòn bẩy cho các hoạt động kinh doanh khác. Tín dụng ngân hàng là một trong những hoạt động chính và tạo ra thu nhập lớn nhất cho các ngân hàng thương mại. Với vai trò là người dẫn vốn lớn nhất trong nền kinh tế, tín dụng ngân hàng đang ngày càng phát huy hiệu quả. Bên cạnh những thành công đạt được thì trong xu thế hội nhập, ngân hàng thương mại đang phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài. Thêm vào đó là các rủi ro như biến động tỷ giá, giá vàng tăng mạnh, các loại hình kinh doanh còn nhiều hạn chế đã và đang làm hiêụ quả hoạt động của ngân hàng chưa cao.Trong bối cảnh đó, việc các ngân hàng duy trì và quản lý một cách tích cực cũng như tăng cường đa dạng hoá hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro đã trở thành vấn đề nóng bỏng. Công tác thẩm định dự án đầu đóng vai trò quan trọng quyết định có cho khách hàng vay vốn hay không? Vay mức bao nhiêu và có khả năng thu hồi vốn không và do đó nó ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của Ngân hàng.Công tác thẩm định dự án đầu tại Ngân hàng bên cạnh những ưu điểm còn có nhiều hạn chế, việc nhìn nhận lại, đánh giá và đưa ra và đưa ra những ý tưởng mới luôn được quan tâm. Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm , được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn Th.s Đinh Đào Ánh Thủy Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm1cùng các anh chị phòng khách hàng số 1 chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm em đã chọn đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm”.Chuyên đề của em gồm có hai chương:Chương 1: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh ngân hàng công thương Hoàn KiếmChương 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn KiếmDo hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tế nên bài viết còn có nhiều hạn chế và thiếu sót, mong được sự góp ý và chỉ bảo của cô giáo hướng dẫn để em hoàn thành chuyên đề thực tập này.Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn cùng các cô chú, anh chị phòng khách hàng số 1 đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành chuyên đề thực tập này.2Chun đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Qun. Đầu 45BNỘI DUNGCHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TẠI CHI NHÁNH NHÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG HỒN KIẾM1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm 1. Sơ lược về q trình hình thành và phát triển Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm là chi nhánh cấp 1 của Ngân hàng cơng thương Việt Nam. Trước tháng 3/1998, NHCT HK thuộc về Ngân hàng Cơng thương thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ chính được giao là vừa kinh doanh tiền tệ, tín dụng và thanh tốn, đồng thời vừa đảm bảo nhu cầu về vốn cho các đơn vị ngồi quốc doanh và các tập thể trên địa bàn quận Hồn Kiếm. Nhưng kể từ khi có chỉ thị số 218/ CT ban hành ngày 13/07/1987 của HDBT, thực hiện điều lệ của NHCT Việt Nam, ngày 26/3/1988, NHCT HK chính thức tách ra khỏi NHCT thành phố Hà Nội để trở thành NHCT HK như ngày nay. Cùng với sự thay đổi đó, NHCT Hồn Kiếm từ một quỹ tiết kiệm chuyển từ số 10 Lê Lai về 37 Hàng Bồ, quận Hồn Kiếm bây giờ. Cho đến ngày 27/3/1993 dưới sự thành lập của Ngân hàng Nhà nước đã xóa bỏ Ngân hàng Cơng thương Hà Nội, từ đó Ngân hàng cơng thương Hồn Kiếm trở thành trực thuộc Ngân hàng Cơng thương Việt Nam. Như vậy NHCT Hồn Kiếm khơng thành lập riêng mà được thành lập theo quyết định số 67.Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, cho vay, đầu tư, cung cấp các dịch vụ ngân hàng như: thanh tốn thẻ, chi trả lương, chuyển tiền, chi trả kiều hối.Trải gần 20 năm xây dựng ,hoạt động và trưởng thành, Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm đã gặp khơng ít khó khăn, thậm chí va vấp trong buổi đầu của q trình chuyển đổi nền kinh tế. Nhưng đến nay Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm đã đạt được những thành tựu đáng kể, dần khẳng định được vị trí của mình trong nền kinh tế thị trường, khơng những đứng vững trong cạnh tranh mà còn phát triển và ngày càng mở rộng hơn với hiệu quả và lợi nhuận cao. Sơ đồ tổ chứcNâng cao chất lượng cơng tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm3Hiện nay, Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm có hơn 260 cán bộ trên tổng số 12.000 cán bộ của toàn hệ thông NHCT Việt Nam. Trong đó có 41,8% có trình độ đại học và trên đại học, còn lại đều được đào tạo qua hệ cao đẳng, trung học chuyên ngành ngân hàng.Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm có 12 phòng, trong đó riêng phòng khách hàng cá nhân là có quy mô lớn nhất( trên 60 cán bộ ) bao gồm cho vay cá nhân và bộ phận huy động vốn( 16 quỹ tiết kiệm ), các phòng hoạt động theo chức năng riêng đã được phân công theo sự chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc gồm một Giám đốc và bốn phó giám đốc.1.3. Hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm trong thời gian vừa qua 1.3.1. Tình hình hoạt động tín dụng Bảng 1: Kết quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm4Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quyên. Đầu 45BĐơn vị : triệu đồngChỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 2006Tổng nợ 858000 900000 930000 110000 107000Tốc độ tăng liên hoàn(%) 4.9 3.33 18.28 -2.73Phân loại theo thời gian Ngắn hạn 300300 360000 232500 220000 220000Trung và dài hạn 643500 630000 725400 880000 850000Phân loại theo thành phần kinh tế214500 270000 204600 220000 292000DN quốc doanh 617760 657000 651000 890000 779000DN ngoài quốc doanh 214500 270000 204600 220000 292000Phân loại theo tiền tệ 617760 657000 651000 890000 779000Cho vay VNĐ 240240 243000 279000 210000 291000Cho vay ngoại tệ 17160 9000 63 63 0(Nguồn: Tổng hợp kết quả kinh doanh của ngân hàng công thương Hoàn Kiếm)Theo số liệu trong bảng, ta thấy rằng nợ tín dụng ngày càng tăng thêm, trong đó cơ cấu nợ chuyển dịch theo hướng cho vay trung và dài hạn, xét về loại hình doanh nghiệp thì cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm gần 33% nợ trong năm tập trung váo các công ty có vốn đầu nước ngoài, sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới. Công tác thu hồi nợ đọng được chú trọng, …3.2. Hoạt động dịch vụDoanh số thanh toán và tài trợ thương mại cho hoạt động xuất nhập khẩu đạt 55 triệu USD.Doanh số mua bán ngoại tệ đạt 96 triệu USD. Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ đạt 400 triệu đồng.Doanh số các dịch vụ ngoại hối đạt trên 6 triệu USD, tăng 125% so với năm trước.Doanh số thanh toán trong nước đạt 36.643 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước.Doanh số phát hành thẻ đạt 5.140 thẻ các loại, bằng 12 lần năm trước.Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm5Tổng thu từ dịch vụ đạt 2,6 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước, chiếm 2,3% tổng hoạt động của Chi nhánh, chất lượng dịch vụ được không ngừng dược nâng cao. 1.3.3. Các hoạt động khác- Công tác quản lý điêù hành được đổi mới, phù hợp với điều kiện kinh doanh, yêu cầu quản lý của chi nhánh và đã đạt hiệu quả cao - Công tác kế hoạch, tổng hợp ngày càng đuợc hoàn thiện, là công cụ quan trọng giúp cho công tác điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của Chi nhánh kịp thời, có hiệu quả.- Công tác thông tin, điện toán: đảm bảo hệ thông máy, mạng tại các phòng các điểm giao dịch hoạt động ổn định, thông suốt.- Hoạt động Ngân quỹ đảm bảo thu chi tiền mặt nhanh chóng, chính xác. Các nhân viên kiểm ngân luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, trung thực, liêm khiết. Trong năm đã trả tiền thừa cho khách 205 món với tổng số tiến gần 300 triệu đồng, tạo niềm tin cho khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh.- Công tác tổ chức nhân sự, lao động, tiền lương đã thực hiện tốt, kịp thời, có hiệu quả; bố trí sắp xếp cán bộ hợp lý, phân công, phân nhiệm theo đúng quy định của nghành; cơ chế tiền lương, phân phối thu nhập tiếp tục được thực hiện bài bản, đúng quy định.- Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học luôn được coi trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực cho Hiện đại hoá và hội nhập kinh tế. Trong năm đã có 15 cán bộ được cử đi đào tạo cao học trong va ngoài nước, hơn 100 lượt cán bộ tham gia hỗ trợ các chi nhánh bạn triển khai chương trình Hiện đại hoá Incas.- Công tác hoạch toán thu chi nội bộ được thực hiện kịp thời, chính xác, đúng quy chế tài chính.- Các hoạt động đoàn thể, các phong trào thi đua luôn được quan tâm đúng mức nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV. Trong năm, đã tổ chức các Đại hội đảng bộ. Đoàn thanh niên thành công tốt đẹp. Ban giám đóc hối hợp với các tổ chuc công đoàn, đoàn thanh niên đã phát đọng được nhiều phong trào trong cơ quan 6Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quyên. Đầu 45Bnhư phong trào huy động vốn, phong trào phát triển thẻ .góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh1.3.3.1. Hoạt động cho vayĐến ngày 31/12/2005, tổng nợ đầu và cho vay đạt 913 tỷ đồng, tăng 2.19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:- nợ ngắn hạn 35%, trung và dài hạn 65% tổng nợ. - nợ đối với doanh nghiệp nhà nước chiếm 69%. Ngoài quốc doanh chiếm 31% tổng nợ.Chi nhánh đã quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của NHNN và NHCTVN về việc nâng cao chất lượng tăng trưởng tín dụng, khắc phục tình trạng tăng trưởng tín dụng nóng. Ngay từ đầu năm, chi nhánh đã đưa ra quan điểm định hướng cụ thể nhằm minh bạch hoá chất lượng tín dụng và nâng cao chất lượng tăng trưởng tín dụng, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng quản lý của Chi nhánh.Để đạt được định hướng đó, Chi nhánh đã thực hiện rà soát, sàng lọc 100% đội ngũ khách hàng nợ đã có, lựa chọn tiếp tục đầu đối với các khách hàng làm ăn có hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh, có tín nhiệm với Ngân hàng.1.3.3.2. Thanh toán quốc tế Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm đã được phép thực hiện nghiệp vụ Thanh toán quốc tế từ tháng 7/1999. Việc triển khai nghiệp vụ thanh toán quốc tế là một thành công lớn của Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm trong năm qua. Đây là một mắt xích để đa dạng hoá các nghiệp vụ ngân hàng, tạo điều kiện để NHCT phát triển hoạt động ngân hàng một cách toàn diện đưa NHCT lên vị thế một ngân hàng đa năng.Thiết lập quan hệ đại lý:Sau khi được phép thanh toán quốc tế, NHCT đã triển khai thiết lập quan hệ đại lý và mở tài khoản tại nước ngoài, cụ thể:Quan hệ đại lý với các chi nhánh Ngân hàng Standard Chartered Bank tại Hà nội, London, New York, Tokyo, Hongkong, Singapore, Shanghai, Sydney, Dubai, Seoul, Taipei, Kuala Lumber, quan hệ đại lý với các chi nhánh Ngân hàng Berliner bank đã hoạt động tốt, đáp ứng được yêu cầu của công tác thanh toán quốc tế.Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm7Tài khoản USD mở tại CitiBank New York đã hoạt động từ 01/07/1999.Tài khoản JPY mở tại FujiBank Tokyo đã hoạt động từ 18/08/1999.Quy trình nghiệp vụ: Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm đã ban hành tất cả các mẫu biểu của các nghiệp vụ thanh tốn quốc tế và các văn bản liên quan tới các nghiệp vụ thanh tốn quốc tế như :- Quy định tạm thời về quy trình nghiệp vụ thanh tốn quốc tế.- Quy định về nghiệp vụ thanh tốn bằng hình thức tín dụng chứng từ và nhờ thu chứng từ.- Quy định về mã khỗ giữa hội sở và chi nhánh.- Quy định tạm thời về việc chiết khấu chứng từ, Quy định về kinh doanh ngoại tệ .1.3.3.3. Kinh doanh ngoại tệHoạt động kinh doanh ngoại tệ đã được đẩy mạnh doanh số mua bán ngoại tệ cả năm đạt gần 13 triệu USD1.3.3.4. Các nghiệp vụ khác Trong năm 1999, Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo khai thác các nghiệp vụ khác như: bảo lãnh dự thầu, làm đại lý cho MASTER CARD và VISA CARD, kinh doanh ngoại tệ, . đã góp phần tăng thu nhập cho ngân hàng.2. Khái qt chung về cơng tác thẩm định dự án đầu tư2.1. Khái niệm , mục đích, u cầu của cơng tác thẩm định dự án đầu tư2.1.1. Khái niệmThẩm định dự án đầu là các bước cơng việc được thực hiện xen kẽ của cấp có thẩm quyền trong tiến trình đầu tư, trên cơ sở các tài liệu có tính chất pháp lý, các giait trình kinh tế kỹ thuật đã được thiết lập “ thẩm tra lại”, “đánh giá lại” về cá mặt như: tính pháp lý, tính hợp pháp, tính phù hợp, tính thống nhất, tính hiệu quả, tính hiện thực đứng trên giác độ một doanh nghiệp, một tổ chức và trên giác độ tồn bộ nền kinh tế nhằm hợp pháp hóa dự án và điều chỉnh tiến trình thực hiện đầu tư.8Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quyên. Đầu 45BCó rất nhiều quan điểm về thẩm định dự án đầu tư, song đứng trên giác độ chủ thể là Ngân hàng thì thẩm định dự án đầu là quá trình thẩm tra xem xét một cách khách quan, khoa học và toàn diện các nội dung cơ bản của dự án, nhằm đánh giá tính hợp lý, tính hiệu quả, tính khả thi của dự án có khả năng trả nợ hay không để từ đó ra quyết định cho vay. 2.1.2. Mục đích- Đánh giá tính phù hợp của dự án: Mục tiêu của dự án phải phù hợp với mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước, của ngành, của địa phương.- Đánh giá tính hợp pháp của các tài sản, tài chính hình thành nên vốn đầu tư.- Đánh giá tính hợp pháp và thống nhất của dự án- Đánh giá tính hiệu quả của dự án: hiệu quả của dự án được xem xét trên hai phương diện, hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội- Đánh giá tính khả thi, tính hiện thực của dự án: Một dự án cho đã đảm bảo được bốn mục đích trên nhưng kế hoạch tổ chức thực hiện không rõ ràng, cán bộ tổ chức thực hiện không có năng lực, triển khai thực hiện gặp ách tắc, môi trường pháp lý không thông thoáng thì dự án cũng có thể không hoặc khó thực thi2.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư2.2.1. Thẩm định hồ sơ vay vốn Sau khi nhận hồ sơ, cán bộ tín dụng kiểm tra hồ sơ xem có đầy đủ hồ sơ giấy tờ cần thiết không? Các hồ sơ giấy tờ chính cần phải có bao gồm:+ Giấy đề nghị vay vốn+ Hồ sơ về khách hàng vay vốn+ Hồ sơ về dự án xin vay vốn+ Hồ sơ về đảm bảo nợ vayNâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm92.2.2. Thẩm định khách hàng vay vốn2.2.2.1.Thẩm định cách pháp nhân của khách hàngTrong thẩm định cách pháp nhân của khách hàng, cán bộ thẩm định cần trả lời được các vấn đề sau:- Khách hàng vay vốn có trụ sở tại địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố, nơi đó Ngân hàng công thương có trụ sở tại đó không? - Khách hàng vay vốn là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự không?- Khách hàng vay vốn là doanh nghiệp nhân, chủ doanh nghiệp có đủ hành vi năng lực dân sự, năng lực pháp luật dân sự và hoạt động theo luật doanh nghiệp?- Khách hàng vay vốn là công ty hợp danh có hoạt động theo luật doanh nghiệp không, thành viên công ty có đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự?- Điều lệ, quy chế tổ chức của khách hàng vay vốn có thể hiện rõ về phương thức tổ chức, quản trị điều hành?- Giấy phép đầu chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề còn hiệu lực trong thời hạn cho vay?- Khách hàng vay vốn là đơn vị hạch toán có giấy ủy quyền vay vốn của pháp nhân trực tiếp?- Mẫu dấu chữ ký.2.2.2.2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của khách hànga) Đánh giá tình hình tài chínhCán bộ thẩm định sẽ đánh giá tình hình tài chính qua các chỉ tiêu sau:* Kiểm tra khả năng tự chủ tài chính- Có vốn tựtham gia vào dự án, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đời sống- Kinh doanh có hiệu quả, có lãi, trường hợp bị lỗ thì phải có phương án khả thi khắc phục lỗ, đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kếtĐối với khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống, phải có nguồn thu ổn định để trả nợ ngân hàng10[...]... Nguồn: Theo dự báo của phòng kinh doanh-Báo cáo nghiên cứu khả thi PVGC)32 cùng các anh chị phòng khách hàng số 1 chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm em đã chọn đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm”.Chun đề của em gồm có hai chương:Chương 1: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh ngân hàng cơng thương Hồn... tiêu chuẩn về công nghệ, thiết bị trong quan hệ chi n lược đầu công nghệ quốc gia, quốc tế. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quyên. Đầu 45BCó rất nhiều quan điểm về thẩm định dự án đầu tư, song đứng trên giác độ chủ thể là Ngân hàng thì thẩm định dự án đầu là quá trình thẩm tra xem... một số chi tiết trong Bảng CĐKT như: tình hình cơng nợ phải thu, phải trả, hàng tồn kho, tình hình tài sản Sau đó có đánh giá của CBTD về tình hình tài chính của Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm27 Mặc Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm đã có nhiều kết quả đạt được trong công tác thẩm định dự án đầu nhưng không thể tránh khỏi... đây, công tác thẩm định dự án đầu được các ngân hàng nói chung và Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm nói riêng đặc biệt được coi trọng. Sự coi trọng ấy đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Nỗ lực của cán bộ tín dụng đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thẩm định dự án đầu ngân hàng một cách đáng kể, nhằm loại bỏ những dự án không hiệu quả và ra quyết định đầu đối với những dự án. .. sản đảm bảo cho khách hàng và lưu trữ hồ sơ tín dụng. 4. Một dự án minh họaĐể phản ánh một cách trung thực tình hình thẩm định dự án đầu tại chi nhánh Ngân hàng cơng thương Hồn Kiếm, sau đây là quy trình thẩm định một dự án thực tế: Dự án vay đầu một trạm nạp bình LPG Hà Nội”.4.1. Giới thiệu về dự án - Tên dự án: Đầu xây dựng trạm nạp bình LPG Hà Nội-Chủ đầu tư: Công ty chế biến và Kinh... được đánh giá là khả thi. Chất lượng của công tác thẩm định dự án đầu có ảnh hưởng trực tiếp tới sự an tồn về nguồn vốn của ngân hàng. Điều này có nghĩa là, khi chất lượng của công tác thẩm định dự án tăng lên thì việc phịng ngừa rủi ro của ngân hàng có cơ sở vững chắc và có hiệu quả cao hơn.Từ đầu năm đến 15/12/2006, Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm đã tiếp nhận và thẩm định 150 dự án . Ngân hàng. .. đất nước3. Công tác thẩm định tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Sau khi nhận được hồ sơ từ chủ đầu gửi đến Ngân hàng, Ngân hàng tiến hành thẩm định dự án theo trình tự như sau: Đầu tiên hồ sơ sẽ được được đưa tới phịng tín dụng mà tại chi nhánh có các phịng là phịng khách hàng lớn, phịng khách hàng vừa và nhỏ. Ngồi ra cịn có 22 Đối với dự án loại A, trong hồ sơ của dự án phải có... phục vụ công tác thẩm định và quản lý tín dụng vẫn chưa được đầu thích đáng.48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quyên. Đầu 45BNỘI DUNGCHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦUTẠI CHI NHÁNH NHÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HỒN KIẾM1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm 1. Sơ lược về q trình hình thành và phát triển Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm là chi nhánh cấp... vốn đầu tư: 7.873 triệu đồngTrong đó:- Chuẩn bị đầu : 82 triệu đồng- Chuẩn bị xây dựng : 548 triệu đồng-Thực hiện đầu : 6071 triệu đồng-Lãi vay vốn trong thời gian xây dựng: 422 triệu đồng -Dự phịng phí : 300 triệu đồng- Vốn lưu động : 450 triệu đồng Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm29 Qua bảng phân tích trên cán bộ thẩm định. .. công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm43 Tổng thu từ dịch vụ đạt 2,6 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước, chi m 2,3% tổng hoạt động của Chi nhánh, chất lượng dịch vụ được không ngừng dược nâng cao. 1.3.3. Các hoạt động khác- Công tác quản lý điêù hành được đổi mới, phù hợp với điều kiện kinh doanh, yêu cầu quản lý của chi nhánh và đã đạt hiệu quả cao - Công tác . chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm em đã chọn đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn. khẩu) .Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm1 3 *Thẩm định công nghệ kỹ thuật của dự án: -Thẩm định
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm.docx, Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm.docx, Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm.docx, Các hoạt động khác, Mục đích NỘI DUNG I: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU, Đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân Đối với khoản vay trung và dài hạn:, Giới thiệu về dự án, Đối với các trường hợp cho vay có tài sản bảo đảm: Thẩm định về phương diện thị trường, Thẩm định về phương diện kỹ thuật, Thẩm định về môi trường và giải pháp xử lý, Thẩm định về tổ chức quản lý và bố trí nhân lực Thẩm định phương diện kinh tế-tài chính, Về quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư. Về phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư: Nội dung thẩm định dự án đầu tư:, Nâng cao nhận thức về vai trò cơng tác thẩm định Tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ thẩm định, Nâng cấp trang thiết bị công nghệ phục vụ công tác thẩm định, Thu thập và xử lý các thơng tin tín dụng, thơng tin về doanh nghiệp

Từ khóa liên quan