Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

108 509 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2015, 11:31

Dự án là một tập hợp các hoạt động cần thiết để tác động vào các nguồn lực hữu hạn, nhằm đạt được một mục tiêu xác định. Để quản lý các hoạt động này nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, từ lâu trên thế giới đã nghiên cứu một môn khoa học đó là khoa học “Quản lý dự án”. Bản chất của Quản lý dự án nằm trong việc áp dụng các thành tựu trong nghiên cứu và kinh nghiệm trong thực tiễn để tổ chức, điều phối các nguồn lực hữu hạn một cách có hiệu quả nhất, trong một giới hạn nhất định về không gian và thời gian nhằm đạt được các mục tiêu của dự án đã được xác định. Trong các dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, Dự án đầu tư là loại hình dự án được xã hội quan tâm nhiều nhất, đặc biệt là trong xã hội theo cơ chế thị trường là mô hình xã hội phổ biến trên thế giới hiện nay. Thuật ngữ “Dự án đầu tư” là một thuật ngữ đã được sử dụng từ lâu, ngoài ra có thêm thuật ngữ “Dự án đầu tư xây dựng công trình” mới được sử dụng trong các văn bản pháp quy của Việt Nam trong mấy năm gần đây, là để chỉ các dự án đầu tư có xây dựng công trình.Kinh tế biển có vai trò quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội, quan điểm chỉ đạo được nêu trong phần định hướng Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 là nước ta phải trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng từ biển, phát triển toàn diện các ngành, nghề biển với cơ cấu phong phú, hiện đại, tạo ra tốc độ phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả cao với tầm nhìn dài hạn. Trong lĩnh vực kinh tế biển, ngành hàng hải giữ vai trò rất quan trọng là cầu nối về giao thông hàng hải nội địa và giữa nước ta với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế cũng như hoạt động thương mại của Việt Nam. Để ngành hàng hải phát triển ngoài các yếu tố về đội tàu, hoạt động logistics cần phải có hệ thống hạ tầng cảng biển phát triển thông qua việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cảng biển đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động vận tải bằng đường biển.Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là một tổng công ty lớn của nhà nước được thành lập năm 1995 đang phấn đấu trở thành tập đoàn hàng hải của quốc gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Hiện nay, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang quản lý một hệ thống lớn các cảng biển trong số các cảng biển của nước ta và không ngừng tiếp tục tiến hành các dự án đầu tư xây dựng, mở rộng thêm hệ thống cảng biển. Từ năm 2007, tại Công ty mẹ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Công ty mẹ) bắt đầu tiến hành nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình cảng biển có vốn đầu tư lớn. Đây là lần đầu tiên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trực tiếp đứng ra làm Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình cảng biển lớn, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Tổng công ty kể từ khi thành lập năm 1995. Khi các dự án này hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng sẽ bổ sung thêm vào hệ thống cảng biển Việt Nam nhiều bến cảng mới phục vụ hoạt động khai thác vận tải biển, điều này có ý nghĩa quan trọng đặc biệt về phát triển năng lực hạ tầng cho ngành vận tải biển đồng thời góp phần làm Tổng công ty Hàng hải Việt nam lớn mạnh hơn.Tuy nhiên, do các dự án có tính chất, quy mô khá phức tạp, vốn đầu tư lớn và Tổng công ty lần đầu triển khai các dự án lớn nên không tránh khỏi nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp không lường trước được. Vấn đề quản lý tốt các dự án này luôn đặt ra cho phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phải tìm ra các phương pháp, hình thức quản lý dự án tốt nhất, hoàn thiện nhất. Mục tiêu quản lý các dự án nói chung và quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển đảm bảo được chất lượng, tiến độ, hiệu quả, tránh được thất thoát lãng phí, hiện tượng tham nhũng từ các dự án đang là vấn đề cấp thiết ở nước ta hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu quản lý các nêu trên tác giả quyết định chọn đề tài “Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sỹ. Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN - DƯơNG VĂN THàNH QUảN Lý các Dự áN ĐầU TƯ XÂY DựNG CảNG BIểN CủA TổNG CÔNG TY HàNG HảI VIệT NAM Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp Ngời hớng dẫn khoa học: TS. NGUYễN HữU ĐOàN Hà nội, 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng công trình này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên, công trình này chưa được công bố lần nào. Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung và lời cam đoan này. Tác giả luận văn Dương Văn Thành LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhất là các cán bộ, giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Viện Đào tạo Sau Đại học đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành bản luận văn này. Đặc biệt tác giả xin trân trọng cảm ơn giáo viên hướng dẫn – TS. Nguyễn Hữu Đoàn đã ủng hộ và hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn. Với thời gian nghiên cứu có hạn, trong khi vấn đề nghiên cứu rộng và phức tạp. Mặc dù đã được sự tận tình giúp đỡ của các đồng nghiệp mà đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo TS. Nguyễn Hữu Đoàn, nhưng sự hiểu biết của bản thân còn hạn chế, chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý chia sẻ của các thầy giáo, cô giáo và những người quan tâm đến lĩnh vực đầu tư xây dựng để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn. Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Nhà trường, giảng viên hướng dẫn và các cán bộ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tận tình giúp đỡ tác giả hoàn thiện luận văn này. Tác giả luận văn Dương Văn Thành MỤC LỤC 1.Lý do chọn đề tài 1 2.Mục đích nghiên cứu 2 3.Đối tương nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3 4.Phương pháp nghiên cứu 3 2.1.Khái niệm, vị trí, vai trò của đầu tư xây dựng công trình 8 2.1.1.Khái niệm về đầu tư và đầu tư xây dựng 8 2.1.2.Vị trí và vai trò của đầu tư xây dựng trong nền kinh tế 8 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1. CĐT: Chủ đầu tư 2. DADT Dự án đầu tư 3. ĐM Định mức 4. ĐTXD Đầu tư xây dựng 5. GĐKĐ Giai đoạn khởi động 6. HĐTV Hội đồng thành viên 7. HSMT Hồ sơ mời thầu 8. HSYC Hồ sơ yêu cầu 9. ICD Cảng nội địa 10.KHĐT Kế hoạch đấu thầu 11.ODA Vốn hỗ trợ phát triển chính thức 12.QLDA: Quản lý dự án 13.TKKT- TDT: Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán 14.TVGS Tư vấn giám sát DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỀU SƠ ĐỒ 1.Lý do chọn đề tài 1 2.Mục đích nghiên cứu 2 3.Đối tương nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3 4.Phương pháp nghiên cứu 3 2.1.Khái niệm, vị trí, vai trò của đầu tư xây dựng công trình 8 2.1.1.Khái niệm về đầu tư và đầu tư xây dựng 8 2.1.2.Vị trí và vai trò của đầu tư xây dựng trong nền kinh tế 8 Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN DƯơNG VĂN THàNH QUảN Lý các Dự áN ĐầU TƯ XÂY DựNG CảNG BIểN CủA TổNG CÔNG TY HàNG HảI VIệT NAM Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp Hà nội, 2013 TÓM TẮT LUẬN VĂN Quản lý dự án là một khái niệm không còn xa lạ trên thế giới, nhưng lại là một khái niệm khá mới ở Việt Nam. Trong xu thế hội nhập khu vực và toàn cầu, Việt Nam buộc phải chấp nhận những quy luật của nền kinh tế thị trường. Quản lý dự án nói chung và quản lý dự án đầu tư xây dựng nói riêng là cơ sở để tạo năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường đầy biến động. Những khái niệm mới về quản lý dự án giúp ích rất nhiều cho các kỹ sư, kiến trúc sư và các nhà quản lý trong việc hoàn thành các dự án xây dựng đúng thời hạn, trong khoảng ngân sách và chất lượng yêu cầu. Dự án đầu tư xây dựng cảng biển là dự án có tính đặc thù, là loại hình dự án đầu tư xây dựng phức tạp. Khi tiến hành một hoạt động đầu tư xây dựng cảng biển vấn đề đặt ra là sử dụng vốn làm sao để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Trong đó, việc quản lý quá trình triển khai thực hiện dự án có liên quan trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng, an toàn của công trình, dự án. Ngoài ra, việc đánh giá quá trình quản trị thực hiện dự án còn cho phép chúng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm cho những giai đoạn sau của công cuộc triển khai dự án khác và cho phép tạo ra hiệu quả cao hơn cho doanh nghiệp cũng như cho toàn bộ nền kinh tế . Luận văn đi chi tiết vào việc nghiên cứu, phân tích “Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam”. Kết cấu luận văn bao gồm 4 chương với các nội dung chính như sau: Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Cơ sở lý thuyết về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Chương 3: Thực trạng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. i Trước hết, trong phần Mở đầu, ta có thể xác định một cách rõ ràng các nội dung và ý chính đề tài đề cập đến. Đó là mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Theo đó, mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng tình hình quản lý các dự án đầu tư tại Tổng công ty và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện những điểm yếu, còn tồn tại trong công tác quản lý dự án đầu tư tại Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài, tác giả sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu chính là Phương pháp tổng hợp, phân tích từ khảo sát thực tế và phương pháp vận dụng các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản. Đi vào kết cấu luận văn ở Chương 1 Tổng quan, tác giả đưa ra một số các công trình nghiên cứu liên quan và bài học rút ra. Trong phần này, đề tài có nói đến một số các vấn đề liên quan đến quản lý dự án nói chung và quản trị thực hiện dự án nói riêng. Qua các đề tài nghiên cứu có liên quan, phân tích các kết quả nghiên cứu đạt được ở từng đề tài từ đó đưa ra hướng nghiên cứu riêng cho luận văn. Tiếp theo, Chương 2 đề cập khá chi tiết đến các vấn đề cơ bản của quản trị thực hiện dự án. Nó đã trả lời được các câu hỏi thế nào là dự án và khâu quản trị thực hiện dự án nằm ở đâu trong cả quá trình quản lý dự án nói chung. Trước hết đế quản trị được dự án cần phải hiểu được khái niệm dự án đầu tư xây dựng công trình và các đặc điểm của dự án, quy trình thực hiện dự án. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng công trình được hiểu là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm/ dịch vụ trong một thời gian nhất định. Dự án đầu tư xây dựng công trình có đặc điểm khác với các loại dự án khác do có những đặc điểm như: Mục tiêu của dự án là hình thành tài sản cố định trong điều kiện ràng buộc về thời gian, nguồn lực và chất lượng. Một dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành thường đi qua các giai đoạn sau: giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện đầu tư và giai đoạn kết thúc đầu tư. ii Quản trị thực hiện dự án là cả một quá trình liên quan trực tiếp và quyết định đến hiệu quả đầu tư của một dự án có tốt hay không. Trong nội dung quản trị thực hiện dự án đầu tư xây dựng bao gồm các nội dung như: Quản lý tiến độ thi công, quản lý chất lượng thi công công trình, quản lý chi phí trong quá trình thực hiện đầu tư, quản lý đấu thầu. Mỗi khía cạnh đưa ra đều có những yêu cầu khá là chi tiết giúp cho việc quản lý được hiệu quả nhất. Ví dụ như trong khâu quản lý chất lượng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm cả những yêu cầu như: quản lý chất lượng về khảo sát, về thiết kế, về chất lượng thi công… Có thể nói đây là những khâu hết sức quan trọng và có ảnh hưởng sâu rộng đến kết quả sau cùng của một dự án. Với đặc thù ngành nghề vừa có yếu tố sản xuất và yếu tố phi sản xuất thế nên nó cũng có sự liên hệ mật thiết với rất nhiều các ngành nghề và với nhiều các tầng lớp xã hội. Chính vì thế, việc đưa ra các nội dung và yêu cầu là hết sức cần thiết và cần phải được tuân thủ một cách triệt để các nội dung và yêu cầu đặt ra nếu như muốn đạt được một kết quả tốt nhất. Ngoài các nội dung quản lý dự án theo các lĩnh vực quản lý dự án thì để quản lý dự án tốt cần phải nắm được các hình thức thực hiện quản lý dự án. Hiện có hai mô hình tổ chức thực hiện quản lý dự án đang được áp dụng hiện nay là hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án và hình thức thuê tư vấn quản lý thực hiện điều hành dự án. Mỗi chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình để lựa chọn hình thức quản lý thực hiện dự án cho phù hợp. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng tác động đến sự thành công của dự án, tác giả đã nêu ra các yếu tố tác động bao gồm: yếu tố tác động từ bên ngoài, yếu tố tác động từ bên trong, yếu tố phát sinh từ chiến lược dự án. Nhận diện được các yếu tố tác động này để có các kế hoạch, biện pháp quản lý hiểu quả để giảm thiểu được các tác động xấu và phát huy các tác động tốt từ các yếu tố ảnh hưởng. Ở Chương 2 tác giả cũng giới thiệu và nêu ra các đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng cảng biển. Dự án đầu tư xây dựng cảng biển là loại hình dự án đặc thù, phức tạp, do đó việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển có những đặc điểm đặc thù như sau: Các dự án đầu tư xây dựng cảng biển thường do các cơ quan iii nhà nước thực hiện, ít có trường hợp nhà đầu tư tư nhân thực hiện; Dự án đầu tư xây dựng cảng biển là một tổ hợp nhiều loại hình công trình, thiết bị nên người quản lý cần có kiến thức rộng, bao quát nhiều lĩnh vực; Chịu nhiều yếu tố phát sinh, thay đổi không lường trước được nên nhà quản lý phải thường xuyên đối mặt với các phát sinh trong quá trình quản lý dự án. Thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã được nêu ra khá chi tiết và đầy đủ ở chương 3. Trong chương này, em đã giới thiệu một cách tổng quan về quá trình hình thành và phát triển công ty; cơ cấu tổ chức và tình hình sơ bộ về kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian qua. Nội dung chính của Chương này là tác giả giới thiệu về tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Cái Cui, Dự án đầu tư xây dựng bến số 2 cảng Ba Ngòi, Dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong. Việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty đều được giao cho Ban Quản lý dự án Hàng hải I thực hiện làm nhiệm vụ đại diện Chủ đầu tư. Tác giả phân tích thực trạng công tác quản lý dự án thông qua nghiên cứu, phân tích số liệu, hồ sơ ở Ban Quản lý dự án Hàng hải I là chủ yếu và các Ban tham mưu của Tổng công ty. Về thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty cho thấy các nội dung quản lý dự án chưa được Tổng công ty thực hiện bài bản và còn nhiều khiếm khuyết. Một phần không thể bỏ qua đấy là vấn đề đánh giá chung về công tác quản trị thực hiện dự án của Tổng công ty thông qua các dự án cụ thể nói trên. Luận văn cũng đã chỉ ra được những thành tựu đạt được bên cạnh những mặt còn hạn chế trong công tác quản trị thực hiện dự án. Tác giả cũng chỉ ra các nguyên nhân những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện quản lý dự án, trên cơ sở đó để đề gia các giải pháp khắc phục và hoàn thiện ở Chương 4. Cuối cùng là chương 4, mang tính kết luận chung và nêu lên những đánh giá, giải pháp, kiến nghị đối với quá trình quản trị thực hiện dự án đã triển khai. iv [...]... THàNH QUảN Lý các Dự áN ĐầU TƯ XÂY DựNG CảNG BIểN CủA TổNG CÔNG TY HàNG HảI VIệT NAM Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp Ngời hớng dẫn khoa học: TS NGUYễN HữU ĐOàN Hà nội, 2013 1 LI M U 1 Lý do chn ti D ỏn l mt tp hp cỏc hot ng cn thit tỏc ng vo cỏc ngun lc hu hn, nhm t c mt mc tiờu xỏc nh qun lý cỏc hot ng ny nhm t c hiu qu cao nht, t lõu trờn th gii ó nghiờn cu mt mụn khoa hc ú l khoa hc Qun lý d ỏn... cng bin ca Tng cụng ty Hng hi Vit Nam lm ti lun vn thc s 2 Mc ớch nghiờn cu Mc ớch nghiờn cu ca lun vn l t c s lý thuyt v qun lý d ỏn u t v t phõn tớch thc trng tỡnh hỡnh qun lý cỏc d ỏn u t ti Tng cụng ty, a ra cỏc gii phỏp c th nhm hon thin nhng im yu, cũn tn ti trong cụng tỏc qun lý d ỏn u t ti Cụng ty m - Tng cụng ty Hng hi Vit Nam Vic hon thin v nõng cao hiu qu cụng tỏc qun lý d ỏn c lun vn nghiờn... nhiu nh qun lý tõm huyt 2.4.4 Ni dung qun lý d ỏn Lý thuyt v ni dung qun lý d ỏn da dng v phong phỳ tựy theo cỏch tip cn ca ngi nghiờn cu theo tin trỡnh thc hin, theo cỏc giai on thc hin, theo cỏc lnh vc qun lý d ỏn, Trong phm vi lun vn ny tỏc gi la chn cỏch tip cn ni dung qun lý d ỏn theo cỏc lnh vc qun lý d ỏn, bao gm: Qun lý k hoch d ỏn, qun lý thi gian v tin d ỏn, qun lý chi phớ d ỏn, qun lý u thu... ng qun lý d ỏn ca cỏc b phn tham mu, thm nh ca i Ting núi Vit Nam - Hong Quyờn (2008), Lun vn thc s kinh t (i hc Kinh t quc dõn), Hon thin cụng tỏc qun lý d ỏn u t ti Ban qun lý d ỏn Cụng trỡnh in Min Bc ti cp n vic hon thin cụng tỏc qun lý d ỏn u t ti Ban qun lý d ỏn Cụng trỡnh in Min Bc, a ra nhng lý lun c bn v qun lý d ỏn, phõn tớch thc trng v a ra nhng gii phỏp nhm hon thin cụng tỏc qun lý d ỏn... lý d ỏn xõy dng cng bin ca Tng cụng ty Tỏc gi hy vng cỏc gii phỏp ny s hu ớch cho Tng cụng ty hon thin hn cụng tỏc qun lý d ỏn, gúp phn nõng cao v th, uy tớn ca Tng cụng ty Hng hi Vit Nam Cui cựng l phn kin ngh i vi cỏc c quan cp trờn Tng cụng ty c tng cng u t phỏt trin thụng qua vic u t xõy dng h thng h tng cng bin tng v th ca Tng cụng ty Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN DƯơNG VĂN THàNH QUảN. .. Vn qun lý tt cỏc d ỏn ny luụn t ra cho phớa Tng cụng ty Hng hi Vit Nam phi tỡm ra cỏc phng phỏp, hỡnh thc qun lý d ỏn tt nht, hon thin nht Mc tiờu qun lý cỏc d ỏn núi chung v qun lý cỏc d ỏn u t xõy dng cng bin m bo c cht lng, tin , hiu qu, trỏnh c tht thoỏt lóng phớ, hin tng tham nhng t cỏc d ỏn ang l vn cp thit nc ta hin nay Xut phỏt t yờu cu qun lý cỏc nờu trờn tỏc gi quyt nh chn ti Qun lý cỏc... phớ Cỏc ti trờn nghiờn cu v qun lý cỏc d ỏn u t xõy dng s dng vn ngõn sỏch nh nc, vic u t xõy dng bng vn u t phỏt trin ca doanh nghip yờu cu cú gii phỏp qun lý d ỏn linh hot hn Cỏc ti trờn ó nghiờn cu tng i c bn v cụng tỏc qun lý d ỏn núi chung tuy nhiờn so sỏnh vi 7 thc trng cụng tỏc qun lý d ỏn ti Cụng ty m Tng cụng ty Hng hi Vit Nam cũn cú nhiu khỏc bit do Tng cụng ty mi bc u thc hin cỏc d ỏn u t... giỏ d thu hp lý, ỏp ng c yờu cu ca CT v cỏc mc tiờu ca d ỏn Sau khi la chn c nh thu thi cụng, CT t chc m phỏn ký kt hp ng thi cụng xõy dng cụng trỡnh vi nh thu v t chc qun lý thi cụng xõy dng cụng trỡnh Ni dung qun lý thi cụng xõy dng cụng trỡnh bao gm qun lý cht lng xõy dng; qun lý tin xõy dng; qun lý khi lng thi cụng xõy dng cụng trỡnh; qun lý an ton lao ng trờn cụng trng xõy dng; qun lý mụi trng... lun vn cỏc hot ng qun lý d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh cng ca ch u t l Tng cụng ty Hng hi Vit Nam Phm vi nghiờn cu ca lun vn l nghiờn cu hot ng qun lý cỏc d ỏn u t xõy dng cng bin giai on thc hin d ỏn do Tng cụng ty Hng hi Vit Nam lm ch u t trong giai on 2007-2013, kin ngh gii phỏp ti nm 2017 Lun vn tp trung nghiờn cu vo cỏc b phn trc tip thc hin cụng tỏc qun lý d ỏn ú l Ban Qun lý d ỏn, cỏc phũng, ban... trc tip qun lý thc hin d ỏn Trong trng hp ny CT thnh lp BQLDA giỳp CT lm u mi qun lý d ỏn Ban qun lý d ỏn phi cú nng lc t chc thc hin nhim v qun lý d ỏn theo yờu cu ca CT Ban qun lý d ỏn cú th thuờ t vn qun lý, giỏm sỏt mt s phn vic m Ban qun lý d ỏn khụng cú iu kin, nng lc thc hin nhng phi c s ng ý ca CT i vi d ỏn cú quy mụ nh, n gin cú tng mc u t di 1 t ng thỡ CT cú th khụng lp Ban qun lý d ỏn m . công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty Hàng. thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Cái Cui, Dự án đầu tư xây dựng bến số 2 cảng Ba Ngòi, Dự án đầu tư xây dựng cảng trung. và nêu ra các đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng cảng biển. Dự án đầu tư xây dựng cảng biển là loại hình dự án đặc thù, phức tạp, do đó việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển có những
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Phương pháp nghiên cứu.

Từ khóa liên quan