Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Bến Thành - Thực trạng và giải pháp.doc

51 1,177 20
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:44

Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Bến Thành - Thực trạng và giải pháp Trường Đại học Kinh Tế TPHCM – Khoa Ngân hàngCHƯƠNG 1 :TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG - NGÂN HÀNG TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Ninh Kiều Trang 1Trường Đại học Kinh Tế TPHCM – Khoa Ngân hàngI.TÌNH HÌNH CHUNG.Đánh giá tổng quan tình hình hoạt động ngân hàng tại đòa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đã tiếp tục tăng trưởng phát triển về cả quy mô, hệ thống hoạt động, chất lượng hoạt động. Đặc biệt là hoạt động dòch vụ ngân hàng đã bước phát triển tiến bộ so với những năm trước, trong điều kiện vẫn còn những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục khắc phục để phát triển. Cụ thể:-Trong sự tăng trưởng GDP của Thành phố Hồ Chí Minh đã sự đóng góp đáng kể của ngành ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, chiếm tỷ trọng 2, 4% trong tổng GDP của Thành phố Hồ Chí Minh, tăng 10, 7% so với tỷ trọng năm 2003.- Hầu hết các NHTMCP trên đòa bàn đạt mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy đònh. Trong đó khá nhiều ngân hàng vốn điều lệ trên 300 tỷ đồng.- Hệ thống mạng lưới phát triển tăng nhanh cao về số lượng chất lượng.- Dòch vụ ngân hàng phát triển mạnh, nhiều loại hình của “ngân hàng điện tử “ra đời đã đang hấp dẫn khách hàng sử dụng ngày càng tăng, nhất là các tiện ích từ dòch vụ thanh toán, từ thẻ ATM.-Bước đầu chất lượng quản lý hoạt động được nâng cao. Một số Tổ chức Tín Dụng đã tiếp cận, áp dụng được phương pháp quản lý hiện đại, xây dựng được mô hình tổ chức hợp lý, tạo sự tiện lợi cho khách hàng khi giao dòch với ngân hàng. Với mô hình nổi bật là giao dòch một cửa – thủ tục rất nhanh chóng hiệu quả.Theo đánh gía sơ bộ năm 2004 là năm hệ thống Ngân Hàng trên đòa bàn TPHCM đạt kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay cả về số tuyệt đối tốc độ tăng trưởng , theo thống kê của Chi Nhánh Ngân Hàng Nhà Nước thành phố cho biết. Tổng lợi nhuận trước thuế của các Ngân Hàng lên tới 2.555 tỷ đồng ( năm 2003 là 1.607 tỷ đồng ) trong đó lợi nhuận của ngân hàng quốc doanh cao nhất cao nhất 1.199 tỷ đồng, kế đến là ngân hàng cổ phần 945 tỷ đồng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 262 tỷ đồng, liên doanh 149 tỷ đồng. Các ngân hàng nước ngoài mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất, 113% so với năm trước đó. Mức tăng trưởng thấp nhất là các Ngân Hàng liên doanh.Một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận ngân hàng tăng cao là do hoạt động tín dụng tăng tương đối nhanh an toàn. Đây cũng là hoạt động chính mang lại lợi nhuận. Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Ninh Kiều Trang 2Trường Đại học Kinh Tế TPHCM – Khoa Ngân hàngNgoài ra các ngân hàng đã chú trọng đến công tác quản trò, phòng ngừa rủi ro. Toàn bộ các ngân hàng đều đảm bảo trích lập dự phòng rủi ro.II.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG- NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM.1.Tình hình hoạt động tín dụng1.1 Huy động vốn. Tính riêng đến ngày 30/6/2004 tổng huy động vốn trên đòa bàn TPHCM đạt :133.598 tỷ, tăng 16, 6% so với cuối năm 2003 tăng 33, 1% so với cùng kì năm 2003 (tỷ lệ này năm 2003 là 16.7%). Trong đó huy động vốn VNĐ đạt 88.184 tỷ, tăng 13, 7 % so với cuối năm 2003; huy động vốn ngoại tệ đạt 45, 414 tỷ, tăng 22, 7% so với cuối năm 2003.Tốc độ tăng trưởng VNĐ bình quân tháng là 2, 76%, thấp hơn mức tăng trưởng bình quân tháng của năm 2003(2, 95%).Bảng 1.1 : Phân tích tình hình huy động vốn của các Tổ chức Tín Dụng trên đòa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.* Nguồn : Ngân hàng Nhà Nước TPHCM1.2 Tình hình cho vay- Tổng dư nợ cho vay đến 30/06/2004 trên đòa bàn Thành phố đạt 118.337 tỷ, tăng 17, 2% so với cuối năm 2003(tỷ lệ này năm 2003 là 18, 3%). Trong đó dư nợ cho vay VNĐ Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Ninh Kiều Trang 3huy động vốn(%)47%31.90%3.20%17.30%0.60%Ngân Hàng thương mạinhà nướcNgân Hàng thương mại cổûphầnNgân Hàng liên doanhNâgn hàng nước ngoàiTổ chức khácTrường Đại học Kinh Tế TPHCM – Khoa Ngân hàngđạt 76.304 tỷ, tăng 12, 2% so với cuối năm 2003 tăng so với cùng kì năm 2003 ; dư nợ cho vay ngoại tệ đạt 42.033 tỷ, tăng 27, 4% so với cuối năm 2003.- Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân tháng là 2, 86% thấp hơn mức tăng trưởng bình quân tháng của năm 2003 (3%).Bảng 1.2: Phân tích tình hình cho vay vốn của các TCTD trên đòa bàn Thành PhốCho vay vốn43.50%29.80%2.70%20.20%3.80%Ngân Hàng thương mại nhànướcNgân hàng thương mại cổphầnNgân hàng liên doanhNgân hàng nước ngoàiTổ chức khác* Nguồn :Ngân hàng nhà nước TPHCM.1.3. Tín dụng thực hiện chủ trương chính sách của UBNDTPHCM.1.3.1.Tín dụng kích cầu đầu tư.- Theo số liệu báo cáo thống kê từ 18 TCTD trên đòa bàn thực hiện cho vay dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của UBNDTP.HCM, đến nay dư nợ cho vay kích cầøu đầu tư đạt :822 tỷ. Đầu tư cho vay với tổng số 81 dự án , trong đó cho vay trực tiếp chủ đầu tư 76 dự án với tổng dư nợ 800 tỷ; cho vay đơn vò thi công bắêc cầu 5 dự án, với tổng dư nợ 22 tỷ.- Thực hiện chương trình kích cầu đầu tư của UBNDTP các TCTD trên đòa bàn đã đáp ứng nhu cầu vốn để triển khai thực hiện các dự án, trong các lónh vực y tế, giáo dục, xây dựng sở hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy các lónh vực kinh tế-xã hội trong chương trình mục tiêu của UBNDTP phát triển.Tuy nhiên chương trình vẫn còn tồn tại một số khó Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Ninh Kiều Trang 4Trường Đại học Kinh Tế TPHCM – Khoa Ngân hàngkhăn vướng mắc từ chủ đầu tư : tình hình tài chính của chủ đầu tư không lành mạnh, sổ sách kế toán không rõ ràng, dự án được lập quá sơ sài…là các nguyên nhân khách quan làm chậm tốc độ giải ngân, làm hạn chế quá trình mở rộng tăng trưởng tín dụng của các TCTD trên đòa bàn trong chương trình tín dụng này.1.3.2.Tín dụng đối với KCN-KCX.- Đến nay dư nợ cho vay KCN-KCX trên đòa bàn TP đạt 8.292 tỷ, tăng 11.8% so với đầu năm tăng 57.3% so với cùng kì. Hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN-KCX đặc biệt các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đạt mức tăng trưởng phát triển khá đã tác động tích cực đến hoạt động tín dụng đối với KCN-KCX của các tổ chức tín dụng trên đòa bàn TP.* Phát triển hoạt động dòch vụ trong KCN-KCX.- Nổi bật nhất trong hoạt động này là các TCTD phát triển lắp đặt máy ATM trong các KCN-KCX, triển khai dòch vụ thanh toán hộ thông qua phát hành thẻ ATM – thanh toán thẻ, rút tiền qua máy ATM. Tính đến nay số lượng máy lắp đặt tại các KCN-KCX của các TCTD trên đòa bàn TP đạt 19 máy. Theo đó tổng số lượng tài khoản cá nhân mở giao dòch : 39.141 tài khoản, tổng số dư tài khoản : 169.824 triệu đồng.- Đây là dòch vụ khả năng phát triển nhanh hiệu quả, bởi nhu cầu thò trường là rất lớn, số lượng công nhân làm việc đông, chiếm tới 15% tổng số lao động trên đòa bàn TP . Mặt khác chính sự tiện ích của thẻ : tiện lợi, an toàn hơn việc giữ tiền mặt, tạo điều kiện chi tiêu kế hoạch, rất phù hợp với tâm lý nhu cầu đại bộ phận công nhân từ tỉnh xa tới. Các TCTD cần tiếp tục xem xét, đánh giá phát triển các loại hình dòch vụ này trong các KCN-KCX.1.3.3 Tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp & nông thôn- Tổng dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp & nông thôn trên đòa bàn TP đạt :4.097 tỷ. Tăng trưởng dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp & nông thôn gắn liền với diễn biến tích cực từ thò trøng nông sản phẩm, thủy hải sản đã kích thích hoạt động sản xuất nông lâm thủy hải sản trên đòa bàn thành phố phát triển . Trong đó nhiều dự án, chăn nuôi bò sữa , dự án nuôi cá, phát triển du lòch sinh thái đã đang được triển khai, các tổ chức tín dụng đặc biệt là NHNN&PTNT đã đang tiếp cận cho vay. Trong đó Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Ninh Kiều Trang 5Trường Đại học Kinh Tế TPHCM – Khoa Ngân hànghoạt động cho vay theo chương trình 419 của UBNDTP về việc hỗ trợ lãi vay đối với hộ nông dân.1.4. Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.Hiện nay hoạt động của 9 quỹ TD trên đòa bàn tiếp tục lãi , trích lâp dự phòng đầy đủ.Trong đó huy động vốn đạt 102 tỷ, cho vay đạt 95 tỷ. Trong đó cho vay tài sản đảm bảo chiếm 82% trong tổng dư nợ cho vay.Tuy nhiên các Quỹ Tín dụng nhân dân cần tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ quản trò, quản lý. Đây là mô hình hợp tác xã, hoạt động mang nội dung hoạt động ngân hàng, các Quỹ Tín dụng cần học tập tiếp thu phương pháp quản lý kinh doanh ngân hàng, đảm bảo quản lý khoa học, quan tâm đến chất lượng tín dụng, tăng trưởng phải đảm bảo hiệu quả. Đây là nền tảng đảm bảo sự phát triển bền vững ổn đònh của các QTDND trên đòa bàn TP.2. Một số khó khăn vướng mắc trong hoạt động Ngân hàng tại đòa bàn TPHCM2.1 Trong hoạt động tín dụng + Thứ nhất, khó khăn từ phía khách hàng nền kinh tế : Hoạt động của các khách hàng là các doanh nghiệp nhà nước quan hệ tín dụng với Ngân hàng không hiệu quả, phần lớn các doanh nghiệp này vốn tự thấp, khả năng tài chính thấp, khả năng cạnh tranh không cao, sự tác động của các yếu tố bên ngoài , mỗi khi thò trường biến động là rất lớn, vì vậy tiềm ẩn khả năng rủi ro tín dụng là rất lớn. Trong khi đó cho vay đối tượng này chủ yếu là cho vay không tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo thì việc thế chấp cũng không thực hiện được vì hầu hết không giấy tờ chủ quyền .- Đối với khu vực kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp vừa nhỏ, số lượng doanh nghiệp rất lớn – đây là thò trường lớn để các TCTD mở rộng tăng trưởng tín dụng. Thực tế dư nợ khu vực kinh tế trên đòa bàn Thành phố chiếm 62.94% trong tổng dư nợ cho vay. Tuy nhiên hệ thống kế toán ; báocáo tài chính cuả các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế này thường không đầy đủ, thiếu tính chính xác độ tin cậy để Ngân hàng xem xét, thẩm đònh xét duyệt cho vay. Phần lớn báo cáo tài chính của doanh nghiệp này không được kiểm toán độc lập. Chính vì thế các TCTD chủ yếu thực hiện nghiệp vụ cho vay thế Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Ninh Kiều Trang 6Trường Đại học Kinh Tế TPHCM – Khoa Ngân hàngchấp, do đó hạn chế nhiều đến quá trình mở rộng tăng trưởng tín dụng đối với thành phần kinh tế tư nhân .+ Thứ hai, khó khăn về chế chính sách của các ngành liên quanCơ chế chính sách của NHTW ngày càng hoàn thiện, đã tạo điều kiện cho các TCTD phát triển hoạt động kinh doanh, phát huy được vai trò tự chủ, tự chòu trách nhiệm, năng động linh hoạt trong hoạt động kinh doanh - Rất phù hợp với chế thò trường . Những khó khăn vướng mắc trong hoạt động tín dụng trên đòa bàn hiện nay chủ yếu thuộc về chế chính sách của các ngành liên quan, trong quá trình hoàn thiện thủ tục quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng - khách hàng ; khó khăn về xử lý tài sản đảm bảo nợ vay. Cụ thể như sau :- Khó khăn vướng mắc đối với tài sản đảm bảo nợ vay : Các nghò đònh 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999, Nghò đònh 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính Phủ quy đinh : “Tài sản đảm bảo tiền vay phải được xác đònh giá trò hiện tại thời điểm kí kết hợp đồng bảo đảm”. Do đó đối với tài sản hình thành trong tương lai thì không xác đònh được giá trò tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng, vì khi đó tài sản chưa được hình thành .- Việc hủy bỏ giấy chứng nhận QSDĐ của quan thẩm quyền được quy đònh trong luật đất đai với lí do : cấp sai thẩm quyền, sai quy hoạch hoặc do tranh chấp …trong thực tế quy đònh này đặt các TCTD cho vay nhận thế chấp bằng giá trò QSDĐ vào tình trạng thể phải gánh chòu nbững rủi ro tiềm ẩn về mặt pháp lý rất lớn .- Việc xử lý tài sản đảm bảo nợ vay để thu hồi nợ cho các TCTD theo Thông liên tòch 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BTC-TCĐC ngày 23/04/2001, quy đònh số tiền thu được từ việc xử lý tài sản đảm bảo nợ vay được thanh toán theo thứ tự : các chi phí cần thiết để xủ lý tài sản đảm bảo nợ vay ; thuế các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước rồi mới đến nợ vay Ngân hàng.Đây là quy đònh chưa đúng với bản chất kinh tế vì một khoản vay bảo đảm thì phải được ưu tiên thanh toán trước bằng tài sản đảm bảo của nó.-Khó khăn vướng mắc trong việc đăng kí giao dòch đảm bảo theo Thông tư liên tòch 03/2003/TLLT/BTP-BTNMT : Thời gian giải quyết đăng kí trong 7 ngày cung cấp thông tin sau 3 ngày đối với đăng kí giao dòch bảo đảm là khá dài. Trong nhiều trường khách hàng nhu cầu giải ngân sớm, với thời hạn, thủ tục đăng kí trên sẽ ảnh hưởng rất nhiều Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Ninh Kiều Trang 7Trường Đại học Kinh Tế TPHCM – Khoa Ngân hàngđến quan hệ tín dụng của Ngân hàng - khách hàng, làm mất đi hội kinh doanh của khách hàng .Việc triển khai thực hiện Thông tư liên tòch 03/2003/TLLT/BTP-BTNMT của các quan ban ngành liên quan chưa được triển khai đồng bộ thống nhất : Tại một số phường xã khi thực hiện đăng kí thế chấp, bảo lãnh bằng Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì không chứng thực kết quả thẩm tra vào hợp đồng thế chấp hoặc bảo lãnh .Môt số vấn đề khác liên quan đến quá trình xử lý, phát mãi tài sản đảm bảo nợ vay: thời gian để hoàn thiện thủ tục phát mãi tài sản thế chấp thu hồi nợ khá dài ( từ khi tiến hành khởi kiện ra quan tòa án, đến khi thi hành án, bán đấu giá tài sản thu hồi được nọ mất trung bình khoảng 2 năm), làm hạn chế, ảnh hûng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các TCTD, rủi ro từ quá trình này là rất lớn .2.2 Trong hoạt động phát triển dòch vụ -công nghệ Ngân hàngNgoài những khó khăn bản ( thuộc về các nguồn lực) như : vốn, công nghệ, trình độ quản lý; nguồn nhân lực …Trong quá trình phát triển dòch vụ Ngân hàng, đặc biệt là các dòch vụ của Ngân hàng điện tử, của các TCTD trên đòa bàn còn phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố khác như : trình độ phát triển của nền kinh tế, của khách hàng ; nhu cầu khách hàng về dòch vụ ; môi trường pháp lý…Bên cạnh đó để phát t riển hiệu quả các hoạt động dòch vụ Ngân hàng điện tử, đòi hỏi các TCTD phải đạt trình độ phát triển nhất đònh, trong đó các dòch vụ Ngân hàng truyền thống phải được hoàn thiện không ngừng nâng cao chất lượng.Một khó khăn vướng mắc khác hiện nay trong quá trình này là sự liên kết, sự hợp tác nhằm hướng đến việc khai thác phát triển sản phẩm chung của các NHTM trên đòa bàn chưa hiệu quả. Vai trò của Hiệp hội Ngân hàng trong việc gắn kết khả năng hợp tác giữa các Ngân hàng chưa phát huy tác động .III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI ĐỊA BÀN TRONG THỜI GIAN TỚI.- Triển khai kòp thời các chế chính sách hoạt động cũa ngành ngân hàng liên quan đến ngân hàng. Qua đó kòp thời phản ánh những vướng mắc đề xuất hướng giải quyết.Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Ninh Kiều Trang 8Trường Đại học Kinh Tế TPHCM – Khoa Ngân hàng- Tiếp tục thực hiện các chương trình tín dụng theo chủ trương chính sách của y Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.- Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ phát triển dòch vụ Ngân hàng .- Đẩy mạnh cải cách hành chánh trên cả 4 nội dung : thể chế, tổ chức bộ máy, cán bộ tài chính .- Đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế về Ngân hàng .- Đònh hướng chỉ đạo các TCTD trên đòa bàn phát triển hơn nữa các hoạt động dòch vụ Tài chính Ngân Hàng, đảm bảo theo kòp tốc độ phát triển sự tiến bộ khoa học kó thuật cũng như quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.-Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng, theo hướng đa dạng hóa thông tin, thông tin nhanh, kòp thời chính xác cao.-Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án chấn chỉnh củng cố hoạt động của TCTD trên đòa bàn theo hướng nâng cao vốn tự có, mở rộng quy mô hoạt đôïng an toàn, vững chắc, tiếp tục xử lý nợ tồn đọng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực tài chính các giải pháp về vốn .-Tăng cường vai trò thanh tra, giám sát của ngân hàng Nhà Nước, đưa các tổ chức tín dụng hoạt động tuân thủ pháp luật .Thực hiện tốt chương trình thanh tra, giám sát đã đề ra. Tăng cường hơn nữa vai trò thanh tra, kiểm soát đồng thời với việc đào tạo kiến thức nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra để kết quả thanh tra hiệu quả chất lượng cao.-Nâng cao khả năng giám sát, điều hành của NHNNTPHCM trên đòa bàn TP phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, đảm bảo cung cấp thông tin kòp thời cho NHTW, Thống Đốc, UBNDTP để hướng chỉ đạo, xử lý kòp thới nhằm nâng cao tính an toàn trong hoạt động của ngân hàng.Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Ninh Kiều Trang 9Trường Đại học Kinh Tế TPHCM – Khoa Ngân hàngCHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG –CHI NHÁNH BẾN THÀNHI.KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG 1.Môi trường kinh tế xã hội trên đòa bàn hoạt động của ngân hàngTrong những năm qua, nhất là năm 2002 là một năm sôi động của các hoạt động ngân hàng các dòch vụ tài chính.Trước tiên là sự tham gia cạnh tranh tích cực trên thò trường vốn của các đònh chế tài chính như : các trung tâm giao dòch, công ty cho thuê tài chính, công ty dòch vụ tiết kiệm bưu điện…đã chính thức chấm dứt thế độc quyền của các ngân hàng trên thò trường vốn đẩy lãi suất huy động nội tệ tăng dần cho dù thời điểm lãi suất huy động ngoại tệ đang diễn biến theo chiều hướng ngược lại.Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Ninh Kiều Trang 10[...]... lãnh đạo Ngân hàng Phương Đông đã chỉ đạo thực hiện hoạt động bao thanh toán tại Hội sở, đang từng bước đưa về các Chi nhánh, cụ thể là Chi nhánh Bến Thành. Đây cũng là sự cố gắng rất lớn của Ban giám Đốc Ngân hàng Phương Đông trong việc mở rộng các hoạt động dịch vụ của Ngân hàng .Bên cạnh đó các hoạt động giao dịch trên tài khoản của khách hàng , bảo lãnh thanh toán trong nước, lập thanh... thực hiện giao dịch tại Ngân hàng qua tài khoản thanh toán, sử dụng các dịch vụ Ngân hàng , một phần trong số họ là khách hàng doanh nghiệp, cá nhân hiểu biết nhất định về Ngân hàng, sự lựa chọn tiện lợi trong hoạt động dịch vụ giữa các Ngân hàng, đánh giá cao vai trò Ngân hàng đóng góp to lớn trong hoạt động hàng ngày khách hàng, nhu cầu khá lớn về hoạt động thanh toán, tín dụng tại Ngân. .. hàng cá nhân hoạt động cho vay ngắn hạn chi m tỷ trọng cao trong hoạt động Ngân hàng .5.3 Phân tích – đánh giá tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng. + Ưu điểm :Trong thời gian qua Ngân hàng đã thực hiện cho vay đối với mọi loại hình doanh nghiệp cũng như các tầng lớp dân cư . Ngân hàng đội ngũ cán bộ tín dụng chuyên môn nghiệp vụ cao nên các khoản tín dụng mà Ngân hàng cung cấp... 3huy động vốn(%)47%31.90%3.20%17.30%0.60% Ngân Hàng thương mại nhà nước Ngân Hàng thương mại cổ phần Ngân Hàng liên doanhNâgn hàng nước ngoàiTổ chức khác Trường Đại học Kinh Tế TPHCM – Khoa Ngân hàng Ngân hàng Phương Đông nằm ngay trung tâm thành phố lớn như Thành Phố Hồ Chí Minh, việc mở rộng địa bàn hoạt động đáp ứng nhu cầu giao dịch là điều cần thiết thiết yếu. Hiện nay mạng lưới hoạt. .. vốn điều lệ của Ngân hàng còn nhỏ so với điều kiện quy mô của thị trường. III. MỐI QUAN TÂM CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGTheo điều tra sơ bộ từ khách hàng thông qua bảng câu hỏi trắc nghiệm thể chia khách hàng làm 2 dạng : khách hàng đã mối quan hệ tại Ngân hàng khách hàng chưa tiếp xúc với Ngân hàng + Đối với khách hàng đã tiếp xucù với Ngân hàng :Dù với... Tế TPHCM – Khoa Ngân hàng 5.5 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bảng 2.5: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 Đơn vị tính :VNĐ Thực hiện năm 2004I.Tổng thu 1. Thu về hoạt động tín dụng 2. Thu về dịch vụ thanh toán – ngân quỹ3. Thu hoạt động khác - Trong đó + KD ngoại tệ + Thu khác4. Thu nhập bất thường II. Tổng chi 1. Chi về hoạt động tín dụng 2. Chi về dịch vụ... Ngân hàng Nguồn : Bảng tổng kết năm 2004, Ngân hàng Phương Đông -Chi Nhánh Bến Thành Vốn huy động năm 2003 Vốn huy động năm 2004Qua 2 bảng số liệu trên, cho thấy hoạt động huy động vốn của ngân hàng ngày càng hiệu quả, cũng nghóa là ngân hàng ngày càng tạo được lòng tin nơi khách hàng. Năm 2004 mức tăng huy động vốn 203.29% so với năm 2003. Đây là tín hiệu đáng mừng cho Ban Gíam Đốc Ngân Hàng. ... nguồn thu nhập không đảm bảo cho kế hoạch chi tiêu, không nghó là hoạt động Ngân hàng sẽ phục vụ cho cuộc sống họ tốt hơn, cho rằng Ngân hàng chỉ phục vụ cho người giàu.+ Riêng đối với khách hàng chưa tiếp xúc với Ngân hàng Phương ĐôngChi nhánh Bến Thành nhưng đã tiếp xúc với những Ngân hàng khác : Sẵn sàng tiếp xúc với Ngân hàng khi Ngân hàng các hoạt động cho vay đa dạng phù hợp với nhu cầu,... chỉ tiêu chủ yếu cần thực hiện năm 2005 cần giảm dư nợ cho vay nền kinh tế tăng không quá 25% so với năm 2004, tăng tổng phương tiện thanh toán 22% so với năm 2004 đã đặt Ngân hàng vào vị trí đầy khó khăn thách thức, phải hạn chế hoạt động tín dụng, giảm thu hoạt động tín dụng .Trong khi đó hoạt động chủ yếu của Ngân hànghoạt động tín dụng .Việc hạn chế các mặt hoạt động kinh doanh dịch... hàng .Thu nhập của Ngân hàng chủ yếu từ lãi tín dụng, hoạt động tín dụng chi m hơn 90% so với tổng thu của Ngân hàng , các khoản thu từ dịch vụ thu khác chi m tỷ trọng nhỏ trong tổng thu. Điều này cho thấy các mặt hoạt động dịch vụ còn hạn chế , kinh doanh dịch vụ của Ngân hàng chưa được đa dạng. Bên cạnh đó Ngân hàng Phương Đông chưa phát huy việc tiếp thị thương hiệu cho nên chưa thị phần . Khoa Ngân hàngCHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẾN THÀNHI.KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG. Thực trạng hoạt động tại OCB -Chi Nhánh Bến Thành. 5.1. Tình hình huy động vốn.5.1.1 Thực trạng huy động vốn qua các nămNgân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông- Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Bến Thành - Thực trạng và giải pháp.doc, Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Bến Thành - Thực trạng và giải pháp.doc, Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Bến Thành - Thực trạng và giải pháp.doc, Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân., Lòch sử hình thành và phát triển của Ngân Hàng TMCP Phương Đông, Lý do thành lập Ngân hàng Phương Đông- Chi nhánh Bến Thành Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của ngân hàng, Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng hiện nay Mục tiêu-phương hướng hoạt động tương lai tại OCB-Chi nhánh Bến Thành., Sơ đồ tổ chức: Hoạt động cấp tín dụng., Các hoạt động khác tại Ngân hàng, Nguồn nhân lực Đa dạng hoá nguồn vốn huy động

Từ khóa liên quan