6 Hoàn thiện công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại Công ty xây dựng Lũng Lô

116 686 2
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2013, 17:11

6 Hoàn thiện công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại Công ty xây dựng Lũng Lô CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2008 --O0O-- BẢN CAM ĐOAN Kính gửi : Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực Tên tôi là : Nguyễn Thị Hà Lớp : Kinh tế lao động 46A Đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực tại công ty xây dựng Lũng Lô” là chuyên đề mà nội dung nghiên cứu về công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đây là chuyên đề do chính bản thân tôi tự làm dựa trên cơ sở thu thập số liệu từ nhà máy, các tài liệu tham khảo chuyên ngành có liên quan và sự hướng dẫn hết sức tận tình của thầy giáo hướng dẫn PGS.TS. Vũ Thị Mai. Tôi xin cam đoan bản chuyên đề này hoàn toàn là do tôi tự làm, không có sự sao chép của bất cứ chuyên đề nào cùng đề tài. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã đưa ra. Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2008 Nguyễn Thị Hà 1 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực chuyên đề tốt nghiệp, em đã nhận được sự quan tâm của các Anh, Chị và các Bác trong phòng Tổ chức Lao động Tiền lương trong công ty Xây dựng Lũng Lô. Em xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Cường – trợ lý phòng Tổ chức Lao động Tiền lương đã tạo điều kiện và chỉ bảo nhiệt tình cho em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp. Cảm ơn sự hướng dẫn của Cô giáo PGS.TS Vũ Thị Mai. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do thời gian, trình độ, đặc biệt là kinh nghiệm còn hạn chế nên chuyên đề của em còn có nhiều thiếu sót. Kính mong được sự đóng góp ý kiến để em hoàn thành tốt hơn đề tài này. 2 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, MẪU PHIẾU TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 3 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài. Một tổ chức, một doanh nghiệp muốn tồn tạiphát triển thì yếu tố đầu tiên là cần có nguồn nhân lực vì con người là nguồn gốc để sáng tạo ra giá trị mới, có con người thì các nguồn lực khác mới có khả năng phát huy tác dụng. Đầu tư vào yếu tố con người mang lại hiệu quả cao hơn hẳn so với đầu tư đổi mới trang thiết bị kỹ thuật và các yếu tố khác của quá trình sản xuất kinh doanh. Thời đại công nghệ thông tin hiện nay đã tác động mãnh mẽ đến dây chuyền sản xuất, cung cách quản lý, đến nếp sống và suy nghĩ của mọi người trong doanh nghiệp. Điều đó đã làm cho các nhà lãnh đạo phần nào quan tâm và trang bị cho người lao động mọi kiến thức kỹ năng để theo kịp với sự đổi mới. Nhu cầu đào tạophát triển trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Được xem như là mục tiêu chiến lược phát triển mỗi tổ chức. Đào tạophát triển nguồn nhân lực là một chức năng quan trọng của quản trị nhân lực. Nó là phương hướng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đây là nhu cầu không thể thiếu đối với bất kỳ loại hình tổ chức nào.Tuy nhiên không phải bất kỳ tổ chức nào cũng nhận thức được đầy đủ vai trò của công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh những doanh nghiệp biết chú trọng, đầu tư cho công tác này, cũng còn không ít những doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cần thiết cho đào tạophát triển nguồn nhân lực. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả công việc, cũng như sự phát triển bền vững ổn định của doanh nghiệp. Đặc biệt với Công ty Xây dựng Lũng Lô, với quy mô doanh nghiệp tương đối lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý phải có trình độ chuyên môn cao để quản lý điều hành công ty hiệu quả, cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, Công ty đã rất chú trọng cho công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực. 4 Nhận thức được tầm quan trọng đó, em quyết định chọn đề tàiHoàn thiện công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực tại Công ty Xây Dựng Lũng Lô” 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. * Mục đích: - Nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. - Xác định rõ nguyên nhân, đánh giá đúng thực trạng để từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực tại công ty Xây dựng Lũng Lô. Từ đó tạo cho công ty có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu công việc. 3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài. * Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu về công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực tại Công ty Xây dựng Lũng Lô. * Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu trong phạm vi các hoạt động đào tạophát triển nguồn nhân lực của Công ty Xây dựng Lũng trong 3 năm từ 2005 - 2007. 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài Đề tài đã sử dụng kết hợp các phương pháp sau: - Phương pháp phân tích, tổng hợp. - Phương pháp so sánh thống kê. - Phương pháp khảo sát… 5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài. - Giúp hệ thống hóa các kiến thức về một vấn đề khoa học quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. 5 - Trau dồi phương pháp nghiên cứu khoa học, vận dụng các kiến thức lý luận của hoạt động quản lý vào thực tiễn công tác sản xuất kinh doanh và giải quyết các vấn đề đặt ra của doanh nghiệp. 6. Kết cấu của luận văn. Chương I: Cơ sở lý luận về đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong Công ty Xây dựng Lũng Lô. Chương III: Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực tại Công ty Xây dựng Lũng Lô. 6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠOPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tầm quan trọng của đào tạophát triển nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến đào tạophát triển nguồn nhân lực Bất cứ tổ chức nào cũng được tạo thành bởi các thành viên là con người hay nguồn nhân lực của nó. Theo quan điểm được đưa ra trong giáo trình “Phân tích lao động xã hội” do TS Trần Xuân Cầu chủ biên thì “ Tổ chức bao hàm một chỉnh thể hoạt động độc lập, có chính danh và tôn chỉ mục đích hoạt động.” Nó có thể là một doanh nghiệp, một công ty, một cơ quan, một tổ chức Nguồn nhân lực hay con người là một nhân tố không thể thiếu trong tổ chức. Không những thế, nguồn nhân lực là một nguồn lực sống, nguồn lực mang tính chiến lược, là nhân tố chủ yếu tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp và là một yếu tố của sự phát triển kinh tế xã hội. Nó được xem xét trên góc độ số lượng và chất lượng. Số lượng nguồn nhân lực được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu quy mô và tốc độ tăng nguồn nhân lực. Chất lượng xem xét trên các mặt: trình văn hóa, sức khỏe, chuyên môn…Nhân lực được hiểu là toàn bộ các khả năng về thể lực và trí lực của con người được vận dụng ra trong quá trình lao động sản xuất. Nó cũng được xem là sức lao động của con người - một nguồn lực quý giá nhất trong các yếu tố sản xuất của các doanh nghiệp. Do vậy, nhân lực của doanh nghiệp bao gồm tất cả những người lao động làm việc trong doanh nghiệp Mục tiêu của bất kỳ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách có hiệu suất nguồn nhân lực. Không một doanh nghiệp nào hoạt động hiệu quả nếu thiếu hoạt động công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực. Đào tạophát triển nguồn nhân lực có vị trí quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân 7 lực của tổ chức. Cho nên cần làm rõ đào tạophát triển nguồn nhân lực của tổ chức. Theo quan điểm của Ths. Nguyễn Vân Điềm và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân trong giáo trình “ Quản trị nhân lực”- NXB Lao động – xã hội thì “Đào tạophát triển nguồn nhân lực là những hoạt động nhằm để duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức”. Có nhiều quan điểm khác nhau về đào tạophát triển nguồn nhân lực nhưng nhìn chung các khái niệm đều đề cập đến một quá trình tương tự. “Đó chính là quá trình cho phép con người tiếp thu các kiến thức hoặc các kỹ năng mới và thay đổi các quan điểm hay hành vi và nâng cao khả năng thực hiện công việc của các cá nhân”. (Theo quan điểm của Tác giả Trần Kim Dung, giáo trình Quản trị nhân lực - NXB Thống kê). Thực tế và lý luận đều cho rằng: đào tạophát triển nguồn nhân lực chính là tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức và được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định để nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp; chuẩn bị cho người lao động của tổ chức theo kịp với cơ cấu của tổ chức khi nó thay đổi và phát triển. Tuy đào tạo có định hướng vào hiện tại, chú trọng công việc hiện thời của cá nhân, giúp các cá nhân có ngay các kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt công việc hiện tại. Còn phát triển nhằm chú trọng lên các công việc tương lai trong tổ chức, doanh nghiệp. Trên thực tế, trong một tổ chức công tác này được tiến hành một cách thống nhất chứ không tách biệt thành các hoạt động riêng biệt. Đó là một tiến trình liên tục không bao giờ đứt. Phát triển được tiến hành khi đã đào tạo. Đào tạophát triển nguồn nhân lực là hai quá trình có mối liên hệ mật thiết hữu cơ và hỗ trợ bổ sung cho nhau. 1.1.2 Tầm quan trọng của công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 8 Đào tạophát triển nguồn nhân lực là một trong những yếu tố tiên quyết quyết định sự tồn tại, hưng thịnh và phát triển của mỗi quốc gia. Đảng Cộng sản Việt nam đã khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách, là yếu tố then chốt để phát triểnxây dựng nước ta”. Đào tạophát triển nguồn nhân lực có vai trò quan trọng trong việc giúp con người có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia vào một hoạt động nào đó trong thế giới công việc ngoài xã hội; tham gia vào lao động sản xuất, lao động quản lý, điều hành kỹ thuật công nghệ Chi phí cho đào tạophát triển nguồn nhân lực là tốn kém nhưng đó là một tất yếu khách quan mang lại lợi ích trực tiếp và lâu dài cho doanh nghiệp nói chung và cho từng thành viên doanh nghiệp nói riêng. Đào tạophát triển nguồn nhân lực có tầm quan trọng trong đáp ứng nhu cầu, hiệu quả thực hiện công việc và mọi hoạt động của tổ chức trong doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ cho người lao động; tạo cho người lao động có cách nhìn, tư duy mới, là cơ sở để phát huy được tính năng động sáng tạo của người lao động trong công việc; duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đó cũng chính là thực hiện chiến lược con người, mang ý nghĩa nhân văn thể hiện tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với nhân viên của mình; gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp; nâng cao tính năng động và ổn định tạo ra lợi thế cạnh tranh giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và đi lên trong cạnh tranh. 1.2 Phân loại các hình thức đào tạo Hình thức đào tạo là các cách thức được các tổ chức áp dụng để tiến hành đào tạo cho người lao động giúp cho họ thực hiện tốt công việc. Trong thực tế có nhiều tiêu thức phân loại hình thức đào tạo. Nếu đứng trên góc độ học viên thì có đào tạo mới, đào tạo lại và đào tạo nâng cao. Đào tạo lại đối tượng là những người lao động phổ thông chưa có nghề được cung cấp các kiến thức và kỹ năng để tiếp cận với công việc; Đào 9 tạo lại áp dụng đối với lao động có trình độ lành nghề nhưng cần đổi nghề do yêu cầu của doanh nghiệp; Đào tạo nâng cao là nâng cao kiến thức, chuyên môn nghề nghiệp, kinh nghiệm giúp cho người lao động có thể đảm đương và thực hiện được những công việc phức tạp hơn ví dụ như hàng năm công ty thường đào tạo nâng cao cho đội ngũ công nhân phá mìn. Bên cạnh đó theo mục đích của nội dung đào tạo thì có các hình thức như: đào tạo kĩ thuật an toàn cho người lao động nhằm hướng dẫn người lao động thực hiện an toàn công việc, ngăn ngừa tai nạn ví dụ như trong thi công xây dựng và rà phá bom mìn. Là yêu cầu bắt buộc người lao động tham dự. Đào tạophát triển năng lực cho các nhà quản trị giúp cho các nhà quản trị gia nâng cao kỹ năng thực hành kinh nghiệm quản lý, khuyến khích nhân viên trong doanh nghiệp. Việc lựa chọn hình thức đào tạo nào để mang lại hiệu quả cao nhất phụ thuộc vào các yêu cầu về quy mô đào tạo, mức độ phức tạp, nội dung đào tạo và điều kiện kỹ thuật, tài chính cụ thể từng doanh nghiệp. 1.3 Tiến trình xây dựng chương trình đào tạophát triển nguồn nhân lực 1.3.1 Các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạophát triển nguồn nhân lực Khi xây dựng nội dung, chương trình đào tạophát triển nguồn nhân lực cần dựa vào các căn cứ sau: - Căn cứ vào định hướng, chiến lựơc phát triển của doanh nghiệp do cấp quản trị cao nhất vạch ra, từ đó giám đốc nhân sự hoạch định yêu cầu mang tính chiến lược trong tương lai, để từ đó có hướng đào tạophát triển chuẩn bị cho nhân sự từ xa. - Dựa vào bảng phân tích công việc đặc biệt là khi phát sinh những công việc mới, khi tính chất công việc thay đổi làm thay đổi yêu cầu kỹ năng của nhân viên 10 [...]... trỡnh xõy dng chng trỡnh o to v phỏt trin ngun nhõn lc ào tạophát triển nguồn nhân lựcmột quá trình liên tục, các doanh nghiệp phải thờng xuyên, kịp thời nhận thức mọi sự thay đổi của môi trờng và các nhân viên để xây dựng nội dung chơng trình đào tạophát triển nguồn nhân lực Việc xây dựng chơng trình đào tạophát triển nguồn nhân lực phải đợc tiến hành một cách bài bản, hệ thống theo một... PHT TRIN TI CễNG TY XY DNG LNG Lễ 2.1 Mt s c im cụng ty nh hng n cụng tỏc o to v phỏt trin ngun nhõn lc 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty Xõy dng Lng Lụ 2.1.1.1 Gii thiu chung - Tờn cụng ty: Cụng ty Xõy Dng Lng Lụ B Quc Phũng - Tờn giao dch quc t: Lung lo contruction company LLC Tr s: 162 Trng Chinh ng a H Ni - Tel: 84- 4- 5 .63 3582; 5 .63 368 1; 5 .63 368 3 - Fax: 84-4-5 .63 3582 - Mó s thu:... cụng trỡnh ngm, cng bin, thy li; t vn kho sỏt thit k xõy dng; kho sỏt, dũ tỡm, x lý bom mỡn, vt n Xuất phát từ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cho thấy Công ty xây dựng Lũng là một công ty đa chức năng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng nhng Công ty đã biết dựa vào chính khả năng tự có của mình và tiến tới tham gia vào những lĩnh vực vốn không phải là sở trờng của mình cả những lĩnh vực mới mẻ... % TT Ni dung 1 Nm 2005 T l Nm 20 06 tng, Tng quõn s 1753 - S quan, gi 1 06 chc s quan - Quõn nhõn CN 80 - CNV quc 74 phũng - Hp ng di 20 86 gim(%) +19% 123 hn Nm 2007 T l tng, 1848 gim(%) -11,41% +13,82% 1 16 -5 ,69 % 71 -11,25% 76 +7,04% 72 -2,7% 60 - 16, 67% 5 06 547 +8,1% 450 -17,73% 987 1273 +28,98% 11 46 -11,08% - Hp ng ngn hn Ngun: Thng kờ lao ng - Phũng T chc Lao ng 36 ... cỏc vn bn hp ng kinh t khi Giỏm c cụng ty y quyn; c tuyn lao ng phự hp vi t chc sn xut kinh doanh ca mỡnh v phi thc hin ỳng lut lao ng 2.1.3 c im ngnh ngh kinh doanh Công ty xây dựng Lũng đợc phép kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề cho phép trên phạm vi cả nớc, đồng thời thực hiện nhiệm vụ quân sự do Bộ Quốc phòng, Bộ t lệnh Công binh giao là triển khai xây dựng, tổ chức huấn luyện và sẵn sàng chiến... Nguyn Vn Hựng Giỏm c cụng ty Cụng ty Xõy Dng Lng Lụ l doanh nghip Nh nc c thnh lp theo quyt nh s 466 /Q - QP ngy 17 thỏng 4 nm 19 96 ca B trng B Quc Phũng, trc thuc B T Lnh Cụng Binh 2.1.1.2 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty Xõy dng Lng Lụ 26 Cụng ty xõy dng Lng Lụ l doanh nghip kinh t - quc phũng thuc Binh Chng Cụng Binh, thnh lp ngy 16 thỏng 11 nm 1989 vi tờn gi l Cụng ty kho sỏt thit k v xõy... sản xuất trong thời bình Cỏc ngnh ngh kinh doanh c th nh sau: 34 - Thi công xây lắp công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông thủy lợi, công trình ngầm, sân bay, cảng sông biển, đng dây và trạm biến thế, khảo sát thiết kế và t vấn xây dựng - Khai thỏc khoỏng sn, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hơn thế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nớc - Tham gia dò tìm xử lý bom... bài bản, hệ thống theo một quy trình nhất định Tránh tuỳ tiện, đại khái qua loa có thể dẫn tới thất bại, kém hiệu quả Theo kinh nghiệm của các doanh nghiệp, thì quy trình xây dựng chơng trình giáo dục, đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nên tiến hành theo cỏc bớc sau đây: 1.3.2.1 Xỏc nh nhu cu v mc tiờu o to Xỏc nh nhu cu o l quỏ trỡnh xỏc nh bit c cn o to s lng ngi bao nhiờu, loi... mc tiờu ra ca cụng ty 2.1.2.2 Chc nng nhim v ca Cụng ty Xõy dng Lng Lụ * Ban giỏm c cụng ty: gm giỏm c v cỏc phú giỏm c Giỏm c cụng ty: i tỏ Nguyn Vn Hựng - l i din theo phỏp lut ca cụng ty L ngi iu hnh cao nht v chu trỏch nhim trc B Quc Phũng, B T lnh cụng binh v ng y cụng ty v mi hot ng ca cụng ty v trc phỏp lut v quyn v ngha v c giao Cỏc phú giỏm c: Giỳp Giỏm c iu hnh cụng ty theo s phõn cụng... khu neo u tu Bch Long V - Hi Phũng, gúp phn vo xõy dng v bo v T quc 2.1.2 C cu t chc v b mỏy hot ng 2.1.2.1 C cu t chc 28 C cu t chc v b mỏy hot ng ca Cụng ty Xõy dng Lng Lụ theo quyt nh s 466 / Q- BQP ngy 17 thỏng 4 nm 19 96 bao gm: * Khi c quan Cụng ty : - Ban Giỏm c gm Giỏm c v 04 Phú Giỏm c - Cỏc phũng, ban chc nng: + Phũng k toỏn Tng hp + Phũng k thut thi cụng + Phũng ti chớnh K toỏn + Phũng Chớnh . quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Xây dựng Lũng Lô. 6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Xây dựng Lũng Lô. Từ đó tạo cho công ty có đội ngũ nhân viên có trình độ
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 Hoàn thiện công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại Công ty xây dựng Lũng Lô, 6 Hoàn thiện công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại Công ty xây dựng Lũng Lô, 6 Hoàn thiện công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại Công ty xây dựng Lũng Lô, Phân loại các hình thức đào tạo Tiến trình xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Tiến trình xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Mục tiêu, chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Yếu tố khác, Q trình hình thành và phát triển của Cơng ty Xây dựng Lũng Lơ, Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động, Đặc điểm ngành nghề kinh doanh Đặc điểm về nguồn nhân lực, Thực trạng công tác đào tạo tại Công ty Xây dựng Lũng Lô, Thực hiện tổ chức, biên chế, Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Các hình thức đào tạo mới, Tạo động lực cho cán bộ công nhân viên trong công ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn