Hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng hóa tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam .DOC

76 584 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:43

Hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng hóa tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam LI NểI UTrong nhng nm gn õy s chuyn i ca nn kinh t nc ta ó tỏc ng mnh m v c hỡnh thc ln quy mụ n quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca cỏc doanh nghip. Yờu cu i vi cỏc doanh nghip núi chung v cỏc doanh nghip thng mi núi riờng ú l vic ỏp dng c ch th trng theo nh hng xó hi ch ngha cú s qun lý ca Nh nc v lm th no t c hiu qa cao trong kinh doanh luụn l vn t ra cho cỏc nh kinh t. Nh s vn dng c ch ú kinh t nc ta khụng ngng tng trng, phỏt trin trong nhng nm va qua, trong ú doanh nghip thng mi úng vai trũ quan trng. Hot ng kinh doanh thng mi vn l mt hot ng kinh t c thự, nú úng vai trũ lu thụng hng húa, a sn phm n tay ngi tiờu dựng. Phm vi hot ng ca kinh doanh thng mi rt rng, nú bao gm c buụn bỏn v bỏn l trong v ngoi nc.Trong iu kin cnh tranh khc lit trờn th trng hin nay bt k doanh nghip no khi tham gia sn xut kinh doanh thỡ mc tiờu hng u cng l ti a húa li nhun. Cụng ty c phn thit b y t Vit Nam cng khụng phi l ngoi l. t c mc tiờu ny nhim v t ra cho cỏc nh qun lý kinh t l phi tỡm cho mỡnh mt chin lc kinh doanh phự hp, ỏp ng nhu cu th trng m khõu quan trng l tiờu th hng húa, Gii quyt tt khõu ny doanh nghip mi thu hi c vn, bự p c chi phớ b ra v thu c li nhun. qun lý v cú chin lc kinh doanh phự hp, cú hiu qu, k toỏn tr thnh mt cụng c khụng th thiu trong cỏc doanh nghip, k toỏn c coi l mt cụng c iu hnh, qun lý cỏc hot ng kinh t, tớnh toỏn kim tra, bo v ti sn, tin vn nhm m bo quyn ch ng trong sn xut kinh doanh v ch ng v ti chớnh.Tuy vy, trờn thc t khụng phi doanh nghip thng mi no cng ng vng. Cú nhng doanh nghip rt thnh cụng nhng cng khụng ớt doanh nghip sau mt thi gian hot ng thỡ thua l dn n phỏ sn. Bi nhng doanh nghip ú quỏ coi trng li nhun khụng ý n nhu cu th trng hoc ỏp Lê Thị Lợi Lớp : Kế toán 47B1dng quỏ nhiu chin dch khuch trng sn phm m khụng quan tõm n chi phớ b ra v li nhun t c l bao nhiờu do ú kộm hiu qu trong hot ng kinh doanh ca mỡnh .Xut phỏt t vai trũ quan trng ca nghip v tiờu th trong doanh nghip thng mi, nờn khi chn cụng ty c phn thit b y t Vit Nam l ni kho sỏt thc t nhm b sung nhng kin thc tip thu, hc hi nh trng, em ó la chn ti :Hon thin hch toỏn k toỏn bỏn hng húa ti cụng ty c phn thit b y t Vit Nam cho chuyờn thc tp tt nghip ca mỡnh.Trờn c s cỏc vn lý lun c bn v hch toỏn k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu tiờu th hng húa cng nh cỏc quy nh hin hnh ca Nh nc v cụng tỏc ny, chuyờn ó i sõu nghiờn cu thc t hch toỏn k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu tiờu th hng húa ti cụng ty c phn thit b y t Vit Nam.Qua thc trng hch toỏn k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu tiờu th hng hoỏ ti Cụng ty, chuyờn ó ỏnh giỏ c nhng u im v mt s mt hn ch ca cụng tỏc ny ti Cụng ty. Trờn c s ú, chuyờn ca em cng ó xut mt s gii phỏp hon thin nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc hch toỏn k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu tiờu th hng húa, tng li nhun cho cụng ty.Chuyờn ca em gm 3 chng:Chng 1: Tng quan v Cụng ty c phn thit b y t Vit Nam.Chng 2: Thc trng t chc cụng tỏc k toỏn bỏn hng ti Cụng ty c phn thit b y t Vit Nam.Chng 3: Hon thin cụng tỏc hch toỏn k toỏn bỏn hng ti Cụng ty c phn thit b y t Vit Nam.Lê Thị Lợi Lớp : Kế toán 47B2CHNG ITng quan v cụng ty C Phn Thit B Y T Vit Nam.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty c phn thit b y t Vit Nam:Cựng vi s phỏt trin ca nn kinh t, nhiu loi mỏy múc thit b cụng ngh tiờn tin ó ra i phc v ngy cng tt hn nhu cu con ngi kộo theo ú l mt lot cỏc cụng ty thng mi dch v ó ra i nhm cung cp cỏc mỏy múc, thit b y t phc v ti cỏc bnh vin, trung tõm y t v phũng khỏm y t. V cụng ty c phn thit b y t Vit Nam cng lm trong s ú. Cụng ty C Phn Thit B Y T Vit Nam l mt doanh nghip t nhõn, hch toỏn c lp, cú t cỏch phỏp nhõn y , cú ti khon v cú con du riờng. Cụng ty c phn thit b y t Vit Nam chớnh thc i vo hot ng t ngy 01/06/2004 vi s vn iu l l 8.9 t ng trong ú:STT Tờn C ụngNi ng kớ h khu thng trỳ i vi cỏ nhõn hoc a ch tr s chớnh i vi t chcs c phn1 Nguyn Vn ChungT 2, phng Ba ỡnh, th xó Bm Sn, tnh Thanh Hoỏ74.1402 Lu Vn LoanThụn 9, xó Vnh Hng, huyn Vnh Lc, tnh Thanh Hoỏ7.4303 Lu Vn CngThụn 9, xó Vnh Hng, huyn Vnh Lc, tnh Thanh Hoỏ7.430Ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty:Chc danh: ch tch Hi ng qun tr kiờm giỏm cH v tờn: NGUYN VN CHUNG gii tớnh: namLê Thị Lợi Lớp : Kế toán 47B3Sinh ngy: 27/10/1977 Dõn tc: kinhquc tch: Vit NamChng minh nhõn dõn s: 172045132Ngy cp:18/09/1993 Ni cp: Cụng an tnh Thanh HoỏNi ng kớ h khu thng trỳ: t 2, phng Ba ỡnh, th xó Bm Sn, tnh Thanh HoỏCh hin ti: s 8, lụ 14B Trung Yờn, phng Trung Ho, qun Cu Giy, H Ni Tr s chớnh t ti lụ 8-14B khu Trung yờn, Trung ho, Cu Giy, H Ni v mt chi nhỏnh TP. H Chớ Minh: s 207/12 Trn Trng Bỡnh, phng 3, qun 5, TP. H Chớ Minh.Tri qua my nm hot ng , Cụng ty c phn thit b y t Vit Nam ó khụng ngng phỏt trin v ngy cng ỏp ng y hn nhu cu ca khỏch hng. T ngy u mi thnh lp, mi hot ng ca cụng ty ó gp rt nhiu khú khn v vn, c s vt cht , k thut. Nhng do cú s ci tin khụng ngng v phng thc kinh doanh v t chc cỏn b nờn hiu qu kinh doanh ca cụng ty ngy cng cao. Cụng ty ó v ang t khng nh v trớ ca mỡnh trong nn kinh t th trng, vỡ th quy mụ hot ng kinh doanh cụng ty ngy cng m rng. Nhng nm gn õy cụng ty ang hot ng kinh doanh luụn cú lói v luụn t c k hoch ra. Hin nay, cụng ty cỏc i lý kinh doanh tp trung H Ni v cỏc tnh lõn cn chuyờn kinh doanh mỏy múc, thit b y t v mt chi nhỏnh Thnh ph H Chớ Minh. C s vt cht ca cụng ty ngy cng c m rng, nõng cao. Mt hng kinh doanh ca cụng ty ngy cng phong phỳ v a dng hn, mc dự cụng ty cng nh nhiu doanh nghip khỏc cựng kinh doanh, do ú cụng ty luụn gp phi nhng khú khn nht nh nhng cụng ty vn hon thnh xut sc nhim v ca mỡnh v úng gúp ỏng k vo nn kinh t ca nc ta Lê Thị Lợi Lớp : Kế toán 47B41.2 c im t chc qun lý hot ng kinh doanh ti cụng ty c phn thit b y t Vit Nam.Cỏc mt hng kinh doanh v th trng tiờu th sn phm :Trong iu kin kinh t th trng vi s cnh tranh ca hng lot cỏc cụng ty thng mi ln nh, vic a hng húa n tay ngi tiờu dựng ũi hi phi phự hp vi c im, quy mụ hot ng kinh doanh ca cụng ty. lm c iu ny cụng ty phi c gng a dng húa phng thc tiờu th v thanh toỏn tin hng.Hin nay, cụng ty cú phng thc tiờu th hng húa ch yu l bỏn l, ngoi ra cụng ty cũn cú hỡnh thc bỏn ni b. Cỏc mt hng kinh doanh ca cụng ty vụ cựng phong phỳ vi nhiu chng loi khỏc nhau, phc v cho nhu cu tiờu dựng trong nc v nc ngoi, vi th trng ch yu l H Ni v cỏc tnh lõn cn nh Thanh Hoỏ, H Tnh. Bao gm:- mua bỏn thit b y t, thit b bnh vin;- kinh doanh hoỏ cht <tr hoỏ cht Nh nc cm>;- kinh doanh vt t, thit b mỏy múc phc v cụng, nụng, ng nghip, ngnh xõy dng, giao thụng, thu li v ngnh in <khụng bao gm thuc bo v thc vt v thuc thỳ y>;- sn xut, buụn bỏn cỏc mt hng thi trang v may mc;- kinh doanh nguyờn liu ngnh may;- kinh doanh cỏc loi mỏy múc, thit b phc v ngnh may;- kinh doanh cỏc mt hng phc v trong lnh vc vin thụng, in thoi v linh kin in thoi;- dch v cho thuờ v dch v k thut bo trỡ v thit b y t, phng tin vn ti, mỏy múc thit b xõy dng v chuyờn dng;- i lý mua, bỏn v ký gi cỏc loi hng hoỏ;- kinh doanh thit b vn phũng;- kinh doanh bt ng sn: thuờ v cho thuờ mt bng sn xut, mt bng kinh doanh;Lê Thị Lợi Lớp : Kế toán 47B5- kinh doanh cỏc mt hng trong cỏc lnh vc: in, in t, in lnh;- xut nhp khu cỏc mt hng cụng ty kinh doanh;- sn xut v lp rỏp thit b y t, thit b bnh vin.n nay, cụng ty ó cú c s vt cht, trang thit b k thut v i ng k s gii v giu kinh ngim cựng cỏc chuyờn gia gii n t Hn Quc. t c thnh tu nh ngy hụm nay, phi k n nhng bn hng ó gn bú vi doanh nghip trong sut nhng nm qua. ú l cụng ty thit b y t 39, cụng ty TNHH dch v k thut v thit b y t Hong An, cụng ty TNHH Nht An v mt s cụng ty khỏc. duy trỡ c mi quan h vi cỏc cụng ty trong kinh doanh, cụng ty ó cú nhiu chớnh sỏch giỏ c, phng thc kinh doanh v phng thc thanh toỏn khỏ linh hot v hp lý duy trỡ, thu hỳt thờm nhiu khỏch hng. thun tin cho vic kinh doanh, cụng ty ó m mt s ti khon ti ngõn hng u t v phỏt trin, ngõn hng Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn. iu ú to iu kin thun li cho cụng ty thu hi tin t nhng khỏch hng xa v cng to iu kin cho cụng ty d dng vay vn ngõn hng u t m rng hot ng kinh doanh. Khụng ch dng ú, mc tiờu trong nhng nm ti ca cụng ty l m rng hot ng kinh doanh ra bờn ngoi, do ú cụng ty khụng ngng m rng quan h vi nhiu khỏch hng, m ti khon ti mt s ngõn hng khỏc.Bờn cnh ú, khụng th k n mi quan h gia doanh nghip vi nh nc. Hng nm, cụng ty luụn hon thnh ngha v ca mỡnh l np y s thu cho ngõn sỏch nh nc, luụn tuõn th phỏp lut. V phớa nh nc cng to mụi trng kinh doanh thụng thoỏng ú l iu kin cho cỏc doanh nghip phỏt huy ht kh nng ca mỡnh. Qua my nm hot ng, cụng ty khụng ngng phỏt trin v m rng th trng ỏp ng ngy cng tt nhu cu cung cp y cỏc mỏy múc, thit b y t cho nhiu bnh vin. iu ny cú th thy rừ qua bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh ca cụng ty:Lê Thị Lợi Lớp : Kế toán 47B PHể GIM C GIM C6Bng 1.1. Mt s ch tiờu kinh doanh ca cụng ty c phn thit b y t Vit Nam trong 2 nm gn õy: (Trớch theo b bỏo cỏo ti chớnh ca phũng ti chớnh-k toỏn) Nhỡn vo bng trờn, ta thy doanh thu bỏn hng v cung cp dch v nm 2008 tng so vi nm 2007 l 3.310.280.000 ng tng ng tng 32,40% chng t tỡnh hỡnh kinh doanh ca cụng ty ngy cng tng do cụng ty ó cú nhng chớnh sỏch thu hỳt khỏch hng nh hng phn % giỏ tr hng mua, .Bờn cnh ú cụng ty cú nhng dch v h tr khỏch hng nh nhõn viờn k thut hng dn khỏch s dng cỏc mỏy múc thit b hin i, trong thi gian bo hnh khỏch hng cú th i li mỏy nu thy gp vn trc trc .Cũn i vi nhng khỏch hng quen ca cụng ty, cụng ty cũn cú tng phm vo nhng dp l tt, hi.Vi nhng chớnh sỏch ú, m li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v ca cụng ty nm 2008 tng so vi nm 2007 l 1.207.173.815 ng tng ng Lê Thị Lợi Lớp : Kế toán 47BCh tiờu Nm 2007 Nm 2008Chờnh lch S tin %1. doanh thu bỏn hng v cung cp dch v10.215.620.000 13.525.900.0003.310.280.000 32,402. giỏ vn hng bỏn9.258.649.81511.361.756.002.103.106.185 22,713. li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v956.970.185 2.164.144.0001.207.173.815 126,144. li nhun thun t hot ng kinh doanh57.460.285 111.873.000 54.412.715 94,675. tng li nhun k toỏn trc thu100.994.462 140.701.820 39.707.358 39,326. li nhun sau thu thu nhp doanh nghip72.716.013 101.305.310 28.589.297 39,32 PHể GIM C GIM C7tng 126,14%. t c nhng thnh tớch nh vy trong nhng nm ti, cụng ty ó cú nhng chớnh sỏch nh tng cng hot ng qung cỏo, khuch trng sn phm ra nhiu a bn, o to mt i ng nhõn viờn chuyờn nghip lm vic ht lũng vỡ cụng ty.1.3 c im t chc b mỏy qun lý ti cụng ty C phn thit b y t Vit Nam.1.3.1 T chc b mỏy qun lý ca cụng ty:Cụng ty c phn thit b y t Vit Nam t chc qun lý theo mụ hỡnh trc tuyn, cú th khỏi quỏt theo mụ hỡnh sau: S 1.2. C cu t chc b mỏy qun lý ti cụng ty c phn thit b y t Vit Nam.Hin nay cụng ty cú tt c 50 nhõn viờn chu trỏch nhim ton b cụng vic trong cụng ty, trỡnh cỏn b cụng nhõn viờn ca cụng ty a s l tt nghip t Cao ng tr lờn. Ngoi vn phũng chớnh ca cụng ty, cụng ty cũn cú cỏc n v ca hng, i lý v cỏc chi nhỏnh trong thnh ph H Chớ Minh.Lê Thị Lợi Lớp : Kế toán 47Bt ngGIM CPhũng ti chớnh k toỏnPhũng t chc hnh chớnhPhũng kinh doanhGIM C PHể GIM CPhũng k thut GIM C8 HI NG QUN TR Khi cỏc phũng ban chc nng : cú nhim v c vn cho ban giỏm c cụng ty v cỏc chin lc phỏt trin, iu hnh quỏ trỡnh kinh doanh, thc hin cỏc nhim v kinh doanh, cho ý kin ch o hiu qu kinh doanh t kt qu cao.1.3.1.1. Ban lónh ong u cụng ty l giỏm c l ngi cú t l gúp vn cao nht trong cụng ty do hi ng qun tr bu ra. L ngi i din phỏp nhõn ca cụng ty, trc tip iu hnh mi hot ng ca cụng ty theo ỳng chớnh sỏch v phỏp lut ca nh nc. Bờn cnh ú, giỏm c cũn chi trỏch nhim trc nh nc v cụng ty v mi hot ng v kt qu cui cựng ca cụng ty. Phú Giỏm c: l ngi c tng giỏm c u quyn iu hnh mt s lnh vc hot ng ca cụng ty chi trỏch nhim v kt qu cụng vic ca mỡnh trc phỏp lut v trc tng giỏm c. Giỏm c cụng ty do tng giỏm c b nhim hoc min nhim.K toỏn tng hp kiờm k toỏn trng: do giỏm c cụng ty b nhim hoc min nhim. Cú nhim v tham mu cho giỏm c cụng ty qun lý tỡnh hỡnh ti chớnh ca cụng ty, l ngi iu hnh, ch o, t chc cụng tỏc hch toỏn, thng kờ ca cụng ty. ng thi phi chi trỏch nhim trc phỏp lut v giỏm c cụng ty v cỏc bỏo cỏo ti chớnh ca cụng ty. vic qun lý c d dng, cụng ty chia thnh cỏc phũng ban. Mi phũng ban chi trỏch nhim v mt phn vic c th. 1.3.1.2. Phũng kinh doanhPhũng kinh doanh ca cụng ty chim 30% tng s nhõn viờn trong cụng ty. ng u l trng phũng Nguyn Vn Nam, tt nghip i hc kinh t quc dõn v l ngi cú kinh nghim lõu nht. a s nhõn viờn cũn li u tt nghip t cao ng tr nờn, h u l nhng ngi cú tõm huyt vi ngh.Chc nng: Tham mu cho giỏm c, lp k hoch quý, nm cho ton cụng ty, ch o cỏc nhim v kinh doanh ca ton cụng ty.Lê Thị Lợi Lớp : Kế toán 47B9Nhim v: - Tỡm hiu kim soỏt th trng nm bt c nhu cu th trng xut cỏc phng hng phỏt trin cụng ty em li hiu qu kinh doanh cao. - Xỏc nh quy mụ kinh doanh, nh mc hng hoỏ t chc tip nhn vn chuyn hng nhp khu t cỏc cng u mi Hi Phũng, Thnh ph H Chớ Minh v em i tiờu th. - Hng dn qun lý kim tra nghip v kinh doanh, giao nhn hng, qun lý hng hoỏ theo dừi thc hin hot ng mua hng hoỏ. - Giỳp giỏm c t chc v ch o cụng tỏc bỏo cỏo thng kờ, tng hp nhm cung cp thụng tin kinh t kp thi.1.3.1.3. Phũng ti chớnh k toỏnHin nay, phũng ti chớnh k toỏn chim 10% tng s nhõn viờn trong cụng ty, ng u l trng phũng Nguyn Th Nguyt ó tt nghip i hc kinh t quc dõn v cú kinh nghim 5 nm trong lnh vc ti chớnh k toỏn. Tr giỳp cho trng phũng l k toỏn viờn, chi trỏch nhim cỏc phn hnh khỏc trong cụng ty. Chc nng: - Phũng ti chớnh k toỏn cú chc nng tham mu giỳp vic cho giỏm c v phú giỏm c trong cỏc cụng tỏc ti chớnh k toỏn ca cụng ty nhm s dng ng vn hp lý ỳng mc ớch, ỳng ch m bo cho quỏ trỡnh kinh doanh ca cụng ty c duy trỡ liờn tc v t kt qu cao. Nhim v: - Ghi chộp tớnh toỏn, phn ỏnh s liu hin cú v tỡnh hỡnh luõn chuyn v s dng ti sn, vt t, tin vn ca cụng ty, tỡnh hỡnh s dng cỏc nhõn viờn ca n v. - Phn ỏnh cỏc chi phớ trong quỏ trỡnh kinh doanh v kt qu kinh doanh ca cụng ty. - Kim tra tỡnh hỡnh thc hin k hoch kinh doanh, k hoch thu chi ti chớnh, k lut thu np. Kim tra vic gi gỡn v s dng cỏc loi ti sn, vt t, Lê Thị Lợi Lớp : Kế toán 47B10[...]... trung tâm y tế và phịng khám y tế. Và cơng ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam cũng làm trong số đó. Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Nam là một doanh nghiệp tư nhân, hạch toán độc lập, tư cách pháp nhân đ y đủ, tài khoản và con dấu riêng. Cơng ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ng y 01/06/2004 với số vốn điều lệ là 8.9 tỷ đồng trong đó:STT Tên Cổ ĐơngNơi... phần thiết bị y tế Việt Nam. SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁNTK 632 “Giá vốn hàng bán Tháng 03 năm 2008 Chứng từ Diễn giảiTKĐƯ Phát sinh Số Ng y Nợ Có1234 02/03 Công ty CP dược và thiết bị y tế Nam Á156 180.000.0001235 05/03 Công ty TNHH Nhật An 156 94.000.000Lê Thị Lợi Lớp : Kế toán 47B45 1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Các... thu.Biểu số 2.12 Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. SỔ KẾ TOÁN CHI TIT DOANH THU BN HNGLê Thị Lợi Lớp : Kế to¸n 47B43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD : TS. Phm Thị Bích Chi1236 10/03 Cơng ty TNHH thiết bị y tế Hồng Phát156 325.300.0001456 15/03 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thiết bị y tế Hoàng An156 14.250.000 01256 25/03 Công ty CP dược và thiết bị y tế Nam Á trả lại hàng 156 274.570.84430/03... ITổng quan về công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Nam. 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhiều loại m y móc thiết bị cơng nghệ tiên tiến đã ra đời phục vụ ng y càng tốt hơn nhu cầu con người kéo theo đó là một loạt các công ty thương mại dịch vụ đã ra đời nhằm cung cấp các m y móc, thiết bị y tế phục vụ tại các bệnh... 3.228.30030/03 Kết chuyển 911 107.140.000Cộng 107.140.000 107.140.000 Ng y 30 tháng 03 năm 2008 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)2.3.3.3. Hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Việc xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty được tiến hành vào cuối mỗi tháng. Kế toán tổng hợp tổng hợp số liệu trên NKSC, Sổ kế toán chi tiết các... và thiết bị y tế Nam Á trả lại hàng 131 378.000.00030/03 Kết chuyển hàng bán trả lại 511 378.000.000 Cộng 378.000.00 378.000.000 Ng y 30 tháng 03 năm 2008 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Từ sổ kế toán chi tiết TK 531, kế toán phản ánhNợ TK 531: 378.000.000Nợ TK 33311: 18.900.000Có TK 131- Cơng ty CP dược và thiết bị y tế Nam Á: 396.900.000Biểu số 2.14 Công ty Cổ phần. .. sau:Ng y 03/03/2008 công ty điều chuyển nội bộ cho 1 đại lý kinh doanh m y móc thiết bị y tế là 5 bộ m y SA 600C, trị giá hàng là 686.427.110 đồng (đơn giá 137.285.422 đồng - trị giá hàng bằng trị giá hàng công ty nhập vào, đơn vị bán hàng được hưởng lãi 2%/ giá trị hàng bán) . Trong tháng 03/2008 đơn vị kinh doanh m y móc thiết bị y tế đã bán lơ m y móc trên cho các đơn vị sau (thu tiền ngay, đơn... ra, trong các nghiệp vụ bán hàng sẽ phát sinh các khoản thanh toán của người mua, các khoản thanh toán với ngân hàng, sẽ được kế toán thanh toán theo dõi thường xun.2.2. Tính giá hàng hố tại cơng ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. 2.2.1. Tính giá hàng nhập kho. Hàng hố của cơng ty bao gồm nhiều chủng loại khác nhau như 128 XP, M y SA8800, M y SA5500, M y SONOACE 8000, M y SONOACE 6000 Lê Thị Lợi... chứng từ liên quan kế tốn ghi vào sổ chi tiết cho từng khách hàng. Đối Lê Thị Lợi Lớp : Kế toán 47B B phn kế toán tại các đơn vị trực thuộc14 Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nam Mẫu số: 02-VTLơ 14B – Trung n – Trung Hồ PHIẾU XUẤT KHO Số : 01456956 Ng y 09 tháng 03 năm 2008 Nợ : 632 : 156Họ tên người nhận hàng : Chị Thu Hiền- Công ty TNHH thiết bị y tế Hồng phát Xuất tại kho : Trung HồSTTTên... 47B22 Biểu số 2.5: Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Đơn vị: Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam Mẫu số S11-DNNĐịa chỉ: Số 08-lô 14B-Trung Y n-Trung Hoà (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ng y 20/3/2006 của bộ trưởng BTC)BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT HÀNG HOÁTháng 03 năm 2008TK156Ng y 30 tháng 03 năm 2008 Người lp biu (Ký , H tờn)Lê Thị Lợi Lớp : KÕ to¸n 47BSTT Hàng hốSố tiềnTồn đầu . lũng vỡ cụng ty. 1.3 c im t chc b m y qun lý ti cụng ty C phn thit b y t Vit Nam. 1.3.1 T chc b m y qun lý ca cụng ty: Cụng ty c phn thit b y t Vit Nam t chc. cụng ty thit b y t 39, cụng ty TNHH dch v k thut v thit b y t Hong An, cụng ty TNHH Nht An v mt s cụng ty khỏc. duy trỡ c mi quan h vi cỏc cụng ty trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng hóa tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam .DOC, Hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng hóa tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam .DOC, Hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng hóa tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam .DOC, Phòng kỹ thuật., Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán :