Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại NHĐT & PT Hà Tây.doc

42 604 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:41

Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại NHĐT & PT Hà Tây Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàngLời mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tài.Trong xu thế mở cửa hiện nay, các ngành nghề kinh tế của chúng ta đang trên con đờng lột xác, thay đổi cả về nội dung lẫn hình thức. Sự chuyển biến rõ nét nhất thể hiện trong ngành ngân hàng đến từng giây, từng phút. Hiện nay, các ngân hàng trong cả nớc đang ra sức cơ cấu lại hoạt động và phát triển SPDV của mình. Bởi họ nhận thấy rằng việc phát triển các SPDV là con đờng ngắn nhất đa họ tới cầu nối hội nhập. Vì vậy, để phát triển đợc họ phải làm gì? phát triển sản phẩm nào? đang còn là một vấn đề vô cùng khó khăn trớc mắt.Xuất phát từ đòi hỏi này nên vấn đề Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại NHĐT & PT Tây đã đợc em chọn làm đề tài của chuyên đề.2. Đối tợng và phạm vi nghiên cứuChuyên đề tập trung vào một số nội dung cơ bản sau: Nghiên cứu về NHTM và đặc trng hoạt động kinh doanh của NHTM. Nghiên cứu về đặc điểm của các SPDV ngân hàng. Nghiên cứu những nhân tố thúc đẩy nhu cầu phát triển SPDV của các NHTM . Nghiên cứu thực trạng cung cấp các SPDV của NHĐT & PT Tây và khả năng phát triển các SPDV này.3. Phơng pháp nghiên cứu.Chuyên đề sử dụng tổng hợp các phơng pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Ngoài ra còn sử dụng các phơng pháp thống kê, tổng hợp, phân tích kinh tế và các phơng pháp của khoa học quản lý kinh tế-tài chính.4. Những đóng góp của chuyên đề.- Phân tích, hệ thống hoá những khái niệm, mô hình, chính sách về các SPDV của NHTM trong nền kinh tế thị trờng.Nguyễn Thị Lan Lớp 501421Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng- Thu thập, phân tích và đánh giá thực trạng của việc phát triển các SPDV tại NHĐT & PT Tây trong thời gian vừa qua.- Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển SPDV ngân hàng một cách có hiệu quả.5. Bố cục của chuyên đề.Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề đ-ợc trình bày thành ba phàn chính:Chơng 1: Những vấn đề cơ bản về SPDV của NHTM.Chơng 2: Thực trạng cung cấp SPDV của NHĐT & PT Tây.Chơng 3: Những giải pháp phát triển SPDV của NHĐT & PT Tây.Nguyễn Thị Lan Lớp 501422Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàngChơng 1 Những vấn đề cơ bản về sản phẩm dịch vụ ngân hàng1.1. NHTM và đặc điểm sản phẩm dịch vụ của nhtm 1.1.1.tổng quan về NHTM. 1.1.1.1.Khái niệm về NHTM.Khi thoát khỏi nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc, nhiều thành phần kinh tế với các hình thức sở hữu khác nhau đã ra đời. Các thành phần kinh tế không phân biệt quan hệ sở hữu đều đợc tự chủ kinh doanh, hợp tác và cạnh tranh với nhau, bình đẳng trớc pháp luật. Đây là tiền đề cần thiết cho sự ra đời của nhiều loại hình ngân hàng và các TCTD khác. Vì vậy, để tăng cờng quản lý, hớng dẫn hoạt động của các NHTM, các TCTD, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, đồng thời để bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân ,luật các TCTD và pháp lệnh vềàngan hàng đã ra đời.Theo pháp lệnh NH và các TCTD ban hành ngày 23/5/1990 có nêu: TCTD là doanh nghiệp đợc thành lập theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với các nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng cac dịch vụ thanh toán Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và sự phát triển của các TCTD cả về số lợng và quy mô hoạt động thì hoạt động của các NHTM ngày càng phong phú đa dạng và đan xen lẫn nhau, ranh giới giữa các TCTD và NHTM trở lên mờ nhạt dần. 1.1.1.2. Đặc điểm kinh doanh và vai trò của NHTM trong nền kinh tế thị trờng.Nguyễn Thị Lan Lớp 501423Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Vai trò của hệ thống NHTM đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia đợc thể hiện qua các đặc điểm kinh doanh của NHTM: NHTM là chủ thể thờng xuyên nhận và kinh doanh tiền gửi. Ngân hàng vừa là ngời cung cấp vốn, vừa là ngời tiêu thụ vốn.Nói cách khác, ngân hàng là cầu nối giữa ngời thừa vốn và ngời có nhu cầu về vốn trong nền kinh tế. Bằng việc huy động các tất cả các khoản vốn nhàn rỗi nh: Vốn tạm thời đựoc giải phóng ra khỏi quá trình sản xuất của các doanh nghiệp: từ tiết kiệm của hộ gia đình Ngân hàng hình thành nên quỹ cho vay và thực hiện cho vay đối với các thành phần kinh tế nhằm mục đích thu lợi nhuận. Với đặc điểm này, ngân hàng chính là chủ thể chính đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, nguồn vốn của ngân hàng cung ứng cho các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lợng mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh . Hoạt động của NHTM gắn bó mật thiết với hệ thống lu thông tiền tệ và hệ thống thanh toán quôc gia. Xuất phát từ nhu cầu của khách hàng nh trích tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ, hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi từ tiền thu bán hàng hay các khoản thu khác, ngân hàng đóng vai trò là trung gian thanh toán và cung ứng các dịch vụ thanh toán.Khi ngân hàng cung ứng tín dụng có nghĩa là ngân hàng đã tạo ra tiền và làm cho lợng tiền cung ứng tăng lên, ngựơc lại khi thu nợ thì lợng tiền cung ứng giảm xuống. Với việc tạo tiền, hệ thống NHTM đã làm tăng phơng tiện thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả cho xã hội. Cơ chế tạo tiền của NHTM cũng cho thấy mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và lu thông tiền tệ. Ngân hàng có sản phẩm phong phú, đa dạng và có phạm vi hoạt động rộng lớnNguyễn Thị Lan Lớp 501424Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội ở mỗi quốc gia, hệ thống ngân hàng trên thế giới, nhất là các nớc phát triển, họ không chỉ quan tâm tới các dịch vụ truyền thống mà còn phải chú trọng phát triển các SPDV ngân hàng. Hàng loạt các dịch vụ mới đợc xất hiện ngày càng tinh vi và hoàn hảo. Các dịch vụ càng đa dạng càng thu hút đợc nhiều khách hàng và lợi nhuận của ngân hàng càng tăng.Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lợng sản phẩm dịch vụ, mạng lói chi nhánh ngân hàng cũng đang đợc mở rộng không chỉ ở thành thị mà còn cả ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.1.1.2. Khái quát về sản phẩm dịch vụ của NHTM. 1.1.2.1.Khái niệm sản phẩm dịch vụ ngân hàng.SPDV ngân hàng là tập hợp những đặc điểm, tính năng, công dụng do ngân hàng tạo ra nhằm thoả mãn những nhu cầu, mong muốn nhất định nào đó của khách hàng trên thị trờng tài chính. Nh vậy, các SPDV khác nhau sẽ là tập hợp những đặc điểm, tính năng khác nhau. Chúng thoả mãn những nhu cầu, mong muốn khác nhau của các nhóm khách hàng. Tuy nhiên, SPDV ngân hàng thờng đợc cấu thành bởi 3 cấp độ. Một là, phần sản phẩm cốt lõiLà phần đáp ứng đợc nhu cầu chính của khách hàng, là giá trị cốt yếu mà ngân hàng bán cho khách hàng, là giá trị chủ yếu mà khách hàng mong đợi khi sử dụng SPDV của ngân hàng. Vì vậy, nhiệm vụ của các nhà thiết kế SPDV ngân hàng là phải xác định đợc nhu cầu cần thiết của khách hàng đối với từng SPDV để từ đó thiết kế phần cốt lõi của sản phẩm sao cho phù hợp với nhu cầu chính yếu nhất của khách hàng. Hai là,phần sản phẩm hữu hìnhLà phần cụ thể của SPDV ngân hàng, là hình thức biểu hiện bên ngoài của SPDV ngân hàng nh tên gọi, hình thức, đặc điểm, biểu tợng, điều kiện sử Nguyễn Thị Lan Lớp 501425Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàngdụng. Đây căn cứ để khách hàng nhận biết, phân biệt, so sánh và lựa chọn SPDV giữa các ngân hàng.Ba là, phần sản phẩm bổ sungLà phần tăng thêm vào vào sản phẩm hiện hữu những dịch vụ hay lợi ích khác, bổ sung cho những lợi ích chính yếu của khách hàng. Chúng làm cho SPDV ngân hàng hoàn thiện hơn và thoả mãn đợc nhiều và cao hơn nhu cầu, mong muốn của khách hàng, tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Do vậy, khi triển khai một SPDV, trớc hết, các nhà Marketing ngân hàng thờng phải xác định đợc nhu cầu, cốt lõi của khách hàng mà SPDV ngân hàng thoả mãn; tạo đựoc hình ảnh cụ thể của SPDV để kích thích nhu cầu mong muốn, vừa làm cơ sở dể khách hàng có thể phân biệt, lựa chọn giữa các ngân hàng. Sau đó, ngân hàng tìm cách gia tăng phần phụ gia, nhằm tạo ra một tập hợp những tiện ích, lợi ích để có thể thoả mãn đợc nhiều nhu cầu, mong muốn cho khách hàng tốt hơn các đối thủ cạnh tranh. 1.1.2.2. Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ ngân hàngSản phẩm ngân hàng đợc thể hiện dới dạng dịch vụ nên nó có những đặc điểm sau đây:* Tính vô hìnhSPDV ngân hàng thờng đợc thực hiện theo một quy trình chứ không phải là các vật thể cụ thể có thể quan sát, nắm giữ đợc. Điều này đã làm cho khách hàng của ngân hàng gặp khó khăn trong việc đa ra quyết định lựa chọn, sử dụng sản phẩm. Họ chỉ có thể kiểm tra, xác định chất lợng sản phẩm trong và sau khi sử dụng. Bên cạnh đó, một số SPDV ngân hàng đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao và độ tin tởng tuyệt đối nh gửi tiền, chuyển tiền, vay tiền. Các yêu cầu này làm cho việc đánh giá chất lợng SPDV ngân hàng trở nên khó khăn, thậm chí ngay cả khi khách hàng đang sử dụng chúng.* Tính không thể tách biệtDo quá trình cung cấp và quá trình tiêu dùng SPDV ngân hàng xảy ra đồng thời, đặc biệt có sự tham gia trực tiếp của khách hàng vào quá trình cung Nguyễn Thị Lan Lớp 501426Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàngứng SPDV. Mặt khác, quá trình cung ứng SPDV của ngân hàng thờng đợc tiến hành theo những quy trình nhất định không thể chia cắt ra thành các loại thành phẩm khác nhau nh quy trình thẩm định, quy trình cho vay, quy trình chuyển tiền Điều đó làm cho sản phẩm của ngân hàng không có sản phẩm dở dang, dự trữ lu kho, mà sản phẩm đợc cung ứng trực tiếp cho ngời tiêu dùng khi và chỉ khi khách hàng có nhu cầu; quá trình cung ứng diễn ra đồng thời với quá trình sử dụng SPDV của ngân hàng.* Tính không ổn định và khó xác định SPDV ngân hàng đợc cấu thành bởi nhiều yếu tố khác nhau nh trình độ đội ngũ nhân viên, kỹ thuật công nghệ và khách hàng.Đồng thời SPDV ngân hàng lại đựoc thực hiện ở không gian và thời gian khác nhau. Tất cả những điều này đã tạo nên tính không đồng nhất, không ổn định và khó xác định chất lợng SPDV ngân hàng. 1.1.2.3. Các loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng SPDV ngân hàng rất đa dạng và nhiều chủng loại nên có nhiều quan điểm khác nhau về phân chia SPDV, song nhìn chung có thể chia thành 2 nhóm. a.Sản phẩm cơ bản Là những sản phẩm cụ thể, có hình thức biểu hiện bên ngoài nh :tên gọi, hình thức cụ thể, đặc điểm biểu tợng, điều kiện sử dụng , những sản phẩm này sẽ mang lại những già trị chủ yếu mà khách hàng mong đợi. Sản phẩm tiền gửi ( nhận tiền gửi ) - Nhận tiền gửi của dân c ( cá nhân và hộ gia đình ) Tiền gửi không kỳ hạn: Là loại tiền gửi khách hàng gửi vào ngân hàng không có sự thoả thuận trớc về thời hạn rút tiền. Loại tiền gửi này có đặc điểm là khồng ổn định nên ngân hàng thờng phải thực hiện các khoản dự trữ lớn khi sử dụng vào kinh doanh, gồm 2 loại chủ yếu + Tiền gửi thanh toán cá nhân: Là loại tiền gửi không kỳ hạn mà khách hàng gửi vào nhằm mục đích thanh toán, chi trảNguyễn Thị Lan Lớp 501427Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng + Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Là loại tiền gửi không kỳ hạn mà khách hàng gửi vào với mục đích đảm bảo an toàn tài sản Tiền gửi có kỳ hạn: là loại tiền gửi khách hàng gửi vào ngân hàng có sự thoả thuận trớc về thời hạn rút tiền. Loại tiền gửi này có đặc điểm là tính ổn định tơng đối cao. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tiền gửi của dân c và cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tiền gửi có kỳ hạn của ngân hàng. - Tiền gửi của các tổ chức kinh tế: gồm 2 loại. Tiền gửi không kỳ hạn: Loại tiền gửi này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tiền gửi của các tổ chức kinh tế, bao gồm: +Tiền gửi thanh toán: Mục đích của loại tiền gửi này là các sử dụng các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt + Tiền gửi không kỳ hạn giao dịch: Là loại tiền gửi không kỳ hạn mà khách hàng gửi vào ngân hàng nhằm mục đích đảm bảo an toàn tài sản. Tiền gửi có kỳ hạn: Loại tiền gửi này chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng tiền gửi của các tổ chức kinh tế, thời hạn gửi thờng là ngắn hạn. - Tiền gửi của các ngân hàng khác: Nhằm mục đích thanh toán hộ và một số mục đích khác, NHTM này có thể gửi tiền tại ngân hàng khác.Tuy nhiên quy mô loại tiền gửi này thờng không lớn. Sản phẩm tín dụng và đầu t tài chính - Sản phẩm tín dụng: Đặc trng chủ yếu của ngân hàng là đi vay để cho vay, vì thế hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động chính của ngân hàng. Ngân hàng thờng cung cấp cho khách hàng hai nhóm sản phẩm tín dụng là tín dụng ngắn hạn và tín dụng trung-dài hạn .Nguyễn Thị Lan Lớp 501428Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng + Tín dụng ngắn hạn: Là loại tín dụng có thời hạn dới một năm, th-ờng cho vay để bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lu động của doanh nghiệp và cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân. Có các hình thức cấp tín dụng ngắn hạn nh:- Chiết khấu thơng phiếu - Thấu chi ( tín dụng không có đảm bảo )- Tín dụng bằng chữ ký ( tín dụng bảo lãnh )- Tín dụng theo mùa - Tín dụng trung-dài hạn- Tín dụng thuê mua - Cho vay đồng tài trợ -Nghiệp vụ đầu t: Bên cạnh khoản mục cho vay, ngân hàng cũng tìm kiếm lợi nhuận, tăng khả năng thanh khoản, đa dạng hoá danh mục đầu t và phân tán rủi ro thông qua nghiệp vụ đầu t vào các giấy tờ có giá và tham gia vào thị trờng chứng khoán. b.Sản phẩm bổ sung ( dịch vụ ngân hàng ): Khác với sản phẩm cơ bản, sản phẩm bổ sung đợc thể hiện dới hình thức là loại hình dịch vụ ngân hàng, đây cũng là các hình thức kinh doanh của ngân hàng mà không phải đầu t cho vay vốn. Nó nhằm bổ sung cho các sản phẩm truyền thống của ngân hàng ngày càng hoàn thiện, tăng thu lợi nhuận cho ngân hàng. Dịch vụ thanh toán: + Dịch vụ thanh toán trong và ngoài nớc + Dịch vụ thu hộ, chi hộ Để nhằm thực hiện tốt dịch vụ thanh toán cho khách hàng, ngân hàng th-ờngsử dụng các phơng tiện thanh toán nh: séc; th tín dụng, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, thẻ thanh toán Dịch vụ ngân quỹ:Nguyễn Thị Lan Lớp 501429Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng + Dịch vụ đếm kiểm, thu nộp và cung ứng tiền mặt cho các khách hàng có tài khoản. + Dịch vụ bảo quản vật quý, giấy tờ có giá. + Dịch vụ cho thuê két sắt + Các dịch vụ ngân quỹ khác Dịch vụ uỷ thác Dịch vụ t vấn Các dịch vụ ngân hàng khác nh: dịch vụ bảo hiểm , đến nay dịch vụ ngân hàng đã đợc mở rộng một cách đáng kể, phát triển ngày càng có u thế trong danh mục sản phẩm dịch vụ ngân hàng, sự gia tăng không ngừng trong cạnh tranh quốc tế đã đem lại các dịch vụ mới nh: các nghiệp vụ phòng chống rủi ro hối đoái thông qua các hợp đồng Forward, Option, Swap, Future, nghiệp vụ phòng chống rủi ro lãi suât Nh vậy, SPDV ngân hàng rất phong phú và đa dạng.Với mỗi ngân hàng lại có vốn và cơ sở hạ tầng khác nhau nên mỗi ngân hàng cần xây dựng cho mình một danh mục sản phẩm phù hợp để hoàn thiện, phát triển và cung ứng tốt nhất cho khách hàng của mình.1.2.Nhân tố ảnh hởng đến sự phát triển sản phẩm dịch vụ của ngân hàng hiện naY 1.2.1. Sự tiến bộ của công nghệ ngân hàng Công nghệ là một trong những nhân tố môi trờng ảnh hởng lớn tới sự phát triển của ngân hàng. Những thay đổi và tiến bộ của công nghệ ứng dụng vào ngân hàng đã tạo ra một cuộc cách mạng công nghệ trong ngành ngân hàng. Nó đòi hỏi các ngân hàng đổi mới và hoàn thiện danh mục SPDV và cung ứng ra thị trờng một loạt các SPDV trên cơ sở công nghệ hiện đại nh dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng tại nhà, ngân hàng tự động, máy rút tiền tự động (ATM) cho phép khách hàng truy cập tài khoản tiền gửi của họ 24/24 giờ, chuyển tiền điện tử, máy thanh toán POSNguyễn Thị Lan Lớp 5014210[...]... ngân hàng có những tác động lớn Nguyễn Thị Lan Lớp 5014211 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng2.2. Thực trạng cung cấp sản phẩm dịch vụ của NHĐT & PT Hà Tây. 2.2.1. Các loại hình sản phẩm dịch vụ của NHĐT & PT Tây Chi nhánh NHĐT & PT Tây là NHTM nhà nớc, đơn vị thành viên trong hệ thống NHĐT & PT Việt Nam, kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng.... Ngân hàng + Dịch vụ đếm kiểm, thu nộp và cung ứng tiền mặt cho các khách hàng có tài khoản. + Dịch vụ bảo quản vật quý, giấy tờ có giá. + Dịch vụ cho thuê két sắt + Các dịch vụ ngân quỹ khác Dịch vụ uỷ thác Dịch vụ t vấn Các dịch vụ ngân hàng khác nh: dịch vụ bảo hiểm , đến nay dịch vụ ngân hàng đà đợc mở rộng một cách đáng kể, phát triển ngày càng có u thế trong danh mục sản phẩm dịch vụ ngân... đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng3.1. Định hớng phát triển kinh doanh của NHĐT & PT Hà Tây trong thời gian tới. 3.1.1. Kế hoạch phát triển lâu dàiTrong những năm tới hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây vẫn tiếp tục bám sát định hớng phát triển kinh tế_xà hội của nhà nớc và mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch của NHĐT & PT Việt Nam.* Kế hoạch phát triển nguồn vốn: - Tập trung... nhËn thÊy r»ng viƯc phát triển các SPDV là con đờng ngắn nhất đa họ tới cầu nối hội nhập. Vì vậy, để phát triển đợc họ phải làm gì? phát triển sản phẩm nào? đang còn là một vấn đề vô cùng khó khăn trớc mắt.Xuất phát từ đòi hỏi này nên vấn đề Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại NHĐT & PT Tây đà đợc em chọn làm đề tài của chuyên đề.2. Đối tợng và phạm vi nghiên cứuChuyên đề tập trung... thì nhiệm vụ cũng nh sự phát triển của chi nhánh NHĐT & PT Tây không tách rời sự phát triển và nhiệm vụ của ngành. Nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình, trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thử thách nhng NHĐT & PT Tây vẫn sát hớng phát triển kinh tế của địa phơng, của ngành để tự vơn lên, thích nghi và đứng vững trong thị trờng. Chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây luôn... Nam thuộc Ngân Hàng Nhà Nớc Việt Nam (26/6/1981). + Ngân Hàng Đầu T & Phát Triển Việt Nam thuộc Ngân Hàng Nhà Nớc Việt Nam ( 14/11/1990).Hiện nay, NHĐT & PT Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nớc giữ hạng đặc biệt, là ngân hàng chuyên ngành về lĩnh vực đầu t và phát triển đợc thành lập sớm nhất tại Việt Nam, đà và đang hoạt động theo mô hình tổng công ty nhà nớc quy định tại quyết định... lÃnh.5. Các SPDV ngân hàng mới - Mở tài khoản tiền gửi ATM- Dịch vụ Phone banking, Home banking, trả lơng tự độngNguyễn ThÞ Lan Líp 5014224 Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng 2.1.2.2. Mô hình tổ chức của NHĐT& PT Tây. NHĐT & PT Tây có trụ sở chính tại 197 Quang Trung_thị xà Đông _Hà Tây. Do điều kiện kinh tế xà hội của địa phơng nên NHĐT & PT Tây đà duy trì một... kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nh: CTCP dợc phẩm Tây, Công ty may thêu xuất khẩu Tây 2.1.3.3. Hoạt động phát triển dịch vụ. Chi nhánh NHĐT & PT Tây đà và đang từng bớc tiến tới mô hình ngân hàng hiện đại, thực hiện kinh doanh đa năng. Các hoạt động dịch vụ của chi nhánh dần đợc mở rộng và nâng cao. Chi nhánh đà triển khai xây dựng kế hoạch & đề án phát triển. .. các sản phẩm dịch vụ khác cùng phát triển. Các SPDV của ngân hàng đều có mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại lẫn nhau tạo thành một thể thống nhất. Huy động vèn t¹o ngn cho viƯc thùc hiƯn nghiƯp vơ tÝn dụng và dịch vụ. Mặt khác, nếu nghiệp vụ tín dụng và dịch vụ của ngân hàng phát triển sẽ tạo điều kiện huy động vốn đợc dễ dàng hơn do có uy tín của ngân hàng.Mặt khác, khi nền kinh tế thị trờng phát. .. kiện thuận lợi cho hoạt động của ngân hàng. 2.1.2. Vài nét khái quát về NHĐT & PT Tây. 2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHĐT & PT Tây. NHĐT & PT Việt Nam tiền thân là Ngân Hàng Kiến Thiết Việt Nam đợc thành lập theo quyết định số 117/TTg của thủ tớng chính phủ ngày 26/4/1957. Trải qua gần 50 năm hoạt động, xây dựng và trởng thành với các tên gọi khác nhau:Nguyễn . ngân hàng. 2.1.2. Vài nét khái quát về NHĐT & PT Hà Tây. 2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHĐT & PT Hà Tây. NHĐT & PT. vô cùng khó khăn trớc mắt.Xuất phát từ đòi hỏi này nên vấn đề Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại NHĐT & PT Hà Tây đã đợc em chọn làm đề tài của
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại NHĐT & PT Hà Tây.doc, Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại NHĐT & PT Hà Tây.doc, Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại NHĐT & PT Hà Tây.doc, Đặc điểm kinh doanh và vai trò của NHTM trong nền kinh tế thị trờng., Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ ngân hàng Các loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng, Sản phẩm cơ bản, Sản phẩm bổ sung dịch vụ ngân hàng :, Hoạt động huy động vốn., Hoạt động sử dụng vốn., Hoạt động phát triển dịch vụ. Kết quả, hiệu quả kinh doanh, trích dự phòng rủi ro. Quan hệ khách hàng., Công tác kiểm tra kiển soát. Sản phẩm cơ bản, Những thuận lợi. Những khó khăn, Kế hoạch phát triển lâu dài, Phơng hớng hoạt động kinh doanh của NHĐT PT Hà Tây năm 2006. Phát huy hiệu lực hoạt động Marketing., Đẩy nhanh tiến độ hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. Thay đổi t duy kinh doanh., Nâng cao năng lực tài chính, tăng sức mạnh cạnh tranh. Nâng cao chất lợng đào tạo đội ngũ cán bộ và nhân viên ngân hàng., Kiến nghi đối với Nhà Nớc. Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nhà Nớc. Kiến nghị đối với NHĐT PT Việt Nam.

Từ khóa liên quan