Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa-Hà Nội.doc

58 485 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:41

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa-Hà Nội Chuyên đề tốt nghiệp Lời nói đầu1. Tính cấp thiết của đề tài.Đổi mới hoạt động Ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế đất nớc và hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra những yêu cầu, thách thức về mở rộng các dịch vụ Ngân hàng. Trớc những yêu cầu về hội nhập nói chung và quá trình đàm phán gia nhập WTO nói riêng, ngành ngân hàng cần phải xây dựng cho mình một chiến lợc, chính sách thích hợp để đảm bảo quá trình hội nhập thành công, mang lại lợi ích thật sự cho nền kinh tế Việt Nam. Chiến lợc ấy chắc chắn phải đặt vị thế của công tác thanh toán lên hàng đầu. Bởi hoạt động của ngân hàng ở bất cứ hình thức nào cũng đợc kết thúc ở việc thanh- quyết toán.Trong tình hình mới, một trong những khó khăn, trăn trở nhiều nhất của các ngân hàng là việc cải tạo hệ thống thanh toán đáp ứng đợc yêu cầu mới, theo kịp xu hớng phát triển của quốc tế, tạo điều kiện thu hút vốn đầu t, đẩy nhanh quá trình chu chuyển vốn cho nền kinh tế. Thanh toán chuyển tiền điện tử ra đời là tất yếu của sự bùng nổ công nghệ thông tin. Tuy còn mới mẻ nhng nó đã khẳng định những tính năng u việt nhất định, đồng thời đánh dấu một bớc vơn mình mạnh mẽ trong công tác thanh toán của ngành Ngân hàng.Qua thời gian học tập và nghiên cứu tại Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa- Hà Nội, em đã đợc tiếp cận khá đầy đủ các nghiệp vụ ngân hàng và đặc biệt quan tâm đến hệ thống thanh toán chuyển tiền điện tử của Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa. Từ nhận thức tầm quan trọng của công tác thanh toán, em nhận thấy việc nâng cao chất lợng hệ thống thanh toán chuyển tiền điện tử là một vấn đề đầy bức xúc và cấp thiết. Điều này khiến em chọn đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao chất l ợng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa-Hà Nội làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.2. Mục đích nghiên cứu đề tài.Từ cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa-Hà Nội, em xin đa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng hiệu quả công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại ngân hàng trong thời gian tới.3. Phạm vi, đối tợng nghiên cứu.Chuyên đề tập trung trình bày những nội dung chủ yếu về hoạt động thanh toán chuyển tiền điện tử tại CN NHCT Đống Đa Hà Nội từ năm 2003 đến nay. 4. Phơng pháp nghiên cứu.Chuyên đề sử dụng phơng pháp thống kê, phân tích tổng hợp, tiếp cận hệ thống lý luận và thực tiễn, trên cơ sở phơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để phân tích và xử lý các vấn đề nghiên cứu.5. Chuyên đề gồm ba chơng.Chơng I: Lý luận chung về Ngân hàng thơng mại và hệ thống thanh toán chuyển tiền điện tử của Ngân hàng thơng mại. Chơng II: Thực trạng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thơng Đống Đa -Hà Nội trong thời gian qua.Chơng III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lợng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa- Hà Nội. Nguyễn Thị Thục Bình - Lớp: QT 7A Chuyên đề tốt nghiệp Do còn hạn chế về thời gian nghiên cứu, tài liệu thu thập cũng nh trình độ hiểu biết, đề tài nghiên cứu của em không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong các thầy cô giáo cùng các bạn độc giả quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến quý báu cho đề tài thêm phong phú.Em xin chân thành cảm ơn!Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2006 Sinh viên thực hiệnNguyễn Thị Thục Bình Nguyễn Thị Thục Bình - Lớp: QT 7A Chuyên đề tốt nghiệp Chơng ILý luận chung về Ngân hàng Thơng Mại vàhệ Thống thanh toán chuyển tiền điện tửcủa Ngân hàng Thơng mại.1.1 Ngân hàng thơng mại và việc tổ chức thanh toán giữa các NHTM.1.1.1 Vài nét khái quát về Ngân hàng thơng mại (NHTM).Ngân Hàng (NH) đợc hình thành và phát triển trải qua một quá trình lâu dài với nhiều hình thái kinh tế xã hội khác nhau. Trong thời kỳ đầu vào khoảng thế kỷ thứ XV đến thế kỷ thứ XVIII, các NH còn hoạt động độc lập với nhau. Đó là trung gian tín dụng, trung gian thanh toán cho nền kinh tế và phát hành giấy bạc cho NH.Sang thế kỷ XVIII, lu thông hàng hoá ngày càng phát triển. Việc các NH cùng thực hiện chức năng phát hành giấy bạc ngân hàng làm cho lu thông có nhiều loại giấy bạc khác nhau đã cản trở cho quá trình lu thông hàng hóa phát triển kinh tế. Chính điều này đã dẫn đến phân hoá hệ thống NH. Lúc này hệ thống NH đã phân làm hai nhóm: thứ nhất là nhóm các NH đợc phép phát hành tiền, đợc gọi là NH phát hành sau đổi thành NHTW. Thứ hai là các NH không đợc phép phát hành tiền, chỉ làm trung gian tín dụng, trung gian thanh toán trong nền kinh tế đợc gọi là NH trung gian. Đây là một mắt xích cực kỳ quan trọng nối giữa NHTW với nền kinh tế, cũng nh là cầu nối để những ngời có vốn và những ngời cần vốn gặp nhau.Thời kỳ đầu khi mới thực hiện sự phân hoá hệ thống NH, các NH trung gian thực hiện tất cả các hoạt động của nó nh nhận tiền gửi, cho vay và làm các dịch vụ thanh toán. Ban đầu, các NH chủ yếu nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn ngắn và cho vay ngắn hạn. Về sau, nó thực hiện cả cho vay trung hạn, dài hạn bằng nguồn vốn trung hạn, dài hạn do huy động tiền gửi trung hạn, dài hạn và phát hành trái khoán.Hoạt động NH ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của thị trờng chứng khoán đòi hỏi hình thành nên những NH, những trung gian tài chính chuyên hoạt động trong một lĩnh vực nào đó, phân chia NH trung gian thành các NH hoạt động trong lĩnh vực riêng: NHTM, NH đầu t, NH phát triển .Đặc trng NH đợc thể hiện rõ nhất thông qua các chức năng sau:-Chức năng làm thủ quỹ cho xã hội.-Chức năng trung gian thanh toán.-Chức năng làm trung gian tín dụng.-Chức năng tạo tiền.NH làm trung gian thanh toán khi nó thực hiện thanh toán theo yêu cầu của khách hàng nh: trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng, tiền thu bán hàng và các khoản thu khác theo lệnh của họ.NH thực hiện chức năng trung gian thanh toán trên cơ sở nó thực hiện chức năng làm thủ quỹ cho xã hội. Việc nhận tiền gửi và theo dõi các khoản thu, chi trên tài khoản tiền gửi của khách hàngtiền đề để NH thực hiện vai trò trung gian thanh toán. Mặt khác, việc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt giữa các chủ thể kinh tế có nhiều hạn chế nh rủi ro do phải vận chuyển tiền, chi phí thanh toán lớn, đặc biệt là với khách hàng ở cách xa nhau.Nguyễn Thị Thục Bình - Lớp: QT 7A Chuyên đề tốt nghiệp Chức năng trung gian thanh toán có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế. Trớc hết, thanh toán không dùng tiền mặt qua NH góp phần tiết kiệm chi phí lu thông tiền mặt và đảm bảo thanh toán an toàn. Khả năng lựa chọn hình thức thanh toán thích hợp cho phép khách hàng thực hiện thanh toán chính xác hiệu quả. Điều này góp phần tăng nhanh tốc độ lu thông hàng hoá, tốc độ luân chuyển vốn và hiệu quả của quá trình tái sản xuất xã hội.Mặt khác, việc cung ứng một dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt có chất l-ợng làm tăng uy tín cho NH và do đó tạo điều kiện để thu hút nguồn vốn tiền gửi.Chu chuyển tiền tệ hiện nay chủ yếu thông qua hệ thống NHTM và do vậy, chỉ khi chức năng trung gian thanh toán đợc hoàn thiện thì vai trò của NHTM mới đợc nâng cao hơn với t cách là ngời thủ quỹ cho xã hội.1.1.2 Khái niệm, sự cần thiết và ý nghĩa thanh toán giữa các NHTM.Khái niệm: Thanh toán giữa các NH là việc thanh toán vốn tiền tệ giữa các chi nhánh NH trong cùng hệ thống hoặc giữa các NH khác hệ thống phát sinh trên cơ sở đáp ứng yêu cầu thanh toán hàng hoá, dịch vụ và điều chuyển của các đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân và nghiệp vụ điều chuyển tiền của chính bản thân NH.Sự cần thiết thanh toán giữa các NH: Hoạt động kinh tế ngày càng phát triển, theo đó là sự phát triển của thanh toán tiền tệ trong nớc và quốc tế. Mối quan hệ ngày càng đa dạng, điều đó không chỉ đòi hỏi sự gia tăng hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung mà còn làm cho hoạt động thanh toán vốn giữa các NH ngày càng trở nên cần thiết. Điều đó thể hiện nh sau:Nền kinh tế ngày càng phát triển thì việc trao đổi hàng hoá dịch vụ không chỉ bó hẹp ở một địa phơng mà nó còn mở rộng ra mọi miền đất nớc. Hiện nay, nhiều hệ thống NHTM và các tổ chức tín dụng khác nhau có mạng lới chi nhánh trong toàn quốc. Bên cạnh đó, khách hàng đợc quyền lựa chọn NH để mở tài khoản cho mình. Do đó, thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ giữa ngời mua và ngời bán qua hai NH khác nhau là rất cần thiết. Nó giúp cho việc thanh toán các khoản nợ giữa các tác nhân trong nền kinh tế một cách dễ dàng, nhanh chóng, đem lại hiệu quả to lớn cho kinh tế-xã hội.Việc cấp chuyển vốn, kinh phí, chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ ngân sách diễn ra thờng xuyên, liên tục đòi hỏi phải có nghiệp vụ thanh toán giữa các NH để đáp ứng yêu cầu của việc chuyển vốn trong nền kinh tế.Ngân hàng, tổ chức tín dụng không chỉ là nơi cung ứng các dịch vụ thanh toán mà còn là chủ thể tổ chức tham gia vào hệ thống thanh toán, thực hiện việc thanh toán trong phạm vi nội bộ của chính hệ thống các NH nh: điều chuyển vốn, cấp vốn, chuyển nhợng tài sản, nộp khấu hao, chuyển lãi lỗ .đảm bảo cho việc quản lý và sử dụng vốn đợc khép kín trong toàn hệ thống NHTM. Để làm tốt các nghiệp vụ trên, thanh toán giữa các NH ra đời là một tất yếu. ý nghĩa :Thanh toán giữa các NH là hành lang cho thanh toán không dùng tiền mặt phát triển.Thanh toán giữa các NH góp phần phục vụ sản xuất, lu thông hàng hoá phát triển, bởi nếu tổ chức tốt nghiệp vụ thanh toán giữa các NH sẽ đảm bảo cho thanh toán nhanh, chính xác, an toàn. Từ đó giúp cho các doanh nghiệp, cá nhân thu hồi vốn nhanh, đầy đủ để tiếp tục chu kỳ sản xuất kinh doanh tiếp theo.Thể hiện chức năng tập trung vốn trong thanh toán của NH trong nền kinh tế quốc dân là NH đã phát huy đợc vai trò giám đốc đối với nền kinh tế, nâng cao uy tín, góp phần tăng cờng vai trò làm trung gian thanh toán cho nền kinh tế.Nguyễn Thị Thục Bình - Lớp: QT 7A Chuyên đề tốt nghiệp Thực hiện thanh toán giữa các NH giúp cho NH và các TCTD thu hút đợc lợng vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi của các doanh nghiệp, các tầng lớp dân c để cho vay phục vụ phát triển kinh tế, tăng trởng nguồn vốn cho NH. Ngoài ra, thông qua các dịch vụ thanh toán, NH đã tiết kiệm đợc chi phí trong lu thông, chi phí bảo quản, hạn chế tham ô, lợi dụng, bảo vệ an toàn tài sản .Trong quá trình thanh toán, ngời mua không phải mang một lợng tiền mặt rất lớn để thanh toán cho ngời bán mà thực hiện thanh toán thông qua các dịch vụ thanh toán qua NH.Thanh toán giữa các NH không chỉ tạo điều kiện cho các NH tổ chức quản lý vốn và điều hoà vốn có hiệu quả trong cả nớc mà còn tạo điều kiện nối liền các cơ sở NH thành một hệ thống chặt chẽ và điều hoà vốn trong nội bộ hệ thống NH. Điều đó làm tăng tốc độ vòng quay vốn, tăng hiệu quả sử dụng vốn, tránh tình trạng có NH thừa vốn mà vẫn phải trả lãi tiền gửi cho khách hàng, trong khi đó lại có NH thiếu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh có thể thu đợc nguồn lợi lớn. Thông qua điều chuyển vốn, NH thiếu vốn vẫn giữ đợc khách hàngtiến hành hoạt động kinh doanh trôi chẩy, chi nhánh thừa vốn vẫn có thu nhập từ nguồn vốn thừa do hởng lãi suất điều hoà.1.1.3 Điều kiện thanh toán giữa các NH.Nh ta đã biết, thanh toán giữa các NH là việc thanh toán vốn tiền tệ giữa các chi nhánh NH trong cùng hệ thống hoặc giữa các NH khác hệ thống phát sinh trên cơ sở đáp ứng yêu cầu thanh toán hàng hoá, dịch vụ và điều chuyển của các đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân và nghiệp vụ điều chuyển tiền của chính bản thân NH. Vì vậy, điều kiện thanh toán giữa các NH là:Điều kiện pháp lý: Phải xây dựng đợc hệ thống pháp lý ổn định và tin cậy, thể lệ và chế độ đồng bộ, tạo cơ sở vững chắc để tổ chức nghiệp vụ thanh toán. Hệ thống phápchặt chẽ là cơ sở để giải quyết các tranh chấp nẩy sinh và ngăn ngừa các sai phạm trong thanh toán.Thực hiện thanh toán qua tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng khác phải có sự thoả thuận bằng văn bản của hai ngân hàng chủ quản, đồng thời, phải theo đúng nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản. Thanh toán kịp thời, cập nhật chính xác, an toàn tài sản, không đợc chiếm dụng vốn lẫn nhau.Đối với uỷ nhiệm chi hộ, thu hộ phải có văn bản thoả thuận và cam kết chặt chẽ giữa hai ngân hàng bảo đảm sự tín nhiệm trong thanh toán. Định kỳ, hai bên phải đối chiếu, thanh toán sòng phẳng với nhau.Đối với thanh toán bù trừ: Các NHTM, TCTD, Kho Bạc Nhà Nớc muốn tham gia thanh toán bù trừ phải có đơn xin tham gia thanh toán bù trừ, phải chấp hành nội quy trong thanh toán nh: giới thiệu ngời giao dịch, mẫu chữ ký, chấp hành giờ truyền nhận dữ liệu hay phiên giao dịch.Điều kiện về tổ chức và kỹ thuật: Thanh toán giữa các ngân hàng phải đợc tổ chức một cách khoa học, áp dụng kỹ thuật hiện đại đảm bảo thanh toán chính xác, nhanh chóng, an toàn, chi phí thấp; phải có trung tâm xử lý thông tin nhanh nhậy, thông suốt theo các chuẩn mực quy định của NHNN nhằm đáp ứng đợc các phơng thức thanh toán giữa các NH. Thông tin phải đợc cập nhật và lu trữ, bảo quản cẩn trọng, đảm bảo tính bảo mật cao. Phải bố trí những ngời có trách nhiệm cao, trung thực và thành thạo nghiệp vụ thanh toán giữa các NH, đẩy nhanh tốc độ và sự an toàn trong thanh toán.Điều kiện về vốn: Các NHTM thực hiện thanh toán giữa các NH phải có đủ khả năng cân đối nguồn và sử dụng vốn, phải chuẩn bị đợc đủ lợng vốn đảm bảo khả năng Nguyễn Thị Thục Bình - Lớp: QT 7A Chuyên đề tốt nghiệp thanh khoản, đáp ứng nhu cầu về vốn trong thanh toán. Trờng hợp làm mất khả năng thanh toán phải chịu phạt theo quy định.Các NHTM khi thực hiện thanh toán qua thanh toán bù trừ phải luôn duy trì tồn quỹ tiền mặt và số d trên tài khoản tiền gửi cần thiết tại NHNN để đảm bảo cho khả năng thanh toán, sẵn sàng chi trả cho khách hàng. Trờng hợp thiếu vốn thanh toán thì vay Ngân hàng chủ trì hoặc Ngân hàng thành viên.1.1.4 Các nghiệp vụ thanh toán của NH và sự phát triển của chúng.1.1.4.1 Các hình thức thanh toán (Means of payment).Sản xuất hàng hoá càng phát triển thì các hoạt động nghiệp vụ của NH cũng không ngừng mở rộng và phát triển. Các nghiệp vụ này ngày càng đợc cải tiến phù hợp với xu hớng phát triển chung về khoa học công nghệ trên thế giới, trong đó lĩnh vực thanh toán đặc biệt quan trọng với điều kiện và trình độ phát triển của mỗi nóc. Nhìn chung, các nớc có nền kinh tế thị trờng thì hình thức thanh toán qua NH phổ biến sau đây:Hình thức thanh toán séc:Séc là lệnh trả tiền của chủ tài khoản đợc lập trên mẫu in sẵn do NHNN quy định để yêu cầu đơn vị thanh toán trích một số tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của mình để trả cho ngời thụ hởng có tên trên séc hoặc ngời cầm séc.Séc là hình thức thanh toán lâu đời, phổ biến nhất ở hầu hết các NH trên thế giới với tiêu đề: Cheque (tiếng Anh), Chéque (tiếng Pháp) dịch ra tiếng Việt là chi phiếu. Séc bao gồm nhiều loại khác nhau: séc ký danh, séc vô danh, séc tiền mặt, séc chuyển khoản, séc bảo chi, séc định mức, séc cá nhân, séc du lịch.Đối tợng áp dụng: Séc thờng đợc áp dụng để thanh toán chi trả các khoản tiền hàng hoá dịch vụ, công nợ.Phạm vi áp dụng: Bên mua và bên bán phải mở tài khoản tại cùng một NH hoặc khác NH cùng một hệ thống. Trờng hợp bên mua và bên bán có tài khoản tại hai NH khác hệ thống thì hai đơn vị thanh toán đó phải tham gia thanh toán bù trừ giao nhận chứng từ trực tiếp.Điều kiện để séc đợc NH chấp nhận thanh toán:-Ngời phát hành séc chỉ đợc ghi số tiền trên séc trong phạm vi số d tài khoản tiền gửi của họ tại NH. Nếu phát hành quá số d NH không chấp nhận thanh toán đồng thời, NH còn áp dụng phạt vi phạm hợp đồng thanh toán và phạt chậm trả.-Trờng hợp có nhiều tờ séc nộp vào NH cùng một lúc để đòi tiền từ một tài khoản mà số d trên tài khoản đó không đủ để thanh toán toàn bộ những tờ séc đó thì thứ tự thanh toán đợc xác định theo số séc đã phát hành, các séc có số thứ tự nhỏ hơn sẽ đợc thanh toán.-Séc phải đảm bảo tính hợp pháp hợp lệ cả về hình thức và nội dung.Séc chuyển khoản là loại thanh toán do chủ tài khoản phát hành trực tiếp để trả tiền cho ngời thụ hởng trên cơ sở số d tài khoản tiền gửi thanh toán của mình tại NH. Loại séc này rất tiện lợi cho bên mua nhng không tiện lợi cho bên bán. Do đó, trong thanh toán truyền thống, séc đợc ghi theo nguyên tắc ghi nợ trớc ghi có sau. Trờng hợp bên bán yêu cầu bên mua có sự xác nhận của đơn vị thanh toán trên tờ séc, khi nhận đợc yêu cầu, đơn vị thanh toán sẽ làm thủ tục bảo chi trên cơ sở số tiền mà ngời phát hành đã lu ký. Vì vậy, ngời chịu trách nhiệm thanh toán séc là NH hay đơn vị thanh toán bảo chi séc.Có thể thấy, việc áp dụng séc bảo chi rất có lợi cho ngời thụ hởng. Ngời thụ hởng chắc chắn sẽ nhận đợc tiền, do đó, ngời thụ hởng không bị mất vốn, không bị chiếm dụng vốn. Quá trình thanh toán đợc thực hiện nhanh chóng vì NH bảo chi séc hoặc NH Nguyễn Thị Thục Bình - Lớp: QT 7A Chuyên đề tốt nghiệp phục vụ ngời thụ hởng ghi có ngay cho ngời thụ hởng. Ngợc lại, khi áp dụng thanh toán bằng séc bảo chi, ngời mua lại phải làm thủ tục ruờm rà để đợc bảo chi séc, phải l-u ký tiền trên tài khoản tiền gửi bảo chi séc và không đợc hởng lãi trên số tiền lu ký đó.Nhìn chung, thanh toán séc là thể thức đơn giản, thuận tiện đợc sử dụng rộng rãi ở nhiều nớc trên thế giới. Công ớc Séc quốc tế Giơ-ne-vơ năm 1931 đã đợc một số nớc thông qua cho đến nay vẫn đợc xem là luật điều chỉnh các quan hệ liên quan đến việc phát hành và sử dụng séc. Tuy nhiên, trong thực tế, sử dụng séc không phải tuyệt đối an toàn, đã có xuất hiện séc giả. Do vậy, kỹ thuật thanh toán séc không ngừng đợc hoàn thiện trên mọi phơng diện.Hình thức thanh toán bằng uỷ nhiệm thu (UNT):UNT là chứng từ đòi tiền do ngời bán lập và uỷ nhiệm cho NH phục vụ mình đòi tiền ngời mua hay ngời nhận cung ứng dịch vụ trên cơ sở hàng hoá hay đơn vị đã cung ứng. Ngân hàng phục vụ ngời bán không chịu trách nhiệm về việc ngời mua có thanh toán hay không. Chính vì thế, đối với nghiệp vụ này, NH phải kết hợp nghiệp vụ bảng, ghi nhập sổ theo dõi UNT gửi đi để theo dõi tình hình thanh toán, trả tiền của ngời mua nếu ngời mua có tài khoản tiền gửi tại NH khác.Đối tợng áp dụng: UNT đợc sử dụng để thanh toán tiền hàng hoá khi ngời bán cung cấp cho ngời mua hoặc tiền điện, tiền nớc, tiền điện thoại, tiền nhà đất .Điều kiện áp dụng: Hai bên mua bán phải thống nhất với nhau dùng hình thức UNT với những điều kiện cụ thể ghi trên hợp đồng, đồng thời, phải thông báo bằng văn bản cho NH phục vụ bên chi trả biết để làm căn cứ thực hiện thanh toán.Phạm vi áp dụng: Hình thức thanh toán này đợc áp dụng rộng rãi trong quan hệ thanh toán nội địa và thanh toán quốc tế đối với mọi đối tợng khách hàng dù họ mở tài khoản tại bất cứ đơn vị thanh toán nào. áp dụng uỷ nhiệm thu rất có lợi trong trờng hợp thu hộ phí các dịch vụ công cộng, giúp các đơn vị cung ứng dịch vụ công cộng giảm chi phí nhân viên phải đến từng nhà để thu tiền.Tuy nhiên, nó vẫn còn hạn chế vì UNT do ngời bán lập chứng từ và là xuất phát điểm trong quy trình thanh toán, mà nguyên tắc hạch toán là ghi nợ trớc có sau. Mặc dù an toàn cho các NH tham gia quy trình thanh toán nhng quy trình luân chuyển chứng từ còn vòng vèo, tốc độ thanh toán chậm.Hình thức thanh toán uỷ nhiệm chi (UNC):UNC là lệnh của chủ tài khoản đợc lập theo mẫu in sẵn của NHNN uỷ quyền cho NH phục vụ mình trích một số tiền nhất định từ tài khoản tiền gửi của mình để trả cho ngời thụ hởng có tài khoản cùng NH hay khác NH, trong cùng hệ thống hoặc khác hệ thống.Đối tợng áp dụng: UNC đợc dùng chủ yếu là để thanh toán tiền hàng hoá, công nợ dịch vụ theo đó ngời mua là ngời mở đầu trong quy trình thanh toán, thực hiện ra lệnh cho NH phục vụ mình trích tài khoản tiền gửi thanh toán của mình để chuyển trả cho ngời bán. Phạm vi áp dụng: UNC đợc sử dụng rộng rãi, ngời trả tiền hoàn toàn có thể sử dụng UNC để trả tiền cho ngời thụ hởng có tài khoản cùng NH hoặc khác NH cùng hệ thống hay khác hệ thống. Ưu điểm của uỷ nhiệm chi là đợc sử dụng rộng rãi về phạm vi địa lý đối với mọi đối tợng khách hàng dù họ mở tài khoản tại bất cứ đơn vị thanh toán nào. UNC đảm bảo quyền lợi cho bên mua do bên mua chỉ chấp nhận thanh toán khi họ đã nhận đợc hàng hoá, dịch vụ đúng nh trong hợp đã ký kết, đồng thời, bảo vệ quyền lợi cho NH do NH thực hiện ghi nợ trớc ghi có sau.Nguyễn Thị Thục Bình - Lớp: QT 7A Chuyên đề tốt nghiệp Ngợc lại, UNC không bảo đảm quyền lợi cho bên bán. Bên bán có thể gặp rủi ro do bên mua không đủ khả năng thanh toán hoặc bên mua cố tình không thanh toán. Do đó, ngời ta chỉ áp dụng hình thức thanh toán này trong trờng hợp bên mua và bên bán có tín nhiệm nhau hoặc thanh toán có giá trị nhỏ hoặc chủ yếu là thanh toán phi mậu dịch.Tuy nhiên, UNC vẫn là hình thức thanh toán đợc a chuộng nhất hiện nay vì đơn giản, dễ thực hiện. Mặt khác, NH chuyển tiền nhanh đảm bảo yêu cầu của khách hàng.Hình thức thanh toán th tín dụng: Th tín dụng là lệnh của NH phục vụ bên mua gửi cho NH phục vụ bên bán để tiến hành trả tiền cho ngời bán về giá trị hàng hoá đã cung ứng trên cơ sở ngời bán xuất trình các hoá đơn, chứng từ hợp lệ, hợp pháp phù hợp với các điều kiện, phạm vi thời hạn hiệu lực của th tín dụng.Phạm vi áp dụng: Th tín dụng áp dụng giữa hai chi nhánh NH cùng hệ thống hoặc trên địa bàn phục vụ ngời bán có NH cùng hệ thống với NH bên mua có tham gia thanh toán bù trừ. Nh thế, NH bên mua (NH phát hành) sẽ uỷ quyền cho NH cùng hệ thống với mình và cùng địa bàn với NH bên bán có tham gia thanh toán bù trừ thực hiện thanh toán hoặc chiết khấu bộ chứng từ hợp lệ của bên bán bằng phơng thức thanh toán bù trừ.Đối tợng áp dụng: Th tín dụng thờng đợc sử dụng để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ giữa hai bên mua-bán cha hiểu rõ về nhau, cha có mối quan hệ thân thiết và không tin tởng nhau. Bởi lẽ, thủ tục thanh toán bằng th tín dụng rất rờm rà khó khăn đối với cả bên mua và bên bán. Bên mua phải thực hiện làm thủ tục mở th tín dụng và đợc NH phục vụ mình chấp nhận phát hành th tín dụng trớc khi nhận đợc hàng hoá dịch vụ từ ngời bán. Ngợc lại, bên bán muốn nhận đợc thanh toán của NH phát hành hoặc NH thanh toán. NH chiết khấu thì phải lập đợc bộ chứng từ hoàn hảo, phù hợp những điều kiện đã ghi trong th tín dụng. Trong hình thức này, th tín dụng đợc coi là căn cứ, cơ sở để hai bên mua bán trao đổi, thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ cho nhau.Thanh toán bằng th tín dụng là hình thức thanh toán hữu hiệu nhất cho cả bên mua và bên bán vì quyền lợi chính đáng của cả hai bên đều đợc bảo vệ. Bên mua chỉ chấp nhận thanh toán khi nhận đợc hàng hoá với bộ chứng từ đầy đủ nh đã thoả thuận trong hợp đồng còn bên bán chắc chắn sẽ nhận đợc tiền khi giao nhận bộ chứng từ đầy đủ cho NH phục vụ mình. Do an toàn và chuẩn xác cao nên nó đợc sử dụng phổ biến trong thanh toán quốc tế.Hình thức thanh toán bằng thẻ NH:Thẻ NH là một phơng tiện thanh toán hiện đại gắn liền với kỹ thuật tin học và ứng dụng tin học trong hoạt động NH. Qua thẻ NH, ngời chủ thẻ có thể sử dụng để rút tiền từ máy rút tiền tự động ATM hoặc thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ tại cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ.Thẻ thanh toán chỉ đợc áp dụng trong nền tảng công nghệ tin học và viễn thông đ-ợc áp dụng trong công nghệ thanh toán của NH.Thẻ thanh toán do NH phát hành và bán cho khách hàng của mình để thanh toán chi trả các khoản vật t, hàng hoá, dịch vụ, các khoản thanh toán khác và rút tiền tại các đại lý thanh toán hay tại các quầy rút tiền tự động.Phạm vi áp dụng thẻ NH rất rộng rãi và không bị giới hạn về không gian, thời gian. Nếu khách hàng có thể thanh toán, khách hàng có thể sử dụng (rút tiền, gửi tiền, kiểm tra số d trên tài khoản, thanh toán chi trả tiền hàng hoá dịch vụ ) bất cứ nơi nào có máy ATM hoặc cơ sở chấp nhận thẻ. Hơn nữa, thanh toán bằng thẻ đã tiết kiệm chi phí, công sức cho ngời mua, ngời bán, giảm lợng tiền mặt trong lu thông và tăng chu Nguyễn Thị Thục Bình - Lớp: QT 7A Chuyên đề tốt nghiệp chuyển vốn cho nền kinh tế. Chính bởi tiện ích này mà thẻ NH rất đợc a chuộng ở các nớc trên thế giới. Tuy nhiên, việc sử dụng thanh toán bằng thẻ NH cũng bị giới hạn một mức tối đa cho phép đợc thanh toán trong một ngày để đảm bảo an toàn và khả năng chi trả cho nguồn thanh toán. Với trình độ và tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay, trong tơng lai, chắc chắn thẻ thanh toán cha phải là công cụ thanh toán cuối cùng.1.1.4.2 Các phơng thức thanh toán qua NH (Mode of payments).Tuỳ vào trình độ phát triển của công nghệ ngân hàng cũng nh đặc điểm tổ chức hệ thống NH, các nớc có các phơng thức thanh toán qua NH khác nhau. ở Việt Nam, từ khi hệ thống NH đợc tổ chức theo hệ thống hai cấp, các phơng thức thanh toán vốn giữa các NH bao gồm:Ph ơng thức thanh toán liên hàng :Thanh toán liên hàng là quan hệ thanh toán nội bộ giữa các ngân hàng trong cùng hệ thống phát sinh trên cơ sở các nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt giữa các khách hàng có mở tài khoản ở các chi nhánh ngân hàng khác nhau trong cùng hệ thống hoặc các nghiệp vụ chuyển tiền, điều hoà vốn trong nội bộ một hệ thống.Thanh toán liên hàng là một bộ phận không thể thiếu đợc trong công tác thanh toán của NH. Làm tốt công tác thanh toán liên hàng sẽ có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và với ngành NH nói riêng. Cụ thể :Thanh toán liên hàng thúc đẩy quá trình thanh toán nhanh chóng, chính xác. Thay vì khách hàng phải mang tiền mặt từ NH mua đến thanh toán cho ngời bán hàng, khách hàng chỉ cần uỷ nhiệm cho NH phục vụ mình trích tài khoản để thanh toán cho ngời bán thông qua NH phục vụ ngời bán.Thanh toán liên hàng góp phần nâng cao tốc độ luân chuyển vốn tiền tệ phục vụ quá trình tái sản xuất mở rộng, do thời gian thanh toán nhanh, rút ngắn quá trình sản xuất và lu thông hàng hoá dịch vụ.Thanh toán liên hàng tạo điều kiện cho việc mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần khuyến khích cá nhân, tổ chức mở tài khoản tại các NH, ổn định và mở rộng khách hàng.Thanh toán liên hàng góp phần giảm chi phí lu thông do không phải vận chuyển tiền mặt từ nơi này đến nơi khác để thanh toán, đồng thời, hạn chế đợc mất mát tham ô trong thanh toán.Tuy nhiên, thanh toán liên hàng chỉ áp dụng với những ngân hàng trong cùng hệ thống. Việc xử lý chứng từ vẫn mang tính thủ công, phát hiện sai lầm chậm, khó bảo toàn, bảo mật thông tin, đặc biệt là việc quyết toán cuối năm rất vất vả, công việc quá nhiều, sang năm sau công việc năm trớc vẫn cha giải quyết xong.Ph ơng thức thanh toán bù trừ: Thanh toán bù trừ là một phơng thức thanh toán giữa các NH khác hệ thống trên cùng một địa bàn do NHNN chủ trì. Thông qua nghiệp vụ này, các NH thực hiện thu hộ chi hộ cho NH khác và sẽ thanh toán quyết toán ngay trong ngày khi quyết toán bù trừ.Thanh toán bù trừ thực hiện theo quyết định 181/NH-QĐ ngày 10/10/1991 về Quy tắc tổ chức và kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ giữa các NH và Công văn 637/Kinh tế ngày 28/10/1991 về hớng dẫn thực hiện quyết định 181/NH-QD.Để đợc tham gia thanh toán bù trừ, các thành viên phải tuân thủ đầy đủ các quy định do NH chủ trì quy định, phải mở tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ tại NH chủ trì. Cán bộ đi giao dịch thanh toán bù trừ phải có đủ năng lực, trình độ và đảm bảo đủ các điều kiện giao dịch, phải đăng ký mẫu chữ ký tại NH thành viên khác và tại NH Nguyễn Thị Thục Bình - Lớp: QT 7A Chuyên đề tốt nghiệp chủ trì. Nếu để xẩy ra sai sót, tổn thất thì thành viên phải chịu trách nhiệm theo quy định.Về thanh toán số chênh lệch trong thanh toán bù trừ: Phải trích TK tiền gửi để thanh toán, nếu không đủ thì phải nộp tiền mặt hoặc ngân phiếu thanh toán, cũng có thể vay NH chủ trì để thanh toán, trờng hợp NH chủ trì không cho vay thì phải phạt chậm trả.Chứng từ sử dụng trong thanh toán bù trừ bao gồm các chứng từ thanh toán gốc, các bảng kê mẫu số 12,14,15,16 đợc giao nhận trực tiếp tại phiên thanh toán bù trừ. Các chứng từ cha thuộc phạm vi thanh toán bù trừ nh uỷ nhiệm thu, th tín dụng, séc .thì chuyển sang NH thanh toán để thực hiện ghi nợ trớc.TK sử dụng: Nếu là NH chủ trì thì sử dụng TK 5011. Tài khoản này dùng để hạch toán kết quả thanh toán bù trừ của NH chủ trì với NH thành viên tham gia thanh toán bù trừ và sau khi thanh toán bù trừ xong thì hết số d.Nếu là NH thành viên thì sử dụng TK 5012. Tài khoản này dùng để hạch toán kết quả thanh toán bù trừ với các NH khác và sau khi thanh toán bù trừ xong cũng phải hết số d.Ph ơng thức thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại NHNN: Phơng thức thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại NHNN là phơng thức thanh toán giữa các NH khác hệ thống khác địa bàn, đều mở tài khoản tại NHNN.Để áp dụng phơng thức thanh toán này phải có các điều kiện sau:-Hai NH phải mở tài khoản tại một hay hai chi nhánh NHNN và làm đầy đủ các thủ tục về mở tài khoản tiền gửi theo quy định.-Tài khoản tiền gửi của các NH phải thờng xuyên có số d để đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời.-Dấu và chữ ký trên chứng từ và bảng kê chứng từ thanh toán qua NHNN phải đúng với mẫu dấu, chữ ký đã đăng ký.-Việc thanh toán phải kịp thời, đầy đủ, chính xác. Nếu NH nào để chậm trễ thì NH đó sẽ bị phạt.Thanh toán qua mở tài khoản tiền gửi tại NHNN đáp ứng nhu cầu thanh toán đối với các khách hàng mở tài khoản tiền gửi tại các NH khác hệ thống khác địa bàn, thúc đẩy quá trình trao đổi và sản xuất hàng hoá. Tuy nhiên, phơng thức này ít đợc áp dụng do tốc độ thanh toán chậm.Ph ơng thức thanh toán qua tài khoản tiền gửi ở NH khác: Khi các NHTM không cùng hệ thống, không cùng địa phơng có tần suất thanh toán trực tiếp với nhau cao, nếu thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi tại NHNN thì tốc độ chậm. Để khắc phục nhợc điểm này, NHNN cho phép các NHTM mở tài khoản tại nhau để thanh toán trực tiếp. Định kỳ, các NHTM thanh quyết toán với nhau thông qua tài khoản tiền gửi tại NHNN. Theo phơng thức này, các NHTM có thể đều mở tài khoản tiền gửi ở NH khác để uỷ quyền thu hộ cho khách hàng. Việc thu hộ, chi hộ chỉ tiến hành trong phạm vi những khoản thanh toán đã thoả thuận và quy định trong hợp đồng uỷ thác thanh toán giữa các NH. Mỗi khi phát sinh các khoản thanh toán thu hộ chi hộ, NH mới phát sinh phải gửi các chứng từ thanh toán cho NH có quan hệ hạch toán sổ sách. Định kỳ thanh toán, các NH phải đối chiếu số liệu với nhau, quyết toán số tiền đã thu hộ, chi hộ và thanh toán với nhau số chênh lệch phải thu, phải trả.Phơng thức thanh toán mở tài khoản tại nhau đã làm gia tăng tốc độ thanh toán, hạn chế đợc những nhợc điểm đã phân tích ở trên. Tuy nhiên, việc mở tài khoản tại nhau làm cơ sở cho việc thanh toán cho nhau đã gây đọng vốn cho các NHTM.Nguyễn Thị Thục Bình - Lớp: QT 7A [...]... thanh toán chuyển tiền điện tử là một vấn đề đầy bức xúc và cấp thiết. Điều này khiến em chọn đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao chất l ợng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa-Hà Nội làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.2. Mục đích nghiên cứu đề tài.Từ cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống. .. trong công tác thanh toán của ngành Ngân hàng. Qua thời gian học tập và nghiên cứu tại Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa- Hà Nội, em đà đợc tiếp cận khá đầy đủ các nghiệp vụ ngân hàng và đặc biệt quan tâm đến hệ thống thanh toán chuyển tiền điện tử của Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa. Từ nhận thức tầm quan trọng của công tác thanh toán, em nhận thấy việc nâng cao chất lợng hệ thống thanh. .. sử dụng uỷ nhiệm chi. Năm 2004, thanh toán qua uỷ nhiệm chi chiếm 75,5% số món thanh toán chuyển tiền điện tửchi m 92,4% số tiền chuyển tiền điện tử. Năm 2005, ủ nhiƯm chi chiÕm 73,4% sè mãn chun tiỊn điện tửchi m 92,5% giá trị chuyển tiền điện tử. Trong khi đó, séc chuyển tiền hầu nh không đợc sử dụng và trong tơng lai nó sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi các hình thức thanh toán hiện đại khác.2.4.4... thấp trong hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. -Trong thời gian tới, tăng nguồn thu từ dịch vụ thanh toán lên 10% trong tổng nguồn thu của Ngân hàng. 3.3 Một số giải pháp trớc mắt nhằm hoàn thiện công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại CN NHCT Đống Đa.3.3.1 Tiếp tục đẩy mạnh lợi thế việc áp dụng hệ thống thanh toán điện tử. Có thể nói, việc xây dựng mạng thanh toán nội bộ khá hoàn... thơng Đống Đa-Hà Nội, em xin đa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng hiệu quả công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại ngân hàng trong thời gian tới.3. Phạm vi, đối tợng nghiên cứu.Chuyên đề tập trung trình bày những nội dung chủ yếu về hoạt động thanh toán chuyển tiền điện tử tại CN NHCT Đống Đa Hà Nội từ năm 2003 đến nay. 4. Phơng pháp nghiên cứu.Chuyên đề sử dụng phơng pháp thống... NHNN.1.2 Hệ thống thanh toán chuyển tiền điện tử của Ngân Hàng Công Thơng Việt Nam.1.2.1 Qúa trình phát triển của thanh toán chuyển tiền điện tử. Thanh toán liên hàng thủ công: Trong thời kỳ bao cấp, hoạt động thanh toán giữa các NH khác địa bàn bằng thủ công với một phơng thức truyền thống duy nhất là thanh toán liên hàng bằng th, bằng điện qua ®êng bu ®iƯn. Thêi gian cho mét mãn thanh to¸n thông... thực tiễn, trên cơ sở phơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để phân tích và xử lý các vấn đề nghiên cứu.5. Chuyên đề gồm ba chơng.Chơng I: Lý luận chung về Ngân hàng thơng mại và hệ thống thanh toán chuyển tiền điện tử của Ngân hàng thơng mại. Chơng II: Thực trạng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thơng Đống Đa -Hà Nội trong thời... nghiệp vụ thanh toán năm 2003-2005-Phòng Kế toán tài chính CN NHCT Đống Đa.Nhìn vào bảng số liệu trên, ta nhận thấy hình thức thanh toán uỷ nhiệm chi luôn đợc khách hàng a chuộng và sử dụng nhiều nhất trong thanh toán nói chung và thanh toán chuyển tiền điện tử nói riêng. Năm 2003, trong 47.163 triệu món chuyển tiền điện tử thì 76,1% lµ sư dơng ủ nhiƯm chi vµ 92,8% tỉng giá trị chuyển tiền điện tử là... bởi các hình thức thanh toán hiện đại khác.2.4.4 Những tồn tại cần khắc phục trong thanh toán chuyển tiền điện tử tại CN NHCT Đống Đa.Bên cạnh những kết quả đạt đợc, hoạt động thanh toán chuyển tiền điện tử của CN NHCT Đống Đa vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục để hoàn thiện hơn nữa nghiệp vụ thanh toán chuyển tiền điện tử tại CN NHCT Đống Đa.Nguyễn Thị Thục Bình - Líp: QT 7A 0100000020000003000000400000050000006000000700000080000002003... trong thanh toán vì nếu phát hiện thấy sai lầm trong khâu nào thì kịp thời xử lý ngay.Vòng chu chuyển vốn tăng nhanh tăng lợng tiền gửi vào NH.Thu nhập từ nghiệp vụ thanh toán chuyển tiền điện tử chi m 7% tổng doanh thu cđa NH trong ®ã chi phÝ trùc tiÕp cho nghiƯp vụ chi m 2%. Tại CN NHCT Đống Đa, thanh toán chuyển tiền điện tử ngày càng tăng cả về số lợng và giá trị chuyển tiền. Bảng 6: Tình hình thanh . em chọn đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao chất l ợng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa-Hà Nội làm chuyên. thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa-Hà Nội, em xin đa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng hiệu quả công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa-Hà Nội.doc, Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa-Hà Nội.doc, Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa-Hà Nội.doc, Tính cấp thiết của đề tài. Mục đích nghiên cứu đề tài., Khái niệm, sự cần thiết và ý nghĩa thanh toán giữa các NHTM., Hệ thống thanh toán chuyển tiền điện tử của Ngân Hàng Công Thơng Việt Nam., Sai sót và điều chỉnh tại NHNL. 1 Lệnh thanh toán bị sai thiếu., §èi chiÕu. .1 §èi chiÕu hµng ngµy., Sự ra đời và phát triển của CN NHCT Đống Đa., Tài khoản và chứng từ đợc sử dụng trong thanh toán chuyển tiền điện tử. Tình hình huy động vốn., CN NHCT Đống Đa với t cách là NH khởi tạo., Với t cách là NH nhận lệnh., Trờng hợp nhầm lẫn và điều chỉnh., Kết quả kinh doanh. Nguyên nhân của những tồn tại trên., Đào tạo nguồn nhân lực. Giải pháp về thủ tục thanh toán., Giải pháp về chế độ chứng từ., Giải pháp về thực hiện phơng thức thanh toán thống nhất., Mở rộng các dịch vụ thanh toán hiện đại., Nâng cấp trang bị kỹ thuật và tiến tới quy trình thanh toán tối u. Điều chỉnh các mức thanh toán cho hợp lý.

Từ khóa liên quan