Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu các giải pháp Backup & phục hồi dữ liệu

41 475 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2015, 15:47

GVHD: NGUYỄN TUỆ SỸ ĐỖ KIM LONG Page 1 Lời Cảm Ơn  Trong quá trình làm bài khóa luận tốt nghiệp, em đã được sự giúp đỡ rất nhiều từ phía giáo viên hướng dẫn tại công ty, Cho em có được những kiến thức mới sau khi làm bài khóa luận này. Kết hợp sự giảng dạy của thầy cô cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, đã giúp em làm bài khóa luận này tốt hơn, xử lý được các tính huống khó khăn trong thực tế. Em xin chân thành cảm ơn đến các thầy cô giáo và các bạn trong trường lớp. Đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của anh chị trong phòng kĩ thuật đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt bài khóa luận này. Cuối lời em kính chúc sức khỏe đến Ban Giám Hiệu, quý thầy cô trường Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành. Kính chúc Ban Giám Hiệu cùng các cô chú, anh chị em, bạn bè trong trường và trong công ty. Dồi dào sức khỏe và ngày càng thành đạt. Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2009 Sinh viên thực hiện ĐỖ KIM LONG GVHD: NGUYỄN TUỆ SỸ ĐỖ KIM LONG Page 2 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên Đề Tài: TÌM HIỂU CÁC GIẢI PHÁP BACKUP & PHỤC HỒI DỮ LIỆU Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN TUỆ SỸ Thời gian thực hiện: 09/03/2009 đến ngày 31/07/2009 Sinh viên thực hiện: ĐỖ KIM LONG - 31070675 Loại đề tài: Ứng dụng thực tế  Nội Dung Đề Tài: - Lập danh sách các phần mềm phục vụ cho việc Backup và phục hồi dữ liệu - Khái niệm backup và phục hồi dữ liệu. - Phân loại các phần mềm cho từng mục đích sử dụng. - Hệ thống hóa các phần mềm. - Demo một số phương pháp cho vài trường hợp sử dụng cụ thể Xác nhận của GVHD NGUYỄN TUỆ SỸ Ngày……tháng……năm…… SV Thực hiện ĐỖ KIM LONG GVHD: NGUYỄN TUỆ SỸ ĐỖ KIM LONG Page 3 MỤC LỤC    Trang LỜI CÁM ƠN 3 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 4 MỤC LỤC 5 DANH MỤC HÌNH ẢNH 6 TÓM TẮT KHÓA LUẬN 7 Chương 1 KHÁI NIỆM VỀ BACKUP VÀ PHỤC HỒI 9 1.1 Khái niệm Backup 9 1.2 Khái niệm phục hồi 10 1.3 Các loại phục hồi 12 Chương 2 CÁC PHẦN MỀM DÙNG CHO VIỆC BACKUP VÀ PHỤC HỒI 13 2.1 Giới thiệu một số chương trình dùng cho việc Backup và phục hồi . 14 2.1.1 Một số chương trình Backup dữ liệu 16 2.1.2 Một số chương trình Backup Driver 17 2.1.3 Một số chương trình Backup hệ điều hành 18 2.2 Phân loại và đưa ra phần mềm thiết yếu cho từng mục đich sử dụng . 19 Chương 3 CÀI ĐẶT VÀ ỨNG DỤNG 20 3.1 Cài đặt và sử dụng Norton Ghost 21 3.1.1 Tạo file Ghost Image 22 3.1.2 Tạo file Ghost Disk 23 3.2 Phục hồi lại hệ điều hành từ file Ghost 24 GVHD: NGUYỄN TUỆ SỸ ĐỖ KIM LONG Page 4 3.3 Cài đặt và sử dụng GetdataBack for NTFS & FAT 25 3.3.1 Cài đặt chương trình 26 3.3.2 Sử dụng chương trình 27 3.4 Cài đặt và sử dụng Driver Genius Professional edition 28 3.4.1 Cài đặt chương trình 29 3.4.2 Sử dụng chương trình 30 Chương 4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 28 4.1 Đánh giá kết quả 29 4.1.1 Kết quả đạt được 30 4.1.2 Việc chưa làm được 31 4.2 Hướng phát triển 32 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 LỜI KẾT 34 GVHD: NGUYỄN TUỆ SỸ ĐỖ KIM LONG Page 5 GVHD: NGUYỄN TUỆ SỸ ĐỖ KIM LONG Page 6 BẢNG CÁC HÌNH VẼ STT Tên hình Mô tả 1 Hình 1 Chọn công cụ để Ghost 2 Hình 2 Chọn chương trình thực hiện 3 Hình 3 Các kiểu Ghost 4 Hình 4 Thông tin version của Norton Ghost 5 Hình 5 Giao diện chính của Norton Ghost 6 Hình 6 Các bước tạo file image 7 Hình 7 Chọn ổ đĩa cứng (HDD) 8 Hình 8 Các phân vùng trong ổ cứng 9 Hình 9 Chọn nơi lưu trữ file Ghost 10 Hình 10 Nén file Ghost 11 Hình 11 Quá trình tạo file Ghost 12 Hình 12 Kết thúc quá trình tạo file Ghost 13 Hình 13 Tạo file Ghost Disk 14 Hình 14 Các bươc phục hồi lại hệ điều hành 15 Hình 15 Giao diện cài đặt 16 Hình 16 Điều khoản của chương trình 17 Hình 17 Chọn nơi cài đặt 18 Hình 18 Thông báo chọn Group cho chương trình 19 Hình 19 Xác nhận quá trình cài đặt 20 Hình 20 Cài đặt kết thúc 21 Hình 21 Chọn chế độ scan ổ đĩa GVHD: NGUYỄN TUỆ SỸ ĐỖ KIM LONG Page 7 22 Hình 22 Chọn ổ đĩa 23 Hình 23 Đang tìm kiếm 24 Hình 24 Các file đã tìm kiếm 25 Hình 25 Dữ liệu tìm kiếm được săp xếp thành cây thư mục 26 Hình 26 Chọn nơi lưu 27 Hình 27 Các thư mục delete 28 Hình 28 Giao diện chương trình 29 Hình 29 Hiển thị thông tin driver 30 Hình 30 Chọn kiểu file và nơi lưu trữ 31 Hình 31 Hoàn thành backup driver 32 Hình 32 Phục hồi lại driver GVHD: NGUYỄN TUỆ SỸ ĐỖ KIM LONG Page 8 TÓM TẮT KHÓA LUẬN Vấn đề nghiên cứu: Hiện nay, trong đời sống hàng ngày của chúng ta lưu trữ (sao lưu) là một thứ không thể thiếu, cho công việc của từng cá nhân, công ty, đoàn thể và các công ty tập đoàn có qui mô lớn như hiện nay. Lưu trữ giúp giữ lại các dữ liệu của chúng ta từ đơn giản như, nhạc ,phim ảnh, văn bản .v.v.v. cho đến những dữ liệu phức tạp như driver của hệ thống, hệ điều hành, các chương trình ứng dụng lớn. Lưu trữ là một công việc rất quan trọng rồi, nhưng trong chúng ta không ai dám chắc chắn rằng không ít lần mình đã làm mất hoặc lỡ tay xóa đi hoàn toàn những dữ liệu quan trọng đó. Vì thế việc Backup (sao lưu dự phòng) là rất cần thiết. Nhưng đối với những cái chúng ta đã xóa mất hoàn toàn không còn tồn tại trên máy hay trên hệ điều hành thì sao .Vậy làm sao chúng ta có thể lấy lại được những cái đã mất và xóa hoàn toàn đó. Điều đó không phải là không thể. Dưới sự tiến bộ của khoa học và xã hội ngày nay. Nhất là ngành công nghệ đang phát triển rất mạnh trong thời đại bây giờ. Đề tài này sẽ đi tìm hiểu các phần mềm và phần cứng phục vụ cho việc Backup và phục hồi dữ liệu, giúp các bạn phần nào có thêm hiểu biết về công việc Backup và phục hồi này.  Nội dung các bước thực hiện:  Khái niệm về Backup và phục hồi.  Lập danh sách các phần mềm phục vụ cho việc Backup và phục hồi dữ liệu  Thử nghiệm.  Hệ thống hóa các giải pháp  Demo một số phương pháp cho 1 vài trường hợp sử dụng cụ thể.  Phi chức năng:  Có rất nhiều phần mềm được sử dụng được cho việc backup và phục hồi  Các phần mềm làm việc tốt trên các hệ điều hành của microsoft. GVHD: NGUYỄN TUỆ SỸ ĐỖ KIM LONG Page 9  Phục hồi nhiều kiểu dữ liệu với dung lượng lớn.  Giao diện đơn giản, dễ sử dung.  Chạy trên máy đơn. Tiếp cận vấn đề:  Khái niệm về backup và phục hồi dữ liệu?  Các phần mềm dụng cho việc Backup và các phần mêm chuyên dụng cho việc Phục hồi.  Cài đặt và sử dụng  Đánh giá kết quả. Kết quả đạt được: - Quyển báo cáo - Một số phần mềm sử dụng tốt cho việc backup và phục hồi. GVHD: NGUYỄN TUỆ SỸ ĐỖ KIM LONG Page 10 Chương 1 KHÁI NIỆM VỀ BACKUP VÀ PHỤC HỒI Nội dung: 1.1 Khái niệm Backup 1.2 Khái niệm Phục hồi 1.3 Các phương pháp Phục hồi. 1.1 Khái niệm Backup. a) Định nghĩa: Backup được hiểu là lưu trữ lại, công việc lưu trữ này được thực hiện nhờ những phần mềm của các nhà cung cấp đưa ra, phòng khi máy của chúng ta gặp trục trặc trong quá trình sử dụng . Khi sử dụng những phần mềm này, chương trình sẽ sao lưu những thông tin quan trọng mà bạn muốn lưu lại, và được lưu thành một file riêng biệt cất dữ trong một khu vực tùy chọn của bạn. và nó đảm bảo cho bạn không bị mất các thông tin, dữ liệu quan trọng khi hệ điều hành xảy ra sự cố. b) Một số kiểu Backup. - Backup hệ điều hành (win 95, win 98, win xp …).  Khi chúng ta mới cài một hệ điều hành mới vào máy tính, và chưa cài thêm bất cứ một chương trình nào khác ngoài hệ điều hành. Thì ngay lúc này đây chúng ta hãy thực hiện việc backup toàn bộ hệ điều hành của máy thành một file hình ảnh hay một định dạng được sử dụng cho việc backup. Backup ngay lúc này bởi vì hệ điều hành của chúng ta chưa bị lỗi, hư hại hay bị nhiễm bất cứ một virus nào có thể gây hại cho hệ điều hành của chúng ta.  Nhà sản xuất Microsoft cũng nhận thấy tầm quan trọng của việc Backup này, nên ngay trong hệ điều hành hiện hành đã được tích hợp sẵn ứng dụng này. System Restore là tên của ứng dụng này. Chúng ta có thể sử dụng bằng cách turn on hoặc turn off ứng dụng này trên hệ thống. Nhưng thông thường thì việc sử dụng ứng dụng có sẵn này trên hệ điều hành không . 6 TÓM TẮT KHÓA LUẬN 7 Chương 1 KHÁI NIỆM VỀ BACKUP VÀ PHỤC HỒI 9 1.1 Khái niệm Backup 9 1.2 Khái niệm phục hồi 10 1.3 Các loại phục hồi 12 Chương 2 CÁC PHẦN MỀM DÙNG CHO VIỆC BACKUP VÀ PHỤC HỒI 13 2.1. tài này sẽ đi tìm hiểu các phần mềm và phần cứng phục vụ cho việc Backup và phục hồi dữ liệu, giúp các bạn phần nào có thêm hiểu biết về công việc Backup và phục hồi này.  Nội dung các bước thực. chính là các dữ liệu quan trọng trong ổ cứng của bạn. Chúng được phục hồi lại một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất. 1.3 Các loại phục hồi. - Hiện nay phục hồi dữ liệu có 2 loại:  Phục hồi bằng phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu các giải pháp Backup & phục hồi dữ liệu, Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu các giải pháp Backup & phục hồi dữ liệu, Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu các giải pháp Backup & phục hồi dữ liệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn