TIẾT 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ-VĂN 9

26 362 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2015, 21:00

KiỂM TRA BÀI CŨ Đọc thuộc lòng,diễn cảm bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương?Phân tích một khổ thơ mà em thích nhất? Tiết 116 V n b nă ả Thanh Hải I.T I.T ỡm hiu chung ỡm hiu chung 1 1 . . Tỏc gi,tỏc phm Tỏc gi,tỏc phm MA XUN NHO NH Tit 116 - Phong cách thơ: chân thành, đôn hậu, đằm thắm. - Là một trong những nhà thơ tiêu biểu của văn học cách mạng Việt Nam. - Tên khai sinh là: Phạm Bá Ngoãn (1930- 1980), quê ở Thừa Thiên - Huế. Hon cnh sỏng tỏc bi th: Hon cnh sỏng tỏc bi th: Sỏng tỏc thỏng 11/1980 khi nh th nm trờn ging bnh,sau ú qua i. Thanh Hi MÙA XUÂN NHO NHỎ Tiết 116 Thanh Hải I. I. Tìm hiểu chung Tìm hiểu chung 1 1 . . Sơ lược về tác giả,tác phẩm Sơ lược về tác giả,tác phẩm 2 2 . . Chú thích Chú thích 3.Thể loại,bố cục : 3.Thể loại,bố cục : Mọc giữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biếc ơi con chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Tôi đ a tay tôi hứng. Mùa xuân ng ời cầmsúng Lộc giắt đầy trên l ng Mùa xuân ng ời ra đồng Lộc trải dài n ơng mạ Tất cả nh hối hả Tất cả nh xôn xao Đất n ớc bốn ngàn năm Vất vả và gian lao Đất n ớc nh vì sao Cứ đi lên phía tr ớc. Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hoà ca Một nốt trầm xao xuyến. Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi hai m ơi Dù là khi tóc bạc. Mùa xuân - ta xin hát Câu Nam ai, Nam bình N ớc non ngàn dặm mình N ớc non ngàn dặm tình Nhịp phách tiền đất Huế. - Thanh Hải - (11 - 1980) Cm xỳc trc mựa xuõn ca thiờn nhiờn t tri Mựa xuõn ca t nc, con ngi Suy ngh v c nguyn ca nh th Li ngi ca quờ hng t nc MA XUN NHO NH Tit 116 Thanh Hi Th ng ngụn,b cc 4 phn Th ng ngụn,b cc 4 phn II. II. Đọc,tìm hiểu văn bản: Đọc,tìm hiểu văn bản: *) Đọc: *) Đọc: MÙA XUÂN NHO NHỎ Tiết 116 Thanh Hải I. I. Tìm hiểu chung Tìm hiểu chung 1 1 . . Sơ lược về tác giả,tác phẩm Sơ lược về tác giả,tác phẩm 2 2 . . Chú thích Chú thích 3.Thể loại,bố cục : 3.Thể loại,bố cục : Mọc giữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biếc ơi con chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Tôi đ a tay tôi hứng. Mùa xuân ng ời cầm súng Lộc giắt đầy trên l ng Mùa xuân ng ời ra đồng Lộc trải dài n ơng mạ Tất cả nh hối hả Tất cả nh xôn xao Đất n ớc bốn ngàn năm Vất vả và gian lao Đất n ớc nh vì sao Cứ đi lên phía tr ớc. Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hoà ca Một nốt trầm xao xuyến. Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi hai m ơi Dù là khi tóc bạc. Mùa xuân - ta xin hát Câu Nam ai, Nam bình N ớc non ngàn dặm mình N ớc non ngàn dặm tình Nhịp phách tiền đất Huế. - Thanh Hải - (11 - 1980) MA XUN NHO NH Tit 116 Thanh Hi 1. Cm xỳc trc mựa xuõn ca thiờn nhiờn t tri: II. II. c,tỡm hiu vn bn: c,tỡm hiu vn bn: Mọc giữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biếc Ơi con chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Tôi đ a tay tôi hứng. Vài nét chấm phá,đảo ngữ,từ cảm thán Hình ảnh xuân đẹp, tràn đầy sức sống , rất Huế Thanh Hi Tit 116 MA XUN NHO NH I. I. Tỡm hiu chung Tỡm hiu chung *) c: *) c: *) Tỡm hiu vn bn: *) Tỡm hiu vn bn: [...]...Tit 116 MA XUN NHO NH I Tỡm hiu chung II c,tỡm hiu vn bn: Thanh Hi *) c: *) Tỡm hiu vn bn: 1 Cm xỳc trc mựa xuõn ca thiờn nhiờn t tri: Mọc giữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biếc Ơi con chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Tôi đa tay tôi hứng Vài nét chấm phá,đảo ngữ,từ cảm thán Hình ảnh xuân đẹp, tràn đầy sức sống , rất Huế Giọt sơng, giọt ma xuân Giọt âm thanh... Mựa xuõn nho nh l ting lũng tha thiết yờu mn v gn bú vi t nc, vi cuc i; th hin c nguyn chõn thnh ca nh th c cng hin cho t nc, gúp mt mựa xuõn nho nh ca mỡnh vo mựa xuõn ln ca dõn tc - Bi th theo th nm ting, cú nhc iu trong sỏng, tha thiết, gn gi vi dõn ca, nhiu hỡnh nh p, gin d, gi cm, nhng so sỏnh v n d sỏng to Luyn tp Câu 1:Bài thơ đợc bắt nguồn từ cảm xúc nào? A.Cảm xúc về vẻ đẹp của mùa xuân xứ... thơ con chim hút - Ta lm mt cnh hoa mt nt trm - Mựa xuõn nho nh - Lng l dõng cho i - Dự l tui hai mi khi túc bc Thay đổi cách xng hô Tôi Ta Số ít Số ít + số nhiều Riêng Riêng + chung Tác giả Tác giả + mọi ngời Khát vọng hoà nhập vào cuộc sống chung 3 Suy nghĩ và ớc nguyện của nhà thơ con chim hút - Ta lm mt cnh hoa ip ng mt nt trm - Mựa xuõn nho nh - Lng l dõng cho i c nguyn cng hin cho i mt cỏch... vang trời Từng giọt long lanh rơi Tôi đa tay tôi hứng Vài nét chấm phá,đảo ngữ,từ cảm thán Hình ảnh xuân đẹp, tràn đầy sức sống , rất Huế Giọt sơng, giọt ma xuân Giọt âm thanh của tiếng chim Tit 116 MA XUN NHO NH I Tỡm hiu chung II c,tỡm hiu vn bn: Thanh Hi 1 Cm xỳc trc mựa xuõn ca thiờn nhiờn t tri: NT: - ẩn dụ chuyển đổi cảm giác say sa, ngây ngất Trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên 2 Cm xỳc v mựa... thiết, gn gi vi dõn ca, nhiu hỡnh nh p, gin d, gi cm, nhng so sỏnh v n d sỏng to Luyn tp Câu 1:Bài thơ đợc bắt nguồn từ cảm xúc nào? A.Cảm xúc về vẻ đẹp của mùa xuân xứ Huế B Cảm xúc về vẻ đẹp của mùa xuân Hà Nội C.Cảm xúc về vẻ đẹp và truyền thống của đất nớc D.Cảm xúc về thời điểm lịch sử đáng ghi nhớ của dân tộc Câu 2:ý nào nêu đúng nhất về giọng điệu của bài thơ? A Hào hùng, mạnh mẽ B Bâng khuâng, . ( 193 0- 198 0), quê ở Thừa Thiên - Huế. Hon cnh sỏng tỏc bi th: Hon cnh sỏng tỏc bi th: Sỏng tỏc thỏng 11/ 198 0 khi nh th nm trờn ging bnh,sau ú qua i. Thanh Hi MÙA XUÂN NHO NHỎ Tiết 116 Thanh. ¬ng, giät m a xu©n. 1. Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên đất trời: NT: say s a, ng©y ngÊt Tr©n träng vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn Tiết 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ I. I. Tìm hiểu chung Tìm hiểu. Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là tiếng lòng tha thiÕt yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời; thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một mùa xuân nho nhỏ”
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾT 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ-VĂN 9, TIẾT 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ-VĂN 9, TIẾT 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ-VĂN 9