so sanh chuan kien thuc

5 145 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2015, 02:00

SO SÁNH GIỮA CHUẨN KIẾN THỨC VÀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN HÓA HỌC 8 Chương – Bài Sách giáo khoa Chuẩn kiến thức, kỹ năng Chương I Bài : Nguyên tử Bài : Đơn chất và hợp chất – Phân tử -Có thêm phần so sánh kích thước của các loại hạt p, n, e -Tính số hạt n trong nguyên tử -Nhận biết đơn chất, hợp chất từ 1 số công thức hóa học cho trước -Tính PTK từ CTHH cho trước Chương II Bài : Phản ứng hóa học Bài thực hành số 3 -Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra có thêm phần áp suất -Phần chuẩn kiến thức bị nhầm lẫn Chương III Bài : Tính theo CTHH Bài : Tính theo PTHH -Có thêm phần lập CTHH của hợp chất từ % khối lượng các nguyên tố -Luyện tập ; Thêm bài toán tính khối lượng từng nguyên tố trong hợp chất khi biết khối lượng hợp chất và ngược lại. -Nhầm lẫn phần trọng tâm Chương IV Bài : Tính chất của Oxy Bài : Sự Oxy hóa-Phản ứng hóa hợp-Ứng dụng của Oxy Bài : Oxit -Có thí nghiệm : +Cacbon tác dụng với Oxy +Đồng tác dụng với Oxy -Ứng dụng của Oxy -Bài tập 5/SGK/ 87 -Giới thiệu phần khái niệm sự Oxy hóa là quá trình nhường Electron của nguyên tử -Đưa thêm 1 số ví dụ để củng cố phần phân loại Oxit VD: Mn 2 O 7 , NO để lưu ý cho hs biết không phải oxit nào 1 Bài : Điều chế Oxy – Phản ứng phân hủy Bài : Không khí – Sự cháy Bài thực hành số 4 -SGK và chuẩn KT- KN không thay đổi -SGK và chuẩn KT- KN không thay đổi của kim loại cũng là oxit bazơ, oxit nào của phi kim cũng là oxit axit -Phần bài tập củng cố : Lập CTHH oxit khi biết % khối lượng các nguyên tố -Rèn luyện kỹ năng -Có thêm thí nghiệm đốt Fe trong Oxy Chương V Bài : Tính chất- Ứng dụng của Hydro Bài : Phản ứng Oxy hóa- khử Bài : Điều chế khí Hydro- Phản ứng thế Bài thực hành số 5 Bài : Nước Bài : Axit-Bazơ-Muối -Không có -Tầm quan trong của phản ứng Oxy hóa – khử -Nêu khái niệm về sự khử, chất khử -Phần củng cố, luyện tập; Có điều chế Hydro : KL+ dd Axit. Tính thể tích khí H 2 sinh ra, sau đó cho H 2 tác dụng với CuO, tính lượng Cu sinh ra hoặc lượng CuO tham gia phản ứng -Không có -Phân biệt phản ứng thế với phản ứng Oxy hóa-khử -Hoạt động của bình kíp đơn giản -Tính chất hóa học : GV hướng dẫn hs tổng kết theo bảng để tiện so sánh (bảng ở trang 38) -Dùng sơ đồ hs tóm tắt lợi ích của nước -Thông báo lượng nước ngọt trên toàn thế giới -Phân biệt được 1 số dd axit- bazơ bằng giấy quỳ -Tính khối lượng 1 số axit-baz- muối -Phần luyện tập, củng cố: Cho 2 Bài thực hành số 6 thêm một phản ứng trung hòa giưa axit-bazơ tạo muối. Tính toán theo PTPƯ lượng muối sinh ra khi cho biết lượng axit hoặc lượng bazơ Chương VI Bài : Dung dịch Bài : Độ tan -Phân biệt được hỗn hợp với dung dịch -Rèn luyện cho hs kỹ năng làm thí nghiệm hòa tan mhanh được một số chất rắn cụ thể trong nước ( đường, muối ăn ) -Tính được độ tan của một vài chất rắn ở nhiệt độ xác định dựa theo các số liệu thực nghiệm. -Làm thí nghiệm hòa tan vôi tôi trong nước để giúp hs nhận xét có chất tan trong nước, có chất không tan trong nước, khả năng của các chất trong nước khác nhau. -Làm thêm một số thí nghiệm hòa tan kèm theo đun nóng để thấy được các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan các chất SO SÁNH GIỮA CHUẨN KIẾN THỨC VÀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN HÓA HỌC 9 Chương – Bài Sách giáo khoa Chuẩn kiến thức, kỹ năng Chương I Bài : Oxit -Không thay đổi Bài : Axit -Không có nhận biết HCl -Thêm phần nhận biết HCl -Thêm phần điều chế mỗi loại axit Bài : Baz -Không thay đổi Bài : Muối- phân bón hóa học -Chỉ có phần bài tập -Nhận biết 1 số muối cụ thể- Muôi gốc axit Bài : Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ -Không thay đổi 3 Chương II Bài : Tính chất hóa học của Kim loại -Có bài tập xác định nguyên tố Bài : Dãy hoạt động hóa học của Kim loại -Không thay đổi Bài : Hợp kim gang thép -Phần quá trình sản xuất gang thép : Có viết PT phản ứng sanr xuất gang thép -Phần ứng dụng gang thép -Không có -Không có Chương III Bài : Tính chất vật lý của phi kim -Có nội dung đọc thêm về tính oxy hóa của phi kim theo quan điểm nhận electron Bài : Clor -Không thay đổi Bài : Carbon -Không thay đổi Bài : Hợp chất của Carbon -Có tính chất vật lý của CO -Có tính chất vật lý của CO 2 -Không có phần bảo vệ môi trường -Không có t/c vật lý của CO -Không có tính chất vật lý của CO 2 -Có bảo vệ môi trường Bài : Silic- Công nghiệp Silicat -Có thêm phần tính chất của SiO 2 tác dụng với muối Carbonat Bài : Sơ lược bảng THNTHH -Không thay đổi Chương hóa học hữu cơ Bài : Khái niệm hóa học hữu cơ và hóa học hữu cơ -Có công thức cấu tạo và ý nghĩa Bài : Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ -Không thay đổi Bài : Metal -Không thay đổi Bài : Étylen -Không thay đổi Bài : Axetylen -Không thay đổi Bài : Benzen -Thêm phần nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, phản ứng cộng Clo Bài : Dầu mỏ - Khí thiên nhiên -Không thay đổi Bài : Nhiên liệu -Không thay đổi 4 Bài thực hành tính chất hóa học của Hydrocarbon -Không thay đổi Bài : Rượu Etylic -Không có số liệu cụ thể -Nhiên liệu -Có khối lượng riêng -Không Bài : Axit Axetic -Không -Điều chế từ Butan -Có khối lượng riêng, nhiệt độ sôi -Không Bài : Mối liên hệ giữa C 2 H 4 , C 2 H 5 OH, CH 3 COOH -Không thay đổi Bài : Chất béo -Không thay đổi Bài thực hành tính chất C 2 H 5 OH, CH 3 COOH -Không thay đổi Bài : Glucoz -Không -Có khối lượng riêng Bài : Saccarozơ -Không thay đổi Bài : Tinh bột và xenlulozơ -Không thay đổi Bài : Protein -Không thay đổi Bài : Polyme -Không thay đổi Bài thực hành -Không thay đổi 5 . SO SÁNH GIỮA CHUẨN KIẾN THỨC VÀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN HÓA HỌC 8 Chương – Bài Sách giáo khoa Chuẩn. kiến thức, kỹ năng Chương I Bài : Nguyên tử Bài : Đơn chất và hợp chất – Phân tử -Có thêm phần so sánh kích thước của các loại hạt p, n, e -Tính số hạt n trong nguyên tử -Nhận biết đơn chất,. hóa-khử -Hoạt động của bình kíp đơn giản -Tính chất hóa học : GV hướng dẫn hs tổng kết theo bảng để tiện so sánh (bảng ở trang 38) -Dùng sơ đồ hs tóm tắt lợi ích của nước -Thông báo lượng nước ngọt trên
- Xem thêm -

Xem thêm: so sanh chuan kien thuc, so sanh chuan kien thuc, so sanh chuan kien thuc