SKKN một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp 12 b TRƯỜNG THPT lâm THAO – PHÚ THỌ

14 1,970 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2015, 09:44

ĐỀ ÁN CHỦ NHIỆM LỚP 12B PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 12 B TRƯỜNG THPT LÂM THAO – PHÚ THỌ 2 .Đặt vấn đề: Trong giai đoạn hiện nay, công tác chủ nhiệm lớp ngày càng đòi hỏi sự dày công của người giáo viên bởi yêu cầu ngày càng cao của xã hội đang phát triển, bởi tình hình cuộc sống vẫn đang tồn tại những tác động xấu đến học sinh, bởi sự mưu sinh của gia đình nên không ít phụ huynh đã giao phó việc giáo dục con cái cho nhà trường. 3/ Cơ sở lý luận: Để trở thành giáo viên chủ nhiệm tốt đòi hỏi giáo viên phải có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, yêu thương tận tụy với học sinh. Giáo viên chủ nhiệm phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt, cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh và phối hợp với giáo viên bộ môn, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để giáo dục học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Công tác giáo dục học sinh, nhất là học sinh cá biệt và giúp đỡ học sinh khó khăn đạt hiệu quả cao và đặt biệt là đưa phong trào của lớp đạt kết quả. Giáo viên chủ nhiệm phải tích cực nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp và các nhiệm vụ khác.Đặc biệt phải có phẩm chất tâm lý của người làm cha, làm mẹ, là người bạn lớn của học sinh, góp phần hình thành và phát triển nhân cách của các em một cách có hiệu quả 4/ Cơ sở thực tiễn: Như chúng ta đã biết, hầu hết các giáo viên đều làm công tác chủ nhiệm lớp, từ trước đến nay chưa sách vở tài liệu nào định nghĩa rõ thế nào là công tác chủ nhiệm và qua quá trình làm công tác này chúng ta tạm quy định với nhau: Công tác chủ nhiệm lớp là hệ thống những kế hoạch, những biện pháp mà người giáo viên đã đưa ra nhằm tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện tốt những nhiệm vụ của mình do nhà trường, Đoàn… đưa ra. Trong những năm gần đây, ngành giáo dục đang tập trung đổi mới phương pháp giáo dục nên công tác chủ nhiệm lớp càng được quan tâm hơn và có những đòi hỏi cao hơn. Quan nhận thức về công tác chủ nhiệm, qua trao đổi thảo luận cùng đồng nghiệp, được sự chỉ đạo sâu sát của nhà trường, bản thân mỗi giáo viên càng ý thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm và nhiệm vụ cao cả của giáo viên chủ nhiệm. Phong trào thi đua trở thành giáo viên chủ nhiệm tốt đã được hầu hết các giáo viên tham gia tích cực. Tôi nghĩ rằng công tác chủ nhiệm không mới bởi vì nó thường lặp đi lặp lại nhưng điều cần thiết đối với những giáo viên chúng tôi là được tham gia bàn bạc kỹ về công tác này để tìm ra phương pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trong tình hình hiện nay. 1 5/ Thuận lợi và khó khăn của lớp 12 B */ Thuận lợi - HS đã có thời gian 2 năm học cùng nhau nên đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. - Sự quan tập của BGH nhà trường, các tổ chức đoàn thể… */ Khó khăn - Chất lượng đầu vào của HS chưa cao. - Lớp nhiều HS nam ( 40 em) nên hiếu động,trong đó nổi lên một số học chưa ngoan :Tạ Đức Duy , Cao Văn Duy, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Văn Nhất, Lê Văn Nam,Cao Văn Trường,Nguyễn Tiến Thao.Lê Phương Thảo… - Là GV tiếp nhận mới (đàu năm 2010) nên thông tin nắm bắt được từ học sinh chưa nhiều. - Nhìn chung lớp 12B là một tập thể lớp có nhiều học sinh chưa ngoan và cá biệt nên cần có một hệ thống giải pháp đồng bộ và cụ thể là rất cần thiết trong năm học cuối cấp này. PHẦN 2 : NỘI DUNG ĐỀ ÁN: Như chúng ta đã biết điều quan trọng nhất đối với giáo viên chủ nhiệm là phải có tâm với học sinh, từ đó mới tìm ra cách giáo dục các em có hiệu quả.Giáo viên chủ nhiệm cần đảm bảo quyền lợi chính đáng, thưởng phạt phân minh, kịp thời, công bằng đối với tất cả học sinh không được phép trù úm, ghẻ lạnh, phân biệt đối xử với học sinh. Không có công thức nào chung nhất cho công tác chủ nhiệm, nhưng trước tiên cần phải có cái tâm, lòng nhiệt tình và phương pháp hợp lý thì sẽ đem lại thành công. Phải thực sự yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình và tận tâm với công việc. Phải gần gũi yêu thương tôn trọng học sinh. Mỗi giáo viên thực sự là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo thể hiện qua tư tưởng, tác phong ngôn ngữ, cách làm việc và ứng xử hàng ngày. Để đạt được hiệu quả cao trong công tác chủ nhiệm tôi đưa ra các biện pháp sau đây. I / CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU 1/ BIÊN PHÁP THỰC HIỆN Biện pháp 1: Khảo sát đối tượng học sinh để đưa ra những phương pháp giáo dục phù hợp - Khảo sát đối tượng thông qua hồ sơ học bạ, qua giáo viên chủ nhiệm cũ, qua học sinh trong lớp hoặc qua phụ huynh. - Tiến hành phân loại đối tượng để đưa vào sổ kế hoạch công tác chủ nhiệm, cụ thể: Tổng số HS :50 Học lực Hạnh kiểm Giỏi Khá TB Yếu Tốt Khá TB Yếu SL (%) 0 23 (46%) 27 (54%) 0 28 (56%) 19 (38) 3 (6%) 0 + Sĩ số : 50, số nữ :10 + Số đoàn viên :50 + Số con TB, BB, liệt sỹ : 03 (TB) + Học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn : 0 2 + Học sinh khuyết tật: 0 + Học sinh cá biệt về đạo đức : 08 + Học sinh yếu : 0 + Học sinh có những năng lực đặc biệt : 0 * Đối với những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn ( lớp tôi không có HS quá khó khăn) * Đối với những học sinh khuyết tật (Lớp tôi không có ) * Đối với học sinh cá biệt về đạo đức: ( có nội dung riêng) * Đối với học sinh học yếu: - Tìm hiểu nguyên nhân vì sao em đó học yếu, học yếu những môn nào. Có thể là ở gia đình các em đó không có thời gian học tập vì phải làm nhiều việc hoặc em đó có lỗ hỏng về kiến thức nên cảm thấy chán nản. - Giáo viên lập kế hoạch giúp đỡ đối tượng bằng những việc cụ thể như sau: + Phối hợp với GVBM giảng lại bài mà các em chưa hiểu hay còn hiểu mù mờ vào những thời gian ngoài giờ lên lớp . + Đưa ra những câu hỏi từ dễ đến khó để học sinh có thể trả lời được nhằm tạo hứng thú và củng cố niềm tin ở các em. + Thường xuyên kiểm tra các đối tượng đó trong qua trình lên lớp. + Tổ chức cho học sinh học theo các loại hình ôn tập, ôn TN và ĐH-CĐ đầy đủ, học nhóm để học sinh khá giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ. + Gặp gỡ phụ huynh học sinh trao đổi về tình hình học tập, cũng như sự tiến bộ của con em để phụ huynh giúp đỡ thêm việc học ở nhà cho các em. + Chú ý tránh thái độ miệt thị, phân biệt đối xử làm cho các em nhụt chí, xấu hổ trước bạn bè. Tóm lại dù với đối tượng nào bản thân giáo viên phải lưu ý dùng phương pháp tác động tình cảm, động viên khích lệ kịp thời, phối hợp với phụ huynh để giáo dục và đặc biệt xác định vấn đề giáo dục đạo đức là then chốt. Biện pháp 2: Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp giỏi quản lý, tổ chức, kiểm tra. Như chúng ta đã biết xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý giỏi là việc rất quan trọng người giáo viên làm công tác chủ nhiệm phải có kế hoạch thực hiện.Hơn nữa, để đội ngũ cán bộ lớp cùng giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nề nếp học tập của các bạn là công việc cần thiết và có ích. - Trước hết , những học sinh được chọn làm cán bộ lớp bao giờ cũng phải gương mẫu trước các bạn về mọi mặt: Học tập, kỷ luật, tham gia các hoạt động, đối xử với bạn bè - Sau đó hằng ngày, hàng tuần, các cán bộ lớp bao gồm: lớp trưởng,2 lớp phó , 4 tổ trưởng, 4 tổ phó. . sẽ tiến hành công việc của mình như sau: 3 *Đầu giờ ( trước giờ truy bài): Tổ trưởng, tổ phó kiểm tra những việc sau: soạn sách vở theo đúng thời khóa biểu, mang đầy đủ đồ dùng dậy học,có ý thức xem bài trước, đi học đúng giò, rồi tổ trưởng chấm điểm thi đua theo qui đinh. *Trong giờ học: Tổ trưởng, tổ phó theo dõi các bạn trong tổ thái độ học tập, phát biểu xây dựng bài , hoặc mất trật tự, làm việc riêng,, trong giờ học ghi lại trong sổ riêng để báo cáo GVCN. Biện pháp 3: .Phối kết hợp thường xuyên với phụ huynh * Đối vói Ban đại diện CMHS lớp: Từ đầu năm học. Tôi đã định hướng bầu chọn Ban đại diện phụ huynh của lớp với các tiêu chuẩn sau: - Phụ huynh có đời sống kinh tế ổn đinh. - Có tâm huyết, nhiệt tình tất cả vì học sinh thân yêu. - Am hiểu nhiều về lĩnh vực giáo dục - Có con em học khá . * Nhiệm vụ của hội CMHS : - Kết hợp với GVCN lớp theo dõi, động viên quá trình học tập, sinh hoạt của học sinh. Đặc biệt quan tâm đến các phong trào lớp. - Nắm rõ được hoàn cảnh gia đình, chỗ ở của từng học sinh để kịp thời thăm hỏi. - Có kế hoạch khen thưởng kịp thời học sinh lớp tiến bộ theo từng tuần, tháng, theo các đợt kiểm tra định kỳ của nhà trường. *Đối với từng phụ huynh học sinh: Buổi họp phụ huynh đầu năm, tôi đề ra yêu cầu để phụ huynh cùng GVCN rèn nề nếp học sinh như sau: - Hằng ngày kiểm tra sách vở của con em mình. - Nhắc nhở con em học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. - Chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập cho con em theo thời khoá biểu hằng ngày. - Giáo dục con ý thức gọn gàng, ngăn nắp khi học tập, vui chơi. - Sinh hoạt điều độ, đúng thời khoá biểu, giờ nào việc nấy tránh tình trạng vừa học vừa chơi. - Thường xuyên trao đổi với GVCN qua trò chuyện trực tiếp, điện thoại hoặc qua sổ liên lạc để kịp thời nhắc nhở, đôn đốc học sinh nề nếp học tập ở lớp cũng như ở nhà. Biện pháp 4: Đầu tư các phong trào mũi nhọn nhà trường tổ chức Từ đầu năm học GVCN dựa vào kế hoạch của nhà trường và các đoàn thể trong trường phải đề ra chỉ tiêu cụ thể cho lớp cùng phấn đấu trong các phong trào chung của nhà trường như: phong trào giành nhiều bông hoa điểm tốt, các hoạt động văn nghệ TDTT… - Điều quan trọng là GVCN phải phát hiện những năng lực đặc biệt ở học sinh về văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, hội hoạ… 4 - Phối hợp với phụ huynh lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho các học sinh có năng khiếu nói trên. - Bồi dưỡng, khơi dậy ở các em lòng say mê hứng thú học tập thông qua những hội thi,Tổ chức các sân chơi ở lớp như: Rung chuông vàng, đối mặt trong các tiết HĐNGLL để phát huy và chọn lọc những HS có năng khiếu để tham gia các hội thi do nhà trường tổ chức. Biện pháp 5: Nêu gương và khen thưởng - Nắm được tâm lý của học sinh rất thích được khen, thích được động viên nên tôi hướng dẫn Ban cán sự lớp lập bảng chấm điểm thi đua từng HS : - Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm tôi đề xuất với Ban đại diện phụ huynh về việc khen thưởng các học sinh trong lớp thực hiện tốt các phong trào học tập cũng như các phong trào khác: - Sau mỗi tuần thi đua, Lớp trưởng đánh giá chung các mặt hoạt động, tổ trưởng đánh giá cụ thể các mặt học tập cũng như hoạt động của từng thành viên trong tổ thông qua bảng điểm . sau đó bầu chọn một HS tuyên dương trước lớp và nhận thưởng. - Để tránh trường hợp một em nhận liên tục nhiều lần, theo qui ước 3 tuần mới được nhận thưởng lại ( nếu em đó điểm nhất tổ thì chọn em điểm nhì tổ ) Biện Pháp 6 : Giáo dục học sinh cá biệt Giáo dục một học sinh nên người là một việc làm không đơn giản , giáo dục những học sinh hư ,học sinh các biệt càng khó khăn hơn.Yêu cầu đó đòi hỏi người giáo viên không chỉ vững về kiến thức chuyên môn mà cần vững về nghiệp vụ sư phạm.Nắm bắt được tâm lý học sinh và tình hình để vận dụng tốt các biện pháp giáo dục có hiệu quả. Tôi xin mạnh dạn đưa ra 5 quy tắc giáo dục học sinh “chưa ngoan” sau đây: a/ Quy tắc 2H (Hiểu rõ - Hợp tác) * Hiểu rõ: - Tìm hiểu tình hình của lớp thông qua giáo viên chủ nhiệm cũ. Đây là dịp để kiện toàn lại đội ngũ cán bộ lớp, bổ sung những cái chưa làm được và phát huy những mặt mạnh mà lớp đã có. Từ đó giáo viên chủ nhiệm có thể triển khai dễ dàng kế hoạch giáo dục học sinh “chưa ngoan” dựa trên những bao quát khởi đầu mà giáo viên chủ nhiệm cũ cung cấp. - Tìm hiểu một cách hết sức tế nhị học sinh “chưa ngoan” từ cán bộ lớp đến cả những em thuộc “nhóm” của học sinh “chưa ngoan” để từ đó có kế hoạch hợp lý và phối hợp với gia đình để giáo dục các em. * Hợp tác: 5 - Khi đã tiếp xúc được với phụ huynh của học sinh “chưa ngoan”, điều cần tránh là không nên gay gắt, dồn dập việc báo cáo và phê bình con em họ, vì hơn ai hết họ đã từng nghe nhiều lời ca thán và đã biết rõ con em mình. Điều đó sẽ không có tác dụng gì mà ngược lại làm mất đi ý nghĩa của sự hợp tác, phối hợp giáo dục. Vì vậy, cần phải giao tiếp ở một góc độ cởi mở một cách hết sức tâm lý và tế nhị nhưng chân tình, tạo cho phụ huynh học sinh một sự tin tưởng, một tình cảm gần gũi, thân mật, một thái độ tận tâm hợp tác để giáo dục con em họ trở thành người tốt. Quy tắc 2H sẽ giúp giáo viên chủ nhiệm hiểu và chia sẻ với gia đình những khó khăn trong việc dạy dỗ các em, và ngược lại gia đình sẵn sàng hợp tác với giáo viên chủ nhiệm để giáo dục con em mình suốt năm học. Vấn đề ở đây là các em cần phải được giáo dục để hiểu, nhận ra và chống lại tác động tiêu cực của những con người và sự việc xấu bằng sự quan tâm của gia đình và của giáo viên chủ nhiệm. b/ Quy tắc 2Q (Quan tâm - Quan sát) *. Quan tâm: - Giáo viên chủ nhiệm quan tâm bằng cách trực tiếp hỏi thăm học sinh “chưa ngoan” về hoàn cảnh gia đình để giúp các em dần dần ý thức về việc quan tâm đến gia đình mình kết hợp với quan tâm thăm hỏi học sinh “chưa ngoan” về bạn bè thân thích thường hay chơi với nhau. Đồng thời thông qua phối hợp chặt chẽ gia đình, giáo viên bộ môn để hiểu thêm về năng lực học tập cũng như thái độ và sự tôn trọng, lễ phép của học sinh “chưa ngoan” và gián tiếp giúp đỡ, quan tâm, ân cần hơn đối với các em. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong nhà trường để gắn các em vào những hoạt động mà các em ưa thích, hoặc chia sẻ, giúp đỡ các em những khó khăn. Kêu gọi và yêu cầu các em khác trong lớp biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn mình (là những học sinh “chưa ngoan”), không nên xem thường và cô lập bạn, hoặc phê phán một cách thái quá hay gay gắt dẫn đến mâu thuẫn chỉ vì thi đua của lớp quá thấp. Điều đó lại có thể thúc đẩy việc tìm kiếm bạn bên ngoài nhà trường (nhất là những nhóm thiếu niên hư hỏng sẽ có khả năng dẫn đến những hậu quả đáng tiếc). * Quan sát: - Quan sát, theo dõi học sinh “chưa ngoan” hằng ngày về việc thực hiện nội quy, quy chế trường lớp, về thái độ học tập bằng nhiều hình thức khác nhau sẽ giúp cho giáo viên chủ nhiệm nắm vững và sẽ không vội vàng kết luận mội vi phạm nào đó khi chưa tích lũy đầy đủ các sự kiện cần quan sát nhằm tránh làm tổn thương đến tâm lý và tình cảm của các em. 6 c/ Quy tắc 2N (Nghiêm khắc -Ngọt dịu) * Nghiêm khắc: - Giáo viên chủ nhiệm cần xử lí những vi phạm của tất cả học sinh trong lớp với một thái độ nghiêm khắc, công bằng và tôn trọng học sinh, cho dù đó là cán bộ lớp hay học sinh “chưa ngoan”. Có như vậy những em “chưa ngoan” sẽ cảm thấy giáo viên chủ nhiệm đã tôn trọng tất cả thành viên trong lớp, không thiên vị, không hề “ghét bỏ” mình (theo suy nghĩ của các em). Cần lưu ý: nếu nghiêm khắc quá mức sẽ dẫn đến “phản sư phạm” và phản tác dụng. * Ngọt dịu: - Giáo viên chủ nhiệm phải là người tận tụy với công việc, có tình yêu thương, tấm lòng độ lượng và bao dung đối với học sinh. Tuy nhiên lòng yêu thương ấy không thể pha trộn với những nét ủy mị, mềm yếu và thiếu sự đề ra yêu cầu nghiêm khắc đối với các em, mà ngược lại. Quy tắc này sẽ xóa bỏ khoảng cách, làm cho học sinh “chưa ngoan” cảm thấy mình không bị “ghét bỏ” hay bị “bỏ rơi.” Tình cảm thầy-trò dần được hình thành, tạo điều kiện thuận lợi cho những tâm sự, những chia sẻ Khi đó những lời động viên, những định hướng của giáo viên chủ nhiệm sẽ đạt hiệu quả cao. d/ Quy tắc 2Đ (Động viên - Định hướng) *. Động viên: - Trong việc giáo dục học sinh “chưa ngoan” thì sự động viên và khuyến khích có vai trò rất quan trọng. Học sinh “chưa ngoan” đa số là những em có học lực yếu kém, dẫn đến bất mãn, không thiết tha gì đến học tập, hay nói cách khác, không có động cơ, ý thức học tập. Chính vì vậy giáo viên chủ nhiệm phải là người trực tiếp quan tâm, động viên các em trên tinh thần “kiến tha lâu cũng đầy tổ”, “có công mài sắt, có ngày nên kim”. - Cần huy động và vận hành cả guồng máy: Gia đình - Giáo viên - Đoàn thể - Các tổ chức xã hội - Bạn bè học sinh – và cả cá nhân học sinh “chưa ngoan” để động viên, hỗ trợ, giúp đỡ các em có được tinh thần, động cơ, và ý thức trong rèn luyện đạo đức và học tập. *. Định hướng: - Học sinh “chưa ngoan” thường là những em không định hướng được mình cần phải rèn luyện những gì để giúp ích cho bản thân mình để hoàn thành nhiệm vụ của mình là học tốt và rèn luyện tốt. Chính vì vậy giáo viên chủ nhiệm sẽ là người giúp các em biết quan tâm đến bản thân, gia đình cũng như suy nghĩ đến việc chọn nghề để các em có hoài bão, ước mơ và trở thành người hữu ích. 7 e/. Quy tắc 2T (Tâm huyết - Trách nhiệm) - Chính tâm huyết và trách nhiệm sẽ giúp cho giáo viên chủ nhiệm có được năng lực “cảm hóa” học sinh nói chung, học sinh “chưa ngoan” nói riêng. Đó là năng lực gây ảnh hưởng trực tiếp của mình đến với học sinh về mặt tình cảm và ý chí. Tâm huyết và trách nhiệm nằm trong nhân cách của người thầy giáo. Giáo viên chủ nhiệm phải dùng nhân cách của mình để tác động vào học sinh, giáo dục các em nên người. Đây chính là dùng nhân cách để giáo dục nhân cách là vậy. Có thể nói rằng chỉ có người giáo viên nào luôn ý thức sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ, lấy việc hy sinh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đào tạo con người làm hạnh phúc cao cả của đời mình thì mới có thể thực hiện được chức năng “người kỹ sư tâm hồn” một cách xứng đáng. g/ Một số biện pháp cụ thể đang áp dụng Một là: Gặp gỡ gia đình học sinh và mời gia đình cùng dự tiết sinh hoạt cuối tuần. - Một học sinh mà vi phạm nhiều lỗi trong tuần , ttoi sẽ chủ động mời gia đình lên trao đổi và khi cần thiết tôi sẽ mời phụ huynh của học sinh đó cùng dự tiết sinh hoạt .Để trong tiết sinh hoạt đó GVCN sẽ yêu cầu học sinh vi phạm đọc kiểm điểm cá nhân và lời hứa trước lớp, trước cả gia đình. Thực tế học sinh rất sợ phải mời Bố Mẹ lên trường ( có lẽ do một phần sợ Bố mẹ mắng, hoặc thấy xấu hổ với bạn bè). Vì vậy có Bố Mẹ dự cùng giờ sinh hoạt đặc biệt đó học sinh có tiến bộ để cố gắng không có lần sau.Với lớp 12 B tôi áp dụng với em Tạ Đức Duy và Nguyễn Tiến Thao. Hai là:Sử dụng một sổ theo dõi riêng cho từng học sinh cá biệt - Một học sinh chưa ngoan sau nhiều lần nhắc nhở chung trước lớp không hiệu quả, tôi sẽ yêu cầu cho học sinh đó làm một quyển sổ riêng (gần giống như sổ Ghi đầu bài của nhà trường ) .yêu cầu của tôi đối với học sinh đó là sau mỗi tiết học học sinh sẽ mang quyển sổ của mình lên để giáo viên bộ môn nhận xét về thái độ của học sinh đó trong giờ và xin chữ ký của giáo viên. GVCN sẽ thường xuyên kiểm tra quyển sổ của học sinh đó và đến cuối tuần , tôi kiểm tra lại lần cuối và ghi nhận xét rồi yêu cầu học sinh đó về xin ý kiến của gia đình phản hồi lại cho Gv về tình hình học tập của con em họ.Nếu hết tuần thấy tiến bộ thì sẽ cho Hs đó không phải mang sổ xin chữ ký của GV bộ môn ở nữa.Biện pháp này tôi đã thấy có hiệuquả ở trường hợp đã áp dụng là Em Nguyễn Tiến Thao, Em Cao Văn Trường, Lê Phương Thảo Ba là: Làm sổ theo dõi học sinh vi phạm - Ngay từ đầu năm học tôi tự thiết kế một quyển sổ riêng ( tạm gọi là sổ theo dõi HS cá biệt). Giờ sinh hoạt tôi sẽ cho HS tự ghi vào đó về : Lỗi vi phạm, ngày vi phạm , vi phạm giờ học nào? hình thức nhận kỷ luật và ký tên . Tôi sẽ lấy đó làm căn cưa để xét hạnh kiểm vào cuối thánh , cuối kỳ học.Và tôi vẫn dăn các em : "nếu một tháng các em vi phạm mà xin hạ hạn kiểm nhiều quá, không 8 đủ tôi sẽ trừ tiếp vào tháng sau. Quyển sổ này trong cuộc họp Phụ huynh tôi sẽ cho Bố Mẹ các em xem". Biện pháp này tôi thấy học sinh sau khi phải ghi vào sổ đó cũng sẽ tự ý thức được mình hơn. - Thực tế cho thấy tần suất phải ghi vào cuốn sổ này của một học sinh chưa ngoan đã giảm theo từng tuần từng tháng. Bốn là : Cho học sinh vi phạm thử làm cán bộ lớp lâm thời. - Biện pháp này có vể là mâu thuẫn nhưng thực tế cho thấy được làm một thành viên trong ban cán sự lớp , hs sẽ thấy mình có trách hơn ,và cũng cần phải cố gắng để giảm bớt mức kỷ luật mà giáo viên Cn sẽ phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ. - Theo dõi 1 học sinh chưa ngoan , nếu thấy một tuần vi phạm nhiều lỗi tôi sẽ cho học sinh đó thử làm cán bộ lớp trong một tuần để học sinh đó thấy mình cần phải làm những công việc gì trách nhiệm của người cán bộ lớp ra sao ? Muốn biện pháp này có hiệu quả tôi có một hệ thống quy định riêng với những học sinh “bị “ chỉ định làm lớp trưởng, làm cán bộ lớp : Cần phải làm những công việc gì trong một tuần, làm gì trong một giờ học? Tư thế tác phong thế nào? - Trong giờ sinh hoạt cuối tuần tôi yêu cầu học sinh được chỉ định đó phải trình bày trước lớp "kế hoạch làm cán bộ lớp lâm thời". Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chịu hình thức kỷ luật như thế nào? - Hết một tuần tôi yêu cầu HS đó làm báo cáo về những việc đã làm được trong tuần , những việc chưa làm được.Đề xuất kiến nghị. Và trả lời câu hỏi : "Theo em để lớp trong tuần tới tiến bộ hơn thì lớp phải làm gì? Bản thân em phải làm gì? Người phân công kế nhiệm phải làm gì để tốt hơn? " - Sau công việc này tôi sẽ lấy ý kiến của tập thể lớp, của cán bộ lớp chính thức về kết quả công việc của học sinh vi phạm đã làm trong tuần. Nếu đại đa số thành viên trong lớp ghi nhận sự tiến bộ của học sinh đó và cả hiệu quả công việc thì GVCN sẽ lấy biểu quyết để “ giảm nhẹ “ hình thức kỷ luật cho học đó đã vi phạm ở tuần trước. Thực tế cho thấy nếu được GVCN ghi nhận , bạn bè trong lớp động viên cũng là một cách để học sinh đó thấy mình cần phải phấn đấu để tiến bộ , và không bị kỷ luật nặng. Với biện pháp này tôi mới áp dụng với Hs Bùi Quang Tùng của lớp 12 B và tôi cũng thấy có hiệu quả bước đầu, có khả quan. Năm là : Kết hợp với BGH nhà trường và các đoàn thể cùng giáo dục học sinh cá biệt : Thực tế trong những năm học vừa qua nhà trường đã tổ chức những buổi SH với những HS cá biệt để giáo dục . Hoạt động này là rất cần thiết và đem lại hiệu quả.Vì vậy cần kết hợp chạt chẽ với nhà trường để làm tốt công tác này. 2/ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU : Với đặc điểm tình hình cụ thể và các giải pháp đưa ra như đã nêu ở trên tôi xin đưa ra chỉ tỉêu phấn đấu của lớp CN như sau - Xếp loại hạnh kiểm và văn hoá : Tổng số HS :50 Học lực Hạnh kiểm 9 Giỏi Khá TB Yếu Tốt Khá TB Yếu SL (%) 0 25 (50%) 25 (50%) 0 28 (56%) 20 (40%) 2 (4%) - Số HSTT : 25 hs = 50 % - Số HS đủ điều kiện thi TN : 50 hs =100% - Số HS đỗ TN THPT : 48 hs = 96% II/ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 1/ Kết luận: Công tác chủ nhiệm lớp quả thật nặng nề và phức tạp. Người giáo viên phải vừa như người mẹ dịu dàng, người thầy nghiêm khắc, người bạn gần gũi, trọng tài phân minh. Thành công của giáo viên là làm cho học sinh tôn trọng, kính yêu, tin tưởng, là xây dựng được một tập thể lớp đoàn kết, gắn bó. Muốn đạt được điều đó, GVCN phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây: - Phối kết hợp chặt với BGH nhà trường các tổ chức đoàn thể để cùng giáo dục học sinh có hiệu quả. - Thầy cô là điểm sáng, là thần tượng của các em. Các em dễ tin, dễ nghe theo lời dạy bảo của thầy cô. - Nắm chắc được những thuận lợi, khó khăn, hiểu rõ thực tế trường lớp mình, khéo léo tìm cách bỏ đi mọi rào cản trong mối quan hệ với phụ huynh, đề ra những biện pháp hữu hiệu, tiếp cận gần với các em nhất, tôi nghĩ rằng bất cứ giáo viên nào cũng sẽ sớm trở thành những người bạn của trẻ. - Luôn gần gũi, bên cạnh, quan tâm tới hoàn cảnh sống của học sinh (nhất là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt) Bên cạnh đó, liên hệ chặt chẽ với phụ huynh, ban phụ huynh của trường, của lớp, vận động cha mẹ có những hành động thiết thực hỗ trợ học tập sẽ giúp cho hoạt động của lớp có hiệu quả hơn. - Cùng với hoạt động học là hoạt động chủ đạo, để giúp học sinh hoàn thiện nhân cách của mình thì người giáo viên cần phải thu hút học sinh vào các hoạt động tập thể do trường, lớp tổ chức . - Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu về nghệ thuật (vẽ, hát, múa, làm hoa…) sẽ tăng thêm sự tự tin vào khả năng của chính bản thân mỗi học sinh. - Phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ lớp làm nòng cốt, là “cánh tay phải” của mình. Muốn vậy cần phải có một sự chọn lựa dựa trên cơ sở định hướng của giáo viên và khả năng tín nhiệm của học sinh. Để giúp cho các em hoạt động có hiệu quả, tích cực, chính xác, người giáo viên cần thiết kế hệ thống sổ sách theo dõi phù hợp và thường xuyên kiểm tra, đánh giá để có cách điều chỉnh thích hợp. Qua các biện pháp mà tôi áp dụng ở trên tôi thấy đạt hiệu quả rất cao trong các năm tôi làm công tác chủ nhiệm. Đây chỉ là vài biện biện pháp nhỏ mà bản thân được học tập qua các đồng nghiệp , qua việc đúc kết nhiều năm làm công tác phong trào. Bản thân sẽ tiếp tục học tập, trao đổi cùng đồng 10 [...]... đồng b , nhịp nhàng giữa gia đình-nhà trường -xã hội các ban ngành đoàn thể trong công < /b> tác < /b> giáo dục học sinh nhất là HS cá biệt - Các cấp lãnh đạo thường xuyên tổ chức các hội thảo về công < /b> tác < /b> chủ < /b> nhiệm < /b> để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau - Có hình thức khen thưởng các giáo viên làm tốt công < /b> tác < /b> chủ < /b> nhiệm < /b> nhằm động viên khuyến khích họ Người thực hiện GVCN 1 2B Nguyễn Xuân Hữu 11 10 MụC LụC Mục... thành tốt nhiệm < /b> vụ cao < /b> cả của người giáo viên như B c Hồ đã từng dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” 2/.Đề nghị: Để tạo điều kiện cho giáo viên làm tốt công < /b> tác < /b> chủ < /b> nhiệm < /b> đề nghị các cấp cần có những hình thức để khuyến khích giáo viên như sau: -Tuyên truyền và vận động phụ huynh không coi việc giáo dục con em là việc riêng của giáo viên - Cần có sự phối hợp đồng b , nhịp... MụC LụC Mục Tiêu đề các phần Trang 1 Tên đề tài 1 2 Đặt vấn đề 1 3 Cơ sở lý luận 1-2 4 Cơ sở thực tiễn 2-3 5 Nội dung nghiên cứu 3-8 6 Kết quả < /b> nghiên cứu 8-10 7 Kết luận 10-11 8 Đề nghị 11 9 Tài liệu tham khảo 12 < /b> 10 Mục lục 13 11 Phiếu đánh giá xếp loại SKKN < /b> 14 12 < /b> 13 14 . ĐỀ ÁN CHỦ NHIỆM LỚP 1 2B PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 12 B TRƯỜNG THPT LÂM THAO – PHÚ THỌ 2 .Đặt vấn đề:. thấy đạt hiệu quả rất cao trong các năm tôi làm công tác chủ nhiệm. Đây chỉ là vài biện biện pháp nhỏ mà b n thân được học tập qua các đồng nghiệp , qua việc đúc kết nhiều năm làm công tác phong. hiện qua tư tưởng, tác phong ngôn ngữ, cách làm việc và ứng xử hàng ngày. Để đạt được hiệu quả cao trong công tác chủ nhiệm tôi đưa ra các biện pháp sau đây. I / CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ CHỈ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp 12 b TRƯỜNG THPT lâm THAO – PHÚ THỌ, SKKN một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp 12 b TRƯỜNG THPT lâm THAO – PHÚ THỌ, SKKN một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp 12 b TRƯỜNG THPT lâm THAO – PHÚ THỌ

Từ khóa liên quan