Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng

3 11,401 36
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:54

Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng Tổ Toán - Trường THPT Bình ĐiềnTiết 30§2 Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng ( tiếp theo)I.Mục tiêu Về kiến thức - Cách giải các bài toán về viết phương trình đường thẳng. - Làm đựoc một số bài toán liên quan đến đường thẳng.Về kĩ năng -Thành thạo cách xác định véctơ chỉ phương, véctơ pháp tuyến của đường thẳng, cách xác định tọa độ của một điểm nằm trên đường thẳng . -Viết được phương trình tham số, phương trình chính tắc, phương trình tổng quát của đường thẳng .Về tư duy -Biết quy lạ về quenVề thái độ -Cẩn thận, chính xác -Biết được Toán học có ứng dụng trong thực tiễnII. Chuẩn bị phương tiện dạy học -Chuẩn bị các bảng chiếu kết quả mỗi hoạt động -Chuẩn bị phiếu học tậpIII. Gợi ý về PPDH -Cơ bản dùng phương pháp gợi mở, vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy, đan xen hoạt động nhóm.IV. Tiến trình bài học và các hoạt động1. Kiểm tra bài cũ: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua M(3;4), N(-2;3).2. Bài mới:Hoạt động 1: Bài tập 7 sgk. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng- Nghe, hiểu nhiệm vụ.- Tìm phương án thắng (tức là hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất).- Tình bày kết quả.- Chỉnh sửa hoàn thiện (nếu có).- Ghi nhận kiến thức.- Tổ chức cho HS tự ôn tập kiến thức cũ1. Cho biết cách kiểm tra một điểm có thuộc đường thẳng (được cho ở dạng tham số) hay không.2. Cách xác định véctơ chỉ phương, véctơ pháp tuyến từ phương trình tham số của đường thẳng.3. Cách viết phương trình chính tắc của đường thẳng từ phương trình tham số.Bài tập 7: a) Saib) Sai, Đúngc) Said) Đúnge) Đúngf) ĐúngHoạt động 2: Bài tập 8 sgk.Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng- Nghe, hiểu nhiệm vụ.- Tìm phương án thắng (tức là hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất).- Tình bày kết quả.- Chỉnh sửa hoàn thiện (nếu có).- Ghi nhận kiến thức.- Tổ chức cho HS tự ôn tập kiến thức cũCách xác định véctơ chỉ phương, véctơ pháp tuyến của đường thẳng.Bài tập 8: a) Đúng b) Đúngc) Sai d) Đúnge) ĐúngTổ Toán - Trường THPT Bình ĐiềnHoạt động 3: Bài tập 9 sgk.Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng - Nghe, hiểu. - Tìm cách giải toán - Trình bày kết quả - Chỉnh sửa, hoàn thiện (nếu có) - Ghi nhận kiến thức* Hướng dẫn HS thực hiện:-Xác định 1 véctơ chỉ phương của đường thẳng AB, đó là véctơ ABuuur.- Viết phương trình tham số của đường thẳng AB đi qua điểm A và có 1 vtcp ABuuur.- Viết phương trình chính tắc (nếu có) và phương trình tổng quát từ phương trình tham số.Bài tập 9: a)x 3 3ty 5t= − +=, x 3 y3 5+= 3x + 5y + 9 = 0b) x 4y 1 t== +, không có ptct x - 4 = 0c) x 4 5ty 1 3t= − += +, x 4 y 15 3+ −= 5x + 3y + 17 = 0Hoạt động 4: Bài tập 10 sgk.Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng - Nghe, hiểu. - Tìm cách giải toán - Trình bày kết quả - Chỉnh sửa, hoàn thiện (nếu có) - Ghi nhận kiến thức* Hướng dẫn HS thực hiện:- Đường thẳng đi qua A(-5;2) và nhận véctơ ur= (1;-2) làm một vtcp.- Đường thẳng đi qua A(-5;2) và nhận véctơ nr= (2;1) làm một vtpt. Bài tập 10: a) x 5 ty 2 2t= − += −b) x 5 2ty 2 t= − += +Hoạt động 5: Bài tập 11 sgk.Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng- Nhận nhiệm vụ .- Tìm cách giải toán- Trình bày kết quả- Chỉnh sửa, hoàn thiện (nếu có)- Ghi nhận kiến thức* Hướng dẫn HS thực hiện:Tìm số điểm chung của hai đường thẳng, từ đó suy ra vị trí tương đối.Bài tập 11: a) song songb) cắt nhauc) trùng nhau.Hoạt động 6: Bài tập 12 sgkHPTổ Toán - Trường THPT Bình ĐiềnHoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng- Nhận nhiệm vụ .- Tìm cách giải toán- Trình bày kết quả- Chỉnh sửa, hoàn thiện (nếu có)- Ghi nhận kiến thức* Hướng dẫn HS thực hiện:- Viết phương trình đường thẳng d đi qua P và vuônggóc với ∆.- Tìm giao điểm của d và ∆.Bài tập 12: a) P(3;1)b)67 56P ;25 25−   c) P752 916;169 169−   Hoạt động 7: Bài tập 13 sgk.Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng- Nhận nhiệm vụ .- Tìm cách giải toán- Trình bày kết quả- Chỉnh sửa, hoàn thiện (nếu có)- Ghi nhận kiến thức* Hướng dẫn HS thực hiện:- Gọi M(x;y)∈∆. Ta có: x - y + 2 = 0. ME = MF- Từ hai điều kiện trên giải được x; y.Bài tập 13: M143 107;18 18− −   3. Củng cố. - Qua tiết học, các em cần thành thạo các dạng toán về viết phương trình đường thẳng - Biết cách chuyển đổi giữa các loại phương trình tham số, chính tắc, tổng quát của đường thẳng.4. Bài tập về nhà: Bài 14 trong SGK.------------------------------ . véctơ chỉ phương của đường thẳng AB, đó là véctơ ABuuur.- Viết phương trình tham số của đường thẳng AB đi qua điểm A và có 1 vtcp ABuuur.- Viết phương trình. của một điểm nằm trên đường thẳng ... -Viết được phương trình tham số, phương trình chính tắc, phương trình tổng quát của đường thẳng. ..Về tư duy -Biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng, Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng, Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng

Từ khóa liên quan