Giáo án hình học 11 chuẩn

39 1,571 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:54

Giáo án hình học 11 chuẩn Thiếu các bài sau (do không nộp hoặc quá sai qui cách chung của bộ GA):1) §7PHÉP VỊ TỰ ( Đoàn Kim Sơn – Tây Nam )2) §1 Đại cương về đt và mp (N Hồng Lưu, N V Kỳ - Tây Sơn)3) §2 Đt chéo nhau và Đt // (Trần Bá Huy - Tây Sơn)4) §3 Đt và mp // (Trần Tuấn Anh - Tây Sơn)5) §1 Vectơ trong KG (Nguyễn Văn Mau – Ttuyền)6) §4 Hai mp vuông góc (Ngô Hồng Huấn – TTân)Giáo án này còn thô chưa biên tập. Đề nghị thầy cô biên tập, bổ sung, chỉnh lý trước khi dùng.Trang 1TRUONG THPT ANMY – BAISOAN TOAN 11GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 11CHƯƠNG I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG§1. PHÉP BIẾN HÌNHGiáo viên soạn: Bùi Thị Hồng ThưTrường: Trung học phổ thông An MỹA. MỤC TIÊU:1. Về kiến thức: Nắm được định nghĩa về phép biến hình, một số thuật ngữ và ký hiệu.2. Về kỹ năng: Dựng được ảnh của một điểm qua phép biến hình đã cho.3. Về tư duy, thái độ: có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia học bài, rèn luyện tư duy lô gíc.B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:1. Chuẩn bị của giáo viên: Có phiếu học tập, bảng phụ.2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn bài cũ ( phép chiếu vuông góc)C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:- Gợi mở, vấn đáp và hoạt động nhóm.D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌCHĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng – Trình chiếuHĐ 1: ÔN TẬP KIẾN THỨC CŨHĐTP 1: Kiểm tra kiến thức cũ- Hiểu yêu cầu đặt ra - Nêu ( hoặc chiếu) câu hỏi của HĐ 1 ( sgk – 4)- Trong mặt phẳng cho đường thẳng d và điểm M. Dựng hình chiếu vuông góc M’ của điểm M lên đường thẳng d M d M’ - Dựng được điểm M’ thỏa mãn đầu bài.- Yêu cầu học sinh lên bảng: Dựng điểm M’- Nhận xét cách dựng điểm M’ của bạn và bổ xung nếu cần.- Yêu cầu học sinh khác nhận xét cách dựng của bạn và bổ xung ( nếu có)- Nhận xét, đánh giá và cho diểm.HĐTP 2: Nêu vấn đề vào bài mới- Hiểu yêu cầu của câu hỏi và trả lời.- Nêu câu hỏi và yêu cầu học sinh trả lời.- Có mấy điểm M’ thỏa mãn cách chiếu trên.Phát hiện được vấn đề. - Vậy với mỗi điểm M có một điểm M’ duy nhất là hình chiếu vuông góc của M trên d cho trước. Quy tắc cho tương ứng đó có tên gọi là gì? Chúng ta sẽ vào bài học hôm nay.HĐ 2: KIẾN THỨC VÀ ĐỊNH NGHĨAHĐTP1: Hình thành định nghĩa- Đọc định nghĩa ( sgk – 4) - Cho học sinh đọc định nghĩa ( sgk – 4)1. Định nghĩa: Phép biến hình- Phát biểu được định nghĩa - Yêu cầu học sinh phát biểu - Định nghĩa ( sgk – 4)Trang 2lại: Định nghĩa phép biến hình.HĐTP 2: Ảnh qua phép biến hình- Nhớ được ký hiệu - Ký hiệu của phép biến hình - Ký hiệu: F- Nhớ được cách viết cách đọc và ảnh của phép biến hình- Ảnh của một điểm. - Viết: F (M) = M’ ( M’ là ảnh của điểm M qua phép biến hình F)- Phân biệt được ảnh của một hình với ảnh của một điểm- Ảnh của một hình. - Viết: F(H) = H’ ( H’ là ảnh của hình H qua phép biến hình F)HĐTP 3: Phép đồng nhất- Hiểu được trong phép biến hình cón có phép đồng nhất.- Học sinh đọc khái niệm phép đồng nhất ( sgk – 4)- Phép biến mỗi điểm M thành chính nó => gọi là phép đồng nhất.HĐ 3: CỦNG CỐ BÀI HỌCHĐTP 1: Hướng dẫn HĐ 2 ( sgk – 4)- HĐ theo nhóm - Học sinh đọc yêu cầu của HĐ 2 (sgk – 4)- HĐ 2 ( sách giáo khoa – 4 )- Từng nhóm lên bảng nộp phiếu trả lời.- Tập hợp phiếu trả lời của các nhóm.- Kết quả trả lời của tất cả các nhóm.- Nhận xét kết quả trả lời của nhóm bạn.- Thông báo chung kết quả trả lời lên bảng.- Câu trả lời đúng là: Không phải là một phép biến hình. Vì ta luôn có thể tìm được ít nhất 2 điểm M’ và M’’ sao cho M là trung điểm của M’M’’ và MM’ = MM’’ = a- Hiểu và nhận thức được kiến thức đúng của kết quả.- Chốt lại kiến thức đúng.- Nhận xét, đánh giá và chấm điểm cho từng nhóm.HĐTP 2: Trả lời câu hỏi- Hiểu và trả lời theo nhận thức của mỗi học sinh.- Nêu câu hỏi để cả lớp cùng suy nghĩ và trả lời.- Hãy nêu những nội dung chính của bài học này.- Học sinh trình bày phép đồng nhất trên bảng ( hình vẽ)- Yêu cầu học sinh lên bảng trình bày.- Hãy minh họa bằng hình vẽ của phép đồng nhất.Trang 3Ngày dạy:…………Tiết ppct:…………. Môn : Hình Học lớp 11GV soạn: Huỳnh Kỷ DậuBài 2: PHÉP TỊNH TIẾNA. MỤC TIÊU1. Kiến thứcHiểu được định nghĩa, tính chất và biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.2. Kỹ năng- Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một đường tròn qua một phép tịnh tiến.- Xác định được tọa độ của yếu tố còn lại khi cho trước hai trong ba yếu tố là tọa độ vectơ v(a,b), tọa độ điểm M(x0 ; y0) và tọa độ điểm M’(x;y) là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v(a,b).- Xác định được vectơ tịnh tiến khi cho trước tạo ảnh và ảnh qua phép tịnh tiến đó.- Nhận biết được một hình H’ là ảnh của một hình H qua một phép tịnh tiến nào đó.- Biết vận dụng kiến thức về các phép toán vectơ trong chứng minh tính chất bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm của phép tịnh tiến.3. Tư duy và thái độ- Biết quy lạ về quen, phát triển trí tưởng tượng không gian, suy luận logic.- Tích cực trong phát hiện và chiếm lĩnh tri thức.- Biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn.B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒGV: dụng cụ dạy học, bảng phụ, phiếu học tập, máy vi tính ( computer) và máy chiếu ( projector).HS: dụng cụ học tập, bài cũ.C. GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC- Về cơ bản sử dụng phương pháp gợi mở vấn đáp.- Đan xen hoạt động nhóm.D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức cũHoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Ghi bảng – trình chiếu- HĐTP1: kiểm tra bài cũ- Hiểu yêu cầu đặt ra và trả lời câu hỏi.- Nêu ( hoặc chiếu ) câu hỏi và yêu cầu HS trả lời.Trình chiếu hình ảnh cánh cửa trượt như hình 1.2- Nhận xét câu trả lời của bạn và bổ sung nếu cần.- Yêu cầu học sinh khác nhận xét câu trả lời của bạn và bổ sung nếu có.-Nhận xét và chính xác hóa kiến thức cũ.- Đánh giá HS và cho điểmHĐTP 2: nêu vấn đề học bài mới.- Phát hiện vấn đề nhận thức. - Qui tắc cho tương ứng trong bài kiểm tra là một phép biến hình, phép đó có tên gọi là gì và có các tính chất như thế nào ta sẽ tiếp tục bài hôm nay.Trang 42. Hoạt động 2: Chiếm lĩnh kiến thức về định nghĩa phép tịnh tiến.Hoạt động của HS Hoạt động của HS Ghi bảng – trình chiếuHĐTP 1: hình thành định nghĩaI. Định nghĩa.-Đọc sách giáo khoa, trang 5 phần I. Định nghĩa.- Cho HS đọc sách giáo khoa, trang 5 phấn I. Định nghĩaa) Định nghĩa: SGK trang 5kí hiệu: Tv- Phát biểu định nghĩa phép tịnh tiến.-Nêu được qui tắc tương ứng và cách xác định ảnh của một điểm qua một phép tịnh tiến.- Yêu cầu HS phát biểu lại định nghĩa phép tịnh tiến.- Gợi ý để HS nêu lại được qui tắc tương ứng và cách xác định ảnh của một điểm qua một phép tịnh tiến.Tv(M) = M’ ⇔'MM = v HĐTP 2: Kĩ năng dựng ảnh của một điểm qua một phép tịnh tiến.- Dựng ảnh của ba điểm A, B, C bất kì qua phép tịnh tiến vector v cho trước.- Yêu cầu HS chọn trước một vectơ và lấy ba điểm A, B, C bất kì. Dựng ảnh của mỗi điểm đó qua phép tịnh tiến theo vectơ đã chọn.b) Dựng ảnh của ba điểm A, B, C bất kì qua phép tịnh tiến theo vectơ v cho trước.- Xin hỗ trợ của bạn hoặc giáo viên nếu cần.- Theo dõi và hướng dẫn HS cách dựng ảnh nếu cần.- Phát biểu cách dựng ảnh của một điểm qua một phép tịnh tiến theo một vectơ v cho trước.- Yêu cầu HS phát biểu cách dựng ảnh của một điểm qua một phép tịnh tiến theo một vectơ v cho trước.- Quan sát và nhận biết cách dựng ảnh của một điểm và một hình qua một phép tịnh tiến theo một vectơ v cho trước.- Minh họa ( trình chiếu qua computer và projector) - Ghi chú: có thể sử dụng phần mềm Goemeter’s Sketchpad để minh họa.HĐTP 3: Củng cố về phép tịnh tiến.- Vận dụng định nghĩa để làm ∆ trong sách giáo khoa trang 5- Cho học sinh làm trong sách giáo khoa trang 5.c) ∆ : SGK, trang 5.3. Hoạt động 3: Chiếm lĩnh kiến thức vế tính chất phép tịnh tiếnHoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – trình chiếuHĐTP 1: phát hiện và chiếm lĩnh tính chất 1.II. Tính chất.Quan sát và nhận xét về 'AA, 'BB, 'CC.- Dựa vào việc dựng ảnh của một điểm qua một phép tịnh tiến ở phần trên, cho nhận xét về 'AA, 'BB, 'CC?Quan sát và nhận xét về AB và ''BA, BC và ''CB, CA và '' AC?- Dựa vào việc dựng ảnh của một điểm qua một phép tịnh tiến ở phần trên, cho nhận xét về AB và ''BA, BC và ''CB, CA và '' AC?Đọc SGK, trang 6, phần Tính Yêu cầu HS đọc SGK, trang a) Tính chất 1: SGK, trang 6.Trang 5A’BCDD’AB’C’vchất 1 6, phần Tính chất 1Trình bày về điều nhận biết được.Yêu cầu HS phát biểu điều nhận biết được.Hướng dẫn học sinh chứng minh tính chất 1Ghi nhớ: phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.Dựng ảnh của đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua một phép tịnh tiến.Cho HS dựng ảnh của đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua một phép tịnh tiến.Cho HS tìm tâm đường tròn ngoại tiếp ABC và tìm ảnh của nó qua phép tịnh tiến.Quan sát và nhận biết cách dựng ảnh của một đoạn thẳng, một tam giác qua một phép tịnh tiến theo một vectơ cho trước.Minh họa ( trình chiếu qua computer và projector) - Ghi chú: có thể sử dụng phần mềm Goemeter’s Sketchpad để minh họa.HĐTP 2: phát hiện và chiếm lĩnh tính chất 2.Nhận xét về ảnh của một đoạn thẳng, của một đường thẳng, của một tam giác qua phép tịnh tiến.Dựa vào việc dựng ảnh qua một phép tịnh tiến ở trên, cho nhận xét về ảnh của một đoạn thẳng, của một đường thẳng, của một tam giác qua phép tịnh tiến.Đọc SGK, trang 6, phần Tính chất 2.Yêu cầu HS đọc SGK, trang 6, phần Tính chất 2B) Tính chất 2: ( SGK trang 6)Trình bày về điều nhận biết được.Yêu cầu HS phát biểu điều nhận biết được.Thực hiện ∆ trong SGK, trang 7Cho HS thực hiện ∆ trong SGK, trang 7.4. Hoạt động 4: Chiếm lĩnh kiến thức về biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – trình chiếu.HĐTP 1: Ôn lại kiến thức về biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ trong mặt phẳng.Nhắc lại kiến thức về biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ trong mặt phẳng.Hướng dẫn HS hồi tưởng được về biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ trong mặt phẳng.a) Ôn lại kiến thức về biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ trong mặt phẳng.HĐTP 2: chiếm lĩnh tri thức mới về biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.Đọc SGK, trang 7 phần Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.Cho HS đọc ( cá nhân hoặc tập thể ) SGK, trang 7 phần Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.Trình bày về điều nhận thức được.Phát biểu điều nhận thức được.Trang 6A’B CDD’A B’C’Nhận xét câu trả lời của bạn và bổ sung ( nếu có )Cho HS khác nhận xét và bổ sung nếu cần.Ghi nhận kiến thức mới. Chính xác hóa và đi đến kiến thức về biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến. b) Biểu thức tọa độ: ( SGK, trang 9).HĐTP 3: củng cố tri thức vừa học.Làm ∆ trang SGK, trang 7. Cho HS làm ∆ trong SGK, trang 7.c) ∆: ( SGK, trang 7)Hoạt động 5: Củng cố toàn bàiCâu hỏi 1: em hãy cho biết những nội dung chính đã học trong bài này?Câu hỏi 2: Nêu cách dựng ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua một phép tịnh tiến.Lưu ý HS: Về kiến thức, kỹ năng, tư duy và thái độ như trong phần mục tiêu bài học đã nêu.Chia HS làm 4 nhóm, các nhóm số 1,2,3,4 cùng làm bài tập số 2, SGK, trang 7.BTVN: Học kĩ lại lí thuyết, làm bài tập số 3 và đọc phần IV. Áp dụng phép tịnh tiến để giải toán, SGK, trang 7.Trang 7GIÁO ÁN HÌNH HỌC 11CHƯƠNG I :PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNGBài 3 : PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤCGV soạn : Nguyễn Thò Minh PhươngTrường THPT An MỹA. MỤC TIÊU :1 . Về kiến thức :HS biết được : - Đònh nghóa của phép đối xứng trục .- Phép đối xứng trục có các tính chất của phép dời hình .- Biểu thức toạ độ của phép đối xứng qua mỗi trục toạ độ .- Trục đối xứng của một hình , hình có trục đối xứng .2 .Về kó năng:- Dựng được ảnh của một điểm một đường thẳng, một tam giác qua phép dối xứng trục- Xây dựng được biểu thức toạ độ , trục đối xứng của một hình .3 . Về tư duy – thái độ : Tích cực tham gia vào bài học, có tinh thần hợp tác, rèn luyện tư duy logic .B . CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :1 . Chuẩn bò của GV :Phiếu học tập , bảng phụ , computer .2 . Chuẩn bò của HS : Kiến thức đã học.C . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC :Về cơ bản sử dụng phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp, hoạt động nhóm .D . TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :HĐ1:Kiểm tra bài cũ:HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng-Trình chiếuHĐTP:Kiểm tra bài cũ Hiểu yêu cầu đặt ra và trả lời câu hỏi .Nêu (hoặc chiếu) câu hỏi và yêu cầu HS trả lờiNêu đònh nghóa phép tònh tiến trong mặt phẳngCho đường thẳng d, đặt tương ứng mỗi điểm M không thuộc d thành điểm M/ sao cho đoạn thẳng MM/ vuông góc với d có là phép biến hình không?Vì sao?Nhận xét câu trả lời của bạn và bổ sung nếu cầnYêu cầu HS khác nhận xét câu trả lời của bạn và bổ sung nếu có Nhận xét về kiến thức cũ Đánh giá HS và cho điểm Phát hiện vấn đề nhận thức HĐTP: Nêu vấn đề học bài mớiQui tắc cho tương ứngtrong kiểm tra bài cũ là một phép biến hình,phép đó có tên gọi là gì và có những tính chất , biểu thức toạ độ như thế nào ta sẽ tiếp tục bài hôm nay.Trang 8 HĐ2:Kiến thức về đònh nghóa phép đối xứng trục :HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng –Trình chiếuHĐTP: Hình thành đònh nghóa I) Đònh nghóaCho HS đọc SGK tr8,9 phần I Đònh nghóaa)Đònh nghóa (SGKtr8) Phát biểu đinh nghóa phép đối xứng trục Nêu qui tắc tương ứng và cách xác đònh ảnh của một hình qua phép đối xứng trục .Yêu cầu HS phát biểu lại Đònh nghóa phép đối xứng trục .Gợi ý để HS nêu được qui tắc tương ứng và cách xác đònh ảnh của một hình qua phép đối xứng trục .Hình 1.11 tr9Dựng ảnh của 2 điểm A,B bất kỳ qua phép đối xứng trục Yêu cầu HS chọn trước một đường thẳng d và 2 điểm A,B bất kỳ.Dựng ảnh của mỗi điểm qua phép đối xứng trục theo d.HĐTP:Củng cố về phép đối xứng trục Vận dụng đònh nghóa làm ?1 SGKtr9Cho HS làm ?1 SGKtr9HĐ3:Giúp HS vận dụng biểu thức toạ độ của phép đối xứng trục qua trục toạ độ :HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng –Trình chiếu Tìm biểu thức liên hệ giữa các điểm M/ ,N/,M,N.Yêu cầu HS Chọn hệ trục toạ độ Oxy sao cho trục đối xứngd trùng với trục Ox .Với các điểm M/(x;y) , N/(x/1;y/1) lần lượt là ảnh củaM(x;y) , N(x1;y1) qua Đd thì khi đó có biểu thức gì?Đd = Đ(Ox) . Khi đó:−==yyxx// và −==1/11/1yyxxDo đóM/N/=2//12//1)()( yyxx −+− =2121)()( yyxx +−+− =2121)()( yyxx −+− = MNTrả lời : trục Ox Vậy biểu thức trên là biểu thức toạ độcủa phép đối xứng qua trục gì?HĐTP:Củng cố về biểu thức toạ độ của phép đối xứng qua trục OxVận dụng về biểu thức toạ độ của phép đối xứng trục qua trục OxHS làm ?3 SGKtr9 ?3 SGKtr9Vận dụng biểu thức toạ độ qua trục Ox cho OyTương tự cho biểu thức toạ độ của phép đối xứng qua Hình vẽ SGKtr10Trang 9trục OyVận dụng làm?4 SGK tr10 Cho HS làn ?4 SGK tr10 ?4 SGK tr10HĐ4:Kiến thức về tính chất của phép đối xứng trục :HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng – Trình chiếu GV phát biểu tính chất 1 Tính chất 1:SGK tr10 Vận dụng tính chất làm ?5 Cho HS làm ?5 SGK tr10 ?5 SGK tr10GV phát biểu tính chất 2 Tính chất 2 :SGK tr10HĐ5: Kiến thức về trục dối xứng của một hình:HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng – Trình chiếuHĐTP : Hình thành dònh nghóa Đònh nghóa:Đọc đònh nghóa SGK tr10 Yêu cầu HS đọc đònh nghóa SGK tr10 và xem VD2 SGK tr11 để nhận biết có trục đối xứngHĐTP:Củng cố trục dối xứng của một hình Vận dụng đònh nghóa làm ?6 SGK tr11Cho HS làm ?6SGK tr11 a) Các chữ H, A , O b) Hình vuông, hình chữ nhật,hình thoi,…….HĐ6:Củng cố:1) Em hãy cho biết nội dung chính trong bài này .2) Nêu cách dựng anh của một điểm , một đường thẳng , một tam giác qua phép đối xứng trục3) Bài tập 3 SGK tr11.Dặn dò :Làm bài tập còn lại .Tim những hình có trục đối xứng trong thực tế.Trang 10[...]... biết bài học vừa rồi có những nội dung chính là gì ?- Theo em qua bài học này ta cần đạt được điều gì ?- BTVN : Làm bài 1 - 4 trang 71 sách chuẩn. - Ghi câu hỏi lên bảng ( có thể dùng máy chiếu )- Cho học sinh lên bảng vẽ hình một số trường hợp.Trang 26ABCM N GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 11 CHƯƠNG I : PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG§6. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG... VD4b hs nghiên cứu và trả lời hình A biến thành hình C qua phép dời hình nào ? VD4(SGK chuẩn, trang 23)-HS lên bảng vẽ hình A B E F I D C- GV gọi 1hs đọc HĐ5 - Gợi ý tìm phép biến hình nào biến hình thang AEIB thành hình thang CFID ? ¢5: Ta có: ĐI biến hình thang AEIB thành hình thang CFID Vậy nên hai hình ấy bằng nhau.* Củng cố:- Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung... năng : Học sinh vẽ đúng hình từ các giả thiết , biết nhận xét hình vẽ và định hướng được cách giải từ hình vẽ và các dữ kiện của đề bài 3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic.B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV : Giáo án , thước , phấn màu , hệ thống câu hỏi2. Chuẩn bị của HS : Ôn bài cũ và soạn bài mới C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ... TRỤ V À HÌNH H ỘPHĐ9 : H ÌNH LĂNG TRỤ V À HÌNH H ỘP- Học sinh đọc sách , dựa vào hình vẽ nêu nhận xét.- Hướng dẫn học sinh rút ra các t ính chất thơng qua hình v ẽ.H ình 2.58HĐ10: H ÌNH CH ÓP C ỤTHĐ10: H ÌNH CH ÓP CỤT - Vẽ hình từng phần hoặc sử dụng máy.- Học sinh đọc sách , dựa vào hình vẽ nêu nhận xét.- Hướng dẫn học sinh rút ra định nghĩa và các t ính chất thơng qua hình v ẽ.HĐ10:... nay.Trang 8 GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 11 CHƯƠNG I : PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG§4. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM (TIẾT : 4)Gv soạn: Nguyễn Thị Phương ThảoTrường : THPT AN MỸA. MỤC TIÊU.1. Về kiến thức: Học sinh biết được - Định nghĩa của phép đối xứng tâm;- Biểu thức toạ độ của phép đối xứng qua gốc tọa độ;- Tâm đối xứng của một hình, hình có tâm đối xứng.2. Về kỹ năng: Học sinh làm được... aHĐ5 : HĐ5 : hình biễu diễn của một hình khơng gian trên mặt phẳng. -- Học sinh trả lời sự khác nhau.- Có thể có nhiều mơ hình qua phép chiếu song song qua các phương khác nhau.- Bài toán biễu diễn hình và dựng hình có khác nhau khơng ?- Thơng qua việc vẽ hình biễu diễn củng cố các kiến thưc cơ bản đã học .- Ghi phần này lên bảngHĐ6 : HĐ6 : củng cố toàn bài -Câu hỏi 1: Qua bài học vừa rồi... định lý 1.- Học sinh đọc và ghi định lý với dạng biểu thức.- Vẽ hình tương ứng với nội dung của bài tập 2. Yêu cầu hs đọc sgk trang 64, phần định lý.- Giáo viên hướng dẫn học sinh chứng minh. Nhận xét thông qua hình vẽ từ máy hoặc bảng phụ.HĐ4 : v í d ụ 1 HĐ4 : v í d ụ 1- Học sinh v ẽ h ình - Các học sinh kh ác nhận x ét.- Hướng dẫn học sinh chứng minh và vẽ hình. -Cho học nhận xét... 2 -Học sinh đọc và ghi định lý với dạng biểu thức. Yêu cầu hs đọc sgk trang 66, phần định lý.- Giáo viên hướng dẫn học sinh từ định lý suy ra các hệ quả.- Giáo viên nhận xét .- Học sinh đọc các hệ quả và viết dưới dạng các biểu thức.Hệ quả 1 ( sgk chuẩn trang 66 )Hệ quả 2 ( sgk chuẩn trang 66 )Hệ quả 3 ( sgk chuẩn trang 66 )HĐ6 : v í d ụ 2 HĐ6 : v í d ụ 2- Học sinh v ẽ h ình - Các học. .. Trang 31 GIÁO ÁN HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG I :PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNGBài 3 : PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤCGV soạn : Nguyễn Thị Minh PhươngTrường THPT An MỹA. MỤC TIÊU :1 . Về kiến thức :HS biết được : - Định nghóa của phép đối xứng trục .- Phép đối xứng trục có các tính chất của phép dời hình .- Biểu thức toạ độ của phép đối xứng qua mỗi trục toạ độ .- Trục đối xứng của một hình , hình. .. ta phải làm như thế nào?2/ Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung chính là gì ?3/ Theo em qua bài học này cần đạt được điều gì ?_BTVN : Làm bài 1 …8 trang 104,105Trang 35SBACDNM GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 11 CHƯƠNG II : ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHƠNG GIAN.QUAN HỆ SONG SONG§5. PHÉP CHIẾU SONG SONG. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH TRONG KHƠNG GIANTIẾT : Gv soạn : Nguyễn Hồng . 2(SGK/19)BTVN :Học kỹ lý thuyết , xem trước bài “Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau”Trang 16GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 11CHƯƠNG I : PHÉP DỜI HÌNH VÀ. tập 3 SGK tr11.Dặn dò :Làm bài tập còn lại .Tim những hình có trục đối xứng trong thực tế.Trang 10GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 11CHƯƠNG I : PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học 11 chuẩn, Giáo án hình học 11 chuẩn, Giáo án hình học 11 chuẩn, CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRỊ GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Hoạt động 1: Ơn tập kiến thức cũ, Mục tiêu : Chuẩn bị Tiến trình dạy học Hoạt động 1 : Ơn tập kiến thức cũ :, Kiến thức Khái niệm về phép dời hình: