GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC

2 2,821 39
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:54

GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC Tiết 75: GÓC CUNG LƯỢNG GIÁC (tiết 2)I. Mục tiêu: Giúp học sinh:1. Về kiến thức: + Nắm vững khái niệm cung lượng giác số đo của chúng. + Nắm vững hệ thức Sa-lơ.2. Về kĩ năng: + Sử dụng thành thạo hệ thức Sa-lơ.3. Về tư duy: so sánh, phân tích.4. Về thái độ: cẩn thận, chính xác.II. Phương pháp giảng dạy: Gợi mở vấn đáp + hoạt động nhómIII. Chuẩn bị: + GV: Giáo án + đồ dùng dạy học. + HS: Vở ghi + đồ dùng học tập.IV. Các hoạt động tiến trình bài dạy:A. Các hoạt động: + Hoạt động 1: Kiểm tra bài củ. + Hoạt động 2: Khái niệm cung lượng giác số đo của cung lượng giác. + Hoạt động 3: Hệ thức Sa-lơ. + Hoạt động 4: Học sinh hoạt động theo nhóm. + Hoạt động 5: Củng cố. B. Tiến trình bài day: + Hoạt động 1: Kiểm tra bài củ.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng+H: Nêu khái niệm góc lượng giác số đo của góc lượng giác?+GV: Cho HS làm bài tập 5/SGK.+GV: Gọi HS nhận xét bài làm của bạn mình.+GV: Đánh giá cho điểm.+HS: Trả lời.+HS: Làm bài.+HS: Nhận xét. + Hoạt động 2: Khái niệm cung lượng giác số đo của cung lượng giác.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng+GV: Định nghĩa đường tròn định hướng.+GV: Định nghĩa cung lượng giác, số đo của cung lượng giác.+H: Trên đường tròn lượng giác, mỗi cung lượng giác được xác định khi biết các yếu tố nào?+H: Nếu một cung lượng giác có số đo bằng α thì mọi cung lượng giác cùng điểm đầu điểm cuối với cung này có số đo bằng bao nhiêu?+H: Nếu α là số đo của cung lượng giác UV vạch nên bởi điểm M chạy trên đường tròn theo chiều dương từ U đến V lần đầu tiên thì α nhận giá trị trong khoảng nào?+HS: Theo dõi.+HS: Theo dõi.+HS: Khi biết điểm đầu U, điểm cuối V số đo của nó.+HS: Có số đo bằng α + k2π (k ∈ Z)+HS: 0 2α π≤ <, chình là số đo của cung tròn hình học »UV.b) Khái niệm cung lượng giác số đo của chúngαvuVUOsñ UV =α + k2π + Hoạt động 3: Hệ thức Sa-lơ.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng+GV: Nêu hệ thức Sa-lơ về số đo của góc lượng giác.+H: Cho ba tia Ox, Ou, Ow tuỳ ý, hãy tính số đo của góc (Ou, Ov)?+H: Nếu một góc lượng giác (Ox, Ou) có số đo 114π− một góc lượng giác (Ox, Ov) có số đo 34π thì mọi góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo bằng bao nhiêu?+GV: Nêu hệ thức Sa-lơ đối với cung lượng giác.+HS: Theo dõi.+HS: sđ(Ou, Ov)=sđ(Ox, Ov)-sđ(Ox, Ov) + k2π (k ∈ Z)+HS: sđ(Ou, Ov)= 34π–114π−+ k2π = 72π + k2π = 32π +k’2π (k ∈ Z) +HS: Theo dõi.3. Hệ thức Sa-lơ: sđ(Ou, Ov)+sđ(Ov, Ow)=sđ(Ou, Ow) + k2π (k ∈ Z) + Hoạt động 4: Học sinh hoạt động theo nhóm. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng+GV: Phát phiếu học tập cho các nhóm.+GV: Gọi các nhóm nêu kết quả của nhóm mình.+GV: Gọi các nhóm khác nhận xét.+GV: Tổng kết đánh giá.+HS: Hoạt động theo nhóm.+HS: Nêu kết quả.+HS: Nhận xét. Phiếu học tập: Câu 1: Cho ngũ giác đều A0A1A2A3A4 nội tiếp đường tròn tâm O (các đỉnh được sắp xếp theo chiều ngược chiều quay của kinm đồng hồ). Tính số đo (độ radian) của các cung lượng giác A0Ai, AiAj (i, j=0, 1, 2, 3, 4, i khác j). Câu 2: Trên một đường tròn định hướng cho ba điểm A, M, N sao cho số đo của cung lượng giác AM bằng 3π, số đo của cung lượng giác AN bằng 34π. Gọi P là điểm thuộc đường tròn đó để tam giác MNP làm tam giác cân. Hãy tìm số đo của cung lượng giác AP ? + Hoạt động 5: Củng cố toàn bài. * Câu hỏi 1: Nêu khái niệm cung lượng giác số đo của cung lượng giác? * Câu hỏi 2: Nêu hệ thức Sa-lơ về số đo của góc lượng giác, về số đo của cung lượng giác? *Bài tập về nhà: Luyên tập/ SGK. -----HẾT----- . cung lượng giác, số đo của cung lượng giác. +H: Trên đường tròn lượng giác, mỗi cung lượng giác được xác định khi biết các yếu tố nào?+H: Nếu một cung lượng. của góc lượng giác. +H: Cho ba tia Ox, Ou, Ow tuỳ ý, hãy tính số đo của góc (Ou, Ov)?+H: Nếu một góc lượng giác (Ox, Ou) có số đo 114π− và một góc lượng giác
- Xem thêm -

Xem thêm: GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC , GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC , GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC