Báo cáo thực tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu access

44 606 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2015, 06:03

LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ==== bài tập lớn access hubtlàm thuê bài tập lớnbài tập lớn access hubt, làm thuê bài tập lớnbài tập lớn access quản lý sinh viênthuê làm bài tậpbài tập lớn access quản lý sinh viên, thuê làm bài tậpbài tập lớn access quản lý bán hàngthuê người làm bài tậpbài tập lớn access quản lý bán hàng, thuê người làm bài tậpbài tập lớn access quản lý vật tưthuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn access quản lý vật tư, thuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn môn accessthuê người làm bài tập lớnbài tập lớn môn access, thuê người làm bài tập lớnbài tập lớn về accesslàm thuê bài tập lớnbài tập lớn về access, làm thuê bài tập lớnbáo cáo bài tập lớn accessthuê làm bài tậpbáo cáo bài tập lớn access, thuê làm bài tậphướng dẫn làm bài tập lớn accessthuê người làm bài tậphướng dẫn làm bài tập lớn access, thuê người làm bài tậpbài tập lớn quản lý bán hàng bằng accessthuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn quản lý bán hàng bằng access, thuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn access hubtthuê người làm bài tập lớnbài tập lớn access hubt, thuê người làm bài tập lớnbài tập lớn access quản lý sinh viênlàm thuê bài tập lớnbài tập lớn access quản lý sinh viên, làm thuê bài tập lớnbài tập lớn access quản lý bán hàngdịch vụ làm bài tập thuêbài tập lớn access quản lý bán hàng, dịch vụ làm bài tập thuêbài tập lớn access quản lý vật tưlàm thuê bài tập lớnbài tập lớn access quản lý vật tư, làm thuê bài tập lớnbài tập lớn accessthuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn access, thuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn môn accesslàm thuê bài tập lớnbài tập lớn môn access, làm thuê bài tập lớnbài tập lớn về accessthuê người làm bài tập lớnbài tập lớn về access, thuê người làm bài tập lớnbáo cáo bài tập lớn accesslàm thuê bài tập lớnbáo cáo bài tập lớn access, làm thuê bài tập lớnhướng dẫn làm bài tập lớn accesslàm bài tập thuêhướng dẫn làm bài tập lớn access, làm bài tập thuêbài tập lớn quản lý bán hàng bằng accessthuê người làm bài tậpbài tập lớn quản lý bán hàng bằng access, thuê người làm bài tậpbài tập lớn access quản lý vật tưthuê người làm bài tập lớnbài tập lớn access quản lý vật tư, thuê người làm bài tập lớnbài tập lớn access quản lý sinh viênthuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn access quản lý sinh viên, thuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn access quản lý bán hànglàm bài báo cáo thực tập thuêbài tập lớn access quản lý bán hàng, làm bài báo cáo thực tập thuêbáo cáo bài tập lớn accessdịch vụ làm bài tập thuêbáo cáo bài tập lớn access, dịch vụ làm bài tập thuêbài tập lớn quản lý bán hàng bằng accessđồ án accessbài tập lớn quản lý bán hàng bằng access, đồ án accessbài tập lớn accessđồ án access quản lý khách sạnbài tập lớn access, đồ án access quản lý khách sạnbài tập lớn access hubtđồ án access haybài tập lớn access hubt, đồ án access haybài tập lớn access quản lý sinh viênđồ án môn accessbài tập lớn access quản lý sinh viên, đồ án môn accessbài tập lớn access quản lý bán hàngđồ án c# accessbài tập lớn access quản lý bán hàng, đồ án c# accessbài tập lớn access quản lý vật tưđồ án accessbài tập lớn access quản lý vật tư, đồ án accessbáo cáo bài tập lớn accessđồ án access quản lý khách sạnbáo cáo bài tập lớn access, đồ án access quản lý khách sạnbài tập lớn môn accessđồ án access haybài tập lớn môn access, đồ án access haybài tập lớn về accessđồ án môn accessbài tập lớn về access, đồ án môn accesshướng dẫn làm bài tập lớn accessđồ án c# accesshướng dẫn làm bài tập lớn access, đồ án c# accesslàm thuê đồ án cnttđồ án c# accesslàm thuê đồ án cntt, đồ án c# accesslàm thuê đồ án tốt nghiệp cnttđồ án môn accesslàm thuê đồ án tốt nghiệp cntt, đồ án môn accessđồ án c# csdl accessđồ án tốt nghiệp accessđồ án c# csdl access, đồ án tốt nghiệp accessđồ án access hayđồ án access quản lý khách sạnđồ án access hay, đồ án access quản lý khách sạnđồ án access quản lý khách sạnbài tập phân tích thiết kế hệ thống thông tinđồ án access quản lý khách sạn, bài tập phân tích thiết kế hệ thống thông tin BÁO CÁO THỰC TẬP HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS Đề tài : QUẢN LÝ HỌC SINH GVHD : SINH VIÊN : KHÓA : Hà nội, tháng 04 năm 2015 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ==== BÁO CÁO THỰC TẬP HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS <Đề tài : QUẢN LÝ HỌC SINH> GVHD : AAAAAA SINH VIÊN : BBBBBBBB CCCCC KHÓA : DDDDD Hà Nội, tháng 04 năm 2015 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU 1 CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT HỆ THỐNG 2 1.1. Lý thuyết chung về cơ sở dữ liệu 2 1.2. Tổng quan về bài toán quản lý học sinh trong trường THPT. 2 1.3. Tổng quan về phần mềm Microsoft Access 2 1.3.1 Các thành phần trong màn hình Access 2 1.3.2. Các đối tượng trong Access 3 CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG. 5 2.1. Khảo sát bài toán 5 2.1.1. Giới thiệu về mô hình trường trung học cơ sở 5 2.1.2 Khảo sát thực trạng quản lý học sinh tại trường THPT 5 2.1.3. Biểu mẫu được sử dụng quản lý học sinh trong nhà trường. 6 2.1.4 Các yêu cầu của người dùng đối với hệ thống quản lý học sinh. 9 2.2. Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh 10 2.2.1. Thông tin vào ra của hệ thống. 10 2.2.2. Biểu đồ phân cấp chức năng 11 2.2.4 Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh. 14 2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 14 Chức năng1: Cập nhật dữ liệu 15 Chức năng 2: Phân rã chức năng “Xử lý” 17 Chức năng 3: Phân rã chức năng “Tìm kiếm” 22 Chức năng 4: Thống kê, báo cáo 23 2.4. Thiết kế các bảng cơ sở dữ liệu 25 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HỌC SINH 28 4.1 Thiết kế gió diện chương trình chính 28 4.2. Giao diện của chức năng cập nhật thông tin 28 4.2.1. Form cập nhật thông tin học sinh 28 4.2.2. Form cập nhật điểm 28 4.2.3. Form cập nhật lớp học 29 4.2.4. Form cập nhật môn học 30 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 4.3 Giao diện của chức năng tìm kiếm 30 4.3.1. Form tìm kiếm điểm 30 4.3.2. Form tìm kiếm thông tin học sinh 31 4.3.3. Form tìm kiếm thông tin lớp 31 4.4. Giao diện của chức năng thống kê báo cáo 32 4.4.1. Báo cáo danh sách học sinh 32 4.4.2. Báo cáo danh học sinh lên lớp 33 4.5. Giao diện chức năng thoát chương trình 33 4.6.Các Macros dùng trong chuong trình. Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM 34 1. Những kết quả đạt được. 36 2. Hướng phát triển của đề tài: 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT CSDL HS GV GVCN BGH THPT M 15p 45p HK Cơ sở dữ liệu Học Sinh Giáo Viên Giáo Viên Chủ Nhiệm Ban Giám Hiệu Trung học phổ thông Điểm kiểm tra miệng Điểm kiểm tra 15 Phút Điểm kiểm tra 45 phút Điểm kiểm tra học kỳ DANH MỤC CÁC BẢNG TT Ký hiệu Tên bảng Trang 1 Bảng 1 Bảng1 : Học sinh (HocSinh) 25 2 Bảng 2 Bảng 2 : Bảng điểm (Diem) 25 3 Bảng 3 Bảng 3 : Tên lớp (lop) 26 4 Bảng 4 Bảng 4 : Môn học (monhoc) 26 5 Bảng 5 Bảng 5 : Hạnh kiểm (Hanhkiem) 26 6 Bảng 6 Bảng 6 : Hạnh kiểm năm học (HanhkiemNamhoc) 27 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ TT Ký hiệu Tên bảng Trang 0 Hình 1a Hình 1a: Chương trình Microsoft Access 3 1 Hình 1 Hình 1:Mẫu danh sách học sinh lớp học 6 2 Hình 2 Hình 2:Mẫu danh sách giáo viên 7 3 Hình 3 Hình 3:Mẫu Thống kê xếp loại học lực 7 4 Hình 4 Hình 4:Thống kê xếp loại hạnh kiểm 7 5 Hình 5 Hình 5: Bảng tổng hợp kết quả học tập 8 6 Hình 6 Hình 6: Bảng điểm của từng môn 8 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 7 Hình 7 Hình 7: Biểu đồ phân cấp chức năng 11 8 Hình 8 Hình 8:Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 13 9 Hình 9 Hình 9: Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh 14 10 Hình 10 Hình 10: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng cập nhật 16 11 Hình 11 Hình 11: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng xử lý 17 12 Hình 12 Hình 12: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “xử lý điểm” 19 13 Hình 13 Hình 13: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “xử lý kết quả” 21 14 Hình 14 Hình 14: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “tìm kiếm” 22 15 Hình 15 Hình 15: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “thống kê, báo cáo” 24 16 Hình 16 Hình 16:Mối quan hẹ giữa các bảng 27 17 Hình 17 Hình 17:Giao diện chương trình 28 18 Hình 18 Hình 18:Form cập nhật thông tin học sinh 28 19 Hình 19 Hình 19:Form nhập học sinh 29 20 Hình 20 Hình 20:Form nhập thông tin lớp học 29 21 Hình 21 Hình 21:Form nhập môn học 30 22 Hình 22 Hình 22:Tìm kiếm thông tin học sinh theo tên 30 23 Hình 23 Hình 23: Tìm kiếm thông tin học sinh theo họ tên 31 24 Hình 24 Hình 24: Tìm kiếm thông tin học sinh theo lớp 31 25 Hình 25 Hình 25:Danh sách học sinh 32 26 Hình 26 Hình 26:In bảng điểm học sinh 32 27 Hình 27 Hình 27: Các báo cáo tổng kết lớp học 33 28 Hình 28 Hình 28:Kết quả học tập theo học kỳ 33 29 Hình 29 Hình 29:Giao diện chức năng thoát chương trình 33 30 Hình 30 Hình 30:Các Macro dùng trong chương trình 34 31 Hình 31 Hình 31: Module điều khiển bản ghi trong form 34 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan LỜI CÁM ƠN Trong thời gian nghiên cứu và học tập môn học cơ sở dữ liệu Access, cùng với nội dung bài tập lớn thiết kế chương trình quản lý học sinh chúng em đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của các thầy giáo, cô giáo và các bạn, nhóm chúng em đã hoàn thành chương trình và bài báo đồ án Cơ sở dữ liệu Access với chương trình quản lý học sinh . Cho phép chúng em được bày tỏ lời cảm ơn các thầy cô giáo trong Viện đào tạo liên tục Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã giúp đỡ em hoàn thành chương trình và bài báo cáo này. Đồng thời em gửi lời cảm ơn đặc biệt về sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của thầy giáo Tiến sĩ.Phạm Quang Dũng đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trong suốt quá trình hoàn thành chương trình cũng như bài báo cáo này. Do thời gian có hạn, cũng như kinh nghiệm còn thiếu nên trong chương trình cũng như báo cáo này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Chúng em rất mong nhận được nhận xét góp ý của thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cám ơn ! Hà Nội, ngày 6 tháng 04 năm 2015 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1. Về thái độ, ý thức của sinh viên: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Về đạo đức, tác phong: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Về năng lực chuyên môn: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 4. Kết luận : Nhận xét:…………………………………………………………………… Điểm: ………………………………………………. …………… , ngày tháng năm …… Giảng viên hướng dẫn LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 1 GIỚI THIỆU Ngày nay công nghệ thông tin đã trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, nó là một ngành khoa học - kỹ thuật không thể thiếu trong đời sống. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, phải kể đến việc áp dụng tin học vào các lĩnh vực xã hội như: quản lý, thông tin, kinh tế, đã cho ra đời những phần mềm ứng dụng để thay thế về cơ bản các công tác quản lý thủ công, giảm nhẹ tới mức tối thiểu việc sử dụng sức người trong công tác quản lý, tăng cường hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian và sức lao động. Ở nước ta hiện nay, việc đưa một số phần mềm ứng dụng vào trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp và nhà trường đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết. Cùng với xu thế đó việc đưa ứng dụng tin học vào quản lý học sinh vào các nhà trường là một việc cần thiết để phục vụ cho việc quản lý thông tin học sinh, quá trình học tập, kết quả học tập… Mang lại nhiều lợi ích cho công tác quản lý và đảm bảo tính chính xác. Hiểu được tầm quan trọng đó của môn học, cùng với những kiến thức đã tích lũy trong suốt học kỳ cùng với kĩ năng của bản thân nhóm chúng tôi mạnh dạn nhận đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh” để triển khai với một tinh thần làm việc say mê và nghiêm túc. Trong 1 tháng triển khai, với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo, đề tài phân tích thiết kế hệ quản lý học sinh của em đã hoàn thành với những nội dung sau : - Chương 1: Khảo sát hệ thống - Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống - Chương 3: Thiết kế chương trình - Chương 4: Cài đặt và kiểm thử LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 2 CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT ĐỀ TẢI 1.1. Lý thuyết chung về cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu là một bộ sưu tập rất lớn về các loại dữ liệu tác nghiệp, bao gồm các loại dữ liệu âm thanh, tiếng nói, chữ viết, văn bản, đồ hoạ, hình ảnh tĩnh hay hình ảnh động Được mã hoá dưới dạng các chuỗi bít và được lưu trữ dưới dạng File dữ liệu trong các bộ nhớ của máy tính. Cấu trúc dữ liệu tuân theo các quy tắc dựa trên lý thuyết toán học. Cơ sở dữ liệu phản ánh trung thực thế giới dữ liệu hiện thực khách quan. 1.2. Tổng quan về bài toán quản lý học sinh trong trường THPT. Quản lý học sinh là một trong những công việc quan trọng trong nhà trường, việc đưa bài toán quản lý học sinh trong nhà trường sẽ mang lại nhiều tiến bộ và thay đổi như việc tìm kiếm, báo cáo kết quả của học sinh đồng thời là cũng là quá trình theo dõi học tập của từng học sinh tại mỗi thời điểm bất kì. Từ đó mà mỗi hoc sinh có kế hoạch học tập, phấn đấu cho riêng mình. - Bộ máy quản lý điểm gọn nhẹ, chỉ cần số ít nhân viên với hệ thống máy vi tính. - Quản lý chặt chẽ, kịp thời thông tin về học sinh, khắc phục các hạn chế thường gặp trong lĩnh vực quản lý học sinh trên giấy hay trên excel như: không cập nhật kịp thời, khó khăn trong công tác thống kê, theo dõi quá trình học tập của học sinh… - Tổ chức quản lý, lưu trữ trên hệ thống máy vi tính làm tăng tính an toàn, bảo mật cao hơn. - Phần mềm quản lý học sinh có nhiệm vụ quản lý thông tin về học sinh, phục vụ công tác lãnh đạo của cấp trên. 1.3. Tổng quan về phần mềm Microsoft Access 1.3.1 Các thành phần trong màn hình Access Gồm có các thành phần sau: Toolbar, menubar, menu: File, Edit, View, Insert, Tools, Windown, Help và cửa sổ Database là một trong những cửa sổ quan trọng nhất của Access. Gồm các đối tượng cụng cụ sau: Bảng(Table), truy vấn (Query), mẫu biểu (Form), báo cáo (Report), Macro và Module. Các đối tượng trên có đầy đủ khả năng [...]... Kho dữ liệu GIÁO VIÊN Y/c kiếm CẬP NHẬT (1) THỐNG KÊ, BÁO CÁO Học Sinh Yêu cầu nhật Các in ấn Cập báo cáo hồ sơ, GIÁO VIÊN Trả lời tìm kiếm điểm BAN GIÁM HIỆU Kết quả xử Hình 9: Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh 2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Như trên biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh đã thể hiện, ta thấy các chức năng chính của chương trình bao gồm: a Cập nhật dữ liệu b Xử lý, c Tìm kiếm d Thống kê, báo. .. vấn (Query): dùng để khai thác cơ sở dữ liệu Là một đối tượng cho phép chọn xem các dữ liệu của một hay nhiều bảng theo ý muốn Trong Microsoft Access, có thể tạo các truy vấn bằng phương tiện truy vấn đồ hoạ theo mẫu (QBE) hoặc viết các lệnh SQL - Mẫu biểu (Form): dùng để nhập/xuất dữ liệu Mẫu biểu cho phép người sử dụng xem, nhập hay thay đổi thông tin trong cơ sở dữ liệu một cách nhanh nhất bằng cách...LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan lưu trữ dữ liệu, thống kê, kết xuất báo cáo thông tin và tự động cung cấp nhiều các tác vụ khác 1.3.2 Các đối tượng trong Access Hình 1a: Chương trình Microsoft Access - Bảng (Table): Dùng để lưu trữ dữ liệu Bảng chứa các thông tin về một chủ đề cụ thể Trong một cơ sở dữ liệu có một hay nhiều bảng Một bảng bao gồm... của giá trị trong một trường khi giá trị của trường đó thay đổi - Module: là một đối tượng chứa các thủ tục tuỳ ý được lập trình bằng Microsoft Access Basic, đó là một biến thể của Microsoft Basic được thiết kế để làm việc trong Access Các module tạo ra các chuỗi hành động rời rạc và cho phép bẫy các lỗi mà các macro không thể làm được - Access không chỉ là một hệ quản trị CSDL mà còn là hệ quản trị CSDL... hs thi HỌC SINH Y/c in y/c in hồ sơ học sinh d/s hs Y/c báo cáo khen k/q xếp loại của h/s IN DSHS IN HỒ SƠ KHEN BÁO CÁO KQ Y/c in d/s XẾP LOẠI Hồ sơ hs khen Hồ sơ Y/c báo HỌC SINH cáo k/q K/q điểm HỌC SINH Xếp loại K/q xếp loại Hình 15: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “thống kê, báo cáo + Chức năng In bảng điểm : Các kết quả học tập của một học sinh sau mỗi học kỳ và năm học sẽ được in... bày dữ liệu trên màn hình (màu sắc, làm bóng hoặc chọn các quy cách số) Có thể bổ sung các điều khiển như một hộp danh sách thả xuống hoặc một hộp kiểm tra Có thể hiển thị 3 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan đối tượng OLE như hình ảnh và biểu đồ trực tiếp trên biểu mẫu Có thể biểu thị các tính toán dựa trên các dữ liệu trên một bảng - Báo cáo (Report): dùng để kiết xuất dữ liệu. .. báo cáo thống kê dữ liệu + Giáo viên: Có cả giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn có trách nhiệm cập nhật điểm thường xuyên, M, 15p, 45p, HK cho ban quản lý học sinh, ngoài ra còn phải sửa chữa, bổ sung + Học sinh: Cuối mỗi kì học, năm học yêu cầu ban quản lý cung cấp thông tin về kết quả của học sinh trong mỗi khóa học 13 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 2.2.4 Biểu đồ dữ liệu. .. được thông tin hiện thời về tình hình điểm số của tất cả học sinh 2.2 Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh 2.2.1 Thông tin vào ra của hệ thống Qua quá trình khảo sát thực tế và các yêu cầu của người dùng đối với hệ thống quản lý học sinh thì các thông tin vào/ra của hệ thống như sau: a) Thông tin vào của hệ thống - Khi nhập học sinh cần nhập hồ sơ của học sinh và nhà trường phân phối học sinh... sinh d Thông kê , báo cáo Chức năng này thực hiện việc thống kê số liệu theo yêu cầu( Ban Giám Hiệu, phụ huynh học sinh, học sinh ) về học sinh được khen thưởng, thi lại, lên lớp và lưu ban Nó cũng cho phép in ra danh sách các học sinh khen thưởng, thi lại, lên lớp, lưu ban,và đặc biệt là bảng kết quả học tập cho từng học sinh 2.2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 12 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178... tượng được thiết kế để định quy cách, tính toán, in và tổng hợp các dữ liệu được chọn Có thể xem một báo cáo trên màn hình trước khi in nó Báo biểu có hình thức trình bày phong phú, đẹp mắt vì có thể bao gồm những hình ảnh, đồ thị và có thể export ra các tập tin khác như Word/Exel - Macro: là một chuỗi các hành động có cấu trúc mà Access sẽ thực hiện để đáp ứng một sự kiện nhất định Ví dụ có thể liên kết . cáo thực tập thuêbài tập lớn access quản lý bán hàng, làm bài báo cáo thực tập thu báo cáo bài tập lớn accessdịch vụ làm bài tập thu báo cáo bài tập lớn access, dịch vụ làm bài tập thuêbài tập. lớn môn access, thuê người làm bài tập lớnbài tập lớn về accesslàm thuê bài tập lớnbài tập lớn về access, làm thuê bài tập lớnbáo cáo bài tập lớn accessthuê làm bài tậpbáo cáo bài tập lớn access, . lớn access quản lý bán hàngđồ án c# accessbài tập lớn access quản lý bán hàng, đồ án c# accessbài tập lớn access quản lý vật tưđồ án accessbài tập lớn access quản lý vật tư, đồ án accessbáo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu access, Báo cáo thực tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu access, Báo cáo thực tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu access

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn