Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

4 4,034 21
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:53

Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học Chng I Mnh - Tp hp Tiết 5: áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học I. Mc tiờu qua bi hc ny hc sinh cn nm : 1) V kin thc .- Định lí điều kiện cần, điều kiện đủ , điều kiện cần và đủ , phủ định của một mệnh đề-cách chứng minh định lí trực tiếp,chứng minh định lí bằng phản chứng.2)Về kĩ năng: -Khả năng phát biểu mệnh đề dới dang điều kiện cần và điều kiên đủ., điều kiện cần và đủsử dụng 2 phơng pháp chứng minh trực tiếp và gián tiếp để chứng minh định lí.3.V t duy- Hiểu 2 cách chứng minh và áp dụng vào thực tế trong giao tiếp 4, V thỏi - cn thn , chớnh xỏcII.Phng phỏp dy hc Vn ỏp gi m thụng qua cỏc hot động iu khin t duy, an xen hot động nhúmIII. Phng tin dy hc_ Thc tin:học sinh đã học định lí , mệnh đề kéo theo, đã làm quen với việc chứng minh định lí - Phng tin : *Giáo viên: sách giáo khoa,giáo án,bảng phụ bài tập *Học sinh: bảng da , phấn hoặc giấy decal , viết xạ.IV. Tin trỡnh dy hc1. ổn định lớp2. Tiến trình dạy họchoạt động 1:Kiểm tra bài cũHoạt động 2:Luyện tậpT Toỏn - Trng THPT Tha LuHoạt động của hs Hoạt động của hs Ghi bảngHs1: Nêu hai cách chứng minh định lí đã học?Làm BT số 7/12 SGKNC:Chứng minh định lí sau bằng phơng pháp phản chứng.Hs2:Cho định lí: , ( ) ( )x X P x Q x = (1)Nêu điều kiện cần và đủ của mệnh đề trên. Tìm mệnh đề đảo của Mđ đó.Và trả lời bài 10/12 SGK.-GV nhận xét và cho điểm.Một Hs lên bảng trả lời và chứng minh bài toán.Hs2: trả lời câu hỏi của GV, sau đó cầm sách TL bài 10.-Hs dới lớp theo dõi , nhận xét , chính xácNếu a,b là hai số dơng thì a+ b 2ab Nội dungBài tập12/tr13 Câu Không là mệnh đềMệnh đề đúngMệnh đề sai24 - 1M 5153 là số nguyên tốCấm đá bóng ở đâyBạn có máy tính không?T Toỏn - Trng THPT Tha LuT Toỏn - Trng THPT Tha LuHoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng*Bài 12/Tr13 SGK.GV treo bảng phụ bài tập 12 SGK lên bảng, cho Hs làm theo nhóm.GV nhận xét và cho điểm tốt nhóm.*Bài13/tr13 SGKNC-GV gọi từng HS đứng dậy tại chỗ tìm MĐ phủ định_GV nhận xét.* Bài 14/13 SGKGV treo bảng phụ đề lênGọi một HS đứng dậy trả lời-Chính xác hoá*Bài 17/14SGKTreo bảng phụ bài tập 17 lên bảng, cho HS hoạt động theo nhóm.-Gọi đại diện từng nhóm nêu dáp án từng câu*Bài 18/tr14SGK.CHỉ định từng HS trả lời-GV ra ài tập ở bngr phụHs phân chia thành các nhóm để làm.-các nhóm đa bảng phụ treo lên.-Các nhóm trình bày ý kiến của mình.Các nhóm khác theo dõi nhận xét và có ý kiến.- HS trả lời theo chỉ định của GV-HS dới lớp sửa sai-HS trả lời MĐ PQ là mệnh đề đúng-HS có ý kiến và nhận xét-Các nhóm phân chia công việc để làm-Cử đại diện nhóm lên trình bày và có giải thích.-HS TL theo sự chỉ định của GV từng câu.-HS dới lớp nhận xét theo dõi* HS phân chia thành nhóm để giải.a.sb.sc.PQ sai khi P:Đ , Q :S., nên nếu Q :Đ thì PQ :ĐVì tg ABC có ít nhất 2 gó nhọn luôn Đ nên MĐ nếu tg cân thì có 2 góc nhọn đúngd.Đe.Đf.S vì x= 2 thi .*Bài 13/13 SGK mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là:a.Tứ giác ABCD đã cho không là hình chữ nhật.b.9801 không là số chính phơng.*Bài 14/13 SGKTứ giác ABCD , xét 2 mệnh đềP: Tứ giác ABCD có tổng hai góc đối là 1800 Q: tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp đờng tròn .Phát biểu MĐ PQ:t giỏc ABC cú tng 2 gúc l 1800 thì tứ giác đó nội tiếp đờng tròn*Bài 17Ch P(n) = n = n2 , nZ.Các mệnh đề sau đúng hay sai ?a. P(0) :Đb. P(1) :Đc. P(2) :Sd.P( -1) : Se. , ( )n Z P n g., ( )n Z P n *Bài 18/14Nêu MĐ phủ định của MĐ sau:a. Mọi HS trong lớp đều thích học môn Toánb. Có một HS trong lớp em cha biết sử dụng máy tính.Mọi HS trong lớp em đều biết đá bóng. D.Có một HS trong lớp em cha bao HĐ3: Luyện tập câu hỏi trắc nghiệm : GV treo bảng phụ câu hỏi trắc nghiệm lên , HS theo dõi và thảo luận để đa ra kết quả 1. Trong các mệnh đề sau đây , mệnh đề nào có MĐ đảo? A. Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a+b chia hết cho c B. Nếu 2 tam giác bằng nhau thì diện tích bằng nhau C.Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9 D.Nếu một số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5 2.TRong các mệnh đề sau đây , mệnh đề nào là đúng? A.Nếu2 2a ba b B.Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3 C.Nếu em cố gắng học tập thì em sẽ thành công. D.Nếu một tam giác đó có một góc bằng 600 thì tam giác đó là tam giác đều. 3.Trong các MĐ a suy ra b , mệnh đề nào có MĐ đảo sai? A. Tam giác ABC cân thì tam giác có hai cạnh bằng nhau B. a chia hết cho 6 thì a chia hết cho 2 và 3 C. ABCD làhình bình hành thì AB song song với CD D. ABCD là hình chữ nhật thì A= B= C = 900 4. Trong ác MĐ sau đây , MĐ nào sai? A. n là số lẻ khi và chỉ khi n2 là số lẻ B. n chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số của n chia hết cho 3 C. ABCD là hình chữ nhật khi và chỉ khi AC = BD D. ABC là tam giác đều khi và chỉ khi AB = AC và cómột góc bằng 600 5.Trong các mệnh đề sau , MĐ nào sai? A.-22 < B.24 16< <C.23 5 2 23 2.5< < D.23 5 2 23 2.5< > HĐ4: Củng cố:-Qua bài này HS cần nắm các dạng toán .Hớng dẫn HS làm bài tập VN :8,9,10/tr15 SGK BT: SBT T Toỏn - Trng THPT Tha Lu . Mnh - Tp hp Tiết 5: áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học . hai số dơng thì a+ b 2ab Nội dungBài tập12/tr13 Câu Không là mệnh đ Mệnh đề đúngMệnh đề sai24 - 1M 5153 là số nguyên tốCấm đá bóng ở đâyBạn có máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học , Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học , Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học