Tuyển tập 35 đề thi thử đại học môn Vật lý 2015 (CÓ ĐÁP ÁN)

259 6,067 23
  • Loading ...
1/259 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 20:19

Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Vật lý 2015 (có đáp án) ĐỀ SỐ 1: TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 01- 2014-2015 Môn: Vật lý – Lớp A1 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Điểm treo là Q. Độ cứng lò xo là 10N/m. Từ vị trí cân bằng, nâng vật lên 1 đoạn 30cm rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa thì thấy chu kỳ dao động là 1 giây. Lấy g = 10 = π 2 (m/s 2 ). Lực đẩy cực đại tác dụng lên điểm Q là A. 3 N B. 2,5 N C. 0,5 N D. 5 N Câu 2: Treo con lắc đơn tại vị trí có gia tốc trọng trường g = 10 = π 2 (m/s 2 ), chiều dài dây treo là 1m. Bỏ qua lực cản. Kéo vật lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 6 0 rồi buông nhẹ cho vật dao động. Chọn gốc thời gian khi buông vật, chiều dương là chiều chuyển động của vật ngay khi buông vật. Phương trình dao động của vật nhỏ là A. cos( )m 30 s t π π π = + B. cos( )m 30 s t π π = C. 0,06cos( )ms t π = D. 0,06cos( )ms t π π = + Câu 3: Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O với biên độ 10cm. Trong 1s, quãng đường lớn nhất vật đi được là 10cm. Trong 2s, quãng đường lớn nhất vật đi được là A. 20 2 cm B. 50cm C. 10 3 cm D. 20cm Câu 4: Con lắc lò xo có tần số dao động riêng là f 0 . Tác dụng một ngoại lực cưỡng bức biến thiên điều hòa biên độ F 0 và tần số f 1 thì biên độ dao động khi ổn định là A. Khi giữ nguyên biên độ F 0 mà tăng dần tần số ngoại lực đến f 2 thì thấy biên độ dao động khi ổn định vẫn là A. Lực cản môi trường không thay đổi. Biểu thức nào sau đây là đúng A. 1 2 0 2 f f f + = B. 2 2 0 1 2 f f f = + C. 1 2 0 2 2 1 2 f f f f f = + D. 0 1 2 f f f = Câu 5: Một vật dao điều hòa với ly độ cực đại là X, tốc độ cực đại là V. Khi ly độ là x thì tốc độ là v. Biểu thức nào sau đây là đúng A. 2 2 2 2 1 x v X V + = B. 2 x v X V + = C. 2 2 2 2 2 x v X V + = D. 1 x v X V + = Câu 6: Đồ thị quan hệ giữa động năng W đ và thế năng W t của một vật dao động điều hòa có cơ năng W 0 là 1 MÃ ĐỀ 069 W 0 W 0 W đ W t 0 W 0 W 0 W đ W t 0 W 0 W 0 W đ W t 0 W 0 W đ W t 0 W 0 A. B. C. D. Câu 7: Hai vật nhỏ cùng dao động điều hòa. Tần số dao động lần lượt là f 1 và f 2 ; Biên độ lần lượt là A 1 và A 2 . Biết f 1 = 4f 2 ; A 2 =2A 1 . Tỉ số tốc độ cực đại của vật thứ nhất (V 1 ) và tốc độ cực đại của vật thứ hai (V 2 ) là A. 1 2 2 1 V V = B. 1 2 1 2 V V = C. 1 2 1 8 V V = D. 1 2 8 1 V V = Câu 8: Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T của một vật bằng cách đo thời gian mỗi dao động. Ba lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,01s; 2,12s; 1,99s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Kết quả của phép đo chu kỳ được biểu diễn bằng A. T = (6,12 ± 0,05)s B. T = (2,04 ± 0,05)s C. T = (6,12 ± 0,09)s D. T = (2,04 ± 0,09)s Câu 9: Một vật dao động điều hòa với phương trình 2 os( ) 2 x Ac t T π π = + . Thời gian ngắn nhất kể từ lúc có tốc độ bằng không đến lúc độ lớn gia tốc bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại lần thứ 3 là 1/3s. Tần số dao động là A. 0,50Hz B. 2,00Hz C. 0,57Hz D. 1,75Hz Câu 10: Con lắc lò xo với vật có khối lượng 100g dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Lực hồi phục dao động với phương trình cos(2 ) N 2 hp F t π π = − . Lấy π 2 = 10. Biên độ dao động là A. 4cm B. 10cm C. 1cm D. 25cm Câu 11: Một vật dao động điều hòa. Tính từ khi vật đi từ vị trí cân bằng tới khi vật tới biên âm thì tích của vận tốc v r và gia tốc a r thỏa mãn biểu thức A. 0av ≤ rr B. 0av ≥ rr C. 0av > rr D. 0av < rr Câu 12: Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là 1 5cos( )cm 2 x t π ω = − và 2 5 3cos( )cmx t ω = . Tại các thời điểm x 1 = x 2 thì li độ của dao động tổng hợp là A. 5 3 cm B. 10cm C. 0 D. 5cm Câu 13: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Vec tơ gian tốc của vật a r bằng gia tốc trọng trường g r tại vị trí A. cân bằng B. lò xo không bị biến dạng C. biên trên D. Biên dưới Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa có ly độ phụ thuộc thời gian theo hàm cosin như mô tả trên đồ thị. Tần số góc là ω. Phương trình dao động của chất điểm là A. 5 2,5cos( )(cm) 6 x t π ω = − B. 2,5cos( )(cm) 3 x t π ω = − 2 4π 2π v (cm/s) O t (s) 5 12 -4π C. 2cos( )(cm) 3 x t π ω = − D. 5 2cos( )(cm) 6 x t π ω = − Câu 15: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Ở vị trí cân bằng lò xo giãn một đoạn ∆l. Từ vị trí cân bằng đưa vật đến vị trí sao cho lò xo giãn một đoạn 3∆l rồi buông nhẹ cho vật dao động với chu kỳ T. Trong một chu kỳ, thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực hồi phục là A. 6 T B. 5 6 T C. 12 T D. 11 12 T Câu 16: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang, vật có khối lượng m. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng dao động là µ. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn sao cho năng lượng ban đầu là W rồi buông nhẹ cho vật dao động. Gia tốc trọng trường là g. Quãng đường S vật đi được kể từ khi buông tay đến khi vật dừng hẳn được tính theo biểu thức A. 2 W S mg µ = B. W 2 S mg µ = C. W S mg µ = D. 2 W 2 S mg µ = Câu 17: Một vật dao động quanh vị trí cân bằng O. Thời gian giữa hai lần liên tiếp động năng bằng thế năng là là 0,25 giây. Tần số góc dao động của vật là A. 2π rad B. π rad C. 8π rad D. 4π rad Câu 18: Một vật dao động điều hòa. Khi ly độ là 10cm thì động năng gấp 4 lần thế năng. Khi ly độ là 5cm thì tỉ số giữa động năng và thế năng là A. 8 B. 9 C. 19 D. 2 Câu 19: Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O với tần số góc ω. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp động năng đạt giá trị cực đại là A. 2 π ω B. π ω C. 2 π ω D. 4 π ω Câu 20: Con lắc lò xo dao động quanh vị trí cân bằng O. Lực hồi phục A. triệt tiêu ở vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên B. đổi chiều ở biên C. luôn hướng về vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên D. luôn hướng về vị trí cân bằng Câu 21: Một con lắc lò xo dựng ngược trên mặt sàn nằm ngang, vật là một đĩa nhỏ khối lượng 100g, độ cứng của lò xo là 10N/m. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s 2 ). Bỏ qua mọi lực cản. Khi đĩa đang ở vị trí cân bằng, từ độ cao 1,5m so với đĩa, thả một vật nhỏ khối lượng 100g, vật nhỏ va chạm với đĩa, dính vào đĩa và dao động với biên độ là A. 20 15 cm B. 10 15 cm C. 20cm D. 40cm Câu 22: Một vật có khối lượng m= 0,1kg tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là 1 1 47cos(10 )x t ϕ = + cm và 3 2 2 74cos(10 )x t ϕ = + cm. Năng lượng dao động của vật không thể nhận giá trị nào sau đây: A. 6J B. 7J C. 5J D. 8J Câu 23: Một vật dao động điều hòa với phương trình cos( ). 2 2 x A t T π π = − Chu kỳ dao động của động năng của vật là A. 4T B. 2T C. 0,5T D. T Câu 24: Một con lắc lò xo với vật có khối lượng m 1 thì dao động điều hòa với chu kỳ 0,15s. Nếu vật có khối lượng m 2 thì dao động điều hòa với chu kỳ 0,12s. Nếu vật có khối lượng m 1 -m 2 thì chu kỳ dao động điều hòa là A. 0,090s B. 0,200s C. 0,192s D. 0,094s Câu 25: Con lắc lò xo treo trên mặt phẳng nghiêng góc 30 0 so với mặt phẳng nằm ngang. Ở vị trí cân bằng O lò xo giãn ra một đoạn 12,5cm. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,01. Từ vị trí O, kéo vật ra sao cho lò xo giãn thêm một đoạn 10cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 = π 2 (m/s 2 ). Tốc độ dao động cực đại sau khi vật qua vị trí O lần đầu tiên là A. 60,46cm/s B. 58,75cm/s C. 60,87cm/s D. 62,77cm/s Câu 26: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình 2 cos( ) 3 x A t T π π = + . Chiều dương hướng vào điểm cố định của lò xo. Thời gian lò xo bị nén trong nửa chu kỳ đầu tiên là 0,5s. Chu kỳ dao động là A. 5s B. 1s C. 6s D. 1,2s Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình 2 cos( ). 2 x A t T π π = − Tính từ thời điểm t = 0 đến thời điểm T/2, tỉ số giữa ba quãng đường liên tiếp mà chất điểm đi được trong cùng một khoảng thời gian là A. 2 :1: 2 B. 2 3 : 2 3 : 2 3 − C. 3 : 4 2 3 : 3 − D. 1: 2:1 Câu 28: Một dao động riêng chịu tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn để trở thành dao động cưỡng bức. Kết luận nào sau đây là sai A. Lực cản môi trường càng lớn thì biên độ dao động cưỡng bức càng nhỏ B. Biên độ ngoại lực càng lớn thì biên độ dao động cưỡng bức càng lớn C. Độ chênh lệch tần số dao động ngoại lực và tần số dao động riêng càng lớn thì biên độ dao động cưỡng bức càng nhỏ D. Khi tần số dao động ngoại lực bằng tần số dao động riêng thì biên độ dao động cưỡng bức đạt giá trị bé nhất Câu 29: Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và tần số f. Tốc độ trung bình của vật trong nửa chu kỳ được tính bằng biểu thức A. 2A v f = B. 4A v f = C. 2v fA= D. 4v fA= Câu 30: Con lắc đơn treo trên trần một xe ô tô. Vật nhỏ có khối lượng 100g. Xe ô tô chuyển động trên phương ngang nhanh dần không vận tốc đầu đến khi vận tốc đạt 4 10m/s thì xe đi được quãng đường 20m. Kéo vật về phía sau đuôi xe lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 19 0 rồi buông nhẹ cho vật dao động. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s 2 ). Bỏ qua lực cản của không khí. Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây: A. 1,110N B. 1,040N C. 1,144N D. 1,007N Câu 31: Con lắc lò xo treo trong thang máy. Khi thang máy đứng yên, vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 3cm và chu kỳ là 0,4s. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 = π 2 (m/s 2 ). Khi vật nhỏ ở vị trí cân bằng và đang đi xuống thì thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s 2 . Biên độ dao động của vật nhỏ là A. 3,8cm B. 3,4cm C. 3,1cm D. 2,2cm Câu 32: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng vào mùa hè. Nhiệt độ trung bình trong mùa hè là 29 0 . Khi mùa đông về, nhiệt độ trung bình là 17 0 . Hệ số nở dài của dây treo con lắc là 10 -4 (K -1 ). Tính theo nhiệt độ trung bình, vào mùa đông, trong một ngày đêm, đồng hồ chạy A. chậm 51,86s B. nhanh 51,82s C. nhanh 51,86s D. chậm 51,82s Câu 33: Ly độ và tốc độ của một vật động điều hòa liên hệ với nhau theo biểu thức 3 2 5 2 10 10x v= − . Trong đó x và v lần lượt tính theo đơn vị cm và cm/s. Lấy π 2 = 10. Khi gia tốc của vật là 50 m/s 2 thì tốc độ của vật là A. 50π cm/s B. 0 C. 50π 3 cm/s D. 100π cm/s Câu 34: Chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 5 cm . Ban đầu, chất điểm có ly độ là x 0 thì tốc độ của chất điểm là v 0 . Khi ly độ của chất điểm là 0,5x 0 thì tốc độ của chất điểm là 2v 0 . Ly độ x 0 bằng A. 5 5 cm B. 10cm C. 5 15 cm D. 20cm Câu 35: Ba con lắc lò xo giống nhau được treo cùng độ cao và cách đều nhau. Con lắc ở bên trái và ở giữa có phương trình dao động lần lượt là 1 x 12cos( t )cm 6 π = π + và 2 x 12cos( t )cm 2 π = π + . Để ba vật nhỏ gắn ở ba lò xo luôn thẳng hàng thì con lắc ở bên phải phải có phương trình dao động là A. 3 x 12 3cos( t )cm 3 2π = π + B. 3 x 12cos( t )cm 6 5π = π + C. 3 x 12 3cos( t )cm 3 π = π + D. 3 x 12cos( t )cm 6 π = π + Câu 36: Để đo gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí (không yêu cầu xác định sai số), người ta dùng bộ dụng cụ gồm con lắc đơn; giá treo; thước đo chiều dài; đồng hồ bấm giây. Người ta phải thực hiện các bước: a. Treo con lắc lên giá tại nơi cần xác định gia tốc trọng trường g b. Dùng đồng hồ bấm dây để đo thời gian của một dao động toàn phần để tính được chu kỳ T, lặp lại phép đo 3 lần c. Kích thích cho vật dao động nhỏ 5 d. Dùng thước đo 3 lần chiều dài l của dây treo từ điểm treo tới tâm vật e. Sử dụng công thức 2 2 4 l g T π = để tính gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí đó f. Tính giá trị trung bình l và T Sắp xếp theo thứ tự đúng các bước trên A. a, b, c, d, e, f B. a, d, c, b, f, e C. a, c, b, d, e, f D. a, c, d, b, f, e Câu 37: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 3s, biên độ A = 1cm. Trong khoảng thời gian 1s, tốc độ trung bình của vật không thể nhận giá trị nào sau đây A. 3 cm/s B. 2 cm/s C. 2cm/s D. 1cm/s Câu 38: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình 2 2 cos( ) . 3 3 x t cm π π = + Từ thời điểm t 1 = 1997s đến thời điểm t 2 = 2015s vật đi được quãng đường là A. 23cm B. 22,5cm C. 24cm D. 23,5cm Câu 39: Một con lắc đơn đặt không gian giữa hai bản tụ song song. Khoảng cách giữa hai bản tụ là d. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là U. Chiều dài dây treo là l. Vật nhỏ của con lắc đơn có khối lượng m và được tích điện q. Kích thích cho vật dao động với biên độ nhỏ trong mặt phẳng vuông góc với hai bản tụ. Gia tốc trọng trường là g. Chu kỳ dao động được tính bằng biểu thức A. 2 l T qdU g m π = + B. 2 2 2 l T qdU g m π =   +  ÷   C. 2 2 2 l T qU g md π =   +  ÷   D. 2 l T qU g md π = + Câu 40: Một vật dao động điều hòa với tần số f. Thời gian dài nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A là A. 1 6f B. f12 1 C. 1 3f D. 1 4f Câu 41: Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có tần số dao động bé là f 1 và f 2 với f 1 < f 2 . Kích thích để hai con lắc dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng. Thời gian giữa hai lần liên tiếp hai con lắc qua vị trí cân bằng theo cùng một chiều là A. 2 2 2 1 1 f f − B. 2 1 1 f f+ C. 2 1 1 f f− D. 2 2 2 1 1 f f+ Câu 42: Một vật dao động điều hòa với tần số 10Hz. Gia tốc cực đại của vật là 100π m/s 2 . Tốc độ cực đại của vật là A. 20 m/s B. 10 m/s C. 2,5 m/s D. 5 m/s 6 Câu 43: Con lắc đơn dao động nhỏ với biên độ góc α 0 . Tại vị trí động năng đang tăng và bằng 3 lần thế năng đồng thời vật đang đi theo chiều dương thì ly độ góc là A. 0 3 α 2 B. 0 0,5α C. 0 0,5α − D. 0 3 α 2 − Câu 44: Vật m gắn vào hệ lò xo gồm n lò xo giống nhau ghép song song đặt nằm ngang. Kích thích cho vật dao động điều hòa biên độ A, Khi vật tới vị trí cân bằng thì có một lò xo tách nhẹ ra khỏi hệ. Biên độ dao động của vật lúc này là A. ( 1)n A n − B. 1n A n − C. 1 n A n − D. 1 nA n − Câu 45: Con lắc đơn dao động nhỏ đưa từ mặt đất lến cao thì A. Tần số tăng rồi giảm B. Tần số dao động tăng C. Tần số không đổi D. Tần số dao động giảm Câu 46: Hai vật dao động điều hòa trên cùng một phương, cùng một vị trí cân bằng, cùng biên độ A và tần số. Hai dao động lệch pha nhau 2π/3. Khi vật thứ nhất tới vị trí cân bằng và đang đi theo chiều âm thì vật thứ hai có thể có ly độ là A. 2 A và đang đi theo chiều dương B. 3 2 A và đang đi theo chiều dương C. 2 A và đang đi theo chiều âm D. 3 2 A và đang đi theo chiều âm Câu 47: Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình cos(2 0,69)cms t = + , t tính theo đơn vị giây. Khi t = 0,135s thì pha dao động là A. 0,57 rad B. 0,75 rad C. 0,96 rad D. 0,69 rad Câu 48: Một vật có khối lượng 0,5kg dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O với biên độ 69cm. Trong 1 phút vật thực hiện được 120 dao động. Cơ năng của vật là A. 18,8J B. 18,8.10 4 J C. 37,6J D. 37,6. 10 4 J Câu 49: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ 8cm. Khi vật tới vị trí động năng bằng thế năng thì giữ cố định một vị trí trên lò xo cách vật một khoảng bằng 3/4 chiều dài của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật là A. 42 cm B. 4 3 cm C. 44 cm D. 2 3 cm Câu 50: Hai con lắc lò xo có độ cứng giống nhau và các vật nhỏ lần lượt là m 1 , m 2 . Kích thích cho hai vật dao động điều hòa với biên độ A 1 = 2A 2 . Khi đó tần số dao động của hai con lắc lần lượt là f 1 và f 2 . Biểu thức đúng là A. 2 1 2 2 2 1 f m f m = B. 1 2 2 1 2 f m f m = C. 2 1 2 2 2 1 2 f m f m = D. 1 2 2 1 f m f m = ============HẾT============ 7 ĐỀ SỐ 2: ĐỀ THI MẪU THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ 2015. DAO ĐỘNG CƠ ( 10 CÂU) Câu 1: Một vật dao động điều hòa trên trục 0x (0 trùng với VTCB). Vào thời điểm t = t 1 thì vật có x 1 = 6cm và v 1 = 32π cm/s; vào thời điểm t = t 1 thì vật có x 2 = 8cm và v 2 = 24π cm/s. Vật dao động với tần số và biên độ lần lượt là A. 2Hz và 10cm. B. 4 Hz và 12 cm.C. 0,5Hz và 12cm. D. 4π Hz và 10cm. Câu 2: Dao động cơ học đổi chiều khi: A. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu B. Lực tác dụng có độ lớn cực đại C. Lực tác dụng bằng không D. Lực tác dụng đổi chiều Câu 3: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có khối lượng 100g. Vật dao động với phương trình 4cos(20 / 2)( ) = + x t cm π . Khi thế năng bằng 3 lần động năng thì li độ của vật là: A. 2,83cm B 3,46cm C.2 cm. D 2cm. Câu 4: Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ vị trí có li độ góc α o . Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật và lực căng dây treo là: A. ( ) 0 2 1 cosv gl = ± − α và ( ) 0 3 2cosT mg = − α B. ( ) 0 2 1 cosv gl = ± − α và T = mg ( 2cosα 0 – 3 ) C. ( ) 0 2 1 cosv gl = ± + α và ( ) 0 3 2cosT mg = − α D. ( ) 0 2 1 cosv gl = ± + α và T = mg ( 2cosα 0 – 3 ) Câu 5: Một lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu dưới có vật m=100g, vật dao động điều hòa theo tần số f= 5 Hz ,có cơ năng là 0.08J ( lấy g=10m/s 2 ). Tìm tỷ số động năng và thế năng của vật tại li độ x=2cm là: A. 3 B. 1/3 C. 2 D. 1/2 Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên một mặt phẳng ngang. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 3s và 10cm. Chọn gốc toạ độ là vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 là lúc con lắc đi qua li độ +5cm và đang chuyển động theo chiều dương. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là: A.1,25s B. 1,5s C. 1,75s D. 1,125s Câu 7: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm. Sau thời gian 3,25s kể từ thời điểm vật ở biên âm nó đi được quãng đường 78cm. Vận tốc cực đại của vật bằng A. 24π cm/s. B. 12,48 cm/s. C. 12π cm/s. D. 6π cm/s. Câu 8: Một vật dao động điều hòa có chu kì dao động )( 25 sT π = . Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 4cm rồi truyền cho nó vận tốc v = 1,5m/s dọc trục lò xo thì vật dao động điều hòa có biên độ: A. 5cm B. 10cm C. 15cm D. 20cm 8 Câu 9: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Dao động tổng hợp và dao động thành phần thứ nhất có biên độ 4 6A cm = và 1 4 2A cm = , đồng thời chúng lệch pha nhau π/6. Biên độ của dao động thành phần thứ hai là A. 2 4 5A cm = . B. 2 4 4A cm = . C. 2 4 2A cm= . D. 2 4,14A cm = . Câu 10. Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa theo phương trình cmtx ) 3 5cos(.3 π π += . Trong 1,1s kể từ thời điểm t=0, chất điểm đi qua VTCB theo chiều dương mấy lần? A. 2 lần B. 3 lần C. 6 lần D. 5 lần SÓNG CƠ ( 6 CÂU) Câu 11: Sóng ngang truyền được trong môi trường nào? A. Chỉ trong chất rắn B. Chất lỏng và chất khí C. Chất rắn và bề mặt chất lỏng D. Cả trong chất rắn, lỏng và khí Câu 12: Một dây AB dài 1,8m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào một bản rung tần số 100Hz. Khi bản rung hoạt động, người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 bó sóng, với A xem như một nút. Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB: A. λ = 0,3m; v = 30m/s B. λ = 0,3m; v = 60m/s C. λ = 0,6m; v= 60m/s D. λ = 0,6m; v = 120m/s Câu 13: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 10dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là: A. 10 B. 100 C. 1 D. 10 10 Câu 14: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha. B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. Câu 15: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4m/s và tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là: A. 42 Hz. B. 35 Hz. C. 40 Hz. D. 37 Hz. Câu 16: Kết luận nào sau đây là không đúng? A: Nhạc âm là những âm có tần số xác định. Tạp âm là những âm không có tần số xác định. B: Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào các đặc tính vật lí là tần số và biên độ. C: Độ to của âm là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào mức cường độ và tần số âm. D: Độ cao là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào đặc tính vật lí tần số và năng lượng âm. ĐIỆN XOAY CHIỀU ( 11 CÂU) 9 Câu 17: Đặt một điện áp u = U 0 cos(ωt) vào hai đầu cuộn dây thuần cảm. Gọi U là điện áp hiệu dụng; i, I 0 , I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện qua mạch. Hệ thức liên lạc nào dưới đây là sai? A. 0 0 U I 0 U I − = . B. 0 0 U I 2 U I + = . C. 2 2 2 2 0 0 u i 0 U I − = . D. 2 2 2 2 0 0 u i 1 U I + = Câu 18: Một đèn mắc vào mạch điện xoay chiều 220V-50Hz, hiệu điện thế mồi của đèn là 110 2 V. Biết trong một chu kỳ đèn sáng hai lần và tắt hai lần. Khoảng thời gian một lần đèn tắt là bao nhiêu? A. 1 150 s B. 1 50 s C. 1 300 s D. 1 100 s Câu 19: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Nhận xét nào sau đây là sai: A. Nếu LC. 2 ω >1 thì u nhanh pha hơn i B. Nếu LC. 2 ω =1 thì u cùng pha với i C. Nếu LC. 2 ω <1 thì u chậm pha hơn i D. Nếu LC. 2 ω =1+ ω CR thì u, i vuông pha Câu 20: Người ta cần tải đi một công suất 1MW từ máy phát điện về nơi tiêu thụ. Dùng 2 công tơ điện đặt ở máy biến áp tăng thế và ở đầu nới tiêu thị thì thấy số chỉ của chúng chênh lệch mỗi ngày đêm 216kWh. Tỷ lệ hao phí do truyền tải điện năng là: A. 90% B. 0.9% C. 0,09% D. Tất cả đều sai Câu 21: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức 220 2. os( )u c t ω = (V). Biết R=200Ω. Khi ω thay đổi thì công suất tiêu thụ cực đại của mạch là bao nhiêu? A. 440W B. 484W C. 220W D. 242W Câu 22: Cho mạch điện như hình vẽ, U AB = 80 v , f=50Hz, 3 1 10 ( ); ( ) 6 L H C F π π − = = . Khi công suất tiêu thụ P trên R đạt cực đại thì R và P có giá trị : A. 40 Ω , 160W B. 40 Ω , 80W C. 60 Ω , 80W D. 60 Ω ,160W Câu 23: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh R,L,C trong đó: R = 80Ω, cuộn dây có điện trở trong 20Ω, có L thay đổi được, tụ điện có C = 50 F µ π . Điện áp hai đầu đoạn mạch 200 2. os 100 ( ) 6 u c t V π π   = −  ÷   . Khi công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại thì độ tự cảm của cuộn dây và công suất tiêu thụ khi đó sẽ là: A. 2 ( ); 400W 10 L H P π = = B. 2 ( ); 400WL H P π = = C. 2 ( ); 500WL H P π = = D. 2 ( ); 2000WL H P π = = . Câu 24: Giảm điện áp giữa 2 đầu dây của trạm phát điện xuống 3 lần , công suất truyền đi không đổi thì khối lượng của dây dẫn phải thay đổi như thế nào mà vẫn đảm bảo công suất hao phí của dây không đổi : A.Giảm 3 lần B.Tăng 9 lần C.Giảm 9 lần D.Tăng 3 lần 10 [...]... 2 He+ 2 He B 94 Pu + 0 n→ 54 Xe+ 40 Zr +2 0 n 11 1 8 4 C 5 B +1 H → 4 Be+ 2 He 4 27 30 1 D 2 He+13 Al →15 P + 0 n -HẾT - 13 ĐỀ SỐ 3: TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN TỔ : VẬT LÝ- KTCN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 Câu 1: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động A với tần số bằng tần số dao động riêng B với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng C với tần số lớn hơn... 10 ĐÁP ÁN Câ 1 2 3 u ĐA A D C 4 5 6 C A B Câ 2 2 2 u 1 2 3 ĐA C D C 2 4 B 7 8 9 1 1 0 1 B D C A C 2 2 2 2 2 5 6 7 8 9 C A A A B 3 0 B 1 1 1 2 3 4 B A B 3 3 3 1 2 3 B D B 1 1 1 1 1 5 6 7 8 9 C A D D C 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 C D A D C 2 0 C 3 9 C 4 0 B Câ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ĐA C D D A B D A B A A ĐỀ SỐ 4: TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Môn : Vật Lý. .. khối lượng các hạt nhân, tính theo đơn vị u, bằng số khối) Cho 1u = 931,5MeV / c 2 A 900 B 1200 C 750 D 450 A f1+f2 B f1f2 19 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN TỔ : VẬT LÝ- KTCN MA TRẬN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 1 TÍNH TRỌNG SỐ NỘI DUNG THI Nội dung Tổng số tiết Lí thuyết Chương I: Dao động cơ Chương II: Sóng cơ và sóng âm Chương III: Dòng điện xoay chiều Chương IV: Dao động và sóng điện... ngoại đều có tác dụng nhiệt C Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có cùng bản chất là sóng điện từ D Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy Câu 2: Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng? A Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng B Vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên C Vận tốc của vật. .. = 2V1 = 10V Câu 47: C P= Nhc Pλt 10.6.10−7.10 => N = = = 3.1020 −25 λt hc 1,9875.10 Câu 48: D λ = 2πc LC = 596,07m Câu 49: C 34 Câu 50: C - HẾT ĐỀ SỐ 5: SỞ GD&ĐT GIA LAI TRƯỜNG THPT ANH HÙNG NÚP ĐỀ THI THỬ THPT NĂM 2015 Môn: Vật lý Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm khách quan) Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một hộp đen chỉ chứa một hoặc hai trong ba phần tử: điện trở... của vật luôn trái dấu với li độ C vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn ngược chiều nhau D vật luôn chuyển động chậm dần khi đi từ vị trí cân bằng ra hai biên Câu 4: Chọn câu trả lời đúng Năng lượng của vật dao động điều hòa : A Biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kì T B Biến thi n tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2 C Bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng D Bằng thế năng của vật. .. nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m 1 Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí mà lò xo bị nén 6 cm, đặt vật nhỏ m2 có khối lượng bằng khối lượng =2m1 trên mặt phẳng nằm ngang và sát với vật m1 Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo Bỏ qua mọi ma sát Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m1 và m2 là bao nhiêu A 2,3 cm B.4,6... tử có trong 100g 131I 53 23 23 A 45,95.10 hạt B 4,595.10 hạt C 5,495.1023 hạt D 23 54,95.10 hạt Câu 24: Một vật dao động điều hòa khi vật có li độ x 1 = 3cm thì vận tốc của vật là v 1 = 40cm/s, khi vật qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là v 2 = 50cm/s Tỉ số giữa động năng và thế năng của vật tại li độ x = 4cm là A 9 16 B 9 11 C 5 3 D 7 4 Câu 25: Ở trạng thái dừng, nguyên tử A không bức xạ và... năng của vật khi qua vị trí cân bằng π Câu 5: Một vật dao động điều hòa x = 4cos(2t − 3 )cm Gốc thời gian được chọn vào lúc : A Vật có li độ x = 2cm và đi theo chiều dương B Vật có li độ x = 2 2 cm và đi theo chiều âm C Vật có li độ x = 2cm và đi theo chiều âm D Vật có li độ x = 2 2 cm và đi theo chiều dương Câu 6: Trong dao động điều hoà, lúc li độ của vật có giá trị x = 3 A/2 thì độ lớn vận tốc là:... cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng B Vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên C Vận tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng D Gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện, . Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Vật lý 2015 (có đáp án) ĐỀ SỐ 1: TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 01- 2014 -2015 Môn: Vật lý – Lớp A1 Thời gian. nPAlHe 1 0 30 15 27 13 4 2 +→+ HẾT 13 ĐỀ SỐ 3: TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN TỔ : VẬT LÝ- KTCN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 Câu 1: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động . m = ============HẾT============ 7 ĐỀ SỐ 2: ĐỀ THI MẪU THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ 2015. DAO ĐỘNG CƠ ( 10 CÂU) Câu 1: Một vật dao động điều hòa trên trục 0x (0 trùng với VTCB). Vào thời điểm t = t 1 thì vật có x 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 35 đề thi thử đại học môn Vật lý 2015 (CÓ ĐÁP ÁN), Tuyển tập 35 đề thi thử đại học môn Vật lý 2015 (CÓ ĐÁP ÁN), Tuyển tập 35 đề thi thử đại học môn Vật lý 2015 (CÓ ĐÁP ÁN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn