25 đề thi thử tốt nghiệp và Đại học môn vật lý 2015

169 1,745 1
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 17:10

Đ nhn ààài gii chi tit vui lòng gi mail v a ch tanggiap@gmail.com 1 Contents  s 1. 2  s 2. 8  s 3. 15  s 4. 22  s 5. 28  s 6. 34  s 7. 41  s 8. 48  s 9. 55  s 10. 61  s 11. 68  s 12. 75  s 13. 81  s 14. 87  s 15. 93  s 16. 100  s 17. 107  s 18. 113  s 19. 120  s 20. 128  s 21. 135  s 22. 143  s 23. 149  s 24. 156  s 25. 156 Đ nhn ààài gii chi tit vui lòng gi mail v a ch tanggiap@gmail.com 2  s 1. WEB TANGGIAP.VN  THI TH CHUN B CHO KÌ THI THPT QUC GIA NM 2015 Môn: VT LÍ Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đ ( gm 50 câu trc nghim) Cho bit: in tích ca êlectron q e =ăứă1,6.10 -19 C; khi lng ca êlectron m e = 9,1.10 -31 kg; tc đ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s; hng s plng h = 6,625.10 -34 J.s. Câu 1.ănângăđinăápăxoayăchiuăcóăgiáătrăhiuădngă110ăVălênăββ0ăV,ămtăthăđinădână dngăcunămtămáyătngăáp.ăTheoătínhătoánμăngăviăđinăápăhiuădngă5ăVăcnăcună6ăvòngă dây.ăNgiăđóăcunăđúngăhoànătoánăcunăthăcpănhngăliăcunăngcăchiuănhngăvòngă cuiăcaăcunăsăcp.ăKhiăthăviăngunăcóăđinăápăhiuădngă110ăV,ăđinăápăhiuădngăđoă đcăăcunăthăcpălàăβ64ăV.ăSoăviăthităkăbanăđu,ăsăvòngăbăcunăngcălà A. 11. B. 22. C. 10. D. 20. Câu 2.Mtăconălcăđnăgmăquăcuănngăβ00g,ătreoăvàoăđuăsiădâyădàiă.ăTiăniăcóăgiaă tcătrngătrngăgă=ăλ,86ăm/s 2 ,ăconălcădaoăđngăviăbiênăđănhăvàăkhiăđiăquaăvătríăcânăbngă cóăvnătcăv 0 =ă6,β8ăcm/săvàăkhiăvtănngăđiătăvătríăcânăbngăđnăliăđăă=ă0,5. 0 mtăthiă gianăngnănhtălàă1/6ăs.ăVităphngătrìnhădaoăđngăcaăconălc,ăbitătiăthiăđimătă=ă0ăthìăă =ă0,5. 0 ,ăđngăthiăquăcuăđangăchuynăđngăraăxaăvătríăcânăbng.ăBăquaămaăsátăvàăscăcnă không khí. A. s = 4cos(2t – /3) cm B. s = 4cos(2t + /3) cm C. s = 2cos(t + /3) cm D. s = 2cos(t – /3) cm Câu 3.MtăsóngăcălanătruynătrênăsiădâyăviăchuăkìăT,ăbiênăđăA.ăăthiăđimăt 0 ,ălyăđăcácă phnătătiăBăvàăCătngăngălàă-β4ămmăvàă+β4ămmνăcácăphnătătiătrungăđimăDăcaăBCă đangăăvătríăcânăbng.ăăthiăđimăt 1 ,ăliăđăcácăphnătătiăBăvàăCăcùngălàă+10ămmăthìăphnă tăăDăcáchăvătríăcânăbngăcaănó A. 26 mm B. 28 mm C. 34 mm D. 17 mm Câu 4.Mtădaoăđngăđiuăhòaăviăbiênă1γăcm.ăLúcătă=ă0ăvtăđangăăbiênădng.ăSauăkhongă thiăgianătă(kătălúcăbanăđuăchuynăđng)ăthìăvtăcáchăOămtăđonă1βăcm.ăVyăsauăkhongă thiăgianăβtă(kătălúcăbanăđuăchuynăđng)ăvtăcáchăOămtăđonăbaoănhiêu? A. 9,15 cm B. 5 cm C. 6 cm D. 2 cm Câu 5.inăápăgiaăhaiăđuămtăđonămchăRLCăniătipăsmăphaă/4ăsoăviăcngăđădòngă đin.ăiăviăđonămch này,ăphátăbiuănàoăsauăđâyăđúng? A.ăăTngătrăcaăđonămchăbngăhaiălnăđinătrăthunăcaămch. B. Hiuăsăgiaăcmăkhángăvàădungăkhángăbngăđinătrăthunăcaăđonămch. C.ăTnăsădòngăđinătrongăđonămchănhăhnăgiáătrăđăxyăraăcngăhng. D.ăinăápăgiaăhaiăđuăđinătrăthunăsmăphaă/4ăsoăviăđinăápăgiaăhaiăbnătăđin. Đ nhn ààài gii chi tit vui lòng gi mail v a ch tanggiap@gmail.com 3 Câu 6.TrongăthíănghimăgiaoăthoaăánhăsángăviăkheăYă– âng,ăbcăxăphátăraătăkheăSăgmă haiăánhăsángăđnăscăcóăbcăsóngă 1 =ă0,5µmăvàă 2 =ă0,75ăµmăchiuătiăhaiăkheăS 1 S 2 . Xét tiăđimăMălàăvânăsángăbcă6ăcaăbcăxă 1 vàătiăđimăNălàăvânăsángăbcă6ăcaăbcăxă 2 trên mànăhngăvânăgiaoăthoa.ăM,ăNăăcùngăpháiăsoăviăvânăsángătrungătâm,ăkhongăgiaăMNăquană sátăthy A. 5 vân sáng. B. 19 vân sáng. C.7 vân sáng. D. 3 vân sáng. Câu 7.TrênămtăsiădâyăABădàiă1,βmăđangăcóăsóngădngăviăγăbngăsóng.ăHaiăđuăA,ăBălàă cácănútăsóng.ăăthiăđimăphnătătiăđimăMătrênădâyăcáchăAălàăγ0ăcmăcóăliăđă0,γ0ăcm,ăthìă phnătătiăđimăNătrênădâyăcáchăBălàă50ăcmăcóăliăđ A. + 0,50 cm. B. – 0,5 cm. C. + 0,3 cm. D. – 0,3 cm. Câu 8.Htănhână 10 9 Beăcóăkhiălngă10,011γău.ăKhiălngăcaănotronăm n =ă1,0087ău,ăkhiă lngăcaăprotonăm p = 1,0073 u, 1u = 931,5 MeV/C 2 .ăNngălngăliênăktăriêngăcaăhtănhână 10 4 Be là A. 0,653 MeV/nuclôn. B. 65,3 MeV/nuclôn. C. 6,53 MeV/nuclôn. D. 653 MeV/nuclôn. Câu 9.Mtăvtăthamăgiaăhaiădaoăđngăđiuăhòaăcùngăphng,ăcùngătnăs.ăDaoăđngăthànhă phnăthănhtăcóăbiênăđăA,ădaoăđngăthànhăphnăthăhaiăcóăbiênăđăβAăvàănhanhăphaăβ/γă soăviădaoăđngăthànhăphnăthănht.ăSoăviădaoăđngăthànhăphnăth hai,ădaoăđngătngăhp A.ăchmăphaă/6ărad. B.ănhanhăphaă/6ărad. C.ăchmăphaă/4ărad. D. nhanhăphaă/βăra. Câu 10.ChiuăchùmătiaăsángăMtăTriămnhătiăhpăviămtăncăgócăγ8 0 .ăTiaăkhúcăxămàuă tìmălchăsoăviătiaăkhúcăxămàuăđăβ 0 .ăTiaăkhúcăxămàuăđăvàătiaăphnăxăhpăthànhăgócă vuông.ăChităsutăcaăncăđiăviăánhăsángăđnăscămàuătímăbng A. 0,80. B. 4/3. C. 1,28. D. 1,34. Câu 11.MchădaoăđngăLCălíătngăcóăLă=ă5,0ăµHăvàăCă=ă8,0ănF.ăTiăthiăđimăt 1 ,ătăđinăcóă đinătíchăqă=ăβ,4.10 -8 Căvàăđangăphóngăđin.ăLyăă=ăγ,14.ăTiăthiăđimăt 2 = t 1 + 3,14.10 -6 s, hiuăđinăthăgiaăhaiăbnăt là A. – 3,0 V. B. + 3,6 V. C. + 4,2 V. D. – 4,8 V. Câu 12.Htănhână 12 6 C A. Mangăđinătíchă– 6e. B. Mangăđinătíchă+ă6e. C. Mangăđinătíchă– 12e. D. Mangăđinătíchă+ă1βe. Câu 13.Chnăphátăbiuăsaiăkhiănóiăvăđonămchăxoayăchiuăcóămtătăđinăvàămtăcunăcmă thunămcăniătip A.ăinăápăăhaiăđuăđonămchălchăphaăsoăviăcngăđădòngăđinămtăgócă/2. B. Tngătrăcaăđonămchăbngătngăcmăkhángăcaăcunăcmăvàădungăkhángăcaătăđin. C. onămchăkhôngătiêuăthăđinănng. D.ăHăsăcôngăsutăcaăđonămchăbngă0. Câu 14.Binăđiuăsóngăđinătălà A.ătáchăsóngăđinătăâmătnăraăkhiăsóngăđinătăcaoătn. B.ăbinăđiăsóngăcăthànhăsóngăđinăt. C.ălàmăchoăbiênăđăcaăsóngăđinătătngălên. D. trnăsóngăđinătăâmătnăviăsóngăđinătăcaoătn. Đ nhn ààài gii chi tit vui lòng gi mail v a ch tanggiap@gmail.com 4 Câu 15.ChoămchăđinăxoayăchiuăRLCămcăniătip,ăRălàăbinătr.ătăvàoăhaiăđuăđonă mchămtăđinăápăxoayăchiuănăđnhăuă=ăU√βcos(t).ăKhiăthayăđiăgiáătrăcaăbinătrătaă thyăcóăhaiăgiáătrăRă=ăR 1 =ăβ5ăΩăhocăRă=ăR 2 =ă75Ωăthìăcôngăsutătiêuăthăđinănngăcaă mchăcóăgiáătrănhănhau.ăHăsăcôngăsutăcaămchăđinăngăviăhaiăgiáătrăR 1 , R 2 lnăltălà A.ăcos 1 =ă0,60νăcos 2 = 0,80. B.ăcos 1 =ă0,50νăcos 2 = 0,80. C. cos 1 =ă0,50νăcos 2 = 0,87. D.ăcos 1 =ă0,87νăcos 2 = 0,60. Câu 16.TrênămtăthoángăcaămtăchtălngăcóăhaiăngunăsóngăA,ăBăcáchănhauă10ăcm,ădaoă đngăcùngăpha,ăcùngătnăsăfă=ă15ăHz.ăGiă làăđngătrungătrcăcaăAB.ăXétătrênăđngă trònăđngăkínhăAB,ăđimămàăphnătăăđóădaoăđngăviăbiênăđăccătiuăcáchă khongă nhănhtălàă1,4ăcm.ăTcăđătruynăsóngătrênăbămtăchtălngăbng A. 0,42 m/s. B. 0,84 m/s. C. 0,30 m/s. D. 0,60 m/s. Câu 17.Mtănguyênătăhidroăătrngătháiăkíchăthíchăphátăraăbcăxăcóăbcăsóngălàă0,4861ă µm. A.ăăNguyênătăhidroăđãăphátăraăphotonămàuătímăcóănngălngă4,1.10 - 19 J. B. Quáătrìnhătrênănngălngănguyênătăhidroăđãăgimăβ,5555ăeV. C.ăNguyênătăhidroăătrngătháiăkíchăthíchăcóănngălngălàă4,1.10 -19 J. D.ăNguyênătăhidroăđóăgiiăphóngănngălngătiăđaălàăβ,555ăeV. Câu 18.Btăhtă vàoăhtănhânăAăđngăyên,ăgâyăraăphnăngă + 27 13 Aăă 30 15 Pă+ăn.ăPhnă ngănàyăthuănngălngăβ,7ăMeV.ăBităhaiăhtăsinhăraăcóăcùngăvnătc.ăCoiăkhiălngăhtă nhânătălăviăsăkhiăcaăchúng.ăngănngăcaăhtăăbng A. 31 MeV. B. 13 MeV. C. 1,3 MeV. D. 3,1 MeV. Câu 19.Sau khi xyăraăhinătngăcngăhngăc,ănu A.ălcăcnămôiătrngăgimăthìăchuăkìăgim. B.ălcăcnămôiătrngăgimăthìăchuăkìătang. C.ălcăcnămôiătrngătangăthìăbiênăđătang. D. lcăcnămôiătrngătangăthìăbiênăđăgim. Câu 20.Mtăđimătrongăkhôngăgianăcóăsóngăđinăt truynăqua,ăthìătiăđó A.ăăcmăngătăvàăcngăđăđinătrngăluônădaoăđngălchăphaă/2 rad. B. cngăđăđinătrngăvàăcmăngătăluônădaoăđngăcùngăpha. C.ăvectoăcmăngătăvàăvectoăcngăđăđinătrngăluônăngcăhng. D.ăvectoăcmăngătăvàăvectoăcngăđăđinătrngăluônăcùngăhngăviăvectoăvnătc. Câu 21.NiăhaiăccăcuămtămáyăphátăđinăxoayăchiuămtăphaăvàoăhaiăđuăđonămchăRLCă niătip.ăBăquaăđinătrăđâyăni,ăcoiătăthôngăccăđiăgiăquaăcácăcunădâyăcuaaămáyăphátă khôngăđi.ăKhiărotoăcaămáyăquay viătcăđă1800ăvòng/phútăvàăβ400ăvòng/phútăthìăcôngă sutătiêuăthăămchăngoàiăcóăcùngăgiáătrănhănhau.ăCôngăsutătiêuăthămchăngoàiăđtăccă điănuărotoăcaămáyăquayăviătcăđ A. 2078 vòng/phút. B. 2036 vòng/phút. C.3000 vòng/phút. D. 2200 vòng/phút. Câu 22.tăđinăápăuă=ăU 0 cos(100tă– /6)ă(ătătínhăbngăs)ăvàoăhaiăđuămtătăđinăcóăđină dungă1/5ămF.ăăthiăđimăđinăápăgiaăhaiăđuătăđinălàăβ00ăVăthìăcngăđădòngăđină trongămchălàăγ,0ăA.ăBiuăthcăcngăđădòngăđinătrongămchălà A. iă=ă5cos(100tă+ă/γ)ăA. B.ăiă=ă4√βcos(100tă+ă/γ)ăA. C.ăiă=ă5cos(100tă- /6)ăA. D.ăiă=ă4√βcos(100tă- /6)ăA. Đ nhn ààài gii chi tit vui lòng gi mail v a ch tanggiap@gmail.com 5 Câu 23.tămtăđinăápăxoayăchiuănăđnhăvàoăhaiăđuăđonămchăRLCăniătip,ăcngăđă dòngăđinătrongămchăcóăgiáătrăhiuădngălàăI 1 vàăphaăbanăđuălàă i1 .ăNuăniăttătăđinăCă thìăcngăđădòngăđinătrongămchăcóăgiáătrăhiuădngălàăI 2 = 2I 1 vàăphaăbanăđuă i2 =ă i1 + /β.ăHăsăcôngăsutăcaăđonămchăkhiăchaăniăttătăđinălàă A.ă0,4√5. B.ă0,β5√5. C. 0,β√5. D. 0,5. Câu 24.MtăngunăâmăSăcóăcôngăsutăPăphátăsóngăđuătheoămiăphng.ăHaiăđimăA,ăBănmă trênănaăđngăthngăxutăphátătăS.ăMcăcngăđăâmătiăAălàă80ădB,ătiăBălàă60ădB.ăMcă cngăđăâmătiătrungăđimăMăcaăABălà A. 65 dB. B. 75 dB. C. 72 dB. D. 70 dB. Câu 25.Tiămtăni,ăconălcăđnăgmădâyăcóăchiuădàiăăvàăvtănngăcóăkhiălngămădaoă đngănhăviăchuăkìăTăthìăconălcăđnăgmădâyădàiă’ă=ăβăvàăvtănngăcóăkhiălngăm’ă=ă βmădaoăđngănhăviătnăsăf’ăthaămãn A.ăβT.f’ă=ă1 B.ăT.f’ă=ă√β C. T.f’.√βă=ă1 D.ăT.f’ă=ăβ Câu 26.MtăvtădaoăđngăđiuăhòaăviăchuăkìăTăvàăbiênăđăA.ăThiăgianăcnăthităđăvtăđiă htăquãngăđngăsă=ăAănmătrongăkhongătăt min đnăt max .ăHiuăsăt max – t min bng A. T/4. B. T/6. C. T/5. D. T/3. Câu 27.Mtăvtădaoăđngăđiuăhòaăviăchuăkìătheoăphngătrìnhăxă=ăAcos(βt/γ)ăcm,ătătínhă bngăgiây.ăKătătă=ă0,ăchtăđimăđiăquaăvătríăcóăliăđăxă=ă- βăcmălnăthăβ01γătiăthiăđimă A. 3018 s. B. 6036 s. C. 3019 s. D. 6037 s. Câu 28.Chiuătiaătăngoiăvàoădungădchăfluorexeinăthìăphátăraăánhăsángămàuălc,ăđóălà A. săhóaă– phát quang. B.ăsăphnăquang. C.ăsălân quang. D.ăs hunhăquang. Câu 29.Mtăconălcălòăxoăđcătreoăvàoăgiáăcăđnhăvàăđcăkíchăthíchădaoăđngăđiuăhòaă theoăphngăthngăđngăviăchuăkìăTă(s).ăLyăgă≈ă 2 m/s 2 .ăNuăgiaătcăcaăvtăcóăgiáătrălnă nhtăbngăg/5ăthìăbiênăđădaoăđngăcaăvtălà A.   2 T A m . 10  B.   2 T A m . 15  C.   2 T A m . 5  D.   2 T A m . 20  Câu 30.LàmăthíănghimăIă– ângăvăgiaoăthoaăánhăsángμăkheăsángăFăsongăsongăvàăcáchăđuăhaiă khe sáng F 1 F 2 .ăKhongăcáchăgiaăhaiăkheăF 1 F 2 là 0,20 mm, khongăcáchătămànăchaăkheă F 1 F 2 đnămànăEăhngăvânăgiaoăthoaălàă75ăcm.ăKhiăFăphátăraăánhăsángăđnăscăbcăsóngă 1 chiuătiăhaiăkheăF 1 F 2 .ăimăMătrênămànăEăcáchăvânăsángătrungătâmă6,0ămmăcóăvânăsángăbcă 4.ăătiăđimăMăcóăvânăsángăbcăβăthìătaăphiălàmăcáchănàoăsauăđây? A. DchămànăEăraăxaămànăchaăF 1 F 2 khongă75ăcmătheoăphngăvuôngăgócăviămàn. B. Cho khe F phát ra ánh sáng  2 = 2 1 . C. Cho khe F phát ra ánh sáng  2 = 0,5 1 . D.ăDchămànăEăliăgnămànăchaăkheăF 1 F 2 khongăγ7,5ăcmătheoăphngăvuôngăgócăviămàn. Câu 31.Cácătiaătăngoi A. cóătácădngănhit. B.ăcóăkhănngăditămui. C.ăđcăsădngăbinăđiuăsóngăđinăt. D.ăbătngăôzôn. Câu 32.TrongăthíănghimăIă– ângăvăgiaoăthoaăánhăsáng,ăngunăsángăphátăraăánhăsángăđnă scăcóăbcăsóngă.ăTiăhaiăđimăM,ăNătrênămànăquanăsát,ătaăthuăđcăhaiăvânătiăvàăgiaă chúngăcóă5ăvânăsáng.ăDchămànăquanăsátăraăxaă60ăcm,ăthìătiăMăvàăN,ătaăthuăđcăhaiăvână sángăvàăgiaăchúngăcònăcóăγăvânăsángăna.ăKhongăcáchătămànăđnăhaiăkheălúcăđuălà A. 1,8 m. B. 1,2 m. C. 3,0 m. D. 2,4 m. Đ nhn ààài gii chi tit vui lòng gi mail v a ch tanggiap@gmail.com 6 Câu 33.Mtăchùmăánhăsángăđnăscăbcăsóngă0,6ăµm,ăchiuăđnăcatotăviăcôngăsută1γ,β5ă mW. Săphotonătruynătiăcatotătrongămiăgiâyălà A. 4.10 16 . B. 4.10 22 . C. 4.10 19 . D. 4.10 25 . Câu 34.Phátăbiuănàoăsauăđâyălàăsaiăkhiănóiăvăsóngăc? A.ăBcăsóngăkhôngăthayăđiăkhi lanătruynătrongămtămôiătrngăđngătính. B.ăBiênăđăsóngăcóăthăthayăđiăkhiăsóngălanătruyn. C.ăTcăđătruynăsóngăphăthucăvàoămôiătrngătruynăsóng. D. Tcăđăsóngătrongăchânăkhôngăcóăgiáătrălnănht. Câu 35.onămchăxoayăchiuăABăgmăđonămchăAMăniătipăviăMB.ăChoădòngăđinăcóă cngăđăIă=ăβ√βcos(100t – /6)ăAăchyăquaămch,ăthìăđinăápătrênăcácăđonămchăAM,ăMBă cóăbiuăthcălnăltălàău AM =ă100√βcos(100t – /2) V; u MB =ă100√6cos(100t – /3) V. CôngăsutătiêuăthăcaămchăABăbng A. 315 W. B. 400 W. C. 300 W. D. 350 W. Câu 36.Mtăconălcăgmălòăxoăcóăđădàiătănhiênălàăβ0ăcm,ăđăcngăkă=ă60ăN/măvàăvtănngă mă=ă500ăgăđcăđtătrênămtăbnănmăngang.ăyămăđălòăxoăngnăliăcònă10ăcm,ăsauăđóăđtă lênămtăbànăvtăm’ăsátăm.ăThănhăm,ălòăxoăđyăcămăvàăm’ăchuynăđngăthng.ăBităm’ă=ăm.ă Choăhăsămaăsátăgiaăcácăvtăviămtăphngăngangălàăµă=ă0,10.ăLyăgă=ă10ăm/s 2 .ăLòăxoăđtă đădàiătiăđaălàă A. 22,5 cm. B. 27,5 cm. C. 25,0 cm. D. 30,0 cm. Câu 37.Bitănngălngănghăcaăproton,ănotronăvàăelectronălnăltălàăλγ8,γ MeV; 939,6 MeVăvàă0,5ăMeV.ăNngălngătiăthiuăcaănotrinoăđăxyăraăphnăngălàμăă+ăpăănă+ăe + là A. 1,8 MeV. B. 0,90 MeV. C. 3,6 MeV. D. 1,5 MeV. Câu 38.Khiăđtăhiuăđinăthăkhôngăđiă40ăVăvàoăhaiăđuăđonămchăgmăđinătrăthună mcăniătipăviăcunăcmăthunăthìădòngăđinănăđnhătrongămchăcóăcngăđă1,0ăA.ăBită hă să tă cmă caă cună dâyă làă β/5ă H.ă Nuă đtă vàoă haiă đuă đonă mchă nàyă đină ápă uă =ă 160√βcos(100t)ăVă(ătătínhăbngăs)ăthìăbiuăthcăcaăcngăđădòngăđinătrongăđonămchălà A. iă=ă4cos(100tă– /4)ăA. B.ăiă=ă4√βcos(100tă+ă/4)ăA. C.ăiă=ă4√βcos(100tă– /4)ăA. D.ăiă=ă4cos(100tă+ă/4)ăA. Câu 39.tămtăngunăâmăsátă mingămtăngăhìnhătrăđtăthngăđngăcaoă1,8m.ăădnă ncăvàoăngătrăđnăđăcaoă80ăcmăsoăviăđáy,ăthìăgnheăthyăâmătoănht.ăBitătcăđătruynă âmătrongăkhôngăkhíălàăγ40ăm/s.ăTrongăkhongătăγ00ăHzăđnă500ăHz,ătnăsăfăcaăngunăâmă nhnăgiáătrănàoăsauăđây? A. 319 Hz. B. 354 Hz. C. 496 Hz. D. 425 Hz. Câu 40.MtămchădaoăđngăLCălíătngăLă=ăβ,0µH,ăCă=ă8,0ăµF.ăCngăđădòngăđinăccă điăchyătrongăcunăcmălàăI 0 =ă1,0ăA.ăChnăgcăthiăgianătă=ă0ălúcăcngăđădòngăđinătrongă mchăcóăgiáătrăiă=ă0,5I 0 vàăđinătíchăqăcaămtăbnătăđinăcóăgiáătrădng.ăBitădqă=ăidt.ă inătíchăqăphăthucăvàoăthiăgianătheoăbiuăthc A. q = 4cos(2,5.10 5 t – /6)ăµC. B. q = 4cos(2,5.10 5 tă+ă/6)ăµC. C. q = 4cos(2,5.10 5 t – 5/6)ăµC. D. q = 4cos(2,5.10 5 tă+ă5/6)ăµC. Câu 41.Mtăconălcăđonăcóăchiuădàiăă=ă1mădaoăđngănhătiăniăcóăgiaătcătrngătrngăgă =ă 2 m/s 2 .ăNuăkhiăvtăđiăquaăvătríăcânăbngădâyătreoăvngăvàoăđinhănmăcáchăđimătreoă50ă cmăthìăchuăkìădaoăđngănhăcaăconălcăđnălàă A.ăβă+ă√βăs. B. 1ă+ă0,5√βăs. C. 2 s. D.ă1ă+ă√βăs. Đ nhn ààài gii chi tit vui lòng gi mail v a ch tanggiap@gmail.com 7 Câu 42.CóăhaiăđimăAăvàăBătrênăcùngăphngătruynăsóngătrênămtănc,ăcáchănhauămtă phnătăbcăsóng.ăTiăthiăđimănàoăđóămtăthoángăăAăvàăB đangăcaoăhnăvătríăcânăbngă lnăltălàăγ,0ămmăvàă4,0ămm.ăBiênăđădaoăđngăcaăsóngălà A. 7,0 mm. B. 3,0 mm. C. 5,0 mm. D. 4,0 mm. Câu 43.TrongămchădaoăđngăLCălíătngăcóădaoăđngăđinătătădoăthì A.ăănngălngătătrngătpătrungăătăđin. B.ănngălngăđinătrngăvàănngălngătătrngăluônăkhôngăđi. C. nngălngăđinătăcaămchăđcăboătoàn. D.ănngălngăđinătrngătpătrungăăcunăcm. Câu 44.Mtămchădaoăđngăđiuăhòaătheoăphngătrìnhăxă=ă4cos(βtă+ă/γ)ăcm.ăKhongăthiă gianăngnănhtăđăvtăđiătăv trí x 1 =ă+ăβăcmăđnăvătríăcóăgiaătcăa 2 = - 8√γăcm/s 2 là A.ă/β4ăs. B.ă/8ăs. C.ă/6ăs. D. /1βăs. Câu 45.tăđinăápăuă=ă100√βcos(t)ăVăvàoăđonămchăR,ăL,ăCămcăniătip,ătrongăđóăRălàă binătrăcóăgiáătrănmătrongăkhongătă100ăΩăđnăγ00ăΩ,ăcunădâyăthunăcmăcóăcmăkhángă Z L =ăβ00Ω,ătăđinăcóăđinădungăZ C =ă100ăΩ.ăăcôngăsutăcaămchălàă40ăWăthìăgiáătrăcaă đinătrălà A.ă150ăΩ. B.ă180ăΩ. C. β00ăΩ. D.ăβ50ăΩ. Câu 46.Trongăthíănghim I – ângăvăgiaoăthoaăánhăsángμăgiăaălàăkhongăcáchăgiaăhaiăkheăS 1 và S 2 , D là khongăcáchătăhaiăkheătiămàn,ăbălàăkhongăcáchă5ăvânăsángăliênătip.ăBcăsóngă caăánhăsángăđnăscăđóălà A. ab . 5D  B. 5ab . D  C. ab . 4D  D. 4ab . D  Câu 47.HtănhânăXăcóăbánăkínhăgpăđôiă 14 7 N.ăTrongăhtănhânăXăthìăsăhtănhânănotronănhiuă hnăsăprotonălàă16ăht.ăBitărngăcácăhtănhânăcóăkhiălngăthìătălăviăsăkhiăcaăchúngă nhngăkhiălngăriêngăthìăxpăxăbngănahu.ăHtănhânăXălà A. 110 63 Si. B. 112 48 Cd. C. 110 47 Ag. D. 112 64 Xe. Câu 48.MtăchùmăsángăđnăscăcóăbcăsóngăăvàăcngăđăIăđăgâyăraăhinătngăquangă đină choă Naă (natri)ănhngăkhôngăgâyă raă hinătngăchoă Ptă (platin).ă Mună cóă hinătngă quangăđinăchoăPtăthìăphi A. thayăchùmăsángăcóăbcăsóngă bngăchùmăsángăcóăbcăsóngă’ă<<ă. B.ăthayăchùmăsángăcóăbcăsóngă bngăchùmăsángăcóăbcăsóngă’ă>>ă. C.ăthayăchùmăsángăcóăcngăđăIăbngăchùmăsángăcóăbcăsóngăI’ă>>ăI. D.ăthayăchùmăsángăcóăcngăđăIăbngăchùmăsángăcóăbcăsóngăI’ă<<ăI. Câu 49.onămchăxoayăchiuăR,ăL,ăCămcăniătipătrongăđóăcunădâyăkhôngăthunăcm,ăRă làăbinătr.ăinăápăhaiăđuămchăvàăhaiăđuăđinătrăthunălnăltălàăUăvàăU R .ăiuăchnhăRă đăcôngăsutătrênăRăđtăgiáătrăccăđiăkhiăđóăUă=ă1,5U R . Hăsăcôngăsutăcaămchăđinălà A. 0,71. B. 0,50. C. 0,75. D. 0,67. Câu 50.TrongăthíănghimăIă– âng văgiaoăthoaăánhăsáng,ăhaiăkheăđcăchiuăđngăthiăγăbcă xăđnăcóăbcăsóngă 1 =ă0,40ăµmνă 2 =ă0,50ăµmνă 3 =ă0,60ăµm.ăTrênămànăquanăsátătaăhngă đcăhăvânăgiaoăthoa,ătrongăkhongăgiaăhaiăvânăsángăgnănhauănhtăcùngămàuăvi vân sáng trungătâm,ătaăquanăsátăđcăsăvânăsángălà A. 34. B. 28. C. 26. D. 27. …… Ht…… Đ nhn ààài gii chi tit vui lòng gi mail v a ch tanggiap@gmail.com 8  s 2. WEB TANGGIAP.VN  THI TH CHUN B CHO KÌ THI THPT QUC GIA NM 2015 Môn: VT LÍ Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đ ( gm 50 câu trc nghim) Cho bit: in tích ca êlectron q e =ăứă1,6.10 -19 C; khi lng ca êlectron m e = 9,1.10 -31 kg; tc đ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s; hng s plng h = 6,625.10 -34 J.s. Câu 1.Sóngăcăngangăkhông truynăđc trong các cht A. rn, lng và khí. B. rn và khí. C. rn và lng. D. lng và khí. Câu 2.Cho mchăđin xoay chiu AB theo th t gm cun dây thun cm L, t đin C và đin tr R. Bit M nm gia cun dây và t đin. N nm gia t đinăvàăđin tr. Tn s dòng đin f = 50 Hz, cun dây cm thunăcóăLă=ăγ/ăH. Bit u MB tr pha 90 0 so vi u AB và u MN tr pha 135 0 so vi u AB .ăin tr R có giá tr: A. 120. B. 100. C. 300. D. 150. Câu 3.Khi mc t đinăcóăđin dung C1 vi cun cm L, thì mchăthuăđcăsóngăcóăbc sóngă1 = 30m. Khi mc t đin cóăđin dung C2 vi cun L có mchăthuăđcăsóngăcóăbc sóngă2 = 40m. Khi mc ni tip t 12 12 CC C CC   vi cun L thì mchăthuăđcăsóngăcóăbc sóng A. 70 m. B. 120 m. C. 50 m. D. 24 m Câu 4.Sóng truyn t Oăđn M vi vn tcăkhôngăđi,ăphng trình sóng ti O là u = 4sin(t/2) cm. Ti thiăđimătăliăđ ca phn t M là 2cm thì ti thiăđimătă+ă6ă(s)ăliăđ ca M s là A. 2cm. B. -3cm. C. -2cm. D. 3cm Câu 5.tăđin áp xoay chiuăuă=ăU0cos(tă+ă)ăvàoăhaiăđuăđon mch gm cun cm thun L, t đin Căvàăđin tr thun R mc ni tip.ăBanăđu mch có tính dung kháng. Cách nàoăsauăđâyăcóăth làm mch xy ra hinătng cngăhngăđin? A. Gim L. B. Gim C. C. Tngă.ă D. TngăR. Câu 6.tăđinăápăuă=ăU0cos(100tă+ă/γ)ă(V)ăvàoăhaiăđuăđon mch mc ni tip gmăđin tr thun R, t đinăcóăđin dung Că=ă1/5ămFăvà cun cm thunăcóăđ t cmăLă=ă1/ăH.ă Nu ni tt cun cmăthìăđin áp u C =ă100√βcos(100t) V. Nu không ni tt cun cm thì đinăápăhaiăđu cun cm có biu thc là A. u L =ăβ00√βcos(100tă+ă/2) V. B. u L =ăβ00√βcos(100tă+ă5/6)ăV. C. u L =ăβ00√βcos(100tă+ăβ/γ)ăV. D. u L =ă100√βcos(100tă- /γ)ăV. Câu 7.Cho thí nghim Y-âng, ngiătaădùngăđng thiăánhăsángămàuăđ cóăbc sóng 0,72 măvàăánhăsángămàuălcăcóăbc sóng t 500ănmăđn 575 nm. Gia hai vân sáng liên tip cùng màu vân trung tâm, ngiătaăđmăđcă4ăvânăsángămàuăđ. Gia hai vân sáng cùng màuăvânătrungătâmăđmăđcă1βăvânăsángămàuăđ thì có tng s vân sáng bng bao nhiêu? A. 32 B. 27 C. 21 D. 35 Đ nhn ààài gii chi tit vui lòng gi mail v a ch tanggiap@gmail.com 9 Câu 8.Phát biuănàoăsauăđâyălàăsai khi nói v sóngăđin t? A. Khiăsóngăđin t gp mt phân cách giaăhaiămôiătrng thì nó có th b phn x và khúc x. B. Sóngăđin t là sóng ngang. C. Trongăsóngăđin t thì dao đng caăđinătrng và ca t trng ti mtăđim luôn vuông pha vi nhau. D. Sóngăđin t truynăđc trong chân không. Câu 9.Cho thí nghim Y-âng, khong cách hai khe sáng 0,2 mm, khong cách t hai khe sáng ti màn là 1 m. Ngiătaădùngăđng thiăbaăánhăsángăđnăscămàuăđ, lam và tím có bcăsóngătngăng là 760 nm, 570 nm và 380 nm. Trên màn quanăsát,ăđim M và N nm v mt phía vân trung tâm và cách vân trung tâm tngăng là 2 cm và 6 cm. Tìm s vân sáng trong khong giaăhaiăđim M và N. A. 28. B. 21. C. 33. D. 49. Câu 10.Trong mchădaoăđngăLCălíătngμăiăvàăuălàăcngăđ dòng đin trong mch và hiu đin th giaăhaiăđu cun dây ti thiăđim t; I 0 làăcngăđ dòng đin ccăđi trong mch. H thc biu din mi liên h gia i, u và I 0 là A.   2 2 2 0 L I i u . C  B.   2 2 2 0 C I i u . L  C.   2 2 2 0 L I i u . C  D.   2 2 2 0 C I i u . L  Câu 11.Hai ngunăsóngăcăA,ăBăcáchănhauă1mădaoăđng cùng tn s 100Hz, cùng pha theo phngăvuôngăgóc vi mt cht lng. Vn tc truynăsóngălàăβ0m/s.ăimăkhôngădaoăđng trênăđon AB và gn A nht, cách A mtăđon A. 7,5 cm. B. 10 cm. C. 15 cm. D. 5 cm. Câu 12.tăvàoăhaiăđuăđon mchăđin áp xoay chiu u = U0cos(t + )ăthìădòngăđin trong mch là i = I0cost. Nhnăxétănàoăsauăđâyălàăkhông đúngăđi vi công sut tc thi caăđon mch? A. Công sut tc thi ccăđi   00 max UI p cos 1 . 2   B. p = ui. C. 00 max UI p cos . 2  D. Công sut tc thi bin thiên tun hoàn vi tn s góc 2. Câu 13.Hai dao đngăđiu hòa cùng phngăcóăphngătrình lnălt là x1 = 4sin(10t) cm và x2 = 4cos(10t + /6) cm. Vn tc ccăđi caădaoăđng tng hp là A. 40√γăcm/s. B. 15 cm/s. C. 20 cm/s. D. 40 cm/s Câu 14.tăđin áp xoay chiu u = U√ă2 cost(V )ăvàoăhaiăđuăđon mch RLC mc ni tip (cun dây thun cm). Khi ni tt t Căthìăđin áp hiu dngătrênăđin tr R tngă√βăln và dòngăđinătrongăhaiătrng hp này vuông pha nhau. H s công sut caăđon mchăbanăđu bng A.ă1/√5. B.ă1/√β. C.ă0,5√γ. D. 1/√γ. Câu 15.Trongădaoăđngăđiu hoà thì A. véctăvn tcăluônăcùngăhng vi chuynăđng ca vt,ăvéctăgiaătcăluônăhng v v trí cân bng B. véctăvn tcăvàăvécătăgiaătc luônăcùngăhng vi chuynăđng ca vt Đ nhn ààài gii chi tit vui lòng gi mail v a ch tanggiap@gmail.com 10 C. vectăvn tcăvàăvéctăgiaătc luôn là nhngăvectăkhôngăđi D. véctăvn tcăvàăvécătăgiaătcăluônăđi chiu khi vtăđiăquaăv trí cân bng Câu 16.Cho thí nghim Y-âng, khong cách 10 vân giao thoa liên tip là 6,84 mm, khong cách hai khe sáng là 0,2 mm, khong cách t hai khe ti màn quan sát là 0,8 m. Tìm bc sóng ánh sáng. A. 0,4βăm. B. 0,γ8ăm. C. 0,56ăm. D. 0,1λăm. Câu 17.Mchădaoăđng có C = 12 nF , L = 6 µH. Do mchăcóăRă=ă0,5ăΩănênădaoăđng trong mch tt dn.ă duy trì dao đng vi hiuăđin th ccăđi gia hai bn t đin là U 0 = 10 V thì phi b sung cho mchănngălng mt công sut là A. 5 mW. B. 50 mW. C. 25 mW. D. 20 mW. Câu 18.Cho mchăđin RLC, t đinăcóăđinădungăCăthayăđi.ăTaăđiu chnhăđin dung sao cho đin áp hiu dng ca t đt giá tr ccăđi.ăKhiăđóăđin áp hiu dng trên R là 75 V và khiăđin áp tc thiăhaiăđu mch làă75√6V thì đin áp tc thi caăđon mch RL làăβ5√6V. in áp hiu dng caăđon mch là A. 150 V. B.ă150√βăV. C.ă75√γăV. D.ă75√6 V. Câu 19.Mt vtădaoăđngăđiu hòa vi chu kì bngăβsăvàăbiênăđ A. Quãng đng dài nht vtăđiăđc trong thi gian 1/3 s là A. 2A/3. B. A/2. C. A. D. 3A/2. Câu 20.Chnăđápăánăđúngμ A. Ánh sáng phát ra  conăđomăđómăkhôngăphi là hinătng quang – phát quang. B. Dùng tính cht sóng ánh sáng có th giiăthíchăđc hinătngăquangăđin trong. C. Trong hinătngăquangăđinătrong,ănngălng kích hotălàănngălng cn thităđ gii phóng mt electron dn thành electron t do. D. Pinăquangăđin không binăđi trc tipăquangănngăthànhăđinănng Câu 21.Trong quá trình truyn tiăđinănngăđiăxa,ăbanăđuăđ gimăđinăápătrênăđng dây tiăđin mt pha bng n lnăđin áp  niătruynăđi.ăCoiăcngăđ dòng đin trong mch luôn cùng pha viăđinăáp.ă công sutăhaoăphíătrênăđng dây gim a lnănhngăvnăđm bo công sut truynăđnăniătiêuăth khôngăđi, cn phiătngăđin áp ca ngun lên bao nhiêu ln? A.   n . a n 1 B.   na . a n 1   C.   na . a n 1   D.   a 1 n n . a  Câu 22.Mtăđng h qu lc chyăđúngăgi ti mtăniătrênăb bin có nhităđ 5 0 C.ăaă đng h này lên đnhănúiăcaoăcngăcóănhităđ 5 0 C thì đng h chy sai trong mt ngày là 1γ,5ăs.ăCoiăbánăkínhătráiăđtălàăRă=ă6400ăkm.ăXácăđnhăđ caoăđnh núi? A. 0,5 km. B. 1 km. C. 1,5 km. D. 2 km. Câu 23.Cho mt nguyên t hiđrôăcóămcănngălng th n tuân theo công thc En = -13,6 eV/n 2 nguyên t đangă trng thái kích thích th nht. Kích thích nguyên t đ bán kính qu đoăelectronătngăλăln. Tìm t s bc sóng hng ngoi ln nhtăvàăbc sóng nhìn thy nh nht mà nguyên t này có th phát ra. A. 33,4. B. 18,2. C. 2,3.10 -3 . D. 5,5.10 -2 . Câu 24.Chiuăánhăsángăđnăscăcóăbc sóng 0,3 măvàoămt cht thì thy có hinătng phát quang. Cho bit công sut ca chùm sáng phát quang ch bng 0,5% công sut ca chùm sáng kích thích và c 300 [...]... h n c a kim lo i ph thu c vào A ng c a photon chi u t i kim lo i B u c a electron khi b t ra kh i kim lo i C b n ch t c a kim lo i D b c sóng c a ánh sáng chi u vào kim Câu 38.Cho hai ngu n sóng k t h p trên m 4 cm t mA và B cách m M và N cách O l t 1 cm và 4 c 2 3 cm thì M có li A 2 cm B 2 cm C D 6 cm Câu 39.Cho m ch RLC m c n i ti p theo th t g m cu n dây thu n c n tr R và t m gi a cu n tr u m ch... i và b V).H i U0 có giá tr b ng bao nhiêu? A V) B V) C V) D 120(V) Câu 14 t m n áp uAB = U0 n m ch n i ti p AB g n tr R, cu n tr thu n r = R và m t t m M n m gi n tr R và cu n m N n m gi a cu n dây v i t n C thì th n áp uAN, uMB vuông pha v i nhau và có cùng giá tr hi u d ng H s công su t c a m n là A 1/2 3 / 2 C 2 /2 D 1/3 Câu 15.Bi ,t ns c pha nhau và cách nhau 4cm Ch n tr c t Ox n m trên m c và. .. 16.Chi u m t b c x c sóng 248,25nm vào catôt c a m t t n, có 34 8 - 19 n t kh i catôt là 2eV; l y h = 6,62.10 Js; c = 3.10 m/s; e =1,6.10 C N u duy trì m t hi n th UAK = n nh t c n khi p vào anôt là 23 nh n i gi i chi ti t vui lòng g i mail v a ch tanggiap@gmail.com A 1eV B 1,75eV C 1,25eV D 3, 25eV Câu 17.N u ánh sáng hu nh quang có màu lam thì ánh sáng kích thích có th là A màu vàng B màu l c C D màu... ; 5 25 nh n i gi i chi ti t vui lòng g i mail v a ch tanggiap@gmail.com 10 3 10 F D 20 3 ; F C 12 3 ; 5 3 5 Câu 37.Bi t A và B là 2 ngu ình uA = a t(cm); uB = a t(cm) c sóng) thì trong kho ng AB có m ng v ên ng c n AB? A 19 B 21 C 25 D 23 Câu 38 t m n áp V n m ch g m hai h p kín A và B m c n i ti p thì th n áp hi u d ng UA = 24V và UB = 18V, dòn nis i n áp u, công su t t a nhi u b ng 24W Bi t A và B... 8 cos2 2.107 3 6 ng có C = 25pF và L = 10- dòng l n b ng 0,5I0, ng trong t n bi n thi n J B WC 4.10 8 sin 2 2.107 J D WC 4.10 8 cos2 2.107 J 3 J Câu 21.M t m nt n áp c i 2 trên t n U0 = 4V L n tích ch y qua ti t di n th ng c a dây d n nhi u nh t là A 20,67 µC B 10 µC C C D C Câu 22.Trong m n t có s bi , qua l i gi a A hi n th ng B n C ng t D ng và t ng ng Câu 23.Bi t A và B là 2 ngu a, t n s f c... hai b c x 1 2 = 0,3µm vào m t t m kim lo i thì nh n có v n t uc il t là v1 = 2.105 m/s và v2 = 4.105 m/s Chi u b ng b c x uc c 3 = 0,2 µm thì v n t ic n t là 5 5 A 5.10 m/s B m/s 6.105 m/s D 6.105 m/s Câu 31.Bi t A và B là 2 ngu c có cùng t n s c pha nhau và cách m dao ng v c i, n ng kính AB, cách ng trung tr c c a AB m t kho ng nh nh t b ng 0,6891cm, thì t truy n sóng g n b ng A 25cm/s B 30cm/s C 40cm/s... III Sóng trung; thì lo i sóng ph n x m nh t n li là A I và II B III và I C II và III D I, II và III Câu 4.Thí nghi m có th s d th c hi c sóng ánh sáng là A thí nghi m v c B thí nghi m tán s c ánh sáng c a NiuC thí nghi m t ng h p ánh sáng tr ng D thí nghi m giao thoa ánh sáng v i khe Y-âng Câu 5.T i g c O c a h tr c t xOy trên m c là ngu c M và N là 2 mc nh trên tr c Ox có t ng là 9cm ; 16cm D ch chuy... áp uA ch i n áp uB Câu 39.M t v ng t t d m liên t c theo th i gian A và t B ng C và gia t c D và t Câu 40.M t con l ang dao u hòa v dài S0 = 4cm, t i m óg= 2 2 10m/s Khi v cm thì nó có gia t ng tâm 5cm/s Chi u dài dây treo v t b ng bao nhiêu? A 40cm B 80cm C 100cm D 160cm Câu 41.Chu k c a m t con l i Hà N i và Thành ph H cao và nhi )l A B C D T Câu 42.M t v t có kh i m t lò xo c ng k = 20N/m Dùng... ng th i v i hai b c x c thì kho ng vân thu c trên màn là 0,5 mm và 0,4 mm Trên màn quan sát, g i M và N là 2 m cùng m i v i vân trung tâm và cách vân trung tâm l t là 2 ,25 mm và 6,75 mm S vân sáng trùng nhau c a hai b c x n MN là A 4 B 0 C 3 D 2 Câu 10.Phát bi n xoay chi u ch n m ch ch ch a t m là A bi n thi n cùng t n s v n áp B ct n C không b a nhi t D nt ng Câu 11.M t m u ch t phóng x nguyên ch t,... ng, cu p có N1 vòng dây, cu n th c p có N2 vòng dây N u qu n thêm vào cu n áp hi u d u cu p n áp hi u d u cu n th c p gi u qu n thêm vào cu n th c p 25 vòng và mu i n áp hi u d u cu i thì ph i gi n áp hi u d u cu p 100/3 (%) H s máy bi n áp k = N1/N2 là A 6,5 B 13 C 6 D 12 Câu 15.M t ngu m O phát sóng âm có công su i trong m ng truy n ng và không h p th âm M ng th ut Av Ov i t m B cách ngu n 20 m thì . 3.10 8 m/s; hng s plng h = 6, 625. 10 -34 J.s. Câu 1.Sóngăcăngangăkhông truynăđc trong các cht A. rn, lng và khí. B. rn và khí. C. rn và lng. D. lng và khí. Câu 2.Cho mchăđin. thiăbaăánhăsángăđnăscămàuăđ, lam và tím có bcăsóngătngăng là 760 nm, 570 nm và 380 nm. Trên màn quanăsát,ăđim M và N nm v mt phía vân trung tâm và cách vân trung tâm tngăng là 2 cm và 6 cm. Tìm s. D.0 ,25 kg. Câu 46.tăđinăápăuă=ăU 0 costăvàoăhaiăđuăđonămchăgmăđinătrăthunăRă=ăγ5Ω và cunădâyăthunăcmămcăniătip.ăHăsăcôngăsutăcaăcunădây và caăcămchălnăltălàă 0,6 và 0,8.ăinătrărăcaăcunădâyălàăbaoănhiêu?
- Xem thêm -

Xem thêm: 25 đề thi thử tốt nghiệp và Đại học môn vật lý 2015, 25 đề thi thử tốt nghiệp và Đại học môn vật lý 2015, 25 đề thi thử tốt nghiệp và Đại học môn vật lý 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn