Giáo án bài kiểm tra cuối kỳ

2 810 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:39

Giáo án bài kiểm tra cuối kỳ Tiết 46TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IGiáo viên trả bài kiểm tra nêu nhận xét và sửa sai cho học sinhĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TIẾT 42CÂU1CÂU2CÂU3CÂU4CÂU5CÂU6CÂU7CÂU8ab daabcd0,50,50,50,50,50,50,50,5CÂU9a) 1 đ521 2x x x− + = −(1)⇒x2-x+1= x2-4x+4⇔3x = 3⇔x=1Thử lại :thay vào (1) ta có x=1không thỏa mãnKết luận: phương trình (1) vô nghiệm0,50,250, 50,25b) 2 đ23 3x x mx x− +=+ − (1)Với điều kiệnx ≠ -3 và x ≠3(1)⇔x2-5x+6= x2+(3+m)x+3m ⇔(m+8)x=6-3m (2)Với m=-8 ,(2) vô nghiệm ⇒(1) vô nghiệm Với m≠-8; (2) có nghiệm duy nhất x=6 38mm−+(*)(*)là nghiệm của (1) ⇔6 38mm−+≠-3 và 6 38mm−+≠3 ⇔m≠-3Kết luận:m≠-3 và m≠-8 phương trình (1) có nghiệm duy nhất:x =6 38mm−+m=-3 hoặc m=-8 phương trình (1) vô nghiệm0,250,250,250,250,250, 50,25Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà TrưngCÂU10a)1 đ521mx y mx my m+ =+ = +Ta có D=m2-1=(m+1)(m-1) Dx=2m2-m-1=(m-1)(2m+1) Dy=m(m-1)Hệ có nghiệm duy nhất ⇔D≠0⇔m≠±10,250,250,250, 5b)1đ Khi đó nghiệm duy nhất của hệ là (x;y)Với x=2 1 121 1mm m+= −+ + y=111 1mm m= −+ +Để nghiệm duy nhất của hệ là nghiệm nguyên với m nguyên⇔(m+1 ) là ước của 1⇔m+1=±1⇔m=0 hoặc m=-2Kết luận: m=0;m=-20,250,250,250,25Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng . Tiết 4 6TRA BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IGiáo viên tra bài kiểm tra nêu nhận xét và sửa sai cho học sinhĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TIẾT 42CÂU1CÂU2CÂU3CÂU4CÂU5CÂU6CÂU7CÂU8ab. 38mm−+m=-3 hoặc m=-8 phương trình (1) vô nghiệm0,250,250,250,250,250, 50,25Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà TrưngCÂU10a)1 đ521mx y mx my m+ =+ = +Ta có D=m2-1=(m+1)(m-1)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bài kiểm tra cuối kỳ , Giáo án bài kiểm tra cuối kỳ , Giáo án bài kiểm tra cuối kỳ