MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY NHẰM THOẢ MÃN TỐT HƠN NHU CẦU NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở NHÁNH VĂN HOÁ NGƯỜI KINH

35 357 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 14:58

Ngày nay, khi đề cập đến bất bất kì một vấn đề gì, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và tiêu dùng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời giới thiệu Ngày nay, khi đề cập đến bất bất kì một vấn đề gì, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Ngời ta cần phải quan tâm trớc hết đến yếu tố con ngời về những đặc trng tâm lý của họ. Các đặc trng này không tách rời khỏi mối quan hệ với lẽ sống, nếp sống và chất lợng cuộc sống. Hơn nữa, yếu tố sinh học trong mỗi con ngời là khác nhau tác động của môi trờng xung quanh đến con ngời cũng khác nhau. Điều này có ảnh hởng tới mọi hoạt động tiêu dùng của con ngời. Thực tế cho thấy, chất lợng cuộc sống chỉ đợc nâng cao hơnphát triển khi nó ngắn liền với lao động và tiêu dùng giao lu quốc tế. Ngày nay, mỗi dân tộc dù phát triển hay đang phát triển trong đó có Việt Nam chúng ta đều ví chất lợng cuộc sống nh là cái đỉnh, cái mục tiêu cần hớng tới. Nói nh vậy không có nghĩa là chúng ta không quan tâm đến việc phát triển trình độ của các dân tộc, trình độ dân chí, đạo đức, quan tâm đến nghiên cứu, thị hiếu và thói quen luôn thay đổi của ngời. Sản xuất không phải là mục đích tự thân, sản xuất để tiêu dùng muốn tiêu dùng phải sản xuất. Sản xuất càng phát triển thì tiêu dùng càng gia tăng. Sự đa dạng về phong phú về tiêu dùng trong thời đại chúng ta đang trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển cha từng thấy cuả sản xuất. Sự đa dạng và phong phú đó đợc bắt nguồn vừa từ truyền thống, tập quán tiêu dùng của dân tộc vừa từ quá trình quốc tế hóa, sự giao lu văn hoá và hội nhập các dân tộc. Hơn bao giờ hết, hiện nay quá trình hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ, vì vậy chúng ta cần có phơng hớng phát triển đúng đắn nhu cầu và cách tiêu dùng nói chung để góp phần làm đẹp cho chất lợng cuộc sống của mỗi con ngời. Đất nớc chúng ta đang thời kỳ phát triển, việc xác định xu hớng và tìm ra những giải pháp để các ngành nghề kinh doanh trong đó có ngành dệt may là cần thiết. Do dới hạn về kiến thức về khả năng của mình mà nội dung đề tài của em không thể nghiên cứu riêng lẻ từng ngành nghề, từng ngời một đợc mà chỉ xét một cách tổng quát những nét duy nhất đặc trng tiêu biểu của nhánh văn hoá ngời kinh với hành vi tiêu dùng sản phẩm may mặc thuộc ngành dệt may. Qua đó, muốn tìm hiểu kỹ hơn và sâu hơn về thực trạng ngành dệt may hiện nay nhằm đa ra một vài xu hớng biện pháp để có thể đa ngành dệt nớc ta phát triển hơn vững bớc trên con đờng hội nhập của thế kỷ 21. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch ơng I . Nhánh văn hoá ngời kinh và hành vi ngời tiêu dùng của nhánh văn hoá này đối với sản phẩm maY mặc 1. Các khái niệm về văn hoá của các nhà nghiên cứu các nhà hoạt động xã hội và các tổ chức Cha bao giờ văn hoá đợc đề cập, suy nghĩ nhiều nh thời gian gần đây. Một điều mà hầu nh những ai quan tâm cũng nhận thấy rằng: Càng đi sâu nghiên cứu tìm hiểu văn hoá ngời ta càng thấy sự đa dạng phong phú của nó trong hình thức biểu hiện và các tác động ảnh hởng của nó tới đời sống sinh hoạt của con ngời, đôi khi có những cái thật khó hiểu. Nh vậy, vấn đề về văn hoá vẫn đang còn là một dấu hỏi, một khoảng không vô tận cần phải tìm hiểu và khám phá. Nh học giả J.Derida đã từng nói: văn hoá là cái tên mà chúng ta đặt cho điều bí ẩn không cùng đối với những ai ngày nay đang tìm cách suy nghĩ về nó . Đành rằng cách nói này của ông ta thấy có phần bất khả tri, song về điều đó chúng ta không có ý định khai thác. Và ý tởng của ông về sự vô cùng tận của văn hoá thì đáng để chúng ta phải khám phá và chiêm nghiệm. Cha một ai có thể xác định đợc văn hoá xuất hiện từ khi nào? Vì vậy, việc đa ra đáp án cho câu hỏi đó mới là những dự đoán dựa trên những nghiên cứu khoa học của các nhà khảo cổ học. Cũng nh cha có ai có thể đa ra đợc một cách định nghĩa đầy đủ và chính xác nhất. Vì vậy, đã có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hoá. Ngời ta đã từng định nghĩa về văn hoá nh sau: Văn hóamột hệ thống hữu cơ các giá trị (vật chất và tinh thần, tĩnh và động, vật thể và phi vật thể ) do con ng ời tạo ra và tích luỹ trong quá trình hoạt động thực tiễn trong sự tơng tác với môi trờng tự nhiên và xã hội của mình. Khái niệm này đợc xây dựng trên cơ sở 4 đặc trng của văn hoá là tính nhân sinh, tính giá trị, tính hệ thống và tính lịch sử. Đây là những đặc trng cần và đủ cho phép phân biệi văn hoá và những khái niệm có liên quan. Nó có khả năng bao quát rất nhiều các cách tiếp cận khác nhau, cách hiểu khác nhau về văn hoá mà còn có thể cho phép chúng ta nhận diện một hiện tợng văn hoá và phân biệt chúng với những hiện tợng không phải là văn hoá. Trong khái niệm này, có đề cập đến giá trị vật chất và tinh thần, theo đó ngời ta cũng chia văn hoá thành văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần. Văn hoá vật chất bao gồm toàn bộ những sản phẩm vật chất do hoạt động sản xuất của con ngời tạo ra nh đồ ăn, đồ mặc, nhà cửa, đồ sinh hoạt hàng ngày, công cụ sản xuất, phơng tiện đi lại Còn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 văn hoá tinh thần bao gồm toàn bộ những sản phẩm do hoạt động sản xuất tinh thần của con ngời sáng tạo ra nh t tởng, tín ngỡng, tôn giáo, nghệ thuật, lễ hội, phong tục, đạo đức, ngôn ngữ, văn chơng Tuy nhiên, sự phân chia này mới nhìn tởng nh khá rõ và hiển nhiên, song nhìn kĩ sẽ thấy xuất hiện hàng loạt trờng hợp phức tạp khó có thể phân biệt ví nh các hoạt động, các quan hệ sản xuất thì xếp vào văn hoá vật chất hay văn hoá tinh thần? Không ít các sử dụng sinh hoạt hàng ngày (bằng vật chất) lại có giá trị nghệ thuật rất cao (bằng tinh thần) ví dụ nh cái muôi múc canh thời Đông Sơn có gắn hình ngời ngồi thổi kèn, chiếc ngai vàng đợc chạm chỗ công phu; ngợc lại, các sản phẩm tinh thần thờng tồn tại dới dạng vật chất hoá ví nh pho tợng, quyển sách Trong thực tế, văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần luôn gắn bó mật thiết với nhau và có thể chuyển hoá cho nhau. Không phải ngẫu nhiên mà CMác nói rằng: T tởng sẽ trở thành những lực lợng vật chất khi nó đợc quần chúng hiểu rõ. Bởi vậy tuỳ theo những mục đích khác nhau, việc phân biệt văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần phải dựa vào các tiêu chí khác nhau. Nhng dù vật chất hay tinh thần cũng phải đợc chuyển thành hiểu biết đợc mọi thành viên trong cộng đồng văn hoá chia sẻ, những hiểu biết này sẽ chi phối cách sinh hoạt, hoạt động ứng xử, giao tiếp của mỗi ngời trong cộng đồng. Chúng là căn cứ để đánh giá hành vi của ai đó có phù hợp với văn hoá cộng đồng hay không? Chúng cũng là nội dung của giáo dục văn hoá, là nội dung chuyển giao giữa các thế hệ đảm bảo cho tính đồng nhất, tính truyền thống của một nền văn hoá nhất định. Có nhiều cách hiểu khác nhau về văn hoá, ngời ta có thể hiểu theo nghĩa rộng hoặc theo nghĩa hẹp. Văn hoá theo nghĩa hẹp đợc giới hạn theo chiều sâu hoặc theo chiều rộng theo không gian hoặc theo thời gian Giới hạn theo chiều sâu văn hoá đợc hiểu là những giá trị tinh hoa của nó (nếp sống văn hoá, văn hoá nghệ thuật), giới hạn theo chiều rộng văn hoá đợc dùng để chỉ những giá trị trong từng lĩnh vực (văn hóa giao tiếp, văn kinh doanh) giới hạn theo không gian văn hoá đợc chỉ những giá trị đặc thù của từng vùng (văn hoá Tây Nguyên, văn hóa Nam Bộ ) giới hạn theo thời gian văn hoá đ ợc dùng để chỉ những giá trị trong từng giai đoạn (văn hoá Hoà Bình, văn hoá Đông Sơn ) theo nghĩa rộng văn hoá thờng đợc xem là tất cả những gì do con ngời sáng tạo ra. Hồ Chí Minh đã viết trong bản thảo nhật kí trong tù: vì lẽ sinh tồn cũng nh mục đích cuộc sống loài ngời đã sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, đạo đức, pháp luật khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, và các phơng thức sử dụng sinh hoạt cùng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 với những biểu hiện của nó mà loài ngời đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn. Cũng theo Federico Mayo TGĐ UNESCO đã viết trong tạp chí ngời đa tin UNESCO (số 11 năm 1989) nh sau: đối với một số ngời, văn hoá chỉ gồm những kiệt tác tuyệt vời trong các lĩnh vực t duy và sáng tạo, đối với những ngời khác văn hoá chỉ gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất đến những phong tục tập quán tín ngỡng, lối sống và lao động. Còn theo nghị quyết trung ơng bộ chính trị khoá VI đã nhấn mạnh: văn hoánhu cầu thiết yếu trong đời sống tinh thần của xã hội, thể hiện trình độ phát triển chung của một đất nớc, một thời đại, là lĩnh vực sản xuất tinh thần tạo ra những giá trị văn hoá những công trình nghệ thuật đợc lu truyền từ đời này sang đời khác, làm giàu đẹp thêm cuộc sống con ngời nh vậy, văn hoá không phải là một hoạt động phi sản xuất, một lĩnh vực ăn theo các lĩnh vực hoạt động khác. Càng ngày thế giới càng nhận ra rằng: Sự phát triển chỉ thực sự bền vững nếu đặt trong nền tảng văn hoá, đời sống con ngời chỉ thực sự mang tính ngời nếu nó có đầy đủ một nguồn năng lợng tối thiểu là các giá trị văn hoá. Nh vậy, xét đến cùng con ngời có nhu cầu về văn hoá không kém gì các nhu cầu vật chất và tơng lai nhu cầu về văn hoá (tức là hởng thụ tiêu dùng văn hoá) sẽ còn tăng lên gấp bội. Cho đến tận hôm nay, số lợng các định nghĩa về văn hoá đã có đến hàng trăm, thậm chí có học giả còn cho rằng đã có trên một nghìn định nghĩa về văn hoá. Những con số đợc nêu đều có những căn cứ nhất định về mặt thống kê. Các định nghĩa đang đợc sử dụng, trên thực tế, cũng vẫn là những định nghĩa có tính chất quy ớc nhằm đi tới một khái niệm thỏa thuận để tiện sử dụng. Việc định nghĩa văn hoá vẫn xem nh là điều thách thức. Những định nghĩa xuất phát từ những cách nhìn khác nhau tiếp tục xuất hiện. Nh vậy, văn hoámột đối tợng của sự khảo cứu mà cái đợc biểu đạt trong đó, trong không ít trờng hợp, lại quá tinh tế hoặc quá xác định. Khái niệm văn hoá dùng để biểu đạt một tính chất (một thuộc tính, một khía cạnh một phơng diện) tồn tại trong mọi sự vật hiện tợng, mọi quá trình có mối liên hệ với con ngời, bất kể sự vật hiện tợng trong quá trình đó thuộc về vật chất hay thuộc về t duy, cái gì đụng đến con ngòi tức là có ảnh hởng đến con ngời hoặc đợc con ngời tìm hiểu, nhận thức tác động cũng đều có khía cạnh văn hoá trong nó . Nhợc điểm lớn nhất của nhiều định nghĩa về văn hoá lâu nay là chỗ coi văn hoá nh là là một phép cộng đơn thuần của những tri thức bộ phận. Định 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghĩa văn hoá trong các loại từ điển, các công trình nghiên cứu thờng mở đầu bằng câu văn hoámột tập hợp hoặc một phức hợp của các giá trị quan niệm cảm tính này là sản phẩm của lịch sử của thời kỳ chia tách văn hoá khi mà văn hoá cha đợc coi là một đối tợng khoa học độc lập. Kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài ngời cho thấy rằng: Chỉ hoạt động trong cái quỹ đạo của văn hoá, con ngời cá thể và cộng đồng mới có khả năng trở thành chủ chân chính của hoàn cảnh. Nói một cách khác, nếu biết chú ý một cách đúng mức đến vai trò của văn hoá trong việc khẳng định đặc thù nhân tính của hoạt động ngời, thì hoàn cảnh tự nhiên và xã hội có cơ may đợc bảo toàn trong quỹ đạo của cái văn hoá, có khả năng không biến thành nơi bất hạnh của con ngời. Nh vậy, bản chất của văn hoá nằm thái độ và cách thức hoạt động của con ngời. Đó là hai mặt của một thuộc tính của mối quan hệ giữa con ngời với thế giới bên trong và thế giới bên ngoài của nó. Có thể hình dung thuộc tính đó nh một lát cắt đi qua toàn bộ mối quan hệ phong phú và phức tạp của con ngời và hiện thực . 2. Các đặc trng tiêu biểu của nhánh văn hoá tiêu dùng ngời kinh Nh đã đề cập trên , văn hoá vật chất bao gồm tất cả những gì do hoạt động sản xuất của con ngời tạo ra trong quá trình sống và lao động. Còn văn hoá tinh thần do toàn bộ hoạt động tinh thần của con ngời sáng tạo ra. Trong mục này, chúng ta sẽ tìm hiểu một cách cụ thể hơn về các khái niệm này. a, Văn hoá vật chất : Về nơi c trú, khảo cổ học cha tìm thấy một cách chắc chắn của các nền nhà. Nhng một số cho rằng đã có những ngôi nhà nhỏ cho gia đình và những ngôi nhà lớn cho sinh hoạt cộng đồng. Nhà sàn là phổ biến, dựa vào những dấu vết những thanh gỗ còn lại cũng nh các hình khắc trên trống đồng. Về ăn uống, đã hình thành tập tục ăn cùng mâm ngồi cùng chiếu trong gia đình, mà không có điều kiện chia cắt ăn từng khẩu phần riêng. Gạo nếp, gạo tẻ đều đợc dùng, chỗ đồ xôi tìm đợc khắp nơi. Hẳn là đã có nhiều thứ bánh đợc làm từ gạo nếp và bột gạo. Nhìn chung, thức ăn thực vật có giá trị lớn hơn thức ăn động vật. Thịt gia súc chủ yếu chỉ dùng cho lễ cúng tổ tiên. Nguồn thức ăn đạm động vật chủ yếu là đạm thuỷ sản. Cá có một vị trí vô cùng quan trọng. Có thể nói, đặc trng văn hoá ăn Việt Nam là cơm cá và cơm canh. Bát canh rau cũng có vị chí quan trọng trong bữa ăn của ngời Việt Nam, canh là thức ăn nhng cũng là thức uống, ăn cùng với cơm, trộn với cơm. Điểm này khác với nhiều dân tộc. Ngoài ra ngời Việt còn làm mắm, muối da và nói chung các phơng thức làm thức ăn dựa vào vi sinh vật ra đời khá sớm Việt Nam cũng nh Đông Nam á, do điều kiện khí hậu nóng ẩm vùng này. Có ngời nói rằng: nghề 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chăn nuôi sớm nhất và phổ biến Đông Nam á đó là nghề chăn nuôi vi sinh vật. Đã có rợu do ủ men, nh rợu nếp, rợu các thứ nớc quả cũng đã có sớm. Về văn hoá mặc, thì váy cho phụ nữ và khố cho đàn ông là đặc trng cơ bản. Những yếu tố này còn tồn tại cho đến cách mạng tháng tám. Quần có lẽ là yếu tố xuất hiện muộn và đợc du nhập từ phơng Bắc, áo không đợc coi trọng vì xứ nóng. Đã có yếm cho phụ nữ còn đàn ông cởi trần. Trong khi đó đồ trang sức lại đợc đặc biệt a chuộng. Có đủ loại đồ trang sức với nhiều kiểu khác nhau bằng đá quí, bằng thuỷ tinh hay bằng đồng, nh vòng tay, vòng cánh tay, vòng cổ, vòng chân, hoa tai, chuổi hạt Cả nữ lẫn nam đều dùng trang sức. Sau này, nh ta thấy việc sử dụng đồ trang sức có phần giảm đi dân tộc kinh, có lẽ do ảnh hởng của nho giáo. b. Về văn hoá tinh thần : C dân Việt Nam thời Đông Sơn cũng đã tạo ra bộ mặt riêng, khởi nguồn cho những đặc điểm văn hoá Việt Nam sau này. Về hội họa và điêu khắc, ngời Đông Sơn đã có những phong cách riêng, không thể trộn lẫn với bất cứ văn hoá nào trong khu vực. Tuy cũng là miêu tả hiện thực, nhng nghệ thuật tạo hình Đông Sơn chú trọng đến thần thái chung, ít chú ý đến chi tiết. Đến giai đoạn muộn, tính cách điệu và tợng trng đã bộc lộ. Nghệ thuật Đông Sơn mở đầu cho hình thái tạo hình mang đậm trang trí phát triển các thời kì sau. Trong hoa văn trang trí, ngời thời đó đã phát hiện ra nhiều kiểu đối xứng khác nhau. Về âm nhạc vũ đạo, từ thời Đông Sơn đã có nhiều yếu tố gần gũi với dân tộc Mờng và dân tộc Tây Nguyên ngày nay. Nhạc cụ gõ phát triển hơn nhiều nhạc cụ khác. phía Bắc, tiêu biểu là trống đồng; trong khi phía Nam, đàn đá phổ biến, có thể đã có trống da. Các loại khèn giống với khèn Mèo, khèn Thái sau này cũng đã đợc sử dụng. Nhiều loại đàn dây mà ta có ngày nay thì đợc du nhập từ phơng Bắc về sau. Về tín ngỡng, thờ cúng tổ tiên là một tín ngỡng đã đợc hình thành từ rất sớm và xuyên suốt qua mọi thời kì lịch sử Việt Nam cho đến ngày nay. Tín ngỡng phồn thực, gắn liền với các lễ cầu mùa, cũng rất phổ biến. Và cuối cùng, sự sùng bái nữ thần với Nguyên lý Mẹ trở thành một cơ tầng vững chắc cho tín ngỡng dân gian Việt Nam. Sau này phật giáo hay đạo giáo, một khi truyền nhập vào Việt Nam, đều kết hợp với tín ngỡng sùng bái nữ thần. Thờ Mẫu vẫnmột tín ngỡng bình dân mạnh mẽ tận hôm nay. Nhìn chung, từ buổi đầu của văn minh Việt Cổ đã hình thành những đặc điểm văn hoá riêng nhng vẫn rất gần gũi với các nền văn hoá Đông Nam á. Có thể nói, văn hoá Việt Nam thời sử là nằm trong nền cảnh Đông Nam á. Về sau, do tiếp xúc với văn hoá Hán văn hoá Việt Nam mới mang thêm những 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sắc thái Đông á, tuy nhiên nó không che lấp phủ kín lên nhau mà quện lẫn vào nhau, đôi khi việc tách lớp không dễ. Tất cả đều góp phần hình thành nên nền văn hoá Việt Nam đậm đà và phong phú nh ngày hôm nay. 3. Vai trò của văn hoá trong đời sống con ngời. Mỗi một dân tộc đều đợc đặc trng bởi nền văn hoá riêng và nó có ảnh h- ởng rất lớn tới đời sống, cách sinh hoạt của mỗi con ngời trong các dân tộc đó. Vì lẽ gì mà văn hoá các dân tộc lại khác nhau nh vậy, vì rằng cách sinh hoạt các dân tộc là không giống nhau, hơn nữa, điều kiện tự nhiên về địa lý cũng khác nhau với các dân tộc khác nhau. Khi xét mối quan hệ tơng tác giữa con ngời và văn hoá, con ngời luôn đ- ợc xem xét là chủ nhân sáng tạo ra toàn bộ sản phẩm văn hoá, những sản phẩm nhân tạo này hợp thành một thế giới văn hoá phân biệt với thế giới tự nhiên, và đặt trong mối quan hệ với cuộc sống con ngời thì cái thế giới nhân tạo đợc coi là hệ sinh thái văn hoá. Cùng với hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái văn hoá thờng xuyên tác động đến con ngời, nó bồi dỡng tâm hồn, rèn luyện ý chí và tôi luyện nên nhân cách con ngời. Trong quan hệ qua lại giữa con ngời và văn hoá bộc lộ 3 khía cạnh quan trọng: Con ngời - chủ thể thế giới văn hoá. Con ngời - sản phẩm thế giới văn hoá đó. Con ngời - đại biểu mang các giá trị văn hoá do chính con ngời tạo ra. Văn hoámột sản phẩm của hoạt động con ngời, nó không là cái gì khác tự nó tồn tại bên trong cộng đồng nhân loại mà là toàn bộ những sản phẩm, hoạt động chứa đựng vốn kinh nghiệm xã hội tạo thành "môi trờng văn hoá" nuôi dỡng đời sống tinh thần con ngời. Hoạt động văn hoá thờng diễn ra trong thế liên tục, muốn cho hoạt động này khỏi bị đứt đoạn thì mỗi thế hệ một phải thờng xuyên làm công việc giáo hoá đối với thế hệ tơng lai. Chức năng giáo dục của văn hoá đợc thể hiện ra nh là sự kế thừa của lịch sử. Con ngời mới sinh ra phải tiếp nhận ảnh hởng của môi trờng tồn tại: Thế giới vật thể nhà nớc pháp luật, tôn giáo, khoa học, nghệ thuật, phong tục và các sinh hoạt tinh thần khác. Văn hoá và con ngời là hai khái niệm không thể tách rời nhau, con ngời xuất hiện từ khi nào thì văn hoá xuất hiện từ khi đó. Vì con ngời là chủ thể sáng tạo văn hoá nên trong suốt quá trình lịch sử hình thành và phát triển của mình con ngời luôn cố gắng sáng tạo không ngừng để làm nên các giá trị văn hoá. Một trong số những giá trị văn hoá đợc con ngời sáng tạo ra ấy chính là bản thân con ngời con ngời có văn hoá. Với t cách là sản phẩm của văn hoá con ngời là vật mang văn hoá tiêu biểu. Các giá trị văn hoá vật chất có thể mất đi nhng nếu con ngời vật mang 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 văn hoá còn tồn tại thì văn hoá vẫn tồn tại và phát triển. Đối với mỗi cá nhân vai trò của văn hoá lại càng đợc thể hiện rõ. Một đứa trẻ khi lọt lòng mẹ sẽ đ- ợc nhúng vào môi trờng văn hoá có sẵn và phải học tập để nắm vững các kiểu mẫu hoạt động, các mệnh lệnh, phơng thức ứng xử, mô hình thiết chế thế giới đó. Bởi vừa ra đời, nó còn là một cơ thể sinh học đợc phú cho hàng loạt thuộc tính tiềm năng và trong quá trình phát triển giáo dục của xã hội sẽ phát triển các thuộc tính tiềm năng ấy. Nếu sau khi ra đời, đứa trẻ bị đa vào rừng bị bứt khỏi cái nôi văn hoá, nó sẽ lớn lên nh một con thú, thực tế đã có nhiều trờng hợp nh vậy, ngời ta đã phát hiện nhiều đứa trẻ đợc bầy thú nuôi từ nhỏ. Khi đợc trở về với cuộc sống loài ngời nhng vẫn không quên đợc những gì thuộc cách sinh hoạt của loài thú, ban đêm chúng thờng hú lên và cuộc sống của chúng cũng rất ngắn ngủi. Hay nh hai em bé trai 12 tuổi và A và B, em A sinh ra một thành phố Châu Âu phát triển do vậy em có thể biết đợc ý nghĩa của các dấu hiệu đờng ô tô, bảng điện, và thuộc lịch sử của dân tộc mình Còn em B sinh ra EtSkimô - Alat Xca, em có khả năng sử dụng xiên cá, biết điều khiển xe chó, đi trong đêm tối có bão tuyết, giải thích hiện tợng sấm chớp, nhật nguyệt thực theo các quan niệm mà thế hệ cha ông đã truyền lại cho em. Hoặc là một đứa trẻ do bà mẹ Việt Nam sinh ra và đợc lớn lên Việt Nam nó mang trong mình dòng máu Việt Nam. Nhng nếu lại đợc nuôi dỡng trong gia đình Mỹ và sống Mỹ nó hấp thụ nền văn hoá Mỹ và rất có thể sẽ trở thành ngời Mỹ. Đây chính là kết quả giáo dục của hai nền văn hoá khác nhau. Các quá trình sinh lý xác lập cơ sở sinh học của việc học tập hai em này tơng tự nhau, nhng hai em bé này sống hai hệ thống kinh tế khác nhau gia đình chúng kiếm sống theo các phơng thức khác nhau, các cộng đồng xã hội và văn hoá của hai xã hội rất khác nhau. Vì vậy, tri thức tức là vốn văn hoá của hai đứa trẻ hoàn toàn khác nhau, giữa chúng có những tiêu chuẩn khác nhau về giá trị, phong tục khác nhau, những quy tắc ứng xử và phản ứng đối với cách ứng xử của ngời khác hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn B hiểu rằng cuối đầu trớc ngời khác tức là kính trọng họ còn theo A thì đó là sự mặc niệm họ. Đây là quá trình hình thành nhân cách hai đứa trẻ làm cho nó thích ứng với cuộc sống cộng đồng, là quá trình học tập và tiếp cận với văn hoá của đứa trẻ, tạo cho nó những khả năng hiểu biết về nền văn hoá này và tự giác hoạt động trong phạm vi văn hoá ấy. Nhờ quá trình văn hoá này mà hình thành nên những thành viên mới của xã hội, dạy cho họ cần phải ứng xử nh thế nào và cần phải làm gì để đạt đợc mục đích trong cuộc sống. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh vậy, mỗi một nền văn hoámột phơng thức văn hoá hoá cá nhân riêng của nó, từ đó mà hình thành nên những kiểu nhân cách khác nhau từ trong mỗi nền văn hoá đó. Ngày nay, khi xã hội đã phát triển đến một mức độ nhất định, sự giao lu quốc tế và thông thờng giữa các quốc gia trở nên dễ dàng. Do đó mà sự xâm nhập của các nền văn hoá khác nhau cũng trở nên phổ biến. Lúc này, vai trò của văn hoá đợc thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết, nó giúp con ngời ta tồn tại đúng với thực chất con ngời của mình, không bị pha tạp đến với con ngời khác. Hơn nữa, nếu nh trong cuộc sống thiếu đi vai trò của văn hoá, cuộc sống trở nên tẻ nhạt và vô hồn. Văn hoá không phải ngày một ngày hai hay tự nhiên mà có, nó là cả một quá trình sáng tạo tích cóp cùng với lịch sử phát triển loài ngời. Vì vậy, chúng ta cần giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, trớc hết là thanh thiếu niên lòng tự hào dân tộc không mặc cảm, tự ti với văn hoá dân tộc và sùng bá văn hoá Âu - Mỹ mang nặng tính thực dụng và hởng thụ, coi nhẹ tính nhân văn. Sự giao lu văn hoá với bên ngoài phải dẫn đến kết quả làm giàu nền văn hoá dân tộc, làm sao ta vẫn là ta, vẫn giữa đợc cốt lõi bản sắc dân tộc. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG II Thực trạng hành vi ngời tiêu dùng sản phẩm may mặc của nhánh văn hoá ngời kinh . 1. Xã hội Việt Nam và vấn đề trang phục trong giai đoạn trớc chuyển đổi. a, Khái quát chung về tình hình kinh tế xã hội và lịch sử phát triển trang phục Việt Nam. Xã hội Việt Nam đợc hình thành và phát triển từ một cộng đồng ngời với chặng đờng lịch sử lâu dài. Bề dày của lịch sử không ngừng đợc bồi đắp trong quá trình đấu tranh với tự nhiên và kẻ thù xâm lợc để sinh tồn, phát triển. Với khoảng 60 triệu dân, ngời Việt là dân tộc có số dân đông nhất. Đợc tập trung chủ yếu vùng đồng bằng, vùng duyên hải và có mặt khắp mọi miền đất n- ớc từ Lạng Sơn đến Minh Hải từ Cao Nguyên phía Tây đến Hải Đảo phía Đông, phía Nam, với nhiều sắc thái văn hoá khác nhau. Nhiều thành tựu khoa học mới về ngành khảo cổ học, sử học đã chứng minh rằng: Ngời Việt là c dân bản địa của nớc ta, họ là c dân nông nghiệp trồng lúa nớc, có thể nói văn minh ngời Việt là văn minh lúa nớc. Trên nền tảng kinh tế lúa nớc, các giá trị văn hoá xã hội phát triển và đã đợc kiểm chứng, sàng lọc qua rất nhiều thời kỳ. Thời kỳ nguyên thủy giai đoạn khai của xã hội loài ngời, chúng ta cũng đã tổ chức đời sống mang tính cộng đồng cao, mọi ngời đã biết lao động nh săn bắt, hái lợm, trồng cấy để phục vụ cho đời sống. Các nghề thủ công nh đan lát, mộc, dệt cũng nảy sinh và phát triển. Riêng với nghề dệt, khảo cổ học đã tìm thấy dọi xe chỉ bằng đất nung. Đây là cơ sở để ngời ta xác định ngành dệt. thời kì này kéo dài vài chục vạn năm, lịch sử xã hội phát triển chậm chạp nhng vẫn theo xu thế đi lên. Kinh tế nguyên thuỷ nớc ta chủ yếu là kinh tế hái lợm, trồng trọt. Nó diễn ra trong phạm vi hẹp mang tính chất tự nhiên tự cấp tự túc. đó, ngời ta trao đổi với thiên nhiên hơn là đối với xã hội, tình trạng này khiến phân công lao động xã hội diễn ra yếu ớt chậm chạp, kinh tế hàng hoá không có điều kiện phát sinh. Sang đến thời kì bắt đầu dựng nớc Việt Nam cách đây khoảng 4 nghìn năm lịch sử từ khi kĩ thuật luyện kim xuất hiện, cuộc sống cũng đã trở nên có tổ chức hơn, ngời dân sống thành gia đình và đã định c thành từng làng xã, bên cạnh quan hệ huyết thống là quan hệ láng giềng. Việc công cụ bằng kim loại xuất hiện lại sống định c đã tạo điều kiện tập trung phát triển trồng trọt và 10 [...]... TRIểN NGàNH DệT MAY NHằM THOả MãN TốT HƠN NHU CầU NGƯời tiêu dùng nhánh văn hoá ngời kinh 1 các quan điểm chung về giảI quyết vấn đề 28 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh đã đề cập phần trên, nhu cầu về quần áo là rất cần thiết và nhu cầu này đã xuất hiện từ rất sớm ngay từ khi loài ngời có nhận thức Ngày nay cũng vậy, nhu cầu này đã có sự ra tăng một cách đáng... trong đó có tiêu dùng sản phẩm may mặc Tuy nhiên khi xem xét một cách cụ thể chúng ta sẽ nhận thấy sự chênh lệch đáng kể tiêu dùng sản phẩm may mặc giữa các mức sống, lứa tuổi, các vùng khác nhau 3 Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng sản phẩm may mặc với một số yếu tố liên quan a Tiêu dùng may mặc và mức sống Để tồn tại và phát triển chúng ta cần phải đợc thoả mãn ít nhất là các nhu cầu tối thiểu hàng... nghệ, xây dựng một đội ngũ công nhân lành nghề 33 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kết luận : Nh vậy, nhánh văn hoá tiêu dùng của ngời Việt cũng đã rất phát triểnvấn đề đợc xem xét đây chính là tiêu dùng sản phẩm may mặc, một nét văn hoá tiêu dùng đặc sắc Khởi đầu trong trang phục của đàn bà là chiếc váy, của đàn ông là chiếc khố, về sau phát triển thành bộ... 0918.775.368 2 Xu hớng phát triển về tiêu dùng sản phẩm may mặc nớc ta trong thời gian tới Từ những phân tích đánh giá trên về vấn đề tiêu dùng sản phẩm may mặc chúng ta có thể đa ra một số xu hớng phất triển của thời trang nớc ta trong thời gian tới: - Xu hớng quay trở lại với nét đẹp truyền thống và những thuần phong mỹ tục đã bị lãng quên đang ngày càng trở thành nhu cầu rộng khắp các vùng trong... Để có thể phát triển hài hoà, hợp lí ngành may mặc cần phải giải quyết một cách triệt để các vấn đề đó 3 Một số vấn đề cần phải giải quyết để phát triển ngành may mặc - Phần lớn xí nghiệp may mặc quốc doanh chỉ quan tâm đến kí kết hợp đồng nớc ngoài mà quên đi thị trờng trong nớc Trong khi đó, quy mô thị trờng với khoảng 80 triệu dân, một năm chúng ta có thể tiêu thụ hàng trăm triệu sản phẩm may mặc... hoạt động kinh tế gia đình Ngoài nuôi vật nh lợn, gà để làm thực phẩm, các ngành nghề khác trong nớc cũng tiếp tục phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu thông thờng về ăn, ở, mặc, trong nhân dân, nhu cầu về giao lu văn hoá với nớc ngoài Các ngành nghề mới xuất hiện nh nghề khai thác mỏ luyện kim, nghề gốm Tất cả đều thể hiện đờng nét hoa văn nghệ thuật rất tinh xảo Riêng nghề dệt vẫn tiếp tục phát triển, kĩ... hàng một cách khôn khéo chứng tỏ sự am hiểu khách hàng của những thơng gia này còn hơn bất kỳ ai Tệ hại hơn là nó đã làm cho sản phẩm đệt may của ta đã trở nên kém chất lợng, làm giảm uy tiến trên thị trờng Nhìn chung, nớc ta từ khi chuyển sang nên kinh tế thị trờng, may mặc đã phát triển cả về số lợng và chất lợng Đời sống nhân dân ngày một tăng, nhu cầu tiêu dùng ngày nhiều đợc nhiều trong đó có tiêu. .. khi xã hội chuyển sang kinh tế thị trờng, sự phân hoá giàu nghèo càng trở nên rõ rệt Một bộ phận đã giàu lại càng giàu hơn Một số khác từ chỗ nghèo khổ bứt lên đứng tầng lớp trên của xã hội Một bộ phận ngời nghèo vẫn sống trong tình trạng nghèo khổ Đối với tầng lớp này điều duy nhất họ cần là đảm bảo nhu cầu ăn Các nhu cầu khác nh hởng thụ văn hoá, vui chơi giải trí, thời trang may mặc hầu nh ít đợc... còn một số mặt cha đợc củng cố vững chắc b, Ngành dệt Việt Nam và vấn đề trang phục trong giai đoạn mới Kể từ khi có chính sách mở cửa và sự bùng nổ kinh tế thị trờng, may mặc và tiêu dùng sản phẩm may mặc đã thực sự đợc biến đổi cùng nhiều ngành khác, thị trờng may mặc đã trở nên rộng lớn là nơi có sức thu hút các nhà đầu t trong nớc cũng nh ngoài nớc, điều này chứng tỏ xu thế quan tâm đến tiêu dùng. .. tiến thơng mại củng cố hoặc tuân thủ tiêu chuẩn chất lợng quy trình công nghệTất cả những điều này là những khó khăn đang đặt ra cho không chỉ ngành dệt mà là tất cả các doanh nghiệp nớc ta, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng giải quyết triệt để và ngay lập tức có nh vậy chúng ta mới theo kịp kinh tế thế giới, mới đa ngành dệt phát triển đúng với tiềm năng sẳn có CHƯƠNG III MộT Số VấN Đề PHáT TRIểN NGàNH DệT . văn hoá. Nh vậy, xét đến cùng con ngời có nhu cầu về văn hoá không kém gì các nhu cầu vật chất và tơng lai nhu cầu về văn hoá (tức là hởng thụ tiêu dùng. Ch ơng I . Nhánh văn hoá ngời kinh và hành vi ngời tiêu dùng của nhánh văn hoá này đối với sản phẩm maY mặc 1. Các khái niệm về văn hoá của các nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY NHẰM THOẢ MÃN TỐT HƠN NHU CẦU NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở NHÁNH VĂN HOÁ NGƯỜI KINH, MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY NHẰM THOẢ MÃN TỐT HƠN NHU CẦU NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở NHÁNH VĂN HOÁ NGƯỜI KINH, MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY NHẰM THOẢ MÃN TỐT HƠN NHU CẦU NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở NHÁNH VĂN HOÁ NGƯỜI KINH, Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng sản phẩm may mặc với một số yếu tố liên quan., Xu hớng phát triển về tiêu dùng sản phẩm may mặc ở nớc ta trong thời gian tới ., Một số vấn đề cần phải giải quyết để phát triển ngành may mặc.

Từ khóa liên quan