Sự co giãn của cung và cầu

68 882 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 14:49

Sự co giãn của cung và cầu Chương 3Co gi n của cầu ãvà cungSlide 21-2Giới thiệuThực tế chỉ ra rằng giá dịch vụ hoặc thuốc y học tăng lên chỉ làm giảm một lượng nhỏ trong lượng cầu hàng hoá, dịch vụ đó.Ngược lại, giá một số dịch vụ khác tăng lên làm giảm đáng kể lượng cầu dịch vụ đó. Tại sao sự khác nhau về phản ứng đối với giá của các hàng hoá đó?Slide 21-3Mục đích nghiên cứuKhái niệm và cách tính hệ số co giãn của cầu theo giáHiểu được mối quan hệ giữa hệ số giãn của cầu theo giá doanh thuXem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hệ số co giãn của cầu theo giáSlide 21-4Mục đích nghiên cứuMô tả hệ số co giãn của cầu theo giá hàng hoá liên quan cách sử dụng nó để phân biệt hàng hoá thay thế hàng hoá bổ sung cho nhauGiải thích hệ số co giãn của cầu theo thu nhậpSlide 21-5Mục đích nghiên cứuPhân loại co giãn của cung giải thích yếu tố thời gian ảnh hưởng đến co giãn của cung theo giá như thế nàoSlide 21-6Co giãn theo giáGiá trị hệ số co giãnCo giãn doanh thuCách xác định co giãn của cầu theo giáNội dungSlide 21-7Nội dungCo giãn chéo của cầuCo giãn của cầu theo thu nhậpCo giãn của cungSlide 21-8Bạn biết rằng .Giá bia giảm liên quan đến việc gia tăng bạo lực bất thường trong các ký túc xá ở các trường đại học?Việc giảm giá hàng hoá thể gây ra việc tăng hay giảm doanh thu bán hàng?Slide 21-9Co gi n của cầu theo giáãCo giãn của cầu theo giá (EDp)Được hiểu là sự phản ứng của lượng cầu đối với sử thay đổi giá của bản thân hàng hoá, ceteris paribusceteris paribusSlide 21-10Co gi n của cầu theo giáãCo giãn của cầu theo giá (EDp)EDP = Phần trăm thay đổi lượng cầuPhần trăm thay đổi của giá[...]... niệm cách tính hệ số co giÃn của cầu theo giáHiểu được mối quan hệ giữa hệ số giÃn của cầu theo giá doanh thuXem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hệ số co giÃn của cầu theo giá Slide 21-23 Co gi n tuyệt đối theo giáÃLượng cầu (triệu chiếc)GiáD80P0P1Hoàn toàn không co giÃn hoặc co giÃn bằng 0 H×nh 3-1 (a) Chương 3 Co gi n của cầu à và cung Slide 21-40Ví dụ về các loại độ co. ..Slide 21-7Néi dung Co gi·n chÐo cđa cÇu Co gi·n cđa cÇu theo thu nhËp Co gi·n cña cung Slide 21-9 Co gi n của cầu theo giáà Co giÃn của cầu theo giá (EDp)Được hiểu là sự phản ứng của lượng cầu đối với sử thay đổi giá của bản thân hàng hoá, ceteris paribusceteris paribus Slide 21-38 Co gi n của cầu theo giá trong ngắn hạn à và dài hạnTrong ngắn hạn, lượng cầu giảm ít. Tuy nhiên,... hơn.D1PeQ2ED2Q1QeP1Q3D3GiáLượng cầu Hình 3-4 Slide 21-24Phân loại độ co gi nà Co giÃn tuyệt đối Cầu hoàn toàn co giÃnãĐường cầu song song với trục hoànhãTất cả các mức sản lượng đều được bán ở cùng một mức giáãChỉ cần một sự gia tăng nhỏ trong giá sẽ làm lượng cầu giảm bằng không Slide 21-36Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ số co gi n của cầu theo giáÃKhoảng thời gianThời gian càng dài thì cầu càng co giÃn ngược... Slide 21-12 Co gi n của cầu theo giáÃCâu hỏi đặt raBạn sẽ nghĩ như thế nào về hệ số co giÃn là -0,1?Trả lời10% tăng trong giá của dầu lửa sẽ làm lượng cầu về dầu lửa giảm đi 1% Slide 21-17Phân loại độ co gi nà Cầu co giÃnPhần trăm thay đổi lượng cầu lớn hơn phần trăm thay đổi của giá. Đường cầu thoải.Ep > 1 Slide 21-31 Co gi n doanh thuÃNếu cầu co giÃn (EDP>1)Q1Q2P1P2PQDTR... loại độ co gi nà Cầu co gi nà Co gi n đơn vịà Cầu không co gi nÃ% thay đổi Q > % thay ®ỉi P; Ep > 1 % thay ®ỉi Q = % thay ®ỉi P; Ep = 1 % thay ®ỉi Q < % thay ®ỉi P; Ep < 1 Slide 21-44 Co gi n chéo của các loại ống nhòmÃNhững nhà nghiên cứu kinh tế đà ước lượng độ co giÃn chéo của các loại ống nhòm.Một phát hiện là co giÃn chéo của cầu giữa hai loại ống nhòm 3.5-inch 5-inch... cầu Công thức tính% thay đổi lượng cầu hàng hoá X% thay đổi giá hàng ho¸ YExy = Slide 21-30 Co gi n doanh thuÃNếu cầu không co giÃn (EDP<1)Q2Q1P2P1PQDTR mất điTR tăng thêm Slide 21-39 Co gi n của cầu theo giá trong ngắn hạn à và dài hạnTrong ngắn hạn, lượng cầu giảm ít. Tuy nhiên, khi thời gian dài đường cầu trở nên co giÃn hơn lượng cầu giảmnhiều hơn.D1PeQ2ED2Q1QeP1Q3D3GiáLượng... tăng làm giảm lượng cầu hàng hoá X tại mỗi mức gi¸. Slide 21-46 Co gi n cđa cÇu theo thu nhËp· Co gi·n của cầu theo thu nhập (EID)Phần trăm thay đổi lượng cầu chia cho phần trăm thay đổi của thu nhập, với giả định các yếu tố khác không thay đổi Sự phản ứng của cầu khi thu nhập thay đổi, giữ nguyên giá tương đối của hàng hoá không thay đổi Slide 21-42 Co gi n chéo của cầu Công thức tính%... lại. Slide 21-41 Co gi n chÐo cđa cÇu· Co gi·n chÐo của cầu (Exy)Phần trăm thay đổi lượng cầu hàng hoá này chia cho phần trăm thay đổi giá hàng hoá liên quan, ceteris paribusceteris paribus. Sự phản ứng trong cầu về một hàng hoá đối với sự thay đổi giá hàng hoá liên quan Slide 21-25 Co gi n tuyệt đối theo giáÃLượng cầu (triệu chiếc)Giá300Hoàn toàn co giÃn hoặc co giÃn bằng vô cùngDHình... đối Cầu hoàn toàn không co giÃnãĐường cầu song song với trục tungãChỉ một lượng cầu tương ứng với các mức giá khác nhauãLượng cầu không thay đổi cho dù giá thay đổi như thế nào Slide 21-26Ví dụ về chính sách:Ai là người trả thuế xăng?Chính phủ đánh thuế vào xăng dầu một lượng cố định mỗi lít xăng bán ra.Ai là người trả thuế phụ thuộc vào độ co giÃn của cầu. Slide 21-12 Co gi n của. .. dài đường cầu trở nên co giÃn hơn lượng cầu giảm nhiều hơn.D1PeQ2ED2Q1QeP1GiáLượng cầu Hình 3-4 Slide 21-45 Co gi n chéo của các loại ống nhòmÃKết luận là hai loại ống nhòm 3.5-inch và 5-inch thĨ thay thÕ cho nhau. Nh­ng hµnh vi cđa ng­êi tiêu dùng chỉ rõ hai loại ống nhòm 5-inch 8-inch không phảI hai hàng hoá thay thế. Slide 21-21Phân loại độ co gi nà Co giÃn tuyệt . 21- 6Co giãn theo giáGiá trị hệ số co giãnCo giãn và doanh thuCách xác định co giãn của cầu theo giáNội dungSlide 21-7Nội dungCo giãn chéo của cầuCo giãn của. paribusSlide 21-1 0Co gi n của cầu theo giá Co giãn của cầu theo giá (EDp)EDP = Phần trăm thay đổi lượng cầuPhần trăm thay đổi của giáSlide 21-1 1Co gi n của cầu theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự co giãn của cung và cầu, Sự co giãn của cung và cầu, Sự co giãn của cung và cầu

Từ khóa liên quan