thực trạng thị trường lâm sản việt nam hiện nay

23 1,716 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2015, 20:37

I. Đặt Vấn Đề11. Lí do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu23. Đối tượng và nội dung nghiên cứu24. Phương pháp nghiên cứu25. Phạm vi nghiên cứu3II. Nội Dung Chính41. Một số khái niệm cơ bản41.1. Khái niệm lâm sản41.2. Khái niệm thị trường lâm sản42. Cơ sở thực tiễn42.1. Tổng quan về thị trường lâm sản thế giới42.2. Thị trường lâm sản một số nước trong khu vực73. Thị trường lâm sản Việt Nam113.1. Cung hàng hóa lâm sản của Việt Nam113.2. Thị trường tiêu thụ hàng hóa lâm sản chính hiện nay133.3. Giá một số loại gỗ194. Những thuận lợi và khó khăn của thị trường lâm sản và thị trường gỗ ở Việt Nam215. Định hướng và giải pháp225.1. Định hướng225.2. Giải pháp22III. Kết Luận Và Kiến Nghị24 I.Đặt Vấn Đề1.Lí do chọn đề tàiViệt Nam là một nước có vị trí địa lí,khí hậu thuận lợi và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú,đồng thời cũng là quốc gia có lượng lâm sản lớn và có nhiều giá trị.Với địa hình chia cắt phức tạp lại trải dài trên nhiều vĩ độ địa lý, đã tạo cho Việt Nam có nhiều kiểu rừng có những đặc trưng về đa dạng sinh học. Trong hầu hết các kiểu rừng ở Việt Nam ngoài thành phần các loài gỗ còn có rất nhiều lâm sản ngoài gỗ. Đó không chỉ là nguồn sống của cư dân sống xung quanh khu vực có rừng mà còn tạo ra sản phẩm xuất khẩu từ các lâm sản ngoài gỗ. Hơn thế,tài nguyên rừng có vai trò rất quan trọng đối với khí quyển, đất đai, mùa màng, cung cấp các nguồn gen động thực vật quý hiếm cùng nhiều lợi ích khác. Rừng giúp điều hòa nhiệt độ, nguồn nước và không khí. Con người có thể sử dụng tài nguyên thiên nhiên này để khai thác, sử dụng hoặc chế biến ra những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đời sống. Tuy nhiên có một số nguyên nhân làm cho tài nguyên rừng ngày càng thu hẹp, đó là áp lực về dân số của các vùng tăng nhanh, nghèo đói, người dân sinh kế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên rừng, trình độ dân trí vùng sâu vùng xa còn thấp kiến thức bản địa chưa được phát huy hoạt động khuyến nông khuyến lâm chua phát triển, chính sách nhà nước về quản lý rừng còn nhiều bất cập cơ cấu xã hội truyền thống có nhiều thay đổi…Vì vậy vấn đề bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng hiện nay được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Một trong những đòi hỏi để thực hiện thành công nhiệm vụ này là phải có những cơ chế thích hợp thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư và công tác quản lý bảo vệ phát triển. Trong những năm gần đây nhà nước đã ban hành và áp dụng nhiều chính sách tác động mạnh đến đời sống nhân dân như: giao đất lâm nghiệp, khoán quản lý bảo vệ rừng, quy chế về quản lý rừng phòng hộ quy chế hưởng lợi vv… Qua những tìm hiểu nhóm chúng em quyết định “phân tích các vấn đề về thị trường lâm sản Việt Nam giai đoạn 2005 đến nay”, đề nhằm hiểu thêm thị trường lâm sản nước ta đã,đang và sẽ có những ưu thế gì, thực trạng hiện nay về lâm sản,những vấn đề tồn tại, và đưa ra các giải pháp nhằm mục đích đẩy mạnh sự phát triển cho thị trường lâm sản Việt Nam một cách hiệu qủa và toàn diện.2.Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng thị trường lâm sản của Việt Nam. Cung – cầu thị trường gỗ Thuận lợi và khó khăn của thị trường gỗ và lâm sản việt nam . Đề xuất các ý kiến khuyến nghị về mặt chính sách nhằm phát triển thị trường và đưa ra các định hướng để phát triển thị trường lâm sản Việt Nam.3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu•Đối tượng nghiên cứu:Thị trường lâm sản Việt Nam từ 2005 đến nay•Nội dung nghiên cứu: Tìm hiểu các số liệu và tài liệu liên quan đến thị trường lâm sản Việt Nam giai đoạn 2005 đến nay. Thực trạng thị trường và tình hình sản xuất,chế biến lâm sản của Việt Nam. So sánh với một số nước trên khu vực và thế giới. Tìm hiểu về cung – cầu thị trường gỗ Việt Nam. Những thuận lợi và khó khăn của thị trường lâm sản Việt Nam. Đánh giá ảnh hưởng của các chính sách đang triển khai trong thực tiễn đến thị trường lâm sản. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển thị trường và sản xuất chế biến lâm sản xuất khẩu.4. Phương pháp nghiên cứu+ Nghiên cứu, kế thừa tài liệu.+ Sử dụng các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu như các tạp chí và các thông tin báo cáo của các bộ, các ngành.+ Kế thừa các kết quả của các nghiên cứu khoa học, các khoá luận có liên quan. + Điều tra khảo sát thực tế để thu thập thông tin, số liệu về tình hình thị trường lâm sản giai đoạn 2005 đến nay.+ Sử dụng các phương pháp phân tích kinh tế để tổng hợp và phân tích các số liệu thông tin thu thập được.+ Sử dụng phương pháp phân tích chính sách để đánh giá tác động của các chính sách. 5.Phạm vi nghiên cứuThời gian: Thu thập số liệu liên quan từ 2005 đến nay. II. Nội Dung Chính1. Một số khái niệm cơ bản1.1. Khái niệm lâm sảnLâm sản bao gồm tất cả các sản phẩm có nguồn gốc sinh học và các dịch vụ thu được từ rừng hoặc từ bất kỳ vùng đất nào có kiểu sử dụng đất tương tự, ở tất cả các hình thái của nó. Trước đây người ta khái niệm lâm sản chủ yếu là gỗ, ít quan tâm đến các thành phần khác gỗ. Ngày nay, trong các chiến lược phát triển bền vững của các dự án lâm nghiệp xã hội, nông lâm kết hợp người ta còn chú ý nhiều đến các lâm sản khác ngoài gỗ.1.2. Khái niệm thị trường lâm sảnThị trường Lâm Sản là nơi gặp gỡ giữa cầu và cung Lâm Sản ở một thời điểm nhất định. Hay nói một cách khác, thị trường lâm sản là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, trao đổi hàng hóa lâm sản.2. Cơ sở thực tiễn2.1. Tổng quan về thị trường lâm sản thế giới2.1.1. Thị trường tiêu thụ trên thế giớiThị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ chủ yếu vẫn là các nước phát triển như các nước Bắc Mỹ (Mỹ), Châu Âu EU và Châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản). Thị trường các nước phát triển có lợi thế cơ bản như: Nền kinh tế phát triển ổn định; sức mua thị trường lớn và nhu cầu tăng liên tục; các thể chế về kinh doanh thương mại tương đối hoàn thiện, hệ thống phân phối lại tiêu thụ rộng khắp và năng động.Theo các chuyên gia thì khuynh hướng tiêu dùng hiện nay của các nước phát triển đang có sự thay đổi theo hướng có lợi cho các nước đang phát triển. Cụ thể là, không đòi hỏi quá cao về chất lượng sản phẩm, nhưng phải có nhãn hiệu thể hiện sự đọc đáo của sản phẩm với giá cả vừa phải. Cách lựa chọn những sản phẩm này ở mỗi thị trường, mỗi nước có những đặc điểm riêng biệt, không giống nhau.Thị trường Mỹ : Các nhà nhập khẩu Mỹ cho biết, hằng năm người tiêu dùng Hoa Kì sử dụng 75 tỷ USD cho mua sắm các mặt hàng gỗ, trong đó 15 tỷ USD hàng gỗ được cung ứng từ các nhà xuất khẩu nước ngoài. Họ chỉ muốn giao dịch tập trung ở một, hai nhà cung cấp số lượng lớn, thường sử dụng đồ gỗ có thêm những chi tiết bằng vật liệu khác như kim loại, nhựa, da, vải. Người tiếu dùng mỹ có tính cách: không chờ đợi lâu, quyết định mua bán theo ngẫu hứng, không thích các hàng hóa đại chúng dễ bắt chước, chỉ thích loại hàng mang vẻ độc đáo, thể hiện các tính của người mua và coi trọng đến giá cả.Nhu cầu tiêu thụ gỗ tại mỹ những năm gần đây không ngừng tăng, ước tính từ 1996 đến năm năm 2001 nhu cầu này tăng 33,6%. Do trong nước không đáp ứng đủ nên đồ gỗ nhập khẩu vào Mỹ liên tục tăng, từ mức 4,988 triệu USD năm 1996 lên 10.200 triệu USD năm 2001. Nó cách khác, đồ gỗ nhập khẩu chiếm 13 thị phần đồ gỗ tại Mỹ.Những mặt hàng đồ gỗ được tiêu thụ chính: đồ gỗ (chiếm 445 thị phần) gồm giường ngủ, bàn ăn, đò gỗ phòng khách, bếp; đồ gỗ nhồi(bọc) chiếm 37,8%, chủ yếu là salong, soopha; đồ bọc nệm chiếm 12.5%; đồ làm từ kim loiaj chiếm 5.8%, chủ yếu là đồ ngoài trời và nhà bếp, phòng ăn.Thị trường Châu Âu: Ngành công nghiệp đồ gỗ tại EU là một trong những ngành sản xuất lớn nhất (tổng trị giá 82 tỉ euro năm 2000, tương đương 73 tỉ USD) và chiếm ½ sản lượng đồ gỗ thế giới. Trong đó, Đức chiếm 27% tổng sản lượng, tiếp theo là ý, Pháp và Anh.Toàn EU có khoảng 90.000 cơ sở chế biến đồ gỗ, trong đó 80.000 cơ sở có dưới 20 nhân côngcơ sở.Đồ gỗ được xem là mặt hàng lâu bền, và 70% người dân EU mua đồ gỗ là để thay cho đồ cũ.Sức mua đồ gỗ phụ thuộc vào thu nhập của hộ gia đình, và theo tỉ lệ 1,5 (khi thu nhập tăng 1 thì nhu cầu đồ gỗ tăng 1,5 lần) .ngoài ra sức mua này còn phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở, quảng cáo tiếp thị.Trong những năm gần đây khi chất lượng sản phẩm đồ gỗ được nâng cao thì thị phần ngành sản xuất đồ gỗ ở Châu Âu bị thu hẹp do giá thành sản xuất cao, thị phần đồ gỗ nội thất Châu Âu gần như đang bỏ ngỏ cho hàng nhập khẩu.Nhìn chung các nước Đông Âu và Châu Á chiếm thị phần lớn nhất tại EU. Đồ gỗ nhập khẩu tập trung vào các mặt hàng dành cho phòng ngủ và các lĩnh vực khác. Hiện nay mặt hàng đồ gỗ chưa đươc EU bảo hộ, nên các yêu cầu về mặt hàng này chưa quá khắt khe, đặc biệt là vấn đề thuế theo chế độ ưu đẫ thuế quan phổ cập.Thị trường Nhật Bản: Nhật Bản từ nhiều năm nay là nước “ăn hàng” khá lớn của các nước xuất khẩu hàng gỗ chế biến và thủ công mỹ nghệ.Theo Jetro nhu cầu nhập khẩu đò gỗ của Nhật đang gia tăng, năm 1998 Nhật nhập khẩu trên 306.000 tấn đồ gỗ trị giá 138 tỷ yên đến năm 2002 con số gia tăng đã lên gấp đôi.Người Nhật giời đây đang chuyển lựa chọn hàng cao cấp của Châu Âu sang hàng trung bình với giá cạnh tranh của khu vực Châu Á, vì vậy hàng đồ gỗ vào Nhật phần lớn xuất phát từ Châu Á. Trên 90% lượng đồ gỗ nhập khẩu vào Nhật Bản có xuất xứ từ các nước trong khu vực này. Trung Quốc là nước xuất khẩu vào Nhật nhiều nhất và chiếm đến 32,2% thị phần đồ gỗ của quốc gia này; kế đến là Thái Lan 17,4%, Malaysia 9,2%, Indonesia 8,2% và Việt nam đứng thứ năm với 7,3 %.Thị trường Trung Quốc: Trong những năm gần đây, Trung Quốc là một hiện tượng mới, một đối tác lớn trên thị trường lâm sản thế giới. Cá sản phẩm gỗ của Trung Quốc có sức cạnh tranh lớn do chất lượng tot, giá bán rẽ, phù hợp với thị hiếu khách hàng và được đánh giá là thân thiện với môi trường.2.1.2 Thị trường nguyên liệuTrong những năm gần đây nguồn cung cấp gỗ nhiệt đới cho thị trương thế giới là khu vực Đông Nam Á, Amazon, Châu Phi và các nguồn cung cấp gỗ ôn đới là chủ yếu Nga, Canada..Tình hình xuất nhập khẩu gỗ tròn, gỗ hộp trên thế giới những năm vừa qua có những chuyển biến quan trọng. trong khi các nước xuất khẩu chủ yếu như Mỹ, Malaysia đang có xu hướng giảm xuất khẩu các mặt hàng này những nước đang khôi phục lại nền kinh tế sau một thời gian dài trì trệ Như Liên bang Nga lại có xu hướng tăng lượng xuất khẩu hằng năm lên một cách rõ rệt. Giá trị xuất khẩu gỗ của Liên bang Nga đã tăng từ 945,296 triệu USD năm 1996 lên 1.338,269 triệu USD năm 2000.Về nhập khẩu, Nhật Bản và Hàn Quốc đang dần dần giảm lượng nhập khẩu xuống.Nếu như năm 1996, giá trị nhập khẩu gỗ tròn và gỗ hộp của Nhật Bản lên tới gần 4,5 tỷ tức là giảm gần một nửa.Ngược lại, Trung Quốc là nước có nền kinh tế đang phát triển với tốc độ cao lại có xu thế tăng nhanh lượng gỗ nhập khẩu.Về địa lý, hơn 90% tổng diện tích rừng có chứng chỉ nằm ở Bắc bán cầu trong đó một nữa ở tại Châu Âu và 41% ở Bắc Mỹ Các nước đang phát chỉ chiếm không quá 10% tổng diện tích có chứng chỉ chủ yếu do FSC cấp, trong đó Brazil có 0,9 triệu ha và nam Phi có toàn bộ 0,81 triệu ha được cấp chứng chỉ là rừng trồngCác nước cung cấp lâm sản có chứng chỉ quan trọng nhất hiện nay là các nước Bắc Âu, Tây Âu, Canada và Châu Á. Thị trường về lâm sản có chứng chỉ chủ yếu tập trung ở các nước Tây Âu, Nhật Bản, Mỹ.2.2. Thị trường lâm sản một số nước trong khu vực2.2.1.Thị trường lâm sản ở Trung QuốcThị trường lâm sản gỗ.Trung Quốc là một trong bốn thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ lớn nhất Việt Nam, một thực tế có thể thấy ở những năm gần đây là xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị trường Trung Quốc tăng nhiều. Năm 2012 xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 740 triệu đô la Mỹ, năm 2013 xấp xỉ 1 tỉ đô la Mỹ. Năm 2013, tổng giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 14% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành gỗ.Trung Quốc tuy là quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất thế giới nhưng cũng là thị trường tiêu thụ đồ gỗ. Trong khi nhu cầu tiêu thụ đồ gỗ ởTrung Quốc đang tăng mạnh thì ngành gỗ nước này lại có dấu hiệu thoái trào. Đây là cơ hội tốt cho ngành gỗ Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp gỗ Trung Quốc đã phải tính tới chuyện dẹp nhà máy trong nước, đi mở nhà máy ở nước ngoài để sản xuất đồ gỗ xuất khẩu trở lại vào nước này. Một trong những địa chỉ mà các doanh nghiệp gỗ Trung Quốc đang tìm tới là Việt Nam, do có giá nhân công rẻ hơn. Sự gần gũi về mặt địa lý cũng giúp cho doanh nghiệp gỗ nước ta thuận lợi hơn trong việc kiểm tra, sửa chữa hàng.Hiện nay, ngành chế biến gỗ vẫn đang đối diện không ít hạn chế và thử thách, kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh nhưng lợi nhuận và giá trị gia tăng sản phẩm đồ gỗ chưa cao do chi phí đầu vào tăng, nguyên liệu cho sản xuất đồ gỗ chủ yếu là nhập khẩu, giá trị gia tăng sản phẩm xuất khẩu thấp.Trung Quốc, nước chiếm vị thế số 1 về xuất khẩu gỗ, chi phí lương ở Trung Quốc chỉ chiếm 14% doanh thu, trong khi Việt Nam gần 20%. Trung bình một công nhân sản xuất trong ngày ở Trung Quốc là 4,5 cái ghế nhưng Việt Nam chỉ 1,9 cái, chi phí sản xuất đồ gỗ ở Trung Quốc rẻ hơn nhiều so với Việt Nam. Năm 2012, Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng sản xuất bột gỗ cùng với tăng nhập khẩu dăm gỗ để làm bột giấy, xu hướng chi phí gỗ ở phía nam Trung Quốc gia tăng sẽ đẩy các nhà sản xuất bột giấy nước này tăng cường mua gỗ dăm với khối lượng ngày càng tăng.Trung Quốc gặp một số khó khăn nhiều vốn bị tồn đọng do gỗ khó bán,cụ thể ở Hà Bắc, thị trường gỗ hồng sắc đang bị khủng hoảng. Nhu cầu đồ nội thất gỗ hồng sắc đã giảm mạnh. Người tiêu dung Trung Quốc bây giờ ít quan tâm đến đồ nội thất gỗ hồng sắc vì giá quá cao. Các thương nhân giờ đây không thể đẩy được hàng.Trung Quốc bất ngờ thông báo giảm giá thu mua gỗ bóc đối với các chủng loại gỗ keo, bồ đề, bạch đàn. Cụ thể, gỗ keo giảm từ 1,1 triệu đồng xuống còn 1 triệu đồng hoặc 900.000đm3, bạch đàn giảm từ 1,2 triệu đồng xuống còn 1,1 triệu đồngm3, bồ đề giảm từ 1,3 triệu đồng xuống còn 1,1 triệu đồngm3. Việc giảm giá bất ngờ này gây thiệt hại nặng nề cho hàng ngàn hộ nông dân làm nghề bóc gỗ.Thị trường lâm sản ngoài gỗ.Mở rộng trao đổi , buôn bán lưu thông hàng hóa các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ chính trên thị trường quốc tế, Trung Quốc đã làm phong phú them chủng loại các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ. Có nhiều sản phẩm lâm sản ngoài gỗ chính trước đây chưa từng được khai thác và buôn bán như lá quế, lá hồi, hoa thảo quả…Thị trường lâm sản ngoài gỗ làm gia vị của Việt Nam có những bước phát triển nhưng vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc, có hơn 80% số lượng các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ làm gia vị ở Việt Nam đều xuất khẩu sang Trung Quốc, chính sách nhập khẩu của Trung Quốc liên tục thay đổi.2.1.2. Thị trường lâm sản ở Lào.Đất nước Lào không có biển nên rừng là nguồn sống của hàng triệu người dân. Lào có đầy đủ tiềm năng để khai thác và kinh doanh gỗ. Hiện nay kim ngạch xuất khẩu gỗ từ Lào đang cao nhất trong số các nước mà Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu. Lào muốn xuất khẩu sang các nước phải qua con đường của Việt Nam và Thái Lan vì họ không có đường bờ biển.Năm 2011 đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều Việt – Lào tăng mạnh. Năm 2011 đạt 734,1 triệu USD, tăng 49,8% so với năm 2010. Năm 2012, con số này đạt 866,1 triệu USD tăng 18% so với 2011. Năm 2013 đạt 1.126 triệu USD tăng 30% so với năm 2012. Hàng nhập khẩu từ Lào chủ yếu là gỗ và các sản phẩm gỗ, chiếm khoảng 6570% kim ngạch Việt Nam nhập khẩu từ Lào. Gỗ ở thị trường Lào chủ yếu là gỗ tự nhiên, cứng, kích thước lớn, giá thành nguyên liệu cao, các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Lào sản xuất thành các sản phẩm như ván sàn, của đi, của sổ, cầu thang, tủ bếp…Lào là thị trường cung cấp gỗ tự nhiên lớn cho Việt Nam, nguồn tài nguyên rừng tự nhiên của Lào còn rất phong phú. Theo thống kê của Tổng kê của Tổng cục Hải Quan, 9 tháng đầu năm 2007 kim ngchj nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Lào đạt 77 triệu USD, tăng 80% so với cùng kỳ 2006. Kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Lào tăng mạnh cho thấy nhu cầu gỗ nguyên liệu từ rừng tự nhiên ở mức cao. Chủng loại gỗ được nhập từ thị trường Lào.+ Gỗ hương: Trong 9 tháng đầu năm 2007, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 36,98 nghìn m3 gỗ hương các loại với kim ngạch đạt 17 triệu USD, giá nhập khẩu gỗ dáng hương trung bình ở mức 512 USDm3, giá nhập khẩu gỗ hương tía trung bình ở mức 444 USDm3, giá nhập khẩu gỗ đinh hương trung bình ở mức 305 USDm3.+ Gỗ chò: Với 34 nghìn m3, kim ngạch 5,8 triệu USD, bằng hơn 4 lần so với cùng kì 2006. Giá nhập khẩu chò từ đầu năm 2007 trung bnhf ở mức 171 USDm3, giảm 25% so với cùng kỳ 2006.+ Gỗ trắc: là loại gỗ có im ngạch nhập khẩu lớn thứ 3, đạt gần 5,79 triệu USD.+ Gỗ lim: Nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2007 đạt 12,5 nghìn m3, với kim ngạch đạt 5,15 triệu USD.+ Gỗ dỗi: Đạt trên 22 nghìn m3 với kim ngạch trên 3,77 triệu USD, tăng 35,8% về lượng và tăng 30% về giá trị so với cùng kỳ 2006.+ Gỗ cụ: 2007 tăng 21% về lượng và tăng 19% về giá trị so với cùng kỳ 2006.3. Thị trường lâm sản Việt NamTổng quan thị trường lâm sản việt nam:Như nhóm em đã đề cập ở phần đặt vấn đề thì Việt Nam là một nước có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển ngành lâm nghiệp, và trên thị trường nhu cầu về sản phẩm gổ và ngoài gỗ là rất cao, nó đóng vai trò là nguồn nguyên liệu cho rất nhiều ngành công nghiệp khác không chỉ trong Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Chính những yếu tố này làm cho thị trường lâm sản của việt nam trở nên rất năng động. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần dưới đây:3.1. Cung hàng hóa lâm sản của Việt Nam3.1.1 Trong nướcTheo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ nhiều nguồn như Tổng cục Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Điều tra Quy hoạch rừng…. Nhóm chúng em đã tổng hợp được tổng giá trị sản xuất của ngành Lâm Nghiệp trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2013 theo bảng dưới đây:Bảng 1: Tổng giá trị sản xuất của ngành Lâm Nghiệp 2005 – 2013Giá trị (Tỷ đồng)Tổng sốTrồng và chăm sóc rừngKhai thác lâm sảnDịch vụ và các hoạt động lâm nghiệp khác20059.496,21.403,57.550,3542,4200712.108,31.637,19.781,0690,2200916.105,82.287,012.916,9901,9201018.714,72.711,114.948,01.055,6201123.016,72.943,018.844,31.229,4201226.800,42.764,722.611,11.424,6Sơ bộ 201329.043,12.949,424.555,51.538,2Nhìn vào bảng trên ta có thể thấy giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp ngày càng tăng và đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là hoạt động khai thác lâm sản và chủ yếu là khai thác gỗBảng 2 : sản lượng khai thác gỗ của Việt Nam giai đoạn 2005 – 2013Năm20052009201020112012Sơ bộ 2013Sản lượng(nghìn m3)2.996,43.776,74.042,64.692,05.251,05.608,0Nguồn: Tổng cục thống kê, Bộ NN PTNTCác con số thống kê chắc chắn còn thấp hơn sản lượng khai thác gỗ hàng năm, bởi không thống kê được hết các sản phẩm do các hộ gia đình và cá nhân khai thác, và những sản phẩm khai thác trái pháp luật.Ta thấy từ năm 2005 đến năm 2013 sản lượng Lâm sản khai thác được có xu hướng tăng ( tăng 2611,6 nghìn m3 ), cho thấy mặc dù công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đang tàn phá rừng nặng nề, tuy nhiên sản lượng Lâm Sản khai thác vẫn tăng mạnh nhờ tăng năng suất lao động và trình độ thâm canh cao.3.1.2 Nhập khẩuNhập khẩu gỗ nguyên liệu các loại của Việt Nam trong quý II2014 ước đạt trị giá khoảng 1.229 triệu USD, tăng 85,3% so với cùng kỳ 2013. Lào là nguồn cung gỗ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN  BÀI TẬP NHÓM MÔN: Kinh Tế Lâm Nghiệp Đề tài : Tình Hình Thị Trường Lâm Sản Việt Nam Giai đoạn 2005-2013 SINH VIÊN THỰC HIỆN: GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Nguyễn Thị Thùy Phương Trần Đoàn Thanh Thanh Cao Chí Quốc Trương Hoàng Minh Thiện Trần Thị Thu Trang Đoàn Thị Hồng Hiệp Nguyễn Thị Kim Cúc Đỗ Quốc Cường Hoàng Thị Như Quỳnh Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2014 MỤC LỤC I.Đặt Vấn Đề 1.Lí do chọn đề tài Việt Nam là một nước có vị trí địa lí,khí hậu thuận lợi và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú,đồng thời cũng là quốc gia có lượng lâm sản lớn và có nhiều giá trị. Với địa hình chia cắt phức tạp lại trải dài trên nhiều vĩ độ địa lý, đã tạo cho Việt Nam có nhiều kiểu rừng có những đặc trưng về đa dạng sinh học. Trong hầu hết các kiểu rừng ở Việt Nam ngoài thành phần các loài gỗ còn có rất nhiều lâm sản ngoài gỗ. Đó không chỉ là nguồn sống của cư dân sống xung quanh khu vực có rừng mà còn tạo ra sản phẩm xuất khẩu từ các lâm sản ngoài gỗ. Hơn thế,tài nguyên rừng có vai trò rất quan trọng đối với khí quyển, đất đai, mùa màng, cung cấp các nguồn gen động thực vật quý hiếm cùng nhiều lợi ích khác. Rừng giúp điều hòa nhiệt độ, nguồn nước và không khí. Con người có thể sử dụng tài nguyên thiên nhiên này để khai thác, sử dụng hoặc chế biến ra những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đời sống. Tuy nhiên có một số nguyên nhân làm cho tài nguyên rừng ngày càng thu hẹp, đó là áp lực về dân số của các vùng tăng nhanh, nghèo đói, người dân sinh kế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên rừng, trình độ dân trí vùng sâu vùng xa còn thấp kiến thức bản địa chưa được phát huy hoạt động khuyến nông khuyến lâm chua phát triển, chính sách nhà nước về quản lý rừng còn nhiều bất cập cơ cấu xã hội truyền thống có nhiều thay đổi… Vì vậy vấn đề bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng hiện nay được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Một trong những đòi hỏi để thực hiện thành công nhiệm vụ này là phải có những cơ chế thích hợp thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư và công tác quản lý bảo vệ phát triển. Trong những năm gần đây nhà nước đã ban hành và áp dụng nhiều chính sách tác động mạnh đến đời sống nhân dân như: giao đất lâm nghiệp, khoán quản lý bảo vệ rừng, quy chế về quản lý rừng phòng hộ quy chế hưởng lợi vv… Qua những tìm hiểu nhóm chúng em quyết định “phân tích các vấn đề về thị trường lâm sản Việt Nam giai đoạn 2005 đến nay”, đề nhằm hiểu thêm thị trường lâm sản nước ta 4 đã,đang và sẽ có những ưu thế gì, thực trạng hiện nay về lâm sản,những vấn đề tồn tại, và đưa ra các giải pháp nhằm mục đích đẩy mạnh sự phát triển cho thị trường lâm sản Việt Nam một cách hiệu qủa và toàn diện. 2.Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng thị trường lâm sản của Việt Nam. - Cung – cầu thị trường gỗ - Thuận lợi và khó khăn của thị trường gỗ và lâm sản việt nam . - Đề xuất các ý kiến khuyến nghị về mặt chính sách nhằm phát triển thị trường và đưa ra các định hướng để phát triển thị trường lâm sản Việt Nam. 3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: Thị trường lâm sản Việt Nam từ 2005 đến nay • Nội dung nghiên cứu: - Tìm hiểu các số liệu và tài liệu liên quan đến thị trường lâm sản Việt Nam giai đoạn 2005 đến nay. - Thực trạng thị trường và tình hình sản xuất,chế biến lâm sản của Việt Nam. - So sánh với một số nước trên khu vực và thế giới. - Tìm hiểu về cung – cầu thị trường gỗ Việt Nam. - Những thuận lợi và khó khăn của thị trường lâm sản Việt Nam. - Đánh giá ảnh hưởng của các chính sách đang triển khai trong thực tiễn đến thị trường lâm sản. - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển thị trường và sản xuất chế biến lâm sản xuất khẩu. 4. Phương pháp nghiên cứu + Nghiên cứu, kế thừa tài liệu. + Sử dụng các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu như các tạp chí và các thông tin báo cáo của các bộ, các ngành. + Kế thừa các kết quả của các nghiên cứu khoa học, các khoá luận có liên quan. + Điều tra khảo sát thực tế để thu thập thông tin, số liệu về tình hình thị trường lâm sản giai đoạn 2005 đến nay. + Sử dụng các phương pháp phân tích kinh tế để tổng hợp và phân tích các số liệu thông tin thu thập được. + Sử dụng phương pháp phân tích chính sách để đánh giá tác động của các chính sách. 5.Phạm vi nghiên cứu Thời gian: Thu thập số liệu liên quan từ 2005 đến nay. 5 II. Nội Dung Chính 1. Một số khái niệm cơ bản 1.1. Khái niệm lâm sản Lâm sản bao gồm tất cả các sản phẩm có nguồn gốc sinh học và các dịch vụ thu được từ rừng hoặc từ bất kỳ vùng đất nào có kiểu sử dụng đất tương tự, ở tất cả các hình thái của nó. Trước đây người ta khái niệm lâm sản chủ yếu là gỗ, ít quan tâm đến các thành phần khác gỗ. Ngày nay, trong các chiến lược phát triển bền vững của các dự án lâm nghiệp xã hội, nông lâm kết hợp người ta còn chú ý nhiều đến các lâm sản khác ngoài gỗ. 1.2. Khái niệm thị trường lâm sản Thị trường Lâm Sản là nơi gặp gỡ giữa cầu và cung Lâm Sản ở một thời điểm nhất định. Hay nói một cách khác, thị trường lâm sản là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, trao đổi hàng hóa lâm sản. 2. Cơ sở thực tiễn 2.1. Tổng quan về thị trường lâm sản thế giới 2.1.1. Thị trường tiêu thụ trên thế giới Thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ chủ yếu vẫn là các nước phát triển như các nước Bắc Mỹ (Mỹ), Châu Âu EU và Châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản). Thị trường các nước phát triển có lợi thế cơ bản như: Nền kinh tế phát triển ổn định; sức mua thị trường lớn và nhu cầu tăng liên tục; các thể chế về kinh doanh thương mại tương đối hoàn thiện, hệ thống phân phối lại tiêu thụ rộng khắp và năng động. Theo các chuyên gia thì khuynh hướng tiêu dùng hiện nay của các nước phát triển đang có sự thay đổi theo hướng có lợi cho các nước đang phát triển. Cụ thể là, không đòi hỏi quá cao về chất lượng sản phẩm, nhưng phải có nhãn hiệu thể hiện sự đọc đáo của sản phẩm với giá cả vừa phải. Cách lựa chọn những sản phẩm này ở mỗi thị trường, mỗi nước có những đặc điểm riêng biệt, không giống nhau. - Thị trường Mỹ : Các nhà nhập khẩu Mỹ cho biết, hằng năm người tiêu dùng Hoa Kì sử dụng 75 tỷ USD cho mua sắm các mặt hàng gỗ, trong đó 15 tỷ USD hàng gỗ được cung ứng từ các nhà xuất khẩu nước ngoài. Họ chỉ muốn giao dịch tập trung ở một, hai nhà cung cấp số lượng lớn, thường sử dụng đồ gỗ có thêm những chi tiết bằng vật liệu khác như kim loại, nhựa, da, vải. Người tiếu dùng mỹ có tính cách: không chờ đợi lâu, quyết định mua bán theo ngẫu hứng, không thích các hàng hóa đại chúng dễ 6 bắt chước, chỉ thích loại hàng mang vẻ độc đáo, thể hiện các tính của người mua và coi trọng đến giá cả. Nhu cầu tiêu thụ gỗ tại mỹ những năm gần đây không ngừng tăng, ước tính từ 1996 đến năm năm 2001 nhu cầu này tăng 33,6%. Do trong nước không đáp ứng đủ nên đồ gỗ nhập khẩu vào Mỹ liên tục tăng, từ mức 4,988 triệu USD năm 1996 lên 10.200 triệu USD năm 2001. Nó cách khác, đồ gỗ nhập khẩu chiếm 1/3 thị phần đồ gỗ tại Mỹ. Những mặt hàng đồ gỗ được tiêu thụ chính: đồ gỗ (chiếm 445 thị phần) gồm giường ngủ, bàn ăn, đò gỗ phòng khách, bếp; đồ gỗ nhồi(bọc) chiếm 37,8%, chủ yếu là salong, soopha; đồ bọc nệm chiếm 12.5%; đồ làm từ kim loiaj chiếm 5.8%, chủ yếu là đồ ngoài trời và nhà bếp, phòng ăn. - Thị trường Châu Âu: Ngành công nghiệp đồ gỗ tại EU là một trong những ngành sản xuất lớn nhất (tổng trị giá 82 tỉ euro năm 2000, tương đương 73 tỉ USD) và chiếm ½ sản lượng đồ gỗ thế giới. Trong đó, Đức chiếm 27% tổng sản lượng, tiếp theo là ý, Pháp và Anh.Toàn EU có khoảng 90.000 cơ sở chế biến đồ gỗ, trong đó 80.000 cơ sở có dưới 20 nhân công/cơ sở. Đồ gỗ được xem là mặt hàng lâu bền, và 70% người dân EU mua đồ gỗ là để thay cho đồ cũ.Sức mua đồ gỗ phụ thuộc vào thu nhập của hộ gia đình, và theo tỉ lệ 1,5 (khi thu nhập tăng 1 thì nhu cầu đồ gỗ tăng 1,5 lần) .ngoài ra sức mua này còn phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở, quảng cáo tiếp thị. Trong những năm gần đây khi chất lượng sản phẩm đồ gỗ được nâng cao thì thị phần ngành sản xuất đồ gỗ ở Châu Âu bị thu hẹp do giá thành sản xuất cao, thị phần đồ gỗ nội thất Châu Âu gần như đang bỏ ngỏ cho hàng nhập khẩu. Nhìn chung các nước Đông Âu và Châu Á chiếm thị phần lớn nhất tại EU. Đồ gỗ nhập khẩu tập trung vào các mặt hàng dành cho phòng ngủ và các lĩnh vực khác. Hiện nay mặt hàng đồ gỗ chưa đươc EU bảo hộ, nên các yêu cầu về mặt hàng này chưa quá khắt khe, đặc biệt là vấn đề thuế theo chế độ ưu đẫ thuế quan phổ cập. - Thị trường Nhật Bản: Nhật Bản từ nhiều năm nay là nước “ăn hàng” khá lớn của các nước xuất khẩu hàng gỗ chế biến và thủ công mỹ nghệ.Theo Jetro nhu cầu nhập khẩu đò gỗ của Nhật đang gia tăng, năm 1998 Nhật nhập khẩu trên 306.000 tấn đồ gỗ trị giá 138 tỷ yên đến năm 2002 con số gia tăng đã lên gấp đôi. Người Nhật giời đây đang chuyển lựa chọn hàng cao cấp của Châu Âu sang hàng trung bình với giá cạnh tranh của khu vực Châu Á, vì vậy hàng đồ gỗ vào Nhật phần lớn xuất phát từ Châu Á. Trên 90% lượng đồ gỗ nhập khẩu vào Nhật Bản có xuất xứ từ các nước trong khu vực này. Trung Quốc là nước xuất khẩu vào Nhật 7 nhiều nhất và chiếm đến 32,2% thị phần đồ gỗ của quốc gia này; kế đến là Thái Lan 17,4%, Malaysia 9,2%, Indonesia 8,2% và Việt nam đứng thứ năm với 7,3 %. - Thị trường Trung Quốc: Trong những năm gần đây, Trung Quốc là một hiện tượng mới, một đối tác lớn trên thị trường lâm sản thế giới. Cá sản phẩm gỗ của Trung Quốc có sức cạnh tranh lớn do chất lượng tot, giá bán rẽ, phù hợp với thị hiếu khách hàng và được đánh giá là thân thiện với môi trường. 2.1.2 Thị trường nguyên liệu Trong những năm gần đây nguồn cung cấp gỗ nhiệt đới cho thị trương thế giới là khu vực Đông Nam Á, Amazon, Châu Phi và các nguồn cung cấp gỗ ôn đới là chủ yếu Nga, Canada Tình hình xuất nhập khẩu gỗ tròn, gỗ hộp trên thế giới những năm vừa qua có những chuyển biến quan trọng. trong khi các nước xuất khẩu chủ yếu như Mỹ, Malaysia đang có xu hướng giảm xuất khẩu các mặt hàng này những nước đang khôi phục lại nền kinh tế sau một thời gian dài trì trệ Như Liên bang Nga lại có xu hướng tăng lượng xuất khẩu hằng năm lên một cách rõ rệt. Giá trị xuất khẩu gỗ của Liên bang Nga đã tăng từ 945,296 triệu USD năm 1996 lên 1.338,269 triệu USD năm 2000. Về nhập khẩu, Nhật Bản và Hàn Quốc đang dần dần giảm lượng nhập khẩu xuống.Nếu như năm 1996, giá trị nhập khẩu gỗ tròn và gỗ hộp của Nhật Bản lên tới gần 4,5 tỷ tức là giảm gần một nửa.Ngược lại, Trung Quốc là nước có nền kinh tế đang phát triển với tốc độ cao lại có xu thế tăng nhanh lượng gỗ nhập khẩu. Về địa lý, hơn 90% tổng diện tích rừng có chứng chỉ nằm ở Bắc bán cầu trong đó một nữa ở tại Châu Âu và 41% ở Bắc Mỹ Các nước đang phát chỉ chiếm không quá 10% tổng diện tích có chứng chỉ chủ yếu do FSC cấp, trong đó Brazil có 0,9 triệu ha và nam Phi có toàn bộ 0,81 triệu ha được cấp chứng chỉ là rừng trồng Các nước cung cấp lâm sản có chứng chỉ quan trọng nhất hiện nay là các nước Bắc Âu, Tây Âu, Canada và Châu Á. Thị trường về lâm sản có chứng chỉ chủ yếu tập trung ở các nước Tây Âu, Nhật Bản, Mỹ. 2.2. Thị trường lâm sản một số nước trong khu vực 2.2.1. Thị trường lâm sản ở Trung Quốc - Thị trường lâm sản gỗ. Trung Quốc là một trong bốn thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ lớn nhất Việt Nam, một thực tế có thể thấy ở những năm gần đây là xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị 8 trường Trung Quốc tăng nhiều. Năm 2012 xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 740 triệu đô la Mỹ, năm 2013 xấp xỉ 1 tỉ đô la Mỹ. Năm 2013, tổng giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 14% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành gỗ. Trung Quốc tuy là quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất thế giới nhưng cũng là thị trường tiêu thụ đồ gỗ. Trong khi nhu cầu tiêu thụ đồ gỗ ởTrung Quốc đang tăng mạnh thì ngành gỗ nước này lại có dấu hiệu thoái trào. Đây là cơ hội tốt cho ngành gỗ Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp gỗ Trung Quốc đã phải tính tới chuyện dẹp nhà máy trong nước, đi mở nhà máy ở nước ngoài để sản xuất đồ gỗ xuất khẩu trở lại vào nước này. Một trong những địa chỉ mà các doanh nghiệp gỗ Trung Quốc đang tìm tới là Việt Nam, do có giá nhân công rẻ hơn. Sự gần gũi về mặt địa lý cũng giúp cho doanh nghiệp gỗ nước ta thuận lợi hơn trong việc kiểm tra, sửa chữa hàng. Hiện nay, ngành chế biến gỗ vẫn đang đối diện không ít hạn chế và thử thách, kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh nhưng lợi nhuận và giá trị gia tăng sản phẩm đồ gỗ chưa cao do chi phí đầu vào tăng, nguyên liệu cho sản xuất đồ gỗ chủ yếu là nhập khẩu, giá trị gia tăng sản phẩm xuất khẩu thấp. Trung Quốc, nước chiếm vị thế số 1 về xuất khẩu gỗ, chi phí lương ở Trung Quốc chỉ chiếm 14% doanh thu, trong khi Việt Nam gần 20%. Trung bình một công nhân sản xuất trong ngày ở Trung Quốc là 4,5 cái ghế nhưng Việt Nam chỉ 1,9 cái, chi phí sản xuất đồ gỗ ở Trung Quốc rẻ hơn nhiều so với Việt Nam. Năm 2012, Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng sản xuất bột gỗ cùng với tăng nhập khẩu dăm gỗ để làm bột giấy, xu hướng chi phí gỗ ở phía nam Trung Quốc gia tăng sẽ đẩy các nhà sản xuất bột giấy nước này tăng cường mua gỗ dăm với khối lượng ngày càng tăng. Trung Quốc gặp một số khó khăn nhiều vốn bị tồn đọng do gỗ khó bán,cụ thể ở Hà Bắc, thị trường gỗ hồng sắc đang bị khủng hoảng. Nhu cầu đồ nội thất gỗ hồng sắc đã giảm mạnh. Người tiêu dung Trung Quốc bây giờ ít quan tâm đến đồ nội thất gỗ hồng sắc vì giá quá cao. Các thương nhân giờ đây không thể đẩy được hàng. Trung Quốc bất ngờ thông báo giảm giá thu mua gỗ bóc đối với các chủng loại gỗ keo, bồ đề, bạch đàn. Cụ thể, gỗ keo giảm từ 1,1 triệu đồng xuống còn 1 triệu đồng hoặc 900.000đ/m3, bạch đàn giảm từ 1,2 triệu đồng xuống còn 1,1 triệu đồng/m3, bồ đề giảm từ 1,3 triệu đồng xuống còn 1,1 triệu đồng/m3. Việc giảm giá bất ngờ này gây thiệt hại nặng nề cho hàng ngàn hộ nông dân làm nghề bóc gỗ. - Thị trường lâm sản ngoài gỗ. 9 Mở rộng trao đổi , buôn bán lưu thông hàng hóa các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ chính trên thị trường quốc tế, Trung Quốc đã làm phong phú them chủng loại các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ. Có nhiều sản phẩm lâm sản ngoài gỗ chính trước đây chưa từng được khai thác và buôn bán như lá quế, lá hồi, hoa thảo quả… Thị trường lâm sản ngoài gỗ làm gia vị của Việt Nam có những bước phát triển nhưng vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc, có hơn 80% số lượng các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ làm gia vị ở Việt Nam đều xuất khẩu sang Trung Quốc, chính sách nhập khẩu của Trung Quốc liên tục thay đổi. 2.1.2. Thị trường lâm sản ở Lào. Đất nước Lào không có biển nên rừng là nguồn sống của hàng triệu người dân. Lào có đầy đủ tiềm năng để khai thác và kinh doanh gỗ. Hiện nay kim ngạch xuất khẩu gỗ từ Lào đang cao nhất trong số các nước mà Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu. Lào muốn xuất khẩu sang các nước phải qua con đường của Việt Nam và Thái Lan vì họ không có đường bờ biển. Năm 2011 đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều Việt – Lào tăng mạnh. Năm 2011 đạt 734,1 triệu USD, tăng 49,8% so với năm 2010. Năm 2012, con số này đạt 866,1 triệu USD tăng 18% so với 2011. Năm 2013 đạt 1.126 triệu USD tăng 30% so với năm 2012. Hàng nhập khẩu từ Lào chủ yếu là gỗ và các sản phẩm gỗ, chiếm khoảng 65-70% kim ngạch Việt Nam nhập khẩu từ Lào. Gỗ ở thị trường Lào chủ yếu là gỗ tự nhiên, cứng, kích thước lớn, giá thành nguyên liệu cao, các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Lào sản xuất thành các sản phẩm như ván sàn, của đi, của sổ, cầu thang, tủ bếp… Lào là thị trường cung cấp gỗ tự nhiên lớn cho Việt Nam, nguồn tài nguyên rừng tự nhiên của Lào còn rất phong phú. Theo thống kê của Tổng kê của Tổng cục Hải Quan, 9 tháng đầu năm 2007 kim ngchj nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Lào đạt 77 triệu USD, tăng 80% so với cùng kỳ 2006. Kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Lào tăng mạnh cho thấy nhu cầu gỗ nguyên liệu từ rừng tự nhiên ở mức cao. - Chủng loại gỗ được nhập từ thị trường Lào. + Gỗ hương: Trong 9 tháng đầu năm 2007, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 36,98 nghìn m3 gỗ hương các loại với kim ngạch đạt 17 triệu USD, giá nhập khẩu gỗ 10 [...]... so với cùng kỳ 2006 3 Thị trường lâm sản Việt Nam Tổng quan thị trường lâm sản việt nam: Như nhóm em đã đề cập ở phần đặt vấn đề thì Việt Nam là một nước có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển ngành lâm nghiệp, và trên thị trường nhu cầu về sản phẩm gổ và ngoài gỗ là rất cao, nó đóng vai trò là nguồn nguyên liệu cho rất nhiều ngành công nghiệp khác không chỉ trong Việt Nam mà còn trên toàn... 3.2 Thị trường tiêu thụ hàng hóa lâm sản chính hiện nay 3.2.1 Các kênh thị trường tiêu thụ lâm sản trong nước Kênh lưu thông phân phối hay còn gọi là kênh thị trường là dòng của một sản phẩm từ nơi mà sản phẩm đó được sản xuất ra đến người sử dụng cuối cùng: Từ người sản xuất đến người tiêu dùng Kênh thị trường lâm sản được thể hiện qua sơ đồ sau:  Các chủ rừng: Lâm trường, hộ gia đình, cá nhân, trang... kết quả này, Việt Nam đang xếp hạng xuất khẩu thứ 6 trên thế giới và thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á Các thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam năm qua, có tỷ lệ đóng góp vào kim ngạch này lần lượt: 39% tại Mỹ, Trung Quốc 15%, EU 14%, Nhật Bản 14%, các thị trường khác 13% và đặc biệt năm nay còn có thị trường mới nổi là Hàn Quốc chiếm 5% Riêng thị trường nhập khẩu chủ lực của Việt Nam là Mỹ, với... ty lâm sản  Cơ sở chế biến, nhà máy  Cửa hàng buôn bán   Cơ sở xuất khẩu Người tiêu dùng Những kênh chính tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp như sau: Kênh số 1: Các chủ rừng bán lâm sản cho các đầu mối trung gian của Nhà nước và các công ty tư nhân hay thương nhân Từ đây họ bán lâm sản cho các công ty lâm sản, tiếp theo các công ty này bán cho các cơ sở chế biến hoặc các cửa hàng buôn bán lâm sản Lâm sản. .. bán cho công ty xuất khẩu Hiện nay, đây là kênh thị trường rất khó thực hiện vì cơ sở sản xuất nguyên liệu (chủ rừng) không đủ khả năng tiếp thị và vận chuyển, hơn nữa nhà máy không muốn mua những khối lượng nhỏ lẻ, rải rác hàng ngày Kênh số 4: Các chủ rừng (lâm trường, trang trại, hộ gia đình,…) tự chế biến và bán qua mạng lưới tiêu thụ của họ, kênh tiêu thụ này hiện nay chiếm thị phần rất nhỏ nhưng tránh... công ty xuất khẩu Hiện nay kênh lưu thông này tiêu thụ khối lượng lâm sản chiếm tỷ lệ lớn Đây là biểu hiện sinh động về sự rắc rối và vòng vèo trong lưu thông phân phối lâm sản vì phải trải qua nhiều khâu trung gian, làm tăng chi phí dịch vụ thương mại, ảnh hưởng đến giá bán nguyên liệu của các chủ rừng Kênh số 2: 13 Các chủ rừng bán lâm sản cho các công ty lâm sản và sau đó công ty lâm sản bán cho các... làm - cho sản phẩm của ta chẳng những phải bán giá thấp Những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam là những mặt hàng trên thị trường quốc tế mang tính cạnh tranh cao, đội thủ cạnh tranh và còn thiếu kinh nghiệm trong khâu - quảng cáo Sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam chưa cao, sản phẩm gỗ Việt Nam phải cạnh tranh quyết liệt với hàng Trung Quốc, Indonesia, Philippines,Đông âu và trên thực tế thì thị phần... biến hay các cửa hàng buôn bán lâm sản Nếu là cơ sở chế biến thì họ sẽ chế biến và nếu là cửa hàng buôn bán thì họ bán ngay Kênh lưu thông này tỏ ra thích hợp hơn hiện nay ở Việt Nam vì hệ thống giao thông và phương tiện vận chuyển lâm sản kém Tuy nhiên, kênh này lại không tiêu thụ được khối lượng lâm sản nhiều bằng kênh số 1 Kênh số 3: Các chủ rừng bán trực tiếp lâm sản cho các cơ sở chế biến và cửa... làm cho thị trường lâm sản của việt nam trở nên rất năng động Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần dưới đây: 3.1 Cung hàng hóa lâm sản của Việt Nam 3.1.1 Trong nước Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ nhiều nguồn như Tổng cục Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Điều tra Quy hoạch rừng… Nhóm chúng em đã tổng hợp được tổng giá trị sản xuất của ngành Lâm Nghiệp... Philippines,Đông âu và trên thực tế thì thị phần đồ gỗ Việt Nam trong danh mục thị phần đồ gỗ nhập khẩu của nước - ngoài còn quá nhỏ bé… Sản phẩm gỗ Việt Nam còn mắc phải một số nhược điểm như: quy mô sản xuất nhỏ, còn manh mún, thiếu đầu tư cho sản xuất mẫu mã đến chất lượng, công tác xúc tiến - thương mại, nghiên cứu thị trường còn thấp, kém hiệu quả Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, ngành gỗ nói riêng còn chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng thị trường lâm sản việt nam hiện nay, thực trạng thị trường lâm sản việt nam hiện nay, thực trạng thị trường lâm sản việt nam hiện nay, Cơ sở thực tiễn, Thị trường lâm sản Việt Nam, Định hướng và giải pháp

Từ khóa liên quan