Biện pháp tổ chức thực hiện hoạt động vẽ theo ý thích cho trẻ Mẫu giáo lớn

21 3,803 14
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 09:24

Biện pháp tổ chức thực hiện hoạt động vẽ theo ý thích cho trẻ Mẫu giáo lớn Phòng giáo dục thành phố hạ long TRNG MM NON 1-6 đề tài sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp tổ chức thực hiện hoạt động vẽ theo ý thích cho trẻ mẫu giáo lớn- trờng mầm non 1-6 thành phố hạ long Ngi vit: Nguyễn Thị Vân Anh Chc v: Giáo viên lớp mẫu giáo lớn - 5A1 Đơn vị công tác: Trng mm non 1.6 H Long, ngy 30 thỏng 12 nm 2009 MC LC LI NểI U PHN TH NHT: NHNG VN CHUNG I. Lý do ch n ti II. L ch s sỏng ki n kinh nghi m III. M c ớch nghiờn c u IV. Nhi m v nghiờn c u V. Ph ng phỏp nghiờn c u VI. Ph m vi - i t ng nghiờn c u VII. i ểm m i trong k t qu nghiờn c u PHN TH HAI: NI DUNG V KT QU Chng I: C s khoa học I- Cơ sở lí luận II- Cơ sở thực tiễn Chng II: Thc trng kh nng v theo ý thớch ca tr. Nhng thun li v khú khn I- Kho sỏt thc trng xỏc nh kh nng II- Nhng thun li v khú khn Chng III: Bin phỏp nhm nõng cao gi v theo ý thớch, hp dn v t hiu qu tt. Kt qu nghiờn cu I- Cho tr lm quen vi k nng quan sỏt, ghi nh, tng tng v to cm xỳc, hng thỳ cho tr. II- Giỳp tr s dng ng nột, sp xp b cc tranh v mu sc III- Nhn xột v ỏnh giỏ sn phm ca tr. IV- Kt qu nghiờn cu PHN TH BA: KT LUN V KIN NGH I- Kt lun 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 11 14 16 17 18 2 II- Một số kiến nghị Tài liệu tham khảo LỜI NÓI ĐẦU Tạo hình là một loại hình nghệ thuật xuất hiện từ rất sớm trong sự phát triển của xã hội loài người, chuyên nghiên cưú và sáng tạo ra cái đẹp nhằm phục vụ cuộc sống con người. Nó trở nên gần gũi, cần thiết và quan trọng đối với cuộc sống. Nó có sức hấp dẫn và thu hút hầu hết các lứa tuổi nhất là lứa tuổi mầm non. Thế nên trong chương trình giáo dục mầm non tạo hình là môn học rất quan trong góp phần phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Để trẻ có thể biết cách sử dụng đường nét, sắp xếp bố cục tranh và phối hợp màu sắc để tạo nên những bức tranh đẹp thì người giáo viên ngoài lòng yêu nghề mến trẻ cần phải có năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn và có những biện pháp phù hợp. Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của bộ môn tạo hình nói chung và hoạt động vẽ nói riêng đối với sự phát triển của trẻ nên tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Biện pháp tổ chức thực hiện ho¹t ®éng vẽ theo ý thích cho trẻ mẫu giáo lớn - Trường mầm non 1.6 - Thành phố Hạ Long” Do điều kiện và thời gian có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy kính mong được sự góp ý chân thành của các bạn đồng nghiệp, ban giám hiệu, các cán bộ chuyên môn để đề tài sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn chỉnh và mang lại hiệu quả cao. Tôi xin chân thành cảm ơn ! 3 PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Từ lâu nay môn học tạo hình vẫn được xem là một phần quan trọng trong chương trình giáo dục mầm non. Các nhà giáo dục cho rằng: trẻ nhỏ nên tham gia vào sáng tạo nghệ thuật và thưởng thức, chiêm ngưỡng sản phẩm của bạn bè. Bởi vì hoạt động tạo hình là nơi trẻ thể hiện mình và cũng là điều kiện để góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện, đặc biệt là môn vẽ, nó chiếm vị trí rất quan trọng trong quá trình giáo dục trẻ mầm non. Nó có sức cuốn hút hầu hết các lứa tuổi mầm non. Khi trẻ được vẽ sẽ góp phần hình thành cảm xúc thẩm mĩ ở trẻ đó là sự rung cảm trước cái đẹp của nghệ thuật, của sự sáng tạo, là sự thoả mãn, thích thú khi làm nên một cái gì đó bởi đôi tay nhỏ bé của chính mình. Thông qua hoạt động vẽ bước đầu giúp trẻ làm quen với các phương tiện và ngôn ngữ tạo hình: giấy vẽ, sáp màu, đường nét, hình dáng, màu sắc, bố cục, . Từ đó phát triển khả năng quan sát, phát triển trí nhớ, trí tưởng tượng, sự sáng tạo, . ở trẻ. Trẻ còn học được cách lập kế hoạch hoạt động như: sẽ vẽ gì; Dùng màu gì; Sắp xếp các chi tiết trong bao lâu; Vẽ trong thời gian bao lâu. Đây chính là đặc điểm khác xa giữa con người và con vật, đồng thời đem lại hiệu quả lao động cao. Ngoài ra khi hoạt động tập thể trẻ còn biết đánh giá sản phẩm tạo hình của trẻ và của các bạn mình. Được các bạn góp ý trẻ sẽ quen dần với những lời khen- chê của người khác, đồng thời kĩ năng xã hội được hình thành như: chờ đến lượt, chia nhau đồ dùng, cùng nhau bàn bạc, . Càng tham gia tích cực hoạt động tạo hình bao nhiêu thì trẻ càng tự tin trong việc sử dụng bút, giá vẽ, màu sắc và rất có lợi cho việc học tập. Tất nhiên dậy trẻ vẽ ở bậc mầm non không nhằm đào tạo cho trẻ thành các hoạ sỹ mà chủ yếu thông qua đó nhằm khơi dậy và phát triển năng khiếu thẩm mỹ vốn có ở trẻ, tiến tới hình thành thị hiếu thẩm mĩ cho trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 4 L mt giỏo viờn mm non dy tr lp mu giỏo ln (5-6 tui).Tụi nhn thy tr rt thớch hc to hỡnh c bit tr rt thớch th hin nhng tng tng ca mỡnh v th gii xung quanh qua nhng bc tranh. Chớnh s say mờ ú ó thụi thỳc Tụi tỡm ti nhng bin phỏp dy sao cho phự hp v t hiu qu cao. ú cng l lý do thỳc y tụi thc hin ti Bin phỏp t chc thc hin hoạt động v theo ý thớch cho tr mu giỏo ln. Trng mm non 1.6 -Thnh ph H Long II. L CH S S NG KI N KINH NGHI M õy l v n ó c nghiờn c u t nh ng n m h c tr c, nh ng v i tinh th n mu n gúp m t ph n nh bộ c a tụi trong sỏng ki n kinh nghi m ny giỳp hoạt động vẽ theo ý thích hấp dẫn và đạt hiệu quả tốt. III. MC CH NGHIấN CU Nhm tỡm ra bin phỏp nõng cao hiu qu gi dy tr v theo ý thớch giỳp tr hng thỳ tham gia vo gi hc. Tr bit to ra cỏc ng nột, hỡnh dỏng c bn, sp xp b cc hp lý, bit ng dng lut xa, gn trong bi v bc tranh cú ni dung phong phỳ. Tr bit s dng, phi hp mu sc hi ho, sinh ng. IV. NHIM V NGHIấN CU Tin hnh nghiờn cu ti ny tụi tp chung nghiờn cu nhng nhim v sau: 1. Nghiờn cu c s lý lun ca vic t chc thc hin gi v theo ý thớch. 2.Thc trng, kh nng v ca tr thụng qua nhng gi hc v theo ý thớch. NHng thun li v khú khn. 3.Cỏc bin phỏp nhm nõng cao gi v theo ý thớch hp dn v t hiu qu cao. V. PHNG PHP NGHIấN CU 1. Phng phỏp nghiờn cu lý lun 5 - Nghiên cứu các loại sách, tài liệu hướng dẫn dạy trẻ vẽ dùng cho giáo viên mầm non của Vụ giáo dục mầm non. + Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi. + Các chuyên san giáo dục mầm non. + Tài liệu bồi dưỡng hoạt động tạo hình bậc học mầm non. 2. Phương pháp trò chuyện và nghiên cứu sản phẩm. 3. Phương pháp quan sát sư phạm. 4. Phương pháp đàm thoại. VI. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1. Ph¹m vi nghiên cứu Tạo hình là môn học rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ nhưng vì điều kiện và thời gian có hạn nên tôi chỉ thực hiện được đề tài "Biện pháp tổ chức thực hiện giờ vẽ theo ý thích cho trẻ mẫu giáo lớn, Trường mầm non 1.6- thành phố Hạ Long". 2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp tổ chức thực hiện giờ vẽ theo ý thích cho trẻ mẫu giáo lớn. Trường mầm non 1.6 -Thành phố Hạ Long - Năm học 2009 – 2010. VII. I M M I TRONG K T QU NGHIÊN C UĐ Ể Ớ Ế Ả Ứ Vi c nghiên c u tài sáng ki n kinh nghi m này c ngệ ứ đề ế ệ ũ nh khi áp d ng vào th c t ã giúp tr l p tôi nói riêngư ụ ự ế đ ẻ ớ và các l p m u giáo l n tr ng tôi nói chung ớ ẫ ớ ườ biÕt sử dụng đường nét, sắp xếp bố cục tranh và phèi hîp m uà sắc, c bi t tr r tđặ ệ ẻ ấ h ng thú v i ho t ng ứ ớ ạ độ h×nh. 6 PHN Thứ hai: NI DUNG V KT QU CH NG 1: C S khoa học I- Cơ sở lí luận Hoạt động tạo hình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chơng trình học tập của trẻ, cũng nh các hoạt động khác. Với mục đích chung của giáo dục mầm non thì hoạt động tạo hình là bộ phận của văn hóa tinh thần, nó gắn liền với kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo và thể hiện nghệ thuật. Thông qua hoạt động tạo hình đem đến cho trẻ ấn tợng về cái đẹp và những cảm xúc chân thật, những phẩm chất tốt đẹp của nhân cách con ngời. Nhận thứcto lớn của giáo viên mầm non trong giai đoạn phát triển hiện nay. Nh nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành trung ơng Đảng(Khóa VIII) đã nêu: Giáo viên mầm non là nhân tố quyết định chất lợng giáo dục và đ- ợc xã hội tôn vinh, giáo viên phải đủ đức, đủ tài. Là một giáo viên mầm non tôi đã trải một quá trình nghiên cứu tìm tòi học hỏi và vận dụng một số biện pháp để giúp trẻ học tốt hoạt động tạo hình, lứa tuổi mẫu giáo lớn. II- Cơ sở thực tiễn 1- Hoạt động vẽ đối với sự phát triển của trẻ * Hot ng v i vi s hỡnh thnh cm xỳc ca tr Tr t ra hi lũng khi c lm quen vi bỳt chỡ, bỳt d, sỏp mu, mu nc . Tr cú th s dng nhng phng tin ú v nhng gỡ tr mun v tr thớch. Tht thỳ v! Quyt nh mỡnh s lm gỡ, s dng phng tin gỡ v, cú th coi l c hi u tiờn hỡnh thnh tớnh c lp quyt nh ca tr. Khi hot ngngh thut phỏt trin kh nng t kim tra tr. Tr th hin v iu chnh cỏc suy ngh, cm xỳc ca mỡnh cho phự hp vi nguyờn tc, vi cỏc bn. * Hot ng v vi s phỏt trin t duy ca tr 7 Vi tr mm non hot ng ngh thut ũng ngha vi th nghim cm giỏc. Bỳt sỏp trt trờn giy, mu tụ c y dn lờn, ri ln c tay sao cho tht khộo v ra ng trũn. Khỏm phỏ vt liu rt quan trng vỡ nú em li cho tr kin thc v vt liu: tr biờt tớnh cht ca vt liu, mu th hin trờn giy ra sao, tụ cho p vi mu sỏp, mu d hay nmu nc . Thụng qua hot ng to hỡnh núi chung v hot ng v núi riờng tr hc c cỏch lp k hoch hot ng, bit ỏnh giỏ sn phm. Thụng thng tr nh ỏnh giỏ sn phm ca mỡnh bng cỏch a ra hoc núi ra nhng gỡ mỡnh thớch v nghe ngi khỏc núi h thớch nhng gỡ sn phm ca bộ. V quan trng hn na tr dn dn s dng cỏc kớ hiu, du hiu tng trng khi v. c bit i vi tr cú vn v ngụn ng, chm núi, chm vit, vn t ớt thỡ hot ng v li cng quan trng vỡ ú l phng tin tho món tõm hn bộ v l cỏch luyn tp, khc phc nhng khim khuyt trờn. * Hot ng v vi s phỏt trin vn ng Khi v tr c luyn tp cỏc nhúm c ln, nh. Tr vn ng cỏnh tay mnh khi v trờn giỏ v hay v trờn giy kh ln. Hot ng v phỏt trin s phi hp tay vi mt tr. Mt nhỡn hng dn hot ng ca tay rt cn thit cho nhng hot ng sau ny ca tr trong ú cú vit ch p, thc hin cỏc thao tỏc toỏn hc s ng., v k thut . 2. Các thể loại vẽ trong chơng trình giáo dục mầm non * V theo mu õy l th loi v tr c hng dn chc nng mi. Cỏc bi mu dnh cho tr l nhng bi phi hp cỏc k nng ó hc cỏc lp di. th loi ny, cụ cn nm k yờu cn ca tng bi mu chun b mu v gii thiu mu rừ rng, hng dn tr quan sỏt c th. Tit v theo mu phi cú mu, mu do cụ v hoc dựng vt tht tr quan sỏt t u n cui tit hc, tr v theo mu v nhn xột theo mu. 8 Ngoài ra khi trẻ thực hiện vẽ tiết mẫu, cô có thể gợi ý hướng dẫn giúp trẻ sáng tạo thêm các chi tiết theo ý thích của trẻ để bài vẽ thêm phong phú về nội dung và bố cục. * Vẽ theo đề tài Đây là loại tiết mở rộng biểu tượng cho trẻ về một nội dung cụ thể, một chủ điểm nào đó. Có thể dùng 2-3 tranh gợi ý, có thể cho trẻ quan sát thiên nhiên trước khi học hoặc có thể dặn trẻ về nhà suy nghĩ trước hay cô có thể vẽ cho trẻ xem . Điều cần thiết cho tiết vẽ theo đề tài là trẻ càng nêu được nhiều sự vật, hiện tượng sống động, phong phú và đa dạng về hình dáng, màu sắc, đường nét bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Không nên bắt trẻ phải phản ánh lại những hình ảnh gợi ý đơn giản của tiết mẫu, mà để trẻ phản ánh vào trong bài vẽ về tất cả những gì trẻ thu nhận được ở xung quanh. Những bức vẽ của trẻ trên các tiết học này hoàn toàn độc lập, sáng tạo. Màu vẽ của trẻ có thể không phù hîp với thực tế nhưng đó chính là cảm xúc của trẻ, là những ấn tượng mà trẻ bộc lộ một cách hứng thú. * Vẽ theo ý thích Ở thể loại này trẻ được tự do chọn đề tài của mình. Cô có thể cho trẻ suy nghĩ và lựa chọn để nêu ý định của mình ra trước lớp cũng có thể không cần nêu ra. Nhưng trong quá trình thực hiện cô cần đến với từng trẻ tìm hiểu xem trẻ định vẽ gì, vẽ như thế nào . Gợi mở cho trẻ tự sáng tạo thêm cũng có thể hướng dẫn nội dung cụ thể cho trẻ nào còn lúng túng chưa chọn được đề tài. Hoạt động của cô với cá nhân trẻ nhằm giúp cho mọi trẻ tự tin với hoạt động vẽ của trẻ. Như vậy, hoạt động vẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ. Vì vậy, tổ chức hướng dẫn thực hiện sao cho phù hợp, hấp dẫn để duy trì hứng thú cho trẻ, để trẻ vừa thể hiện được cảm xúc thẩm mỹ của mình vừa phát triển khả năng sáng tạo và các năng lực, kĩ năng cơ bản, vừa thưởng thức, đánh giá được sản phẩm của mình và của bạn còn phụ thuộc rất nhiều vào sự nhiệt tình, sáng tạo của giáo viên mầm non. 9 CHNG II: THC TRNG KH NNG V THEO í THCH CA TR, NHNG THUN LI V KHể KHN. I-Khảo sát thực tế để xác định khả năng Tin hnh ti ny tụi thc hin trờn 30 tr mu giỏo ln, trong ú cú 19 tr ó qua hc lp mu giỏo nh, s tr cũn li cha tng n trng mm non nờn cha cú n np trong hc tp. Tr rt lỳng tỳng khi s dng dựng hc tp, cha bit b cc tranh sao cho cõn i, cú tr cũn gch nguch ngoc khụng thnh hỡn, khi s dng mu sc thỡ khụng hp lớ mc dự tt c cỏc hot ng u cú s hng dn ca cụ. Qua kho sỏt cht lng 30 tr qua 3 ni dung: K nng to ng nột, hỡnh dỏng c bn. Kh nng b cc to hỡnh bc tranh. K nng phi hp mu sc hp lý. Kt qu kho sỏt ban u qua 3 ni dung trờn S tr 30/30 Ni dung Tt (%) Khỏ (%) Trung bỡnh(%) ng nột 30 35 35 B cc 15 25 60 Mu sc 30 30 40 Kt qu chung 25 30 45 T kt qu trờn cho thy: bi v cũn nghốo nn, n iu, cha cú sỏng to, thm m trong bi v, hn na nhn thc ca tr khụng ng u, cú tr cú nng khiu, cú tr cũn quỏ vng v nờn kt qu ch t khong 50- 55% tr v c. II. Những thuận lợi và khó khăn 1. Thun li Trong quỏ trỡnh thc hin ti cng cú mt s thun li c bn: Trng cú sõn chi rng rói, thoỏng mỏt, cnh quan mụi trng xanh, sch. 10 [...]... bố mẹ, anh chị xem Qua biện pháp này, tôi muốn cho trẻ củng cố những kỹ năng vẽtrẻ đã nắm được ở lớp, từ đó rèn cho trẻ thói quen tự giác, học tập IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trong quá trình giảng dạy và áp dụng các biện pháp trên tôi thấy kết quả giờ học được nâng cao rõ rệt Hầu hết trẻ đều có sự say mê hứng thú vẽ, nhiều trẻ có cách vẽ mạnh dạn, tự tin và thực sự giờ vẽ theo ý thích đã trở thành giờ... tiết dạy vẽ theo ý thích thì ngay từ phút đầu, việc hướng cho trẻ được ghi nhớ, quan sát, tưởng tượng các sự vật, hiện tượng xung quanh trẻ là rất quan trọng Vì khi trẻ được quan sát, ghi nhớ, tưởng tượng sẽ tạo cho trẻ có điều kiện tích luỹ được những gì mà trẻ đã thấy, sẽ tạo cho trẻ có cảm xúc và hứng thú khi trẻ vẽ II GIÚP TRẺ SỬ DỤNG ĐƯỜNG NÉT, SẮP XẾP BỐ CỤC TRANH VÀ PHỐI HỢP MÀU SẮC Khi trẻ được... chú ý của các bậc phụ huynh với việc học tập của con em mình, từ đó các bậc phụ huynh phối kết hợp với giáo viên giúp đỡ thêm về cơ sở vật chất cũng như rèn luyện thêm cho trẻ ở nhà vì đây là bước đầu giúp trẻ có kĩ năng ngồi vẽ, vẽ đẹp, thích vẽ tạo tiền đề cho việc học tập của trẻ sau này Bên cạnh đó tôi thấy việc sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ cũng rất quan trọng, sắp xếp cho trẻ vẽ khá ngồi với trẻ vẽ. .. đã kích thích và gợi được tính mò của trẻ, đồng thời giúp trẻ biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng người khác Tôi cũng chú ý giới thiệu bài ngắn gọn, xúc tích, nhưng vẫn gây được sự chú ý của trẻ để dành thời gian cho trẻ vẽ Mặt khác, tôi luôn gần gũi trẻ giúp trẻ thể hiện những ý thích của mình vào bức tranh, tôi luôn hướng cho trẻ tự thể hiện đề tài của mình một cách tự nhiên, thoải mái theo sự... CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI KỸ NĂNG QUAN SÁT, GHI NHỚ, TƯỞNG TƯỢNG VÀ TẠO CẢM XÚC HỨNG THÚ CHO TRẺ Đối với thể loại vẽ theo ý thích là thể loại mang tính tổng hợp nhất bởi khi trẻ thích vẽtrẻ tự chọn đề tài cho mình và đòi hỏi trẻ phải có trí tưởng tượng phong phú, có sáng tạo, biết phối hợp các đường nét cơ bản để tạo nên hình dáng các đồ vật để sắp xếp chúng thành một bức tranh theo đề tài đã chọn Trẻ. .. trình trẻ vẽ thì đây là bước khó khăn nhất và thường gây cho một số trẻ bi quan, tự ti là mình vẽ xấu hơn các bạn Những lúc này, cô giáo phải kịp thời động viên, gợi ý cho trẻ bởi vẻ đẹ nghệ thuật không chỉ có hình chuẩn Nghệ thuật bao gồm cả cảm xúc, ý tưởng ngộ nghĩnh trong nét vẽ vụng về của trẻ và sự động viên cảu cô sẽ giúp trẻ tự tin để bắt đầu bài vẽ cảu mình Khi các chi tiết đã được trẻ sắp... để đúc kết kinh nghiệm cho bản thân Tôi cho trẻ học ở mọi lúc, mọi nơi, cho trẻ quan sát thiên nhiên, xem tranh ảnh để trẻ vẽ tốt hơn, sáng tạo hơn Tôi luôn tận dụng thời gian phát giấy, bút màu, phấn, bảng cho trẻ vẽ theo ý thích Tôi luôn tạo hứng thú cho trẻ bằng các hình thức thi đua; “ Thi ai khéo, thi ai tinh, thi ai nhanh"; "Thi ai vẽ đẹp nhất" Từ đó tạo sự cố gắng của trẻ và không khí tiết học... đã rút ra một số kinh nghiệm để thực hiện tốt giờ tạo hình nói chung và thể loại vẽ theo ý thích cho trẻ mẫu giáo lớn nói riêng như sau: Trong công tác giảng dạy đòi hỏi giáo viên ngoài lòng yêu nghề, mến trẻ cần phải có năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn, cần cù chịu khó và am hiểu tâm lý trẻ Tôi thường xuyên dự giờ học hỏi kinh nghiệm các bạn đồng nghiệp, tham khảo ý kiến của các ban chuyên môn,... phải có biện pháp gì để thực hiện giờ vẽ theo ý thích nói riêng và giờ tạo hình nói chung được tốt hơn Sau khi nghiên cứu tiếp thu tài liệu "Bồi dưỡng chuyên đề tạo hình bậc học mầm non" do Vụ giáo dục Mầm non triển khai và qua những kinh nghiệm thực tế từ nhưng tiết dạy của chính mình và của các đồng nghiệp tôi đã mạnh dạn đề ra hướng giải quyết CHƯƠNG:III BIỆN PHÁP NÂNG CAO GIỜ VẼ THEO Ý THÍCH HẤP... thoải mái theo sự tưởng tượng của trẻ không gò bó, áp đặt Để cho trẻ hứng thú tôi đã đưa ra hình thức thi đua giữa các trẻ để trẻ cố gắng như: thi xem ai vẽ giỏi, vẽ đẹp, Góc tạo hình cũng là 1 phần rất quan trọng trong việc tạo hứng thú cho trẻ Mặt khác, góc tạo hình còn giúp trẻ luôn gần gũi ngắm nhì, khuyến khích trẻ thiết kế hoàn thiện, khám phá thể hiện các ý tưởng của mình Vì thế, tôi luôn cố . Phòng giáo dục thành phố hạ long TRNG MM NON 1-6 đề tài sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp tổ chức thực hiện hoạt động vẽ theo ý thích cho trẻ mẫu giáo lớn- . trẻ nhưng vì điều kiện và thời gian có hạn nên tôi chỉ thực hiện được đề tài " ;Biện pháp tổ chức thực hiện giờ vẽ theo ý thích cho trẻ mẫu giáo lớn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp tổ chức thực hiện hoạt động vẽ theo ý thích cho trẻ Mẫu giáo lớn, Biện pháp tổ chức thực hiện hoạt động vẽ theo ý thích cho trẻ Mẫu giáo lớn, Biện pháp tổ chức thực hiện hoạt động vẽ theo ý thích cho trẻ Mẫu giáo lớn, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, Các thể loại vẽ trong chơng trình giáo dục mầm non V theo mu, :III BIỆN PHÁP NÂNG CAO GIỜ VẼ THEO Ý THÍCH HẤP DẪN VÀ ĐẠT, L CH S S NG KI N KINH NGHI M Ị MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU GIÚP TRẺ SỬ DỤNG ĐƯỜNG NÉT, SẮP XẾP BỐ CỤC TRANH VÀ PHỐI HỢP MÀU SẮC, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU