SKKN Sử dụng bài tập phân hóa để giảng dạy chương “Sự điện ly” nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học ở trường tại trường THPT Quảng Xương

16 1,767 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2015, 15:44

A- PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Định hướng chương trình giáo dục phổ thông với mục tiêu là giúp học sinh: phát triển toàn diện về đạo đức, trí lực, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, hình thành nhân cách con người xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; …(Luật giáo dục 2005). Quyết định số 16/2006/QĐ. BGD & ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu: Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với từng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh. Để đạt các mục tiêu đó thì khâu đột phá là đổi mới phương pháp giáo dục từ lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo “phương pháp dạy học tích cực”. Làm cho “học” là quá trình kiến tạo: tìm tòi, khám phá, phát hiện, khai thác và xử lí thông tin,…Học sinh tự mình hình thành hiểu biết, năng lực và phẩm chất. “Dạy” là quá trình tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh: cách tự học, sáng tạo, hợp tác,…dạy phương pháp và kĩ thuật lao động khoa học, dạy cách học. Học để đáp ứng những nhu cầu của cuộc sống hiện tại và tương lai…Giúp học sinh nhận thức được những điều đã học cần thiết, bổ ích cho bản thân và cho sự phát triển xã hội. Với bộ môn hóa học, định hướng đổi mới phương pháp dạy học cũng được coi trọng đó là: quan tâm và tạo mọi điều kiện để học sinh trở thành chủ thể hoạt động sáng tạo trong giờ học; để học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng về hóa học bằng nhiều biện pháp như: + Khai thác đặc thù bộ môn tạo ra các hình thức hoạt động đa dạng, phong phú. + Đổi mới hoạt động học tập của học sinh và tăng thời gian dành cho học sinh hoạt động trong giờ học. + Tăng mức độ hoạt động trí lực, chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh như: thường xuyên sử dụng tổng hợp các phương pháp dạy học phức hợp.v.v Đổi mới bước đầu đã đem lại kết quả cao về chất lượng bộ môn. Tuy nhiên với cấp THPT, kiến thức bộ môn hóa học không chỉ ở mức độ các khái niệm, định luật… rất khô cứng mà học sinh phải biết và vận dụng đi sâu vào quá trình giải thích, giải quyết các vấn đề tránh nhàm chán. Những học sinh có khả năng tư duy không cao thì có xu hướng sợ học bộ môn này. Đặc biệt là 1 những nơi còn khó khăn về các cơ sở ứng dụng kiến thức bộ môn vào thực tiễn. Xuất phát từ những thực tế đó và một số kinh nghiện trong giảng dạy bộ môn hóa học, tôi thấy để có chất lượng giáo dục bộ môn hóa học cao, người giáo viên ngoài phát huy tốt các phương pháp dạy học tích cực cần khai thác thêm các hiện tượng hóa học thực tiễn trong đời sống đưa vào bài giảng bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, tạo niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập bộ môn nhưng phải phù hợp với năng lực học sinh. Từ những lí do đó tôi chọn đề tài: “SỬ DỤNG BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC HÓA HỌC TẠI TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG IV”. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xây dựng hệ thông bài tập phân hóa nhằm đáp ứng yêu cầu giảng day học sinh theo yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Vận dụng hệ thống câu hỏi và bài tập nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1. ĐỐI TƯỢNG: Quá trình dạy học môn hóa học ở trường THPT. Các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp tích hợp môi trường, kĩ năng vận dụng kiến thức trong học tập và sự phân hóa học sinh. 2. PHẠM VI: Các bài dạy trong chương sự điện li chương trình hóa học lớp 11. IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu xây dựng được hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa đảm bảo tính khoa học của nội dung, logic về cấu trúc, phù hợp với đối tượng học sinh thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả dạy học hóa học nói chung và chương “Sự điện li” nói riêng theo hướng chiều rộng và chiều sâu. Đồng thời gây hứng thú cho học sinh trong học tập. B- NỘI DUNG 2 I. Cơ sở lý luận Dạy học phân hóa không đơn thuần là phân loại người học theo năng lực nhận thức mà ở đây là phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng người học trên cơ sở am hiểu từng cá thể, giáo viên tiếp cận người học ở tâm lí, năng khiếu, về mơ ước trong cuộc, …Có thể nói trong phương pháp dạy học phân hóa giáo viên phải “tìm để giảng dạy và hiểu để giáo dục”. Đặc điểm cơ bản của dạy học phân hóa là: - Phát hiện và bù đắp lỗ hổng kiến thức, tạo động lực thúc đẩy học tập - Biến niềm đam mê trong cuộc sống thành động lực trong học tập - Dạy học phân hóa là con đường ngắn nhất để đạt mục đích của dạy học đồng loạt. Các hình thức của dạy học phân hóa: - Phân hóa theo hứng thú: căn cứ vào đặc điểm hứng thú học tập của học sinh để tổ chức cho người học tìm hiểu khám phá nhận thức. - Phân hóa theo sự nhận thức: Lấy sự phân biệt nhịp độ làm căn cứ phân hóa. Nhịp độ được tính bằng lượng thời gian chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác, từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác. Lớp học có nhiều nhịp độ, chẳng hạn như nhóm có nhịp độ nhận thức nhanh, nhóm có nhịp độ nhận thức trung bình, nhóm có nhịp độ nhận thức chậm. - Phân hóa giờ học theo sức học: Căn cứ vào trình độ học lực có thực của người học để tổ chức những tác động sư phạm phù hợp với người học tích cực học tập. Dựa trên trình độ khá, trung bình, yếu mà GV giao cho học sinh những nhiệm vụ tương ứng. - Phân hóa giờ học theo động cơ, lợi ích học tập của người học: Với nhóm học sinh có nhu cầu tìm tòi, hiểu biết cao cần xác định nhiệm vụ học tập cao hơn và đưa thêm nhiều nội dung, tài liệu học tập cho HS – SV tự học. Với nhóm học sinh có nhu cầu học tập không cao thì việc phân hóa dạy học phải chú ý đến nhiệm vụ, nội dung cơ bản và bổ sung những vấn đề thực tiễn giúp người học hào hứng học tập. Trong quá trình dạy học cần cho học sinh dần dần tiếp cận và làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học, hình thành phương pháp suy nghĩ và làm việc khoa khọc trong đó thầy giáo và học trò đều hoạt động. Hoạt động của thầy là thiết kế điều khiển; hoạt động của trò là hoạt động tự giác và tích cực. Mọi tác động của thầy chỉ là tác động bên ngoài tới học sinh, nó chỉ phát huy tác dụng khi chiếm lĩnh được tư tương ý chí và tâm trạng của trò, gây ra sự nghi ngờ sự suy tưởng làm biến đổi những sức mạnh bên trong có ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách học sinh. Vì vậy cần phải thống nhất giữa hoạt động của thầy và trò. Con người phát triển trong hoạt động. Học tập diễn ra trong hoạt động. Do đó, trong dạy học hóa học sự thống nhất này có thể thực hiện được bằng 3 cách quán triệt quan điểm hoạt động, thực hiện dạy học trong hoạt động và bằng hoạt động. Quan điểm này được thực hiện dựa vào tư tưởng chủ đạo: - Cho học sinh thực hiện và luyện tập những hoạt động và hoạt động thành phần tương thích với nội dung và mục đích dạy học. - Gây động cơ học tập và tiến hành hoạt động. - Truyền thụ tri thức, đặc biệt là tri thức phương pháp như là phương tiện và kết quả của hoạt động. - Phân bậc hoạt động làm chỗ dựa cho việc điều khiển quá trình dạy học. Dựa vào các tư tưởng này thầy có thể thiết kế quá trình dạy học nhằm điều khiển học sinh tự giác, tích cực, chủ động chiếm lĩnh nội dung dạy học, thực hiện được múc đích và nhiệm vụ dạy học. Việc dạy học một mặt yêu cầu đảm bảo vừa sức để học sinh có thể lĩnh hội được tri thức, rèn luyện kỷ năng kỹ xảo, mặt khác lại đòi hỏi không ngừng nâng cao yêu cầu để thúc đẩy sự phát triển. Hai mặt này tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng thực chất lại thống nhất. Vừa sức không phải là quá khó hoặc quá dễ. “Sức” học sinh – trình độ, năng lực – không bất biến mà thay đổi trong quá trình học tập nói chung là tăng lên. Vì vậy sự vừa sức ở những thời điểm khác nhau chính là sự không ngừng nâng cao yêu cầu đối với học sinh. Để thực hiện được nguyên tắc này, quá trình dạy học cần được “phân biệt hóa và cá nhân hóa” một cách hợp lý đối tượng người học và nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với trình độ nhận thức của họ. III.Thực trạng của vấn đề 1. Thực trạng chung Thực tiễn ở các trường phổ thông hiện nay, quan điểm phân hoá trong dạy, học chưa được quan tâm đúng mức. Giáo viên chưa được trang bị đầy đủ những hiểu biết và kỹ năng dạy học phân hóa, chưa thực sự coi trọng yêu cầu phân hóa, trong dạy học. Đa số các giờ dạy vẫn được tiến hành đồng loạt, áp dụng như nhau, cho mọi đối tượng học sinh, các câu hỏi, bài tập đưa ra cho mọi đối tượng học sinh, đều có chung một mức độ khó-dễ. Do đó, không phát huy được tính tối đa năng lực, cá nhân của học sinh, chưa kích thích được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong việc chiếm lĩnh tri thức, dẫn đến chất lượng giờ dạy không cao, chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục. Từ thực tế đó đòi hỏi mỗi giáo viên trong khâu chuẩn bị giáo án cũng như, trong khi tiến hành tổ chức các hoạt động dạy học, phải làm thế nào để tác động đến, từng cá nhân học sinh với những đặc điểm khác nhau về năng lực, sở thích, nhu cầu, sao cho phát huy được tối đa khả năng của bản thân mỗi học sinh trong học tập. Đứng trước nhu cầu đó đã làm nảy sinh và thúc đẩy một cuộc vận động đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp trong ngành giáo dục đào tạo, 4 dần dần, khắc phục những tồn tại phổ biến của phương pháp dạy học cũ như: Thuyết trình tràn lan, giáo viên cung cấp kiến thức dưới dạng có sẵn, thiếu sự phân hóa. Thầy áp đặt, trò thụ động, thiên về dạy, yếu về học, không kiểm soát được việc học. Do đó dạy học phân hóa phải đảm bảo tính vừa sức có nghĩa phải phải đảm bảo cho sự phát triển trí tuệ của mọi thành viên trong cả lớp đồng thời phải quan tâm tới từng cá nhân học sinh, đảm bảo cho mọi người đều phát triển ở mức độ tối đa so với khẳ năng của mình.Tuy nhiên hiện nay việc dạy học đảm bảo tính vừa sức cho học sinh được quan tâm nhưng chưa hiệu quả, sự phân hóa đang còn chung chung mang tính hình thức, chưa đi tìm hiểu năng lực học sinh, tâm lý tình cảm của mỗi cá nhân học sinh. Vì quá trình này đòi hỏi người giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian và công sức để phân hóa học sinh và phân hóa kiến thức nhằm phát huy tính vừa sức đối với mỗi học sinh. Để thực hiện nguyên tắc này, quá trình dạy học cần được “phân hóa và cá nhân hóa” một cách hợp lý đối tượng người học và nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với trình độ nhân thức của họ. Đây chính là tư tưởng của phương pháp phân hóa. 2.Chuẩn bị thực hiện - Điều tra trình độ học sinh, tình cảm thái độ của học sinh về nội dung của đề tài; điều kiện học tập của học sinh. Đặt ra yêu cầu về bộ môn, hướng dẫn cách sử dụng sách tham khảo và giới thiệu một số sách hay của các tác giả để những học sinh có điều kiện tìm mua; các học sinh khó khăn sẽ mượn sách bạn để học tập. - Xác định mục tiêu, chọn lọc và nhóm các bài toán theo dạng, xây dựng nguyên tắc áp dụng cho mỗi dạng, biên soạn bài tập mẫu và các bài tập vận dụng và nâng cao. Ngoài ra phải dự đoán những tình huống có thể xảy ra khi bồi dưỡng mỗi chủ đề. - Chuẩn bị đề cương bồi dưỡng, lên kế hoạch về thời lượng cho mỗi dạng toán. - Sưu tầm tài liệu, trao đổi kinh nghiệm cùng các đồng nghiệp; nghiên cứu các đề thi học sinh giỏi của tỉnh ta và một số tỉnh, thành phố khác III. Giải pháp và tổ chức thực hiện 1. Đặc điểm bộ môn hóa học với việc áp dụng dạy học phân hóa 5 Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nhận thức: quá trình nhận thức của con người luôn luôn phát triển cả về lượng và chất. Trong quá trình đó, sự biến đổi về lượng kiến thức sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất: Năng lực nhận thức chuyển sang mức độ cao hơn và sau mỗi giai đoạn, mỗi vấn đề nhận thức lại trở nên hoàn thiện hơn, bản chất hơn. Quá trình phát triển của khoa học hóa học nói chung và chương trình hóa học nói riêng cũng tuân theo quy luật đó. Tính phát triển và tính phân hóa luôn luôn gắn liền với nhau. Nhận thức càng phát triển thì sự phân hóa càng rõ rệt, sự phân hóa theo các hướng. - Phân hóa theo mức độ phức tạp dần của vấn đề nhận thức Trong chương trình hóa học phổ thông từ lớp 8 đến lớp 12 nội dung kiến thức hóa học tăng dần và đồng thời quá trình dạy học cũng đòi hỏi sự phát triển tư duy tăng dần. - Phân hóa theo hướng phân nhánh. Khoa học càng phát triển, nhu cầu nghiên cứu sâu hơn về một vấn đề nào đó buộc người ta phải có sự phân nhánh, phân hóa vấn đề nghiên cứu thành nhiều vấn đề nhỏ. 2. Đặc điểm của chương sự điện li Chương sự điện li là chương mở ra giai đoạn mới, bắt đầu xem xét một cách bản chất hơn những vấn đề về dung dịch và các quá trình xảy ra trong dung dịch dưới ánh sáng của thuyết điện li. Cụ thể: - Bản chất của dung dịch dưới ánh sáng thuyết điện li. - Sự điện li, cơ chế của quá trình hòa tan. - Khái niệm axit – bazơ - Khái niệm độ pH - Phản ứng ion. Như vậy qua việc học tập và nghiên cứu nội dung của chương sự điện li sẽ cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thông cơ bản và tiếp tục làm sáng tỏ mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất. Trên cơ sở của việc phân hóa chất lượng học sinh (phân hóa chất lượng học tập) chúng ta có thể chuẩn bị hệ thống các bài tập với mức độ phức tạp khác nhau. Bởi vậy từ một nội dung bài tập tôi đã thiết kế thành ba vấn đề 6 theo ba mức độ với mục đích hướng đến việc tư duy tài liệu mới và cụ thể hóa các mức độ kiến thức của cả lớp. Mức độ 1: Tôi hướng học sinh nêu ra được các tính chất riêng biệt của các chất, các hiện tượng, cách lí giải những nguyên nhân đơn giãn nhất, trình bày lại các kiến thức cơ bản dựa vào trí nhớ. Mức độ 2: Học sinh biết vận dụng kiến thức vào điều kiện mới, sử dụng kiến thức vào thực tế. Mức độ 3: Yêu cầu học sinh không những phải phân tích, so sánh mà phải khái quát hóa các số liệu thu được, sử dụng chúng trong điều kiện phức tạp hơn. 2.1. Bài tập lý thuyết: Là những bài tập chỉ dựa và kiến thức lý thuyết. Loại bài tập này phân hóa thành ba mức độ. - Tái hiện kiến thức lý thuyết - Tái hiện và giải thích - Vận dụng sáng tạo và suy luận linh hoạt kiến thức ở điều kiện mới. Ví dụ: * Nội dung bài tập gốc: Các ion cho dưới đây đóng vai trò là axit, bazơ hay lưỡng tính: Tại sao? * Thiết kế theo kiểu phân hóa Mức độ 1: Từ các phản ứng axit – bazơ sau hãy cho biết chất nào là axít, chất nào là bazơ, lưỡng tính? a. b. c. 7 Mức độ 2: Viết các phương trình trao đổi proton để chứng minh rằng: a. là axit là bazơ b. là lưỡng tính Mức độ 3: Các ion cho dưới đây đóng vai trò là axít, bazơ hay lưỡng tính? * Nhận xét về mức độ phân hóa và tính phức tạp của vấn đề nghiên cứu - Ở mức độ 1: Học sinh chỉ cần xét sự cho nhận proton trên phương trình đã cho, nhớ lại định nghĩa về axit, bazơ của Bronsted, từ đó xác định được trong mỗi phản ứng các chất đóng vai trò là axit hay bazơ. Như vậy kiến thức ở đây chỉ mới tái hiện lại kiến thức theo sự dẫn dắt của đề ra. - Ở mức độ 2: Đòi hỏi cao hơn. Từ sự gợi ý của đề ra học sinh tự tìm phương trình trao đổi proton để chứng minh. Ở đây đã có sự vận dụng kiến thức về khái niệm axít, bazơ và phản ứng axít bazơ trong tình huống mới. - Ở mức độ 3: Hoàn toàn không có sự gợi ý nào, học sinh tự dự đoán đâu là axit. bazơ hay lưỡng tính dựa và cấu tạo của phần tử và sự phan loại iôn. Mức độ này đòi hỏi khả năng suy luận cao hơn. 2.2. Bài tập lý thuyết – thực nghiệm: Là những bài tập có nội dung buộc học sinh phải có kỹ năng quan sát, giải thích hiện tượng, thực hiện những thao tác thực hành, … Loại bài tập này phân hóa theo ba mức độ: - Tái hiện các bước của loại bài thực thực hành đó hoặc giải thích các thao tác thực hành, giải thích các hiện tượng quan sát được. - Vạch ra công đoạn thực hành dựa trên sự chỉ dẫn nhất định, dự đoán hiện tượng xãy ra và giải thích. - Tự vạch ra các công đoạn thực hành, dự đoán hiện tượng và giải thích. Ví dụ: 8 * Nội dung bài tập gốc: Có các ống nghiệm đựng riêng biệt các dung dịch sau: . Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các chất trên? * Bài tập phân hóa Mức độ 1: Có sáu ống nghiệm mất nhãn được đánh số thứ tự từ 1 đến 6 đựng riêng biệt các hóa chất sau: . Cho sáu mẫu giấy quỳ vào sáu dung dịch thì thấy: - Ống 1 và 3: làm quỳ tím chuyển sang màu xanh - ống 2 và 4: làm quỳ tím chuyển màu đỏ - Ống 5 và 6: không làm đổi màu quỳ tím. Cho lần lượt vào ống 1 và 3 thấy ống 1 có sủi bọt khí, ống 3 có kết tủa. Cho dung dịch NaOH vào ống 2 và 4: ở ống 4 có kết tủa tạo thành. Cho dung dịch BaCl 2 vào ống 5 và 6: ở ống 5 có kết tủa, ống 6 không hiện tượng gì. Hãy gián nhãn cho các hiện tượng trên. Mức độ 2: Có 6 ống nghiệm mất nhãn đựng riêng biệt các dung dịch: . Chỉ dùng quỳ tím và các chất cần phân biệt để thử, hãy nhận biết các dung dịch trên? Mức độ 3: Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các dung dịch sau: * Nhận xét: - Ở mức độ 1: Học sinh tái hiện các thao tác theo sự chỉ dẫn rõ ràng của giáo viên, theo đó mà giải thích các hiện tượng đã thấy được. - Ở mức độ 2: Chỉ gợi ý dùng thuốc thử quỳ tím và cho phép sử dụng thêm các hóa chất khác cần thiết, từ đó vạch ra các công đoạn thực hành, đồng thời tự dự đoán giải thích hiện tượng xãy ra. - Ở mức độ 3: Giới hạn ở việc chỉ dùng thêm một thuốc thử là quỳ tím, học sinh tự vạch ra quỳ trình tiến hành dự đoán và giải thích hiện tượng. Mức độ này phức tạp hơn mức độ 2. 9 2.3. Bài tập tổng hợp Những bài tập này có thể phân hóa theo cách: - Phức tạp hóa điều kiện bài toán hoặc giảm sự phức tạp điều kiện bài toán. - Phức tạp hóa hoặc giảm sự phức tạp hóa yêu cầu bài toán. - Phức tạp hoặc giảm sự phức tập của cả yêu cầu và điều kiện bài toán. - Ghép các nội dung các bài tập khác nhau thành một bài toán mới. Ví dụ: * Nội dung bài tập: Một dung dịch X có chứa các ion: làm kết tủa hết ion Cl - trong 10 ml dung dịch X cần 70 ml dung dịch 1M. Để kết tủa hết ion trong 10 ml dung dịch X dưới dạng hiđroxit cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn 100 ml dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) thu được 60,05g hỗn hợp muối khan. Tính nồng độ mol/lit mỗi muối trong dung dịch X (biết rằng dung dịch X được tạo thành từ sự hòa tan 2 muối clorua và 1 muối nitrat) * Bài tập phân hóa: Mức độ 1: hòa tan 0,2 mol ; 0,1 mol và x mol vào nước được dung dịch X. a. Dung dịch X gồm những ion nào? b. Để kết tủa hết ion Cl - trong 10 ml dung dịch X cần bao nhiêu ml dung dịch 1M? c. Để kết tủa hết ion trong 10 ml dung dịch X dưới dạng hiđroxit cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tính nồng độ mol/lit của mỗi ion trong X? d. Cô cạn 100 ml dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Tính m. Mức độ 2: Một dung dịch X có chứa các ion: làm kết tủa hết ion Cl - trong 10 ml dung dịch X cần 70 ml dung dịch 1M. 10 [...]... Chiến 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC 11 ( Nhà xuất bản Giáo Dục) [2] BÀI TẬP HÓA HỌC 11 ( Nhà xuất bản Giáo Dục) [3] SÁCH GIÁO VIÊN HÓA HỌC 11 ( Nhà xuất bản Giáo dục) [4] 385 CÂU HỎI VÀ ĐÁP VỀ HÓA HỌC VỚI ĐỜI SỐNG Nguyễn Xuân Trường ( Nhà xuất bản Giáo dục, 2006) [5]PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC Cao Cự Giác(Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội) 16 ... 11A được nâng lên rõ rệt còn tại lớp 11B chất lượng học sinh thay đổi không đáng kể C KẾT LUẬN Từ những việc đã làm tôi nhận thấy: - Hình thức dạy học mới đã gây hứng thú và lôi cuốn các hoạt động tham gia vào quá trình tìm kiếm, chiếm lĩnh kiến thức cả bề rộng lẫn bề sâu Từ đó chất lượng học tập được nâng lên rõ rệt cả diện đại tràvà mũi nhọn - Việc thiết kế các câu hỏi bài tập theo kiểu phân hóa đã... phân hóa từ đó xây dựng bài soạn, các bài tập và câu hỏi + Trước khi dạy học phân hóa thì giáo viên phải phân hóa học sinh Điều này đòi hỏi giáo viên phải nắm rõ tình hình học tập của học sinh cũng như đặc điểm tâm lý của các em thì mới phân loại được chính xác, do đó rất khó khăn, cần có sự kiên trì chịu khó của giáo viên + Dạy học phân hóa phải thực hiện trong thời gian lâu dài thì mới có kết Do đó giáo... câu hỏi và bài tập thiết kế theo kiểu phân hóa Bài 1: 1 Thế nào là chất điện li? Hiện tượng điện li? Viết phương trình điện li của HCl, NaCl? 2 Cấu tạo của phân tử nước có đặc điểm gì là cho dung môi nước có vai trò quan trọng trong quá trình điện li của chất tan? Giải thích sự dẫn điện của dung dịch HCl và dung dịch NaCl 3 Giải thích tại sao dung dịch HCl với dung môi nước là dung dịch điện li còn... có tác dụng phát triển năng lực nhận thức, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và kỹ năng chuyển từ lý thuyết sang tư duy thực hành cho mọi đối tượng học sinh - Khó khăn và thuận lợi khi áp dụng rộng rãi đề tài + Vì bài tâp sát đối tượng học sinh nên rất được học sinh ủng hộ, học sinh nhiệt tình và đạt kết quả tốt + Giáo viên phải hiểu rõ về dạy học phân hóa từ đó xây dựng bài soạn, các bài tập và câu... 0,49 gam axit nguyên chất vào 100 ml dung dịch NaOH có chứa 0,4 gam NaOH nguyên chất Tính pH của dung dịch thu được khi pha loãng 10 lần? III Thực nghiệm sư phạm Do đặc điểm của đề tài là xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa nên việc thực nghiệm được tiến hành trong tiết ôn tập Tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm tại trường THPT Quảng Xương 4 là nơi tôi đang công tác Đây là trường có đội ngũ giáo... sự phức tạp hóa điều kiện ở bài toán gốc bằng cách đổi yêu cầu với điều kiện ở bài toán gốc và tăng chi tiết dẫn dắt - Mức độ 2: Chính là bài toán gốc phức tạp hơn mức độ 1 đòi hỏi học sinh phải biết làm việc với các ion - Mức độ 3: Chính là sự phức tạp hóa cả điều kiện và yêu cầu của bài toán gốc Đặc biệt là khi chỉ mới biết số mol mỗi ion trong dung dịch X các em phải suy luận, tính toán để xem nó... lực học ngang nhau Bảng 1: Tình hình học sinh đầu năm Đặc điểm Học lực Sĩ số Nam Nữ 11A 46 27 19 18 36,9% 22 47,8% 6 15,3 % 11B 46 26 20 18 36,9% 20 43,47% 8 19,63 Khá giỏi Lớp Trung bình Yếu Bảng 2: Tình hình kết quả sau khi áp dụng phân hóa Đặc điểm Học lực Sĩ số Nam Nữ 11A 46 27 19 30 65,2% 16 34,8% 0 0% 11B 46 26 20 18 36,9% 20 43,47% 8 19,63% Khá giỏi Trung bình Yếu Lớp 14 Như vậy chất lượng ở lớp... đúng đắn phù hợp với hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện đại Trong khi viết đề tài này chắc chắn tôi chưa thấy hết được những ưu điểm và tồn tại trong tiến trình áp dụng, tôi rất mong muốn được sự góp ý phê bình của các đồng nghiệp để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 13 tháng 05 năm 2013 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung... trường có đội ngũ giáo viên với trình độ vững vàng, đồng đều Cơ sở vật chất của nhà trường rất đầy đủ, hiện đại Để có số liệu khách quan và chính xác tôi dạy ở các lớp 11A và 11B với sĩ số mỗi lớp là 46 em, trong đó tôi chọn lớp 11A làm lớp thực nghiệm và lớp 11B làm lớp đối chứng Học lực của các em có yếu, trung bình và khá giỏi Địa bàn phân bố của các em nằm rãi rác trong các xã nên việc chọn các lớp . trong học tập bộ môn nhưng phải phù hợp với năng lực học sinh. Từ những lí do đó tôi chọn đề tài: “SỬ DỤNG BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC HÓA HỌC. thống câu hỏi và bài tập nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1. ĐỐI TƯỢNG: Quá trình dạy học môn hóa học ở trường THPT. Các phương pháp dạy học tích cực,. tập - Dạy học phân hóa là con đường ngắn nhất để đạt mục đích của dạy học đồng loạt. Các hình thức của dạy học phân hóa: - Phân hóa theo hứng thú: căn cứ vào đặc điểm hứng thú học tập của học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sử dụng bài tập phân hóa để giảng dạy chương “Sự điện ly” nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học ở trường tại trường THPT Quảng Xương, SKKN Sử dụng bài tập phân hóa để giảng dạy chương “Sự điện ly” nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học ở trường tại trường THPT Quảng Xương, SKKN Sử dụng bài tập phân hóa để giảng dạy chương “Sự điện ly” nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học ở trường tại trường THPT Quảng Xương

Từ khóa liên quan